Erdély címererdély ma logó
augusztus 23. szerda | Bence napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5867 RON | 100 HUF: 1,5095 RON | több

Archívum
2017.07.15. | 10:05 A tusványosi gondolatiság megtartóereje (Beszélgetés Németh Zsolttal)

1854 70
Fotó: Erdély.ma archívum

Tusványos egyik alapítója, Németh Zsolt minden évben kellemes izgalommal várja a szabadegyetem és diáktábor közeledtét. A politikussal kockázatokról és elvárásokról, valamint az RMDSZ-nek a magyar–magyar párbeszéd világába való visszatérési kísérletéről egyaránt beszélgettünk.

– Huszonhét év után milyen érzés hatalmasodik el önön az évnek ebben a szakaszában: jaj, Istenem, megint itt van, vagy hála Istennek újra itt van Tusványos?

– Inkább egy harmadik érzés vesz erőt rajtam, főleg azért, mert Tusványos munkával is jár, itt még nem annyi­ra a szabadságot várja az ember. Olyasfajta izgalom, hogy az éppen soros rendezvénynek sikerül-e felnőnie ahhoz az elváráshoz, amely a Kárpát-medencében övezi ezt a tábort. A fellépés előtt álló színész hangulatához hasonlíthatnám ilyenkor az emelkedett adrenalinszint által befolyásolt lelkiállapo­tomat.

– A különböző események rendezői leginkább az utolsó utáni napot várják, amikor már túl vannak a nehezén. Ön mikor szokott megnyugodni, hogy na, ez is megvan?

– Ebben én sem különbözöm a szervezők többségétől, a vasárnap reggelt szeretem leginkább, amikor kijelenthetjük, hogy különösebb „balesetek” nélkül megúsztuk ezt a hetet. Mert a legfontosabb Tusványos esetében is az, hogy elkerüljük a tömegrendezvényekre jellemző kockázatokat. Sajnos, voltak már nekünk is súlyosabb baleseteink, de hála Istennek azt azért sikerült elkerülnünk, hogy erről legyen ismert Tusványos, és ez az elvárás most is a legfontosabbak között szerepel.

– A tábor eszmei tartalmának, a beszélgetéseken felmerülő témák minőségének és mélységének biztosítása is lehet „kockázati tényező”, hiszen bő negyedszázad után egyre nehezebb újra feltalálni a spanyolviaszt.

– Az ilyesfajta kockázatok elkerülésében sokat „segít” nekünk, hogy bizonytalan világban élünk. Különösen az elmúlt néhány esztendőben tapasztalhatjuk, hogy a rendszerváltozást követő adottságok meghatározó változáson mennek keresztül, és nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy újfajta helyzet kezd kialakulni a világ, Európa, a térség politikájában, de a nemzetpolitikában is. E vonatkozások természetesen nem függetleníthetők egymástól, nem tekinthetünk el ezek dominóhatásától. Úgy érzem, idén is sikerült jó jelszót találnunk – Tusványos, a biztos pont –, hiszen nagy szükségünk van arra, hogy újabb bizonyosságokat nyerjünk ebben a változó világban. Ennek a tábornak amúgy is mindig az volt a feladata, hogy ne csak kullogjon az események után, hanem próbálja meg körvonalazni a belátható jövőt. Ez a jelmondat azt az önbizalmat sugallja, hogy a magyar politika, mi, akik Tusványoson összegyűlünk, képesek vagyunk a helyzet objektív felmérésére, reális megoldások megtalálására.

– A közelmúltbeli néhány évben valóban elhangzott itt néhány olyan „prófécia”, amelyet aztán visszaigazolt a történelem. Az idei táborra tervezett témák milyen terveknek, vízióknak igyekeznek megágyazni?

– A legfontosabb talán az, hogy a saját lábunkra kell állnunk nekünk, magyaroknak, közép-európai polgároknak, egyéneknek. A szuverenitás fogalmának felértékelődésekor leginkább nem jogfilozófiai elvről van szó, vagy az Európai Unió reformjának politikai-filozófiai gondolatrendszeréről, hanem arról, hogy meg kell találnunk a nekünk szóló, számunkra legfontosabb válaszokat. Az erdélyi magyarság számára is lényeges, hogy egy saját útját járó országra, nemzeti közösségre támaszkodhat. Ha ebben képesek leszünk közös nevezőt kialakítani, annak mindannyian a haszonélvezői leszünk. Ha továbbra is képesek leszünk arra, hogy ne a feltétlen alkalmazkodás, hanem a reális helyzetértékelésen alapuló önálló, szuverén döntés jellemezzen bennünket, van esélyünk a talpon maradásra.

– Melyik számít az ön számára a táboralapítás legnagyobb, örök érvényű történetének?

– Egészen a forrásig érdemes visszamenni, addig a hosszú éjszakáig, amelyen megszületett a szabadegyetem gondolata. 1989. december 29-én egy kézdivásárhelyi tömbházlakásban hajnalba nyúlóan terveztük a jövőt, tele voltunk reménnyel és tenni akarással, amelynek folytatásaként másnap egy közös nyilatkozatot, Európa fiataljaihoz címzett felhívást is aláírtunk. Az idei tábornyitás hétfőjén egy veterántalálkozót készülünk tartani, amelyen reményeink szerint mi, aláírók valamennyien jelen leszünk: Török Sándor későbbi kézdivásárhelyi polgármester, David Campanale, a BBC újságírója, Szabó Miklós gyerekorvos és jómagam. Nagy öröm számomra, hogy annak az éjszakának a hangulata, elhatározása, cselekvése azt eredményezte, hogy továbbra is együtt vagyunk, mindazok, akik annak a gondolatnak a jegyében elindultunk. Ami nem jelenti azt, hogy közben ne veszítettünk volna illúziókat, hajszálakat, ne gömbölyödtünk volna ki, ne változott volna meg sok minden bennünk és körülöttünk. Az azonban nem kérdőjelezhető meg, hogy a cél felé haladunk, amelyet végső soron úgy fogalmazhatunk meg, mint a nemzetegyesítés programját. Olyan cél, amelyhez egyre közelebb kerülünk.

– A korábbi években tapasztalt intézményi távolmaradás után az RMDSZ idén visszatérni látszik a tábor programjába. Keressünk ebben valamilyen üzenetet, vagy egyszerűen csak kiforrotta magából az idő?

– Két megjegyzést mindenképpen fontosnak tartok ebben a témában. Az egyik, hogy a tábor szervezőinek szándéka mindig is az erdélyi magyarságon belüli párbeszéd elősegítése, szorgalmazása volt. Sosem pártpolitikát folytattunk, mivel a nemzetpolitika nem rendelhető ez alá, és ez akkor is igaz, ha nem mindig sikerült megfelelni a kitűzött célnak. Ugyanakkor csak a vak nem látja, hogy változnak az RMDSZ-en belüli erőviszonyok, a nemzetpolitikán belüli viszonyrendszerek is. Úgy tűnik, akik a kezdetektől fogva a tusványosi gondolatiság jegyében politizáltak az RMDSZ-ben – elsősorban a székelyföldi fiatal politikai nemzedékre hegyezném ki a figyelmet –, megerősödtek a szervezeten belül, a befolyásuk növekedésének is betudható, hogy az RMDSZ visszatérni látszik Tusványosra. Nagypolitikai értelemben pedig nem mellékes, hogy az utóbbi időben sikerült választ találni az anyaország és az erdélyi magyarság közötti fontos nemzetpolitikai dilemmákra. A meghatározó szereplők közötti együttműködés jelentősége felértékelődött, megerősödött a próbáljuk megérteni a másik szempontjait típusú megfontolás. Ugyanakkor örülök, hogy véget érni látszik az az időszak, amikor a magyar–román viszonyt a süketek párbeszéde jellemezte, meggyőződésem, hogy elmozdultunk a holtpontról. A közelmúlt magyarellenes kirohanásai ellenére is érzékelem a jelenlegi román politikában azokat a lehetőségeket, amelyek visszavezethetnek bennünket az értelmes párbeszéd útjára.

– Erdélyi országjárása sokakban felkeltette az érdeklődést az elcsatolt területek iránt. Tudatos „népnevelésnek” szánta?

– Nem volt abban ilyenfajta tudatosság, a csángóság iránti rajongásom például egyszer még Romániából való, örökre szóló kitiltással is járt. 1985-ben hiába próbált figyelmeztetni Kallós Zoli bácsi, hogy ne menjünk Moldvába, mert erősen harapnak a szekusok, nem fogadtunk szót neki, így kerültem tiltólistára. 1989. december 22-én viszont elsőkként találtunk rá Szilágymenyőn Tőkés Lászlóra, a régi családi barátra, hiszen az ő édesapja az én ugyancsak református lelkész apámmal volt jó barát. Azt követően indult el Erdély anyaországiak általi újrafelfedezése, a nemzeti integráció folyamata. Ha van valami, ami az elmúlt 28 esztendőben meghatározta és egyfajta kontinuitásként jellemezte a Fideszt – és ez már aligha fog megváltozni a belátható politikai jövőben –, akkor ez a rácsodálkozás volt a magyarság, a nemzeti összetartozás erejére, a nemzetegyesítés jelentőségére. És én hálás vagyok, hogy ebben részt vehettem.

– A magyarság, a csángóság iránti régi keletű érdeklődése mostanában művészeti kiállítások formáját is ölti. A nemzetépítés újabb dimenziója?

– A nemzeti összetartozás jelensége rendkívül szerteágazó. Jómagam részben politikus vagyok, részben viszont érdeklődő értelmiségi, aki a nemzeti identitás kulturális szövetére is érzékenyen reagál. Nagyon ígéretesnek tartom, hogy létrejöttek azok a nemzeti alapintézmények, amelyek tudomány, kultúra, oktatás megkerülhetetlenségét szolgálják. Az én részben örökölt, részben felvállalt művészet iránti érdeklődésem fontos, a családunk pedig jelentős képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, amelynek bemutatásával is érdemesnek találtam bizonyítani, milyen erősek az össze­tartozásunk szálai. A tavalyi Transzcendencia című kiállítás után idén Antal Imre csángó festő műveit állítjuk ki Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban, egy egészen egyedülálló életművet, amelyet méltatlanul kevéssé ismerünk. És a sorozatnak lehetnek még újabb állomásai.

NÉMETH ZSOLT
Politikus, közgazdász, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik alapítója. Budapesten született 1963. október 14-én, 1982-ben érettségizett a budapesti Radnóti Miklós Gimnáziumban, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy–szociológia szakán diplomázott 1987-ben, majd politikatudományt hallgatott az oxfordi St. Antony’s College-ben. A Fidesz egyik alapító tagja, 1989 és 1993 között kis megszakítással az országos választmány tagja, 1995 és 2003 között a párt egyik alelnöke. 1990 óta országgyűlési képviselő. 1998 és 2002 között, valamint 2010-től a magyar külügyminisztérium politikai, majd parlamenti államtitkára. 2002 és 2010 között az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. 1995-től a Széchenyi István Szakkollégiumi Egyesület elnöke, az Erdélyi Gyülekezet főgondnoka, majd tiszteletbeli főgondnoka, a Windsor Klub igazgatótanácsának tagja, a Magyar Új Atlanti Kezdeményezés alelnöke, 1999 óta a Johannita Lovagrend tagja. Beszédeit, cikkeit tartalmazó könyve Magyar kibontakozás címmel jelent meg 2002-ben. A Hitünkből értékek következnek című, 2016-ban megjelent két kötet a 2002 és 2014 közötti beszédeiből, interjúiból és írásaiból válogat. Nős, három gyermek édesapja.


Csinta Samu / Háromszék


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Tóducz írta (2017-07-18 18:03:37)
Há én úgy gondolom kedves Hímes tojás, hogy az UDMR-nek tetszett felteni az egyébként jó kérdéseket. Há válaszóljanak rá a Hunor és a Porcsalmi. Béla majd súg nekik.

Hímes tojás írta (2017-07-18 14:17:55)
További rendkívül súlyos és bűnös MULASZTÁS az UDMR részéről, hogy az imént (17.07.18. 13:21:28) felsorolt fontos kérdésekre adandó válaszokról nem csak a magyar közösséget nem tájékoztatták, HANEM MEGKÍMÉLTÉK A ROMÁN KÖZÖSSÉGET IS VÁLLALÁSAIK, TÖRVÉNYEIK, KÖTELESSÉGEIK MEGISMERÉSÉTŐL./!!!/
Miért kímélték meg? Erről is írhatna a magát nagyon tájékozottnak hivő ALMAKÖRTE.
-
Ismétlem: ALMAKÖRTE írta korábban: "Melyik hiba beismerését kéri? Azt hogy egy olyan pártra nem szavaz a nép amiről jobb esetben még csak nem is hallott? Hasonlítsa már össze a két párt költségvetését, és a tanult politikusok számát hozzádobja és talán világosabb lesz magának is." --- EZ A VALLOMÁS NAGYON ŐSZINTÉRE SIKERÜLT ÖNTŐL!!! De ha figyelmesen értelmezzük, akkor ez csak gyenge magyarázkodás, mentegetőzés!!! Sajnos az ilyen és ehhez hasonló ócska állítások mögé BÚJIK EL AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG TÖBBSÉGE.
PEDIG a többségnek az általam feltett kérdésekkel kellene foglalkoznia./!!!/
Erre írjon valamit AL

Tóducz írta (2017-07-18 13:56:55)
Kedves Hímes tojás, tud Ön pertinens kérdéseket is feltenni, s korrektul írni. (2017.07.18. 13:21:28) Ez már dá.

Hímes tojás írta (2017-07-18 13:21:28)
Ismétlem: RENDKÍVÜL NAGY ÉS BŰNÖS MULASZTÁS AZ UDMR részéről, hogy a MAGYAR KÖZÖSSÉGET NEM BÍZTATTÁK FELTÉTLENÜL ÉLNI A TÖRVÉNYBEN GARANTÁLT JOGAIVAL./!/
Miért nem oktatta ki alaposan az UDMR a magyar közösséget az alábbiakról:
1. Pontosan milyen bizonyítható ígéreteket tettek korábban a románok a magyarságnak?
2. Pontosan milyen szerződésekben, pontosan milyen kötelezettségeket vállaltak a románok a magyarok felé betartani?
3. Mindezek közül pontosan mikortól és melyiket nem teljesítik, illetve nem tartják be a románok?
4. Jelenleg mely törvények és milyen lehetőségeket biztosítanak a magyar közösségnek arra, hogy KÖVETELJE a törvényekbe és vállalásokba fogalmazott jogait?

MIÉRT NEM TÁJÉKOZTATTA AZ UDMR KÖVETKEZETESEN, ALAPOSAN AZ ELŐBBI FONTOS KÉRDÉSEKRŐL A MAGYAR KÖZÖSSÉGET???!!!
Miért csak azt ismételgette végtelenül az UDMR, hogy TEKINTETTEL KELL LENNI A ROMÁNOK "ÉRZÉKENYSÉGÉRE"???
Miért nem hiányolta, miért nem követelte a többségünk soha megválasztott pártjától a határozott

Hímes tojás írta (2017-07-18 12:43:02)
Almakörte (17.07.18. 12:07:08) A 16-os választáson a pártok listákkal indulhattak. Ezen nem változtat amit Ön ehhez hozzáfűzött.
Jogi értelemben PÁRT NEM INDÍTHAT FÜGGETLEN JELÖLTET. Mindegy mit írt erről az újság.
Azért NEM INDULT A VÁLASZTÁSON 16-ban a Néppárt, mert NEM VOLT SEMMI ESÉLYE sikerre. De arra volt eséllye, hogy a választás után a MAGAFAJTÁK bűnbakot csináljanak a Néppártból.
Markó Béla Népszabadság iránti vonzalma csak az Ön hamis fogalomhasználata szerint minősíthető két párt kapcsolatának, együttműködésének/!/
Az erdélyi választók 90%-a 27 éve az UDMR-t támogatja. A Magyar Alaptörvény a magyar kormányt kötelezi a külhoniak támogatására. TEHÁT EZ NEM PÁRTPOLITIKA! EZ NEM PÁRTTESTVÉRISÉG! Csak az Ön szándékos hamis fogalomhasználata a félrevezetést szolgálja. Elkeserítő, és az erdélyi többségre sajnos jellemző az Ön slampos és megtévesztő fogalmazása, és helyzet-értelmezése. Erre a zagyva beszédre a többséget nagyon jól megtanította a minden másra impotens UDMR.

Tóducz írta (2017-07-18 12:35:53)
A végtelenül tisztelt Almakörte, amesteca merele cu perele, összekeveri az almát a körtével, hogy gyümölcs igazát bizonygassa, s vegyesízet fabrikáljon mondandójából.

Almakörte írta (2017-07-18 12:07:08)
Re Hímes tojás

"Függetlenként" indítaná az EMNP jelöltjeit, miközben a legutóbbi parlamenti választáson a pártok csak listákkal indulhattak"- Akkor ez biztos hibás szalagcím: "Mégsem indít az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) független jelölteket a decemberi parlamenti választásokon - jelentette be Szilágyi Zsolt, a párt elnöke egy hétfői nagyváradi sajtótájékoztatón." vagy itt ez: "Független képviselőjelöltként kívánja megméretni magát a székelyföldi Kovászna megyében Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos alelnöke a decemberi romániai parlamenti választáson."

A személyeskedő megjegyzései jelzik, hogy nemcsak nem érti a politikai életet, hanem érvelni is képtelen. De lelke rajta, viszont ne várja el azt senkitől, hogy egy ennyire tudatlan ember hozzászólásait méltassa. és megint ott tartunk, hogy: "ne hülyézzen le másokat"
(a kimásolt cikk címekre rákereshet ám, ha már ilyen időmilliomos megtalálja mindet, ne féljen, az igazság nem fáj)

Almakörte írta (2017-07-18 11:58:43)
Re Hímes tojás

"a Fidesz, az UDMR és az MSZP "pajtások".Ez sima hülyeség!" - nem, nem az lásd: "Markó Béla a Népszabadság megszüntetéséről: [...] A politikus-költő szerint ilyen fontos véleményformáló fórumot gazdasági érvek mentén nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni." vagy, hogy Majtényi szerint "Az elmúlt 25 év legsikeresebb politikusa szerinte Markó Béla, mert Erdélyben jó dolgok történtek". Nem az asztalhoz ülés számít, dehát úgy ltászik magának csak a külsőségek a fontosak. fidesz-udmr kapcsán pedig talán tagadja, hogy közösen kapmányzártak a legutóbbi választáson? Mert én még emllékszek, lehet maga már nem de akkor használja az internetet!

"Tehát szerintem az Öntől fentebb idézett mondat egy bődületes nagy marhaság." -szerintem meg nézze meg a költségvetéseket, nyílvános adatok mindkét párttól...

"szavazgattak" - én ugyan nem

"BŰNÖS MULASZTÁS az UDMR[...]" - de ezt miért a néppárton kéri számon?
folyt köv

Hímes tojás írta (2017-07-18 01:53:14)
Almakörte írta: "6)Minden felmérés szerint a függetlenként indított jelöltek nagy sikerrel bejutottak volna." --- EZ NEM IGAZ.(Hímes tojás szerint.)
Almakörte írta: " "EZ NEM IGAZ" - de igaz és tudja miért? Mert független jelöltekhez még kevesebb szavazat is kell, de javaslom..." " --- Szerintem "ALMAKÖRTE" minket bizonyára megpróbál lóvá tenni. Vagy teljesen elment a józan esze. Sajnos!
"ALMAKÖRTE" beírásában olvasható, "Függetlenként" indítaná az EMNP jelöltjeit, miközben a legutóbbi parlamenti választáson a pártok csak listákkal indulhattak. Így az UDMR is. Tehát ha indul az EMNP akkor annyit érhetett volna el, hogy tartósan köpködjenek rájuk, mert "elgáncsolták" a hibátlan UDMR-t. A román aljas politikai "elit" kifejezetten a maga kedvére csinált magának választási törvényt, mely - "véletlenül" - kedvezett az UDMR-nek is. De az unalmas és aljas "ALMAKÖRTE" ezt soha nem meri leírni ide nekünk.
Szerintem "ALMAKÖRTE" nem egyszerűen tájékozatlan, hanem sunyi és aljas.

Hímes tojás írta (2017-07-18 00:59:23)
(folytatom)
De tudom, hogy Önnek és az Önhöz hasonló gondolkodásuaknak az idézett a "tökéletes magyarázat" arra, hogy miért szavazgattak kritika nélkül, megszokásból immár negyed évszázada folyamatosan az UDMR nyilvánvalóan folyamatosan hazudozó, és a magyar nemzeti érdeket eláruló UDMR országos vezetőire.
-
Már legalább 24 éve a legárulkodóbb BŰNÖS MULASZTÁS az UDMR országos vezetői részéről annak BEISMERÉSE, hogy a pusztán pártmegeggyezéssel a románoknál SEMMIT NEM LEHET ELÉRNI./!/ És további NAGY MULASZTÁS AZ UDMR részéről az is, hogy a MAGYAR KÖZÖSSÉGET NEM BÍZTATTÁK FELTÉTLENÜL ÉLNI A TÖRVÉNYBEN GARANTÁLT JOGÁVAL./!/ Az UDMR NEM SZÓLÍTOTTA FEL A MAGYAR KÖZÖSSÉGET arra, hogy NYILVÁNOSAN DEMONSTRÁLVA TEGYEN A SAJÁT ÉRDEKÉBEN./!/ Törvényes keretek között próbálja feltétlenül kiharcolni azt, amihez biztosan joga van a Románia által korábban vállaltak, aláírt szerződések miatt.
(folytatom)

Hímes tojás írta (2017-07-17 23:47:50)
Almakörte írta: "Melyik hiba beismerését kéri? Azt hogy egy olyan pártra nem szavaz a nép amiről jobb esetben még csak nem is hallott? Hasonlítsa már össze a két párt költségvetését, és a tanult politikusok számát hozzádobja és talán világosabb lesz magának is." --- EZ A VALLOMÁS NAGYON ŐSZINTÉRE SIKERÜLT ÖNTŐL!!!
Itt írta le "magvasan" azt a szöveg-sablont, amelyre az erdélyi magyarság többsége "rákönyököl", vagyis rátámaszkodik. Csakhogy ez az állítás csak akkor igaz, ha FELTÉTEL NÉLKÜL ELHISZÜNK NÉHÁNY ALAPVETÉST. Vagyis arról akarnak szándékosan megfeledkezni az idézett mondatának ismételgetői, hogy ez a "csodamondat" amit ide idéztem Öntől, ennek alapja EGY VAKON HITT KONCEPCIÓ./!!!/
Sajnos belőlem hiányzik az a VAKHIT ELFOGADÁSÁRA IRÁNYULÓ HAJLAM, ami az erdélyiek többségében bizonyítottan MEGVAN. Miként Önben is megvan.
Tehát szerintem az Öntől fentebb idézett mondat egy bődületes nagy marhaság.
(folytatom)

Hímes tojás írta (2017-07-17 23:28:53)
Almakörte írta: "Szóval most hol van az udmr? Pajtások a fidesszel és mszpvel is. Nem tudom milyen szakításokról beszél..." - EZ a mondata SEM IGAZ! Pontosabban valószínüleg egyes szavak esetleg mást jelenthetnek, más tartalommal bírnak az Ön számára mint az enyémre. DE EBBE A SZAVAK HAGYOMÁNYOS ÉRTELMÉNEK KIFORGATÁSA JÁTÉKBA NEM TÁRSULOK ÖNNEL.
Az Öntől fentebb idézett mondat több olyan állítást tartalmaz, amit egészen biztosan nem tud bizonyítani. (Például azt állítja, hogy a Fidesz, az UDMR és az MSZP "pajtások".Ez sima hülyeség! Az MSZP párt az UDMR párttal hivatalosan legalább 4 éve nem találkozott. A Fidesz párt az UDMR-el SOHA nem ült egy asztalhoz!!!) Vagyis Ön a saját személyes vélekedését hajlamos úgy "beállítani" a szövegébe, mintha az bizonyítható tény lenne. DE NEM AZ!!! Szerintem EZ ÍGY NEM SZERENCSÉS, és nem vitaképes./!/ (Nem fogok azzal időt tölteni, hogy a hamis, hazug, nyilvánvalóan bizonyíthatatlan állításait próbáljam itt cáfolgatni. Ez hülyeség lenne a részemről.)

Almakörte írta (2017-07-17 17:48:05)
Re Hímes tojás

"EZ NEM IGAZ" - de igaz és tudja miért? Mert független jelöltekhez még kevesebb szavazat is kell, de javaslom nézzen utánna akár itt az erdély.man, hisz itt is jelent meg interjú ami ezzel foglalkozott.

"MÁR NEM AKARTÁK - és ma sem akarják - belátni" - szerintem téved, szerintem mindneki látja, csak amíg az udmr pozícióban van, onnan jön a pénz, az állam is vele van addig nem sokat tehet. És mondtam már nem egy olyan pártot kéne szidni ami egy választáson indult csupán, hanem ha már ezen a véleményen van akkor ezt a pártot támogatni kéne, nem gondolja? Vagy jó magyar módjára alakítana még egyet? Jó terv, sok sikert hozzá...

A 7. pontban írtakat ha nem érti akkor szerintem ne irogasson politikai témák alá, mert nem magának való.

Melyik hiba beismerését kéri? Azt hogy egy olyan pártra nem szavaz a nép amiről jobb esetben még csak nem is hallott? Hasonlítsa már össze a két párt költségvetését, és a tanult politikusok számát hozzádobja és talán világosabb lesz magának is

Almakörte írta (2017-07-17 17:40:35)
Re Hímes tojás

"szenvedélyes vagdalkozásba kezdett" tekintve hogy én érvelek ön meg nem ezért hibásnak tartom a következtetést.

"És hogyan lehetne ezt a koncentrált hatalmat mostantól szétosztani?" Na igen ott a példa, ha nem a maga kiskedvencei az udmr kiskutyái kapják meg felosztott posztokat akkor egyből hiszti van, hogy fúj osztjuk a magyarokat... Akkor meg mos mit akar? Nem túl következetes. Amúgy megsúgom, hogy nem igazán vagyunk annyian, hogy megengedhessünk magunknak sok kis szervezetet akik nem tudnak egységesen egyetérteni, gyorsan álláspontot kifejezni. A román/szlovák/szerb félnek nincs kivel tárgyalnia így sem, akkor meg kivel kéne? így is azon röhög fél románia, hogy két magyar párt van... Most amúgy épp ezen is dolgozik a néppárt hisz gazdaszövetkezeteket alakít sokfele, persze udmrs kiskutyákank ez se jó, hisz abból nem tudnak lopni.

Almakörte írta (2017-07-17 17:32:39)
Re Hímes tojás

Igen az mszp-szdsz volt, csakhogy nem csak volt hanem most is az, lásd: '56-os ünnepi beszédek...
Ehhez csak társult a fidesz.

A mondataiban van egy kulcselem: "segítette óvatosan" namost ez a lényeg. De legyen őszinte: hány válaszátson állt ki egyértelműen a fidesz a néppárt mellett és az rmdsz ellen? Egyse! Mert mindig ott volt a tarsolyban, hogy ha kell akkor azért legyen lehetőség még az rmdszhez visszalépni, és ez meg is történt. Nincs mit nyafogni. Igen a megalakuláskor ott volt, ezt nem tagadom, de választáskor meg mindkettőt támogatta egészen a legutóbbiig amikor meg felhívták a parlamentből a néppártot hogy lépjenek vissza és itt a vége fuss el véle.

"TÖBB ALKALOMMAL AZ UDMR NYÍLTAN ELHATÁROLÓDOTT A FIDESZ POLITIKAI TÖREKVÉSEITŐL" - mit bizonyít ez? Hogy igazam van: "Javaslom gondolja meg mi miért van, a politika csak hatalmi eszköz, de nem a fej!" Szóval most hol van az udmr? Pajtások a fidesszel és mszpvel is. Nem tudom milyen szakításokról beszél...

Samu írta (2017-07-17 17:31:10)
Kedves Falusi , azt hiszem nincs igaza , mert nemigen tájékozott a Tőkés ügyben, vagy nem is akar az lenni. Kár.

Falusi írta (2017-07-17 16:11:34)
Samu, Tőkés Lászlót nem kellett sehonnan peremre szorítani, mert kiszorult ő önként mindenhonnan, ahonnan csak lehetséges volt kiszorulni peremre. A Fidesz következik. Összeférhetetlen ember, bár fárad és lankad ebbéli gyarlósága.

Tóducz írta (2017-07-17 14:41:49)
Kedves Speleorsus, Ön Burkina Faszóban se lehetne állampolgár. Onnan is kiutalnák a rendes emberek.

Speleoursus írta (2017-07-17 14:19:50)
megint itt vagyunk, mi, az erdélyi magyarok vagyunk a hüjék és hibások mindenért, az autópályán is mindenki szembejön!! köszönjük,köszönjük,olyan jó volt ismét hazaérni...a gyümölcsök és árgyálok országába!!

Tóducz írta (2017-07-17 13:20:12)
Kedves Samu, a legjobb magyarok nem félnek, mert nincs mitől félniük!

Szenvedő írta (2017-07-17 13:05:54)
Tóducz Úr! Bocs,- belekotyogok! Most már több„tojás„ van,- gurulnak szanaszét-mindenfelé, mert ezt követeli a demokrácia alapelve!Többé összeszedni egycsomóba az elképzeléseket, már lehetetlen. Most már csak az utcáról, szemétként ha összegyüjtenek bennünket!

Samu írta (2017-07-17 12:45:34)
Kedves Tóducz, fején találta a tojást. Sajnos, nehezen értik sokan, hogy az RMDSZ a román politikum kirakata.Fenntartásához le kellett járatni Tőkés Lászlót, peremre kelett szorítani a nemzetben, radikalitásban gondolkodókat, meg kellett félemlíteni a legjobb magyarokat.

Hímes tojás írta (2017-07-17 11:52:24)
Almakörte írta: "6)Minden felmérés szerint a függetlenként indított jelöltek nagy sikerrel bejutottak volna." --- EZ NEM IGAZ. Az erdélyiek többsége már 2003-ra olyan mentális állapotba került, mely állapotban az UDMR-től váltak "függővé". Az UDMR nem a magyarság érdekvédelmét tartotta feladatának, sokkal inkább a magyarság megfélemlítésén, a fenyegetésén dolgozott. A nagy szomorúság az, hogy ezt már 2003-ban az erdélyi többség ÉSZLELNI KÉPTELEN VOLT./!/ MÁR NEM AKARTÁK - és ma sem akarják - belátni, hogy az UDMR fordítva ül a lován!!!
-
Almakörte sajnos elvesztette a fonalat. A 7. pontba fogalmazott zagyvaságára értelmesen reagálni nem lehet.
-
Ha mellőzük a hibák beismerését, illetve a többség nem akarja a fejét kiemelni a homokból, akkor nagyon kevés a reális remény...

Tóducz írta (2017-07-17 11:47:41)
Kedves tojás, az ortodox egyház és a szeku volt előszőr, aztán a nyugalmuk megőrzése végett, román rafinériával csináltak maguknak egy tojást, az UDMR-t, amely kint legyen kirakat, bent pedig ne legyen. Tisztelettel.

Hímes tojás írta (2017-07-17 11:32:19)
Almakörte (17.07.17. 11:04:59) A "torpedós" játék szóhasználatával élve itt láthatóan Önt "eltalálták", és "sűlyedni" látszik. Vagyis kifogyott az érvekből, és szenvedélyes vagdalkozásba kezdett. Ennek a tobzódásnak már semmi értelme.
-
Sok súlyos hiba történt korábban. Ezeket kellene elmondani, kifejteni, hogy tanulhassunk a hibákból. Pl. az egyik legnagyobb hiba, hogy SZERVEZETI ALAPON AZ ERDÉLYI MAGYAROK KÉPVISELETE KEVESEBB MINT EGY TUCAT EMBER KEZÉBEN ÖSSZPONTOSULT. Nagy hiba volt azt megengedni, hogy ilyen szűk hatalmi centrum jöjjön létre, és tartsa markában az egész erdélyi magyarságot. Hogyan következett ez be? És hogyan lehetne ezt a koncentrált hatalmat mostantól szétosztani? Ilyenekről kellene okoskodni! (Egymás bucsmolása helyett.)

Hímes tojás írta (2017-07-17 11:09:31)
Almakörte (17.07.16. 23:44:42) Re Hímes tojás --- Az UDMR testvérpártja évtizedekig az MSZP-SZDSZ volt. A Fidesz soha nem szimpatizált az UDMR politizálásával és a posztkommunista gyökerű vezetésével sem. Ezért segítette óvatosan az MPP létrejöttét, és ezért segítette óvatosan a EMNP létrejöttét is. Tehát biztos lehet benne, hogy KIZÁRÓLAG az erdélyi x-elni még hajlandók 90%-a "hozta össze" a Fideszt az UDMR-el. Az UDMR uszályába, csapdájába az erdélyi magyarság lépett bele immár 27 évvel ez előtt. Ennek semmi a Fideszhez. Az Ön esetében jól látható a veszéllyessége annak, amikor valaki túlságosan okosnak hiszi magát. Az erdélyi politikát Magyarország felől az UDMR korábbi testvérpártjai SOKKAL ERŐSEBBEN BEFÁLYÁSOLTÁK, mint a Fidesz. TÖBB ALKALOMMAL AZ UDMR NYÍLTAN ELHATÁROLÓDOTT A FIDESZ POLITIKAI TÖREKVÉSEITŐL.
Markónak és Kelemennek azt kellett belátnia, hogy az egzisztenciális létüket fenyegeti az, ha nem szakítanak az MSZP-vel. Az SZDSZ pedig 2010-től pártként nem létezik.

Almakörte írta (2017-07-17 11:04:59)
Re Ardeal

Kérném azt a sttbt, merthogy maga se tud mit mondani a véedlmükben. Nem mintha az említett példakor az történt volna, hogy a fidesz a néppártal kampányolt volna és az udmrt meg leállította volna. Mindig ezzel a stbvel jön, meg, hogy mindenki hülye csak maga okos a pesti fotelből.

Ardeal írta (2017-07-17 10:30:24)
Almakörte!.....mvh-i előválasztás,elnökválasztás pár éve,stb...Ön nem hajlandó tudomásul venni a szigorú tényeket csak értlmetlenül bőcsködik....

Ardeal írta (2017-07-17 10:28:25)
Almakörte!Önnek fogalma sincs a világról vagypedig tudatos liberálbolsi provokátor.Dehogy a szekusokat,ezredeseket szolgálja -tudatosan vagy öntudatlanul azt nem tudom eldönteni- az biztos.Az önkéntes assznimiláció lehet hogy nincs a szótárakban még benne mert ez egy új kifejezés amelyet a határontúli magyarok jelentős része alkotott meg.A nyelv mindig változik,a történelem folyamán mindig születtek új szavak,új kifejezések.

Almakörte írta (2017-07-17 00:05:53)
Re Ardeal

"Ön a tipikus erdélyi magyar döntő többség tragikus mintaképe" - Ön meg a tipikus unatkozó pesti nyugdíjas mintapéldánya.

"Amikor lehettet volna az EMNP-re szavazni[...]" - mesélje el hány olyan választás volt Romániában mikor a fidesz felhívta telefonon az udmrt hogy lépjenek vissza és kampányzárt a néppráttal? Ha mond egyet is akkor megnyeri a vitát, addig viszont akármit mond, csak magát ássa el. Mesélje már el, hogy egy olyan párt aminek 80 fizetett embere van összesen az hogy versenyezzen olyannal akinek falvanként van ennyi? Mesélje már el! Ja, hogy azt nem tudja, de számonkérni tud, na, hát azt bárki tud... Akkor meg inkább hallgason!

"önkéntes asszimilációpárti" - még mindig nincs meg az értelmező szótár ugye Ardeal? Ugye? Legalább ne hülyítsen másokat...

De ha ilyen jól megy a számonkérés akkor számonkérhetné esetleg azt is, hogy hogy került percenként(!) 45 833 333 ft-ba a fina megnyitó... Csak, hogy egy példát mondjak. De beszélgethetünk még pár dologról...

Ardeal írta (2017-07-16 23:59:04)
Tóducz!Ön szerint mi a megoldás?Tudom hogy erre nem lehet pontosan válaszolni de legalább valamiirányt vázoljon fel az értelmetlen bőcsködés helyett!Én sem tudok jelenleg azonnali megoldást de az biztos hogy először be kéne ismerni hogy rengeteget tévedtek a szavazók az elmúlt évtizedekben,hogy rengeteg hazugságot elhittek béláéknak és be kéne látni hogy Tőkésnek volt igaza béláékkal szemben.Be kéne látnia az erdélyi magyarok döntő többségének hogy brutális hiba volt Tőkést kirekesztenie az erdélyi magyarságból a szavazások során.Persze ha az önkéntes asszimilációt jó dolognak tartjuk akkor Önnek Tóducz és az erdéyli magyarok döntő többségének kétségkívül igaza van......

Almakörte írta (2017-07-16 23:56:35)
Re Hímes tojás

Jótanács: Ne azt nézze ami maga körül van, hanem azt ami azt irányítja, mert így csak okoskodik és szagolgatja a bűzlő halat, csak épp nem a fejét, hanem a farkát...

Almakörte írta (2017-07-16 23:53:54)
ReHímes tojás

6)Minden felmérés szerint a függetlenként indított jelöltek nagy sikerrel bejutottak volna. Nem a leváltás volt a cél, annyi pénze nincs a néppártnak, hogy a leváltás cél lehessen egy kampányban. De amióta a párt áll azóta ez nyíltan kimondott, hogy csuoán távlati cél lenne, ha hagynák...

7) Igen nincs, de jó. És Soros se indul magyar parlamenti székekért, mégis tudja, ohgy kire kell szavazni ha vele ért egyet nem? De. Akkor meg mit osztja az észt. Ne tegyen úgy mintha nem lenne összefonódás. Jó a strucc politika csak akkor ne hülyézzen le másokat, mert ezzel magát járatja le csupán.

"Ez a megalkuvásra hajlam régen létezik" - érdekelne, ohgy ugyanígy járna-e a szája ha egy szép napon egy idegen szám felhívná telefonon és névszerínt említené a gyermekeit, és megkérdezné, hogy mennyire szereti őket. Vagy ha mezőgazdaságból élne és véletlenül felgyulladna a kukoricása "a nagy hőségben"? Vagy adj Isten befektetéshez keresne földet de az rmdsz nem adna, mert szóltak előre?

Dühös románszakértő írta (2017-07-16 23:50:46)
Ardeal, alighanem tévedek, hogy maga Fidesz-szavazó. A Fidesz semmit nem tett például a csonkaországi román etnikai térnyerés ellen (ahogy egyébként a többi összes elötte lévő hazaáruló kormány sem). Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy maga is másra mutogat folyton, mert végeredményben maga is egy végtelenül "románbarát, kozmopolita" pártra szavaz, úgyhogy csak xxx
És nem mellesleg a Néppárt is a Fidesz kedvékért lépett vissza béláék javára a legutóbbi választáson.

Ardeal írta (2017-07-16 23:44:58)
Tóducz!Az Ön írásai brutálisan megmutatják, hogy miért porlik,miért asszimilálódik önkéntesen az erdélyi magyarság döntő többsége.bélát az erdélyi magyarság döntő többsége önmagának köszönheti,mert a béla-féle önkéntes asszimilációra van igény.Jó-jó,tudom-tudom hogy Tőkés 1993-ban visszalépett béla javára mert sajnos akkor Tőkés nagyon jóhiszemű volt,de néhány év múlva belátta tévedését,az erdélyi magyarok döntő többsége meg azóta sem.

Almakörte írta (2017-07-16 23:44:42)
Re Hímes tojás

1) Nem, de mégis komoly erőt képvisel, hogy ki mellett áll ki, ha ezt is tagadja akkor szerintem inkább en nyilatkozzon politikai kérdésekben, mert akkor végképp nem ért semmit.

2)igen, a pártok mint szervezetek nem szavaznak, de ez alatt elég egyértelműen a szavazóikra gondoltam.

3)Egy kis pénz + kampány az udmrvel + kampányzáró buli + a teljes fideszes médiabirodalom aminek átnyúlik ide is a keze. Nem hiszem, hogy tényleg olyan naív mint mutatja magát....

4)Tehát hogy buktattak volan meg a választók egy pártot még a választások előtt?

5)Na igen, de mint a számok mutatják "a nem közönyös"-ök közül is már a fele se támogatja a szavazatával, fideszes kampány után! Amúgy még csak támogatást se várok el, csupán azt, hogy ne utasítgassanak Pestről holmi ölebek hogy a néppárt a független jelöltjeit léptesse vissza akik amúgy simán bejutottak volna... Nagy kérés? Nem hinném. Nahát akkor...

Hímes tojás írta (2017-07-16 23:40:31)
Almakörte írta: "...maga szerint miért lépett vissza legutóbb a néppárt önálló jelöltek állításától?" - Láthatóan valóban nem tudja, ezért írom. A KÖZVÁLEMÉNYKUTATÁSOK már a választás előtt fél évvel is mutatták, hogy az erdély magyarság x-elésre még hajlandó 90%-os többsége még mindig (szokása szerint) az UDMR mellett áll. És az is látható volt, hogy egyre kevesebb lesz az UDMR-t támogató magyar választó a választáson. Vagyis kedvezőtlen esetben a sokak által imádott UDMR "sikere" is veszélybe kerülhet. (!)
Ebben a krtikus helyzetben a Néppárt szükségesnek érezte hátralépni. A Fidesz pedig korábban vallott álláspontját FÉLRETÉVE MEGJELENT ERDÉLYBEN KAMPÁNYOLNI AZ UDMR MELLETT. Biztos vagyok abban, hogy ezt Kelemen kérte Orbántól. Mert ha az UDMR vezetői elveszítik a mentelmi jogukat, akkor többen rövidesen börtönben köthetnek ki. Továbbá az UDMR körül magas fizetésért sertepertélők közül több ezer embernek új jövedelemforrást kellett volna találnia. EZEKHEZ NAGYON nem volt kedvük.

Tóducz írta (2017-07-16 23:16:27)
Kedves erdélyi román, ideje lefeküdni, mert kezdünk unalmasá válni! Itt még vannak mások is rajtunk kívül.

Ardeal írta (2017-07-16 22:53:21)
Tóducz!Elnézést a technika ördöge miatt:MÁSOKRAMUTOGATÓ!A fojtogatással kapcsolatban ön többsíkon fanatikusan handabandázik.Én arról írtam hogy az átlagos székelyföldi magyarok közül is sokan megfojtanák egymást egy kanál vízben indok nélkül-csak úgy a székely kivagyiság jegyében(természetesen nem szószerint értem).De erről mélységesen hallgat és csak másokramutogat,önmentegetőzik,handabandázik,témát terel.Magyarul értelmetrlenül góbéskodik,székelykedik,erdélyieskedik.És gyakorlatilag az önkéntes asszimilációt szolgálja.

Tóducz írta (2017-07-16 22:49:52)
Kedves erdélyi román, Önnél elakadt a patefon tű. Asszimiláció függő! Tessék megmutatni magát egy orvosnak, hátha az tud segíteni Önön. Soha sem szolgáltam se Bélát se Tőkést. Egyik se rajong értem, mert mindkettő a saját jólétével volt/van elfoglalva. Bélát Tőkésnek köszönhetjük!

Ardeal írta (2017-07-16 22:36:05)
Tóducz!Egyébként magyarországi román vagyok!hö-hö-hö-he-he-he-hi-hi-hi.........Tóducz!A nevem az erdélyi magyarok döntő többségének a gondolkodását fejezi ki,köztük az Önét is.....Ön Azt írja: "nincs rendes fojtogató vezetőnk"!Na látja erről a MÁSOKREMZOGATÓ,ÖMENTEGETŐZŐ mentalitásról írok Önökkel kapcsolatban.Azonnal megy a hárítás ha valamit tenni kéne saját érdekükben.csak az értelmetlen nagypofájú góbéskodás megy.És miért nincs olyan vezetőjük?Miért nem voltak képesek 27 év alatt kinevelni legalább egyet?Miért nem felelt meg Önöknek soha senki?Ön gátlástalanul mentegeti a szavazókat.Az bődületes hazugság hogy a szavazók nem tehetnek semmiről.De nagyon is tehetnek.Nem kötelező elhinni bélák hazugságait,nem kötelező rájuk szavazni,nem kötelező közönyösen senkire se szavazni,nem kötelező elhinni az aljas hazugságokat Tőkésről.

Szenvedő írta (2017-07-16 22:27:39)
Rendszereséggel követem a hozzászólók véleményeit, mert érdekel az emberi sorsunk jövője.
Az alábbiakban is a vélemények ütközete, ha eltéröek is, de külün-külön minden hozzászóló sok és hasznos igazságot hoznak felszinre,jobbnál-jobbat. AZ A VÉLEMÉNYEM, HOGY TÖBB TÜRELEMMEL DE INKÁBB MEGÉRTÉSSEL KELl KEZELNI A HOZZÁSZÓLÁSOKAT, MERT IGEN HASZNOS FÓRUM VAN A RENDELKEZÉSRE. EZT A POLILIKUSSAINK IS KÖVETIK MEGÉRTÉSSEL- HASZNOSÁ TENNI!

Ardeal írta (2017-07-16 22:09:20)
Tóducz!Az Ön irományai egyértelműen béláéknak használnak,tehát az önkéntes asszimilációnak.Hogy Ön őrmester vagy nem őrmester azt nem tudom,dehogy az írományaival a szekusokat,ezredeseket szolgálja az biztos.

Tóducz írta (2017-07-16 21:49:33)
Kedves erdélyi román, a gazembereket meg is fojtanánk egy fél kanál vízben, csakhát nincs rendes fojtógató vezetőnk!

Tóducz írta (2017-07-16 21:45:00)
Kedves Sylvain, a kórrajza tökéletes, megfelel a valóságnak. De hát, aki politikára adja a fejét, az az elveit, az elképzeléseit véghez is kellne vigye, nemde? Mert ha nem tudja, akkor valami hiba van a készülékében, a rendszerében! A "jó" kifogás soha se rossz! Kedves erdélyi román, gondolom, hogy nemsokára ki fogja deríteni azt is, hogy csak egyértelmű őrmestere vagyok a világrossznak.

Ardeal írta (2017-07-16 21:36:22)
Gaács Tibor!Érdekes amit írt az autonómia nemakarásáról.És bizony sok igazság van abban amit írt erről.Bár én személyesen mindig azt tapasztaltam hogy a székelyföldi magyarok rendesen dolgoznak de valahogy mindig azt várták,várják hogy valaki más tegye meg a legfontosabb lépéseket.És autonómia esetén bizonyos dlgokat,munkákat,munkafolyamatokat jóval komolyabban kéne venni,kevesebbet lehetne fölöslegesen értelmetlenül góbéskodni,székelykedni,másokramutogatni,önmentegetőzni ha valami nem sikerül.És sanos azt láttam a helyszinen nagyon sokszor az elmúlt évtizedekben hogy a nagy székelykedés,öntömjénezés közepette mindenki fúr mindenkit.Képtelenek az összefogásra,rendkívül hamar összevesznek és képtelenek együtműködni egymással.ez felső és alsószinten is tragikusan jellemző.És sokszor nem is politikai ellentétekről van szó,hanem értelmetlen egymásközti székely kivagyiságról.Természetesen Nem szószerint mondom de a székelyföldimagyroktöbbsége egymást is megfojtaná egy kanál vízben

Ardeal írta (2017-07-16 21:18:07)
Tóducz!Ön egyértelműen a szekusok,ezredesek érdekében irogat.......Ön lejárat mindent és mindenkit ami és aki valódi magyar annak érdekében hogy végül azt lehessen mondani hogy béláéknál nincs jobb......Ön és Almakörte kártékonyabb pontánál,johannisnál,béléknál....

Sylvain írta (2017-07-16 21:17:58)
Kedves Tóducz úr, én kíváncsi lennék, hogy ön az ő helyükben hogyan győzte volna meg a nagyérdeműt, hogy nem a már több évtizedes tapasztalatokkal, őket ajnározó újságírókkal rendelkező Markóék helyett rájuk szavazzanak? Markóékat, Frundáékat pedig sem belülről, sem pedig kívülről nem lehetett meggyőzni arról, hogy ne a saját zsebüknek, hanem a magyarságnak dolgozzanak. És őket "támogatta" a román hatalom is abban, hogy ezt ne tegyék.
Hogy Tőkésék egy ideig összefogtak velük, remélve, hogy jobb belátásra térítik, jótékony hatást tesznek rájuk, azt tévedésnek, naivságnak is elfogadhatjuk. Nem kell mindjárt azért őket vádolni. Gondolom, ön is téved néha...
Egy dolog tévedni, más dolog készakarva rosszat tenni.
Ismeri: "Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!" Vagy aki nem tévedett.

Ardeal írta (2017-07-16 21:13:47)
Almakörte!Ön a tipikus erdélyi magyar döntő többség tragikus mintaképe:összevissza értelmetlenül,bőcsködik,góbéskodik,székelykedik,erdéylieskedik,értelmetlenül handabandázik,kiforgatja a tényeket,pofátlanul másokramutogat.Amikor lehettet volna az EMNP-re szavazni akkor is nagyon lvesen szavaztak rájuk.Akkor is alig tudta összeszedni a jelöoteket az EMNP.Mosz azért nem indultak mert végképp nem volt jelenzkező jelöltnek,illetve nagyon kevés.Akin ennek az ellenkezőjét állítja az gátlástalanul tudatosan hazudik.ASmúgy ott volt egy éve a mvh-i polgielőválasztás.Tragikusan kevés szavazatot kapott az EMNP-s jelölt,rengetegen pedig közönyösen nem szavaztak.Náhány éve országos elnök választáson Sz ilágyira 50000-en szavaztak, a béláapárti ezredes elvtársra 350000-en,tengetegen pedig közönyösen senkire.Tehát nincs igény nagyon régóta valódi magyar szervezetre.Sajnos ez a Napnál is világosabb.Almakörte!Ön is csak dumában magyar,amúgy önkéntes asszimilációpárti.Ezért mutogat másokra.....

Hímes tojás írta (2017-07-16 17:09:20)
Almakörte (17.07.16. 14:18:13)
Tóducz írta: "Kedves Hímes hámozó, részemről a viszont se látásra!"
Ennél jobb lenne őszintén társalogni az így-úgy megesett régi, és ma már nyilvánvaló hibákról. Még haszna is lehetne, és biztosan nem ártana.

Hímes tojás írta (2017-07-16 16:25:43)
Almakörte írta: "... minenki tudja, hogy a udmr nem működik, de az udmr megvesz vagy megzsarol mindnekit aki számít és ezzel vége a történetnek, mert épész érvek alapján minden erdélyi magyar a néppártra szavazna, csakhát nem az épész érvek számíanak hanem a pénz..." - Ez a megalkuvásra hajlam régen létezik. Valami "újrakezdésre" 1990-ben nyílt volna lehetőség, de - röviden - az erdélyi magyarság többsége már akkor a megalkuvást választotta, és természetesen MEGALKUVÓ VEZETŐKET VÁLASZTOTT MAGA FÖLÉ. Tudom, nagyon talpon kellett volna lenni, mert a románok NAGYON AKARTÁK MARKÓ BÉLÁT ÉS TETTESTÁRSAIT. DE A POLITIZÁLÁS LEHETŐSÉGE A MAGYAROK KEZÉBEN VOLT. Nem éltünk vele. KÉSŐBB A VÁLASZTÁS lehetősége is a kezünkban volt. Azzal sem éltünk.
Az Ön okoskodása csak a felelősség kimondásának, vállalásának eltusolására alkalmas handabanda.

Hímes tojás írta (2017-07-16 16:14:21)
Almakörte (17.07.16. 14:18:13) Sajnos néhány fontos "apróságra" kell felhívnom a figyelmét. 1. A Fidesz nem tevékenyhet Erdélyben./!/ 2. A pártok NEM TUDNAK szavazni. Csak a választók tudnak x-elni! 3. A Fidesz maximum egy kis pénzzel tud segíteni, kicsit befolyásolni. 4. Tehát az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP) NEM A FIDESZ BUKTATTA MEG, HANEM AZ ERDÉLYI MAGYAR VÁLASZTÓK BUKTATTÁK MEG. Jó lenne, ha ezt sikerülne tudatosítania! 5. A Fidesz magyar kormányzó pártként csak azt támogathatja, amelyik pártot az erdélyi magyarság NEM KÖZÖNYÖS 90%-a megválasztotta. 6. Már a választás előtt fél évvel tudni lehetett, hogy a Néppárt NEM TUDJA LEVÁLTANI AZ UDMR-t, mert ezt a váltást az erdélyi magyarság nem akarja. 7. A Fidesznek NINCS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGE ERDÉLYBEN! Erdélyben a Romániában élők tudnak választani maguknak képviseletet, érdekvédelmet. EZT FELTÉTLEN JEGYEZZE MEG! ÉS HÍRDESSE MÁSOKNAK IS!
Ez a valóság.
Ezért mertem azt írni, hogy hülyeségekkel fárasztja magát és a környezetét.

Tóducz írta (2017-07-16 14:45:29)
Kedves Hímes hámozó, részemről a viszont se látásra!

Almakörte írta (2017-07-16 14:18:13)
Re Hímes tojás

Miért, maga szerint miért lépett vissza legutóbb a néppárt önálló jelöltek állításától? Javaslom gondolja meg mi miért van, a politika csak hatalmi eszköz, de nem a fej! Persze ehhez gondolkodnia is kéne, nem csupán mindnekit leszólni, hogy buta. Maga látja a környezetét én meg látom azt ami a környezetét befolyásolja, ezen is illene gondolkodni... Aki azt hiszi, hogy a népet meggyőzni és nem megvenni kell az nem ért a politikához semmit se. Legjobb példa, hogy minenki tudja, hogy a udmr nem működik, de az udmr megvesz vagy megzsarol mindnekit aki számít és ezzel vége a történetnek, mert épész érvek alapján minden erdélyi magyar a néppártra szavazna, csakhát nem az épész érvek számíanak hanem a pénz... Világosabb már? Ha nem akkor meg ne hülyézzen le másokat...

Hímes tojás írta (2017-07-16 13:01:42)
(Folyt.) Mára az erdélyi magyarság választóinak 60%-át AZ UDMR TEVÉKENYSÉGE ÁLTAL INDUKÁLT KÖZÖNY uralja. Ők már "elvesztek" tudatosan (magyarnak) létezni. A maradék választók 90%-a abban a mentális állapotban létezik, amiben Ön is van. Az Ön állapotát pontosan ismerhetjük őszinte beírásából. ÖN A SAJÁT VÁLASZTÁSÁNAK A FELELŐSSÉGÉT HÁRÍTJA A NYILVÁNVALÓ ÁRTATLANOKRA. Miközben negyed évszázada (felelőtlenül, meggondolatlanul, vagy személyes érdekből?!) nyalja a seggét a magyarság nemzeti érdekeit naponta rutinosan eláruló UDMR-nek. Mert Önnek az a színjáték "tetszik igazán", amit az UDMR előad. És erre "tetszésére" még büszke is. Inkább szégyellje magát!

Speleoursus (17.07.16. 10:43:39) Önből csak a nyers elemi irigység és butaság tud szivárogni. Ugyan miért nem a bizonyítottan lopáson kapott UDMR-esekre irígykedik???

Almakörte írta: "Tőkés, Szilágyi, Tóró nem voltak bukott politikusok amíg nem buktatta meg őket a fidesz legutóbb." - Önből a színtiszta hülyeség dől. De nincs több ka

Hímes tojás írta (2017-07-16 12:39:10)
Tóducz (17.07.16. 08:31:31) Nagyon kiábrándító amit írt, de nagyon őszinte. Kiváló bizonyíték arra, amit kevesen, és nem szívesen ismételgetünk, miszerint az erdélyiek többsége elveszítette a képességét az önérdekének a felismerésére is, vagyis rendkívül rossz mentális állapotban van.
Például Ön még annak megértésére is képtelen volt, hogy az a politikus akit demokratikus rendszerben a választáskor a többség NEM TÁMOGAT, az tehetetlen, vagyis gúzsba van kötve.
Idézet TÓDUCZtól: "30 év után ezek az úriemberek nem tudták meggyözni se a nagyérdeműt, se a párttársaikat (RMDSZ) igazukról: valamit rosszul csináltak." - Elképesztő ostobaságot írt le, és közben büszkén a mellét döngeti. Vagyis Ön beállt egy köztudottan a céljait már régen feladó, hazudozó, sunyi színjátékot előadó párt mögé, mert NAGYON MEGFELELT ÖNNEK EZ A PÁRT./!/ És most a SAJÁT VÁLASZTÁSÁÉRT A FELELŐSÉGET azokra szeretné rátolni, akiknek LEHETŐSÉGE SEM LEHETETT Ön helyett ixelni./!!!/
Vagyis az Erdélyi magyarságot (f

Falusi írta (2017-07-16 12:38:55)
Sylvain, az Ön beírásaiból és kiteregetett eszméiből ítélve, azért megvizsgáltatnám egy kicsit, hogy tulajdonképpen kinek lehetnek súlyos pszichikai problémái. Persze, nem a "fehérköpenyes maffiával" vizsgáltatnám ki, mert annak semmi értelme.

Tóducz írta (2017-07-16 12:28:30)
Gaács úr, nem, hannem azért, mert az erdélyi magyar turma az RMDSZ-es politikusok által lett ideológizálva (bibliaizálva), akik választáskor autonómisták voltak, s miután bársonyszékben kezeltették az aranyereiket, azután megfeledkeztek az autonómiáról kezelési önérdekből. Ők "dolgoztak" a nép pedig lazsált.

Gaács Tibor írta (2017-07-16 11:35:06)
Tisztelt Ardeal!
Így írt: "nincs igénye autonómiára ". Az erdélyi magyarság .... mondjuk azt, nagy részének. De tudja, miért nincs? Mert egy gazdaságilag autonóm területen DOLGOZNI KELL!

Speleoursus írta (2017-07-16 10:43:39)
igaza van erdeinek, bár a stilus kifogásolható! sokra vitték, egyik eu parlamenti képviselő-havi 20 ezer euro, a másik irodabvezető ugyanott,elnök és egyetemi tanár/már majdnem polihisztor/ ö is összeszedi a 15-20 ezer eurot havonta, toró alelnök és egyetemi tanár-mi az,hogy nem sokra vitték??eközben ugye nem meglepő,hogy az egyetem kasszájából elgazdálkodnak 250 millio forintot, azaz majdnem egymillio eurot..mindenféle következmény nélkül!!

Almakörte írta (2017-07-16 10:28:33)
Re Ardeal

Tőkés, Szilágyi, Tóró nem voltak bukott politikusok amíg nem buktatta meg őket a fidesz legutóbb, aztán most, a Szent László napok kapcsán meg jópofizott a fidesz, de emögött egyserű okot kell keresni, a '18-as választást ahol a fidesz a határon túliakra alapozza a szavazótáborát, csak ez nehéz lesz tekintve hogy eddig a "jószomszédi viszony" érdekében már mindent engedtek az elnyomóknak. Poén a köbön az is, hogy fideszes politikusok hangoztatják, hogy felejtsük el Trianont, de hogy felejtse el az ember, ha az alapjogokkal is baj van? A román/szerb/szlovák kormány meg takarózhat, hogy hát a magyar kormány is ezt akarja akkor mit akarnak a helyi magyarok? És itt a gond, de persze ez magának Ardeal magas, tudom én, csak azért elmondtam hátha megvilágosodik egy kicsit... Csak remélni tudom, hogy elgondolkozk mielőtt legközelebb ítélkezik, no meg azt se feledje mikor az udmrt szidja, hogy bizony a kedvenc fidesze rakta legutóbb a nyakunkba!

Tóducz írta (2017-07-16 08:31:31)
Kedves Sylvain, a boxolóval való hasonlata egy kicsit költői túlzás. A tisztelt uraknak senki se láncolta le a kezeiket, az ötleteiket, a nézeteiket, stb. 30 év után ezek az úriemberek nem tudták meggyözni se a nagyérdeműt, se a párttársaikat (RMDSZ) igazukról: valamit rosszul csináltak.

Sylvain írta (2017-07-16 07:52:11)
Kedves Falusi, Tőkés, Toró és Szilágyi "sikertelenségének" pont az olyan bunkó udemerista birkák, mint ön az oka, mivel folyamatosan Markóékra, majd Kelemenékre szavaznak, és esélyt sem adnak az első háromnak, hogy bizonyítsanak.
Az önök súlyos pszichikai problémáit mutatja, hogy erre még majdnem 30 év után sem jöttek rá.
Ez is olyan, mintha bokszmérkőzést rendeznének, és az egyik küzdőnek lebilincselnék a kezeit, a lábait összekötnék, míg a másik szabadon használhatná minden végtagját, sőt a kesztyűjébe vasdarabokat raknának, hogy még nagyobb kárt tehessen az ellenfelében. Utána pedig ócsárolnák azt a versenyzőt, akit összekötöztek, hogy milyen gyatra, és szerencsétlen, mert a másik hülyére verte.
Ezt teszik önök Tőkésékkel, majd szidják, hogy "semmit sem értek el". Ez aljasság, és pofátlanság kedves uram...

Ardeal írta (2017-07-16 00:28:28)
Falusi!Tőkés,Szilágyi,Toró valóban nem sokra vitte.Azt is nyugodtan kijelenthetjük hogy bukott politikusok.Ennek az a nagyon egyszerű és valós magyarázata hogy az erdélyi magyarok döntő többségének nincs igénye autonómiára de még általános nemzetiségi jogokra sem.Eza döntő többség döbbenetes fanatizmussal azokat a magyranyanyelvű politikusokat támogatja akik 21 éve részesei a magyargyülölő intézkedéseknek,mivel részei a magyargyülölő kormányoknak.Tőkés,Szilágyi,Toró nem tehet arról hogy elsősorban önkéntes asszimilációra van igény az erdélyi magyarok körében.Falusi!Ne feledje!:A döntő többséget nem zavarja hogy a bélapárt néhány hónapja megszüntetett egy kolozsvári magyarosztályt önkéntesen,hogy lejáratják a bölöni magyariskolát,hogy egy magyartöbbségű bélásvezetésű Maros megyei faluban román zászlót tűzött egy székelykapura a polgi,egy másik hasonló adottságú faluban a bélás faluvezetés semmit nem hajlandó magyarul intézni.Aztán kuss van MOGYE-és mvh-i gimnáziumügyileg,stb,stb.....

Falusi írta (2017-07-15 23:14:02)
Gaács Tibor (2017.07.15. 22:09:32)
Félreértett, de nem önt, hanem inkább magamat hibáztatom.
Én Tőkést és Tamást (Tamás Sándort) azok közé soroltam, akik majdnem mindig ott voltak a Bálványos-Tusványos előadásain, és el is értek valamit. Még említhetnék neveket. Őket kivételként említettem. De van egy második-harmadik-negyedik vonal, akik ha elértek valamit jelentősebb politikai sikert,akkor azt is jobbára csak az RMDSZ színeiben (Szilágyi, Toró és mások). Vannak aztán az opportunisták, akik egy-két vagy tizenkét tusványosi előadásuk után pult alatt megkaptak jó pénzes munkaköröket, tisztségeket,. és azóta nyilvánosan ki nem ejtik az autonómia szót, pedig nagy-nagy autonómiaharcosok voltak régi rövidnadrágos táborjáró korukban. Kemény névsorom van, de nem akarok személyeskedésekbe átcsapni.

Gaács Tibor írta (2017-07-15 22:09:32)
Falusi írta (2017.07.15. 13:13:40)
NONO uram! Tusványos még az elképzelésekben sem létetezz akkor, amikor Tőkés az életét kockáztatta az erdélyi magyarságért! Bizony, magáért is! Azt a Tamást nem ismerem, abban igaza lehet.

Gaács Tibor írta (2017-07-15 20:14:40)
Dobai írta (2017.07.15. 20:04:54)
Érdekes! Régebben én járkáltam Tusnádról a Szent Anna-tóra! az erdőn keresztül. Igaz, akkor a mackó (felső és alsó) még rajtam volt. Na de tréfán kívül ...

Dobai írta (2017-07-15 20:04:54)
Kedves Gaács úr a válasz egyszerü. A macik nyáron a Szent Anna-tónál nyaralnak,és mivel ott nincs Alimentara ezért lejárnak Tusnádra vacsorázni. Ennyi az egész.

Falusi írta (2017-07-15 13:13:40)
Mindig érdeklődéssel olvasom a szabadegyetemről szóló híreket. Egyet azonban nem értek. Az anyaországi rövidnadrágosokból mind-mind lett valaki s valami, az erdélyi rövidnadrágos barátaik azonban a politikai pályán még ma is csak ígéretes reménységek, mint 1990-ben. Na persze, azért kivétel egy Tőkés, egy Tamás, és még néhányan, akik jól beágyazódtak valahová. Tudnék most mondani öt olyan vérmes ex-autonómiaharcost, akik évek óta ki sem ejtik nyilvánosan ezt a szót, olyan jól megvannak a pult alatt kapott pénzes foteljükben (kultúra, sport, alapítvány, üzlet, civil szervezet stb.). Ahová lehet éppen azért ültették őket, mert 5-10 éve minden nap erdélyi magyar autonómiákról papoltak.

Gaács Tibor írta (2017-07-15 10:19:10)
Néhány nappal ezelőttig sokat törtem az agyamat azon, hogy miért pont Tusnádon van olyan rengeteg sok maci? Mert Ceausescuval, halála után egy negyedszázaddal, nem lehet magyarázni. De most már beugrott! Hadd lássam, ki találja még ki?

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  colectiv     fehér-fekete fotók     csángóföld     börze     útikönyv     háromkút iskola adomany     autópály     mese a madárijesztő     autópálya     vona     interjú     iasiüi     wass albert     bán zsófia     mese a madárijesztőről     gyergyó, csík     tan     budapesti székely kör     iaşi     miert mas romania  
Kulcsszófelhő