Erdély címererdély ma logó
augusztus 19. szombat | Huba napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5883 RON | 100 HUF: 1,5110 RON | több
2017.05.26. | 17:39 Attila népe, válaszolj!

8208 40
Fotó: Veres Zsolt

Ezt a képet jól nézd meg és szánj rá néhány percet, hogy elgondolkozz, mit keres egy ilyen felirat Franciaországban.
Attila földje a D977-es út mentén van kijelölve, ahogy északról ereszkedünk lefelé Chalons-en-Champagne város irányába. Sőt, Chalons városában – mint ahogy erről már írtam is régebb – az Église St-Alpin kápolna egyik ablaka azt a jelenetet örökíti meg, amint Chalons püspöke könyörög térdre esve Attila előtt a városért.

Talán nem kell ilyen messzire visszamenni ahhoz, hogy felpezsdüljön a verünk, hevesebben kezdjen verni a szívünk, mondván: ezek voltunk mi!

És igaz, büszkék lehetünk a múltunkra, hisz mi székelyek nem a meghátrálás és nem a megalkuvás emberei voltunk. Farkasszemet néztünk törökkel, tatárral – nem egyszer – és a közelmúltban a románnal is a Székely Hadosztály zászlaja alatt, egymagunk.

Van mire büszkének lenni, de elég-e ez? Elég-e azt mondani, hogy nagyapám ez volt vagy az volt? Emlegetni a hunok nagyvezérét, Attilát. Elégséges-e csak az elődökre, úgymond másokra buszkének lenni, holott arról, hogy mi most kik vagyunk, magunkra mennyire lehetünk büszkék, arról már nem szívesen beszélünk?! Okkal.

Láttok-e különbséget az olyan székely között, aki elveszi azt, ami neki jár, ami őt megillet, pardon nélkül. Aki képes mérlegelés nélkül szembemenni a túlerővel, nem fél töröktől, tatártól és aki parancsot megtagadva saját maga kezébe véve sorsát, létrehozza saját hadseregét és az olyan székely között, akinek virtusa abban merül ki, hogy ki meri tenni a székely zászlót vagy nem? Meg mer szólalni anyanyelvén vagy nem. Elmegy egy tüntetésre vagy nem.

Előjön néha Attila virtusa egy kocsmai verekedés alkalmával, amikor honfitárs veri a honfitársat, de az elnyomó hatalom ellen ez a virtus rögtön elcsitul. Talán akkor nem is Attila virtusa ez annyira.

Sokszor elgondolkodtam azon, ha azok a székely elődök élnének ma is közöttünk, kikben megvolt az igazi székely szabadnemesi virtus, vajon hogyan rendeznék ma a dolgokat?

Maradva Erdővidéknél: ezek a múltbeli székelyek, kik a semmiből ágyút öntöttek, ha kellett, megtűrnék mindazt, ami itt most van és eltűrnék azt, amit mi ma eltűrűnk?

Biztos vagyok abban, hogy a bibarcfalvi borvízgyárat is rég felégették volna ezek a székelyek és botokkal kergették volna a népet éhbérért dolgoztató román társaságot, egész a Dömbovica partjáig. Ott meg agyonverték volna őket.
A székely embernek a büszkesége mindig fontosabb volt, mint a gyomra. Inkább evett volna három szelet kenyérrel kevesebbet, de megalázni és kicsúfolni magát nem engedte. Soha.

Abban is biztos vagyok, hogy ezek a székelyek kétszer ugyanarra a pártra nem szavaznának Erdővidéken. Ennyiszer őket nem lehetne megvezetni.
Lehet máshol nagy dolgokat ért el az RMDSZ, de itt nálunk semmit. Egyszerűen csúfot űznek a baróti polgárokból. Úgy néz ki a város, mintha háborús övezet lenne.

A nagy kalapos Tamás Sándor nem hiszem, hogy hintójában ülve ki merne jönni Barótra, ha nem ez a puhány, identitás nélküli gyáva nép lakná a várost, hanem azok a székelyek, akik valamikor lakták.

Ők voltak azok a székelyek, kikből soha senki nem csinalhatott hülyét. Mert nem engedték. És lám mivé lettünk mi... Gödrös az út? Kikerüljük a lyukakat. Inkább vadászni jár a polgármester úr, mintsem éjjel-nappal a város közügyein dolgozna? Közpénzből új terepjárót adunk neki. Az igéretek pártja képtelen új befektetőket vonzani Erdővidékre? Németországba megyünk dolgozni. Pár évre vagy örökre. És lehetne folytatni.

A történelem folyamán volt-e még ennyire puhány, gyáva és tenni nem akaró a székely nép?

Veres Zsolt, Nagybacon

További fotók Veres Zsolt Facebook-oldalán


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi tíz + négy ?Bakai írta (2017.06.19. 12:27:50)
vilmos, kérem,hogy ne kényszerítsen itten a Kovrát-legenda lemásolására a László Gyula professzor könyvéből! a törökökkel és bolgárokkal egyhelyről jöttünk, de ő a magyar honfoglalást már 740-re teszi..a hunokról halandzsázni annyi,mint a dáko-román kontinuitás..

Péter írta (2017.05.31. 23:12:54)
Nem is tudom, mikor olvastam ilyen jó cikket.

Ardeal írta (2017.05.31. 15:07:22)
Bakaival egyformán gondolkodo magyargyülölö nácikra szavaz az erdélyi magyarok döntö többsége fanatikusam 27éve.....mit lehessen erre mondani?Egy bukaresti közmondással ami tragikusan illik az erdélyi magyarok döntö t9bbségére: boldogok vagyunk mint kövér pondro a kaskaválban.

Gaács Tibor írta (2017.05.31. 15:04:58)
Kedves Vilmos. Amit írt, emlékeztet egy ismerősöm véleményére. Ezt írta: "ők a jóságos, békés népek, itt meg a vadbarbár, vérszomjas, rabló, fosztogató, gyilkoló hunok".
Hát az ismerősöm szerint Attila minden valószínűség szerint azért volt olyan "vadbarom", mert kb. 10 éves korától felnőtt férfikoráig (Rua haláláig) Rómában nevelkedett. NAHÁT!

Vilmos írta (2017.05.31. 12:55:14)
Bakai, a hunok „vadbarbárságához" még annyit, hogy ezek sajnos eltúlzott, és minden alapot nélkülöző mesék, mivel a hunok semmivel sem voltak rosszabbak, mint az akkori ún. „művelt" nyugati népek. Csak emlékeztetném arra, hogy a vandalizmus pl. egy germán nép nevét örökítette meg, ami az eszement pusztítás fogalmával forrt össze. De ez, a hunokról keltett rosszindulatú nyugati propaganda már csak azért sem állja meg a helyét, mert pl. a hunok elpusztíthatták, feldúlhatták volna Rómát is, ha akarták volna, de nem tették. Viszont a barbár germán népek pl. többször is kifosztották Rómát. Tehát fel kéne hagyni már végre azzal az egykori nyugati propagandával, miszerint ott voltak ők a jóságos, békés népek, itt meg a vadbarbár, vérszomjas, rabló, fosztogató, gyilkoló hunok és „természetesen" mi magyarok is.
De talán ismert Ön előtt az a későbbi esemény is, ami a „Sacco di Roma" néven vonult be a történelembe. Ezt sem a hunok követték el...

VILMOS írta (2017.05.31. 12:47:41)
Bakai, ha ismeri László Gyula „A kettős honfoglalás" c. munkáját, akkor abban olvashatta azt is, hogy a szerző a hun-magyar mondákat nem tartja elvetendő forrásoknak, mert szerinte azoknak valós történelmi eseményekre utalnak. A középkori krónikásaink sem az ujjukból szopták az Árpádház hun hagyományait, hanem azok valós történelmi tényeken nyugszanak, és nem – mint azt a hivatalos történettudományunk állítja – a nyugati krónikákból átvett mesék. A Thuróczy-krónikában a hun fejedelmi- v. királylista nevei közül pl. négy szinte azonos - még időrendben is csak kis eltéréseket mutat - az egykori kínai forrásokban található hun uralkodók neveivel, amelyek egyáltalán nem fordulnak elő a nyugati krónikákban. Da a nyugati átvétel már csak azért is valószínűtlen, mert miközben ott a hunokat – mint Ön is – vadbarbár, vérszomjas népként mutatják be, addig a magyar krónikák dicsőítik őket. Ezzel kapcsolatban ajánlanám Götz László: „Keleten kél a nap" c. nagyszabású, kétkötetes munkáját.

Bakai írta (2017.05.30. 11:24:25)
valóban, a magyar-bolgár rokonság történelmi tény, én is lelkes híve vagyok a László Gyula professzor kettős honfoglalás elméletének,Kovrátnak volt 4 fia és elindultak népükkel az égtáj négy irányába, Aszparuh 100 évig Dobrudzsában lakott és utána húzodott le a dunától délre, elszlávosodtak,700-ban, mi is jöttünk utánuk és laktunk a szomszédos Etelközben, de mégis, bár 2 sorban írja meg, hogy jönnek ide Attila húnjai??a 600 évvel korábban??azon kívűl, hogy a 900-as években kalandozó és fosztogató magyarok pont olyan barbárok és vérszomjasak voltak, mint azelött a húnok???

Szenvedő írta (2017.05.29. 13:12:27)
Kedves AMH! Hasonló az én véleményem is! Csak,- nem kellene semmit elvesziteni abból ami jól oldodótt meg! A politikussaink is, mind nem kinyirathatók! Az alap RMDSZ programja 1991-ből egy füzetbe nyomtatva birtokomba van ma is, amely egyáltalán nem volt rossz a magyarközösségünknek! Hogy mindent nem tartatott be,- mert főlűl van a hatalmasabb politika, melyet mi kell kapacitáljunk-formáljunk, együttesen!!!

Vilmos írta (2017.05.29. 12:21:50)
Bakai, mint már írtam, a hun-magyar rokonság megvitatására az itteni keretek nem alkalmasak. Mindettől függetlenül mégegyszer mondanám, nemcsak a hun-magyar, hanem a hun-avar-magyar, sőt a magyar-bolgár roknság is történelmi tény. Sajnos a hivatalos magyar történetírás ezeket még mindig tagadja, de egyre több régészeti- és egyéb múltbeli bizonyíték kerül elő, amelyek igazolják ezeket. László Gyula kiváló régész-történész professzor pl. ezt már, még a '70-es években megjelent "A kettős honfoglalás" c. munkájába igazolta, amit "természetesen", hűvösen és fanyalogva fogadott a hivatalos történettudomány, ami kimondottan csak a nyelvészet erdeményeire építő, finnugor-elméletet támogatja, de ami napjainkban már - figyelembe véve a tudományos kutatások feljődését - amellett, hogy elképesztően egyoldalú és egysíkú, napjainkban már meglehetősen korszerűtlenné, és elavulttá vált...

NNZZ írta (2017.05.29. 11:26:41)
@Bakai, jól beidomitották ezzel az önostorozással meg politikai korrektséggel. A dáko-román elmélet egy nyilvánvaló hülyeség amit senki nem vehet komolyan, mert a románok ezer évig nem rejtözhettek egy barlangban Erdélyben és aztán hirtelen megjelentek. Ezzel szemben a magyarok és hunok között nyilvánvaló rokonság van és ez az egész középkori magyar történetírásban jelen van, csak a habsburgok irtották ki. Még a legvéresszájubb román magyargyülőlők is "szkitiába" szoktak minket hazaküldeni. Azon is érdemes elgondolkodnia hogy mit tettek le a románok és mit a magyarok az egyetemes és európai civilizáció és kultúra asztalára, mielőtt arról beszél hogy mindenki egyenlő. Van akinek van mit felmutatnia, és van aki kitalál hazugságokat meg "elrománosít" másokat.

Gátkötők írta (2017.05.29. 10:41:57)
Figyelemfelkeltő írás!

Bakai írta (2017.05.29. 10:06:19)
vilmos, a dáko-román elmélet pont olyan, mint a magyarok hún rokonsága, ezt csak a délibábos székelyek találták ki a hamísitott székely krónikában!/ld Szádeczky-Kardoss Lajos professzort/ a zandirhám és rabonbán mesékkel! de kellett is egy ilyen "legendárium" egy olyan segéd-népnek, akik utolsónak telepedtek le a jelenlegi szállásterületükre, 300 évvel a magyarok letelepedése után!! előzőleg ugyanis az osztrák határszélen védték a gyepűket! és az igazi magyar történelemmel se legyen olyan nagyon elfogult,már a második árpádházi király egy olasz gróf fia volt, végig gyilkolták és vakították egymást,pld tudja-e, hogy Szent László sírját kik dúlták fel és szórták szét ismeretlen helyekre??? az unitáriusok erről mélyen hallgatnak,csak a hazug tordai dekrétummal dicsekednek folyton...nyugodjon bele,hogy semmivel sem vagyunk különbek, sem alávalóbbak mint bármely európai v balkáni nemzet...

Édes Erdély írta (2017.05.29. 09:32:57)
A franciáknak minden nap bocsánatot kellene kérniük tőlünk Trianonért és minden erejükkel Trianon lebontásán kellene dolgozniuk.

Várközi írta (2017.05.29. 08:53:20)
Mit lehet tenni akkor, ha négyévente visszaválasztjuk azokat akik meggátolták az autonómia törekvéseinket, lemondtak kollektív jogainkról, átjátszották az ásványvíz vagyonunkat, erdeinket stb. és készítettek egy autonómia statutumot amelyben szabad kezet adnak a mindenkori kovásznai prefektusnak? (Lásd RMDSZ Autonómia Statutuma,77.cikkely xxx

AMH írta (2017.05.28. 22:45:08)
Kedves Szenvedő, örülök, hogy egyetért a megoldásban. Viszont én sajnos úgy látom, hogy „választott politikusaink" nem állnak a helyzet magaslatán. Tisztelet a nagyon kevés (ha egyáltalán van) kivételnek, vagy a saját zsebükre dolgoznak vagy a hatalom megőrzése érdekében belesimulnak az adott helyzetbe és nem a választók érdekeit képviselik. Ezért kell a magyarságnak, - az egész magyarságnak, bárhol is éljen a Kárpát-hazában - egy teljesen új vezetői réteget kiválasztania, a civilek közül, olyan embereket, akik tisztességesek, és végre valóban a magyar érdeket képviselik. Hiszem, hogy vannak ilyen emberek, csak nem jutnak szóhoz, mert nem engedik őket. Induljunk el ezen az úton, a saját érdekünkben.

Felsoloki2 írta (2017.05.28. 21:58:04)
Géza papnak a figyelmébeés nem csak!!! Gyimesfelsőlokon nem volt és nincs is osztrák favágohid. De helyette ott vannak a senkikből lett erdészek és gattertulajdonosok. A helyi rendőrfőnok és nemcsak, közremőködésével és szemtehunyásával több száz hektár erdőt taroltak le és adták el gombfa ként. A legelők javát maguknak az erdész urak kisajátitották és a tavaszon T.P.E. ki is takatittatta ingyen a falú embereibel. Na ez kéremszépen a 21. század rabszolgatartása csangó modra. Most meg azzal diccekszik hogy hány hektárt erdősitett de hogya közbirtokosságtol mennyit rabolt azzalnem dicsekszik. Ha kellet Felsőloknak udemeré most megvan!

Sasmadár írta (2017.05.28. 19:02:49)
Nem a harciasság hiányzik, hanem a megyar gyermekek. Az az igazi tett aki sok gyermeket vállal és felneveli becsületes magyarnak. Ha több gyermeket vállalunk lesz jövőnk, ha nem elveszünk. Erről kellene beszélni!

Szenvedő írta (2017.05.28. 17:08:05)
Ildikó! Ime egy rendes-becsületes hozzászólás!
Minden képpen el kell kerülni a konfliktus helyzeteket.
Ma a XXI században meg kell kapni a civilizálságot mindenhol, hogy az ne okozzon a népeknek kaoszt!

Balla Sandor.s írta (2017.05.28. 15:38:25)
>Na-DE-aCSAK ELORE CSAKAZERT IS TRIA-NON NEM ERVENYES--KOVETELJUK A 2017 ENSZ NAGY ERTEKEZLETEN AZ UJRA TARGYALAST BEKEBENes SZERETETTEL Na<

Vilmos írta (2017.05.28. 15:00:42)
Susrunak!
Az világos, hogy a román állam abban érdekelt, hogy a székelységet és a magyarságot megossza! Ezért találta ki pl. azt a képtelen, és otromba hazugságot, hogy a székelyek tkp. elmagyarosodott oláhok, és még néhány hasonló baromságot. Te pedig, mint "jó" oláh, ugyanezeket az otromba hazugságokat böfögöd vissza. A magyaroknak természetesen sok közük van a hunokhoz (de ennek kifejtése sajnos nem fér bele az itteni keretekbe), mindenesetre ehhez nem román történelemhamisításokon és egyéb történelmi hazugságokon kellett volna felnőnöd, hanem ismerned kéne a magyarság valós történelmét, ami ellentétben a tiétekkel, nem hamisításokra és hazugságokra épül, hanem történelmi tényekre. Nekünk magyaroknak ugyanis semmi szükségünk, holmi múltigazoló hazudozásokra, manipulációkra, mint pl. a "dákó-román" elmélet, és egyéb, hasonló oláh maszlagok...

Susru írta (2017.05.28. 11:42:32)
nétené, nemerének es megjött az esze, biztosan az igazi csíki sörtől...

Susru írta (2017.05.28. 11:38:34)
ildikó, a székelység a hunok testvére, állitólag már Csaba királyfi óta, de a magyaroknak semmi közük a húnokhoz...

Erika írta (2017.05.28. 07:47:05)
Mennyire is igaza van Zsoltnak. Vegre a sok UDMR dicsero cikken kivül egy valos eletszerü dolgokrol szolo cikk is megjelenhetett. Sajnos az a helyzet hogy az UDMR kiemel egy ket falut,polgarmestert,es a fejlesztesekre,beruhazasokra szant penzeket nagymertekben odacsoportositjk,legtobbször indokolatlanul,es utana mindenhol csak öket mutatjak be pozitiv peldakent a mediaban.
A valosagban a tavoli kis falvakkal nemtörödnek,es a mindenki altal jol ismert,skak eletet megkeseritö bünözöi retegnek a szavazatokert csereben egeszen a vegsö hatarokig mindent elneznek.

Ildikó írta (2017.05.28. 00:35:18)
Székely testvéreink mindég bátrak, kitartóak voltak és védő szerepet töltöttek be! Az, hogy távolabb az Anyaországtól kompakt formában megmaradtak PÉLDAKÉPÜL szolgálnak minden más területen élő Magyarság számára.
Büszkék vagyunk arra is, hogy a Székelység a Hun testvéreink!
Napjainkban NEM a harcias szellemiséggel kellene Igazságot teremteni, akkor, amikor egyes csoportoknak kimondottan az az érdekük, hogy konfliktust okozzanak különböző csoportok között a célból, hogy fegyvereiket el tudják adni és hogy még jobban meggazdagodjanak.
Akik, káoszt szeretnének provokálni azok tudják, hogy a harcokból/háborúkból mindég a Magyarság szenved károkat!
EZÉRT NAGYON FONTOS A KONFLIKTUS/KÁOSZ ELKERÜLÉSE!
Helyette, meg kellene tartani és visszaszerezni azokat a természeti kincseket (ásványvíz, erdők,...)amelyek a Székelységet illetik, mert a tulajdonuk volt és amelyek munkát, biztonságot és jólétet biztosítottak a számukra.

Harcias (amely a pusztuláshoz vezethet) szellemiség helyett jó volna össz

Nemere írta (2017.05.28. 00:31:47)
Kedves Géza pap, megnéztem a videót. Hüha ott még nagyobb
bajok vannak, mint ahogy gondoltam.

Szenvedő írta (2017.05.27. 22:45:07)
AMH! Igaza van. Valami hasonló megoldások szükségesek,- de ezt a választott politikusaink kell kiépitsék a közösségünkkel szorossan karöltve!

Geza pap írta (2017.05.27. 22:02:29)
Ha valaki nem erti amit leirtam az osztrak cegrol es a politikusokrol, akkor es most Zsolt helyzeterol, nezze meg a Meregzold mesek cimu dok. filmet (youtube on megtalalhato).

Nemere írta (2017.05.27. 18:41:14)
Géza pap bácsi ön is pápista pap? Csak azért kérdem, hogy tudjam hogyan köszötsem. Az igazság az, hogy már az osztrák cég betelepitése elött kiirtották az erdöket. Kb. tiz évvel ezelött mentem fel a Madarasi Hargitára, Nagyoláhfalu felöl, hát kérem, az az erdöpusztitás amit ott végbevittek a daloló székelyek, az nem emberi. Nem hiszem, hogy székelyek, inkább oláhszékelyek lehettek hisz a falu eredeti neve is oláh, gondolom nem azért mert tótok laktak ott.

Most kivételesen egyetértek a pogány Bakaival, jól beszél, biztos a sok ursustól kezd mejönni at esze.

Pisti írta (2017.05.27. 16:20:25)
Csak érdekességként: a gúgli térképen végignavigáltam és a táblát megtaláltem a N 49°04'11.38'' O 4°28'08.48 szélességi foknál.
Onnan tovább menve a legelső út balra La Cheppe felé.
Beérve a faluba (La Cheppe) a legelső utca (út) jobbra, amit Rue du Camp d'Attila-nak hívnak. Az út végén van Attila körforma tábora, amit a térképen nagyon jól ki lehet venni.

Krapek írta (2017.05.27. 15:54:21)
Sajnos a polgar mester nem tartozik a szekely csaladhoz! Mikor a gyerek szenved a csaladban ,az apa mindent elkovet,hogy megoldja a problemet, sajnos ez itt nem tortent meg es nem tortenik meg!
nyomast kell gyakorolni a roman mediaval ebben az esetben tokeletes lenne. Ok be tudjak daralni a "szekely polgarmestert" rovid idon belul !

AMH írta (2017.05.27. 12:56:06)
Kiváló írás. A kérdés, amin valamennyiünknek el kell gondolkodnunk: miért vagyunk képtelenek összefogni mi, magyarok? Ez az egész magyarságra vonatkozik, az Anyaországra, az elszakított területekre, és a külföldre szakadt magyarságra is. Végre újra meg kellene találnunk egymást, valódi közösségeket alakítanunk, amik aztán egymással szövetkezve tudnak tenni valamennyiünkért. Nem szabad a mindenkori helytartó kormányokban és szolgalelkű politikusokban reménykedni. Értelmes, derék, bátor nép vagyunk mi, vessük már le végre a gyarmati lelkületet, és vegyük kezünkbe a saját sorsunkat. Természetesen, nem könnyú és nem veszélytelen, de nincs más út.

Bakai írta (2017.05.27. 08:54:08)
bizony igaza van, gézapap, el kell üldözni mindenkit, aki beruházna székelyföldön,mert ugye a faanyagot exportálni lehet rönk formájában is,pont a székely származású milliomos fakirályok járnak ebben az élen, székelyföldön a primitiv kapáláson kivül nem kell dolgozni semmit, csak búcsújárásra és eledelszentelésre kell koncentrálni!! utána meg ajvékolni, hogy milyen szegények vagyunk!!! agyilag es!!!

Péter írta (2017.05.27. 01:50:56)
Jó kis írás Zsolt!

Geza pap írta (2017.05.27. 01:34:34)
Igy kene a fatolvaj osztarak ceget is eltuntetni!!!! mint ahitvany politikusokat akik beengedtek azt a ceget.

Geza pap írta (2017.05.27. 01:32:48)
Zsoltinak igaza van , akar ki akarmit mond,

Szekely írta (2017.05.27. 00:48:09)
Veres Zsolt nagyon jo iras! Molnar F. Arpad szokta mondani , hogy mi magyarok megerdemeljuk a sorsunkat mert mar 70 eve idegeneket valasztunk meg vezetoknek.

Muad-dib írta (2017.05.26. 23:14:32)
Kedves cikkíró, ezt nem nekem meg a többi internetezőnek kellene elpanaszolni, mert mi már tudjuk, hogy tisztességes politikus annyi van, mint fehér holló.
A városokban és falvakban élő agymosott pokemonoknak kellene ezt valahogyan a tudatalattijukba eljuttatni.

Szenvedő írta (2017.05.26. 21:27:08)
Részben igaza van Gyimesfelsőloki-nak!
Nem vagyunk képesek kapacitálni-meggyözni a kisközösség a nagyközösséget, a hiányosságokról! Inkább itt vannak a „bibik„ Úram!

Gyimesfelsőloki írta (2017.05.26. 18:55:43)
Nagyon is igazad van Szenvedő! Komolyan kellene venni de kit érdekel? Megválasttott vetetőink a magasról tojnak le ránk és ha azt mondom gyülölnek minket választokat akkor egyáltalán nem tulzok.

Szenvedő írta (2017.05.26. 18:34:31)
Általános mély ellemzést érdemelne a fenti felvezetés.
Komolyan kellene venni!


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  porn     londonban     ojtoz     szász jenő     fertőzött tojás fipronil     tan     autópálya     fehér-fekete fotók     háromkút iskola adomany     tőkés     aut     mi nem ünnepelünk     gyergyó, csík     benczi     kelemen lajos     beder tibor cikkei     bán zsófia     interjú     fesztivál alpolgármester     bbte  
Kulcsszófelhő