Erdély címererdély ma logó
július 22. szombat | Magdolna napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5737 RON | 100 HUF: 1,4988 RON | több

Archívum
2007.10.01. | 12:27 Wass Albert irodalmi értékeléséről

11522

Két sarkított vélemény áll szemben egymással
Pomogáts Béla irodalomtörténész, Wass Albert irodalmi értékeléséről

Miért lett egycsapásra ismert, keresett, olvasott író Wass Albert, a rendszerváltást követően? Esetleg mert olyan témákhoz nyúlt, amelyekről évtizedekig nem volt illdomos írni, beszélni? Tabudöntő író volt?

Az irodalom befogadásának mindig van egy bizonyos mozgásformája: az olvasói érdeklődés vagy éppen az irodalmi divat egyrészt szárnyára emel írókat, másrészt elejt másokat. Jól ismert mindez az irodalomtörténetben és az olvasás szociológiában. Az 1989-et megelőző évtizedekben például nagyrészt rejtve maradtak a magyarországi és az erdélyi olvasók előtt azoknak az íróknak a művei, akiket a kommunista irodalompolitika ellenségnek tekintett, illetve akik emigrációba vonulva elhatárolták magukat a Kelet-európai társadalmaktól.

Ilyen módon került szinte elfeledett állapotba Márai Sándor, Zilahy Lajos, Kovács Imre, Szabó Zoltán, Nyírő József és Wass Albert. Ezeket az írókat nem jelentették meg Magyarországon és Romániában, műveiket nagyrészt kivonták a könyvtári forgalomból, és az irodalomtörténetírás is igen mostohán bánt velük.

Az 1989 utáni helyzetben természetes módon irányult rájuk az érdeklődés fénye: rendre megjelentek korábbi könyveik, monográfiák és tanulmányok foglalkoztak életművükkel és az olvasók között is igen nagy érdeklődést sikerült kelteniök. Az irodalmi befogadásnak ez a folyamata természetesen túlzásokkal is jár: olyan írók, akiknek nevét korábban még kiejteni is alig lehetett, egyszeriben az érdeklődés és a dicsőítés középpontjába kerültek. Vannak ennek a folyamatnak igen előnyös következményei is, például abban, hogy Márai Sándor művei széleskörű nyilvánosságot kaptak, és olyan szellemi, erkölcsi értékeket (pl. a polgári társadalom mentalitását és értékeit) helyezték előtérbe, amelyekre az átalakuló magyar vagy erdélyi magyar közéletnek rendkívül nagy szüksége volt.

Ennek a folyamatnak a medrében alakult Wass Albert műveinek befogadása, az ő írói sorsa is. Azonban éppen Wass Albert esetében meg lehet állapítani azt, hogy ez a recepció messze túlhalad azon a mértéken, amelyet az igazi értéktiszteletnek meg kellene tartania.

Wass Albert jelentős író volt és vannak olyan művei amelyek nélkülözhetetlenek az erdélyi magyarság életének megismerésében, különösen történelmi regényeire gondolok, azonban kétségtelenül erősen eltúlzottak azok a vélemények, amelyek szerint ő XX. századi irodalmunk legnagyobb egyénisége volna. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ezt a fogalmat: „legnagyobb író" nem ismeri az irodalomtörténetírás, ez a minősítés ugyanis értelmetlen.

Wass Albert jelentős író, azonban írói munkássága természetesen nem helyezhető el az olyan írók életművének a körében, mint Illyés Gyula, Németh László, Tamási Áron, vagy Márai Sándor.

„A jobboldal orákulumként tiszteli, míg a baloldal elveti” – idézik egy internetes portálon az Ön Wassról alkotott véleményét annak kapcsán, hogy Debrecenben felvetődött: állítsanak szobrot neki.

Ha sikerülne a politikai hátszelet, elfogultságot, prekoncepciót kizárni mindkét oldalról Wass megítéléséből, sikerülne-e egységes álláspontot kialakítani az írói munkásságáról? Vagy a szakma is annyira átpolitizált, hogy ez egyelőre nem aktuális?

Amennyire én a mai magyar irodalmi közéletet és az olvasási kultúrában bekövetkezett folyamatokat ismerem, nem hiszem, hogy számítani lehetne valamilyen egységes álláspont kialakítására. Azt a két sarkított véleményt, amelynek egyike a Wass Albert műveitől minden irodalmi értéket megtagad, a másika pedig XX. századi irodalmunk legnagyobb egyéniségének tekinti őt, természetesen nem lehet egyeztetni.

Ezt a két megítélést olyan távolság választja el egymástól, amely lehetetlenné teszi a racionális diskurzust a kettő között. Éppen ezért valamiféle egyeztetésnek nincsen se reménye, se értelme. Ehelyett egy harmadik megközelítést lehetne érvényre juttatni, mégpedig abban, hogy minden elfogultság nélkül olvassuk újra Wass Albert műveit, és méltányos kritikával különítsük el az értéket mindattól ami értéktelenebb.

Ennek az újraolvasásnak, szomorúan mondom ezt, mintha még nem jött volna el az ideje. Magam legalábbis úgy tapasztalom, hogy az a méltányos kritikai álláspont amelyet néhány irodalomtörténésszel - például Bertha Zoltánnal, Márkus Bélával, Kántor Lajossal - együtt képviselni próbálok, egyelőre nem talál meghallgatásra, sem Wass Albert munkásságának mindenre elszánt híveinél, sem mindenre elszánt ellenségeinél. Éppen ezért szükség van azokra az erőfeszítésekre, amelyek Wass Albert életművét értő kritikával próbálják elhelyezni a magyar irodalom, az erdélyi magyar irodalom és az emigrációs magyar irodalom rendjében.

Wass Albert egyéniségét, írói munkásságát, mi több, politikai nézeteit és tevékenységét az elfogulatlan kritikai értelmezés mérlegére kellene helyezni. Ennek során tárgyilagosan meg kellene vizsgálni azokat a vádakat is, amelyek őt a II. világháború alatti, illetve az emigrációs tevékenysége következtében érték, és amelyeknek, legalábbis az én tudomásom szerint a hiteles és eredményes vizsgálata mindeddig nem következett be.

Önt parafrazálva, Wass Albert munkássága kulcs lehet Erdély megfejtéséhez?

„Erdély megfejtéséhez" rengeteg kulcs kínálkozik, többek között az egész erdélyi magyar irodalom Kemény Zsigmondtól Bánffy Miklósig, Kós Károlytól Sütő Andrásig és Nyírő Józseftől Beke Györgyig és természetesen mindezektől Wass Albertig.

Az erdélyi magyar kultúra, az erdélyi magyar irodalom számtalan hasznos kulcsot kínál ahhoz, hogy a magyarországi vagy az erdélyi olvasó jobban megértse Erdély történelmét, kultúráját, az erdélyi magyarok és románok együttélésének hagyományait, sikereit és konfliktusait, egyáltalán azt a kollektív lelkiséget, amelyet számunkra Erdély jelent.

Ebben a tekintetben természetesen Wass Albert művei is, az én véleményem szerint elsősorban a még Erdélyben írott művei, így nagy történelmi regénye, amely a XIX. századi erdélyi arisztokrácia életét mutatja be, vagy Funtinelli boszorkány című nagyszerű regénye is kulcs lehet az erdélyi történelem, a magyar-román együttélés és az erdélyi mentalitás megértéséhez.

Koltay Gábor filmje segíthet abban, hogy a kettős évforduló évében végre azok is tisztább képet kapjanak Wassról, akik jobboldali ikonnak tartják és szélsőjobboldali múltat emlegetnek?

Nagyon remélem, hogy Koltay Gábor készülő filmje, amelynek számára éppen a minap magam is interjút adtam, hozzá tud járulni egy tisztultabb Wass Albert-kép kialakításához. A filmet természetesen még nem ismerhetem, mindenesetre nagyon fontosnak tartom, hogy az a mára hisztérikussá vált megközelítés, amely Wass Albert körül kialakult, és amely az íróban vagy csak „angyalt", vagy csak „ördögöt" hajlandó látni, enyhülni fog és végül el tudunk jutni egy hitelesebb és egyensúlyosabb kép kialakításához.

Miben áll Wass írói egyedisége, mi az amit „csak ő tudott”?

Wass Albert műveinek ismeretében én két fontos szépírói tulajdonságára hívnám fel a figyelmet. Az első talán történelmi korábrázolása, ennek keretében igen hitelesen idézi fel az erdélyi magyar történelem elmúlt másfél évszázadának históriáját, ezen belül az erdélyi magyar arisztokrácia jellegzetes életformáját és képviselőinek egyéniségét. Ebben a tekintetben talán csak Bánffy Miklós regényei hasonlíthatók hozzá.

A másik írói erénye az erdélyi természet költői ábrázolása, és azoknak az egyszerű emberi sorsoknak: magyar és román emberek sorsának bemutatása, akik ebben a természetben élnek, ebben találják meg örömeiket és ezzel kell megküzdeniök. Mindez rokonszenves és értékelhető prózaírói erényeket mutat, és ezek az erények vélhetőleg tartósabbaknak fognak látszani, mint azok a politikai csatározások, amelyek a jelenben dúlnak Wass Albert írói egyénisége és művei körül.

Fábián Tibor
Reggeli Újság


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  mikoeri     Árviz     bán zsófia     állás     fesztiválok     áalás     rmdsz     wass albert felolvasás     méra     schiffer     colectiv     erdőszentgyörgy     gyergyó, csík     erdély utikönyv     háromkút iskola adomany     mera     tan     start-up     térség fejlesztés     aut  
Kulcsszófelhő