Erdély címererdély ma logó
július 22. szombat | Magdolna napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5737 RON | 100 HUF: 1,4988 RON | több

Archívum
2011.02.19. | 12:46 Wass Albertre emlékezünk 2011-ben

5596 14

Wass Albert velünk élő hagyatékával, írásaival emlékeztünk – a világ minden táján az őt szerető, műveit olvasó barátokkal, Wass Albert körökkel, mindazokkal, akik az elmúlt évek során irodalmi műsorokat szerveztek, szobrokat emeltek, akik emlékhelyeket tartanak fenn, és friss virágokat helyeznek el az író marosvécsi nyugvóhelyén.

Mi, magyar keresztények hálát adhatunk Istennek, hogy minket vele megajándékozott, benne szószólót adott, aki a szabad világban írásaival bátran harcolt rabságban sinylődő magyar nemzetéért, külön is az Erdélyi magyarokért. Értékeljük a még mindig feltáratlan, óriási életművet, azt a magyar írót, aki a hűség bilincsében hagyományozza át történelmi értékeinket, kultúrális emlékeinket – édes anyanyelvünkön.

Minden írásával növeli önbecsülésünket és veszteséghez szokott szivünket győzelem-tudattal erősíti. Ma is nagyon időszerű a nekünk szóló tanítása – mindennapi dolgokról és rendkívüli értékekről egyaránt. A szabadságról ezt tanítja: Nem az a szabadság, hogy úgy élhetsz, mint egy diktátor és kedved szerint érvényesítheted a benned felgyülemlett gyűlöletet. Szabadság az, hogy nincs diktátor fölötted más, csak a Teremtő Rend. És hogy a gyűlölet ellen megvédelmezheted magadat a szeretettel.” (Wass Albert: Te és a világ) A gazdagság és szegénység ismérveiről ezt mondja: „amit az ember kevésnek érez, az valóban kevés. Az ilyen emberek nem érnek rá örvendeni a napfénynek, a víznek, a levegőnek, a virágoknak, az ételnek. Nem érnek rá egyszerűen, mert éjjel-nappal gondok között futkonak, hogy miképpen szerezhetnének még több pénzt... Gazdag az, aki örvendhet a napfénynek, a víznek,a szépnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincs öröme: Szegény.” (Wass Albert: Te és a világ) Wass Albert a mi tanítómesterünk.

Az író egyik késői írása hozzánk szóló parainesis: „TEGNAPUNK – visszahozhatatlanul múlttá változott. HOLNAPUNK – napról-napra előttünk szalad, akár a délibáb. MA – az egyetlen kincsünk, lehetőségünk, Istenadta alkalmunk a jóra. Használjuk okosan, mielőtt tegnappá változva ez is eltűnik.” Az író ezt a néhány sort kézírással fűzte hozzá: Mindazoknak a hűséges barátoknak, akik több száz levélben erőt, egészséget és további kitartást kívántak nekem s buzdító szavakkal felmelegítették körülöttem a világot, ezúton mondok köszönetet hűséges szeretetükért. Ami erőm volt, azt belőlük merítettem. A kitartáshoz ők adtak buzdítást. Minden sikerem az ő sikerük, tulajdonképpen: a hűségeseké. Áldja meg a Magyarok Istene mindnyájukat! Astor, 1989

Köszönjük Wass Albertnek az olvasás gyönyörűségét, egybem a közösségteremtő felelősség átérzését, amellyel megajándékoz bennünket. A százhárom éve született író életműve gazdag kútfő, melyből ma is merítünk. A gazdag, de megtört életút tizenhárom éve ért véget – megpihent az idegenbe sodort magyar vándor. Utolsó kívánságát, így írja le egy késői írásában: Szeretnék még egyszer fenn állni az egyik gerincen, s a bőgő bikák fenséges koncertjét hallgatni. Még egyszer lefelé futni a meredek lejtőkön, számhoz emelt kürttel s szívemben a nagy vadászat izgalmával. Aztán békében így szólhatnék: Köszönöm, Uram, hogy olyan nagyszerű életem volt. Készen állok arra, hogy továbbmenjek a következő vadászmeződre!” Szülőföldjére ugyan nem térhetett haza, mégis hazaért – és azok szívében él, akik körében megbecsülés és tisztelet övezi, akik ápolják és továbbadják a Hagyatékot. És azon a másik vadászmezőn, ahol az igazi tündérföldet megtalálta, csak jóban van része. Ott már nem utasítják el, nem zárják ki, és nem üldözik igaztalan vádakkal, sőt, örökös ünneplésben és megbecsülésben van része, és onnan örömmel tekint le ránk.

Kívánom, hogy szeretett nemzete, szülőföldje, ősi hazája az ő hitéből merítsen reménységet és szeretet, és igaz magyarként megmaradjon a Pilis szive-dobbanásában, a Kárpát-medencében és szerte e nagy világban. Legyünk mind látó emberekké – Wass Albert hű tanítványai, Krisztusi utat járva, magyar örökségünket megbecsülve és továbbhagyományozva.

Dr Lukácsi Éva lelkész


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

farkasloki írta (2011-02-20 16:00:26)
A Magyarok Világszövetségének elnöke 2011. január 8-án levélben fordult Schmitt Pál köztársasági elnökhöz és kérte, hogy köztársasági elnöki jogkörében eljárva, soron kívül ítélje oda posztumusz Wass Albert részére a magyar állampolgárságot. A levélben megírta, hogy "Wass Albert magyar állampolgársági kérelmét 1996-ban támogatta a Magyarok IV. Világkongresszusa. E határozat végrehajtásában eljárva Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének akkori elnöke, levélben kérte az akkori belügyminisztertől Wass Albert számára a magyar állampolgárság odaítélését.

A Magyarok VII. Világkongresszusa 2008-ban a Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnökévé választotta posztumusz Wass Albertet, és ekképp is a Magyarok Világszövetsége elnökének megkerülhetetlen feladatává tette Wass Albert máig lezáratlan állampolgársági ügyében a közbenjárást."

Az MVSZ elnöke előterjesztését eljuttatta a magyar állampolgársági ügyek miniszteri biztosának, Wetzel Tamásnak is, aki a válaszlevelében tudatta: "... még életében, 2007-ben kapott Wass Albert állampolgársági bizonyítványt, amelyben a belügyminiszter igazolta, hogy az erdélyi születésű író magyar állampolgár. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény akkor és a jelenleg is hatályos szabálya [11.§ (2) bekezdés] értelmében az állampolgársági bizonyítvány érvényességi ideje a kiállításától számított egy év. Ez az érvényességi idő azt jelenti, hogy az okirat ezen időtartamon belül rendelkezik bizonyító erővel az egyes eljárásokban, az érvényességi idő lejártával az okirat alkalmatlanná válik az abban foglalt tények, a magyar állampolgárság fennállásának, megszűnésének vagy annak igazolására, hogy az állampolgársági bizonyítványban megjelölt személy nem magyar állampolgár. Az okiraton feltüntetett érvényességi idő elteltének tehát semmiképpen sem következménye a magyar állampolgárság megszűnése."
Az állampolgársági ügyek miniszteri biztosának leveléből egyértelművé válik, hogy Wass Albert magyar állampolgárként halt meg.
MVSZ Sajtószolgálat
7126/110127


Nyilas írta (2011-02-20 12:02:29)
Kár, hogy Áprily eme négysorosát is csak a Népszabadság, Becker Iván interpretálásában ismeri.

farkasloki írta (2011-02-20 11:33:00)
W. A. post mortem meg kapta a magyar állampolgárságot. Nyugodjanak le az öt mocskolok.

toducz endre írta (2011-02-20 11:16:56)
Egy lyukból fújnak kedves moderátor.

Nyilas írta (2011-02-20 11:14:16)
Wass Albert 1996 június 24-én az alábbi kéréssel fordult a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumának Állampolgársági főosztályához:

„Uraim!Nyolcvannégy éves vagyok, magyarnak születtem. Alapítványom célja irodalmi munkásságomat hazámnak bemutatni. Mint magyar állampolgár kívánok hazalátogatni, nem pedig mint román vagy amerikai. (...)

Őszinte magyar üdvözlettel:
Wass Albert
1996 június 24-én.”
A minisztériumi válasz azonban: „(...) Sajnálattal értesítem arról, hogy magyar állampolgárságát, az 1945. évi fegyverszüneti egyezmény rendelkezései alapján elveszítette, így a magyar állampolgárság fennállását tanúsító bizonyítványt kiállítani nem tudok. (...)

Kérem, a fentieket megértően fogadni szíveskedjék.

dr. Ugróczky Mária
főosztályvezető
Budapest, 1997 január 11.”
1994-1998-ig a Horn Gyula vezette kormány volt hatalmon Magyarországon. Belügyminiszter az SZDSZ-es Kuncze Gábor
A butaság, a tudatlanság önmagában nem bűn. Még a világgá kürtölése is csak bizonyítvány kiállítása önmagáról.
Terjesztését azonban büntethetővé kellene tenni, mert megrontja a világot.
Vak ondként, vaginaként, jómóduként, v43-ként egyaránt.

va gina írta (2011-02-20 10:43:25)
igaza van!!!csak a vako ondot igaztalanul kizárta,pedig már a dilidoki is hiányolta!
a cikkhez idézet:
"Szemeteken dühösség hályoga.

Veletek menni nem fogok soha.

A jövő elé tisztán állhatok:

Én láttam, mikor ti vakultatok." Áprily

Győrffy-Bengyel Márta írta (2011-02-20 10:37:52)
Nem volt háborús bűnös. Antalt nem kívánom minősíteni. Sz@r alakok mindenhol vannak. Ha pedig ..gina a bíróság megállapítását kérdezi,s nem tudja az írásaiból- ami önmagáért beszél -nincs mit magyaráznom egy ilyennek. (Zárójelben megjegyzem, hogy valóban egy évre kapta meg az állampolgársádot, ami önmagában is minősíti az adóját.)Részemről a válaszadás befejezve.

moderátor írta (2011-02-20 10:30:06)
vak ond ond va gina ugyanarról az IP-címről írt.

vak ond írta (2011-02-20 10:16:22)
idióta a barátod???te vagy a "közhiedelem"!!Boros Péter belügyminiszter felháborodottan utasította vissza,hogy a kisgazda és KDNP részéről befolyásolni akarták ebben az ügyben!!!

Nyilas írta (2011-02-20 09:38:14)
Kedves idióta barátom, most már annyi ostobaságot összeírt itt mindenféle témakörben, hogy nem kellene tovább közhírré tenni a butaságát.
Még akkor sem, ha találóan választott nevet.
Ostobaságokat beszél a politikáról, nem tudja hogy hol van Ázsia, nem tudja, hogy Kunce Gábor nem az Antal kormány belügyminisztere volt, de mindenről ír valami marhaságot.

va gina írta (2011-02-20 08:53:14)
akkor nem volt háborús bünös??ezt melyik bíróság állapította meg??mert én úgy tudom-a közhiedelemmel ellentétben-hogy Antal József nem engedte a honosítását!!

Győrffy-Bengyel Márta írta (2011-02-20 07:37:56)
A XX. század író-költő fejedelme volt, s a legnagyobb magyar! Szülőföldjének s nemzetének szeretete példaértékű. Nem lehet meghatottság nélkül emlékezni rá. "A láthatatlan lobogó" volt Ő maga is. Tiszteletem és nagyrabecsülésem. Remélem, hogy szülőföldjén is előbb-utóbb megkapja a Neki kijáró helyet, s s megkapja igazságát.
"Magyaroknak teremtett benneteket az Úr, s ennélfogva csak magyarságotokban s magyarságotokon belül lehettek azok, akiknek az Úristen megtervezett benneteket, egyenként és külön-külön. Ne feledjétek ezt soha. Aki közületek magyarnak nem jó, az embernek is csak alávaló lehet.
Ez hát a törvény emberek."
szentegyedi és czegei gr. Wass Albert
(Kard és Kasza c. regényéből.)

táposmagyar írta (2011-02-19 21:05:38)
Budapesten méltón megemlékeztünk róla!
Külön köszönet a Pilis-Hargita túra (és az olvasómaraton) kezdeményezőjének, Hegedűs Gergely András barátomnak!
Vendégünk volt Simó József előadóművész is - külön köszönet neki - akit Wass Albert estjei révén (nagymagyar)országszerte ismernek (akárcsak a vele együtt turnézó Ismerős Arcokat), aki nyomtatásban soha meg nem jelentetett írását is felolvasta az EMI-klubban összegyűlteknek.
Felejthetetlen nap/órák voltak, ki-ki mennyit vett részt azon.

bkj írta (2011-02-19 16:05:06)
Kívánom, hogy szeretett nemzete, szülőföldje, ősi hazája az ő hitéből merítsen reménységet és szeretet, és igaz magyarként megmaradjon a Pilis szive-dobbanásában, a Kárpát-medencében és szerte e nagy világban. Legyünk mind látó emberekké - Wass Albert hű tanítványai, Krisztusi utat járva, magyar örökségünket megbecsülve és továbbhagyományozva.

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  hooligans     wass albert felolvasás     bbte     berlini intelem tiltó listán     bán zsófia     schiffer     colectiv     szekelytermekek.com     mikoeri     berlini intelem     szováta     örökség     tabor     tan     háromkút iskola adomany     a csillagösvény népe     térség fejlesztés     aut     orza calin     gyergyó, csík  
Kulcsszófelhő