Erdély címererdély ma logó
június 24. szombat | Iván napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5673 RON | 100 HUF: 1,4773 RON | több

Archívum
2014.01.11. | 07:22 Marius Diaconescu: Románia a kommunista-nacionalista történetírás foglya – (1.)

6140 19
Mátyás arcmása (a Corvina-kódex miniatúrája

Marius Diaconescu, a bukaresti egyetem tanára szerint meg kell tisztítani a román történelmi tudatot, mert tele van hazugságokkal. Nem igaz például, hogy a középkorban a Magyar Királyságban elnyomták volna a románokat, a török elleni küzdelem nagy része is a magyarokra hárult. Diaconescu Mátyás királyt román felmenőkkel bíró, nagy magyar királynak tartja. Miért él hamis történelemtudattal a román ember? – keresi a választ OVIDIU NAHOI kérdéseire a Historia folyóirat interjújában.

– Sajnos, a tankönyvek egyre felületesebbek, mert mind kevesebb jelentőséget tulajdonítanak a középiskolai történelemoktatásnak. Másfelől még mindig a kommunista-nacionalista történetírás foglyai vagyunk.

– Húsznál is több év eltelte után?
– Igen, még mindig ez az uralkodó szemlélet a középkorról és az újkorról. A jelenkor vonatkozásában nem. Sajnos, a történelemkönyvek amolyan idealizált, standard, tabu képet festenek a román uralkodókról. A felnőtté váló gyerekek tudatában ezek az idealizált szereplők rögzülnek.

– Az egyetemre beiratkozó diákoknál is efféle bevésődött elképzelésekkel találkozik?
– Igen, persze. Főleg az elsőéveseket tanítom, és gyakran találkozom ilyen tévképzetekkel, amelyeket a gimnáziumban sajátítottak el.

– Mint például?
– Például az, hogy Erdély román állam volt a középkorban. Vagy az, hogy Erdély vajdáját az Erdély területén élő román földesurak választották. Ostobaság! Mivelhogy Erdély a Magyar Királyság része volt a középkorban. Egyáltalán nem volt „román ország”. Erdély vajdája magas rangú tisztviselő volt, a harmadik méltóság a magyarországi hierarchiában. Közvetlenül Magyarország királya nevezte ki a király helytartója gyanánt. Az Erdély területén élő román nemesek ugyanolyan jogokkal rendelkeztek, mint bármely más nemes a Magyar Királyságban. És semmi esetre sem voltak többségben.

– És természetesen nem ők döntötték el, hogy ki legyen Erdély vajdája...
– És természetesen nem ők döntötték el, hogy ki legyen Erdély vajdája. Aztán ott vannak az olyan mítoszok, hogy a „románokat elnyomták Erdélyben”.

– Ez nem igaz?
– Nem. A középkorban nem. A középkorban a román parasztnak ugyanaz volt a státusa, mint a magyar parasztnak. Sajnos, mi a jelenkori vagy az újkori ember szemével tekintünk a középkor történelmére. Vagyis a XVIII., XIX. vagy a XX. századi valóságokat (amikor valóban jelentős román–magyar ellenségeskedések történtek) rávetítjük a középkorra. Ez óriási tévedés. Egy francia történész, ha nem tévedek, Jacques Le Goff mondott valami ilyesmit: a középkort a középkori ember szemével kell néznünk, az ókort az ókori ember szemével, az újkort pedig az újkori ember szemével. Tehát bele kellene helyezkednünk a vizsgált időszak szellemiségébe, hogy az adott korszak mentalitásának és standardjainak megfelelően lássuk az eseményeket. Sajnos, nem ezt tesszük.

A középkor folyamán az Erdély területén élő románok azt mondták: éljen a király, vagyis a mi királyunk – függetlenül attól, hogy Mátyás, Zsigmond, vagy valaki más uralkodott Magyarországon. Egyál­talán nem gondoltak Havas­alföld vagy Moldva fejedelmeire. Ez természetesnek számított, a király állt az ország élén. Ha jogi problémák adódtak, különféle helyszíneken pereskedtek, a nemesi ítélőszéktől kezdve a királyi ítélőszékig, társadalmi helyzetüknek meg­felelően, pontosan ugyan­úgy, mint a Ma­gyar Királyság bármely más tagja. Ez változatlan maradt a XVIII. század végéig, amikor – az osztrák asszimilációs intézkedésekre adott válaszként – kialakult a magyar nacionalizmus, és teret hódított Magyar­országon, Erdélyben. A hangsúly lassan áthelyeződött a román–magyar konfliktusra, nyilvánvaló politikai célzattal. A középkorban nem létezett ilyesmi. Egyáltalán nem. A román történetírás egy másik hamis mítosza: „a románok egységének középkori érzülete”. Ilyen sem létezett!

– Hát a történelemkönyvekből ismert „közös törökellenes harcvonal”?
– Semmi sem igaz belőle! A románok jól meghatározott körülmények következményeként harcoltak a törökkel. Nem mi kezdeményeztük a háborúkat a törökkel, hogy „megmentsük Európát”, hogy visszakergessük őket a Balkán térségéből Kis-Ázsiába. Akkor harcoltunk a törökkel, amikor rákényszerítettek a körülmények, és olyankor valóban sok háborús hőstettet hajtottak végre a románok, amelyekről kevesen tudnak. De sajnálatos módon középpontba helyeztünk egy hamis elméletet a „három román ország közös törökellenes arcvonaláról”. Soha nem létezett ilyesmi.

Mindenki a saját trónját védte, erősítette. Az uralkodók és a körülöttük lévő nagyurak saját érdekeiket követték. Senki sem gondolt valamiféle közös törökellenes arcvonalra. Leg­feljebb akkor beszélhetünk egységes politikáról, amikor Nagy István (Ştefan cel Mare) moldvai fejedelem 1475-ben Mátyás király hűbéresévé vált, mert nem csak ő vált Mátyás király hűbéresévé, de Havasalföldön is egy vazallust akart fejedelemmé emelni. Mivelhogy Baszaráb elárulta, Karóbahúzó Vladot (Vlad Ţepest) emelte fejedelemmé, aki vagy hat hetet uralkodott még, mígnem megölték az alattvalói. Akkor valóban egységes volt a politika. Miért? Szükség volt egy hűséges fejedelemre Havasalföldön (amely egyféle ütközőállam a Magyar Királyság és a Török Birodalom között). Ennyi. Egyébként mindenki a saját útját követte.

(folytatjuk)

Háromszék


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Do-Mi írta (2014-01-13 12:21:49)
Diaconescuból is sugárzik a többségi arrogancia !
Demégmennyire...:) :)

tankogy írta (2014-01-13 12:03:05)
Jaj, még mindig összekavarják, mossák egyesek a Romániára vonatkozó dolgokat a "romanikával"(Római- mint művészeti stílus).

ajani írta (2014-01-13 10:12:49)
Azert nem kell elajulni Marius Diaconescutol. O volt az, aki a szekely tortenelem tankonyv korul kialakult vitat gerjesztette a Historiaban megjelent cikkevel. Amirol aztan kesobb elismerte, hogy tulajdonkeppen a szekelyeket akarta egy kicsit helyretenni.

Árpád írta (2014-01-13 01:30:03)
Szóba került Hunyadi János származása, ami mai napig a történészek által nem tisztázott kérdés. Lényeges különbség, hogy a magyar történelem könyvek nyitott kérdésként kezelik, míg a román történelem könyvek egyértelműen románnak mondják, holott a legvalószínűbb hogy Zsigmond magyar király és ágyasa Morzsinai Erzsébet gyermekeként született. Nagyon sok érv szól e mellett.
Az egyik legfontosabb, hogy a Vajk családban két János nevű gyerek van az egyik Vajk János a másik Nándor János a későbbi Hunyadi János. Nem véletlen az sem, hogy Zsigmondtól nagy birtokokat kap többek között Hunyadot.

Árpád írta (2014-01-13 00:28:45)
Örvendetes dolog, hogy van ma már egy-két román történész akik megpróbálják helyére tenni a román történelmet. A baj csak az , hogy ez még nagyon kevés. Amíg a történelem könyvekből nem tűnnek el a hazugságok addig valódi magyar-román megbékélésről, barátságról nem beszélhetünk.

árpádkor írta (2014-01-12 22:33:55)
János bácsi írta (2014.01.12. 15:31:57 "Máma nagyon sok magyar románnak tartja magát."
Ne izgassa magát János bácsi, nembaj ha majdnem minden magyar elhiszi, és minden székely, hogy ök románok. A lényeg az, hogy ön egyedül megmaradhasson jó magyarnak, a többi meg levan...

nemzeti írta (2014-01-12 19:36:57)
Hunyadi János volt a fia Morzsinai Erszébetnek és egy bukaresti bojárnak (Vajk) - a német enciklopédia szerint Vajk egy havasalföldi délszláv és nem román volt. De állítólag Morzsinai Erzsébet Zsigmond királytól lett terhes és nem a saját férjétől.
Majd később Hunyadi János elvette Szilágyi Erszébetet, kiknek 2 fiuk született, Mátyás és László. Lászlót Prágában fogva tartották és kivégezték. Mátyás anyja, Szilágyi Erzsébet terhesen Kolozsváron járt és ott érte a szűlési fájdalom, majd ott Mátyást meg is szűlte.
Csak megjegyzem, hogy sok évvel ezelőtt Svájcban kellett mégegyszer éretségiznem, hogy ott tanulhassak az egyetemen. Az ottani történelem is leírja, pl. hogy Magyarország a trianoni szerződés után 71%-át veszítette el. Egy akkori bukaresti kolléganőm, akivel néha szünetben beszélgettem, megjegyezte, hogy ő ezt a történelmet nem így ismeri. Naná, még szép...

János bácsi írta (2014-01-12 15:31:57)
Miért él hamis történelemtudattal a román ember? (a cikkböl) Mert a román azt hiszi hogy az égböl kapott hazugságot ugy használhat mint a kapu sast. Vagyis szükség esetén rátámaszkodhat. Máma nagyon sok magyar románnak tartja magát. Lehet egyáltalán megkérdöjelezni hogy ki minek tartsa magát? Mátyás király magyarnak tartotta magát, tehát magyar volt függetlenül a felmenöitöl. Van rokonom a kinek az Anyja román volt, de egyáltalán nem zavartassa magát ezáltal s nagy magyarnak tartsa magát. ÁRPÁDKÖR! Össze tévesztia szezont a fazonnal. Még egy név sem teszi az egyént más nemzetiségüvé. Ismerek egy magyart a kit Bogdánnak hivnak mert a keresztapja román volt, de ö tösgyökeres magyar.

Pista írta (2014-01-12 15:10:09)
Diaconescu téved Stefan cel Mare és Vlad Tepes nem mindig voltak szövetségesek.1462-ben hatalmas török sereg támadta meg Havasalföldet ahol Vlad Tepes uralkodott. Stefan ahelyett hogy Tepest segitette volna megtámadta Chilia várát amely a Vlad Tepesé volt.

árpádkör írta (2014-01-12 00:36:15)
"Diaconescu Mátyás királyt román felmenőkkel bíró, nagy magyar királynak tartja" irja a cikk "éljen a király, vagyis a mi királyunk" harsogták annak idejen a román alatvalók.
Erdélyben még vannak akik Mátyás magyarságáért állnak ki. Magyarorszásgon viszont szinte minden müvelt, tasnult ember lelkiismeretesen bizonyitgatja, hogy ö tudja.hogy Mástyás király regáti románcsaládból származik. A román történészek ujabb felfedezését még sokan nem ismerik, hogy nemcsak jól bánt Mátyás a román parasztokkal, de vissza is hivta azokat a románokat akik kénytelenek voltak a
tatárjárás miat elmenekülni Magyarorszásgról. Ezért van olyan sok feljegyzés a balkánról "visszatérö" románokról. És, hogy ezek nem bevándorlók hanem "visszatérö öshonos románok" arra pontosan a Magyarországiak szolgáltatják a bizonyitékot avval, hogy a honfoglaslástól a tatárjárásig, Magyarországon románkor volt miközben Europa jelentös részén a romaniká volt. Mire jó magyarjaink felébrednek a Budapesti Szentistván szobor is kilesz egészitve magyarázó táblával, hogy SzentIstván is tulajdonképen román volt, akárcsak Mátyás

Syd írta (2014-01-11 21:29:42)
Hamis történelem - rossz jelen.(hazug)

welger írta (2014-01-11 19:54:46)
az igen nem semmi..........

MISI. írta (2014-01-11 19:13:25)
Ez így igaz, de sajnos a románok nem így tudják, mert nekik máshogyan tanították a történelmet..................de egyszer eljön az igazság órája. Amen.

Janos írta (2014-01-11 17:53:58)
A matuzsalem koru Giurescu ennek hallatan nehogy agyverzest kapjon,hogy meghiusult a meghamisitott tortenelem irasa,es nemcsak o hanem az egesz roman tortenelem hamisitto.

Hunor írta (2014-01-11 14:56:11)
Marius Diaconescu egyetemi-tanárkodása alatt felfigyelt, hogy a Román történelem sántál, fals, hazug, egy-szóval elfogadhatatlan.Igen azok a tanárok értelmiségiek, akik külföldön szereznek diplomát nagy pofon-csapásban részesülnek,amikor a leadott anyag;történelem, földrajz,politika, nem azonos az itthon tanultakkal.Románok részére sajnálatos ,viszont magyaroknak szerencsés a helyzet ,akkor amikor idegenben magyarázzák meg az-az egyetemen,hogy a románok meghazudtolják a reális történelmet akarattal.Ez van román testvérek.Ezért nem szimpatizálnak utóbb sehol.A tanár úrnak meg szeretném sugni,ha egy reálisabb történelmet akar tanulni, akkor utazzon Romába és a Vatikáni Szent-szék irat-tárában meg leli az igazi történelmet egész EURÓPÁRÓL stb.

Ballly írta (2014-01-11 11:33:34)
Bezzeg ezt nem kapja fel a roman sajto.

ajani írta (2014-01-11 09:57:00)
1775-ben Mátyás? Talán 1475

erdelyi írta (2014-01-11 09:11:13)
A moldvai fejedelem 1475-ben lett Matyas kiraly huberese!

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  közmédia     tan     videó     ludovic orban     emi-tábor     régió fejlesztés     sógor csaba     erdőszentgyörgy     tassi     aut     double rise     autópály     interjú     mákó     háromkút iskola adomany     rmdsz     bán zsófia     autopalya     fehér-fekete fotók     szász jenő  
Kulcsszófelhő