Erdély címererdély ma logó
július 22. szombat | Magdolna napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5737 RON | 100 HUF: 1,4988 RON | több

Archívum
2016.06.18. | 10:47 A holokauszt áldozataira emlékeztek Nagyváradon

3226 17

Csütörtök este a Nagyváradi Zsidó Hitközség szervezésében a hetvenkét éve történt holokausztban elhunyt nagyváradi és Bihar megyei zsidók áldozatokra emlékeztek az ortodox zsinagógában.

Az emlékezőket Koppelmann Félix, a Nagyváradi Zsidó Hitközség elnöke köszöntötte, kiemelve azt, hogy egy szomorú eseményről van szó, hiszen 72 évvel ezekben a napokban érkeztek meg a váradi, illetve Bihar megyei zsidókat szállító vonatok Auschwitzba, és haltak meg a deportáltak a gázkamrákban. A jövőre tekintve azonban optimista hangvételű összejövetelen a jellegéből fakadóan szomorú dalok csendültek fel zenekari kísérettel, illetve a jelenlevők imákat mondtak héberül és románul az elhunytak lelki üdvéért. Szokás szerint holokauszt vagy munkatábor túlélők, illetve rokonaik meggyújtották a menóra hat gyertyáját, majd a zsinagógából az emlékezők a közeli emlékműhöz vonultak, ahol a rabbijuk vezetésével kaddisht mondtak.

A múlt

1944. április 26-án a magyar kormány rendeletbe adta a zsidó vagyonok és magánlakások elkobzásáról szóló határozatát, ami értelemszerűen a személyes szabadságuk elvesztését is maga után vonta. Az 1940-es években Nagyvárad összlakossága körülbelül 90 ezer fő volt, amiből hozzávetőlegesen 20-25 ezer zsidó. 1944 tavaszán, néhány nap leforgása alatt a hatóságok egy nagyobb gettóba zsúfolták a váradi zsidó lakosságot, illetve egy másik, kisebb gettót is kialakítottak a szabad ég alatt, ahová a megyéből idehurcolt kb. 8 ezer zsidót helyezték.

Vagyis az itteni zsidókra ugyanaz a sors vált, mint a vidéki Magyarország többi területén: a nácik által megszállt Európa utolsó, addig viszonylagos életbiztonságban élő zsidó lakosságát (és az 1938 óta életbe lépett zsidótörvények által zsidónak minősített magyar állampolgárokat) a magyar belügyi szervek, az ország márciusi megszállása után érkezett Eichmann-kommandóval karöltve Horthy passzivitása mellett tervszerűen gettókba zsúfolták, majd a gettókból tehervonatokkal Auschwitz-Birkenau megsemmisítő táborába hurcolták. A holokauszt kivitelezését a csendőrök, a MÁV és a magyar közigazgatási szervek végezték. Váradon a zsidók gettósítása 1944. május 3-án kezdődött, és nagyon rövid idő alatt zsúfolták össze őket a városban erre kijelölt területeken.

A központi gettóba, amit a váradi lakhellyel rendelkezők számára alakítottak- a mai nagypiac és a nagy ortodox zsinagóga között- mintegy 27 ezren szorultak, míg a másikban mintegy 8 ezren. A központi gettó rendkívül zsúfolt volt, mivel ide kényszerült a város lakosságának mintegy 30%-a, holott csak 7% ellátására volt kapacitás. Kb. 15 személy osztozott egy szobán, a víz és az élelmiszer messze nem voltak elégségesek. A magyar csendőrök által alkalmazott módszerek gyakran voltak brutálisak és embertelenek. A gettókat a zsidók deportálása révén evakuálták. Egy-egy marhavagonba tereltek kb. 70-90 személyt, ahol egy vízzel teli vödör képezte az egész ellátásukat. A deportálások gyűjtőhelye a Rhédey-kert volt. A kegyetlen út végállomása esetükben is Auschwitz-Birkenau gázkamrái voltak, többségük sorsa pedig az azonnali halál volt.

A háború után körülbelül 2000 túlélő tért vissza a városba, sokan közülük abban a reményben, hogy viszontláthatják túlélő rokonaikat, társaikat, azonban a vasfüggönynek betudhatóan újabb totalitárius diktatúra foglyaivá lettek. Napjainkban már csak néhány száz zsidó él Nagyváradon.

Ciucur Losonczi Antonius
erdon.ro


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Gumidomino írta (2016-10-08 06:18:54)
A háború után jobb lett volna ha egy páran közülük nem térnek vissza Nagyváradra. Diktatúra fogjaivá nem váltak mert 1962-ben csapatostol elvándoroltak Palesztinába ahova a negyed részük sem érkezett meg mert utközben az USA-ban maradtak. A diktatúra fogjai azok a Nagyváradi civil polgárok voltak akiket az oroszok elhurcoltak a Bémer Térröl és akik csak hosszú évek után tudtak csak szabadulni a fogságból.
Ez is a multhoz tartozik. Az a pár Nagyváradi zsidó soha nem kellet sorbaáljon húsért a komkárba mert mindenük megvolt még a vörös bor is a szentföldröl. A temetöben a sirjaikat nem bántották csak a mi elsövilágháborus höseink sitját hagyták gondozatlanúl.
A megemlékezés szép és helyes. A háboruban magyar áldozatok is voltak. Az angolok lebombázták Nagyváradot.
Az oroszok civileket öltek meg és hurcoltak el. Aztán politikai börtönöket csikáltak a piactol nem messze hat méteres téglakeritéssel a hitkösséggel szemben.
Aki nem tudná kérdezzen utána.
Itt a tollas. Liba toll, ruca toll...

Farkaskoma írta (2016-10-06 07:52:45)
Hunfy írta (2016.10.05. 10:05:47)
Sajnos ezúttal igaza van. Én is morgok a véleménynyilvánítás szabadságának a brutális megerőszakolása miatt!

Hunfy írta (2016-10-05 10:05:47)
Az elmúlt közel 70 év sem volt elegendő, hogy a valóságot és propagandát szétválasza. A meghozott "szájzár" törvények nem teszik lehetővé itt Európában, hogy valóságos képünk legyen.

Hunfy írta (2016-09-07 09:30:42)
T.Moderátor! Szeretném ha nem tenne különbségeket a beírók személye szerint. Nem tehetek róla ha egy beíró hülyeségeket ír ezt nem tudom a magyar nyelvtan szabályai szerint okosságnak minősíteni. Sajnálom ha moderátori mimóza lelkét a hülye-elfogadott-szó bántja.
Az értelmező szótár szerint a moderálás szabályozást jelent és nem CENZÚRÁT még az ermán is.
Ha valaki hülyeségeket-valótlanságkat-légből kapottakat ír, köztudott történelmi tényekről azt nem minősíthetem okosnak egy vitafórumon. Vagy ez nem egy nyilvános vitafórum? Van valahol egy nyilvános szabályzat, mi szabad és mi nem? Vagy csak ad-hoc hasra ütéssel szabályozva és hogy aznap milyen lábbal kelt fel?

Hunfy írta (2016-09-06 09:22:56)
Bakai! Maga ingyen ilyen xxx? Vagy valami komcsi propagandaszöveget olvasott? vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr 1919. november 16-án vonult be a "vörös rongyokba öltözött városba".
A magyarországi vidéki zsidóság gettósítása és deportálása során 1944. május 14. és július 9. között történt. A Sztójay-kormány megalakulásakor Horthy Miklós kormányzó szabad kezet adott a kormánynak, hogy a zsidókkal kapcsolatos kérdéseket saját hatáskörben rendeletileg szabályozza. A gyakorlatban a zsidókkal kapcsolatos ügyek intézését Sztójay Jarossra, Jaross pedig Bakyra és Endrére bízta. Így a háromnegyedmilliós zsidóság gettósítását és deportálását magyar részről Baky László, Endre László és Ferenczy László irányította. 1944 márc 19.-től Magyarország de facto
és de jure MEGSZÁLLT ország lett.

Farkaskoma írta (2016-09-06 08:05:42)
Bakai írta (2016.09.05. 13:21:50)
Az az ötvenezer az majdnem százezer volt, abból a harmincezerből pedig legalább huszat Ceausescu adott el darabszámra. Ön elfelejti, hogy vannak itt még váradiak egy páran, olyanok is, akik családjának voltak zsidó ismerősei és barátai. Ergo: NE HAZUDOZZON!

Nyilas írta (2016-09-06 08:02:35)
Kedves Bakai.
Ha Hunfy szövege tele van hazugsággal, akkor az öné meg tudatlan handabandával van tele.
Nagyvárad lakossága 1930-ban 88830 fő, ebből zsidó 14816.
Román statisztikai adat.
A deportálások meg nem a fehér lovon való 1940-es bevonulás után, hanem Magyarország 1944 márciusi megszállása után történtek.
Ezt még magyargyülülettel is illenék tudnia.

Bakai írta (2016-09-05 13:21:50)
hunffy szövege tele van hazugságokkal, a fehér lovon való 1940-es bevonulás után a vidéki zsidó honfitársainkat deportálták,Nagyvárad különösen szenvedett, mert 50 ezer lakosából 30 ezer zsidó volt és ezt a népességveszteséget csak a román betelepítéssel lehetett potolni, már 1955-ig..

Nyilas írta (2016-09-05 07:48:41)
Csak pontositásképpen Hunfy úr.
A Numerus Clausus ( amelyet ocsmány hazugságképen az I. zsidótörvénynek ferditenek) Nem 1938-ban, hanem 1920ban született, és nem szabályozta a zsidók részvételét az államigazgatásban ,pénzügyekben stb.
Szó sem volt benne a zsidóságról.

1920/XXV. törvénycikk.

1. § A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra az _"1920/21-ik tanév kezdetétől csak oly egyének iratkozhatnak be, kik nemzethűségi s erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók és csak oly számban, amennyinek alapos kiképzése biztosítható.
... ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát,.."
Ha a zsidóság ezt a cikkely az ellene hozott törvényként értelmezte, úgy elgondolkodtató, hogy az 1 § kitételének, saját megitélésük szerint mennyire feleltek meg.

Hunfy írta (2016-09-04 16:58:25)
A cikk teli van hazugságokkal.
Az 1938-s numerus clausus (Zárt számok) törvénye szabályozta a zsidók számarányának megfelelő részvételüket az államigazgatásban, pénzügyben...ergo, egy szó sem volt benne a zsidók deportálásáról....ez egy zsidó legenda. vitéz Horthy Miklós kormányzóként ellenezte a deportációt. Lásd: a Bp.-i gettó zsidóinak megmentése. (200.000fő!)Az ország német megszállása után az SS és Eichmann, Hitler parancsára megfosztották
a Kormányzó urat tényleges hatalmától és egy ocsmány időszak következett a nyilasok rémuralma. Ezért a nyilasok vezérét Szálasi (Szalosján)-t a kötéllel jutalmazták. Feltehetően Ciucur Losonczi Antonius erősen elfogult a témában.

Várközi írta (2016-06-21 08:52:49)
1944 március 19-én a németek megszállták Magyarországot.

Tömrer írta (2016-06-19 20:07:39)
Persze megint mi magyarok vagyunk a rossz fiúk, a vérszomjas hunok és a kegyetlen teutonok elbántak a zsidó báránykákkal ! Ezért most oláhúl imádkoznak a leszármazottak...:)))) Érdekes módon pedig magyar zsidók voltak ! Van olyan, hogy magyar zsidó ??

Sas írta (2016-06-19 16:53:44)
Már a 48-as szabadságharcunk után eldöntötte az akkori forradalmat kidolgozó és levezénylő háttérhatalom, hogy felosztják a Magyar Királyságot, mert másként nem tudják gyarmatosítani. A többi mind részlet kérdés beleértve a két, illetve a három világháborút, Trianont és egyéb nyalánkságot zsifityeszestől, jobbikostól, mert mind a hazugságra épül. Ennek a történelemnek a "legfontosabb" eleme az amire azóta is emlékeznek és még fognak a következő, működő MAGYAR KIRÁLYSÁGIG.

Nyilas írta (2016-06-19 12:48:13)
Dühösrománszakértő írta (2016.06.18. 21:30:36)

"És amúgy mi az, hogy nem magyarul, hanem oláhul imádkozunk az áldozatokért?"
iéárt imádkozna magyarul? Sosem volt magyar.

Mellesleg most olvastam egy ilyen legyilkolt túlélő tanuvallomását a Hanning perben.
Tanu: Angela Orosz-Riht.
Született: Auschwitz- Birkenaui Haláltáborban, (Ahol ugye mindenkit azonnal a gázkamrába küldtek)
Azt mondja :Anyám már terhes volt velem, amikor Auschwitzba érkezett. "Egy nap injekciót adtak a méhnyakjába. A terhesség meg, vagyis én, átmentem a bal oldalra. Másnap, egy újabb injekciónak köszönhetően vissza a másik oldalra. Ezt játszották. Injekcióval mozgattak. Aztán szerencsére, elfeledkeztek róla."

Nimród írta (2016-06-18 22:31:05)
Horthy Miklós unokája, Horthy István Sharif mesélte a Mandiner-nek:

Ha márciusban lemondott volna, a nyilasok már akkor átveszik a hatalmat, nem csak október közepén. Ilyesmire nem gondolnak, akik mindenáron azt akarják mutatni, hogy nagypapa nagyon rossz ember volt. Amikor a háború után Németországban voltunk, izraeli küldött érkezett hozzánk azért, hogy megköszönje, amit nagypapa a zsidóságért tett. Carl Lutz svájci konzul, aki, mint Raoul Wallenberg, a német megszállás alatt mentett embereket, ő volt tehát az, aki 1948-ban segített a családunknak svájci vízumot kapni.

Nimród írta (2016-06-18 22:28:46)
"Horthy passzivitása mellett tervszerűen gettókba zsúfolták"
Horthy Miklós unokája, Horthy István Sharif a következket mondta:Horthy-fasizmus,nagybirtokrendszer, antiszemitizmus, diktatúra...Mindenki tudta, hogy ez hazugság, hiszen jóformán minden hazugság volt, amit a szovjetek mondtak. De hogy most kinek használ, kinek jó ez, hogy még mindig ezt mondják... Ezt nem értem.
.. édesapám antináci volt, ahogy a testvére, Nicky bácsi és édesanyám is – mind benne voltak a kiugrási irodában, amely a Várban működött és igyekezett az utolsó időben megoldást találni, amikor nagypapa nem tudta már az alkotmányos szerepét betölteni, hiszen nem volt már alkotmányos helyzet. Igyekezett ő maga különbékét kötni az oroszokkal, édesanyám és Nicky bácsi pedig a zsidó közösséggel tartotta a kapcsolatot. Ezáltal kapta meg a nagypapa július elején az Auschwitz-jelentést. Amikor azt elolvasta, néhány napon belül leváltotta a Hitler által kinevezett miniszterelnököt és rögtön leállította a deportálásokat.

Dühösrománszakértő írta (2016-06-18 21:30:36)
"Horthy passzívitása mellett" - a sokszor ismételt ballib kápós hazugság! Nagyvárad és a többi vidéki település közelébe nem tartózkodott egy Koszorús Ferenc vezette páncélos zászlóalj, ami a németek és a Vörös jános vezérkari főnök előtt is el lett volna titkolva, és amit így nem érintettek volna az egész vezérkart és államigazgatás átható személycserék, és amely így a kormányzó rendelkezésére állt volna. 1944 májusára - pont amikorra a deportálások elkezdődtek - az egész vezérkart és az összes alakulat parancsnokát lecserélték, és kivezényelték a frontra! Új seregtestekfelállítását pedig a németek gátolták egészen a román kiugrásig!

És amúgy mi az, hogy nem magyarul, hanem oláhul imádkozunk az áldozatokért? Csángósodunk? Csángósodunk?

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  padlizsánkrém     attila + falu + franciaorszag     schiffer     háromkút iskola adomany     berlini intelem tiltó listán     wass albert felolvasás     colectiv     mikoeri     botár gábor     térség fejlesztés     hooligans     interjú     a csillagösvény népe     gyergyó, csík     tabor     tan     almakörte     aut     bán zsófia     paget  
Kulcsszófelhő