erdély.ma


Archívum
2013.09.17. | 10:25 Egyházközi nyilatkozat a verespataki bányaprojekttel kapcsolatban

4677 17

Erdélyi magyar történelmi egyházaink határozottan ellenzik a „Roșia Montană Gold Corporation” verespataki bányaprojektjét és Románia kormányának célirányos törvénytervezetét, amely az alkotmány és a hatályos jogszabályok ellenében lehetővé tenné ennek megvalósítását.

Egyházaink közös elvi álláspontját tíz évvel ezelőtt kifejeztük és azt változatlanul fenntartjuk. Természeti környezetünket Isten teremtette, épített és másfajta kulturális örökségünket a környéken élő mindenkori emberek hozták létre utódaik számára. Mindezen értékeket kötelességünk megvédeni bármilyen közvetlen rombolástól és évszázadokra kiható veszélyforrástól. Ráadásul templomaink, temetőink és más helybeli örökségeink egyházaink tulajdonát képezik, amelyekről nem kívánunk lemondani, ugyanakkor eredeti állaguk és helyszínük erőszakos megváltoztatását sem tudjuk elfogadni.

Románia alkotmánya előírja az egészséges és természetes környezethez való jogot, valamint az állampolgárok és az intézmények kötelességét környezetünk védelmét illetően. A magántulajdonhoz való jog sérthetetlenségét és a lakhely szabad megválasztásának lehetőségét szintén az alkotmány biztosítja. Mindezek mellett 2010-ben az Európai Parlament is egyértelműen állást foglalt a ciántechnológiás bányászat európai szintű tiltása érdekében.

A fentiek alapján megdöbbenve vettük tudomásul, hogy Románia kormánya a közelmúltban jóváhagyta és a parlament elé terjesztette a bányanyitást elősegítő törvény tervezetét. Tiltakozunk a természetrombolás, a magántulajdon megsértése, a kulturális értékek rombolása ellen, ami a jogszerűtlen törvénytervezet elfogadásával és végrehajtásával bekövetkezne. Felszólítjuk a kormányt, hogy vonja vissza a kifogásolt kezdeményezését! Amennyiben erre nem kerül sor, akkor felkérjük Románia parlamentjének tagjait, hogy az ügydöntő szavazáskor utasítsák el ezt a törvénytervezetet.

Tiltakozásunk megfogalmazásakor tisztában vagyunk azzal, hogy a bányaprojekt beindításához sok helyben lakó, szociálisan hátrányos helyzetű embertársunk fűzött fokozott reménységet, ezért felszólítjuk Románia kormányát, hogy foganatosítson célirányos intézkedéseket a környék munkanélküliségének és más szociális problémáinak megoldására.

Isten óvja környezetünket és jövőnket; bírja jobb belátásra az ezeket veszélyeztető emberi tényezőket!

Erdély-szerte, 2013. szeptember 16.

Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke
Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
Schönberger Jenő, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke
Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke
Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus–Lutheránus Egyház püspöke


Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

tóducz endre írta (2013-09-20 07:53:45)
Kedves Szergio, kinőttem má a "rugdalózót".

taxus b. írta (2013-09-19 20:40:31)
Kedves sydonia ! Gratulálok a Szergio álnevén "sergio" nagy formátumú feldicséréséért.

Szergio írta (2013-09-19 15:07:52)
Tisztelt doktor úr! Bizonyára nehéz kimondania, hogy ez a "rugás" most nem jött össze. De feltételezem, hogy végigolvasva még egyszer a hozzászólásokat, a mikházi nyugalmában is beláthatja, hogy ezt a témát nem érdemes tovább folytatni: abban igaza van, hogy (valószínű) Márton Áron püspök úr is határozottan kiállt volna ebben a kérdésben (is), de azt is be kell(ene) látni, hogy az egyházak sem ezzel a nyilatkozattal kezdtek foglalkozni a témával.

tóducz endre írta (2013-09-19 10:12:31)
Kedves Szergio, a jelen tényállás bizonyítja azt, hogy ki lovagol a szavakon. Tisztelettel.

sydonia írta (2013-09-19 10:00:34)
kedves sergio, te vagy az egyetlen, aki nem handabandázik itten...

Szergio írta (2013-09-19 08:49:56)
Kedves Tóducz úr,
lehet lovagolni a szavakon (csak azért, hogy a saját igazunkat bizonygassuk ... amivel "rugdosásunkat" próbáljuk igazolni), de ez a tényen nem változtat: igaz, hogy a püspökök nem mentek ki élőláncot alkotni Verespatak bejáratához, de évek óta - többé-kevésbé - következetesen foglalkoztak az üggyel, s ki is fejezték az egyházak véleményét (aggályokat, nehezményezésüket stb.) a bányaprojekttel kapcsolatosan.

Ismét csak a Google segítségével egy 2002-es hír:

/ GYULAFEHÉRVÁRON szeptember 18-án az erdélyi magyar történelmi egyházak püspökei a római katolikus érseki palotába tájékozódó megbeszélésre hívták meg a Rosia Montana Gold Corporation részvénytársaság legfelsbb vezetségét a verespataki aranykitermelési tervvel és az egyházak ingatlanaival kapcsolatos kérdések tisztázására. A tárgyalás szervezésében és szakmai elkészítésében részt vett az RMDSZ vezetsége és parlamenti képvisel csoportja is. A tanácskozáson az egyházak képviseli nehezményezték, hogy Verespatakon úgy kezdték el a kutató feltárást, a kártalanítást, a hívek elköltöztetését és Verespatak felszámolását, hogy az egyházak hivatalos vezetivel nem vették fel a kapcsolatot. /

tóducz endre írta (2013-09-18 23:15:51)
Kedves Szergio, akkor nem ellenkezés volt, csak tanácskozás küldöttek részvételével. Tisztelettel.

erneszto írta (2013-09-18 20:45:15)
csíkimuki, hogy -hogy a 24. órában...ezt fújják már tíz éve, csak fent a hatalmasak legyintenek rá.

Szergio írta (2013-09-18 15:26:08)
Kedves Tóducz úr, az igazság az, hogy én sem emlékeztem, de ... a barátom (Google) talál egy-két erre vonatkozó utalást. Úgyhogy ajánlom Önnek is hozzá fordulni.

Pl.
"2002. október 28.
Okt. 24-én az erdélyi magyar történelmi egyházak küldöttei Verespatakon tanácskoztak a Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) Társaság szakembereivel, akik a verespataki aranybányászat ütemtervét és a projekt környezetvédelmi vonatkozásait ismertették. Az egyházak képviselői leszögezték: továbbra is teljes felelősséget éreznek a település, a helyi lakosság egésze és a környezet sorsának alakulásáért; semmilyen mértékben nem voltak megnyugtatók az ismertetett tervek, indokolnak tartják egy lakossági referendum megszervezését. /Egyházi felelősségvállalás Verespatakért. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 28./"

tóducz endre írta (2013-09-17 23:45:30)
Kedves Szergio, há mondják most, arra bazírozva, hogy nincs az embereknek tíz évvel ezelőtti memóriájuk.

Askam írta (2013-09-17 22:42:18)
Kedves Doki! Márton Áron egy csíkszentdomokosi földműves SZÉKELY családból származó, megalkuvást nem ismerő, egyenesgerincű, Isteni és emberi étrékeket képviselő főpap volt. Ő A SZÉKELY NEMZET BÜSZKESÉGE!

Szergio írta (2013-09-17 22:25:33)
A "késéssel" kapcsolatosan:
"Egyházaink közös elvi álláspontját tíz évvel ezelőtt kifejeztük és azt változatlanul fenntartjuk."

tóducz endre írta (2013-09-17 19:47:35)
Há Márton Áron nem késlekedett volna ennyit!

nó bocs kor írta (2013-09-17 18:17:22)
Szólt a zudéméré, hogy merre van az arra.

csikimuki írta (2013-09-17 15:26:01)
Jó ,hogy felébredtek főpapjaink is a 24-ik órában!

Vajolai írta (2013-09-17 13:38:57)
Amint féltenek (egyesek) Verespatakon, tönkre verik Homoródon?


Forrás: erdély ma - egy szebb holnapért