Erdély címererdély ma logó
augusztus 23. szerda | Bence napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5867 RON | 100 HUF: 1,5095 RON | több
2017.07.16. | 12:58 Klaus Johannis Elnök úr részére – Szilágyi Zsolt levele

3974 31

Klaus Johannis Elnök úr részére
Románia elnökének

Tisztelt Elnök úr!

Néhány nap múlva sor kerül első székelyföldi látogatására. Engedje meg, hogy ez úton is gratuláljak elhatározásához, nem csak azért, mert Erdély e régiójában érte el a legjobb – megyei szintű – eredményeket a 2014-es elnökválasztás alkalmával, hanem azért is, mert e térségben – ahol a magyarok többségben élnek – évtizedes, mindmáig megoldatlan, problémákkal találkozhat. Épp ezek miatt a Székelyföld lakói úgy érzik – és ebbéli érzetük valóság is –, hogy Románia leginkább diszkriminált, mellőzött és perifériára kényszerített állampolgárai.

Meggyőződésem, hogy Önnek is – az erdélyiek többségéhez hasonlóan, politikai meggyőződéstől függetlenül – szándékában áll megreformálni a romániai hatalmi viszonyokat, oly módon, hogy az erdélyiek ne úgy gondoljanak többé Bukarestre, mint egy korrupt, cselekvőképtelen hatalomra, mely nem tudja megfelelő módon hasznosítani a rendelkezésére álló lehetőségeket és forrásokat. Szeretnénk, ha Bukarest egy modern fővárossá válna, mely nyitott a vidék problémáira, s amely példát mutat az egész ország számára. Sajnos mindez, jelen pillanatban, még nehezen képzelhető el.

Az Erdélyi Magyar Néppárt nem az egyetlen – de e tekintetben talán a legkövetkezetesebb – politikai alakulat, mely vallja: egy átfogó szerkezeti reform Románia javát szolgálná. Egy olyan reformra gondolunk, mely figyelembe venné az évszázadok során kialakult történelmi régiókat, melyek képesek saját maguk önkormányzására. A német föderációs modell irányadó lehet számunkra. A föderális Románia – a mostani központosított és korrupciótól terhelthez képest – sokkal hatékonyabb lehetne.

Sajnos mindmáig nem indult el egy őszinte és szervezett párbeszéd a fentebb említett témákról, mint ahogy nem alakult ki párbeszéd az őshonos nemzeti közösségek szerepét, helyzetét és jövőjét illetően sem. A nemzeti- és etnikai közösségek Románia államalkotó nemzeti közösségei, a törvénykezés, de legfőképp a mindennapi gyakorlat mégis másodrangú polgárokként kezeli őket.

Mi, romániai magyarok, hatalmas veszteségként tekintünk a romániai német közösség drámai megfogyatkozására, mely közösség az évszázadok során nem csak megőrizte értékeit és identitását, de fejlődőképesnek is bizonyult. Mint azt bizonyára tudja, az erdélyi szászok autonóm státuszukat – mely csaknem 650 éven keresztül érvényben volt, s mely lehetővé tette számukra a széleskörű önrendelkezést és önkormányzást – 1224-ben II. András magyar királytól kapták. E jogállásnak köszönhetően sajátos terület- és etnikai alapú jogokat biztosítottak számukra – vagyis területi autonómiát.

Amikor tehát Székelyföld vagy az erdélyi magyarság autonómiájáról beszélünk, akkor olyan modellekről van szó, melyek több száz éves hagyományra tekintenek vissza térségünkben. Ez esetben egy olyan nemzeti közösség jövőjéről beszélünk, melynek tagjai román állampolgárok, akik Romániában dolgoznak, itt adóznak, betartják az ország törvényeit és békében kívánnak élni román nemzetiségű szomszédjaikkal. Az autonómiáról folytatott párbeszédet – a 90-es évek óta többször is – kezdeményezték már romániai magyar politikai- és civil szervezetek, különös tekintettel az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt, mely szervezetek politikai programjukat az autonómiaigény köré építették.

Tisztelt Elnök úr!

Az általunk fentebb felvázolt problémákat a modern Európában a párbeszéd, a közös megegyezés, a kompromisszumok és a politikai-adminisztratív megállapodások útján oldották meg, melyek modern intézményes megoldást eredményeztek minden esetben.

Finnországban, Svájcban, Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Dániában, Spanyolországban, Olaszországban, Magyarországon, de még Szerbiában vagy Mecedóniában is léteznek működő területi- és kulturális autonómiaformák. E példák is bebizonyították: az autonómia stabilitást, jólétet, a különböző nemzeti közösségek, valamint a többség és kisebbség közti egyetértést eredményez.

Az európai integrációs intézmények, különösen az Európa Tanács, támogatják abbéli törekvéseinket, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb autonómiaformákat őshonos közösségünknek és történelmi régióinknak. Tudatában annak, hogy az 1918-ban Gyulafehérváron összegyűlt románság kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy biztosítják az autonómiát és az önrendelkezéshez való jogot minden olyan nemzeti- és etnikai közösségnek, melyekkel együtt kívántak élni Erdélyben, különösen érthetetlen számunkra, hogy a román elit még napjainkban sem érzi magát morális-, politikai- és jogi értelemben adósnak ennek megvalósításáért.

Meggyőződésem, hogy e helyzet csak akkor orvosolható, ha mélyreható és nem felszínes párbeszédbe kezdünk. Ennek visszautasítása minden alkalommal feszültséget szít, mi azonban azt szeretnénk, ha Románia egy fejlődő és stabil ország lehetne, ahol mindannyian otthon érezhetjük magunkat.

Tisztelt Elnök úr!

Székelyföldi látogatása alkalmából tisztelettel kérem, hogy kezdeményezze e párbeszédet, s mint a legmagasabb közjogi méltóság, alkotmányos kötelezettségének megfelelően, legyen moderátora az autonómiáról folytatott román-magyar párbeszédnek!

Sok sikert kívánok jelentőségteljes munkájához!

Megkülönböztetett tisztelettel,

Szilágyi Zsolt,
az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi egy + hét ?Gaács Tibor írta (2017.07.27. 09:30:21)
Speleoursus írta (2017.07.26. 17:09:11)
"monta", vagy nem monta, esetleg montírozta, minden esetre nagy nemzetgyalázónak ad enni!

Speleoursus írta (2017.07.26. 17:09:11)
de egy sem monta: éljen Eduárd! a székelyek pedig rendre meghozsánnáztak mindenkit, csaotól böszéig! most azon vannak,hogy egy zödinges primást vivátozzanak...

Füzfándörmögő írta (2017.07.26. 06:28:47)
Füzfándörmögő........ Hurrá jános bácsi, holnap is azt énekeljük. Büdös, hálátlanok voltak a szászok, a Jó Isten nyugtassa a poraikat."""János bácsi írta (2017.07.16. 18:53:40)
Szilágyi Ur!!! Johannis süket és vak is akár mint a románság félre vezetett többsége. Johannis urnak az esze inkább azon jár hogy megkaparantson még egy házat valahol, hamis papirokkal. A Székelység jóltenné ha egy fagyira sem ülne le evel az emberrel, nemhogy még rá szavazzon valaha. A szászokat eladták aprópénzért, a mit megérdemelnek a magyarság elárulásáért. Vesszenek el ott a hol lakoznak. Büdös(XXXX) hálátlan népség volt!!!"""

Tóducz írta (2017.07.18. 13:09:40)
Kedves JOANNIS GOLD, a Sas kabarékból tetszik inspirálódni?

JOANNIS GOLD írta (2017.07.18. 12:03:45)
Körötte ég földszint az ég:
A velszi tartomány.
Ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírba velszi bárd:
De egy se birta mondani
Hogy: éljen Eduárd. -

Gaács Tibor írta (2017.07.17. 18:24:27)
Dobai írta (2017.07.17. 15:01:50)
Az ám! Az Árgyélusát nekije!

Székelyember írta (2017.07.17. 18:10:48)
Sz. ZS. jobb volna,ha hallgatna,csendben,mélyen.Hozzá hasonló,köpönyegforgató "politikust" nem nagyon hord a hátán a föld.Jobb volna,ha továbbra is hordozná a Tőkés L. táskáját ,mert eddig is abból élt,nem is akárhogy.Tűnjön el a közéletből,ne reklámozza tovább magát,elegünk van belőle!

Dobai írta (2017.07.17. 15:01:50)
Ennek az Argyéálnak mindenröl béla jutt eszébe. Vigyázni kell mert ö olyan...
Már Tóducz úr sem merészel ide belépni a hátulgombolós nadrágjában, pedig ö nem egy beszari gyerek.

Tóducz írta (2017.07.17. 13:46:17)
Kedves erdélyi román, Ön az ezredesi rangon kívül ismer még valami más rendfokozatot?

Tóducz írta (2017.07.17. 11:13:55)
Kedves Speleoursus, nagyon Dupla KaVés a beírása.

Speleoursus írta (2017.07.17. 10:45:18)
egy olvasónak: igen! nem!

Ardeal írta (2017.07.17. 10:35:00)
Hunor!Az Ön példaképei-ezredes elvtársék sokkal magyrgyülölőbbek mint j. ezredesék sokkal több magyrgyülölő intézkedést hoztak az elmúlt 21évben a magyrgyülölő kormányok részeként mint j. ezredesék jelenlegi múltbéli és jelenlegi szövetségesei a cuciáldemokraták sokkal magyargyülölőbbek mint j......

Hunor írta (2017.07.17. 08:26:11)
Zsolt a szász saját testvérét sem szerette.A magyarokat utálták mindég.Klaus utóbb Berlinben,Brüszelben minket leköpött,hazudott,hogy sorsunk rendezett! Most segget akar csókolni. Maguk nem tudnak gondolkozni uram! Tudja mit fog mondani a magyarokat utáló Klausz,hogy az RMDSZ nem akar magukkal autonómiát.

Szenvedő írta (2017.07.16. 23:45:27)
Kedves Tóducz!Köszönöm. Ön egy fura személy, van igaza,- néha. Untatjuk az olvasókat!- Lányom, matematika-informatika tanárnő Liceumban, fiam faipari-mérnök, az Unióban.Ha valami még érdekli, komolysággal illetem.

Tóducz írta (2017.07.16. 23:11:42)
Kedves Szenvedő, az Isten tartsa meg őket, legyen sok öröme bennük, de merem remélni, hogy értelmiségebbek Önnél.

Szenvedő írta (2017.07.16. 22:38:03)
Kedves Tóducz, -semmi gond, ketött, értelmiségiek. Fele-fele arányban.

Tóducz írta (2017.07.16. 22:11:35)
Kedves Szenvedő, ha nem vagyok indiszkrét: önnek hány gyereke van? Hány gyereket nevelt a magyar nemzetnek?

Egy olvasó írta (2017.07.16. 21:11:06)
Soha,jószántából a román,nem fog adni önrendelkezést(autonómiát) a magyarnak Erdélyben,hacsak erővel ki nem kényszerítsük belőlük.

Szenvedő írta (2017.07.16. 20:52:29)
845-nek! Igy igaz. Már többször lett is javasolva!
Még hiányzik, EGY ÖSSZEFOGÓ KAR! ! !

845 írta (2017.07.16. 20:26:52)
Mi csak magunkra szamithatunk, masra sohasem.
Fiatalok, vallaljatok gyerekeket es neveljetek oket becsulettel!

Menasag írta (2017.07.16. 20:01:05)
...ez süket fülekre fog találni....

Füzfaágondörmögő írta (2017.07.16. 19:01:37)
Ioanis a trojai fa ló a mivel a románok bizonyittsák hogy demokrácia van rromákiában. Vessz el gazdáiddal eggyütt te faló, az Isten tüze égessenmeg!

János bácsi írta (2017.07.16. 18:53:40)
Szilágyi Ur!!! Johannis süket és vak is akár mint a románság félre vezetett többsége. Johannis urnak az esze inkább azon jár hogy megkaparantson még egy házat valahol, hamis papirokkal. A Székelység jóltenné ha egy fagyira sem ülne le evel az emberrel, nemhogy még rá szavazzon valaha. A szászokat eladták aprópénzért, a mit megérdemelnek a magyarság elárulásáért. Vesszenek el ott a hol lakoznak. Büdös(XXXX) hálátlan népség volt!!!

Csicser írta (2017.07.16. 15:18:04)
2. Endre királyunk megengedte a német lovagrend letelepedését a Barcaságban és Kárpátok külpereméire, a régi Kunországba. Itt autonomiát követeltek amit meg is kaptak, söt, a pápátol kikunyerálták a saját pénzverés lehetöségét és kövárak épitését amivel visszaéltek .
A bakszászokat ugyancsak krályink telepitették Erdélybe olyan részekre ahol a magyarság védve nemzetét és hazáját megtizedelödött.A szászok ugyancsak kaptak autonomiát, szabadon éltek Erdélybe egész a 2. V.H. végéig és ha az oltyeán " suszter inas " nem adja el öket, most is Erdélyben lehetnének és talán karöltve kérnénk Erdély föggetlenségét, v. autonomiát. Miklos állampolgár: gondolja ugy,h. annyti szász van ma Erdélyben mint amennyi magyar. Mi is lenne akkor...? veletek !

Betoca írta (2017.07.16. 14:41:52)
Vicces es szégyen ez a levél!

Mihály írta (2017.07.16. 14:36:38)
Felháborodást keltett, hogy a magyarságnak nem ünnep a gyulafehérvári nyilatkozat évfordulója, erre a legérthetőbb válasz, hogy azonnal tisztelhető lehet, ha betartják az abban vállaltakat.

Szenvedő írta (2017.07.16. 14:34:24)
Keserű szájíz érint engemet, abból a szempontból, hogy a felsoroltakat nem sikerül együttesen megtenni minden pártjainkkal vagy alapitványainkkal közössen. Igy minden törekvésünk elfosztlik mint egy rozsaszirm virágja!
Nem hinném, hogy egy ilyen közös-közösségi kérést valaki tudná tolerálni!
Továbbá is az a meggyöződésem, hogy „egycsürben és együtt kell nekünk csépelni„ igy aratástájt, kifogni a termés gabonáját!!!

Tóducz írta (2017.07.16. 14:26:11)
Ioanistól ilyent elvárni? Há szóval, na mit mondjak?

Margit írta (2017.07.16. 14:12:00)
Igenis,van értelme egy ilyen levélnek, s nem elsősorban Johannis szempontjából.Ez egy helyzetértékelés is, hátra-és körbetekintéssel,ami egy ilyen látogatás előtt nem árt,mert sok ember számára lesz tisztább a kép,olyanoknak, akik nem feltétlenül foglalkoznak egyébként napi politikával.

Falusi írta (2017.07.16. 13:52:53)
Az igyekezet dicséretes. Miért is ne lenne az? De mint várható eredmény, nem több egy mosópor-reklámnál.
Szilágyi Zsolt is nagyon jól ismeri a várható eredményt, de nyomja a sódert, mert neki ez a dolga. Más dolga ritkán kerül. Akkor lehetne még inkább elmarasztalni, ha még ezt sem csinálná.

Dühös románszakértő írta (2017.07.16. 13:46:37)
Fölösleges szócséplés, aminek semmi értelme. Iohannis úgyis a szemétkosárba dobja.
És nem mindannyiunk kíván "békés, törvénytisztelő állampolgár" lenni!


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  csnteri     református     tan     fehér-fekete fotók     autópály     gyergyó, csík     ósánci hágó     bán zsófia     sri     nagyhagymas     háromkút iskola adomany     erdőszentgyörgy     2000 gyerek utazhat     egyesko nagyhagymas     egyes-kő     a madárijesztő     kelemen     kántor lajos     autópálya     jászvásár  
Kulcsszófelhő