Erdély címererdély ma logó
július 23. vasárnap | Lenke napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5737 RON | 100 HUF: 1,4988 RON | több

Archívum
2014.05.21. | 17:01 Nyílt pályázat a Partium jelképeinek megtervezésére

5201 1
Forrás: deres.tv

A Partiumi Autonómia Tanács (PAT) nyílt pályázatot hirdet egyéni alkotók vagy alkotói közösségek számára, Partium címerének és lobogójának megtervezésére – jelentették be szerdai sajtótájékoztatójukon a szervezet képviselői, Csomortányi István elnök és dr. Szilágyi Ferenc alelnök.

Bevezetőjében Szilágyi Ferenc elmondta: a tavaly augusztusban megalakult PAT a partiumi regionális identitás megerősítését tartja egyik legfontosabb feladatának. Ennek érdekében számos rendezvényt bonyolított le: több helyszínt érintő térképbemutatót, autonómiakonferenciákat és tudományos értekezéseket szerveztek. Nagyszabású tervekkel készülnek Bihar megye ezeréves fennállásának megünneplésére is – tájékoztatott a PAT alelnöke.

A Partium jelképeinek megtervezéséről szóló pályázat meghirdetését komoly szakmai konzultáció előzte meg, számos szakember megkeresése után a legkézzelfoghatóbb forrás a marosvásárhelyi levéltárból érkezett. Az Erdélyi Országgyűlés 1659. évi, Szászsebesen elfogadott határozata írja le az erdélyi nemzetek jelképeit és rendelkezik azok elkészítéséről és használatáról. A Partium pecsétnyomója és címere azonban, a váradi vár török kézre jutása miatt sohasem készült el. Itt az ideje, hogy több száz éves késéssel gyakorlatba ültessük az Erdélyi Országgyűlés ide vágó határozatát, mondta Csomortányi István. Az elkészült pályaművekből a nagyváradi Szent László Napok keretében nyílik majd kiállítás, illetve a nyár folyamán a világhálón szavazni is lehet majd róluk.

A pályázat felhívás szövege

A pályázat célja a partiumi identitástudatot és együvé tartozást, közös történelmi múltunkat és hagyományainkat kifejező jelképek megtervezése, melyek egyúttal a Partiumnak mint gazdaságföldrajzi egységnek, mint a létrejövő új közigazgatási alakulatnak, a Partium régiónak egységét kifejező jelképek is lesznek.
A pályázat célja olyan jelképek megalkotása, melyek a lehető legszorosabb módon kötődnek a vonatkozó szűkös írásos forrásokban felelhető partiumi szimbólumainkhoz, hiszen nem áll szándékunkban történelmi alapokat nélkülöző, új címerrel és lobogóval terhelni jelképrendszerünket.

Éppen ezért minden beérkező munka mellé szöveges indoklást várunk: annak megalkotásakor hogyan vették figyelembe, illetve milyen kapcsolat létezik a Partium hagyományos, történelmi jelképeivel. Forrásként elsősorban a csatolt, az Erdélyi Országgyűlés 1659. évi, Szászsebesen elfogadott 3. törvénycikkét ajánljuk, mely az erdélyi három nemzet, vármegyei magyarok, székelyek és szászok jelképei mellett negyedikként a Partium jelképét is rögzíti.

A megalkotandó jelképek esetében a lobogó méretarányait és a címerpajzs alakját a pályázó művészi szabadságának részeként tekintjük.

Pályázati feltételek

A beküldött pályamunkának tartalmaznia kell:

- a címer és zászló tervét;
- a címer és zászló leírását (max. 2500 leütés);
- a kitöltött pályázati űrlapot (e-mailen kérhető a palyazat@emnt.org címen).

A pályamunkák benyújtását kérjük:

1. elektronikus formában, a palyazat@emnt.org címre – rögzített méretben (JPEG formátumban, 1200x1200 pixel széles négyzetbe helyezve, RGB színmód, 300 dpi ) és szabadon méretezhető vektoros formátumban (EPS és PDF formátumban, CMYK színmódban, A3-as lapon 19x19cm széles négyzetbe helyezve) is, mindkét formátumban színes változatban egyaránt,
vagy

2. papíron, két méretben (19x19 cm széles négyzetbe helyezve), színes változatban, ajánlott levélben az alábbi címre:
410004 Nagyvárad, Széles (Menumorut) utca, 23-as szám.
Kapcsolattartó személy: Varga Korpos Dalma, tel.: 0762-248-710

A beküldött pályázatokra minden pályázó elektronikus levélben, vagy telefonon kap visszaigazolást.

A kinyomtatott és az elektronikus tervek ne tartalmazzák a pályázó nevét.
Egy pályázó legtöbb három pályamunkával nevezhet. Több változat esetében minden pályamunkát külön pályázatként kérünk elküldeni.

A pályázók csak saját maguk által készített tervekkel pályázhatnak. Amennyiben a pályázaton benyújtott pályamunka más személyek szerzői vagy egyéb, személyhez fűződő jogait sértik, az abból eredő bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített pályamunka nyilvánosságra kerüljön egy esetleges nyílt közönségszavazáson. A nyertes pályamunkát a pályázó az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetve a Partiumi Autonómia Tanács rendelkezésére bocsájtja korlátlan felhasználásra, bárminemű egyéb követelés nélkül.

A pályázatok végső elbírálását öt főből álló zsűri végzi.
A logópályázat nyertesének személyét csakis előzetes egyeztetés után, az érintett pályázó hozzájárulásával hozzuk nyilvánosságra. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő, vagy a határidő után érkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A pályázat nyertesének díja nettó 2000 lej.

Határidők

A pályamunkák beadásának első napja 2014. május 26.
A pályázat időtartama 30 naptári nap.
A pályamunkákat 2014. június 26. és június 28. között a nagyváradi Szent László Napok keretei között állítják ki nyilvánosan.
A pályázatokat 2014. június 26. és augusztus 30. között a világhálón szervezett szavazás keretei között véleményezheti a nagyközönség.
A pályázatok elbírálásának határideje 2014. szeptember 6
A pályázat eredményhirdetésének időpontja 2014. szeptember 8.

Az Erdélyi Országgyűlés 1659. évi, Szászsebesen elfogadott 3. törvénycikke:

„Láttyuk Kegyelmes Urunk ebből is országul nagy fogyatkozásinkat, hogy bizonyos pecsétünk nem lévén, netalán most immáron kárunkon experiállyuk annak ekkédiglen való szükséges nem lételét. Hogy azért ebből is jövendőben is nagyobb incommoditásunk ne következhessék, illendőnek ítéltük a Nagyságod tetszéséből, hogy bizonyos négy pecsétek metszessenek, az országnak négy nagyobb rendei szerint, mellyeknek egyike, úgy mint az erdélyi vármegyéké, állyon az ország praesidensénél, avagy az erdélyi ítélőmesternél; a másik, mely a székelységé lészen, az udvarhelyi fő capitánynál; a harmadik, mely a szász nátiójé, a szebeni polgármesternél; a negyedik pedig, mely az Erdélyhez incorpoláltatott Magyarország részijé, állyon azon részben lévő ítélőmesternél. Ha pedig valamely időben ítélőmester nem találna lenni a partiumban, olyankor állyon Bihar vármegyei fő ispánnál; kik is sub fide Christiana kötelesek legyenek azoknak conserválására, úgy hogy semmi semminemű időben, sem senkinek parantsolattyára, ki ne adgyák, hanem tsak az országnak rend és rendkívül való gyűlésében, ollyankor vagy ő magok vigyék elő, vagy hogy igen hiteles emberektül küldjék bé, ha ő magok semmi úton bé nem mehetnének; és ha ezek közzül a halál által elragattatnak, maradékjok mentől hamaréb, vagy valamely Captalanban, vagy hogy az ítélőmesternek szorgalmatos gondviselés alatt béadgyák, testimoniálist vevén róla, egyébaránt azuktúl kéványuk elő. A pecsétek pedig ilyenek legyenek: az erdélyi vármegyéknek a petsétre metczett insignájok légyen egy fél sas, környül való írása: Sigillum Comitatuum Transilvaniae. A székelységnek légyen egy fél hold és nap, környül való írása: Sigillum Nationis Siculicae. A szászságé légyen hét kolcsos város, környül való írása: Sigillum Nationis Saxonicae. A Magyarország Erdélyhez incorporáltatott részéjé légyen négy folyó víz s a kettős kereszt, környül való írása: Sigillum Partium Hungariae Transylvaniae annexarum. Ehez ezt is hozzáadván: ha valaha valamely időben, (kit isten eltávoztasson) Magyarország részei Erdélytől, ha csak ideig is el találnának szakadni, a mint immár szomorú példánkra egynehányszor meg is lött, in tali casu, az erdélyi három nemzetből álló statusok egész corpust constituálván, az három pecséttel nomine totius regni pecsételhessenek, és azok alatt minden felé expediálhassanak szintén úgy, mint a mikor Magyarország részei véle egy corpus voltak. Ez pecsétek nélkül, avagy ezek közül csak valamellyik nélkül is, excepto casu praemisso, ha valamely expeditiók nomine regni kelnének, erőtlenek és hitel nélkül valók legyenek.”

Partiumi Autonómia Tanács


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Kaktusz írta (2014-05-21 18:25:39)
Nahát, igazán örömmel, olvasom a cikket. Végre látják, hogy nemcsak a székelyek élnek a Nagy Erdélyben, hanem vannak mások is :)

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  lupescu     lovas     tusványos     háromkút iskola adomany     autopálya     térség fejlesztés     colectiv     gyergyó, csík     schiffer     csango     csáky zoltán     régen     tudose     aut     bán zsófia     régész     attila falu + franciaorszag     tan     mikoeri     wass albert felolvasás  
Kulcsszófelhő