Erdély címererdély ma logó
január 16. hétfő | Gusztáv napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5064 RON | 100 HUF: 1,4663 RON | több

Archívum
2012.01.07. | 11:27 Történelem

3899 61

1920 februárját írjuk. Bécsben összeül az egyik legnagyobb európai szakszervezeti tömörülés, a postás internacionálé. Fő téma a magyarországi „fehérterror” elítélése, majd február 8-án 14 órakor bojkottot hirdetnek Magyarország ellen. Ez volt a jeladás. Már­ciusban az amszterdami Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség úgy döntött, hogy „felhívja az entente hatalmak kormányait, lépjenek közbe a magyar kormánynál, és bírják szakításra eddig követett belpolitikájával”. Kijelentették továbbá, ha felszólításuk eredménytelen marad, „Magyarországot teljes bojkott alá fogja. Értesítette ugyanekkor valamennyi ország munkásszervezetét, főleg a tengeri szállítómunkásokat, a vasút-, posta- és távíró-alkalmazottakat, hogy legyenek készek adott jelre – a nemzetközi iroda utasításait követve – minden olyan munkát beszüntetni, amely közvetlen vagy közvetett módon a jelenlegi magyar kormány érdekeit szolgálja.”

Mire ezek a bojkottfelhívások megszülettek, a Tanácsköztársaság – Tormay Cécile találó kifejezésével élve: a patkánylázadás – emigrációja már elvégezte munkáját. „A nyugati közvélemény csak az emigráció torzító tükrében látja a magyar eseményeket. Senki sem beszél az oroszországi terrorról, senki nem emlékszik már a magyarországi vörösterrorra, mindenki csak a fehérterrorról hall. Az emigráció sikere volt ez. Büszke is volt rá. Kunfi megelégedetten állapította meg évek múlva, hogy bár »a finn fehérterror vérengzőbb és kíméletlenebb, szörnyűbb volt, mint a Horthy-terror«, erről az utóbbiról mégis hasonlíthatatlanul többet hallott a világ, éppen az ő propagandájuk következtében.”

Végső céljuk természetesen nem pusztán az, hogy megbuktassák a törvényes magyar kormányt, hanem hogy visszatérjenek a hatalomba. „A visszatérésnek azonban útjában áll az otthoni polgári kormányzat. Arra, hogy ezt a kormányt a magyar közvélemény megnyerésével buktassák meg, nem is gondolhatnak. Hitelüket ugyanis otthon, azon nép körében, amely hónapokig szenvedte ballépéseik súlyát, s amelynek unokái még évtizedek múlva is érezni fogják azt, teljesen elveszítették. Ettől megértést soha többé nem remélhettek, csak a legnagyobb ellenállást várhatják. Maradt még egy menedékük: a külföldi államok közvéleménye, amely – szerencséjükre – rosszul vagy alig van informálva otthoni szereplésükről, s amelyet ennélfogva könnyű félrevezetni.”

A vörös emigráció gyűlölete, aljassága határtalan. Mindenkivel szövetkeznek Magyarország ellen. Elsősorban a kisantanttal. Beneshez rohangálnak, a szerbeknek, románoknak gazsulálnak, és Jászi Oszkár vezetésével arra biztatják az utódállamokat, hogy indítsanak háborút az ország ellen, vonuljanak be Budapestre, és döntsék meg a kormányt. Totális háborút hirdetnek az elszakított területek magyarsága ellen is. Kun Béla így ír 1921-ben a Vörös Újságban: „Nem szabad követelni, hogy a magyarság az elszakított területeken a népszavazást, az önrendelkezési jogot érvényesítse. Hasonlóképpen nincs szükség a kulturális önkormányzatra sem. A magyar nyelvű kommunistáknak kötelességük tiszteletben tartani a volt Magyarország területén alakult államok entente-imperializmus által megszabott határainak integritását. Ez a tétel a kommunisták nemzetközi politikájának alapja Közép-Európában.”

Az elszakított területeken élő magyarok jogfosztottságáért a magyarságot okolják. A vezető szerepet ebben is Jászi Oszkár viszi. Maniu gárdistái Nagyajtán fejszével vágják le a székely férfiak fejét az iskola udvarán, Jászi pedig a Bécsi Magyar Újság 1920. december 19-i számában ömlengve dicséri Maniut „fölényes intelligenciájáért és korrektségéért”. 1922. június 23-án pedig így ír ugyanott: „A magyarság az, amely szervezetlen, vezértelen és passzívan viselkedik. (…) Lám, Jorga Miklós, az ultrasoviniszta román professzor is megmondta, hogy azért nem lehet román–magyar kultúrligát alakítani és a magyarsággal együttműködni, mivel a magyarok még mindig megtartották régi felfogásukat, és olyan nagy szerepet akarnak játszani, mint Szent István korában. Szokjanak hát bele végre a kis szerepbe.”

Legalább tudjuk, honnan szedte a kései utód, Kovács László a 2002-es jelszót: „Merjünk kicsik lenni!”

A legmegdöbbentőbb mindezeken felül az a gátlástalanság, amellyel a legképtelenebb hazugságokat is habozás nélkül leírják.

„Hosszú sorozatát lehetne összeállítanunk a rosszindulatú, hazug híreknek, amelyekkel Magyarországot nemcsak gyűlöletessé, hanem minden művelt, jó ízlésű ember előtt örökre utálttá akarták tenni. Európa fekélyének nevezték, amelynek, ha a nevét hallja valaki, el kell fordítania a fejét, be kell hunynia szemét, csakhogy erőt vegyen e név kimondásakor támadó undorán. Leleményük kifogyhatatlan a hamis hírek gyártásában: Debrecent különítmények szállták meg, le akarják törni a kálvinistákat – mondja a Bécsi Magyar Újság, számítva arra, hogy nem mindenki tudja Európában, hogy Magyarország kormányzója is református vallású.” (Ma az a hír járja be Európát, hogy a kormány megszüntette a vallásszabadságot…)

„Horthyék megmérgezik gróf Tisza István gyilkosait – újságolja Az Ember (1922., 2. szám); lassan ölő méreggel pusztítják el a börtönben a vádlottakat – akik még évek múltán is élnek.” (Ma az a hír járja be Európát, hogy állami felügyelet mellett üldözik a cigányságot, ártatlanul, politikai megrendelésre állítják bíróság elé az előző kormány tagjait és tisztségviselőit, továbbá megszüntették a bíróságok függetlenségét…)

„Ha mozgalomról hallanak, hogy Budapestet fürdővárossá akarják fejleszteni, az európaiak elrettentésére felkiáltanak: nem lehet! Pestisveszedelem fenyeget! – s idéznek hamisított tiszti főorvosi jelentéseket a pánik készülődéséről.” (Az Ember, 1922., 13. szám.)

Ma az a hír járja be a hazai sajtót, hogy az új alaptörvény megünneplésére az Operában összegyűlt „fideszes közönség” ellopta a rézkorlátok gömbjeit, a kristály hamutartókat, továbbá nem fizette ki a büfében a számláit. Andrassew Iván kezdte a Népszavában, ráadásul az operaház igazgatójára, Ókovács Szilveszterre hivatkozva hazudozta tele lapját ezzel a szemétséggel. Majd a hírt felkapta az MSZP szóvivője, bizonyos Török Zsolt, megfejelve azzal, hogy ezért természetesen Orbán a felelős, akinek ezért is mennie kell. Ókovács Szilveszter közölte, soha, sehol és senkinek nem mondott ilyet, továbbá a következő apró hibák vannak az üggyel kapcsolatban: az Operában soha nem voltak rézkorlátok. Az Operában 1999 óta tilos a dohányzás, így kristály hamutartók sincsenek. Valamint a gálaest idején zárva volt a büfé. A többi stimmel. Kun–Kunfi–Andrassewet és Linder–Garbai–Törököt mindez persze cseppet sem zavarja.

„Ezt az eljárást nem magyarázhatja meg semmiféle taktika. Az elvetemültségnek olyan foka ez már, amely a rosszat önmagáért követi el. Igaz, ezt könnyen megtehetik, mert semmi kötelék sem fűzi őket ahhoz a földhöz, amelyről elszármaztak. Ennek az országnak a szenvedése hidegen hagyja őket.” Mályusz Elemér szavai ezek a vörös emigrációról. És fájdalmasan és unalmasan és vérlázítóan ismétlődik minden…

(A szövegben található idézetek Mályusz Elemér: A vörös emigráció című művéből valók. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő-Gödöllő, 2006).

Bayer Zsolt
Magyar Hírlap


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Berlini intelem írta (2012-01-15 01:49:54)
Kedves Tóducz úr! Igazán szégellem magam, de meg kellett néznem a magyar google-ben, hogy minek a rövidítése az "SZDSZ". Sok baloldalinak tartott elit értelmiség szivesebben él Berlinben, mint Budapesten. Persze ez nekem jó, mert nincs honvágyam. Tudja-e, kedves Tóducz úr, hogy például milyen csodálatosan zongorázik Schiff András? Igazi mester, nagy müvész,aki a németek emocionális zenei élményét gazdagítja. Biztos vagyok benne, hogy valami komoly oka lehet, ha nem kiván Magyarországon élni. Sajnos nincsen nem-pártagsági könyvem és nem-fizetési igazolásom a tagdíjakról. gy adósa maradok az elsö kérdésére, de mindig vannak és lesznek befejezetlen müvek. Tisztelettel

tóducz endre írta (2012-01-14 08:31:19)
Kedves Berlini intelem, igazi balos módon eltetszett maszatolni a kérdésre adott választ. Tisztelettel.

Berlini intelem írta (2012-01-14 03:59:49)
Kedves lovas! Kezdem megérteni magát. A régi római politikai eszköz "Divida et impera" nagyon sok áldozatot hozott a kisebb népeknek a történelemben. Valóban az USA hadbalépése 1917 április 06-n Németország ellen illetve a hadüzenet az Osztrák-Magyar Monarchianak 1917 december 07-n vezetett az Antant gyözelméhez és egy súlyosan igazságtalan békekötéshez, amelyben Magyarország vesztett a legtöbbet. Az igazságtalan békekötés, amely Németországot is sújtotta, vezetett aztán a második világháborúhoz. A mai Európa törekszik ezen igazságtalanságok kompenzálására (a határok eltörlése,
a nemzetiségi autonómia biztosítása, EU-pénzek /Lásd: Temesvár/ adományozása stb). Európának érdeke, hogy ne legyenek nemzetiségi konfliktusok a kontinensen.
Wass Albert: "Sztrájkolnak az égben" novelláját nem olvastam. Néhány müve megjelent németül is, de a novellás kötet nincs közte. Megpróbálom online révén megrendelni. Ha estleg az ISBN számot megírná, nagyon megköszönném. Tisztelettel

Berlini intelem írta (2012-01-14 03:26:26)
Kedves Tóducz úr! Megpróbálok az elsö kérdesére is válaszolni. Pablo Picasso magát kommunista festönek és müveit kommunista festményeknek nevezte.1944-töl haláláig volt a francia kommunista párt tagja. Müvészetét hatalmas, az egész emberiséget gazdagító, örökéletü alkotásnak tartottam és tartom. De még sem vagyok a Francia Kommunista Párt ügyeskedöje Berlinben. Hasonlóan vagyok Kertész Imrével is. Meggyözödésem, hogy müveit még évszázadok múlva is olvasni foják. Az igazi remekmüvek,az igazi müvészi alkotások mindig pártatlanok, arra nem tarthat egyetlen párt sem igényt.

lovas írta (2012-01-13 23:01:25)
Berlininek még egyet, utoljára: Olvassa el Wass Albert "Sztrájkolnak az égben" című novelláját. Jobb rálátás végett.(Bocs, ha bántottam volna!)

DarkLord írta (2012-01-13 22:54:11)
Sajnos, Magyarország az egyetlen, amelyik saját országrészeivel határos.

lovas írta (2012-01-13 22:49:47)
Bocsánatkérésre semmi szükség. Csak az van, kedves Berlini, hogy amióta az EÁ európai tényező is, azóta az európaiak nem tudták kimosni szennyeseiket. Ezáltal pedig a háborús helyzet fennáll. Békaszerződések ide, oda. Mert természetellenes állapotok alakultak ki, amelyek Trianonnal kezdődtek: Mo. sosem veszített háborút Romániával, Szlovákiával, Szerbiával, Ausztria-Magyarországgal, Ukrajnával,Horvátországgal és Szlovéniával szemben. Mégis, történelmi területének 2/3-a ezekhez került. Nem gondolja, kedves Berlini, hogy világhatalmi diktátum következménye mindez? Amelynek lényege, hogy oszd meg és uralkodj? Erre a magyarázatot pedig hiába keresgéli könyvespolcain. Ettől rebellis a magyar még ma is. És soha nem nyelünk le semmi kompromisszumot, amíg jóvátétel nem lesz. Még ha ideig-óráig befogják is a pofánkat.

tóducz endre írta (2012-01-13 07:24:20)
Kedves Berlini intelem, az első kérdésem felett angolosan el tetszett siklani.

Berlini intelem írta (2012-01-13 00:33:53)
Kedves Tóducz úr! Az írót könyveiröl, a festöt képeiröl szoktam megítélni. A Konrád-Kertész örökségre pedig biztosan vannak nálamnál jelentösebb személyek, akik ezt jobban megérdemlik. Tisztelettel

Berlini intelem írta (2012-01-13 00:24:18)
Kedves lovas,sajnos figyelmetlenül olvastam 2012-01-11 hozzászólását. Azt írta, hogy "A második világháború az Egyesült Államok I. világháborúba való belépésével kezdődött." Kirámoltam könyves polcaim felét, órákig keresgéltem a történelmi utalásokat, de sajnos semmi forrást nem találtam arra, mely szerint a második világháború 1917 április 06-n kezdödött volna. Sokszor kérek bocsánatot Öntöl, de tényleg nem értettem meg.

tóducz endre írta (2012-01-12 13:22:26)
Kedves Berlini intelem, az MSZP-SZDSZ értelmiségi ügyeskedője tetszik lenni Berlinben? Konrád, Kertész, Önre hagyta az örökséget?

lovas írta (2012-01-12 10:32:47)
Berlini értelem, nem értjük egymást.

Berlini intelem írta (2012-01-12 00:51:11)
Kedves lovas, nagyon köszönöm hozzászólását, mert valóban a történészek nagy része az 1941 december 08.-i Japán támadást az USA Pearl Harbor flotta támaszpontja ellen és az ezzel kapcsolatos USA hadüzenetet tartja a második világháború kezdetének. Korábbi felfogások szerint (Világtörténet 10. Kötet Kossuth Kiadó (1966) 17. oldal)a Lengyelország elleni támadást tekinti a 2. Világháború kezdetének, hiszen az összes kontinens belépett a háborúba. 1939 szeptember 03.: Hadat üzen Némtországnak Anglia,Franciaország, India, Ausztrália, j-Zéland 1939 szeptember 06.-n a Dél-afrikai Unió és 1939 szeptember 10-n pedig Kanada. Sok tisztelettel!

lovas írta (2012-01-11 11:16:17)
Tisztelt Berlini intelem: becsülöm jóakaratát és tisztelem véleményét. De engedelmével: a véleménykülönbség ott van közöttünk, hogy a második világháború nem Lengyelország hadüzenet nélküli lerohanásával, de még csak nem is Hitler hatalomra kerülésével kezdődött. A második világháború az Egyesült Államok I. világháborúba való belépésével kezdődött.

Berlini intelem írta (2012-01-11 02:37:18)
Kedves Lovas!
Sok tiszteletbeli munkát végzek, és ennek révén van kapcsolatom német gyermekkel és fiatalokkal. De még senkinek nem vetettem szemére a nagyapák büneit. Az oktatás olyan, hogy a gyermekek és a fiatalok bátran szembenéznek törtélmelmükkel és ha például az osztály Auschwitzot meglátogatja nagyon sokat kérdeznek. A történelmi felösség érzetük magas és egyszer majd ök örködnek afelett, hogy a nagyapák bünjei soha ne ismétlödhessenek meg!

Berlini intelem írta (2012-01-11 02:24:21)
Kedves ez van!
Vannak könyvek, amelyeket nem lehet becsukni, de azért újat lehet kézbe venni. A háboruról ír,ami csak szenvedést és fájdalmat hozhat a népnek, az anyának, aki a fiát többé nem láthatja, a túlélö katonának,aki a kezét vagy lábát elveszítette. Egy egész országnak, amelyik területének 2/3-t elveszíti vagy egy egész kontinensnek, ahol az emberek egymást gyülölni kezdik.
Azt kérdezi, ki nem tartotta be a szerzödéseket? Berlin, amelyik hadüzenet nélkül megtámadta Lengyelországot és késöbb a Szovjetuniót.Bukarest, amelyik nyereségvágyból Berlin mellé állt aztán ellene fordult. Budapest, amelyik örök baráti szerzödést kötött Belgráddal. Kevés,de voltak tisztánlátó politikusok, akik ellenezték 1914-ben a Monarchia hadbalépését ill Magyarország részvételét a Monarchián belül. Magyarország egyetlen négyzet kilométert sem veszített volna el, ha nem keveredik háborúba! Erdély népe boldog lenne, kulturája gazdag kincse lenne Magyarországnak. Tanuljunk a történelemböl, mert egyszer még hasznunkra válhat.


Berlini intelem írta (2012-01-11 01:51:09)
Kedves Tóducz úr. Igen, becsülöm Kertész Imrét, megérdemelte az irodalmi Nobel díjat. Sokra tartják öt Németországban, jobban megbecsülik, mint hazájában, de egyszer majd a magyarok is büszkék lesznek rá.
Tisztelettel

Berlini intelem írta (2012-01-11 01:43:43)
Kedves moderator,
megrendülés csak ott van, ahol a szellem a szív parancsát elfogadja. A halál csak ott terem, hol utódot nem szül értelem. Becsülöm azt az írót,akinek van tehetsége a megrendülés érzését az emberekben kiváltani.
Tisztelettel

Berlini intelem írta (2012-01-11 01:33:06)
Kedves Exkalib úr! Mivel írásom nem jelent meg, nem lehet érdemes vita tárgya. Viszont August Ferdinand Möbius térszalagán, amit Johann Benedict Listing is leírt a 19. század közepén, nagyon elgondolkoztam. Hiszen 2011-ben egy hallgató a Berkeley egyetemen egy Möbius hajtómüvet 3 dimenzióban megszerkesztett. Igen,az igazságnak több oldala, valamit belöle kihagyni valótlan állításokhoz vezet.

ez van írta (2012-01-10 17:54:06)
Berlini intelem. Be kellene csukd könyvedet és vegyél le a polcról egy másikat, az első és második világháború történetét, és olvasgassad azokat a részeket, ahol Magyarország is, Románia is szerződést kötött Németországgal stb. Nos, mindkét esetben ki tartotta és ki nem tartotta be a szerződést? Ha erre megkapod a választ, akkor gondolkodj el, hogy Berlin mi a fenének nem hagy békét Magyarországnak, míg a másikkal nem foglalkozik? Azután jöhetnek a fájdalmaid, de az antiszemitizmus sokkal súlyosabb volt Romániában, amiről sem te, sem a fáma nem szól.


misi ba írta (2012-01-10 14:00:01)
Tisztelt Bayer Zs. Várjuk további irásat az ER.ma n és minden olyan honlapon ahol világosságot tudunk vinni az emberek fejébe. FÖL KELL ÉBRESZTENI A MAGYAR NÉPET!Azért hogy tudja milyen aljas támadás van folyamatban hazánk és magyar népünk ellen. Irta,,egy makacs székely".

lovas írta (2012-01-10 13:18:57)
Berlini intelem! Innen Erdélyből azzal intünk vissza, hogy az emberi bűnöktől nem szabadulhatunk, amíg a bűnös cselekedetekre még bűnösebbekkel válaszolunk. Az unokák elleni bűnök elkövetése a nagyapáik, dédnagyapáik által elkövetett bűnökre való hivatkozással több, mint anakronisztikus. És annál inkább az, hogy eme unokák elei nem tehetők válogatás nélkül felelősekké az akkor történtek miatt, sőt. És eme újabb bűnök, avarként takarják el a nagyapák bűneit, lehetetlenné téve a megbékélést. Azt kell hinnünk, hogy valakik szakosodtak arra, hogy ez így is maradjon, ciklikusan ismétlődjön.

tóducz endre írta (2012-01-10 12:26:54)
Én már írtam itt, kedves Berlini intelem, hogy Őn egy kicsit nagyon Kondrádos és Kertészes.

ex Kalib úr írta (2012-01-10 12:17:10)
Tisztelt Hívő: Köszönöm!

hívő írta (2012-01-10 12:11:53)
Kalib: Moebius. Így!

??? írta (2012-01-10 12:11:53)
T. Berlini intelem, megbocsásson, de éppen abból van elegünk, hogy ezt a megrendülést minden szögből a fejünkre olvassák.
Félre ne értsen, nem azt mondom, hogy ami akkor történt, arra felmentést adhat a történelem, de azért még történt egy s más az idők folyamán!

ex Kalib úr írta (2012-01-10 12:03:22)
Tisztelt Mindenki!
Csak a miheztartás végett:
Nem szokásom megfutamodni a válaszadás elől, de a parttalan vitáknak nem vagyok a barátja. A véleményemen Időszétkuszáló semmilyen bizonyítékot nem tartalmazó válasza nem tud változtatni, mivel én egyértelműen bizonyítékot kértem az állítására. Bár a nevemet egy kardról vettem, mégsem szeretem az oktalan vagdalkozást (vagy tán éppen azért nem). A következőkben tehát erre nem fogok válaszolni.
Tisztelt Berlini intelem, a hozzászólása hasonlít a Mőbius (nem tudom, hogy kell írni) féle térszalaghoz. Amennyiben csak egy oldala van. Ez a síkok esetében egyedülálló jelenség, de hozzászólásokban úgy látszik, nem. Pedig jó lenne az említett témában ténylegesen tisztán, vagy ha az nem lehetséges, legalább többoldalúan látni. Tisztelettel

Berlini intelem írta (2012-01-10 11:46:44)
Kedves moderátor, nagyon sajnálom, hogy szavaim nem illenek a honlapjára. Az említett könyvidézet meg van Sipos Lajos: "Dokumentumok a magyarországi antiszemitizmus történetéböl" 6. oldalán. (Tisza Hangja 112.) Szeged 2001 Bába és társai kiadó. ISBN 963 9347 29 9 A könyvesbolt telefonszáma: xxx Vegyék kezükbe a honlap olvasói ezt a kis könyvecskét, mert kiváncsi vagyok rá, hogy megbotránkoznak vagy megrendülnek? Tisztelettel

tóducz endre írta (2012-01-10 09:31:34)
Söt kedves ???, Bajnai azt is írta ott, hogy Orbán csödbe visszi Magyarországot. Hát Ő már csak tudja tapasztalatból, hisz csödbe vit már egy libavállalatot is. Ha Bajnaiék nem markolnak egykor annyi külföldi támogatást, a karvaly pü. intézetektől, akkor ma nincs pénzügyi gond Magyarországon, mert nem kell a törlesztéssekkel foglalkozni. Tisztelettel.

??? írta (2012-01-10 08:57:57)
Bajnai azt írta a blogján, "reméli, hogy az IMF visszatéríti a magyar kormányt a jó útra".


moderátor írta (2012-01-10 08:42:24)
Berlini intelem írta (2012-01-10 01:04:26), ez nem a megbotránkoztatás helye.

tóducz endre írta (2012-01-09 12:18:24)
Kedves Csongor, akkor is igaza volt, s azért indítottak kereszteshadjáratott ellene, a Pethők, a Beuerek, a TGM-ék, a Hellerek, a Konrádok, a Demszkyk, a Kertészek, a Vásárhelyiek, a Bárándyak, a Szanyik, az Újhelyiek, a Nyikók, a Furcsányok, a Bajnaik, a Simorok, az Alföldyek, a heti hetesek, az RTL klub, a Tv2, az ATV, a Klub rádió stb. Tisztelettel.

Péter Csongor írta (2012-01-09 11:36:30)
Amikor évekkel ezelőtt Orbán Viktor azt állította, hogy a baloldal, amikor lehetett mindig rárontott nemzetére - bezzeg mekkora felhördülés lett.. a mostaniak is csak igazolják akkor szavait !

Veres Zsolt írta (2012-01-08 15:39:47)
Kedves Bayer Zsolt szerkesztő és Erdély.ma, NEM Nagyajtán, Szárazajtán!!

székelyhon írta (2012-01-08 14:38:56)
Gratula Bayernek, mindenben osztom a véleményét a vörös-liberális emigrációval kapcsolatban! Ha ehez még hozzátesszük azt, hogy az 1848-as szabadásgharc után hogyan tudták meggyengiteni a kialakuló középréteget és megerősödni az uzsora és a bankok segitségével a dékeleti Kárpátokon át érkezők,- akkor máris láthatjuk, hogyan sikerült az első világháborúra kialakitaniuk a maguk áruló, magyargyülölő, nyugaton mégis Magyarországi "emigrációnak számitó értelmiségét". Ne legyenek illúzióink, a mostaniak sem jobbak ha rombolásról van szó, ezek is voltak már kommunista értelmiségiek, ellenforradalmárok, szocdemek és emigráns magyarok. egyvalamik nem voltak soha: A MAGYARSÁG ÉRDEKEIT VÁLLALÓ, HAZÁJUKAT SZERETŐK! Már többszörösen megérett az idő a velük való szakitásra, kiközösitésre- csak azt nem értem, hogy mire várnak, miben reménykednek a vezetőink? Ugye, annyira nem naivak, hogy arra várnak, mikor szeretnek meg bennünket és mikor térnek vissza a nemzet kebelére?

Időszétkuszáló írta (2012-01-08 13:28:40)
@ex Kali (röv.): El kell olvasni és értelmezni a cikk kapcsán tett hozzászólásaimat, ennyi.
Minden további fölösleges.
(Utólag megjegyzem: Általában szétröhögöm magam, amikor hülyeséggel találkozom.)
:-)
Szép napot.


ex Kalib úr írta (2012-01-08 13:13:43)
Tisztelt Kuszáló (a rövidség kedvéért és, hogy ne legyen vitatéma, hogy szét-, vagy össze-)!
Egyrészt, nem humornak szántam, hanem jellemzésnek.
Másrészt, Bayer Zsolt cikkének legnagyobb része (a szárazajtai eseményeket kivéve, amikről mindenki tud, én magam is voltam ott, egy főhajtás erejéig) idézetekből áll. Vagyis; jól meg van támasztva. Lehet őt szeretni, vagy nem, de idézeteket csak akkor lehet "gáz"-nak nevezni, ha ezt valaki bizonyítani is tudja.
Tehát, várom a bizonyítást! (Előrebocsájtom; általában szigorú vagyok).

Időszétkuszáló írta (2012-01-08 12:55:15)
@ex Kalib úr: csak lazán kedves, létezik olyan is (írhatnám így is: ojjan), hogy irónia.
:-)
amúgy meg van aki szét és van aki össze, mostani leosztásban BZs össze - én, mivel nem értettem egyet vele: szét.
legyen szép napod.


ex Kalib úr írta (2012-01-08 12:15:16)
"Időszétkuszáló"!
Nem szét! Össze!

Időszétkuszáló írta (2012-01-08 10:05:43)
Nagyon gáz ez az össze-visszaság, amit a szárazajtai oláhterror kapcsán, jelen cikkében produkált Bayer.
Mindig szívesen olvastam, szimpatikus volt fenegyereksége, habár helyenként sajnálatosan lágy volt a hozzáállása.
De apja! ez a mostani összekuszálás gáz, nagyon gáz.
Amúgy a cikk rendben és érthető a miértje, de Zsoltikám nem kell annyira sietni az Afinata-val, érdemes visszaolvasni tiszta fejjel a leírtakat - a korrektúrán nem "minden" hibát javítanak.

VKF-5 írta (2012-01-08 02:56:19)
Amit Bayer a cikkében leír, minden párhuzam stimmel, egy valamit kivéve: az 1919-21 korabeli magyar kormányzat fényévekre van a mostanitól, amely Horthyék lába nyomába sem ér.

Egy valamin azért mégiscsak meghökkentem, azért a félművelt Bayer Zsolt is tud nekem történelemből újat mondani nekem. Mégpedig Kun Béla nyilatkozatán:

"Nem szabad követelni, hogy a magyarság az elszakított területeken a népszavazást, az önrendelkezési jogot érvényesítse. Hasonlóképpen nincs szükség a kulturális önkormányzatra sem. A magyar nyelvű kommunistáknak kötelességük tiszteletben tartani a volt Magyarország területén alakult államok entente-imperializmus által megszabott határainak integritását".

Mondta akkor, amikor Lenin is elítélte a versailles-környéki békéket, beleértve a trianonit is. Kun Béla viszont az ő szóhasználatukkal élve "imperialista" államokat védelmez. Azt eddig is tudtuk, hogy Kun Béláék már hatalomrakerülésükkor kijelentették, hogy nem állnak a területi integritás alapján, és nincs ellenükre a nemzetiségi szeparatizmus. Azt is tudjuk, hogy Károlyiékhoz hasonlóan bojkottálták a Székely-hadosztály harcait, és amikor a Vörös hadsereg, élén Stromfeld Auréllal visszafoglalja a Felvidék egy részét, azt nem csatolták vissza Magyarországhoz, hanem kikiáltották rajta az ún. "Szlovák Tanácsköztársaságot". De én azt hittem eddig, hogy a hazaáruló Károlyiékkal ellentétben Kun Béláék mindössze szimpla idióták voltak, akik szovjet mintára követték a területfeladó politikát, és csak a magyarlakta területekhez ragaszkodtak. Ebből a Lenint is meghazudtoló nyilatkozatból viszont világosan kiderül: Kun Béla nem is volt igazi kommunista, hanem kommunistának álcázott román ügynök. A világ legnagyobb tömeggyilkosától meg is kapta méltó büntetését, a sztálini tisztogatások áldozatául esett. Nem sajnálom egy csöppet sem.

polgári írta (2012-01-08 02:51:16)
Jókat ír ez a Bayer, csak mindig a radikálisoktól merít inspirációt.

VKF-5 írta (2012-01-08 02:40:46)
Kedves "tibor", Jászi már színrelépésétől kezdve sem tekinthető jóindulatú politikusnak.
Pártjának 1910-es megalapításától kezdve a nezetiségi szeparatizmus félig-nyílt, félig burkolt felkarolója, "Dunai Svájc" nevű agyrémében színmagyar területeket akar román kantonokhoz csatolni, és miközben a Székely-hadosztály támogatására semmit nem juttat a dicstelen Károlyi-kormány, annak "nemzetiségügyi minisztereként" funkcionáló Jászi által biztosított állami támogatás révén utaznak a résztvevők vonattal december 1.-i gyulafehérvári román szeparatista nagygyűlés helyszínére.

Johannes írta (2012-01-08 02:19:56)
Ajánlom a szerkesztőségnek, hogy ezentúl minden történelmi vonatkozású cikket fordítsanak le román, német, angol, francia nyelvre és rendszeresen küldjék el a naponta legolvasottabb más nyelvű újságoknak. Ideje lenne, hogy a világ megismerje és nem félreismerje a valós nagyar történelmet, ahogy az éppen a hatalomért dulakodó politikai pártok ismertetik vagy akarják tudatni. Ebbe a folyamatba be kell vonni minden iskolást, gyakorolják a fordítást és egyben a valós történelmez tanulják meg. Sok magyarnak és székelynek sem árt ha a valóságot tudják.

Syd írta (2012-01-07 22:24:55)
Így van.Valóban nem Nagyajta,hanem Szárazajta.Az ellen-
ség a spájzban.Jó lenne összefogni.Akinek fáj Trianon.
(Jó könyv:Spaller Árpád:Trianon árnyékában.Az Erdélyi
Szövetség műhelyében 7.Hiánypótló.)

Péter írta (2012-01-07 21:07:01)
tisztaszo, Nincs, nem lesz ki fölkészítse a következő generációt!

tisztaszo írta (2012-01-07 20:32:49)
egy pesti magyar írta (2012-01-07 13:18:18)
Mindig csak kene, ezek vagyunk mi. Sajnos mi ott allunk, hogy seholse vagyunk. A mostani generacioval nem sokat lehet elerni, de egy ujabb felnovo generacio elokeszitese meg segithet egy kicsit lelassitani a hanyatlasunk folyamatat.
A mai megvalasztott vezetok csak addig jok mig megnem kapjak a szavazati tobbseget, utana mar nyuszika modra lapitjuk a barsonyszeket.
Mindig azok a nemzetek a tulelok, akik mernek, mernek reckerozni, es legfobbkeppen mindenre elszantan aldozatot valalni. Ezek mind olyan dolgok, amik nem leteznek mar a magyarsag verkeringeseben.
A multban is csak is ezek a nemzetek tuntek el a fold szinerol, vagy olvadtak egybe mas nemzetekkel.

S.T. írta (2012-01-07 20:29:19)
Nagyon aktuális!
Ja és nem is fejszével, hanem FŰRÉSSZEL fejezték le őket.

Lehell írta (2012-01-07 20:15:48)
A "voros virus" fertozo? Talan ha a "nepparti" meg "polgari" urak, akik sem nem neppartiak, sem nem neppartiak eszrevennek, hogy nem csak ok vannak, akkor a nep nem kerulne a meteltek iranyitasa ala.

ex Kalib úr írta (2012-01-07 19:09:25)
Bayer Zsolt, lévén oknyomozó újságíró, ezúttal is pontosan utánanézett az akkori dolgoknak.

vfkcs írta (2012-01-07 18:56:12)
A "vörös vírus" annyira fertőző, hogy az egyszerű jelenlét a vörösök közelében annyira fertőzi az agyat, hogy soha többet emberként nem képes gondolkodni a delikvens.
A baj az, hogy a mai körülmények között az utódok is öröklik, mert a szülök megteremtették tolvajlással a gondtalan életet.
És mégis (élünk)...virul a VÖRÖS.(Elnézést Somogyváritól)
El a kezekkel vörösök Magyarországról.


tóducz endre írta (2012-01-07 18:04:36)
Kedves medvelaci, akkor tessék beoltatni ellene magát medvelaci ellenes oltással.

medvelaci írta (2012-01-07 16:40:57)
Az nem volna baj amit a Magyarorszag-i politikai elit csinal egymas lejaratasa erdekeben ,csak sajnos minket is megfertoznek vele.

Horizont írta (2012-01-07 16:02:10)
Gyerekkoromban (ma 35 éves) úgy tanították a iskolában, hogy Magyarország egy kis ország jelentéktelen múlttal. Nem is érdekelt akkor az igazság, mert nem tudtam, hogy egy nagy hazugság minden, amit addig tudtam. Lehetne okolni a szüleimet, de ők sem akartak bajt maguknak, csak a napi gondjukkal voltak elfoglalva. Már akkor fura volt az a sok összefüggéstelen történelem óra, sok volt a miért, de az azért kevés. Hígmagyarok lettünk, úgy hogy nem is tudtuk. Megértem a székelyeket, hogy haragszanak, mert fele annyit sem szívtam, mint ők. De már nagyon unalmas ez a fölényes sértődöttség. Nekünk rengeteg a lemaradásunk, sokat vesztettünk a magyarságunkból. De szerintem azért látszik, hogy igyekszünk. Támogassuk egymást!

tibor írta (2012-01-07 15:25:56)
Szkeptikusnak!
Maniu méltatása Jászi által akkor is felháborító.
Jászit jóindulattal lehet jószándékúnak tekinteni
1919-ig, de utána nem nagyon.
Viszont 1919-ig is hibásan politizált és sikertelen politikus volt.

Pitya írta (2012-01-07 14:47:01)
Az a baj kedves egy pesti magyar, hogy a Fidesz nem vállalhat fel semmilyen összefogást a Jobbikkal (még). Külföldön a Jobbik egy rasszista, fasiszta, antiszemita, stb párt, s ha a Fidesz összefogna vele,...,na akkor lenne csak igazán jajveszékelés. Itt elsősorban a civilek s a határon túli szervezetek kéne összefogjanak, és telekürtölni a nyilvánosságot az igazságról. Jó lenne, ha a határontúliak most megköszönnék egy-egy szimpátiatüntetéssel a jobboldalnak, hogy mindig kiállt mellettük.

Bálint írta (2012-01-07 13:53:39)
Bayer Zsolttal nem vitatkozhatunk, mert Ö még a Népszabadság Pártélet rovatában tanulta a szakmát. Félhetünk, hogy megtalálnak minket és nagy baj lesz.

Szkeptikus írta (2012-01-07 13:50:32)
Bayer úrnak!
Tény, hogy Maniu nem volt egy angyal, de a korrektség kedvéért az Ön írásában van némi történelmi/időrendi/tárgyi hiba. Idézem, majd javítom: "Maniu gárdistái Nagyajtán fejszével vágják le a székely férfiak fejét az iskola udvarán, Jászi pedig a Bécsi Magyar Újság 1920. december 19-i számában ömlengve dicséri Maniut "fölényes intelligenciájáért és korrektségéért." Először is egy kis történelmi időzavar: amit Ön előbb ír, az ajtai vérengzés, az jóval később volt, 1944 szeptemberében, Jászi pedig 1920-ban méltatja Maniut. (SZóval szinte negyedszázaddal korábban!) A vérengzés nem NAGYAJTÁN volt, hanem SZÁRAZAJTÁN? ami egy szomszédos település ugyan, de mégsem ugyanaz. (Van Háromszéken, Nagyajta, Középajta és a vérengzésről elhíresült SZÁRAZJTA.
Ettől függetlenül, a szárazajtai vérengzés nem egyedi eset arra, amit a második világháború végső szakaszában a román irreguláris csapatok, (különféle gárdák) a román hadsereg és hatóságok tudtával gyilkosságokat hajtottak végre a visszafoglalt Észak-Erdélyben. Volt az úgynevezett Olteanu alakulat és mások is.

tóducz endre írta (2012-01-07 13:45:52)
A történelmünk ismétlődéséhez, mi magunk is hozzáadtunk egyet és mást.

egy pesti magyar írta (2012-01-07 13:18:18)
A történelem ismétli önmagát. Főleg ha rólunk, magyarokról van szó. Európát, a világot nem érdekli az igazság, a világon mindenütt ugyanabban a kézben lévő hírközlés-mindegy nyomtatott vagy elektronikus-csak negatívumokat, hazugságokat, abszolút képtelenségeket terjeszt rólunk. Az országhatáron belüli hazaáruló, nemzetellenes különítmény pedig évtizedek óta egyre kifinomultabban és sajnos talán hatékonyabban is végzi undorító feladatát. Nem tudom hogyan lehetne ezt a gigantikus külső és belső ellenséget legyőzni vagy ellenállni neki, de minimumnak gondolom, hogy nem szabadna hagyni, hogy úgy tűnjön mintha a kormány egyedül, elszigetelten állna.Természetesen nem szimpátiatüntetésre gondolok, de internetes fórumokon lehet, hogy többen és markánsabban kellene véleményünket kifejezni. Mondvacsinált okokból, kormány vagy méginkább országlejárató demonstrációk esetén masszív ellentüntetést kellene a hazug, lejárató vádaskodások ellen szervezni és minél nagyobb létszámban résztvenni ezen a nemzeti oldalon állóknak. Persze, hogy ez így történhessen valószínűleg a Jobbiknak bizonyos kérdésekben egyértelműen a Fidesz mellé kéne állnia, amannak pedig nem elhatárolódni és visszautasítani a segítséget. Magyarán űgy gondolom csak összefogással érhetünk el bármit is. Nem volna muszáj, hogy ugyanazok legyenek a végcéljaink, de ha a közbenső célok egyeznek vagy vállalhatók, akkor együtt kéne annak eléréséig küzdeni.

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  gyimes     vidombák     csángó     kommandó     tan     süssünk főzzünk     szabó Ödön     dobai     cigány     gyergyó, csík     receptek     autópály     bács várkúti     mol rom     pro carpatia     1     református     autópálya     bán zsófia     valuta  
Kulcsszófelhő