Erdély címererdély ma logó
augusztus 17. csütörtök | Jácint napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5737 RON | 100 HUF: 1,5058 RON | több

Archívum
2012.05.11. | 21:43 Stratégiai irányváltás előtt? – Bakk Miklós az erdélyi magyar politizálásról

2931 22

A marosvásárhelyi helyhatósági választásokról, egy magyarajkú városvezető esélyéről, az őszi parlamenti választásokról, illetve a két jobboldali párt – MPP, EMNP vezéregyéniségei konfliktusainak perszonalizálódásáról Bakk Miklós politológussal, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Politika- és Közigazgatás-tudományi Karának adjunktusával, a Politikatudományi Tanszék magyar tagozatának vezetőjével beszélgettünk.

– Mit gondol ön a marosvásárhelyi helyhatósági választásokon résztvevő jelöltekről? Jelenlegi helyzetben kit ítél a legesélyesebbnek?
– Sajnos nem vagyok látnok, nem ismerem a vásárhelyi közvélemény-kutatások eredményeit sem – ezek jórészt nem is nyilvánosak most, a kampány előtt és alatt tehát jóslásra nem vállalkozom. Csupán kommentárként mondanám el, hogy – tekintettel a jelölések előzetes történetére, az egyeztetések sikertelenségeire – azok az erőviszonyok, amelyek, e pillanatban, vagyis a kampány nyitánya előtt mérhetőek, jelentősen megváltozhatnak a választásokig hátralevő egy hónap alatt.

– Milyen esélyt lát arra, hogy idén, esetleg 4-8 év múlva magyar polgármestere, legyen Marosvásárhelynek?
– Úgy vélem, erre csak akkor kerülhet sor, ha a tétet sikerül valamelyik magyar polgármester-jelöltnek átfogalmaznia. Azaz, úgy megfogalmazni Marosvásárhely problémáit, hogy azok között a helyi román-magyar viszony csak az egyik, természetesen nagyon fontos kérdés legyen, egyéb helyi kérdések mellett – hangsúlyozom: mellett –, amelyek szintén elengedhetetlenek lehetnek a marosvásárhelyi lakosság egésze mint önkormányzati közösség számára. Eddig úgy tűnt, a magyar jelöltek előszeretettel rendelték alá a marosvásárhelyi kérdések megoldását a magyar kérdésnek, ami nem tette lehetővé a nyitást a román szavazók felé. Divatos szóval: a közös gondok egy részét „deetnizálni" kell annak érdekében, hogy más területeken világosabban megfogalmazhatóak legyenek a románok számára is a magyarok érdekei. És Smaranda Enache jelöltsége kapcsán az a kérdés is megfogalmazódott, hogy akkor most mi fontosabb a marosvásárhelyi magyarok számára: egy magyar polgármester, avagy egy, a magyar érdekeket valamilyen koncepció jegyében megjelenítő polgármester?

– Hogyan gondolja, milyen politizálás / párt / tömörülés lenne célravezetőbb Marosvásárhelyen (ahol a magyar lakosság 39 százalékra esett vissza), egy nemzeti, magyar párt, vagy egy „inter-etnikus" párt megalakítása? (Pl. Szlovákia Most–Híd példájára)
– Inter-etnikus párt létrehozására már volt kísérlet Erdélyben, annak kudarca azt sugallja, hogy más politikai konstrukciókat kell keresnünk. Egy másik lehetséges út, amelyre véleményem szerint volna esély, az a létező – ha úgy tetszik – „etnikus", román és magyar pártok regionális érdeklődésének a felerősödése, és a regionális identitás mentén történő összefogása, helyi koalícióinak a kialakítása, Érdekes e tekintetben megfigyelni, hogyan alakul a három magyar politikai alakulat víziója. Az RMDSZ hagyományosan országos, kormányzati szintű koalíciókban gondolkodik, az EMNP az erdélyiség jegyében keres partnerséget, az MPP pedig Székelyföldre koncentrál. Az országos – kormányzati – szintű koalíciók logikáját és eredményességet az elmúlt másfél évtizedben felmérhettük, ez az RMDSZ stratégiájának és hatékonyságának a kérdése. Azonban Romániában 15 év alatt végbement egy decentralizációs folyamat – még ha meglehetősen felemáson, ellentmondásosan is –, tehát a következő években a megyei és regionális román–magyar koalíciókra vonatkozó elképzeléseket kellene az előtérbe állítani, mégpedig nem eseti együttműködésekkel, hanem koncepciózus tervek mentén. Ez stratégiai irányváltás lehetne.

– Az EMNP és az MPP összefogásának egyik, talán legfőbb oka a két vezető egyéniség, a Tőkés László és a Szász Jenő közötti személyes ellentét. Ön szerint feloldható-e a két politikus közötti ellenséges viszony? És miként?
– A politikai ellentétek nagy mértékben perszonalizálódnak, és gyakran személyiségek közötti ellentétekként jelennek meg. Ezért a politikusok közötti személyes ellentétről nehéz eldönteni, mennyire politikai és mennyire személyes tartalmúak. Én nem is a személyek közötti viszonyról beszélnék, hanem arról, hogy mi a különbség a két párt, az EMNP és az MPP mint jobboldali pártok között. Az attitűdökből ugyanis az olvasható ki, hogy az MPP elsősorban pozíció orientált, mintha azt tekintené fontosnak, hogy minél több pozíciót megszerezzen, hogy azok birtokában eldöntse, milyen politikai célokat kíván megvalósítani. Az EMNP viszont inkább konstruktivistának tűnik: a térnyerést egyben egy stratégia útkeresésnek, önépítésnek tekinti. Paradox vonatkozása ennek, hogy miközben pozíció-orientáltságával az MPP sokkal inkább hasonlít az RMDSZ-re, a gyakorlati politizálás szintjén erőteljesebben opponálja a szövetséget. Ezzel szemben az EMNP, mely keresi a Szövetségétől eltérő stratégiát, a gyakorlati politizálás szintjén együttműködőbb az RMDSZ-szel.

– Hogyan látja, az őszi parlamenti választásokra van-e esély a magyar pártok összefogására?
– Ezt a kérdést jelen pillanatban megválaszolhatatlannak tartom. Két fontos tényezőnek van meghatározó szerepe az összefogás alakulásában: a helyhatósági választások eredményeinek és magának a parlamenti választási törvénynek. Egyiket sem ismerjük jelenleg. A választási törvényről még azt sem lehet tudni, hogy milyen típusú lesz, többségi rendszert vezet-e be, vagy úgynevezett vegyes választási rendszert. Úgy hiszem, ez a kérdés csak a nyár vége felé kerül ismét a politika napirendjére.

Pál Piroska
Központ


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

valaki1 írta (2012-05-17 16:08:14)
Jano, a tények NEM rágalmak. Cáfolja meg, amit írtam!

Várközi írta (2012-05-17 13:32:48)
Bakk Miklós nagyon rosszul teszi, hogy nem elemzi, Eckstein Kovács vagy Frunda eddigi tevékenységét, uis ezek az urak, ahányszor csak tehették, cserben hagyták választóikat. Lásd Neptun, Románia monitorizálásának visszavonása, vagy többször is, különféle fórumokon, a román érdekeket védték, a többségében magyar választóikkal szemben. Valószínű hálából, a több - százezer szavazat ellenében.Így inkább legyen Smaranda.

Jano írta (2012-05-13 16:58:01)
valaki1, hat akkor tessek hallgatni, es nem csak ragalmazni.

vfkcs írta (2012-05-13 14:11:56)
Kedves lovas !
A legtömörebben fogalmazta meg a helyzetünket.
Soha irány váltás nem történt csak a rím kedvéért "gengszterváltás".
A politológus is csak politizál, kivárja a napos oldalt, ha véletlenül lesz.Komoly nem rendelésre készült elemzésekkel, a "fennforgók" magatartását kellett volna befolyásol.
Nem tetszik valaki-valami pártot alapítunk bábáskodunk mellette és azután ahogy esik úgy suppan. A nagy bűne a magyarságnak,hogy képtelenek voltunk az udéméré alkalmatlanságát megakadályozni.Pedig a vásárhelyi konferencián kezdődött, amikor megjelent Éva Mária Barki,a fő fő vezérkar az egérlyukba is elbújt volna csak ne kelljen találkozni.Be tojtak a hatalomtól és utána kiszolgálóivá váltak.A szakadás a szatmári Láncos templomból indult, nagyon nyeregben érezték már magukat a magyarságunk "butítói", többit már szervezte a mindenkori román magyarellenes politizálás a SRI-vel karöltve.
A idősebb korosztály el sem tudta képzelni, hogy ez az egész kóceráj klientélizmusra épített.
A belső ellenzéket felvásárolta, egy kis politikai turizmussal,(külföldi út, konferenciák stb.) és az után szabadon garázdálkodtak a magyarság sorsával.
A pártokat ez előtt 4 évvel kellet volna alapítani, vagy aktivizálni, nem az utolsó 100 méteren.
A múltkori befutók olyan halványak, és csak magukkal foglalkoztak, hogy vétek bizalmat szavazni nekik.
Az összeomlás lehet ,hogy ébresztő lesz a tisztességes emberek összefogására, csak az a baj hogy mindenik bemutatkozott a közélet színpadán,és az egyszer elkurt, elvesztegetett bizalmat még sok lopott pénzzel is nehéz
vissza szerezni.
Tisztességes fiatal, becsületes jól képzet magyar emberek kerestetnek, ajánló levéllel de nem pártkatonáktól. A jövő az ők kezükben van.
A politológus nem szabad politikus legyen ,mert abban a pillanatban hiteltelen,
Magyarság tudatos politikát illene tanítson.

valaki1 írta (2012-05-13 12:45:26)
ex Kalib úr, kérje számon az RMDSZ-től a hatalmi gőgöt, a másként gondolkodók teljes semmibe vevését, a talpnyalók karrierjét, a rossz törvények megszavazását!
Az előválasztás elsíbolása Vásárhelyen, a megegyezés elutasítása a részükről történelmi bűn.

lovas írta (2012-05-13 12:28:25)
Rég tudjuk, hogy aki embernek nem jó, az magyarnak sem az.Ezért van három pártunk. De egyik sem különb a másiknál. Egyedüli különbség, hogy az egyik erősebb. A jelenlegi helyzetben pedig bizony, az emberségükben híjával való pártembereken múlik a sorsunk. És ez mindenik pártra érvényes.

ex Kalib úr írta (2012-05-13 12:12:24)
Tisztelt mindenki!
Lehet az akár öt párt is, csakhogy akkor, amikor ilyen bajok vannak, akkor tudjanak önmérsékletet tanúsítani és együttműködni. Nem is magyar párt az amelyik erre nem képes.

valkó írta (2012-05-13 11:33:12)
Tisztelt vfkcs.Erdélyben a magyarságnak max.2párt elegendő lenne.Mo.-n is csak 4 van .kisebbségben az erők elaprózása megbocsáthatatlan.Az eredményt követően siránkozunk,meg ragozzuk a semmit. lsd.Flvidék

koncz tas írta (2012-05-12 17:04:30)
katapán, önnel is egyetértek.

Álmos írta (2012-05-12 14:48:47)
Uraim statisztikát, adatokat csak akkor közöljünk ,ha azok hivatalosak.Gyakorlatból tudom mint idős nyugdíjas, hogy a fals adat negatívan hat a szavazó táborra.
"barabás" véleménye igazolja állításomat.Ne kibiceljünk!
Félreértések véget közlőm a hivatalos statisztikát; Marosvásárhely összlakossága 2011-ben =127,84,melyből román=51,97% ,magyar= 44,87%,roma2,45%,0,51% más.Tehát elég jó különbség van a 39% és 44,8% közt.Sajnos Bakk Miklós úr véleménye sem biztató igazából a magyarság szavazók számára,de Pál Piroska 39%-a sem elfogadható.
Nos én ahogyan ismerem a város magyar cigányságát, igen ők büszkék arra, hogy magyar cigányok. Tehát az ők szavazatukra lehet számítani,mert rendszer váltáskor is a magyarok mellett voltak.Mint optimista azt mondanám,ha egy ügyes igazságosnak ismert politikus nevét látja a szavazó polgár, biztos vagyok,hogy az 51,9% eredeti,régi vásárhelyi román máshová ütné pecsétet.

katapán írta (2012-05-12 14:36:25)
vfkcs és koncz tas! Az előző hozzászólásom Önöknek, és az Önökhöz hasonlóan gondolkodóknak szól.

Aron írta (2012-05-12 13:41:06)
Honnan ez a 39%? Én 45% körüli arányra emlékszem a tavalyi népszámlálás alkalmával

valaki1 írta (2012-05-12 11:52:00)
– Székely fricska ". Íme:" Az EMNP és az MPP összefogásának egyik, talán legfőbb oka a két vezető egyéniség, a Tőkés László és a Szász Jenő közötti személyes ellentét." Szász Jenő, mint vezető egyéniség? Na, ne!
"koncz tas" pedig nézzen utána, hogy az elmúlt húsz évben milyen hősies küzdelmet vívott Tőkés László az erdélyi magyarság egyenjogosításáért. A benne égő szikra nem aludt ki az elképesztő román és-sajnos- RMDSZ oldalról jövő alantas támadások ellenére sem. Jobb lesz hallgatni annak, aki semmit sem tud, csak rágalmazni!

Székely Pisti. írta (2012-05-12 11:40:41)
Tőkés is már rég nem aki volt 22 éve! Kilépett az áltlais alapitott pártjából (RMDSZ) ,kilépett az egyházából (püspökség),kilépett a családjából (elvált),idje már kilépnie a magyarságot megosztó politikájából is. Hány magyar pártra van még szükség Erdélyben,hogy végleg eltünjön a magyarság a politikai "képviselőivel" eggyütt ???!!!

nahát írta (2012-05-12 09:39:03)
És mit gondoltok arról a magyarságról, aki a képernyő előtt ülve várja, hogy azok a nagyok nekik de nélkülük elhozzák a Kánaánt?

koncz tas írta (2012-05-12 08:45:18)
valaki1, ami a pártalapítást illeti, egy kutyák. Tőkés a forradalom szikrája,ennyivel több. De ezt már rég el is játszotta.

székely fricska írta (2012-05-12 08:16:35)
valaki1, én nem látom azt az egyenlőségjelet, beidézné?

koncz tas írta (2012-05-12 05:26:21)
Na, ebben tökéletesen igazad van vfkcs.

valaki1 írta (2012-05-12 01:07:43)
Felháborodva olvasom, hogy a kérdező hölgy (a válaszadó is) egyenlőségjelet tesz Tőkés László és Szász Jenő közé! Milyen alapon? Tőkés László neve ismert szinte az egész világon, Szász Jenő egy kisváros polgármestere volt.

katapán írta (2012-05-12 00:10:33)
Hogy a Jóisten áldja meg kendet! Miért nem tudja Ön megmutatni, hogy mit is kell tenni a való világban? Hova kell állni, mit kell mondani, cselekedni? Hány emberrel beszélt ezekről a kérdésekről, és találták ki közösen, hogy mit lehet tenni, majd meg is tették még aznap? Hány embernek tanította meg, mit jelent magyarnak lenni, s hogyan kell azt? Miért nem erősíti Ön a szavazó lakosságot, erősíti az erdélyi, székelyföldi öntudatot? Ha megtette, megkövetem - azonban ennek a vérbúsulásnak semmi értelme.

barabás írta (2012-05-11 23:39:06)
A magyar lakosság aránya nem esett vissza 39%-ra!!! Mi ez a tendenciózus fogalmazás???

vfkcs írta (2012-05-11 22:59:40)
A magyar élet lassan el lehetetlenült, Romániában, mert a "nagyokosainknak" köszönhetően egy teljes ellenséges környezet alakult ki a magyarság köré.Ma nyugodtan ki merem jelenteni,hogy egy ellenséges a magyar kultúra számára egy élhetetlen országban kényszerülünk élni.
Talán a sok tárgyalás és algoritmusozás is hozzá járult a helyet,hogy megfelelő alkalmas és képzett szakembereket tartottak a közigazgatásban.
Minden sefu csere hideg zuhany,az érintettnek és azonnal ellenségeddé válik, ez érvényes mind a két részről.
Határozatlan udvariaskodó nyalakodó politikát folytattak.
Mindent lehet az elejéről kezdeni.
Nem a párt katonákat vesztették el hanem a szavazó lakósságot.Most is "orrvérzésig" koszorúznak, avatnak, pántlikát vágnak, ezzel hülyítik a népet.
Merem állítani alázatosan egy fórumon sehol sem voltak képesek ki állni a nép elé, kötelezően beszámolni, hogy mit tettek a közért.A látszat falfestésekkel,és fejetlen értelmetlen pénzszórással teli van hiú.
Vajon Bernády tekintélye és méltóság megengedte volna, hogy ki álljon klott gatyába egy üveg whiskyvel és két pohárral a vásárhelyi polgárok elé jó pofásodni.,
Ezek a vegyülési gesztusok őrölték fel a tekintélyt és kiábrándultságot okoznak.
Komolytalan "bohóckodó" alak milyen garancia.
Média uralma visszafelé is rúg mert könnyen követhető minden alkalmatlan tevékenység.
Meg buktak 1990- től addig hordták a hegyre a hazugságot, hogy agyon nyomja őket.
Undorító a kisstílű falusi családi klánocskák viselkedése, nem lehet elkergetni őket és hiteles közigazgatást elérni.
A vezetők elkoptak, mert megmérte az élet őket és hiteltelenek találtattak.
A nagy romlás bűnét az ad hoc politizálás okozta és ezért a felelősséget kell is vállalják.
A sok nyalakodásban és dörgölődésben nem volt egy határozott céljuk.
Végül is nehéz kijelenteni de aljas önös érdekekből eladták elhagyták a magyarságot.
Csak látszat dolgokat etettek be népnek, de folyamatosan nem ügyeltek pedig nyilván való,hogy a románoknak egy célja van előbb utóbb lenyelni a magyarságot.
Ha két ember nem tud megegyezni egy közös cél érdekében előbb utóbb mind kettő hiteltelen, mert a cél nem közös már
A baj, hogy húzó nevekkel, egy nagyon alkalmatlan, társaság akar megélhetési helyzetbe kerülni.Ezeknek közgondok Makó Jeruzsálemtől.

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  3d     a mol     székely zászló     fehér-fekete fotók     hedrich     haromkut     gyergyó, csík     medvét     csirkemell     háromkút iskola adomany     szász jenő     ojtoz     londonban     csillagösvény     mi nem ünnepelhetünk     bán zsófia     csiki sör     szászrégen     aut     tan  
Kulcsszófelhő