Erdély címererdély ma logó
augusztus 22. kedd | Menyhért, Mirjam napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5881 RON | 100 HUF: 1,5112 RON | több

Archívum
2012.07.15. | 19:39 Wass Albert: Így lett belőlem antiszemita

11783 23

Erdélyben nőttem emberré, a kolozsvári Református Kollé­giumban. A város lakosságának nagy része még magyar volt akkor, de voltak az osztálytársaim között zsidók is, bőven. Már diákkoromban elkezdtem írni. Verseim és elbeszéléseim meg­jelentek olykor Erdély legnagyobb napilapjában, a kolozsvári Ellenzékben, és így bejáratos voltam a szerkesztőségbe is, ahol barátságba kerültem Indig Ottóval, Hunyady Sándorral és Ligeti Ernővel, kik véletlenül mindhárman zsidónak születtek. Ennek akkoriban nem sok jelentősége volt, mert elsősorban mind erdé­lyiek és magyarok voltunk, román megszállás alatt. Ott kezdte el pályafutását egy másik zsidó gyerek is, Havas Emil, aki egy szép napon bejelentette: „Nem gürcölök én itt tovább, hanem ki­megyek Amerikába, és ott leszek újságíró.”

Még aznap délután átment a New York nevezetű kávéházba, ahol a román egyetemi hallgatóknak külön törzsasztaluk volt, és szembeköpte az ifjúsági elnököt. A felmérgesedett diákok jól elverték, és másnap már harsogta a nagy hírt a világ minden rá­diója: zsidóverés Romániában, ölik a zsidókat Kolozsvárott! Két napra rá ott volt a repülőjegy a Havas Emil zsebében, és repült New Yorkba, ahol állás várt rá a New York Timesnál.

Nagy csoda volt ez, sokat beszéltek róla, de aztán a magyar­ellenes hangulat egyre sűrűbb magyarveréseket eredményezett, ezekről azonban nem tettek említést sem a rádió, sem az idegen nyelvű újságok, s Erdély magyarjainak nem volt hova menekül­niök előle. Helyzetünk egyre romlott, s végül is ránk szakadt a második világháború. Aztán a németek megkezdték összefog­dosni a zsidókat, mi meg próbáltuk elrejtegetni a szerencsétle­neket~ ahogy lehetett. Behívtak katonának s mentünk háborút csinálni. Fölfordult a világ. Milliók pusztultak el, milliók váltak földönfutókká.

Engem Bajorföldre sodort a vihar, ott nyomorogtam nehány évig, majd Hamburgban lettem éjjeliőr. Közben megírtam ne­hány könyvet is. Ebben az időben jelent meg egy aprócska elbe­szélésem, Kicsi Anna sírkeresztje címmel, melyben szó van egy zsidó boltosról, akit elrejt a falu, s amikor rázúdulnak a musz­kák a házakra, szaladnak az emberek a zsidóhoz segítségért, de annak nincs ideje, mert a kommunista pártot kell megszervezze a városban. Alig jelent meg ez az elbeszélés, máris nekem estek: „Antiszemita uszítás! Antiszemita náci! Hogy mer ilyesmit írni! A zsidók mindég segítették a népet!”

Így lett belőlem először antiszemita. Aztán 1950 augusztusá­ban négy kisfiammal együtt Amerika földjére léptem. Alig kö­pött ki magából a nagy hajó, olcsó kis New York-i hotelszobám­ban megjelent Havas Emil. Végignézett, mintha sohase látott volna, és kijelentette: „Maga még fiatalember! Írásai után több­nek gondoltam. Maga tehetséges! Ezért elhatároztuk, hogy meg­mentjük magát. Egy javaslattal jöttem.”

A javaslat ez volt: írjak nekik egy könyvet, ahogy azt ők kí­vánják, és „ők” bestsellert csinálnak belőle, a Readers Digest is lehozza, és filmet is készítenek. Arról azonban, hogy „miképpen kívánják”, nem volt hajlandó nyilatkozni. Én pedig ragaszkod­tam ahhoz, hogy csak úgy tudok írni, ha tisztán látom a témát. Még fenyegetni is próbált: „Ha nem fogadja el a javaslatunkat, egyetlen könyve se jelenik meg Amerikában! Mert akár hiszi, akár nem: itt vannak a kezünkben a kiadóvállalatok, a sajtó, a televízió! Amerika azt lát, amit mi akarunk, hogy lásson, azt hall, amit mi akarunk, hogy halljon, és azt olvas, amit mi aka­runk, hogy olvasson!”

Nem tudtunk megegyezni, és Havas úr haragosan eltávozott. Hamarosan rájöttem, hogy igazat mondott. Amikor első kézira­tomat megküldtem az egyik jól ismert ügynöknek, nehány nap múlva visszajött minden magyarázat nélkül. Miután ez több­ször is megismétlődött, megalapítottam az Amerikai Magyar Szépmíves Czéhet, erdélyi mintára, és később a Danubian Press nevezetű kiadóvállalatot. Vén koromra mindkettő megbukott ugyan, de azért kiadtunk összesen 22 könyvet magyarul és an­golul, s a Transylvanian Quarterly, Hungarian Quarterlyés The Central European Forum nevezetű folyóiratokat.
Az antiszemita jelző nagy erő itt Amerikában, azt beismerem. Nehéz küzdeni ellene. Mindössze az bosszantó kissé, hogy nem szolgáltam rá. Még csak nem is amiatt bélyegeztek meg, amit írtam, hanem azért, amit nem voltam hajlandó vaktában megírni.

De ilyen az élet! S én inkább vagyok szegény ember tiszta lelkiismerettel, mint gazdag ember, ki szégyenszemre eladja magát.

szatmari-monitor.ro


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!tóducz endre írta (2012-07-21 12:49:08)
Kedves valkó, a magyar nem faj (mert nem zsidó!), hanem nemzet. Tisztelettel.

Idegen írta (2012-07-21 11:48:58)
Ha már itt tartunk, azt is meg kellene említeni, szintén Wass Albertet idézve, hogyan történt az, hogy a zsidó származású volt osztálytársa, akit, élete veszélyeztetése árán, 1944-ben az istenszékei vadászlakában bújtatott a családjával együtt, hogyan vallotta azt az 1946-os kolozsvári "népbírósági" tárgyaláson (amelyen Wass Albertet és az édesapját távollétében halálra ítélték), hogy saját szemével látta, amint a két Wass zsidókat ölt meg...
Nagy dolog a hála. És ilyen esetet sokan meséltek már...

valkó írta (2012-07-21 11:30:40)
Wass Albert nem volt fajgyűlölő,fajvédő volt.Féltette a magyart a fajgyűlölőktől.

Éva írta (2012-07-20 19:10:28)
Fél Magyarországnak "hitlerbajusza" volt. A másik fele nő volt. Torkig vagyok az uszításokkal, a kollaboráns komcsikkal és hetedíziglen gyűlölködő zsidókkal! Akik szintén hitlerbajuszt viseltek.

fortis et fidelis írta (2012-07-20 10:55:41)
Jaj ikab, de jót nevettem magán.
Apukámnak is un."hiterbajusza" volt.
De nem hinném, hogy egyáltalán tudott róla.
Vagy a nyomdokaiba akart lépni.

MIT TUDNAK MÉG KITALÁLNI?

tóducz endre írta (2012-07-20 10:45:51)
Kedves Éva, s a vaj se csorog a füle mögé, a tisztelt ikabnak.

Éva írta (2012-07-20 09:27:02)
ikab, nem kell a napra menni, akkor nem kap napszúrást! Mert ennyi ostobaságot normális ésszel nem lehet leírni! Ami meg a meg nem nevezett "szerkesztőt" illeti: úgy hazudott, mint a vízfolyás! Maga tőle tanult?

ex Kalib úr írta (2012-07-20 09:21:17)
Ejnye ikab, ejnye! Charlie Chaplinnek is Hitler bajusza volt, akkor ő is nemzeti szocialista? A többit is meg lehetne cáfolni, de az ilyen veszekedés méltóságomon aluli. Inkább nézzen utána annak, hogy milyen forrásból szerzi az értesüléseit. És a forrás forrásának is.
Egyébként Wass Albert gróf volt, és magyar, ez már egyedül elég a menekülésre, de emellett egy ideig még román katonatiszt is volt, tehát árulónak is tekintették.

ikab írta (2012-07-20 02:17:52)
ugyanmár, Wass antiszemita volt, mielőtt elmenekült a felelősségrevonás elől is, lelkes Hitler rajongó volt, az emigrációs hungarista hírszolgálat utolsó szerkesztője mondta róla, ahol ő is közölt rendszeresen, hogy nem fasiszta volt, hanem inkább a német nemzetiszocializmus állt hozzá közel, Hitler bajuszt növesztett Észak-Erdély visszacsatolásakor..stb...stb...

Ne Tegez írta (2012-07-19 16:16:48)
Királybíró valószínű arra gondol, hogy vkf-5 NEM olvasott egyetlen Wass Albert művet sem.
Viszont van véleménye az íróról.

sámán írta (2012-07-18 19:27:02)
És érték egyéb merényletek is halála után Wass Albertet.
Nagy Pál, Sütő András egykori írópályatársa, akivel többek között közösen legelvetemültebb véresszájú stílusban uszítottak egykoron a Vörös Zászló korabeli lapszámainak(1954-1956 közötti évfolyamok) tanúsága szerint a kulákok ellen; lám, ez a hajdanán "szekus gumibot" szerepét betöltő rendkívül jellemes illető a cenzúra műfajában is képes volt nagyszerűt alkotni. És akkor íme egy részlet az illető közelmúltbéli perpatvarból:

"Kihagyta Tőkés László nevét Wass Albert egyik novellájából a marosvásárhelyi Mentor Könyvkiadó – adja hírül az Info Rádió honlapja az erdélyi Krónika szerdai számában leírtak nyomán. A hagyaték gondozója, Simó József szerint a kéziratban „a temesvári pap" még névvel szerepelt. A Mentor Könyvkiadó egyik résztulajdonosa Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.
"A Bodzás-atyai kőtemplom című novella a Valaki tévedett című kötetben látott először napvilágot. A novellában Wass Albert a romániai kommunista rezsim kisebbségellenes politikájáról és a falurombolásról ír. A háromkötetes novellagyűjteményben megjelent írása helyszínéül az író egy Bodzás-Atya nevű, képzeletbeli erdélyi falut választott. Az eredeti szöveg szerint „egy másik pap, Tőkés László, kirobbantotta a forradalmat, mely elsöpörte a diktátort és felszabadította a román népet. De hiába volt ez a fölszabadulás magyar pap kezdeményezése, a hárommilliónyi erdélyi magyart mégsem szabadította föl".

Az új változatban már nem szerepel a jelenlegi királyhágó-melléki református püspök neve. Korábban az Ember az országút szélén című Wass-műből maradt le az utóirat, amelyben a szerző a Ceauşescu-rendszert bírálta. A második kiadásban viszont már szerepel ez a részlet.

A Wass Albert-könyveket kizárólag Erdélyben forgalmazó Mentoron kívül(ezt viszont a cikkíró tévesen tudta, sámán megjegyzése) egy magyarországi kiadó is rendelkezik az író életművének kiadási jogával. Valaki tévedett címmel a Kráter Műhely Egyesület is megjelentetett korábban egy novellagyűjteményt, abban azonban az író saját válog
atása olvasható, ezért nem tartalmazza A Bodzás-atyai kőtemplom című írást – nyilatkozta a Kráter elnöke, Turcsány Péter a Krónikának."

sámán írta (2012-07-18 18:24:33)
marozsán( esetleg spieli) ne csináld mert rajta veszel!
" Kincses azt követően nyilatkozott, hogy Marosvásárhelyen sajtótájékoztatón jelentette be szándékát. Kifejtette: a család felkérésére nyújtja be pénteken a kolozsvári törvényszék mellett működő ügyészségre a semmisítő per indítására vonatkozó kérelmet. Ezt olyan három új dokumentummal támasztja alá, amelyek nem álltak rendelkezésére az író fölött 1946-ban gyilkosságra való felbujtás vádja miatt ítélkező kolozsvári népbíróságnak. Az egyik - Kincses szerint - azt bizonyítja, hogy 1940-ben a Kolozs megyei Vasasszentgothárdon (román neve: Sucutard) a magyar hadsereg által elkövetett gyilkosságok esetében a felbujtó nem az író, hanem az édesapja, Wass Endre volt.

Kincses emlékeztetett, hogy a trianoni szerződést követő földreform után Wass Endre birtokának jelentős részét a falu román parasztjai között osztották szét, ezért a gróf feszült viszonyban volt a helyi románokkal. A pitesti-i katonai levéltárból előkerült dokumentum szerint Wass Endre a később meggyilkolt románok letartóztatásakor Vasasszentgothárdra utazott, de fia nem tartott vele. A vádirat viszont éppen Wass Albert odautazását tekintette terhelő bizonyítéknak az író halálra ítélésében.

Kincses korábban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Maros megyei szervezetének elnöke és az országos tanács tagja volt. 2003-ban ő volt Tőkés László ügyvédje abban a perben, amelyet a református püpök az RMDSz ellen indított egy bukaresti bíróságon. Az ügyvéd kitért a szintén 1940-ben történt ombozteleki (Muresenii de Campie) atrocitásokra is, ahol egy ortodox papot és még tizenegy románt gyilkolt meg a magyar hadsereg. Az ítélet szerint a felbujtó Wass Albert volt, aki perben állt az ortodox pappal egy vadászterület miatt. Kincses szerint a második dokumentumból kiderül, hogy a telek tulajdonosa az író apja volt, ezért Wass Albert nem állhatott perben a meggyilkolt pappal."

sámán írta (2012-07-18 18:18:38)
A Wass Albert kötetekből végül Markó Béla "Mentor" kiadója profitált(azóta az udmr volt vezetője a céget áttestálta -cesszionálta- Káli Király Istvánnak) olyképpen, hogy míg Pop Rodica mindenes a pipogya Káli feje fölött packázott az erdélyi könyvterjesztőkkel, eladdig százezer számra kerültek át a Wass Albert kötetek az anyaországba. És mit is nyilatkozott egy adott pillanatban Káli az Erdélyi Naplónak a 400.000 kötet megjelenése alkalmából? Azt, hogy és akkor idézzük most a volt focistát: "Markó Béla soha nem olvasott el három sort Wass Alberttől, de különben sem tartotta soha jó írónak uraságát."- és ez a kijelentés elhangzott olyan körülmények között, hogy Markó közben a "Mentor" kiadótól évente kőkemény lóvékat kaszált a Wass Albert műveinek megjelentetéséből!

marozsán írta (2012-07-18 09:35:34)
és "minden ok nélkül" el is ítélték!!kincsesnek azóta sem sikerült kimosnia,csak itteni sok ember agyában átmosni!!

VKF-5 írta (2012-07-16 01:34:58)
"királybíró", esküszöm válaszolni fogok, ha előtte kifejti nekem, miért olyan fontos magának a véleményem. Olyan fontos vagyok magának?

Józsi írta (2012-07-15 23:39:18)
Jó iromány! Fellebbenti a fátylat. Sokan csikorgatják a fogukat.

cs.s. írta (2012-07-15 21:59:14)
Vajon ezt a korrekt cikket az Új Magyar Szó is lehozná, a liberális, szabad vélemény-nyilvánítás jegyében...

Johannes írta (2012-07-15 21:08:03)
Tisztán és szabatosan, közérthetően megfogalmazta már 60 évvel ezelőtt, a már akkor "jól működő szabadvilági demokráciát", amit ennyi idő alatt sikerült a félvilágon szétszorni, befertőzni vele az emberek millióinak lelkét, akik képesek eladni émjüket, lelkiazonosságukat a csalóknak!!
Én is inkább élek, egyszerűen, de szabadon Istenbe vetett hitemmel, ezzel is rombolva azt, ami most már fertőzi és rombolja a világot.
Isten áldd meg a Magyart!!

DarkLord írta (2012-07-15 21:02:17)
Éppen most olvasom a Kard és Kasza című művét. Sokadszorra.

Géza a Halász írta (2012-07-15 21:00:16)
Ennyit az antiszemitizmusról. A szemiták gerjesztik, mert belőle élnek, s manipulálják Amerika s a fél világ tudatát.

Dr. C írta (2012-07-15 20:55:22)
királybíró, végigolvasta?
Úgy lett belőle, hogy az olyanok mint maga minden ok nélkül ráfogták, hogy az! Mint sok más becsületes magyar emberre...

királybíró írta (2012-07-15 20:27:22)
No, VKF-5! mi a véleménye?

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  tan     mi nem ünnepelünk     háromkút iskola adomany     kelemen     autópálya     emi tabor     kelemen hunor     kelemen lajos     autópály     emi     sri     gyergyó, csík     bán zsófia     egyesko nagyhagymas     fehér-fekete fotók     aurel pop     székely     kenyérsütés otthon     pornó     interjú  
Kulcsszófelhő