Erdély címererdély ma logó
augusztus 17. csütörtök | Jácint napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5737 RON | 100 HUF: 1,5058 RON | több
Édes-Erdély versek
Ady Endre
A márciusi Naphoz (1910)
(Márciusi Nap, nagy a te hatalmad
S magyar Márciust, magyar forradalmat
Nem gyujtottál ránk ezer évig mégsem:
Ültünk örökkön jeges senyvedésben.) >>>

Bartal Klári
A december 5-i népszavazásra
„Anyanyelve magyar"-
Vallja Ignácz Rózsa.
Ez már az ő baja -
Nem tehetünk róla! >>>

Cseke Gábor
Gyászjelentések (- részlet -)
mély
fájdalommal
tudatjuk hogy mi még
megvagyunk >>>

Cseke Gábor
mint svájci óra
>>>

Cseke Gábor
hát kinek beszélek
>>>

Cseke Gábor
család
>>>

Dsida Jenő
Psalmus Hungaricus
Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága! >>>

Faludy György:
Október 6.
A vesztőhelyre sáros út vitt
és kikericsek kékjei.
Száz év, s meghaltam volna úgyis-
vígasztalódott Vécsey.
Lahner György sírt s a földre nézett,
Damjanich szekéren feküdt,
Leiningen felmentő honvédek
árnyát kereste mindenütt. >>>

Ferencz Imre
Tavasz és költészet

Holnap TAVASZI NAPÉJEGYENLŐSÉG holnap
a KÖLTÉSZET VILÁGNAPJA holnap kiállok
a dombtetőre és kikiáltom a TAVASZT –
kerüljön el engem a próza jégverése
jöjjön a líra meleg fuvallata amikor
kézen fognak a szavak és visznek sodornak >>>

Kányádi Sándor
Noé bárkája felé
ha már igével élnünk
tovább nem lehet >>>

Kányádi Sándor
Előhang
vannak vidékek gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
>>>

Kányádi Sándor
Halottak napja Bécsben
Mert a legárvább akinek
még halottai sincsenek
bora ecet könnye torma
gyertyájának is csak korma
álldogálhat egymagában
kezében egy szál virággal
mert a legárvább akinek
még halottai sincsenek >>>

Magyari Lajos
Csoma Sándor naplója
>>>

Népköltés
Gyimesi fohász
Édesanyja, Nagyasszonya Igaz magyar fiaknak,
Pátrónája, Pártfogója Régi magyar hazánknak!
Tehozzád járulunk, sírva leborulunk,
Légy anyja fiaidnak! >>>

Petőfi Sándor
Bizony mondom, hogy győz most a magyar... (Marosvásárhely)
Bizony mondom, hogy győz most a magyar,
Habár ég s föld ellenkezőt akar!
Azért nem győzött eddig is e hon,
Mert sohasem volt egy akaraton;
Most egy a lélek, egy a szív, a kar... >>>

Reményik Sándor
Erdély magyarjaihoz
Hadd jöjjön hát, aminek jönni kell,
Idők lavináját ernyedt karok
Ha többé fel nem tartják!
De mi simúljunk össze, magyarok!
Kiáltó szó ha nem lehettünk már:
Egy titkos társaság legyünk!
Kivándorolni, elbújdosni? Nem!
Mi innen nem megyünk! >>>

Reményik Sándor
Erdélyi március
Egy tizenötös szám. És március:
Az első tavasz-hónap közepe.
Kimondottam így egyszerűn,
Ne féljetek, ne féljen senkise. >>>

Reményik Sándor
Nagy Magyar télben (1919. február)
Nagy magyar télben picike tüzek,
Jaj, be szétszórva égtek,
Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!
De mondok egyet néktek,
Szelíd fények és szilaj vándorlángok:
Mit gondoltok: ha összefogóznátok!
Nagy magyar télben picike tüzek,
Soh'se volt olyan máglya,
Mintha most ez a sok-sok titkos láng
Összefogna egy láncba......! >>>

Sajó Sándor
Magyar ének 1919-ben
Mint egykor Erdély meghajszolt határán
A fölriasztott utolsó bölény,
Úgy állsz most, népem, oly riadtan, árván
Búd vadonának reszkető ölén ;
És én, mint véred lüktető zenéje,
Ahogy most lázas ajkadon liheg,
A hang vagyok, mely belesír az éjbe >>>

Szélyes Sándor
Székely Karácsony
Hóba temetkezett csíki havasokon
Áron egymagában, fönn a Madarason
Uram, fohászkodik, Fiad megszületett.
Karácsony este van, hogyha megteheted
Te, aki rendezed ezt a nagy világot,
Juttass nekünk is egy kicsi boldogságot. >>>

Visky András
Miatyánk '95
ha elhagy szó emlékezet
az égből hulljon ékezet
miatyánk ki vagy >>>

Wass Albert
Üzenet haza
Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek,
és nincs ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad... >>>

Wass Albert
Intelem
Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak erő.
Más ember földjén nincs számodra hely. >>>

P. Bíró Antal OFM
Az élet szent, szeresd a gyermeket!
Felelet Európának
Gondolatnak is borzalmas:
Hogyha Áron püspök anyja,
Mai modern nő lett volna,
Akinek az erkölcs nulla?!
Márton Áron püspök nélkül
Az erdélyi magyar sorsa,
Ezer veszély közepette
A semmibe hullott volna. >>>

Szakáli Anna
Vigasztaló
Szent László földjén (Torockó-Tóhely, 2004. június)
Fűzfához hajlok, ága tovalebben,
patakra hajlok, tovább fut sebesen.
Mennék a hídon át, pallója meghajlik,
jaj, árva szívemnek keserve elhallik
zord bércek hágóján, magas hegyek ormán,
távoli havasok zengő sziklafokán. >>>

Szakáli Anna
Advent fényei (2010 november)
Fagyot lép az éj, sóhajt a téli szél,
valaki elindult, valaki útra kél.
Béke, hit, szeretet a remény oldalán,
legyen csendes társunk, fohász a jó után. >>>

Dsida Jenő
Erdélyi gyermek imája (1928. május. 30)
Nagy kerek világon
van egy kicsi ország,
kicsi Erdélyország.
Parányi kerek folt
a kerek föld hátán... >>>

Áprily Lajos
Akarsz-e fényt?
Homály. A bimbós sombokor
ködpermetegben ázik.
Hozok egy ágat, vízbe tedd,
vázádban kivirágzik. >>>

P. Bíró Antal OFM
In memoriam Márton Áron
Áron püspök székely népünk
Legtündöklöbb csillaga,
A földön járt Úr Jézusnak
Megtestesült hű mása.
Megköszönjük az Istennek:
Örök hála érette,
Hogy szent fiát a püspökben
Mihozzánk is elküldte. >>>

Cseke Gábor
úgy is mint páncélvonat
>>>

Cseke Gábor
mintha most látnád
>>>

Cseke Gábor
soha fegyelmezettebb csapatot
>>>

Cseke Gábor
az ítélet születése
>>>

Dsida Jenő
Kerülöm a nevedet (Erdély) (1930)
Azt mondják, kerülöm a nevedet,
nem beszélek rólad, nem dicsérlek,
mert a Gonosz csókolta meg a számat. >>>

Farkas Árpád
Özönvíz
Főzőtök-bálnák, paripák
törik a házat, rengetik,
lemarják jobbágykék falát,
a pince torkig megtelik!

Nézi a székely, könny csurog
bajszára, reszket, úgy kacag:
„Vigyed, uram, a házat is,
vigyed, ami még itt maradt! >>>

Juhász Gyula
Március idusára
Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett, zászló lobogott;
A költő kérdett, és felelt a nemzet. >>>

Kányádi Sándor
Fától fáig
Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban
fától fáig lopja magát a gyermek
Én istenem csak vissza ne
csak ne gyalog kellene
csak le ne menjen a nap a tisztásról
legalább a csengettyűt hallanám
>>>

Kányádi Sándor
Fekete-piros
>>>

Kányádi Sándor
Nyergestető (1965 )
Csíkországban, hol az erdők
zöldebbek talán, mint máshol,
ahol ezüst hangú rigók
énekelnek a nagy fákon >>>

Mosonyi György
Az aradi 13 vértanú
>>>

Pataki István
Koppány üzenete

megtartva hitet és házat
magára marad
ki másokért lázad >>>

Reményik Sándor
Atlantisz harangoz
>>>

Reményik Sándor
Három szín
A keblünkről letiltották,
Leszaggatták a három színt;
Keblünkről beljebb vándorolt:
Befogadták a szíveink.
Ameddig piros lesz a vér,
Ameddig fehér lesz a hó,
Amíg zöldel a rét füve,
Lesz jel, eszünkbe juttató. >>>

Reményik Sándor
Kagyló
Nekem nem hazám e kietlen part,
De aki titkon a füléhez tart

Magányban, éjben, emberektol távol:
Annak mesélek egy más, szebb világról. >>>

Riersch Zoltán
Székelyföldön december után
A Hargita ott áll a kezdetek óta.
Ezeréves az identitás, a múlt:
A székely himnusz történelmi nóta!
Ki ott él, tudja, mióta magyar!
Majd a jövő, ha Isten is akarja,
minden kínt, megaláztatást,
vádat, félreértést, szégyent örökre eltakar. >>>

Simonyi Imre
Rendületlenül
S ha másként nem - hát legbelül:
hazádnak rendületlenül! >>>

Utassy József
Zúg Március
Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kelj föl, mint forradalmad! >>>

Visky András
A Szent Mihály-templom
Kolozsvári anziksz
Egy szomorú arc, író vagy zenész vagy építész, valami művész, aligha kétséges, de lehet, hogy pap, és akkor művész, író és zenész és epítész. Vagy, hát persze, színész. >>>

Wass Albert
Nagypénteki sirató
Elmegyünk, elmegyünk,
messzi útra megyünk.
Messzi út porából
köpönyeget veszünk,
Nem egyszáz, nem kétszáz,
sok százéves nóta.
Így dalolják magyar honban,
talán Mohács óta.
Véreink, véreink, országutak népe.
Sok százéves Nagypénteknek, soha sem lesz vége? >>>

Wass Albert
Véren vett ország
Egy ország van a lelkünk mélyén,
más országokkal nem határos. >>>

Szakáli Anna
Harmadik nemzedék (2005)
A természet teszi a dolgát.
Nem érdekli, hogy újra
feltérképezzük Európát.
Nyílik az ibolya, utána
a gyöngyvirág, a májusi
eső most is aranyat ér... >>>

Szakáli Anna
Adventus Domini (2009 november)
Várlak,Uram! Jöjj hát, szelíd leszek!
Irigy vágyak, most ne gyötörjetek!
Nem kell diadal, békesség csupán.
Vendéget várok csendes éjszakán. >>>

Szakáli Anna
Béke (Zamárdi, 2014 március 30.)
Hófödte csúcsok, messze fehérség,
virág a réten, pengő kaszahang,
illatok a légben, zengő madárdal,
harangszó hozta hős emlékezet,
legelésző borjú, ki kapura mered,
vasárnapi misére ringó szoknya,
székelyharisnya és szalmakalap. >>>

Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Webáruház
Női székely ruhák
700 lej790 lej
715 lej720 lej
Legolvasottabb
Magyarul kérje!
Tudta, hogy a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet honlapjáról többek között az alábbi magyar nyelvű űrlap is letölthető?
Kérelem építési engedéllyel épült parkolóhelyek parkolóbérletének átírására jogi személyek között (Cerere pentru transcrierea locurilor de parcare amenajate în baza unor autorizaţie de construire pentru persoane juridice)
Éljen a jogával, használja!
Szavazás
Ön szerint lesznek-e jelentős lakosság-migrációk az ukrajnai háborús események kapcsán?
Válaszlehetőségek
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Videótár

 
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  3d     aut     tan     gyergyó, csík     szászrégen     hagyományőrző     ojtoz     mi nem ünnepelhetünk     csiki sör     szász jenő     colectiv     bán zsófia     haromkut     medvét     londonban     a mol     csillagösvény     szabo mihaly     fehér-fekete fotók     háromkút iskola adomany  
Kulcsszófelhő