Erdély címererdély ma logó
július 22. szombat | Magdolna napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5737 RON | 100 HUF: 1,4988 RON | több

Archívum
2013.05.05. | 15:06 Erdélyi magyarok tízparancsolata

7968 30

A minap a Bethlen Könyvtárban egy kisnyomtatott füzetecske vonta magára a figyelmemet. Címlapján ez volt olvasható:Erdélyi Magyarok Könyvesháza 10. szám. Gábor Áron, az ágyúöntő székely, Budapest,1921. Kiadja a Bocskai Szövetség. Ára 5 korona. A címlap még egy igen jellegzetes székelykaput ábrázol, előtte pedig egy székelyférfi, meg egy székely asszony népviseletben. A Gábor Áronról szóló 15 és fél oldalas ismertető után az erdélyi magyarok – alább közölt – tízparancsolata következik.

Győrfi Dénes

I.
Ne vándorolj ki Erdélyből, sőt ha a mostohaviszonyok arra is kényszerítettek volna, hogy ideiglenesen eltávozzál onnan, mihelyt lehet, azonnal térj vissza, mert Erdély csak úgy veszhet el, ha megfogyatkozik benne a magyarság. A hazát nem a hegyek, a völgyek, a folyók és a mezők alkotják, hanem azok, kik benne laknak, a nemzet tagjai, az emberek. Ne feledd azt az igazságot, hogy Erdély tőlünk senki sem veheti el, hanem csak magunk veszíthetjük el bűneink és tévedéseink következtében.

II.
Légy hű vállalásodhoz és egyházadhoz. Őseid hite és Istene szent legyen és tisztelet tárgya előtted, mert erős várunk lesz nekünk erdélyi magyaroknak az Isten és az ő háza, a templom.

III.
Rendületlenül ragaszkodjál magyar anyanyelvedhez. Ne feledd el, hogy nyelvében él a nemzet. A nemzet nyelvének megőrzői és kincsesházai azok a könyvek, melyeket a nemzet nagy költői és tudósai írtak, temploma pedig az iskola. Magad és gyermeked magyarságának érdekében a könyvért és az iskoláért ne sajnálj soha, semmiféle anyagi áldozatot. Légy hű ősapáid nemes szokásaihoz, hagyományaihoz, meséihez, mondáihoz, zenéjéhez, dalaihoz és művészetéhez, mert azokban él magyarságod legnemesebb alkotóereje, magyar fajodnak lelke.

IV.
Szeresd kivétel nélkül magyar véreidet, mert azok igazi édestestvéreid. Élj velök egyetértésben és szeretetben. Vezetőidet azoknak legderekabbjai és legbecsületesebbjei közül választ, de aztán bízzál bennök, kövesd őket és engedelmeskedjél nekik. Bizalom és fegyelem nélkül nem maradhat fenn semmiféle emberi társadalom. Ne civakodj, ne pártoskodj, mert egyetértés nélkül, mint oldott kéve, hull szét szegény, sokat szenvedett magyar nemzeted. Lásd a búzaszál is önmagában gyönge és törékeny, de kévébe kötve nehezebben szakítható el, mint a kőoszlop.

V.
Ne gyűlöld a veled együtt lakó idegen nemzeteket, még akkor sem, ha ellenségeid. Igyekezzél velök, hacsak lehet, békességben élni. Magyar véreid ellen azonban azoknak szolgálatába a világ semmi kincséért se állj. Nemzetséged megtagadásának legerősebb védőeszköze nem a gyűlölet, amelyet ellenségeid ellen táplálsz kebledben, hanem a nemzetedhez és önmagadhoz való rendíthetetlen hűséged.

VI.
Szeresd családodat. Légy jó férj, jó apa, jó feleség, jó anya és jó gyermek. Ne feledd, hogy a nemzet nem más, mint az egyszármazású vagy az egymáshoz simult családok összessége. Ha a család egészséges, erős, becsületes, akkor a nemzet is egészséges, erős és becsületes lesz. A tiszta erkölcsű család alkotja azt az alapját az államnak, amelynek megromlása után még a hajdan annyira híres és hatalmas Róma is rabigába görnyedt.

VII.
Makacsul ragaszkodjál a birtokodban lévő házhoz és földhöz, bármilyen kicsi legyen is az. Idegen nemzetből valónak el ne add, semmi áron és semmi körülmények között sem házadat,sem földedet, mert ne feledd, hogy kié a föld, azé az ország.

VIII.
Tanulj és folytass hasznos mesterséget, ipart és kereskedést, mert ezek nélkül a nemzetnem lehet vagyonos és nem tehet jólétre szert. Ha az ipar és kereskedelem idegenek kezébe kerül, akkor még saját házadban és saját földeden is idegenek szolgája leszel. Szorgalom és kitartó munka nélkül nincs sem egyéni, sem nemzeti önállóság és szabadság.

IX.
Légy becsületes nemcsak magánéletedben, hanem a közdolgokat illető minden cselekedetedben is. Közéleti dolgodban, legyen az akár községed, akár egyházad, vármegyéd, vagy hazád ügyeivel kapcsolatos. Amerika nagy államférfiának, a villámhárító feltalálójának, Franklin Benjáminnak azt a bölcs mondását kövesd, amely azt tanítja, hogy a legjobb politika a becsületes politika.

X.
Légy lelkedben, szavaidban és tetteidben igaz, önzetlen, őszinte és egyenes, mert ez az igaz magyar jellem. Ne csak a másét ne kívánd, hanem a közvagyont is olyan érintetlenszentségnek tekintsd, amelyet nemcsak nem szabad csorbítanod, hanem munkás hozzájárulásoddal éppúgy tartozol növelni, mint saját magánvagyonodat, mert a közvagyon egyszersmind a tied is. Ne feledd egy pillanatra sem, hogy hazád Erdély, csak úgy maradhat magyar, bárkié is legyen benne a hatalom, ha nemcsak a benne lakó egyes magyarok, hanem magyar községei, városai is virágzók és gazdagok lesznek.


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

vfkcs írta (2013-05-13 23:05:53)
P. Csepelről a "faj-fajzás" volt előbb 1679
A fajta háziasított fajok változatai a XVIII sz. elejétől használatos a magyar nyelvben.
A köznapi nyelvben a kiválóságot és származást is jelzi, fajló, fajborok, jó fajú fehérnép.

Farkaskoma írta (2013-05-13 13:04:22)
Paraszth Csepelről írta (2013.05.13. 08:20:01)
A két kifejezés két különböző dolgot jelöl. Biológiai fogalmak. Van például Canes familiaris FAJ. Kutya. De a pincsitől a bernáthegyiig, a mopszlitól a dobbermanig, ezek fajták. A fajták tudnak szaporítani egymás közt. A fajok nem, vagy csak kivételes esetekben, külső hatásra, de az utód rendszerint terméketlen.
Emberi FAJ egyetlen egy van. A Homo sapiens recens, vagy másnéven Homo sapiens sapiens. A nevétől eltérően, egyáltalán nem olyan bölcs, még ha kétszer írják is.
Tehát, a biológia mai állása szerint egymás mellett élő emberfajok nincsenek. Ha lenne még neandervölgyi ősember (Homo neanderthalensis), akkor az valószínűleg külön faj lenne.

vfkcs írta (2013-05-13 12:49:49)
A nem biológia értelembe kell közelíteni a problémát,tessék egybe írni új szóként.
A "fajmagyar" az aki elfogadja a magyar kultúrát, gyarapítja azt, (lehetőségei szerint) és magyarként magyar kultúrkörben éli az életét. A többi csak állampolgár.
A nép= lakosság tömeg, állampolgársággal, amelyből kiválik a magyar a nemzet, amelyik tudja , hogy mit akar.A magyar nemzethez tartozni, jelenti a valódi fajmagyarságot.Két nemzethez tartozni lehetetlenség, itt választani kell.
A nép soha sem tudja, még a demokráciában sem, hogy mit akar, felelősséget és a kötelességet képtelen vállalni a tetteiért, ezért van szükség a "demokraturára".
Az internacionalizmus a legsötétebb zsák utca a nemzet életében.
1100 éve próbálják felszámolni a magyar nemzetet, de azért létezünk, mert mindig akadt egy faj magyar mag is amelyik képes volt tovább vinni a magyar nemzetiséget.
Erre büszkék vagyunk és pontosan ezért utálják a magyarokat.Ezért próbálják fenn tartania finn-ugor elméletet is.

Paraszth Csepelről írta (2013-05-13 08:20:01)
...
Faj és fajta...
Érdekes kérdés, melyik szó volt a korábbi, és akkor kiderülne a szándék is, mely a késebbit szülte..!

Nyilas írta (2013-05-10 13:56:36)
Kedves b.gy.
Ön csak azt tudja, hogy mit olvasott róla.
Maradjunk ennyiben.

tóducz endre írta (2013-05-10 12:51:35)
Kedves elekes, köszönöm kedves kérdését, ki melletti vagyok. Azért épp mindenki ellen nem. Tisztelettel.

elekes írta (2013-05-10 08:03:34)
kedves t.e.,ön pedig mimelletti??csak minden elleni??

b.gy írta (2013-05-08 17:42:02)
Tudjuk hogy a 20-as ,30-as években hogyan gondolkodtak és a magyarok közül kiket nem tekintettek annak és ennek mi lett a végeredménye..Amúgy nagyon jó összeállítás és 11.pontként be lehetett volna venni az egészségmegőrzés fontosságát.Sőt 12. pontként Erdély környezetvédelmét.

tóducz endre írta (2013-05-08 17:29:41)
Kedves b.gy., Ön faj melletti.

andrás írta (2013-05-07 22:52:07)
b. gy, az emberiség nagy családja népek fajaiból áll üssze. A harmadik pont nem beszél arról, hogy tiszta-e vagy sem. nem is beszélh3et. nem ez a célja. Csak ön keverte belé.

b.gy írta (2013-05-07 20:52:42)
a III.pontnál a legvégén a "magyar faj" kifejezést törölni kellene.Ezt a zsákutcát már bizonyította a történelem,a magyar kultúrnemzet és nem "fajtiszta" mint a kutyák..

moderátor írta (2013-05-06 12:57:30)
Spaller Árpád, javítottuk, köszönjük!

Spaller Árpád írta (2013-05-06 10:15:25)
Kedves Adatközlő!
Valóban az Ön által említett füzetecskének minden adata megfelel, kivéve a 110-es szám. Gondolom elírás, mert ezekből a füzetekből összesen 12 jelent meg. Ez a füzet pedig a 10. a sorban. Az első a Csaba királyfi címmel. Nem sorolom fel mindegyiket, de minden füzet végén ott van "Az erdélyi magyarok tízparancsolata" Ma már egy nagyon ritkán fellelhető füzetsorozat. Persze többet is lehetne róla írni, de egyelőre ennyit.
Tisztelettel: Árpád

andrás írta (2013-05-06 06:16:07)
Édes Erdély: se vallásilag, se nemzetiségileg!

Soma írta (2013-05-05 23:52:23)
Néhány nagyon fontos parancsolat kimaradt: Add gyermekedet magyar iskolába, mert anyanyelvén sajátíthatja el kultúránkat. Irányítsd figyelmét a magyar történelem elsajátítására, a magyarságtudat megőrzésére, mert enélkül mindig gyökértelen lesz, és tudatzavarban fog szenvedni. Ne köss vegyes házasságot a többségi nemzet tagjaival, mert az a biztos asszimiláció melegágya. Vegyes házasságból magyar gyerek Erdélyben nem születik.

Édes Erdély írta (2013-05-05 22:29:23)
A VI. pont ugyan áttételesen tartalmazza, de érdemes lenne egyértelműbben is mgfogalni, hogy

Soha ne köss vegyes házasságot!

andrás írta (2013-05-05 21:52:07)
Syd, így van!

cs.s. írta (2013-05-05 21:47:33)
Búcsú a gyepűtől

Felnyetret az agg székely a görnyedt hegyre. Hogy bépillantson onnan az ősölbe. Kérdi tőle erőst deresedő fiúgyermeke:
- Há' édesapám, mit csinál kend ott fenn?
- Búcsúzom - veti oda szelíden a matuzsálem.
Pedig oda teszik őt nemsokára. A földbe. A tájba. A gyepűbe. Mégis búcsúzik.

Vajon drága jó elődeink, akiket Szibériába, a szovjet lágerekbe és a Gulágra hurcolt hajdanán a veres csillag, vajon ők elbúcsúztak? Vagy azok a drága véreink, akiket a Duna-deltába, a földvári kényszertáborba, a kommunista börtönökbe zártak, vagy éppenséggel lelőttek, avagy halálra kínoztak, vajon ők elbúcsúzhattak?

Vagy azok, akik elmentek, vagy éppen most mennek - földrészeken, óceánokon, tengereken, hegyeken, völgyeken nehéz szívvel átsuhanva - vajon ők búcsúztak, búcsúznak az anyaföldtől, a párálló vizektől, a büszke ormoktól, a gyepűtől? Mert nekik többszörösen el kellene búcsúzkodniuk a tájtól, amelyből vétettek. Gondolom, mégsem teszik meg. Mert azt remélik, azt álmodják, hogy visszatérnek.

Miközben mi harmatos szemmel helyettük is búcsúzunk. Integetünk a hegyről, a gyepűnek. Reménnyel telve. Bízva abban, hogy egyszer drága vándoraink mind visszatérnek. Hazát megtartani.

Mielőtt egy hegyről végleg integetnének. A gyepűnek, amelyből vétettek.

anonimm írta (2013-05-05 21:35:24)
nagyon aktualis!

Syd írta (2013-05-05 21:31:31)
Isten, család, szolgálat. Isten az első. Egyébként kiváló.

azVégek írta (2013-05-05 18:54:56)
laci írta (2013.05.05. 15:27:29): na igen, szép lenne hinni, s hasznosabb is Istenhez hűségesnek lenni, mint az emeralkotta intézményekhez, de sajnos a közvetítők tönkreteszik mindkét lehetőséget.

Emese írta (2013-05-05 18:50:02)
Nagyon hasznos lenne ma is könyv nélkül ismerni.
Jó lenne újra kinyomtatni,és minden magyarnak/székelynek eljuttatni.

moderátor írta (2013-05-05 16:52:44)
H írta (2013.05.05. 16:36:17), írtam én itt bármit is, hogy engem kérdez?
Egyébiránt nem tisztem hozzászólókkal vitatkozni!

andrás írta (2013-05-05 16:40:49)
Helyes. Így kellene minden magyarnak gondolkodnia és élnie.

vásárhelyiJános írta (2013-05-05 16:19:09)
Újra nyomtatni és terjeszteni, minden erdélyi magyarnak legyen egy példánya.

karika írta (2013-05-05 15:32:43)
Minden otthonban /ahol még van,amellé,ahol meg nincs ahelyett is!!!/ a Házi Áldás mellé függesztetném ki ezt a 10 parancsolatot,s a pontjait egyenként ismételve,elmélkedésre ajánlanám!Volt már szükség,most megint van,amikor iránytűre lenne szükség.Hát ime,ez az!
Sajnos,hogy a keletkezése idejében nem tartották be eleink a parancsolat pontjait,nem okultak az utódok,s már megint aktuális valamennyi pontja.Legalább most kelle/ene/okosnak és szófogadónak lennünk!

laci írta (2013-05-05 15:27:29)
A masodik parancsolatot modositanam ugy, hogy - legy hu az Istenhez - mivel keves mai vallas tanit igazi istenfelelemre es ebben vezeto szerepuk van a tortenelmi egyhazaknak.

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Legolvasottabb
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legfrissebb
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  háromkút iskola adomany     régész     botár gábor     mikoeri     caritasul unguresc     igor csaba     pusztina     bán zsófia     gyergyó, csík     régen     hooligans     tudose     almakörte     aut     interjú     transindex     cfr     tan     térség fejlesztés     wass albert felolvasás  
Kulcsszófelhő