Erdély címererdély ma logó
január 22. vasárnap | Vince, Artúr napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,4955 RON | 100 HUF: 1,4565 RON | több
2016.08.29. | 08:06 Magyarságellenes magyarok

8973 24
Nagy István, fizikatanár.

Ilyenkor, augusztus–szeptember határán szülőként, nagyszülőként, gyermekként vagy fiatalként szinte mindenkit érint a tanévkezdés. Friss fizikus diplomával 37 évvel ezelőtt ebben az időszakban jöttem először Pécskára, tanárnak. Első tanévem mégis Tornyán töltöttem. A kukoricatörési hónap végén megkeresett Takács István, egykori tornyai matematikatanárom, hogy kinevezték igazgatónak, és kellene egy helyettesítő, mennék-e. Szívesen mentem abba az iskolába, amelybe 1965–69 között az V–VIII.-at végeztem.

A tornyai iskola 1968-ig két-tannyelvű volt. A magyar osztályokban mindig volt néhány román, szerb vagy cigány gyerek is, ezért az órákon a tanárok mindent elmondtak magyarul és románul is. A magyarok magyarul, a románok, szerbek és cigányok vagy románul vagy magyarul feleltek, de mindenki írt magyarból is évharmadi dolgozatot. 1968-tól az iskola kéttagozatos lett. Akkor indult be V–VIII.-ban a román tannyelvű ötödik osztály. Az 1979–80-as tanévben is megvolt a magyar és a román osztálysor, de a bentlakás is mintegy 70 nagyvarjasi, kisvarjasi, szederháti, aradi gyerekkel, és én lettem az egyik délutáni, esti, éjszakai felügyelőjük.

Ebben az első tanári tanévemben találtam szembe magam először olyan gyerekekkel a román osztályokban, akik otthon magyarul beszéltek magyar szüleikkel. Megdöbbentett, hogy az egyszerű román szavakat sem értik, de ezen a nyelven kénytelenek tanulni minden tantárgyat, mert a szüleik ezt kényszerítették rájuk. Amikor magyarul mondtam nekik ugyanazt, amit románul nem értettek, akkor azonnal fölragyogott a szemük, és csodálkoztak, hogy ez ilyen egyszerű és könnyű?

Az anyanyelv ugyanis egy tudástár. A családban beszélt nyelven válunk emberré. Az anyanyelvünk alakítja ki a gondolkodásunkat, hiszen annak szavai a téglák, szabályai pedig a kötőanyag tudásunk várának falaiban.

Akit a szülei megfosztanak attól a lehetőségtől, hogy anyanyelvén végezze iskoláit, az szegényebb lesz tudásban, magyarságában pedig különösképpen.

Előbb-utóbb minden nem magyarul tanuló szembesül azzal, hogy megmosolyogják, ha magyartalanul fogalmaz, helytelenül ír magyarul, ha beszédébe idegen szavakat kever, lecsónyelven beszél. És nincs annál kellemetlenebb érzés, mint amikor valaki – bár mondhatná, írhatná helyesen is – nem tudja, mert nem tanulhatta meg.

Az iskolába járás és a tanulás azért fontos, mert akkor gyarapszik szókincsünk, finomodik gondolkodásunk, alakulnak ki olyan készségeink, amelyek megkönnyítik későbbi életünkben a mindennapjainkat. Az eszünk pedig annál fogékonyabb és használhatóbb, minél jobban ismerjük anyanyelvünket. Ez pedig csak akkor lehet így, ha az otthon beszélt nyelven tanul a gyerek. Ezért kellene minden magyar család gyereke magyar iskolába járjon.

De van még egy igen fontos érv a magyar gyerek magyar iskolába járása mellett. Az pedig közösségi. Összmagyar érdek ugyanis, hogy egy-egy osztályban minél több magyar gyerek legyen, és ne hiányozzanak onnan lehetséges jó vagy gyengébb tanulók sem. A lehetséges jók azért, mert anyanyelvükön még jobbakká válhatnak, a lehetséges gyengébbek pedig kevésbé gyengék, mintha nem anyanyelvükön tanulnának.

37 év tanári tapasztalattal állítom, hogy nyer az a magyar gyerek, aki magyar iskolába jár, és árt az a magyar szülő a saját gyerekének, aki nem magyar tannyelvű óvodába, majd iskolába járatja fiát, lányát. Itt Romániában, Erdélyben, Pécskán úgyis minden magyar megtanul annyira románul, amennyire az életviteléhez szüksége van. Nem találkoztam még olyan hazai magyarral, legyen akármennyire gyenge szellemi képességű is, hogy ne boldogult volna, ha románul kellett megszólaljon.

Szabó Dezsővel vallom, hogy minden magyar felelős minden magyarért.

Van, aki úgy tartja, hogy az a magyar, akinek az unokája is magyar lesz.

Lehet ezt fokozni. Az a magyar, aki az unokájától is magyarul írt levelet fog kapni.

Nagy István
http://erdelyinaplo.ro


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi tíz + három ?Antalm írta (2016.10.04. 23:03:39)
Hunfy ! Igy elfogadható - „politikai tevékenysége„.Helyes!
„Azután hazajöttem,ujságban irtam,mindent, ,politikát,kritikát,ripotórtot-pátriotizmusról„... stb.-Idéztem Ady E. jegyzeteiböl. Nagy magyar költö-írodalmár volt!
A korábbi 7 tömör mondatos idézetet, érdemes mondatonként ellemezni és kiértékelni./azért neveztem„korának politikusa„-nak/

Hunfy írta (2016.10.04. 09:40:52)
Mi az összefüggés; Ady állítólagos politikai tevékenységének (soha nem volt politikus), költészetének a Monarchiához? Ne szuszakoljunk már mindet bele! Elmúlt már a történelmet meghamisító cucializmus !

Antalm írta (2016.10.03. 23:58:20)
Hunfy! Nem értelmezte jól a költötöl való idézetemet.Sajnálom.
Akkor még Osztrák-Magyar Monárchia volt.

Hunfy írta (2016.10.03. 11:14:20)
Ady Endre soha sem volt politikus! Nagyváradi cikkei a
politikai újságírás remekei, de ez nem jelenti, hogy aktívan politizált volna. Költészete és
publicisztikája kiemeli az átlag "irodalmárok" közül.
Más:"Csodákat írnak a párizsilapok a román géniusz repülö erejéröl"-no látja ezt elhiszem. Én is csodának tartom a románok repülő erejét, ez olyasfajta, mint Ikarosz-é? Maga tényleg egy "unikum" Antalm. Tud románul, magyarul (elég gyengén), olaszul, angolul, németül. Maga egy nyelvzseni. Nem arról van szó, hogy román újságírók írogatnak a fenti lapokban? Egy kis propaganda? Hülyíti a saját népüket? Ismerős dolog. Maga is jobban tenné, ha tökéletesítené magyar nyelvtudását, mert az unokája így egy hablaty nyelvet örököl magától.

Farkaskoma írta (2016.10.03. 09:32:25)
Antalm írta (2016.10.01. 23:08:58)
No igen! Éppen ez az! Jellemző Adyra! Asbóth Oszkárt, Endresz Györgyöt, Bánhidi Antalt és még sorolhatnám, meg sem látta. Na hát így kell neki hinni!
Lenne erre a jelenségre egy történetem, de hosszú lenne, nem elég hozzá az 1000 karakter.

Antalm írta (2016.10.01. 23:08:58)
Hunfy-nak! Ady Endre nem csak nagyköltö, hanem a korának politikusa is. Idézem 19o6-ban írt a következö sorait:
„Csodákat írnak a párizsilapok a román géniusz repülö erejéröl.
A román ízlés nagy hajlandoságáról.A románság gazdasági bátorságáról. Egy francia újságíró megjosolja, hogy pár évtized alatt.Kelet piaca a Romániáé lesz. De igy zeng Romániáról az angol sajtó is. A német is, az olasz is.„
TALÁN IGAZAT IS ÍRT!

Farkaskoma írta (2016.10.01. 21:51:01)
Hunfy írta (2016.10.01. 10:35:25)
Téved uram! Megértem, csak nem szeretem. Amit pedig írtam, az sajnos igaz. Az utolsó szóig. Amiben viszont igaza van, az a magyarországiak szerencséje a vezetőjükkel.

Hunfy írta (2016.10.01. 10:35:25)
Farkaskoma! Az ember szabadnak született
és így a véleménye is szabad-bár lehet tévedni. Fejlődését meghatározza az akkori szocializációja. Szokták volt mondani: Ahány ház annyi szokás. Nos a szoclibek szocializációjuk folyamodványaként az internacionalizmust tartják üdvösnek, mi a gerincesebb fajta az egészséges nacionalizmust-amit ma már kimondani is szörnyűségnek tűnik ebben az Eurókonform-libsi világban.
Tehát egy-egy jó országvezető, jó példa lehet saját országa polgárainak. Nekünk magyaroknak ezt megadta a teremtő. A nagyotmondás és az ,hogy mondjuk egy nagyot két különböző fogalom. Sajnálatos, hogy nem érzékeli a különbséget. Ergo:Igaz, Ady örökbecsű verssora.
"......"Mikor fogunk már összefogni?
Mikor mondunk már egy nagyot,
Mi, elnyomottak, összetörtek,
Magyarok és nem-magyarok?"

Hunfy írta (2016.10.01. 10:19:11)
Farkaskoma! Örvendek, hogy képtelen megérteni Ady E. híres sorait. Az Európában lévő csonka és nagy Magyarország lakói több népből tevődik össze.
Viharos történelmünk során (pl:tatárjárás) már előfordult, hogy szinte kiürült az ország és bölcs királyainknak köszönhetően a környező országokból telepítettek be nem magyar népeket. Ady E. a múlt században is erre célzott és a békés megférésre tett javaslatot. Minden nemzetben vannak gyarló árulók és a nagyobb koncért átállók. a "magas szintű vezetést" a választópolgárok a mai időkben leválthatják, de a gyáva népet, nincs ki leváltsa. Tessék "vitézkedni" a választási időben és kiállni az igazi, jó vezetőkért és nem marakodni a választókért. Látom itt az ermán, hogy a magyar nyelvtudásuk igen hiányos. Hivatkoznak erre-arra, de nem képzik saját magukat, hogy unokáik is magyarul írjanak, beszéljenek. És ez a saját hibájuk.

Kedves Székely! Az Anyaország naponta küzd a magyarokért

Antalm írta (2016.09.25. 01:30:17)
ELVTELENSÉG eluralta magasszinten a vezetést.
KULTURÁLTSÁG,MAGATARTÁS,KÖZSZERETET,GERINCESSÉG, ÖNPÉLDA,KONZEKVENSÉG, SZÜKSÉGELTETIK A SIKERES VEZETÉSHEZ!!!

Farkaskoma írta (2016.09.23. 22:30:52)
Hunfy írta (2016.09.23. 10:06:33)
Ady után ezt írta:
"Mikor mondunk már egy nagyot,..."
Hát nagyotmondásban nincs hiány ma sem. Főleg, ha azokkal a "nem-magyarok"-kal biztat összefogásra, akik úgy váltogatják a szövetségeseiket, mint normális ember a gatyáját.

Hunfy írta (2016.09.23. 10:06:33)
Én már abban sem vagyok biztos, hogy gyurcsótányék a dec.5.i válsztásokon az eredmény esetleg meghamisították. kitellik tőlük. hiszen maga gyurcsótány ordította világgá, hogy hazudtunk!
Az anyaországról. Bizony-bizony a Kárpátok karéjában a már megcsonkított Magyarország még mindig édes gyermekének vallja Erdélyt. Mi magyarok soha nem adjuk fel, hogy egyszer újra egyek leszünk.
Ady E. :
Magyar jakobunus dala:
..."Mikor fogunk már összefogni?
Mikor mondunk már egy nagyot,
Mi, elnyomottak, összetörtek,
Magyarok és nem-magyarok?

Hát ez az összefogás, egyenlőre hiánycikk a Kárpát-medencében. A politikai akarat mást mond. Írtam már: Erdélyben kell egy rendes, magyar érdekeket képviselő politikai alakulat-párt, s nem az RMDSz-féle a román hatalommal karöltve járó, haszonelvű, teli a magyarságot képviselni nem akaró politikusokkal.
(Segíts magadon s az Isten is megsegít!)

Barna írta (2016.09.22. 09:41:06)
Kedves Székely! Az Anyaország naponta küzd a magyarokért. Én magam vettem részt számtalan olyan akcióban amely a magyarság megmaradását, vagy felemelkedését tűzte ki célul, de a sajátjaim akadékoskodása miatt nem lehetett kivitelezni. Ezzel együtt az Anyaország amelyiknek számtalan gondja van, saját lakosait is hatalmas küzdelmek mellett tudja csak segíteni, a maga hibáival együtt erdélyi (de más honnan is) magyarok ezreit iskoláztatja, egészségügyi ellátásban részesíti ingyen, iskolákat, bentlakásokat, egyetemeket , templomokat, intézményeket épít és tart fenn. Tudom, a december 5-e mindig előjön, de az nem az Anyaország volt! Ott a befogadók voltak többségben, a távol maradók voltak a legtöbben és a gyurcsánista patkányok vitték végbe azt a gyalázatot. Annak nincs köze sem a magyar nemzethez, sem a z Anyaországhoz. Olyan árulók, mint a búsildik, parászkborókák, stb. Visszaszerezni Erdélyt? Ahhoz az erdélyieknek kellene ezt kinyilvánítani, hogy oda akarnak tartozni.

Szekely írta (2016.09.06. 00:32:11)
RUA , a mostani csonka-Magyarorszag miert lenne a mi anyaorszagunk? Az anya amelyiknek eroszakkal elszakitottak a gyerekeit minden kormevel harcolna , hogy visszaszerezze oket! Az utobbi 70 ev magyarorszagi babkormanyaibol valamelyik is tett ra kiserletet? Milyen anya az amelyik megunnelteti a gyerekeivel azt a napot , junius 4-et amikor eroszakkal elszakitottak tolle? Milyen magyar nemzettudatot hozzon at a szel Magyarorszagrol amikor ott is mar tobb mint 70 eve idegenek es kiszolgaloik uralkodnak? Miert lenne jobb az aljobboldal az albaloldalnal amikor kozosek a gyokereik es Soros Gyuri bacsi babaskodott a szuletesuknel?

RUA írta (2016.09.04. 14:52:36)
Kedves Tanár Úr! Sorsunk azonos, azzal a különbséggel, hogy engem a Sors a Maros-Kolozs-Beszterce-Naszód hármas határba , a Mezőség siralom völgyébe dobott, ahol az emberi élet legszebb 20 esztendejét töltöttem.
Azt soha nem gondoltam volna, hogy az anyaországunktól alig pár km-re ugyan azokkal a romániai magyarságot súlytó gondokkal találkozik egy kellő problémaérzékenységgel megáldott fizikatanár. Hiszen anyaországunkból Pécska környékére már a szél is áthozza a magyar nemzettudatot, az igazi magyar értékeket. Látom , nagyot tévedek. Nagyon helyénvaló lett volna, ha utalást kapunk, hogy a magyar nemzeti érzelem, hagyományaink megtartó ereje , a valós magyar történelem mennyire képezi a MAGYAR pedegógus, MAGYAR lelkész,hivatástudatának részét. Ugy egyház és iskola, milyen jól hangzik. De a valóság, hát ...., erről szólni kell, és a diagnózist egy hatékony prognózis kell kövesse. Isten áldja.

Edekon írta (2016.08.29. 22:18:51)
Az én tanácsaim is egyeznek a Ggg nevezetű beíró tanácsaival, egy kiegészítéssel:

1. Gyermekeket kell vállalni.
2. A gyermekeket magyarnak kell nevelni.
(A magyarnak nevelt gyermeket itthon maradónak is kell nevelni.)

Ugyanis például zombikkal hiába szülnők tele a Kárpát-medencét.

Hunor írta (2016.08.29. 20:49:21)
Vegyes házasságban a gyermek sorsa úgy alakul ahogy nevelik!
Műveltséggel nevelt szülő vegyes házasságban közösen kell oktassák a gyermekeket.Ismerek olyan Bukaresti román családot ahol ahol a gyermekek románul,magyarul szépen beszélnek. Könyvtáruk is vegyes! Család a szórakozást is olyan helyen választják ahol mindenki civilizáltan társalog!

Farkaskoma írta (2016.08.29. 19:31:09)
NNZZ írta (2016.08.29. 11:22:45)
Uram, általában véve igaza van. Bár én már láttam kivételeket. Sajnos keveset.

Antalm írta (2016.08.29. 15:29:19)
MEGFONTOLT OKOSSÁG! Eszesebb mondatokat ritka olvasni,- ami a magyarnyelv ismeretét és a magyarságunkba vágóságot illeti! Romániában-Erdélyben születettek, magyar-nyelvismeretileg, igen sok kisértetnek voltunk és még vannak kitéve az itt születettek!
Saját példám,--5-7 osztályt falun végeztem. Az V o.-ba beiratkozttunk 32-en. Abból, végzett csak 6 tanuló. A VI.o. ba beiratkozttunk 6-on, 3 faluból, kibukott 1. A VII.o.-ba 4 faluból beiratkoztunk 7-en, abszolváltunk 5-en. Ez volt az akkori iskolautáni vágy falun, 1954-ben. Peddig a 4 faluban egykoruak elég sokan voltunk, összesen hatalmas osztályokat duzasztatni lehetett volna!
Ha nem juthattál be tovább Liceumba, csak esetleg szakiskolát fogtál ki,-de nem csak anyanyelveden ! Az én esetem.
Tovább csak, románnyelven tanulhattunk, technikumot, föiskolát stb.- akkor igy világossá lett, hogy az erdélyiek miként gyakorolhattuk az anyanyelv elsajátitásait tökéletesen!
De nincs gond, potoljuk önszorgalommal a többi hiányosságokat!
AHOGY ugy.

Dühös románszakértő írta (2016.08.29. 13:20:22)
Igen, az írás 100%-ig igaz. Csak két fajta válasz létezik rá: az egyik, amit a Nagy Istvánok, Böjthe Csabák, Sóós Sándorok, Kemenes Lórántok, hogy bátorítják a magyar embereket, hogy magyar iskolába irassák gyermekeiket. A másik fajta válasz, amit az itt kommentelők rendszeresen űznek: "Látod, ilyenek az erdélyi magyarok, önként románosodnak! Nem érdemlik meg, hogy magyarok legyenek pfujj, úgy kell nekik, iratkozzanak csak a rohadékok román iskolába!"
Már előre szó szerint megjósolhatom Nyilas, Ardeal, nomeg másik oldaról a nagy székelykedők kommentjeit!

Sas írta (2016.08.29. 13:05:35)
A tanár úr mondanivalójának igazságtartalma tökéletes, tudományosan is bizonyított, csak a megfogalmazása langyos, mert tudathasadásos nemzetáruló az, aki a gyermekét így oláhnak neveli és ez nem ártalom, hanem megbocsájthatatlan bűn, amit nevén kell nevezni drága jó tanár úr, mert ezt várja el a nemzet az ÉRTELMISÉGÉTŐL.

Nemistudom írta (2016.08.29. 12:43:36)
Kedves István bácsi!

Ma már nem kapunk levelet.Sem postán, sem máshogy. A levél világának leáldozott, ahogy sok erényünknek is.

NNZZ írta (2016.08.29. 11:22:45)
Nagyon igaz. AZ a magyar aki román iskolába jár az nem ismerkedik meg a magyar kultúrával, nem fejlődik ki a nemzeti öntudata, román környezetbe kerül, románokkal barátkozik és nagy valószinüséggel elrománosodik és/vagy vegyes házasságba kerül, ahol a gyerekei már egészen biztosan románok lesznek.

Ggg írta (2016.08.29. 10:04:45)
Kivalo cikk, szerintem is igy van.

Ezenkivul ne feledjuk, hogy:

1. gyereket kell vallalni
2. vallalni kell gyereket
3. kell gyereket vallalni

A fenti harom tanacsot minden fiatal fogadja meg.


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  szászrégen     gyógynövény     magyarellenes     református     borbely laszlo     aracis     határrendőr     bbte     autópálya     dragnea     terepfutás     háromkút iskola adomany     gyergyó, csík     autopalya     tan     recept     diákotthon     bán zsófia     magyar ifjúsági Értekezlet     1  
Kulcsszófelhő