Erdély címererdély ma logó
augusztus 20. vasárnap | István napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5883 RON | 100 HUF: 1,5110 RON | több
2017.08.07. | 20:24 A replika jogán – Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak

3832 88
Jobbágytelki székelyek az 1970-es években

Az Erdély.ma oldalon ma megjelent Semjén: a székelyek magyarok című cikkhez fogalmazott meg, a replika jogán válaszadást Váradi (Csibi) Barna, amelynek szövegét teljes egészében közzétesszük.

Megütközéssel vettem tudomásul az ön szavait, ami a székelység Magyarországon honos nemzetiségként való hivatalos bejegyzése irányában, a Székelyek Világszövetsége civil csoportosulás égisze alatt tett kezdeményezésünket illeti.

Az ön szavai szerint, erről tanúskodnak a különböző médiaorgánumok, a kezdeményezés ellentétes a történelmi valósággal, valamint a magyar nemzeti érdekkel egyaránt.

Amennyiben ön valóban érdeklődik hazánk történelme iránt, úgy tudnia kell, hogy a székelyek az 1867-es vármegyésítésig önálló, a magyartól eltérő közigazgatási rendszerbe (székekbe) szerveződtek évszázadokon keresztül, önálló igazságszolgáltatási rendszerrel bírtak, valamint, hogy az 1848-’49-es magyar forradalom és szabadságharc után következő első népszámlálás még több százezer székelyt vett nyilvántartásba Székelyföldön, ahol a magyar nemzetiséghez tartozó személyek elenyésző etnikai kisebbséget alkottak.

Tudnia kell azt is, hogy Erdély közigazgatását hosszú évszázadokon keresztül az Unio Trium Nationum elnevezésű, 1438-ban a tordai országgyűlés által jóváírt szerződés szellemisége jellemezte, azaz a különálló magyar, székely és szász nemzetiség között kötött korabeli szerződés, amely teljes politikai egyenjogúságot biztosít ezen nemzetiségeknek.
Ezen történelmi ismeretek birtokában történelmietlennek nevezni az önálló székely nemzetiség létezésének jogát, mi tagadás, helytelen.

Másfelől mi, a kezdeményezők magyarázhatnánk, hogy székely népünk önrendelkezésének, a nemzetközi jog értelmében, amely kimondja, hogy minden népnek joga van az önrendelkezéshez, elengedhetetlen feltétele az önálló népként, nemzetiségként való hivatalos megjelenés, és hogy teljesen abszurd a székelyek önrendelkezését a magyar nemzeti érdekkel ellentétesnek nevezni, de minek.

Beszéljen helyettünk Magyarország Alaptörvénye:

XXIX. Cikk. (1) pont:

(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.

Eszerint tehát mi, székely etnikumúak szabadon vállalhatjuk székely önazonosságunkat, és jogunk van közösségi névhasználathoz is, ez a mi közösségünk, a székely. Bármennyire is fájhat ez önnek, ezek a jogok az alaptörvényből, és nem köztisztviselők magánvéleményéből fakadó jogok.

Arra a kombinációjára reagálva, miszerint román politikai indíttatású lenne ez az akció, érdeklődnék, hogy nem könnyebb volna-e a román politikának Romániában érvényre juttatni egy ilyen akciót, mi motiválhatná őket, hogy a szomszédos országot válasszák ezen „sötét" céljaik megvalósítására? Elmesélném, hogy a 2011-es népszavazáskor a román rendőrség előállított és írásbeli, tehát dokumentált figyelmeztetésben részesített, mivel több helyen „Valld magad székelynek" feliratú plakátot helyeztem el Csíkszereda közterületein, valamint az összes ilyen szövegű plakátomat elkobozta, illetve megsemmisítette.

Üdvözlettel és a jövő évi parlamenti választásokon való megmérettetésen sok sikert kívánva:

Váradi (Csibi) Barna, a székelyek Magyarországon honos nemzetiségként való elismerésért indított kezdeményezés hivatalos benyújtója


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi tíz + kettő ?Tóducz írta (2017.08.15. 06:40:13)
Kedves Mózsi bá, köszönöm kellemes sorait. Tessék még írni máskor is.

Tóducz írta (2017.08.15. 00:55:18)
Kedves Mikulás, há nem vagyok beteges.

Mózsi bá írta (2017.08.14. 21:51:31)
Tóducznak

Ön amellett, hogy a cikkek témájához hozzá se szól egy dologban leli csak kedvét, mindenkit kifikázni, támadni.Nyugdíjasként unja magát és már csak erre futja a régi, főorvosi énjéből. Ha most bemenne Mikházára, egyből hátul gombolós, karjaiban összevarrt inget adnának önre, és leszedálnák.

Ardeal írta (2017.08.14. 21:40:21)
Mikulás!Az erdélyi magyarok döntő többsége nem akar M.o.-hoz tartozni és független Erdélyt sem akar.Az erdélyi magyarok döntő többsége 27éve folyamatosan,fanatikusan végletekig románbarátokra,liberálbolsikra,kozmopolitákra,szekusokra,ezredesekre szavaz.Vagy közönyösen senkire tehát az előbb felsoroltakkal értenek egyet.A bélapártra szavazóknak és a közönyösök tömegeinek nemhogy autonómiára de még általános nemzetiségi jogokra sincs igénye.Ezeket a tömegeket nem zavarja hogy a bélapárt 21éve része a magyargyülölő kormányoknak tehát részesei a magyrgyülölő intézkedéseknek.Nemcsak béláék részesei a magyargyülölő intézkedéseknek hanem azok is akik rájuk szavaztak az elmúlt évtizedekben.És azok is akik közönyösen nem szavaztak senkire akkor se amikor lehetett volna valódi magyar pártra szavazni.Nem a Magyar Kormánnyal van a probléma hanem az erdélyi magyrok döntő többségével.

Degenyeg írta (2017.08.14. 21:33:16)
A hágai Trianon per megoldaná nemcsak a székelység, de az egész erdélyországi magyarság sorsát ezért fontos ,fontosabb bárminél és feltétel nélkül támogatni kell minden MAGYARNAK. Annak a siralmas valóságnak tudatában, kézzelfogható valóságának ismeretében állítom ezt, hogy Istentelen, degenerált, gyökértelen, tudatlan, a végtelenségig megfélemlített rovarállapotban vegetáló tömeggé vállt a MAG népének nagy többsége!

Mikulás írta (2017.08.14. 21:02:11)
idézet-Az igazságtalan bíró.

(Jézus) Egyszer arról mondott nekik példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt: "Az egyik városban élt egy bíró, Istentől nem félt, emberektől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Elment hozzá, s kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Igaz, Istentől nem félek, embertől nem tartok, de annyira terhemre van ez az özvegy, hogy igazságot szolgáltatok neki, nehogy végül nekem jöjjön és arcul üssön." Az Úr így szólt: "Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Megváratja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?"
(Lukács Evangéliuma, 18. fejezet, 1-8)

Mikulás írta (2017.08.14. 20:55:44)
Kedves Antal M.,
lehet, hogy az Unió bürokratái és más hatalmasságok nem szívesen foglalkoznak majd az igazságunkkal.
Jézus példabeszéde jut eszembe a szegény özvegy asszonyról, aki folyton zaklatta a gazdag bírót, hogy tegyen igazságot a peres ügyében. Végül a nagyhatalmú, pökhendi bíró igazságot tett, nem azért, mintha sajnálta volna az özvegy asszonyt, hanem azért, mert félt, hogy az asszony majd nyilvánosan neki megy, pofon üti és megalázza őt.
De a példabeszéd arra buzdít földi igazság keresésünkön túlmenően, hogy ne lankadjunk ISTENHEZ KIÁLTANI ÉJJEL-NAPPAL AZ IGAZSÁGUNKÉRT!!!

Mikulás írta (2017.08.14. 20:38:27)
Kedves Tóducz, köszönöm, hogy kielemzett. Most méltóztatna végre rátérni, hogy van-e mondanivalója Magyarország fellépéséhez a Hágai Nemzetközi Törvényszéken, Trianont és a Párizsi Békediktátumot illetően?

Tóducz írta (2017.08.14. 17:56:14)
Kedves Mikulás, há latom, hogy nyelvezetét és okosságait, a tisztelt Ardealtól tetszet örökölni, Ő meg Öntől. Ez már a genetikai csúcsnormalitás.

Tóducz írta (2017.08.14. 16:57:49)
Kedves önjelölt Mikulás, Ön még Krampusznak is silány lenne.

Tóducz írta (2017.08.14. 16:55:57)
Kedves A.M., milyen kőveket tetszik emlegetni? A közhelyek nem tartják itthon az erdélyi magyar fiatalságot, még ha azt Wass Albert is írta!

Antal M. írta (2017.08.14. 16:36:10)
...azért kedves beíró társaink„,MERT A KŐ MADAD, A KŐ MARAD„-t!
Ez egy igen nehéz fajsulyú közet,/Erdély/ amelyet nehéz kimozditani!- ugy jogilag mint egyszerü emberi erőkkel, a vagy politikailag!
Még a közeli környezetüek se mernek ezzel az üggyel manapság foglalkozni, mert mindenki régen rendezte gondjait-bajait, már e félék az Uniót is undoritják!

Mikulás írta (2017.08.14. 14:40:03)
Tóducz agyhalott hőbörgése nulla intellektuális hozzájárulást ad a Trianon elleni nemzetközi per témájához Hágában. Engem nem érdekel, hogy a Fidesz vagy a Jobbik perel Hágában, csak pereljen már a magyar kormány!
Ezért nem halad a magyarság semmire, mert magyarok a magyarok ellenségei. Egyik magyar próbál tenni valamit, erre jön egy másik magyar és elgáncsolja. CsB megpróbált lépni a hágai per ügyében, elgáncsolták.
Ez a nemzetközi per igenis olyan dolog, amely mellé az egész magyarság odaállhatna és aláírásával támogathatná, Erdélyben, az anyaországban, és az összes elszakított területen.

Tóducz írta (2017.08.14. 12:47:51)
Na látom, hogy egymásnak feszült itt alább két bigott: a Jobbikos Mikulás és a Fideszes Hímes tojás. Gyerekek egyszer a lámpát tessenek lelőni, utána jöhet a verekedés is.

Mikulás írta (2017.08.14. 11:30:43)
Hímes t: a Trianon-ellenes fellépést Horthy, Budapest szervezték. Most ugyancsak a Fidesz-kormány kellene a szervezést, finanszírozást, infrastruktúra teremtést felvállalja Budapesten, ehhez kellene minden elszakított terület magyar szervezeteinek csatlakoznia, UDMR, MPP, EMNP, délvidéki, felvidéki, kárpátaljai stb magyar szervezeteknek is.

Hímes tojás írta (2017.08.14. 00:10:11)
Mikulás írta: "...miért nem fordult még a Fidesz a Hágai Nemzetközi Bírósághoz a trianoni gyalázat ellen? Miért CsB-nak kell aláírásgyűjtő akciót indítania, hogy a magyar nép lázadása, összegyűjtött aláírások ezrei révén kényszerítsük a magyar kormányt, hogy lépjen végre Hágában?"
MIKULÁS, és a "CSIBI" banda MIÉRT NEM FOGLALKOZIK AZ UDMR-el??? MIÉRT NEM KÜLDIK AZ UDMR-t Hágába??? Miért nem követelik az erdélyi magyarok az erdélyi városok utcáin az autonómiát???!!! Vagy Trianon felülbírálatát???!!!
Miért csak néhány pénzéhes provokátor akciózik Magyarországon???!!!
Erről írjon Mikulás!!!

Hímes tojás írta (2017.08.14. 00:03:46)
A Székelység autonómiáját biztosan nem lehet Magyarországon kivívni.
Mivel a Székelységnek nem ismerjük a saját nyelvét, ezért kénytelenek vagyunk feltételezni, hogy nincs saját nyelvük. Ezért külön népcsoportként soha senkivel nem tudják elismertetni magukat.
VÁRADI (CSIBI) és haverjei NEM HÜLYÉK, tehát tudják ezt!!!

Mikulás írta (2017.08.13. 22:20:28)
Akik bevették a "Fidesz nemzeti kormány" maszlagot, azokra kíváncsi lennék, hogy magyarázzák, miért nem fordult még a Fidesz a Hágai Nemzetközi Bírósághoz a trianoni gyalázat ellen? Miért CsB-nak kell aláírásgyűjtő akciót indítania, hogy a magyar nép lázadása, összegyűjtött aláírások ezrei révén kényszerítsük a magyar kormányt, hogy lépjen végre Hágában?
Bárcsak lett volna Hágai Nemzetközi Törvényszék amikor Apponyi Albert vezette a magyar tárgyaló delegációt Trianonban, bárcsak lett volna Hága amikor Horthy Miklós kormányozta országunkat. Ők valódi hazafiak voltak, igénybe vették volna a hágai lehetőséget. Napjainkban Drábik János, a Magyarok Világszövetségének elnöke is azt akarja, MO forduljon a Hágai Nemzetközi Bírósághoz.
Elképesztő, hogy még mindig nincs igazi nemzeti kormánya MO-nak, akik lépnének Hágában. Az MDF-ben is az árulók domináltak és kizáratták a valódi hazafiakat, a Fideszben is az árulók dominálnak. Az SZDSZ, MSZP árulók voltak, de az MDF, Fidesz is azok.

Tóducz írta (2017.08.13. 07:56:30)
Kedves Mikulás, csak dec. 5-én este tessék virgácsot osztani!

Mikulás írta (2017.08.13. 02:17:30)
Népszavazás, hágai per - Megdöbbenve látom, ennyire nehéz felfogásúak még a műveltebb magyarok is az ermán?
Úgy kell a szájukba rágni, hogy a népszavazás arra kell, hogy ezúton kényszeríthessük végre saját magyar kormányunkat, forduljon a Hágai Nemzetközi Bírósághoz.
CsB, részvétem. Önnek van egy zseniális ötlete, belefog a kivitelezésébe, erre egy csomó tudatlan fafejű magyar lehurrogja. És állítólag ezek a magyarok a magyar értelmiség.

Mikitata írta (2017.08.10. 22:26:41)
Kedves B.G.!
Én úgy tudom, hogy '18 és '22 között a Wilsoni elveket komolyan véve, Mo.-on 15 tiszavirág-életű államot (1 naptól 2 évig élő), ebből 2-t a mai Erdély nyugati részén: Kós Károlyék a Kalotaszegit, Roth-ék pedig a Bánsági köztársaságot kiáltották ki. Paál Árpád kidolgozta ugyan nemcsak az Erdélyi, hanem a Székely Köztársaság tervét is arra az estre, ha az országot Wilsonék feldarabolnák. Egy nappal a mvhelyi gyűlés előtt ('19.01.09) Paál Árpád főispánhelyettest letartóztatta a szebeni kormányzótanács, ezért a Székely Államot sohse kiáltották ki, majd ha aktuális lesz, akkor majd Bp.-es teszik meg. A tervről Bárdi Nándor írt egy kitűnő tanulmányt.
Legalább mi (öregebb) székelyek ne álltassuk magunkat és másokat, mert akkor nem tettek tettleges kisérletet. Nem volt egyetértés és talán kurázsi sem volt kéznél. Ezért nem is lehet hivatkozni rá, mint "jogelődre".
Féligazságokra nem építhetünk jövőt.

Antal M. írta (2017.08.10. 17:38:58)
...„ergo magyarok vagyunk, egy hatalmas ostobaság.„-idéztem CS.B.-nát alábbról. Mi az, ha székely-magyar vagyok az ostobaság?
NA, ILYEN MEGKÖZELITÉSSEL,- SENKI VEZÉRE LEHET CSAK!
Jó magam is, régen egy rátermet embert várnék MAGYAR ÖSSZEFOGÁSRA,/magunkközé/hogy haladjunk többet mind „apró lépéseket„- de közössen a magyarközösségünkkel együtt!
LÉHÁSKODÁSOKAT, NEM IGÉNYLI SENKI!!!

Tóducz írta (2017.08.10. 17:23:33)
Kedves B.G., úgy látom, hogy a Holdról tetszik írni. "...a ma regnáló erdélyi, ... politikai rétegben...". Há a ma regnáló politikai réteg, az UDMR, a Ceausescu aloli felszabadításunktól regnál és ahogy alakulnak a dolgok, a Ceausescu feltámadásáig fog regnálni.

Borsos Géza írta (2017.08.10. 16:52:44)
Miért kelt egyesekben, de különösen a ma regnáló erdélyi , székelyföldi és csonkamagyarországi politikai rétegben ekkora riadalmat sőt felháborodást az a tény, hogy a mai Csonkamagyarországon élő magukat székelynek valló állampolgárok "honos nemzetiségként" nyilvántartásba szeretnék vetetni közösségüket, melyhez nyilvánvalóan joguk van. Semlyén Zsolt, és erdélyi eltartottjaik(RMDSZ, EMNP, MPP, SZNT vezetői) természetesen nem attól tartanak, hogy siker esetén(melynek szinte 0 a valószínűsége) ez befolyásolhatná, ne adj Isten veszélyeztetné a fennálló politikai egyensúlyt! A riadalom oka mindenekelőtt attól való félelem, hogy ez a minta könnyen átterjedhet a Romániában élő székely közösségre,mely ráébredhet arra, hogy székely népként történő ÖNMEGHATÁROZÁSA esetén élhet a népeknek kijáró önrendelkezési jogával, (melyre 1918-ban már kísérletet is tett)!!! Ezt meg fentnevezettek semmiképp nem akarják, minden eszközzel igyekeznek megakadályozni!

Ella írta (2017.08.10. 16:24:48)
Ne is legyen ilyenfajta őrültség! Még csak az hiányoznék! Hogy felaprózódjék a magyarság székelyekre, mezőségiekre, csángókra, palócokra, kiskunokra, nagykunokra, jászokra, hajdúkra, matyókra, palócokra, mátyusföldiekre, torockóiakra, kalotaszegiekre, göcsejiekre, szamoshátiakra, balatonvidékiekre, barkókra és még 77 másik népcsoportunkra, vagy al népcsoportunkra. Hagyjuk a csudába a szeparatistásdit. Van elég bajunk anélkül is.

Mikitata írta (2017.08.10. 11:33:08)
Ugyanmár, CSB! Egy, Mo. által aláírt és a jogrendjébe bekódolt békeSZERZŐDÉS nem nemzetközi szerződés?
Ha már a Mo.-beli székelység jogvédelmére adta a fejét, illene fel is készülni erre. Kezdje a 84 oldalas kisebbségi törvénnyel, de a német kisebbségi önkormányzat kézikönyvét se hagyja ki. Mint közösségszervezésben öreg motoros (kb. 50 év) elmondhatom, hogyha erre adja a fejét,még nagyon sokat kell olvasnia/tanulnia. A natív, normatívákkal alá nem támasztott jogvédelmi akciók (mert én így gondolom/akarom/nekünk jár) inkább károsak, mint értékesek. Sokszor egy balkezes kezdeményezés elsöpri/elnapolja a megoldás lehetőségét is.
A szolótáncok, csak forradalmak idején hatásosak.
Azért legalább mihez-tartás végett vázolja fel, hogy mit nyerne a Mo.-beli és a hazai székelység ha nemzeti kisebbség lenne Mo.-n?

CsibiBarna írta (2017.08.10. 06:54:35)
Az pedig, hogy hát magyar nyelven beszélünk, ergo magyarok vagyunk, egy hatalmas ostobaság. Az amerikaiak, a dél-afrikaiak, kanadaiak, írek, skótok, welsziek, ausztrálok, jamaikaiak angolul beszélnek. Egy nép? Nem egy nép. Szépen belakják az egész bolygót. Ti még annyit se engedtek, hogy ősi földünket, Székelyföldet be tudjuk lakni, nemzetközi jogszerűen. Ne aggódjatok, mert valami cimbitek fellebbezett, nem lesz önálló székely nemzetiség. A székely vagy elvándorol, vagy beolvad, pont, mint a csángók. EZ PEDIG A TI FELELŐSSÉGETEK ETTŐL ARRAFELE.

CsibiBarna írta (2017.08.10. 06:48:58)
Ne Mikitata hogy fel van készülve A KAMUBÓL. 1. A magyar alaptörvény a nemzetközi szerződésekből fakadó KÖTELEZETTSÉGEKRŐL tiltja a népszavazást. 2. Az a nagyobb baj, hogy a népeknek van önrendelkezési joga, csak ezt a magyar nép esetében NAGYON KORLÁTOZZA az alaptörvény (és főleg az előbbi előírást nagyvonalúan úgy értelmező Kúria, és Mikitata, hogy egyszerűen, ami nemzetközi szerződés, arról nem szabad népszavazni), ami ugye nemzetközi alapjogot sért (egy nép nem fosztható meg az önrendelkezési jogától, a szuverenitásától), hogy akár APARTHEID bűncselekmény tényállása is fennáll. Még jó, hogy felhoztad a témát, Mikitata.3. a hadiállapot, és valóban, az elutasításnál erre is hivatkoztak, elvileg, egy normális ország esetében, ha meg van támadva, beáll. Magyarország 3/4-ed részét elcsatolták. Normális, hogy még mindig béke van? A Hágai Nemzetközi Bíróság az ENSz alapszerve, nyilván nem fog olyan döntést hozni, amely hadiállapothoz vezet, de népszavazások kiírását elrendelheti.

Dobai írta (2017.08.10. 05:34:45)
Hát mit mondjak?
"Ameddig élünk magyar ajkú népek,
Megtörni lelkünk nem lehet soha."
Legalábbis az enyémét nem, még akkor sem ha az aljnép rámront, lebunkóz névtelenül, gyáván, megbújva a képernyö möge. Nem az számit, hogy mit mondanak rólad, hanem az, hogy ki mondja.
Sok egyenes, gerinces ember irógat ide akikkel többször összekoccanók de mégis jól érzem magam köztük.
Itt van például Szepessy úr, nem tudom, hogy hol született vagy hol lakik:), de szivesen olvasom a beirásait.
Na, béke.

Mikitata írta (2017.08.10. 01:04:57)
Az, hogy Mo. kérje a hágai bíróságon az 1947-es békeszerződés semmissé nyilvánítását bizonyítja csak igazán VCSB kóklerségét, mert:
1. Nemzetközi szerződést érint, tehát arról törvény szerint nem lehet országos népszavazást tartani.
2. Egy békeszerződés semmissé nyílvánítása értelemszerűen jogilag visszaállítja a szerződés előtti állapotot, azaz, az ORSZÁG ÚJRA HADBAN ÁLL a Szövetségesekkel! Stop!- ne álmodozzunk,hogy most jön a székely virtus és megmutatjuk, de kétségbe se essünk,nem fognak bombázni a románok, mert Mo. alkotmánya tiltja a hadiállapotról való népszavazást.
Mennyire igaz VCSB esetében is, hogy a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve.
Vagy csak dilettáns alpinista? Esetleg mindig rosszul akar jót csinálni?

Mikitata írta (2017.08.10. 00:31:45)
Sajnálatos, hogy senkise vette észre, hogy ez a Barnás kezdemény a nemzeti kisebbségek ALKOTMÁNYBELI jogaival támasztja alá ámokfutása hitelességét. De ahhoz, hogy álvezhesse, előbb azzá kell válni,azaz teljesíteni a nemzetiségek jogairól szóló törvény (2011) első cikkelyét, miszerint:
"...nemzetiség minden olyan – Magyarország területén legalább egy évszázada honos – népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől SAJÁT NYELVE, KULTÚRÁJA ÉS HAGYOMÁNYAI KÜLÖNBÖZTETIK MEG, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul."
Az Országgyűlés dönt a honos népcsoporttá nyilvánításról, de az MTA véleményezi előbb a feltételek teljesítését.
A vélemény borítékolható.
Ennek ellenére én is aláírnám ha tudnám, hogy ez miért jó nekünk. Valaki tudja?
(folyt. köv.)

Antal M. írta (2017.08.09. 22:24:06)
Vallom! Személyemnek az a kijelentése„hogy le fogom választani a székelyt a magyartól„-idéztem Cs.B.-t. EZ NAGYON MEREDEK KIJELENTÉS?! Igy, ezt a fogalmat rögzitetten megtarva,- minden siker feltétele, már előre meg bukott! Egyszerüen azért, mert külön nyelvet nem biztosit, eltérően a magyarnyelvtől!
Igy teljes igaza van, Zoli hozzászólónak!

Terez írta (2017.08.09. 22:06:22)
Csibi Barna modszereivel lehet egyeterteni vagy nem csak azt elvitatni , hogy jot akar a szekelyeknek azt nem lehet!

Zoli írta (2017.08.09. 21:26:54)
Csibi! Hallotad már azt a mondást, hogy "nyelvében él a nemzet"?
Na, most ha igen, akkor tökmindegy, hogy a székelységgel mi történt évszázadokkal ezelőtt, a lényeg az, hogy a székelyek akkor is ugyanúgy magyarul beszéltek mint most!
Tehát, egy magyarul beszélő népcsoportot miért ne lehetne már magyarnak hívni, attól függetlenül, hogy ők a magyarságon belül Székelyeknek tartják magukat?
Vagy szerinted közelebb állnak a románhoz, mint a magyarhoz?
Remélem te sem így gondolod...!

Megfelelő írta (2017.08.09. 17:33:18)
Én nagy célok elérésének érdekében nem ragadnám ki a székelységet az erdélyi magyarok jobban mondva a romániai magyarok soraiból, gondolom ezen nép jogainak kiharcolása minden székelyt érint, a fordítottján pedig érdemes elgondolkodni és lehet rajta vitatkozni...

Tóducz írta (2017.08.09. 15:45:17)
Kedves Nyilas, azok ellenére, hogy evidens ez esetben is az elkövetett balfácánsága, még Önnek áll fennebb? És még bele is rúg mégegyet a vétlen Dobaiba? Ha nem tudja, hogy írásai hová kerülnek, akkor nézzen orvos után!

Tóducz írta (2017.08.09. 14:47:58)
Kedves B.Cs., há Ön csak álprovokátor, nem igazi?

Nyilas írta (2017.08.09. 14:30:50)
Tóducz írta (2017.08.09. 12:48:45)
"Kedves Nyilas, ehhez a csibiféleséghez nem írt semmit Dobai!"

Nem tudom hogy került ide. Valakinek akartam írni biztos, csak a vágólapon szerepelhetett Dobai fenti beivásának dátuma, és az másolódott be.
Elnézést is kérnék tőle, ha nem lenne bunkó. De az.

Tóducz írta (2017.08.09. 14:12:54)
Kedves Meglátás, há Ön se tud sokat a stockhol-szindromáról. Egy padban tetszett ülni a mosakodó medvével a suliban?

Dobai írta (2017.08.09. 13:07:12)
Nyilas csak egy egyszerü kérdés:
ön normális?

Tóducz írta (2017.08.09. 12:48:45)
Kedves Nyilas, ehhez a csibiféleséghez nem írt semmit Dobai!

Meglátás írta (2017.08.09. 12:09:53)
Sok megdühödött, itt, Stockholm-szindrómában szenved. Ha őket követnénk, mi, székelyek, úgy válnánk románná, mint a stockholmiak mára már muzulmánná. Köszönjük, ebből a betegségből nem kérünk!

Nyilas írta (2017.08.09. 09:24:18)
Dobai írta (2017.08.09. 07:14:43)

Mi lenne, ha el is olvasná, amibe bele akar kötni?

CsibiBarna írta (2017.08.09. 07:33:20)
És most jönnek az igazi provokátorok, mint például ez a dühös románszakértő. A kezdeményezés a párizsi békediktátumról nem Hágában, hanem a Nemzeti Választási Bizottságnál lett leadva, ahogy azt kell, és az kaszálta el. Na most, kétféle út van. Az egyik a civil ellenállás útja, ahol úgy vigyázol a törvényes előírások betartására, mint a hegymászásnál, hogy le ne ess, mert ha esel, nagyot esel. A másik, amit az igazi provokátorok hirdetnek, és biztos voltam benne, hogy itt is felbukkan vaegy, a "fegyveres ellenállás". Aki nem tyúkeszű, az emlékszik még a Beke-Szőcs perre, ami mellesleg még tart, és tudja, hogy csillagszórókért hosszú hónapokat ültek. Akik ilyen irányba próbálják terelni a közvéleményt, elmondanám, NA AZOK A FIZETETT PROVOKÁTOROK. Ja, és a kommentelőket szűrik, attól függően, hogy tapsolnak, vagy leszólják az ilyen jellegű provokációkat, és akár IP cím alapján is azonosítják, nyilván megvannak az eszközeik.

Dühös románszakértő írta (2017.08.09. 01:34:46)
Barnika, amit állított, annak valóságtartalmával súlyos gondok vannak: Hága nemzetközi bíróság, ott nem lehet népszavazási kezdeményezést benyújtani, ott nemzetközi pereket kezdeményeznek. Népszavazást nemzetállami hatáskörben lehet kezdeményezni, (vagy nemzetállami kormányok megállapodása alapján az ENSZ által jóváhagyva). Brüsszelben lehet még európai polgári kezdeményezést benyjtani, de az nem népszavazás, pusztán aláírásgyűjtés annak érdekében, hogy az EU-parlament tárgyaljon törvénytervezetet egy témát illetően.
Szóval valami nagyon nem stimmel azzal amit mondott: maga vagy hazudik, vagy félrebeszél.
De ha akármit is kezdeményezett, üres pótcselekedet: az összes felsorolt sóhivatal magasról tojni fog rá, és valószínűleg ezt az ötletet kidolgozó SRI ezért vethette be. De ha népszavazás is lenne, azt (sajnos ma jelenleg Észak-Erdély vonatkozásában is) a betolakodók többsége (akiket maga valójában szolgál) úgyis Romániára szavazna. Csak az IRA módszerei a járható út.

Mikulás írta (2017.08.09. 00:49:51)
CsibiBarna írta-A PER NYERHETŐ
Hát tisztelt CsB, ilyenkor érzem úgy, hogy mindjárt megüt a guta, mert egy egész kormányapparátus van Magyarországon, és nem ezzel foglalkoznak, pedig ezzel kellene. Hasonlóan az RMDSZ is lapít mint a ... a fűben. A jól fizetett semmittevők!
Én nagyon köszönöm, hogy Ön ezt felvállalta és foglalkozott a hágai per lehetőségével, most nem marad más, mint hogy mi magyar emberek az egész Kárpát-medencéből, tehát Erdélyből, csonka-honból, többi elcsatolt területekről Ön mellé álljunk, és a budapesti magyar kormányt megszégyenítve, az RMDSZ-t megszégyenítve összegyűjtsük az aláírásokat, és RÁKÉNYSZERÍTSÜK A MINDENKORI MAGYAR KORMÁNYT, HOGY LÉPJEN HÁGÁBAN.
Nem mellékesen itt majd az is kiderül, hogy tényleg nemzeti párt-e a Fidesz, a KDNP, a Jobbik, vagy csak a szájuk jár. Amelyik párt a hágai nemzetközi pert nem vállalja fel, az ne is számítson az én szavazatomra, és remélem mások is hozzám hasonlóan megbüntetik a szavazófülkében azokat a pártokat.

Antal M. írta (2017.08.09. 00:39:31)
" MESTERMUNKA''cimmel megjelent az ÚMSZ vélemény 5 old.
2o12 március 8-án./részlet idézetek/
„Csodálatra méltó,hogy Bukarest szük évszázad alatt, szinte puskalövés nélkül több mint megkétszerezte országa területét, s olyan vidékeket is megkapott, amelyekről nem is álmodott.„
.................................................................
Akaratlanul is eszünkbe jut: bezzeg a magyar miniszterelnöknek/éppen nem balliberális volt/ nem jutott eszébe kérni valamit az EU-s aláirásért Romániától. Legalább az önálló Bolyai egyetemet vagy a moldovai csángok magyar oktatását s a magyar misét. Pedig ők is érnek annyit mint a vlachok.„ /Sike Lajos/
TEHÁT VANNAK MULASZTÁSOK!

Ginkó írta (2017.08.08. 23:12:06)
Ha arról akarna a tisztelt Csibi úr írogatni, hogy a Tömjén úr ne vadrezervátumnak, a magyarországi okoskodók meg ne skanzennek tekinsék a Székelyföldet akkor igaza lenne.
De a székelyek elkülönítése a magyarságtól több mint ostobaság.

Bulcsú írta (2017.08.08. 21:46:04)

Majd,mikor már rezervátumokban fogunk élni, az udmr megold mindent!Addig is bátorítsátok a fiatalokat,hogy költözzenek külföldre,hiszen a pénz mindennnél többet számít,ti meg várjátok a sült galambot.Őseink is azt tették.Ja,nem...

Antal M. írta (2017.08.08. 20:58:33)
...„hogy a magyarkormány/állam/Hágában támadja meg nemzetközi biróságon a gyalázatos trianoni és Párizsi békediktátumot.„- idéztem Mikulás-tól/2o17.o8.o8:16:51:37/
Törvényszerünek tartanám, igy 1oo év távlatában!

Tókos Levente írta (2017.08.08. 20:27:54)
Kedves Gaács Tibor! Ez az ön döntése. Tisztelettel, Tókos Levente.

Gaács Tibor írta (2017.08.08. 19:52:18)
És még valami! Ha az Ermán ilyen maagyarellenes őrültségek kijöhetnek, akkor én MOST, ÜNNEPÉLYESEN, kitörlöm ezt a sajtóterméket a gépemből! NEM AKAROM TÖBBET LÁTNI!

Europai. írta (2017.08.08. 18:57:41)
Ne haragudjon senki meg, de ekkora nemzetárulást nem éltünk meg és még az őseink sem.Jót tenne ha vissza vonná nemzetbomlasztó ötletét,ami úgy sem állná meg a helyét mert a
nemzetiségnek saját nyelve kell legyen.

Szent László írta (2017.08.08. 18:26:22)
A nemzetközi per Hágában és a népszavazás ennek érdekében valóban kiváló javaslat, támogatásra méltó. Persze majd jön a nyamvadt RMDSZ és keresztbe tesz, de kit érdekel.

Terez írta (2017.08.08. 17:25:09)
Nem kell nekiesni Csibi Barnanak aki megprobal mindig valamit tenni! Azokat a nemzetarulo vezetoket kell biralmi akiknek az lenne a koteleseguk de semmit sem tesznek vagy csak keresztbetesznek.

Mikulás írta (2017.08.08. 16:51:37)
CsibiBarna írta
"én voltam az, aki a párizsi békediktátumnak Hágában való megtámadásáról nyújtott be népszavazási kezdeményezést...És Semjén Zsolt cimbijei a Nemzeti Választási Bizottságban, na ők kaszálták el a kezdeményezést. Tehát akkor hogy is van?"

Emberek, álljunk Csibi Barna mellé, és kényszerítsük ki az összes párttól, hogy foglaljanak állást. A hágai pert támogatni kell, azt minden magyarnak támogatni kell pártállástól függetlenül.
Na most majd kiderül, hogy ki az igazi magyar és ki a külföldbérenc beépített hazaáruló. Fidesz, KDNP, Jobbik, RMDSZ, MPP, Néppárt, itt az ideje mindenkinek állást foglalni.
Mi, a magyar nép gyűjtsünk aláírást és népszavazás révén követeljük, hogy a magyar kormány Hágában támadja meg nemzetközi bíróságon a gyalázatos trianoni és párizsi békediktátumokat.
Amelyik párt ezt nem akarja, az hazaáruló. Itt mindenkinek színt kell vallani, Orbán Viktortól, Semjén Zsolttól Vona Gáborig, Kelemen Hunortól Markó Béláig és tovább!

Antal M. írta (2017.08.08. 16:17:52)
OLVASVA A FENTIEKET: Semmi ellen kommentem, részemről NINCS, mert Székelydobó-i kimondottan székelyszülök gyereke vagyok, az az székely-magyar nemzetiségű.
Amint alább Mikulás már megjegyezte„ZSENIÁLIS„ -igaz történelmi ötlet!!!

Szepessy Endre László írta (2017.08.08. 14:58:07)
Minden olvasónak:

Az írásban emlegetett Unio Trium Nationum soha nem jelentett Erdélyben 3 nemzetiséget, hanem 3 „politikai nemzet„ -et, ahogy Magyarországon is a nemesség jelentette a politikai nemzetet 1848/49-ig.

A székely tehát Erdélyben egykor politikai nemzet volt, de nem nemzetiség.

Székely = székely (értsd: székelyföldi) magyar, mint ahogy én sem vagyok pl. dunántúli nemzetiség, sem nemzet tagja, hanem dunántúli (Gyulakután, Marosszéken, Székelyföldön, Erdélyben született) Vas megyei magyar.

CsibiBarna írta (2017.08.08. 14:55:20)
Mikulás, ennyi az egész. Az 1947-es diktátum van érvényben, de az ENSZ és a Nemzetközi Bíróság már 1945-ben megalakult, tehát a 47-es diktátum támadható a Bíróságon. A Millerand levél, a trianoni diktátum függeléke része a diktátumnak, és egyúttal az Achilleusz sarka. Mert a levélben le van szögezve áperté, hogy a győztes hatalmak úgy döntöttek, hogy nem szerveznek népszavazást és pont. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a mi önrendelkezési jogunk nem érvényesült. Az önrendelkezési jogot is nemzetközi jogrend írja elő, kötelező érvényű. A PER NYERHETŐ, még ha én, a szeparatista, haza, nemzet és mittudommilyen áruló székely találtam is azt ki. Azért ez kemény, viszem ki a sok semmirekellőt a kátyúból, a vállamon, egyedül, de hogy harapnak!

Szepessy Endre László írta (2017.08.08. 14:46:26)
Váradi (Csibi) Barna úrnak!

Ön idézte az én országomnak, Magyarországnak az Alaptörvényét:

XXIX. Cikk. (1) pont:

(1) „A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van...„

Ez így van, de a törvény „nemzetiségek„-ről szól.
A székelyek pedig i.u. 895 óta soha nem voltak nemzetiség.
Az Ön által emlegetett Unio Trium Nationum sem Három Nemzetiség Uniója, hanem Három Nemzet Uniója, amelyben mindhárom nemzet= politikai nemzet, ahogy 1848/49 -ig Magyarországon is csak a nemesség volt a nemzet.
A régi, történelmi, mára elavult politikai fogalmakat könyörgöm ne keverje a maiakkal, mert még azt is összekuszálja a fejekben, ami '89 utánra megmaradt.

Tisztelettel:

Szepessy Endre Lászó (szül.: Gyulakuta, Marosszék, Erdély)
Kemenesalja, Vas megye, 2017, 08. 08.

Füzfándörmögő írta (2017.08.08. 14:27:14)
Csibi!!! Nem számit milyen név allatt, Csak az számit hogy a mikor kell: ha szöke, ha barna, de ki kell álni jogainkért, kicsinek nagynak. Hátunk mögött senki se nincs csak Magyarország. Nem kell a magyaországi magyarságot elidegeniteni. Mindég felsorakoztunk mindenféle kalandor seregébe, s ezt fizessük mai napig is. Ha kardjainkot a cigánygörög ellen forditottuk volna , ma befognák a pofájukat és nem uralkodnának rajtunk. Elég a széthuzásból. Ma mindenki áljon Hunorka háta mögött, és senki a jövöben ne ünnepeljen velük. Legyünk egy ember!!!

Falusi írta (2017.08.08. 14:19:08)
CséBé veszélyes embernek tűnik, tessék vigyázni!
Nemcsak az oktalan szalmabábu égetésre és a fenti levél tárgyára utalok. A román hatóságok több ezer euróra bírságolták, börtön-közeli helyzetben volt a perei miatt, lehetetlen elképzelni, hogy a román szervek vádalku gyanánt ne próbáltak volna neki valami "okos munkát" felkínálni.
Ez egy vélemény, a vélemény pedig szabad.

Mikulás írta (2017.08.08. 13:29:42)
Ermások!!!!
CsibiBarna zseniális ötletére-akciójára tessék reagálni, A NEMZETKÖZI PERRE HÁGÁBAN!
Népszavazást Hága ügyében, és azután nemzetközi pert!

Mikulás írta (2017.08.08. 13:24:03)
CsibiBarna másik ötlete ZSENIÁLIS - népszavazás a trianoni-párizsi békediktátum megtámadásáról a Hágai Nemzetközi Bíróságon.
Ezt már rég megléphettük volna, HA LENNE NEMZETI KORMÁNY BUDAPESTEN. Akár népszavazás nélkül is lehetett volna lépni Hágában, de népszavazás alapján jobb és hatásosabb lesz.
Már Francois Mitterand francia elnök a szemükbe mondta a románoknak 199o-ben, Románia nagyot fog veszíteni ha a magyarok nemzetközi jogi bíróságon beperelik Trianon(192o)-Párizs(1947) miatt.
Hát miért nem léptünk? Mert Antall József bandája tutyi-mutyi hazaáruló megalkuvó banda volt, és Orbán Viktor Fidesz-bandája is az. Ha már éppen a trianoni főbűnös Franciaország elnöke jelezte 199o-ben, hogy lépni lehetne, DE MI MAGYAROK NEM LÉPTÜNK, hát az kinek a hibája?
A MI HIBÁNK, ÉS A MI VEZETŐINK HIBÁJA!
Le a kalappal Csibi Barna előtt, hogy ezt felismerve lépni akart hágai nemzetközi per ügyében!
Minden magyar, FIDESZ, JOBBIK, most tessék mellé állni, HA ÖNÖK HAZAFIAK, ÉS NEM HAZAÁRULÓK!

Edekon írta (2017.08.08. 11:41:42)
Semmi sem támasztja alá azt, hogy a székely egy török nyelvű, onogur-bolgár nép lett volna. Nincs semmi bizonyíték arra, hogy a magyartól különböző nyelvű lett volna a protoszékelység. Sem krónikákban, sem okiratokban, sem semmiféle rovásírásos vagy latin betűs leletanyagban. Ha pedig más etnikumú lett volna, lehetetlen, hogy az ország és a magyar nyelvterület szélén viszonylag elkülönülten élve a legújabb időkig ne őrzött volna meg idegen szavakat.

Érdekesség: A székely nyelvjárások megfelelői vagy nagyon hasonló típusai megvannak a magyar nyelvterület ellenkező végein is. A székelység három fő nyelvjárása a (1.)marosszéki, az (2.)udvarhelyszéki és a (3.)keleti határsáv vagyis Háromszék és Csík-Gyergyó-Kászonszék népének nyelvjárása. E nyelvjárások közül a marosszéki Pozsony vidéke nyelvjárásával mutat kapcsolatot, Udvarhelyszék Baranya és a valamikori Valkó vármegye nyelvjárásaival van kapcsolatban, míg a legkeletibb székely csoportok nyelvjárása az Őrvidék nyelvjárásaival rokon.

Bakk-Dávid László Zoltán írta (2017.08.08. 10:57:25)
Azért megjegyezném:- mivel székelynek tartom magamat, de vannak honfitársaim akik görcsösen azon munkálkodnak, hogy a székelységet külön nemzetként határozzák meg, mert ebben látják a lehetőséget az önrendelkezésre! Tegnap Marosvásárhelyen voltam a Vártemplomban istentiszteleten és volt szerencsém látni családom eredeti nemesi címerét. Visszatérve a lényeghez: -vannak utalások a nemzet meghatározásra a három nemzet szövetségét bizonyító oklevélben amely megköttetett a székely és szász nemzetek valamint az erdélyi magyar nemesség között. A mondák és regék a hun eredetet hirdetik, csak azt nem tudom, hogy a kézdiszékiek hogyan őshonosok jelenlegi helyükön, mikor Szászkézdről telepítették ide és a helyükbe szászokat hoztak valamikor a 13. században.

Nyilas írta (2017.08.08. 10:56:50)
Tisztelt Csibi úr.

Tegyük fel, hogy önnek igaza van. Még a jószándékát sem kérdőjelezném meg, akkor sem, ha hosszabb távon nem számoltak annak a következményével. Csak mégis megkérdezném. Kitől kaptak felhatalmazást arra, hogy a "székely nemzet" nevében ezt az előterjesztést megtegyék. Kikérték e erről a székely nép véleményét, vagy csak összedugták a fejüket András Mihállyal ott Tarpleyben, hogy most alkotnak egy nagyot.
Mert igaza van. A XXIX/1 pont szerint minden magyar állampolgárnak joga van önazonossága vállalásához. De joga van e ahhoz, hogy a saját önazonossági elképzelését ráerőltesse egy egész népcsoportra, annak megkérdezése nélkül.
Mert nem a magyarországi választási irodát, hanem a saját népét kellett volna megkérdezni hogy mi a véleménye, mieétt az inditványát megteszi.

Mikulás írta (2017.08.08. 10:47:37)
"párizsi békediktátumnak Hágában való megtámadásáról nyújtott be népszavazási kezdeményezést"-írta CsibiBarna
Ez zseniális ötlet, szerintem legalábbis. Mit szólnak kedves ermások? Ezt támogatni kell!

Traktorista írta (2017.08.08. 10:31:10)
Az, hogy elnevezte magát két ember a székelyek világszövetségének, már az vicc. Onnan tovább nincs is amiről beszélni. Nem is értem azokat akik leállnak ezzel/ezekkel a két személyes világszövetséggel vitatkozni.

NNZZ írta (2017.08.08. 10:20:52)
Ez egy kártékony baromság.

Gergely j. írta (2017.08.08. 09:47:23)
Nem élünk 1438-ban, más idők és másak a kihivások. Fejjel is kell gondolkozni...a mai időkben.

Király István írta (2017.08.08. 09:45:48)
Csibi Barna szerint nincs is egységes magyar nemzet. Csak önálló népcsoportok zavaros konglomerátuma: palócok, göcsejeiek, matyók, kalotaszegiek, kunok, jászok, csángók stb.És persze kiváltképpen a székelyk, amely 1500 éve ott székel, ahol székel.. És csak fenyővízet iszik és borsika ostornyéllel terelgeti nyáját és fújja bús notáját és az örültjei dicshimnuszát,.barna medvéket táncoltatva. Sze van neki medve tava , söt gyilkosa es,. Az pedig nem más mint maga Csibi a Barna!

Édes Erdély írta (2017.08.08. 09:36:11)
Csibi Úr!
Az, hogy székelyek önálló közigazgatási egységbe (székek) tömörültek még nem mond ellent annak, hogy a székelyek a magyar nemzet részei.
Ugyanúgy mint a palócok, jászok, kunok stb.
Ha ismered a halmaz elmélet fogalmát akkor úgy kell ezt elképzelned, hogy létezik egy nagy halmaz (ezek a magyarok, amelyben aztán léteznek kisebb halmazok (székelyek, palócok, kunok, jászok stb.) is. A kisebb halmazok egésze alkotja a nagy halmazt, azaz jelen esetben a magyarságot.
Mi egy vérből valók vagyunk!

Gaács Tibor írta (2017.08.08. 09:10:44)
Örülök, hogy Csicser végre kimondta a bűvös szót, "hazaáruló"! Legalább nem nekem kellett a kellemetlen feladatot vállalni! Teljesen egyetértek! Legfeljebb én a "nemzetáruló" kifejezést használtam volna. És mindez miért? Feltűnési viszketegség miatt. Hogy valaki végre észrevegye, hogy létezik. Na hát észrevették! De nincs benne köszönet!

Bulcsú írta (2017.08.08. 09:03:52)
Érdekes,az udmr 27 év alatt semmit sem csinált,de az mindenkinek tetszik.Megértünk a pusztulásra!Én már rég megmondtam,hogy ennek a népnek soha nem lesz jobb sorsa,mert szeret fetrengeni a saját %++"=/%-ban.Ameddig az agyakban nem lesz rend téve,addig ne is álmodozzunk változásról.
Ahogy az udmr 27 éven keresztül elárulta önöket,de mindig visszaválasztották(ezzel elismerve a "munkájukat"),úgy ez is megér egy esélyt.Mit érdekli önöket,hogy mit mondanak mások?Nem látják az egésznek a lényegét?Ez csak egy eszköz valaminek az elérése érdekében.Látni kéne az alagút végén a fényt,kedves testvéreim!
De igaz,jobb bubukálni a kényelemben s Fidesz és udmr imádattal kritizálni mindent és mindenkit.Már rég nem pártokban kellene gondolkodni,hanem összmagyarságban és annak az érdekeiben,figyelmen kívül hagyni minden kívülről jövő támadást.
Már megbocsássanak,de ma Fidesz is mivel segít minket?Szijjártó mikor szólalt fel igazán a kárpátaljai magyarokért?!A kivándorlást gyorsító állampolgárság

Hungaricus írta (2017.08.08. 08:31:23)
Váradi (Csibi) Barna nyilvánvalóan egy, a román titkosszolgálatok által használt (valamiféle vádalku nyomán manipulált) eszközember. Újabb fellépése hasznos lehet olyan értelemben, hogy figyelmezteti a magyar közösséget: megosztása, szétzilálása, majd beolvasztása a román nemzetpolitika állandó, folyamatos törekvése. Ennek eddig maga a "lojális" RMDSZ volt a leghatékonyabb eszköze, a "székelykedés" a politikai megosztással párhuzamos etnikai diverzió.

CsibiBarna írta (2017.08.08. 07:42:01)
Egyébként, azoknak, akik itt román ügynököznek (megint), csak szólok, hogy én voltam az, aki a párizsi békediktátumnak Hágában való megtámadásáról nyújtott be népszavazási kezdeményezést (ezzel a székelyessel egyidőben). És Semjén Zsolt cimbijei a Nemzeti Választási Bizottságban, na ők kaszálták el a kezdeményezést. Tehát akkor hogy is van? Revízió nincs, székely önrendelkezés nincs, akkor ti valójában mit is akartok?

CsibiBarna írta (2017.08.08. 07:36:44)
Ti most úgy jártatok, mint a nyuszikás vicc. Állnak sorba a bolt előtt reggel az állatok, várják, hogy kinyisson a bolt. A nyuszika gyúródik előre, de az oroszlán megfogja, hátravágja. Ugyanez második, majd harmadik nap is. Negyedik nap megint gyúródik a nyuszika, az oroszlán hátravágja, aszongya a nyuszika, jól van fiúk, akkor ma se nyitok ki. HA MIND ILYEN OKOSAK VAGYTOK, AKKOR OLDJÁTOK MEG A SZÉKELY ÖNRENDELKEZÉS KÉRDÉSÉT TI. Lássuk, ki a vagány. Kinek van akár csak elképzelése is, hogy mit kéne tenni? Működött eddig bármi? Szerintetek ez hiányzik nekem, hogy itt mindenki ócsároljon? Gyere arccal és névvel és hozz egy épkézláb ötletet. Na?

Csicser írta (2017.08.08. 07:06:25)
Egy töröl származunk, lásd " Hunor és Magor" mint Nimrod gyerekei. Valoban a történelem folyamán, amikor a történelmi pár ezer éves határaink közt éltünk, a magyarságnak több " nemzetisége " volt, amit ki is nyilvánitott, de a mai zsido világban , a nemzeti egységünket feltétlenül meg kell tartanunk, ha nem, akkor másoknak hajtjuk malmukra a vizet, lásd: Divide et impera !
Mint ahogy a paloc, jász, kun, csángo stb. a magyar nemzet összetevö része, igy a föleg a nemes székely nemzet is a magyarság része, ezt megkérdöjelezni nem szabad. Aki ezt megtenné, azt hazaárulonak kell nyilvánitani.

Barna írta (2017.08.08. 06:14:35)
Kinek a nevében állítasz te hazugságokat? Talán a saját nevedben beszélj, senki másnak nincs jogod kétségbe vonni a magyarságát! Ezt üzenem neked csibi:"Ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha magyarságotokból kivetkőztök, akkor senkik se lesztek.
Csupán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél,míg végül elmerültök a semmiben."
Még ki nem adott kézirat - részlet
Wass Albert (1908-1998) - író, költő

Syd írta (2017.08.08. 01:00:35)
Egyetértek.

Dühös románszakértő írta (2017.08.08. 00:38:55)
Gábor hozzászólását kiegészítve: az 1850-es évek osztrák népszámlálása - a késöbbiektől eltérően - nem önbevalláson alapult, az összeírók állapították meg a nemzetiségi hovatartozást (ezt nagyon sokszor a román népszámlálók utánozzák).

A Székelyföld különálló státuszának felszámolása 1876-ban valósult meg, de már a Szabadságharc forradalmi kormányzata is célul tűzte ki, egyetértésben Kossuthtal és a többi forradalmárral, valamint a székelység zömét kitevő közszékelyekkel, akik már unták a különálló státuszból fakadó, osztrák zsoldban való határőrködést, katonáskodást.

Kedves SRI-s hátterű Barnika, próbálta volna meg Dózsának, az ágyúöntő Gábor Áronnak, a legnagyobb székely Orbán Balázsnak, Benedek Eleknek, Tamási Áronnak, Nyírő Józsefnek megmagyarázni, hogy ők etnikailag nem magyarok, hanem székelyek. Hát csak erőt és egészséget tudnék hozzá kívánni. Nagy szüksége lenne rá, hogy el tudjon előlük szaladni.

De hát hiába, a XXX színe mindig is barna volt.

Gábor írta (2017.08.07. 23:28:59)
Tipikus nagyzoló félműveltség feltűnési mániával fűszerezve. Ez és nem más Csibi Barna erőlködése, egy kiáltó szó, hogy vegyük már észre, hogy létezik.

Mindenki, aki kicsit jártasabb a történelemben tudja, hogy a székelység 1876-ig is legfeljebb közigazgatási szinten volt külön etnikum. (Csibi Barna ezt is rosszul tudja: 1867-ben a kiegyezés volt, a székek megszüntetése pedig 1876-ban)

Az volt székely, aki a székely székek területén élt. Ezért lettek a Barcaságban, illetve Hétfaluban élő székelyek barcasági és hétfalusi csángók, mert a szászok fennhatósága alatt álló területre kerültek, azaz közigazgatásjogilag elcsángáltak Székelyföld területéről. Az nem kizárt, hogy a honfoglalást megelőző századokban a székely egy valószínűleg török nyelvű, onogur-bolgár nép volt, de a honfoglalás korára már magyarul beszélt, mivel jelentős nyelvtani és szókincsbeli eltérés sincsen az alföldi magyar és a székely nyelv között.

Sobri írta (2017.08.07. 23:07:24)
Jelzem: minden előttem szólóval egyetértek. Ez a Csibi gyerek nem kóser!

Epperrejárt írta (2017.08.07. 22:02:21)
Minden székely magyar, de nem minden magyar székely.
Ez a kezdeményezés ha nem is rosszindulatú, de legalábbis buta és nagyon káros.
A fenti sorok szerzője pedig ne gerjesszen magyar-magyar ellentétet, nem kérünk belőle!!!

Szekely írta (2017.08.07. 21:57:44)
Akasztodi a Csibi Barna csak 70 eves tabu temat dontogetett azzal , hogy a tobbtizezer artatlan magyar nok , oregek , gyermekek gyilkosara felhivta a figyelmet. Inkabb azon kellene kiakadni , hogy a kommunistak beleertve Gyurcsanyt es Orbant is miert lapitnak amikor a Del-Erdelyi magyar holokausztrol kellene megemlekezni! De a kerti torpe Orsos Viktort,Kosuthot es Szecsenyit sem lett volna szabad egy napon emlegetni!

Kiralybiro írta (2017.08.07. 21:50:54)
Váradi (Csibi) Barnának, a székelyek Magyarországon honos nemzetiségként való elismerésért indított kezdeményezés hivatalos benyújtójának!
Bizonyára a román nacionalisták béreltek fel erre a kezdeményezésre, hogy az erdélyi magyarságot egyszerűen kettéosszák magyarra és székelyre. Ezzel egyből az autonomiatörekvések is szétvágódnak.
Sokat kapsz ezért? Bizonyára neked megéri! Nekünk nem!
A székelyek a magyarok között úgy vannak, mint a matyók, vagy a palócok, stb.
Piszkos román nacionalista kezdeményezés! Valakik beetettek! Ne tedd!!!

Akasztodi írta (2017.08.07. 21:14:29)
Barni!Kinek vagy a bérence mert sem a magyaroknak se a székelyeknek nem jó amit csinálsz.Fel akasztottad jelképesen Avram Jankót és leléptél itt hagytál ,hogy vigyük mi el a balhét.Uraimne vegyék komolyan az ilyen egyéneket.Ő se nem Kosuth se nem Szécsenyi inkább Pecsovista.


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  fehér-fekete fotók     interjú     régió fejlesztés     gyergyó, csík     könyvet a csángóknak     emi tabor     kenyérsütés otthon     ojtoz     beder tibor cikkei     bbte     sri     tan     klaus     bán zsófia     autópálya     mi nem ünnepelünk     háromkút iskola adomany     fertőzött tojás fipronil     szász jenő     erdőszentgyörgy  
Kulcsszófelhő