erdély.ma


Archívum
2017.04.15. | 13:12 Húsvét a hit ünnepe – AUDIÓ

3764 3
Fotó: Csúcs Mária

Húsvét a tavaszvárás ünnepe. Tele van a tavasz csodákkal. Apró kis lélekmelengető csodákkal, mint a gorzafalvi kerámiaedénybe ültetett búzaszemek szárba szökkenése. Zöldell a kalászt hozó maréknyi búza, amely az élet kenyerét adja, és kinyílik a sárga pipevirág, hogy hirdesse a természet ébredését.

Húsvét a csoda ünnepe. Székelyföldön annyi csoda történik így húsvét tájékán! Pimpószentelés, éjféli templom- és határkerülés, ételáldás, locsolkodás. De a világon bárhol éltetni lehet és kell a húsvéti csodát. Vigyáznunk kell a húsvétra, és tovább kell adnunk minden parányi csodáját, ott, ahol van magyar szó, és ott is, ahol éltetni kell a magyar szót.

Húsvét a remény ünnepe. Székelyföldön él a feltámadás reménye, és hiszem, hogy a nehéz sorsú hétköznapokra is marad a húsvéti hitből.

Húsvét a megmaradás ünnepe. Gyermekeink évről évre viaszba mártják a kesicét, és megírják a tojásokat, hogy vízbevető hétfőn szép hímes tojással várják a legényeket. Hiszem, hogy minden magyar családban kerül piros tojás a kis fonott kosárba, és él a hagyomány nemcsak a Kárpát-medencében, hanem mindenhol, ahol magyar szó elhangzik.

Húsvét a család ünnepe. A remény vigaszában otthonra találó ember örömnapja, amikor a terített asztalnál mindenkinek jut egy darabka megszentelt étel. Minket, magyarokat összetart, és egy családdá kovácsol a húsvét. A hímes tojás és a locsolkodás a mi hagyományunk. És a mi kiváltságunk az is, ha bekopog az aprócska legényke a lányos házhoz, hogy megkérdezze: szabad-e locsolni?

Húsvét a hit ünnepe. Hiszem, hogy életünk nem ér véget a nagypéntekkel, mert mindig van miért reménykedni, mindig van csoda, amire várni kell. Most, hogy zöldell a maréknyi búza, és zsenge hajtásai között megbújnak a hímes tojások, reményt ad a bizakodásra. Reményt ad arra, hogy húsvét tájékán mindenki szívében feltámadjon a hit. A megtartó, makacs hit, amely nélkül árvák lennénk.

Ludvig Zsuzsanna

Aranymiatyánk – énekel a külsőrekecsini Kertész Madalina:


Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Szenvedő írta (2017-04-16 11:36:16)
Susru-nak is kevés fogalma van arról, hogy mi terem a fűzfán!?
/ha már kötekedni van kedve/

Susru írta (2017-04-16 10:23:09)
antalm kedvence,a fűzfapoéta...

Fikker János írta (2017-04-15 22:37:44)
Fikker János:

Mert Jézus újra vissza tér...

A Golgotán, most nagy a csend,
Jézus Krisztus kiszenvedett.
Az Űrben, hideg csillagok,
siratják a gyalázatot,
mit cselekedtek ördögök,
kegyetlen,s durva ösztönök...
A százados, s a katonák,
rádöbbentek,hogy Mennybe szállt!
Hogy más volt, mint a többiek,
lehozta értük a hitet,
nem értették a süketek,
mit tartalmaz az üzenet...
Akik ismerték, megtagadták,
tagadható minden igazság!
A kétkedők,a részrehajlók,
kulcsra zárták a lélekajtót,
azóta tombol itt a gazság,
a fondorlatos,vaduló ravaszság...
A jók, a tisztességesek,
az emberséges emberek,
érzik, hogy mégis feldereng,
a Nap, a Fény,az Istenarc,
s hogy holnap véget ér a harc,
mert Jézus újra vissza tér,
lesz elég hal,és lesz kenyér...
Az Új Idő,már közeleg,
rázkódni fognak tengerek,
lesz roppanás,földindulás,
számoltatás,és pusztulás,
születnek majd Új Életek,
békére nyílnak az Egek,
Új Emberek, és Új Igék,
áldják a Világ Istenét...
2017 Április 14.


Forrás: erdély ma - egy szebb holnapért