Erdély címererdély ma logó
augusztus 24. csütörtök | Bertalan napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5873 RON | 100 HUF: 1,5118 RON | több

Archívum
2010.05.23. | 00:12 Böjte Csaba szentbeszéde a Csíksomlyói Búcsún – AUDIÓ, VIDEÓ

20216 109
Forrás: magnificat.ro

Elhangzott 2010. május 22-én Csíksomlyón a pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséjén.

Szívem minden melegével, szeretetével köszöntöm egyházunk főpapjait, népünk, nemzetünk elöljáróit és titeket, drága zarándoktestvéreim itt a Kárpát-medence talán egyik legszebb szentélyében, a Csíksomlyói nyeregben.

Szép ez a hatalmas bazilika, mert a mi Urunk, Istenünk építette, mert hittel, imádsággal, bűnbánó szívvel megtöltöttük. Annak idején Csíkban gyerekkoromban hallottam, hogy a zarándoklásra sosincs rossz idő, legfennebb gyenge ember. Örvendek, hogy nem lettünk táposok. Nem ijedünk meg az esőtől, a széltől, a gondoktól, a bajtól. Mert sajnos tudom, hogy van sok gond, baj: az ember leül a gyóntatószékbe és hallja, hogy „most vesztettem el a munkahelyemet", „a bank el akarja venni a házamat" – krízis, gond, nehézség, családi viszályok, betegségek. És Anyánk, az egyház összegyűjt bennünket, hogy imádkozzunk és együtt közösen mondjuk, hogy „Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!" Igen, testvéreim, a keresztény ember a nehézségek közepette nem elkeseredik, nem leül a földre, nem elbújik az árnyékba, hanem imádkozik, összeteszi a kezét és kéri az élő Istent, aki azt mondotta nekünk, hogy bármit kérünk az ő nevében, megadja azt nekünk. Imádkozunk. Imádkozunk és tanulunk Istentől, az ő drága édesanyjától és népünk nagyjaitól, nemzetünk szentjeitől.

Mária tizenvalahány éves fiatal lány, amikor az Úr Angyala megszólítja és felkéri, hogy vállalja a Kis Jézus megszülését, felnevelését, és a Szűzanya nem nyafogva, kiutat keresve mondja, hogy ő nem tanulta meg az istenszülést, nevelést, a Megváltó nevelését, ilyen tantárgy nem volt az ő iskolájában. Nem abból indul ki, hogy ő emberi korlátai között mire képes, hanem tudja azt, hogy Isten, aki a teremtés hajnalán mondta, hogy „Legyen!", és lett, képes továbbteremteni ezt a világot – általunk. S ezért alázattal kimondja: „Legyen nékem a te igéd szerint!"

Drága barátaim, a nehézségek, a gondok közepette ne a korlátainkat nézzük csupán. Kicsik vagyunk, egy marék porból teremtett bennünket az Isten, de az élő Isten teremtett bennünket, és arra hívott, hogy legyőzzük a gondjainkat, nehézségeinket, összefogjunk. Olyan csodálatos a mi Urunk, Istenünk: karácsony éjszakáján közénk jön. Tarisznyájában csak a Mennyei Atya szeretete, jósága. Üres kézzel jön közénk, és nem azt mondja, hogy „Mennyei Atya, hát ki írta ennek a megváltásnak a forgatókönyvét, hát itt semmi nélkül hogy lehetne itt új világot teremteni?". Hanem hittel, végtelen szeretettel meghirdeti az Újszövetség nagy törvényét, a szeretet parancsát, és egyszerű embereket, pásztorokat, halászokat, vámosokat szólít meg, és egy új világot teremt számunkra. Persze akkor is voltak nehézségek, a mi Urunk, Istenünk is Jeruzsálem falai előtt leborul és sírva mondja, hogy „hányszor próbáltalak összegyűjteni benneteket, mint kotlós a csibéit, de hát nem akarjátok". De Jézus Krisztus nem bedobja a törülközőt, hanem virágvasárnap újból bevonul Jeruzsálembe és próbálja összegyűjteni az ő népét. Sajnos akkor is nagyon sokan hiányoznak. És Jézus erre nem azt mondja, hogy „hát fiúk, megpróbáltuk, tettem én csodát, prédikáltam, nem akarjátok, nem megy, hát ne erőltessük". Nem ezt mondja a mi Urunk, Istenünk, hanem nagycsütörtökön újból hívja az apostolait, megmossa a lábaikat, olyan szép, hogy saját kezével nyújtja a falatot tanítványainak, eteti őket. Nagycsütörtök, nagypéntek: szörnyű, szomorú dolgok. Húsvét hajnalán Jézus Krisztus feltámad, s Mária Magdolnának első szava az, hogy „nem baj, ne is szólj a többieknek, találkozunk Galileában, folytatjuk ott, ahol abbahagytuk, nem kell megtorpanni, a Mennyei Atya szeret benneteket, fog ez menni". Döbbenetes, nem? Hihetetlen.

Gyengék vagyunk, kicsik vagyunk, de annyira vigasztaló Istennek ez a kitartó szeretete. Olyan szép az emmauszi tanítványokkal való találkozás története. Ezek az emberek idáig vannak mindennel, Krisztussal, megváltással, fáradtak, csalódottak, letörtek és elindulnak hazafelé. Aki akar maradjon, csinálja, de nekik elég volt. És milyen szép, hogy az élő Isten, Jézus Krisztus szembejön velük, átdöfött szívvel, átdöfött lábbal, kézzel s megkérdezi tőlük: „Fiúk, mi a baj?" „Hát te vagy az egyetlen Jeruzsálemben aki nem tudod, hogy mi történt ott?" „Hát mi történt?" S Jézus meghallgatja saját sztoriját, mintha ott se lett volna. Bíztunk benne, hittünk, követtük, nem jött össze, kész, vége, megyünk haza, csalódtunk. Milyen döbbenetes, hogy Jézus Krisztus nem elítéli ezeket az embereket, nem megkérdezi tőlük, hogy „akkor miért kellett hogy ezer idegen, Simon segéljen a kereszt hordozásával?" Hanem elkíséri ezeket az embereket átdöfött lábbal. Jeruzsálemtől távolodnak ezek az emberek és Jézus elkíséri őket és útközben olyan szépen beszél hozzájuk, olyan szeretettel szól, hogy ők maguk azt mondják, „lángolt a szívünk, míg hallgattuk őt". Milyen szép! Ezeknek az embereknek éjnek idején annyira lángol a szívük, hogy van erejük visszamenni és felébreszteni a többieket is, hogy „fiúk, él az Isten, feltámadt, van remény, van jövő, bízzatok!" Milyen szép!

Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus a mai evangéliumban azt mondja, „ha én elmegyek, Mennyei Atyám új vigasztalót küld helyettem". Jézus Krisztus magát vigasztalónak nevezi és a Szentlélek Úristent is vigasztalónak, bátorítónak nevezi. Persze ilyenkor eszünkbe jut, hogy a prófétának is ezt mondta az úr: „Menj, vigasztald meg az én népemet, bátorítsd!" Konszolidálni: ez többet jelent, mint vigasztalni, bátorítani, aláfalazni, megerősíteni. Istennek ez a vágya, hogy a próféta elmenjen az ő nevében és vigasztalja, erősítse meg az ő népét. S ezt tette a mi Urunk,Jézus Krisztus is, mindenütt akivel találkozott. az öreg Nikodémusnak nem azt mondta, hogy „fiú, későn jöttél, elment a vonat, mit lehet csinálni?", hanem hogy „újjá kell születni. Nehéz lesz, de segítek, itt vagyok, fog ez menni". Bízik benne, hiszi azt, hogy ez az öregember újjá tud születni, újra tud kezdeni. És ugyanígy hosszan vehetnénk a többi szép szentírási történetet, hiszen igazából mindegyik erről szól: Mária Magdolna, Zakeus, a gadarai ördöngös. Ezeknek az embereknek a számára Jézusban van remény. Hiszik azt, hogy felkelsz és többet nem vétkezel, meg tudsz térni.

Olyan jó látni, hogy ez a lelkület, ez a szellem a történelem folyamán Jézus Krisztus követőiben, a szentekben is mennyire megvan. A mi drága népünk nagy szentje, Szent István király mondhatta volna, hogy „hát kinek kell itt király? Itt mindenki kiskirálynak érzi magát, véres karddal telerohangálták egész Európát, hogy lehet itt rendet teremteni?" Alázattal Isten elé járul, megkeresztelkedik és biztatja őket, „igen, ti is, mindannyiunkra ráfér az a keresztvíz, meg kell térni. Minden tíz falu építsen szépen egy templomot. Igen, legyenek püspökök!" Képes megszólítani az országán keresztülutazó Szent Gellértet és mondani neki, „hová mész, fiam?" „Hát talán a Szentföldre." „Ugyan, hagyd a csudába, ez is Szentföld lehet, ha imádkozunk, ha dolgozunk, ha megszenteljük. Nézd, Temesváron, Csanádon nincs püspököm, szükségem volna rád." Szent István nem nyafog, nem siránkozik, hogy mennyi pogány ember van, hanem nekiáll, hatalmas életerővel, munkával, imádkozó szeretettel egy új világot teremt itt a Kárpát-medencében: a szeretet, a jóság, a másik befogadása, integrálása világát.

Milyen jó lenne, ha mi is a magunk feladatainkhoz, nehézségeihez ezzel a Szent István-i hozzáállással állnánk. Igen vannak gondok, vannak bajok, de térdeljünk le az élő Isten elé. Ő, aki ezt a világot teremtette, biztos, hogy közel négy és fél milliárd éve a tudósok szerint vezeti az életet, biztos, hogy tovább fogja vinni! Van jövő, van remény! Bízzunk az élő Istenben! Szent Ferenc atyánk egyszerű kistestvér, és a Mennyei Atya azt mondja neki, „meg kéne erősíteni, konszolidálni kellene ezt az egyházat!" És Szent Ferenc atyánk a maga egyszerűségében, szeretetében elkezd imádkozni: „Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy vigasztalást tudjak vinni oda, ahol szomorúság van, hogy erőt tudjak vinni oda, ahol csüggedés van." És elindul, társakat gyűjt, és tényleg, kora egyházát képes megerősíteni, talpra állítani. Vigasztalás, bátorítás.

Azt gondolom, itt Csíksomlyón mindenképpen kell szólnunk Domokos Kázmér ferences atyáról, aki az 1600-as évek elején

született Szovátán. Abban az időben 660 plébániából 58 maradt. A történelem vihara, a különféle hitújítások elmosták a hatalmas erdélyi katolikus egyházat. Nehézségek, gondok voltak. 1661-ben betör a török Csíkba. Megostromolják Mikó várát, majd felgyújtják és a védtelen népet lekaszabolják. 26 templomot égetnek fel csak itt a Csíki-medencében. Az akkori, fából épült házak úgy éghettek, mint a zsír. Október 21-22-én pusztítanak, a csíksomlyói templomhoz menekül több ezer ember, de számukra sincs irgalom, rájuk gyújtják a templomot. Minden elpusztul. Több mint harmincezer rabot hajtanak el magukkal. Több mint négyezer szekér hadizsákmányt visznek el. És akkor Domokos Kázmér összegyűjti a maradék embert és a porból, a koromból, a füstből felemelik a Boldogságos Szűz Mária csodatévő szobrát, sírva imádkozva összegyűlnek körülötte és kérik az erőt, hogy újjá tudjanak építeni mindent. Isten nem a csüggedés lelkét adta, nem a siránkozás, a nyafogás parancsát, hanem az imádság, a szeretet, a jóság parancsát adta nekünk, az újrakezdés erejét. És Domokos Kázmérék újraépítik a templomot. Még azon a télen elindul és körbejárja Erdély protestáns főurait és prédikál alázattal, alamizsnát kér. És újraépül a templom, a kolostor, az iskola. Olyan döbbenten olvastam, amikor azt írja a történelemkönyv, hogy 1664-ben Kájoni János a csíksomlyói templomban már orgonát épít. Ez a hab a tortán, hogy orgona is legyen. Milyen szép! Nemcsak újraépítik a templomot, nemcsak az oltárait felépítik és az oltár legmagasabb, legszebb pontjára a Boldogságos Szűzanya szobrát állítják, hanem orgonadallal, énekkel dicsérik Istent, aki szeret bennünket, bármilyen megpróbáltatás, nehézség is van.

Milyen jó lenne, ha Domokos Kázmér lelkületével fordulnánk a magunk mindennapi nehézségei, gondjai felé. Ne a gondok, a nehézségek diadalmaskodjanak, hanem az Istenben bízó ember, aki tudja azt, hogy Isten nemcsak megteremtett bennünket, hanem mellénk is áll. Olyan szép a Szentírás, amikor azt írja: „Atyám mindmáig munkálkodik és én is munkálkodom". Testvéreim, ebben az értünk munkálkodó Istenben bíznunk kell nekünk, hinnünk kell benne. Vannak nehéz pillanatok minden ember életében, a nép életében, a nemzet életében is. Talán legszörnyűbb idők Trianon után jöttek népünkre itt az Erdélyi medencében, szörnyű napok voltak azok: világháború lóg a levegőben, és Márton Áron püspöktől megkérdezik, hogy meri-e vállalni ennek az egyházmegyének a vezetését. Mer-e pásztor lenni ebben a vérzivataros időben. És püspöki jelmondata Márton Áron püspöknek: non recurso laborem, nem utasítom vissza a munkát, a feladatot, a megbízatást. Nem futok el a nehézségek elől. Vállalom a küzdelmet. És tudjuk jól, hogy igazából börtönt, vértanúságot vállalt. S ő nagyon is tisztában volt ezzel. Tudta jól, hogy mi vár rá, mégis elindult, mert érezte, hogy az élő Isten hívja és küldi az ő drága népéhez és nem tehet mást, mint azt, hogy megvívja a jó harcot.

Olyan döbbenten olvastam és örömmel gratuláltam Ervin atyának, hogy most a kolozsvári táblabíróság on kimondták, hogy semmisnek nyilvánítja annak a politikai pernek a végzését, amelyben őt is halálra ítélték és utána életfogytiglant kapott. Éveket, évtizedeket kell várni az igazság diadaláig, de hiszem azt, hogy igenis, nekünk a szeretet, a jóság útján kell mennünk és bízni abban, hogy Isten malmai őrölnek. Olyan nagy öröm mindannyiunk számára hallani azt, hogy anyanemzetünk, magyarországi testvéreink igenis szeretettel kinyújtják felénk a kettős állampolgársággal a kezüket. Óriási dolog! Hiszem azt, hogy valamilyen módon meg kell tudjuk értetni egymással azt, hogy elég nagy ez a világ, elég nagy ez a Kárpát-medence: ha összefogunk, ha bízunk egymásban, ha Istenre figyelünk, akkor igenis felépül az, amiért mindennap imádkozunk a Miatyánkban, hogy jöjjön el az Isten országa. Kell, hogy bátorítsuk egymást ezen az úton. Nem az ellenségeskedést, nem a háborúskodás parancsát kaptuk sem a románokkal, sem a más velünk együtt élő nemzetekkel, hanem azt, hogy együtt közösen építsük fel Isten csodálatos szép országát ezen a világon. A II. Vatikáni Zsinat olyan szépen mondja – én ezt a gondolatot papi jelmondatommá is választottam –: Isten azt akarja, hogy az emberiség egy nagy családot alkosson, s mi mindannyian egymásnak testvérei legyünk.

Imádkozzunk ezért, kérjük Istent, hogy szentjeink vezetésével bátran, határozottan feladatainkat, mindennapi gondjainkat alázattal felvállalva és megoldva haladjunk előre. Olyan jó hallani: csíksomlyói testvérek mondták, hogy itt kint a Nyeregben az elhelyezett perselyek összes bevételét felajánláják nagylelkűen szeretettel a magyarországi árvízkárosultak számára. Hiszem, hogy a szeretet, a jóság, a szolidaritás útja mindannyiunkat boldoggá tud tenni. Szívem minden melegével bátorítom, biztatom drága népemet, hogy ezen az úton járjon.

Végezetül: gyerekeket tanítok és mindig házi feladatot adok, hát önöknek is adnék egy feladatot. Ugye mindannyian Isten képére és hasonlatosságára születtünk. Ha Jézus Krisztus a maga és a Szentlélek legszebb jelzőjének a vigasztalást találta és ezt mondotta, akkor én arra kérlek benneteket, hogy erről a hegyről lemenve egymást vigasztaljátok, bátorítsátok. Feleségeteket, gyermeketeket, vagy a munkahelyen: merjétek egymást lelkesíteni, bátorítani! Olyan sokszor kérdezik: hogy van nekem annyi jó gyerekem? Közel kétezer gyermeket nevelünk. Vagy pedig: hogy van nekem annyi hasznos munkatársam? Állandóan drukkolok nekik. Vigasztalom és bátorítom őket. Futballmeccsen azok a nagydarab játékosok is igénylik azt, hogy valaki drukkoljon nekik, hogy kiabáljanak a lelátóról, hogy hajrá, mindent bele, fog ez menni! A feleséged, a gyermeked, a szomszédod, a kollégád vajon nem igényelné azt, hogy te bátorítsad, vigasztaljad, erősítsed őt, hogy drukkoljál neki? Milyen lenne az a futballmeccs, ahol mindenki a lelátón arról óbégatna: úgyis kikaptok, gól, jaj Istenem, nem is nézem. Szegény játékosok szíve összeszorulna! A Szentháromság követésében egymást bátorítanunk, vigasztalnunk, erősítenünk kellene. Mindenkinek jólesik, ha valaki megsimogatja és azt mondja: fog ez menni! Adná az Isten, hogy tényleg az erdélyi katolikus egyház, a Kárpát-medencei magyarság a vigasztalás, a bátorítás egyháza lenne!

Ámen

magyarkurir.hu

Hallgassa meg Böjte Csaba szentbeszédét, amelyet a Mária Rádióból rögzítettünk:


Nézze meg a Duna Televízió felvételét a csíksomlyói búcsús szentmiséről:


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

tesó írta (2010-10-11 10:24:34)
Igaza van teesen, én tényleg radikális vagyok a szó legnemesebb értelmében. Úgyhogy önnel nem vitatkozok, mert nincs akivel. Üljön neki s tanuljon, s utána foglalkozzék olyasmivel, amihez nem ért. Magyarkodjék nyugodtan, de ne itt.

teesen írta (2010-10-11 10:12:37)
Tisztelt tesó,
Nem gondolja , h. egy kissé radikális egyházi felfogásu , vagy talán magyar hazánk történelmének ismerethiányát tanusitja? Egy példából okuljon: 1514 Dózsa lázadás. Tehát részönkre nem elvont, filozofiai irányzatokra van szükség most, hanem a nemzet igaz türténelmén alapuló üsszefogásra van szökség, ez kéne legyen a nemzetnek igaz hite, hiszen ezt várja evröl-évre a nyeregban résztvevö magyarság. Kat. vallása lehet bármelyik nemzetnek, népségnek, a magyarságnak más kell itt a Kárpátmedencében.
A búcsú, az egy elvont , értelmetlen fogalom, hiányosságait már Luther is észrevette...


tesó írta (2010-10-11 09:46:57)
Kedves teesen,
a csíksomlyói búcsú céljában nem összmagyar találkozó, hanem zarándoklat és közös imádság. Ha nem a hite megvallása viszi a magyart oda, akkor csak lézeng és kirándul. A búcsút nem erre találták ki. Ön téved, hiszen a vallásoknak, ezen belül a keresztény katolikus vallásnak Erdélyben is nemzet összetartó, fenntartó, és megtartó ereje volt, van és lesz. Aki nem így éli meg vessen magára.

teesen írta (2010-10-11 09:27:56)
Legyünk egyszer magyarok hazánkban és aztán jöhet a vallás, mert ha az ugynevezett kiválasztott népségnek ( zsidó ) és vallásának ( zsidókeresztény )behodolunk továbbrais, nemzetünk , mint jelenleg hazánk, el fog veszni. A nemzeti összefogást már nem a vallások, hanem nemzetünk igaz történelmének ismerése hozza ujra létre. Sajnos ez a beszéd ezt a célt egyáltalán nem tükrözi, mivel szoszolója történelmünk ismerethiányával küszködik.A beszéd bizonyos fajta gyerekek szinvonalához szolott, nem pedig egy összmagyar összejövetelhez mint amilyen Csiksomlyó.

Zsebe Ferenc József írta (2010-06-27 18:43:08)
NEKÜNK MOHÁCS KELL
Ady Endre

Ha van Isten, ne könyörüljön rajta:
Veréshez szokott fajta,
...
Cigány-népek langy szivű sihederje,
Verje csak, verje, verje.
Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem:
Én magyarnak születtem.
Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon,
Üssön csak, ostorozzon.
Ha van Isten, földtől a fényes égig
Rángasson minket végig.
Ne legyen egy félpercnyi békességünk,
Mert akkor végünk, végünk.

Krotos József írta (2010-06-10 00:16:10)
Miért van árpád sávos zászló? Mit akarnak azzal kifejezni?

Isten gyermeke írta (2010-06-03 11:41:48)
Az Úr áldása szálljon a lelki pásztorainkra.
Nélkülük nem tudnánk a Szent Áldozatot magunkhoz venni,ők azok akik születésünktől halálunkig velünk vannak ők a köldök zsinór Isten és ember között.

keresztény írta (2010-06-02 17:23:51)
Kedves Fazakas Csaba!
A leírt szavait nem fogom minősíteni, mert azok minősítik saját magukat! Arra viszont felhívom szíves figyelmét, hogy eljön az idő, amikor számot kell adni a Mindenható előtt. Az Úr kegyelme legyen Önnel!
Szabinak igaza van!

Szenttamás írta (2010-06-01 17:42:26)
Kedves Szabi!
Mária Jézus anyja, nem hiszem,hogy köztük lenne féltékenység vagy acsarkodás, ki legyen az első, a legfontosabb:)) Jézus első csodája is Mária kérésére történt. Ha Nagyasszonyunk kéri, miért ne segítene magyar népünknek is:))

1848 írta (2010-05-29 21:07:47)
Uraim! 1848 egyik témátokba vágó pontja, követelése, elismerése:

Vallásszabadság

Ne vessétek meg a másikat hite miatt.


Egyébként római katolikus vagyok:

"Üdvözlégy Mária,
Istennek szent anyja..."

A másik:

"Hiszek egy Istenben..."

Mindkettő kell egy miséhez!

Egyébként: van hely sajnos a Földön, ahol a keresztényeket üldözik. (Kelet-Turkesztán, ujgur unokatestvéreink közül is. Többségük egyébként: muszlim.)pesta írta (2010-05-29 19:21:00)
Há fiam, ha ejen hited van, akkor laska s hideg víz.

Szabi írta (2010-05-29 18:28:06)
Ha István királyunk nem Máriának ajánlja fel az országot, hanem Krisztusnak, akkor lehet ma nem igy nézne ki Magyarország térképe...!

Mihaly Attila írta (2010-05-29 15:54:55)
Csaba testver csodalatos ember tobb ilyen embere lenne szuksege a magyaroknak es az egyhaznak.

kismiska írta (2010-05-29 14:49:54)
Ez a "másság" teszi tönkre a közösséget is.

ISTENFÉLŐ székely írta (2010-05-29 14:46:15)
Kedves Fazakas Csaba !
Írásának első része - a Sportcsarnokban megtapasztaltakra vonatkozó leírás - eltúlzott, sarkított és burkolt ellenszenvet jelez. Jómagam protestáns vagyok,ám kíváncsiságból eljártam néhány szekta gyülekezési helyére, viszont semmi ehhez hasonlót nem érzékeltem. (Különben a kereszténység előtti időkben, sőt a zsidóknál is a tánc - nem a kéjelgő !- a vallási szertartáshoz része volt, az istenek, az Isten dicséretének kifejezése.)Ne próbáljuk a szektásokat beteg, fura entitásoknak beállítani ! Ők is istenhívő emberek,csak MÁSKÉNT élik meg a hitüket, mint mi.

moderátor írta (2010-05-29 13:41:40)
Kedves F.Csaba, kérem, ha lehet, fogja egy kicsit rövidebbre. Köszönöm!

Fazakas Csaba írta (2010-05-29 11:13:21)
Egyszer Budapesten véletlenül közétek csöppentem, tulajdonképpen az eső kergetett be oda abba a Sportcsarnokban, ahol épp soron következő istenes rituálétokat tartottátok. Te is ott voltál, akkor értettem meg azt, hogy mikor legutolsó találkozásunkkor istenes dolgaidat oly erőszakosan próbáltad rám erőltetni, tényleg nem vicceltél. Te komolyan hiszel abban, amiket időnként egy szuszra és nem kevésbé egy lére igyekszel elpapolni, mindezt miközben kígyó módjára törekszel tekinteteddel hipnotizálni hallgatóságod. Ezért is csavarodsz be olykor idő előtt, történik veled az, hogy a józanító hatású őszinte emberi vagy akár jámborabb izzású állati tekintet már eleve dühbe guríthat. Szóval, álltam ott valahol a dermesztő üresség érzetét sugalló rideg, azóta már nem létező(teljes egészében leégett) Sportcsarnok legfelső sötét lépcsőin és egy olyan émelyítően apokaliptikus kép fogadott, hogy egyszerűen nem akartam hinni a szemeimnek: istenes énekeket énekeltetek, közben táncszerű mozdulatokat lejtettetek melléje. Valóssággal zenget tőletek a csarnok, testben, mintha még valahogy ott lettetek volna, de lélekben, távol messze elkerültetek a való világtól, önmagatoktól és mindenki más emberfiától. Halovány emberek, annál is haloványabb körvonalai túlviláginak tűnő hangokat hallatva ide-oda mozdultak élettelenül előttem, mint valami különös szellemjáráskor. Oly groteszk volt az egész elénk táruló látvány és olyannyira álságos, képmutató, és több mint mesterkélt, hogy csalódottságunkban inkább kimentünk újra: vissza a zuhogó esőbe, mintsem, hogy tovább nézzük a szánalmas rituálétokat. Nem fogom elfeledni soha a látványt, mintha egy rém rossz horrorfilm frissen feléledt viaszszínű figurái keltek volna életre holtukból: mindenfelé gépies mozdulatok, élettelen, üres tekintetek, hamisan csengő erőltetett istenes énekek. Úgy tűnt, minden elhangzó dal, mint egy-egy segélykiáltás… nem meghallott, égből jövő! Emberek szorosan egymás mellett és mégis oly távol egymástól, mintha egy különös földönkívülinek szánt, ócska, elvásott régi bábjáték kellékeit rakták volna össze valakik egy helyre lomtalanítás előtt. És bizony jó lesz tudomásul venni, hogy az ugyancsak ránk erőltetett mesterkélt és hamis, életünkből több mint húsz évet ellopó szdsz holdudvarához tartózó istenes alakulat ideje végleg lecsengett. De viszont azt is kell tudnunk, hogy az elkezdett globalista cselvetésnek ellenben még közel sincsen vége, az ördögi rituálé továbbfolytatódik, új hegedűsök által igazítva új nemzeti patrubani féle gyászhuszárok kerültek a helyükbe. Most már jobbról előznek a mihaszna nemzetlezüllesztők, ott törtetnek, a frissen életre keltett jobbik képében. Ők az új fantomok, és nekik már a látszat végett sincsen szükségük Istenre. Tehát a „rosszlemeznek,” a sikertelen merénylet-szektaműsornak imitt pedig már rég vége kéne, hogy legyen, csakhogy egybetereltettetek sehogyan sem akarják megérteni, hogy az eleve halva született, az erőltetett hamis másolat örökre meghalt. Ha egyáltalán esetükben lehet bárminemű halálozásról beszélni, ugyanis a nevezett alakulat már elejétől fogva szabályos tetszhalotti körülmények között huppant a világra. A nem élő továbbcsipkedése, életre pofozása, egyéb kényszeredett pillanatokat hozhatnak a hites műfajban utazóknak, bizonyos emeleteken újabb virtuális vaspántos ajtók zárulhatnak be, mi által egyben lélekbörtöni állapotokat kreáltathatnak. Hithamisítvány, mint kiüresedett lélek önként magunkkal vonszolt béklyói, ennél, még az akasztófa fájába is több élet szorul, hóhérnak, áldozatnak őszinte és egybehangzó örömére. Mi évente többször is eljárogatunk Csíksomlyóra egyéb kegyhelyekre, ahol általában mindig igyekszünk meghallgatni Isten szolgáinak felénk intézet szavait, olykor pedig, mikor a lehetőség úgy hozza, személyesen is szóba elegyedünk vélük. Sokáig törtem a fejem azon, hogy miért is fontosak számomra ezek a látogatások, és rájöttem, hogy azért, mert az igazi hit tolmácsolásához is kell a hiteles ember, a választott hivatását komolyan vevő egyházi szolga. Őket is keresni kell manapság, hiszen az egyházi hívatás a tökéletesség felé tendáló teljes embert igényel. Közben mi is sodródunk tovább, éljük magunk életét, ez idő alatt a ránk nehezedő vad tajtékzó balsorshullámzásban a Történelmi Egyházaink is megpróbálnak e változási folyamatoktól nem lemaradni, odaigazítani vallási dolgainkat a gondokkal teli rendkívül nehéz mához, soha ki nem lépve Isten szavából. Csíksomlyó évente megismétlődő csodáját ezért is amolyan mennyei megmérettetésként kell értelmezni, és ha marad a szint, nem apad a hívők száma, mi több évről-évre egyre többen leszünk, ez egyben azt is jelenti, hogy egyházi nyájaink vezetői jó pásztor módjára jól végezték dolgukat. Nehéz egy feladat évről-évre úgy megújulni, hogy mindig közelebb kerüljön az egyház az egyszerű emberi elvárásokhoz, ugyanakkor rendkívüli ráfordított energiákat szükségeltet a hitelesség megőrzése. A Történelmi Egyházainknak naponta bizonyítaniuk kell felénk, ugyanis, mint az köztudott, a bennünk lévő kisördög soha nem hagy minket se nyugodni. Továbbsugározni a bizalmat, az Élő Isteni Szeretetet, közben minduntalan kinyújtani védelmező kart a gyengébbek, és főként közöttük az eltévelyedettek felé. Miközben embernek fia a szakadék sötét mélyéről egy lépésre a földi pokoltól igyekszik meggyőzni hallgatóságát, választott istene igazi embert felemelő nagyságáról. Emberileg mindez rendkívül nehéz megoldásra váró kihívás, de Isten áldása mindig rajtunk, így olykor észre sem vesszük, a ránk törő szűkösebb szürke éveket. Csíksomlyó valóságos álom, angyali műhelye a lélekkiigazításnak, mindannyiszor elmegyünk oda, hogy kissé helyreigazítsuk kiüresedettnek tűnő belső énünket. A lépteink nyomával illetett szenthelyek, illetve az ott elhangzó szentbeszédek által megérintetvén aktiváljuk az évezredek óta belénk plántált, csupán hit és magyar művelődési értékek által előhívható bennünk szunnyadó kódolt alkotó őserőket. A hit és akár Magyar Bölcsőnknek is nevezhető varázslatos hely térereje, meg a magyar kulturális értékek egymásra gyakorolt kölcsönhatása következtében jön létre az a leírhatatlanul csodálatos eszményi állapot, amelyet, bátran Istentől eredeztethető Mennyei kisugárzásnak mondhatunk. Miáltal mindig többek lehetünk eltipróinknál, könnyűszerrel meg tudjuk különböztetni az élethűnek tűnő talmi fénymásoltat a Valóságostól. Személy szerint hiszem azt, hogy a felénk kinyújtott védőkar, a magyar művelődési értékeinknek köszönhetően minden egyes alkalomkor különös találkozásnak lehetünk a részesei, van egy olyan különös egyedi kisugárzása a Csíksomlyói sokadalomnak, angyali felszabadult zsibongása, ott vibrál a levegőben földi létünk minden ragyogása, amely Földön túl mutató életpezsgésnek az egész világon nincsen párja. Aki eljön Csíksomlyóra, életében először érzi azt, hogy valaki mindig féltőn figyel ránk, soha nem engedi el kezünk, igazi lelki megnyugvás lesz úrrá rajta. Amerre csak ellátsz, valódi emberi melegség, az igazi szeretet árad mindenfelől, olyan tökéletes minden, mintha a földi Mennyországba csöppentünk volna. És ez az érzés még tovább erősödhet, mennél jobban hiszünk saját magyar értékeinkben, önként felvállaljuk a keresztény hit tanításait, továbbcsiszoljuk magunk, próbáljuk átadni meglelt értékeink, nálunk kevésbé szerencsésebb népeknek. És szívesen megosztjuk minden értékünk egész Kárpát-medence összes népével, hogy hadd tanuljanak ők is, hogy így lehessenek ők is igazán boldogak! Tehát jó magyarnak lenni, egyet jelent még közelebb kerülni Istenhez. Ez évben a pirosló orcákról, fénylő tekintetekből, derűsen csengő szavakból az is kiérthető volt: célegyenesben vagyunk, most már csak rajtunk, magyarokon múlik, hogy a világ egy új, sokkalta emberibb, Istennek is tetsző arcot öltsön. Az ez évi búcsúra a szép emlékű Márton Áron püspök urunk is valószínűleg nagyon, de nagyon büszke lenne. És természetesen a jövő évi somlyói sokadalom minden valószínűséggel még szebb pillanatokkal ajándékoz majd meg minket. Jó felé haladnak dolgaink, talán csak még arra kell figyelni, hogy ezentúl még jobb magyarnak kell lennünk, úgy tűnik, vár ránk, ránk bizatott a földünk minden gondjának-keserűségének a kijavítása. Egyéb kiigazításokról szólva: jó lenne, ha magyarságunk vezetését felvállaló politikusaink is végre megértenék azt, hogy aki nem képes eljönni közénk Csíksomlyóra Pünkösdkor, annak továbbá nincs is mit keressen a magyarságunk élén. És ha már annyira vágyunk arra, hogy legyen úgy, mint régen volt, az elkövetkezőkben mi is legyünk olyanok, mint kell. Vegyük le magunkról az elvtársi időkre emlékeztető „munkás salopétákat”, és lehetőségeink szerint minél többen menjünk el ezentúl népviseletben a búcsúra.

keresztény írta (2010-05-28 22:47:15)
Kedves moderátor!
Elnézést kérek, ha valamivel megbántottam volna. Látom, velem szemben, elég erőteljesen lép fel, ugyanakkor azokkal szemben, akik elég durván reagáltak, nem nyilvánított ki ilyen határozott véleményt. Azt gondolom, hogy ez nem teljesen korrekt, de, ha Ön így látja jónak, korrektnek és etikusnak, akkor elfogadom fellépését.

moderátor írta (2010-05-28 22:39:20)
Kedves keresztény! A hitvitát itt most azonnal lezárjuk, és áttereljük más fórumokra. A fenti búcsúsbeszéd se ilyen céllal került fel portálunkra. Vélemény írható, amivel viszont hitvitát gerjesztene, töröljük.

keresztény írta (2010-05-28 22:16:47)
Kedves Erzsébet!
Köszönöm kedves szavaidat! Isten áldjon meg!
Kedves csontos!
Köszönöm, én is így gondoltam. És ezért mondtam, hogy magyar vagyok én is, annak is vallom magam, magyarnak nevelem a gyermekeimet, meghatódtam - őszintén! - mikor kimondták, hogy kérhetjük a magyar állampolgárságot, megtanultam helyesen magyarul beszélni és írni, másokat is erre nevelek, és azért dolgozom, hogy népem erős, megbecsült nép legyen. Viszont az nem azt jelentti, hogy elfogadok dolgokat, csak azért, mert a többség esetleg azt tartja jónak, vagy nem meri vállalni a másfajta véleményét nyíltan.

kio írta (2010-05-28 09:59:12)
"Kereszteny" Te nem ertettel engem, egy ujsagcikk ala is oda kell irni a nevet, ha nem, azt nem is kozlik. Ha enyire okosnak tartod magad merd valalni, hogy milyen zaszlo alatt futsz. Vagy szegyeled. Hany evre tudsz visszamenni azon az erintett lancszemen amely Jezustol jott 2000 eve? Melyik evhez irod be alakulasotokat? Amig ezekre nem felelsz addig nincs is mit tarsalogj es foleg, nem lessz ertelme szoba keveredjek tobbet veled. Gyava vagy, nem mered hitkozosseged nevet, zaszlajat valalni.

csontos írta (2010-05-28 08:48:25)
Nem tudom, mi értelme van szétválasztani, ami egybe van. Nem tudom mért kell egyiket a másik ellen kijátszani. Magyarnak születsz, az nem érdem. Arra épül a hited, ha vállalod, ha éled. Ha nem, akkor emberként is hitvány vagy. Hogy lehet magyarkodni hit nélkül? A hit pedig az adott nemzeten belül élhető meg. Ha magyarul vagy keresztény, magyarnak születtél, magyarul imádkozol, nem vallhatod magad kínainak...

hűbele írta (2010-05-28 08:43:47)
Kedves Góbé! A búcsú elsősorban a lelki megtisztulást szolgálja ... Tehát az Ígéről szól a történet... Aztán magyarkodni is lehet. Sőt kell is! De amit Ön mond az olyan, mintha mindnképpen a gyógyszertárban akarna kolbászt venni ....
Másrészt meg ... hát ... nyelvében él a nemzet, mondják ... Önben is remélem előbb- utóbb ébredezni fog a magyar nyelv....

Erzsébet írta (2010-05-28 00:15:18)
Te "keresztény" , nem unod önmagad, legalább annyira, mint mi a te szajkószövegedet...?! Vedd már észre, hogy ugyanazt fújod, és nevetsges vagy !!! Aki akarja, elfogadja első hallásra(olvasásra), a többieket csak ingerled vele! Nem hiszem, hogy a te istened ilyen hülyegyermek-magatartást vár el tőled!!!


keresztény írta (2010-05-27 23:06:16)
Kedves kio!
Nem most vettük, vettem észre, sem Istent, sem a Fiát!
Addig is megvoltam, megvoltunk. Az, hogy te nem tudsz dolgokat, nem ismered a történelmet, nem azt jelenti, hogy nem voltak. Vesd össze légyszíves a katolikus tanítást az Igével, és megláthatod a különbséget. Persze, ha megengeded magadnak. Vagy kérdezd meg az Urat! És várd a válaszát! Mert fog válaszolni!
Nem érted még mindig a lényeget! Nem az a fontos, hogy most ilyen cimkét, vagy olyan cimkét aggassunk magunkra! Ez Istent nem érdekli! Lehetek én katolikus, református, evangélikus, unitárius, Jehova Tanúja, baptista, hitgyülis, szombatista, presbiteriánus és még sorolhatnám, de nem ez fog engem megváltani. Megváltani csak az fog, ha befogadom őszintén a szívembe Jézus Krisztust, megvallom Őt uramnak és szabadítómnak, és az Ige tanítása szerint élem az életemet!
Kívánom, hogy Te is megtapasztald!

toducz endre írta (2010-05-27 12:09:10)
Kedves református lekipásztor Csíksomlyón, az előbbimből kifelejtettem, hogy Isten éltese róm.kat. házigazdáját.

toducz endre írta (2010-05-27 12:05:04)
Kedves református lekipásztor Csíksomlyón, találékonysága, helyzetfelismerése, finomsága és magyarságszeretette dicséretre méltó, nem csoda, hogy a mai róm.kat. klérus képviselői igyekeznek bagatellizálni tettét, ötletét a dogma nevében. Tisztelettel.

egy szerzetes írta (2010-05-27 11:17:56)
Bálint Klára (református lelkipásztor Csíksomlyón) figyelmébe: Köszönöm az írásodat. Csillognak soraid!!! Azt tartalmazzák, amiről minden magyarnak érdemes beszélni. Istenben minden megoszlás megszünik. De csak benne és csak általa.

béla írta (2010-05-27 09:32:19)
Nekem is rengeteg református, unitárius, evangélikus ismerősöm és barátom jár Csíksomlyóra, a pünkösdi búcsúra, évek óta. Nyilván őket is megfogja, megérinti a magyarság lelki egysége, amit ott megtapasztalnak. Ez mindannyiunknak erőforrás. Ez viszont nem teszi fölöslegessé, nem teszi zárójelbe a csíksomlyói búcsú értelmét. Ellenkezőleg, még jobban felerősíti, sőt kitágítja azt. Aki egyszer eljutott Csíksomlyóra, az a következőben már vágyódni fog.

református lelkipásztor Csíksomlyón írta (2010-05-27 07:12:55)
Miért zarándokol el Maglód református lelkipásztora a Csíksomlyói búcsúba?

Bálint Klára: Talán éppen azért, amiről az imént beszéltem. A Csíksomlyói búcsú mostanra az összmagyarság legjelentősebb találkozójává vált, az együvé tartozás immáron nemcsak szimbólumokban, de fizikálisan is megélhető ajándéka. - És hogy egy református lelkész miért zarándokol el egy olyan ünnepre, ahol többek között azt ünneplik (és ez ott el sem hangzott), hogy a csíki katolikusok a reformáció korában diadalt arattak a rájuk protestantizmusukat rákényszeríteni akarók felett? Azért, mert én ellene vagyok minden erőszaknak, s ez alól nem felmentés, sőt, ha a magam tábora-béli az elkövető. - És, hogy miért zarándokoltam el református létemre egy katolikus Mária ünnepre? Mert én a magam módján nagyon is szeretem az Úr Jézus Krisztus édesanyját, Máriát, akit az Isten arra méltatott, hogy megszülje egyetlen szeretett gyermekét, az Isten mindenét, a mi Megtartónkat. - Egyre inkább azt gondolom, hogy a mostani világ - legalábbis az enyém - nem arról szól, hogy miféle kisebb-nagyobb nüánszok választanak el minket egymástól (akár még dogmatikailag is, amiből pedig kitűnőre vizsgáztam), hanem hogy micsoda lehetőség van az egymásra találásban. Egyre inkább azt élem meg, hogy a nyitottság, a befogadás és a bizalom (éppen, ami sebezhetővé tesz minket) olyan ablakká válhat szívünkön, ahol az Isten titkokat rejtő ajándékaival egy-egy kivételes pillanatban megajándékozhat minket. Ilyen, az életem legszebb kincsei között őrzött ajándékkal gazdagodhattam ez év Pünkösdjén testvérfalunk, Lövéte katolikus templomában. Amikor 50 km-es árkon-bokron esőben-sárban megtett kétnapos csíksomlyói zarándoklatunkról hazaérkeztünk Lövétére, a színtiszta katolikus falu pap bácsija (ők így hívják) megkért engem, a református lelkésznőt (micsoda szeretet, szelídség és bizalom kellett ehhez, hisz ott református lelkészt, főként nőben még életükben nem láttak), hogy szólnék-e, akár megtartanám-e a pünkösd ünnepi kismise szentbeszédét, ahol majd főként gyerekek és asszonyok fognak hallgatni. Meglepődve és nagy örömmel vállaltam. Mivel semmiféle „papos” ruhám nem volt, kölcsönkértem a háziasszonyom lövétei népviseletét. Az ő ruhájukba bújtam bele, ahogyan az Isten is Jézusban felöltötte magára az embert. A zsúfolásig megtelt templomban, 600 embernek hirdethettem a pünkösdkor hozzánk eljött isteni szeretet és erő vigasztalását. (Ezt a házi feladatot kaptuk a Búcsúban Bőjte Csaba atyától). Aztán megkért a pap bácsi, hogy elmondanám-e ezt a nagymisén is a főleg férfiakból és persze asszonyokból is álló nagy gyülekezetnek. Hát persze, Isten segedelmét kérve, örömmel. Alig merem elmondani, de mégis, hisz Istent dicséri: a Szentlélek szívből szívbe vitte az igét, a szeretetet; én is, s a keménynek mondott székely férfiemberek is bele-bele nyeltünk a könnyeinkbe. Majd simogattak, puszilgattak a székely mamák, hogy az Isten fizesse meg! Megfizette, érdemtelenül busásan megfizette, elmondhatatlanul boldog voltam ennyi-ennyi szeretettől, hogy adhattam az Istenét és kaphattam a testvéreimét. - Azóta is azon a bizonyos nyitottság-befogadás-bizalom ablakon gondolkodom. Működik, Istenem, de működik! Köszönöm, hogy a Lélek fújja, nyitogatja azt az ablakot: ki-be, be-ki. S ha majd a mi Trianoni emlékművünk köveit meg-megsimogatom, minden egyes simogatásnál érezni fogom kezemen a lövétei székely nénik simogatását, torkomban a székely férfiemberek benyelt könnyeit, szívemben: hogy mennyire is nagyon szeretlek Titeket maglódiak, és bárhol is élő magyar testvéreim.

kio írta (2010-05-27 00:01:54)
Kedves mindazok (mert meg mas "kereszteny" is irhat) akik most 1800 ev utan vettetek eszre, hogy Isten is van valahol, neki van egy Fia es a Fiunak egy edesannya is, akinek Maria a neve es van Szentlelek vagy "szellem" ahogy masok mondjak. Kerdeznem idaig hol voltatok? Mikor alakultatok? Miert csak most 1800 ev utan kezditek osztani a tudasotokat es tanitotok minket arra, hogy tiszteljuk-e (mert nem imadjuk!) Jezus edesannyat Mariat? Kerdezem ha mar ilyen okosan mindent tudtok ezt miert csak most mondjatok? Megegyszer kerdezem idaig hol voltatok, milyen nev alatt hirdettetek idaig azt a bizonyos Iget amelyet oly anyira ismertek? Merd kiirni kedves kereszteny a nagy igazsagos vallasod, hovatartozasod, kozosseged nevet. Ne szegyeld azt. Merd megvallani a te Uradat nevvel el latott zaszlo alatt, ne szegyeld azt a gyulekezetet amely ilyen jol megtanitotta neked az Iget. En Romai Katolikus vagyok es nem szegyelem kiirni, hogy hova tartozok. Lassuk te hovatartozol es ki alapitotta gyulekezetedet es mikor?

Góbé írta (2010-05-26 22:48:31)
Hát kedves Keresztény elsősorban azt mondanám ha magyar ! hogy hazádnak rendületlenül.... másodsorban itt mindenki elmondta már egy párszor hogy abban hisz amiben akar és hadjon békén mindenkit és ne írogason az igéjéről mert a macskámot sem érdekli. Itt elsősorban a fenti cikkben egy olyan emberől ismétlem emberől van szó és nem titulálom semminek mert mindenki tudja hogy Böjte atya kicsoda és nem kell ő erősködjön az ő igéje mellet mert ha csak bolintana akkor is értenénk hogy miről van szó. Tehát ő már letett valamit az asztalra ! és ha majd ön is letesz egy hasonlot akkor prédikálhat itt a tisztelt publikunnak de addig is még egy kicsitt olvasgassa azt a bizonyos könyvet .

hívő írta (2010-05-26 22:45:59)
Kedves székely asszony! Az összefogás ott kezdődik, ha elfogadjuk a másik másságában a többletet, akkor is, ha nincs szükség rá, vagy nem értünk vele egyet. Én tisztelem és szeretem azt is aki nem katolikus. Legyen elsősorban jó ember. Ha igazából hisz, akkor jó magyar válik belőle. Ha valaki keresztény, ahogy az előttem írogató szektás testvér, és jó magyarnak vallja magát, akkor mért vonja kétségbe egy nép féltve őrzött kincsét, az egyetemes egyház hitét stb? Böjte Csaba beszédét vonta kétségbe és bagatellizálta Mária-hitünket.Akkor az ilyen milyen ember? Ott kellene éljen Csíksomlyón egy évig remeteségben és gondolkodjon, hogy tisztuljon az agya. És ne takarózzon az igével mert kilóg a lóláb. Hamis az egész gondolkodása. Az ilyennel, hogy keressem az egységet. Legfennebb úgy, hogy imádkozok érte, és nem válaszolok a hozzászólására. Si ku ásztá gátá.

székely asszony írta (2010-05-26 22:29:48)
Kedves Vitázók!
Azt látom, hogy a hit is megosztja a magyart, épp úgy, mint a csonka országban a pártok az embereket.Szerintem elsősorban magyarok kell legyünk, másodsorban is magyarok, aztán jöhet a felekezet.Vagyis első a család, második is a család, azután a nemzet, és végső soron a felekezet.Nem hiszem, hogy Isten nem így várná tőlünk, emberektől.Mert a legfontosabb a család, ez álljon mindenek felett, innen indul minden, ez adja mindenkinek az alapot.Istent szerető emberek kell legyünk, nem Isten félők.Valahogy a félés mostanában eléggé elterjedt.Én nem félek Istentől, én szeretem, és tudom, hogy ő is szeret engem.Ezt nap mint nap bebizonyítja. A Mária hit is nagyon régi, még a kereszténység előtti. A Boldogasszony hitünkkel könnyen bevezettek minket a kereszténységben, nem mintha addig is pogányok lettünk volna.Mindig volt hitünk.Sokan a magyarságot is Szent Istvántól számítják, pedig addig is léteztünk,hittünk, stb.Nem akarok hitvitában szállni, de a hozzászólók , mielőtt írnának, jobb lenne, ha utána néznének dolgoknak, és nem a saját hitükkel dobálóznának.Össze kell fogni, végre valahára!Nem azt kell nézni, hogy ki milyen vallású, ki székely, ki magyar, hanem igenis mindnyájan EGY VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK!,ezt kellene már valahogy megérteni.Addig nem leszünk soha győztesek, amíg így viselkedünk!

keresztény írta (2010-05-26 22:00:53)
Kedves Ágoston!
Komolyan mondom, magyar vagyok. Ezt soha nem tagadtam, és sokszor nehéz helyzetekben is kiálltam ezért! Viszont hiszem, hogy először Isten gyermekei kell legyünk, és csak azután magyar, vagy székely.
Köszönöm a bíztató szavakat!
Ne kételkedjen!!

Ágoston írta (2010-05-26 21:49:05)
Nem hiszem, hogy úgy kellene Isten gyermekei legyünk, hogy sorrendet állítunk, keresztény.
Szerintem nekünk úgy kell magyaroknak, székelyeknek lennünk, hogy közben Istenhívő keresztények vagyunk, és viszont. Ha mindez nem egyszerre és kölcsönösen él a lelkünkben, akkor tévúton járunk, mert az lemondás valamelyikről, valamennyire.
Üzenetközvetítő képességében kételkedem.

keresztény írta (2010-05-26 21:47:02)
Kedves sic!
Nem dobálózok a Szentírásból kivágott idézetekkel. Pláné nem "térítő" érdekeket szolgáló idézetekkel. Inkább elmondom az igazságot! Az igazság mindig fájdalmas, és nehezen veszik be az emberek. Jézus idejében is, megverték, megköpdösték, megalázták, azért mert vállalt valamit. De Ő megmaradt, fennmaradt. Azok pedig, akik támadták, elsüllyedtek a történelem feneketlen kútjában.
Ha abban akar maradni, én nem fogom kirángatni. Viszont el fogom mindig is mondani, hogy az nem helyes. És ne részleteket keressen az Igéből, hanem olvassa el az Igét teljes egészében. És keresse meg, hol írja azt, hogy amit az apák hittek, abban kell higgyenek a fiak is, hol írja azt, hogy Máriát imádni vagy tisztelni kellene, hol írja, hogy hozzá kell fohászkodni, őt kell kérni, hol írja, hogy a Szenthagyományok léteznek és azok szerint kell élni életünket. Ha ezeket megmutatja az Igében, akkor elfogadom mindazt, amiket nekem írt. Addig, ne haragudjon, de nem fogadhatom el érvelését!
Ha az enyémek ferdült nézetek, amelyeket kimondottan az Ige alapján írtam, azzal alátámasztva, akkor engedje meg, hogy kételkedjek abban, hogy Ön rendszeres Igeolvasó.
Nem kell kérjenek sem belőlem, sem alteregomból. Nem is én vagyok a fontos! A fontos, hogy találkozzon és megismerkedjen személyesen a názáreti Jézus Krisztussal. Ez a fontos!! Ha ez megtörténik, mondhat rám, amit akar - igaz akkor nem fog már tudni! -, de örülni fogok önnel együtt, hogy ott lehet Isten országában!
Isten áldja meg!!

keresztény írta (2010-05-26 21:24:16)
Kedves ISTENFÉLŐ székely!
Első hozzászólását méltányoltam, a másodikról nem nyilatkozom.
Kedves Breza!
Elolvastam, köszönöm szépen! Sok igazság van benne! Érdemes lenne sok embernek elolvasni ezeket a sorokat!
Kedves A "másoknak"!
Nem magyarok és székelyek kell először legyünk, hanem Isten gyermekei. Nem a magunk arculatára és elvárásaink kielégítésére kell faragni a hitünkte, vallásos érzelmeinket, hanem Isten Igéje szerint!! Nem akarok semmiféle egységet megrontani, amennyiben van egység. de kérem ne keverje össze a hitéletet a nemzeti élettel!!
Istentelenekkel is foglalkozunk.
Nincsenek gazdáim, egyedüli "gazdám" a Mindenható Isten! De, ha gondolod, Neki átadom az üzenetedet! Nem hiszem, hogy örül majd. vannak helyek, amelyek jobbak a régieknél, vannak amelyek nem. A mormon-t én sem tartom elfogadhatónak.

góbé írta (2010-05-26 20:10:32)
TE-nek: Van okuk rá, de ez nem azonos az imádással.

toducz endre írta (2010-05-26 19:34:43)
Kedves góbé, nem imádják, de tisztelik!

góbé írta (2010-05-26 19:08:02)
A katolikusok sem imádják Máriát.

ISTENFÉLŐ székely írta (2010-05-26 17:47:36)
Protestáns felekezet tagja vagyok, és bár nem imádom Máriát, mégis ennek az újságcikknek a linkjét feltettem a Facebook-os adatlapomra, mert ennél igazabb, emberibb és főleg IDŐSZERŰBB üzenet kevés van, és aki nem csupán a formaságokat nézi, nem a részletekbe köt bele, hanem képes az esszenciát meglátni, az TUD AZONOSULNI Böjte Atya gondolataival !!!

nyárádmenti írta (2010-05-26 13:10:25)
Breza, nagyon köszönöm hogy hozzá szóltál. Végre egy igazi keresztény ember. Az Úr áldjon.

Varro Katalin írta (2010-05-26 11:33:04)
Köszönöm, hogy feltettétek ezt a felvételt.

sic írta (2010-05-26 09:17:21)
Tisztelt, magát “keresztény”-nek címző hozzászóló! Értse meg, ne dobálózzon a Szentírásból kivágott, az ön „térítő” érdekeit szolgáló idézeteivel! Megkereszteltek már minket apáink hitében, mi a Szentírás egészét tartjuk útmutatónak, tiszteljük a Szenthagyományokat, és példaképeink a szentek. Az illetlenség netovábbja volt öntől a ferdült nézeteit ide, a Bőjte atya szentbeszédéről való tudósítás után beszúrkálni. Nem kérünk önből, sem az alterego-jából!A "másoknak" írta (2010-05-26 02:24:29)
Mi magyarok és székelyek, ilyenek vagyunk. A történelmi egyházaink a támaszaink, mert figyelembe veszik azt is, hogy magyarok vagyunk és egy kicsit a mi izlésünknek megfelelően hazaiak és miénkek. Köszönet érte. A katólikus papjaink - hála Istennek - Máriásak, mert ők még tovább adták a Szent Istváni hagyatékot és a Mária tiszteletet.

De titeket, bármennyire is a szeretet nevében "oltnak be", titeket idegenek mozgatnak és éppen azért, hogy lemorzsolják azt a maradék, nemrég kialakult egyházi türelmet és egységet, ami a magyarságon belül van.

Szerintem inkább az istentelenekkel kellene foglalkozzatok, az még méltányolandó és nem ilyen helyekre beirogatni és provokálni, a más ünnepébe és örömébe beleronditani.

A mindenütt a másságot támogató és azt mindig újabb és újabb köntösbe bújtató gazdáidnak pedig mond meg, hogy Székelyföldröl azt üzenjük, hogy: "Kösz, de viszlát" van nekünk saját vallási életünk, mi nem most kell azt kitaláljuk.

És ha lehet, akkor a Magyarországi ébredező magyaroknak is azt ajánjuk, hogy a történelmi egyházakhoz térjenek vissza, mert azok nem a mostani globalizált tőkeagymosás termékei, mint a mormon stb. szekták

Köszi.

Breza írta (2010-05-25 23:45:32)
Kedves keresztény testvérek!

Elolvastam a lentebb olvasható írásokat. Látjátok a sátán hova jut? Itt vitatkozunk egymással. Minek? Én személy szerint katolikus vagyok. Tudom voltak hibás tettei az egyháznak. És azt is gondolom: nem az egyház/gyülekezet a hit. Nem a vallásosságtól, a dogmáktól lesz az ember hivő, keresztény. Én megtaláltam Istent. A fentebb említett vallásban, és igyekszem az ő tanításának megfelelően élni. (Biblia) Vitázhatnánk Mária tisztelet meg szentek, meg dogmák s a többiről. Meg arról is melyik egyház mikor alapult, meg ki ment el előbb wc-re. Minek? Krisztus alapította a keresztény "egyházat" vagy "gyülekezetet". Meg az ő apostolai vitték tovább. A lényeg hogy mi, a hívők keresztényként éljünk. Nem csak szóval, tettel. Ne azt nézzük hogy na, a Józsi mit tett rosszul, na hogy szakadna rá az ég. Karold fel. Van rossz ember, pap, pásztor, tanító. Mert ember. Nekünk hinni kell, egymásnak erőt adni. Eltérhetnek ugyan a dogmatikában a dolgok. De mind hisszük az Atyát, Fiút és Szentlelket/Szentszellemet. Mind hisszük Jézus Krisztust. A feltámadást, azt hogy legyőzte a halált. Miért kell vitatkoznunk itt, hogy ki mikor mit hogyan, drága testvérek miért?
Lehet vitatkozni, de akkor teremtsünk rá alkalmat, vitaestet s a többi. Ne arról szóljon az ha különböző felekezetek találkoznak hogy ki mit fogad el. Hiszünk! Ez a lényeg!
Isten tanítása a lényeg. Adott az Úr egy "használati útmutatót" az emberi léthez. Olvasd! A liturgia, meg a többi púder, cicoma. Szépek, jók, kinek ez kinek az tetszik, de nem az a lényeg. Körítés. A lényeg mégegyszermondom az: TE hiteles keresztény legyél a világban. NE mást nézz. Magadat. Hiteles vagyok-e, igazán Krisztus tanítását követem, aszerint igyekszem élni? kérdezd ezt magadtól. Én mindennap megkérdezem magamtól. Nem vagyok elég jó egy nap sem. Ezért nem is szeretek belemenni a vitákba kinek van igaza, ki van régebbóta mit alapított Jézus, sorolhatnám, meg még hülyeségeket is. Minek? Ha te hitelesen próbálsz élni akkor jó. Isten tanítását tartsd szem előtt és Jézus Krisztus példáját. Nem lesz baj!
Köszönöm hogyha elolvastátok!
Isten áldása legyen rajtatok!
B.J.

ISTENFÉLŐ székely írta (2010-05-25 23:42:08)
Kérdezem : a protestáns egyházak is szektások, mert nem imádják Máriát?
És kérdezem : Kálvint nem nevezték volna szektásnak, ha annak idején ismert lett volna e szó ?
És ha elfogadjuk a Bibliát mint a kereszténység hitalapelveinek útmutatóját, miért nem olvassuk figyelemmel ? Mert akkor bizony kiderülne, hogy az évszázadok folyamán az egyházak mennyit tettek hozzá, illetve mennyit vettek el a Szentírásból !
Különben a legérdemesebb - és legemberibb ! - hozzászólása Góbénak volt : ne vitázzatok,az igazi keresztény a cselekedetei által ismerszik meg !!!


keresztény írta (2010-05-25 22:59:21)
Az Úr kegyelme legyen mindannyiunkkal!
Isten áldjon Benneteket!

Gobé írta (2010-05-25 22:36:38)
Hát emberke nem én vitatkozok veletek hanem ti egymásal ha jol tudom már tegnap ota . Probáljátok egymást kiotatni vallásból. Szerintem ezt hadjátok a papokra vagy lekipásztorokra vagy mindegy ha buthista szerzetesre hadjátok is nem ez a lényeg hanem az hogy tegyetek is valamit az igét hirdetni nem csak szóval lehet :segitsetek az elesetteken vagy az árvákon ahogyan ezt Böjte atya teszi . Itt megjegyzem nem a farizeusok bőkezü adománya volt Isten előtt tetsző hanem a szegény asszony köteg sarjuja amit az álatok elé dobott. És végezetül az sem zavazna ha más valású vagy mint ami megszokott hisz minden valásnak megvanak a maga hibái, és végül csak annyit hogy egy az Isten és ha a hétköznapokban is jó tetteket teszel segitesz másokon stb akkor máris az Úr igéjét hirdeted és sokkal többen tanulnak töled a hétköznapi emberek közül mitha Bibliábol vagy az Evangéliumból olvasnál fel nekik.részleteket nekik

keresztény írta (2010-05-25 22:04:04)
Kedves Góbé!
Nagyjából igazad van! Bár nem tudom mivel sértegettem? És kit? Nem saját igazamról győzködtem bárkit is! Utánanézhetsz, hogy csakis isten Igéjét vettem alapul, semmi mást. Nem az én igazamról beszéltem, mert nekem nincs igazam! Az Úrnak van csak kizárólag igaza!!!
Nem martam senkit, nem is szeretnék. Hidd el, csak annyi vezérelt, hogy hírdessem az Igét, az evangéliumot! Amint elolvastad, elolvashatod beírásomat, senkit sem hívtam semmilyen egyházba, szektába, gyülekezetbe, közösségbe. Csak azt írtam, amit az Ige mond, bizonyos dolgokkal kapcsolatban. " Akinek van füle a hallásra, hallja." ezt is írja az Ige!
Isten áldjon!

hívő írta (2010-05-25 22:00:19)
Csak a felebaráti szeretet jegyében írok választ és ezzel lezárom részemről-ha neked minden mellékes, és nincs, légy boldog!

keresztény írta (2010-05-25 21:56:26)
Kedves hívő!
Na jólmegaszontad! Mondanák mifelénk. Lelkesedésem van, sajnos tudománynak híjával vagyok - én ezt beismerem -, éppen ezért szeretek tanulni a nálam műveltebbektől.
Ezzel egyetértünk. Ez már jó! Mármint azzal, hogy Isten megtestesült Igéje Jézus Krisztus. Ez már nagy lépés!
Létezik Szentírás, de nem létezik Szenthagyomány. Igen, Isten Szelt Lelkén keresztül írták meg emberek a Bibliát, de nem saját akaratukat ráerőltetve.
Nem mondtam, hogy Jézus írta a Bibliát. Jó lenne nem megvádolni olyanokkal, amiket le sem írtam.
Tévedés! Nem annak az egyháznak köszönhetem, hogy eljutott hozzám az Ige, hanem kizárólag Isten kegyelmének köszönhető!!! Hogy milyen úton és módon tette ezt, az teljesen mellékes. És ezzel nem igazán kell kérkednie senkinek sem. Mert az Úré minden dicsőség!!!
Ismételten a Katolikus Egyházat tartod egyedüli egyháznak, bár réges rég köztudott, hogy az EGYHÁZ nem ugyanaz a Katolikus egyházzal.
Még, ha szektásnak is nevezel továbbra is.
Az okoskodások sokra nem vezetnek! viszont jó lenne, ha nem emberi tudományokat tanulmányoznál ezzel kapcsolatosan, és nem emberi segítségeket használnál fel, hanem Isten kinyilatkoztatásokat vennél alapul. Hidd el, az IGE az egyedüli igaz és hihető forrás! A többi csak púder! Akárki is mondana mást!

Góbé írta (2010-05-25 21:44:58)
Nó hát áljon meg a menet ! Hitetlen tamás banda ! Nem szégyelitek magatokat ? Nem vagytok ti sem hivők sem keresztények , mert egy hívő nem vitatkozik az alázatos és a mindenhatobann hisz ! és egy keresztény pedig nem sértegeti és nem győzködi sját igazárol embertársát hisz az Úr szabad akaratot adott mindenkinek tehát döntsön belátása szerint. Ami a bibiát illeti tudni kell rolla hogy emberek irták és nincs amit eről vitatkozni . És csak egy mondatot emelnék ki belőle : " Szem látta , fül nem hallotta , emberi ész fel sem fogja . " és itt a témát lezárhatjuk azt hiszem .
És nem itt kellene megbeszélni a 16. zsinatot és nem is fontos . A legfontosabb az ha annak tartjátok magatokat amit írtatok akkor éljetek Istennek tetsző életet és ne majátok egymást mert a pokolra juttok . És tudjátok a pokolban a magyarok üstjét senki nem őrzi mert azok mindig vissza húzzák egymást !


keresztény írta (2010-05-25 21:36:55)
Kedves eská!
Köszönöm hozzám szólásodat! Lesz egy elszámolás. Akkor sok minden ki fog derülni! Többek között az is, hogy Isten Igéje, vagy a Katolikus egytház tanításai az igazak. Ennyi.

hívő írta (2010-05-25 20:52:30)
Kedves keresztény testvérem. Nem tudom, te hogy állsz Biblia tudományával-biblikum, egzegézis stb- de gondoltam, konyítasz hezza. Ezek szerint csak a lelkesedésed van meg, a tudományod bizony foghíjas...
Isten megtestesült Igéje Jézus Krisztus. De ezt már szent János írja le közel száz éves korában, amikor már az egyház történelméből csaknem 50 év telt el. Jézus Krisztus nem írt, csak egyszer a porba. Ő igét hirdetett. A Szentléleknek kellett eljönnie, hogy a jézusi kinyilatkoztatást megértesse. Az Isten igéjét fokozatosan írták le és csak a harmadik századra alakult ki a kánon, a mai biblia. Nem írták le a liturgiát, a hagyományt, és még ott vannak az első századok tisztázásai, eretnekségei és tévtanításai. Isten sugalmazott igéjét emberek, a kiválasztott és felszentelt apostolok és tanítványai írták le. Úgyhogy az isteni ige értelmezése, értése, igazsága alá van vetve a Szentlélek által a hívő közösségnek, vagyis az egyháznak. Tehát ne válaszd szét a Szentírást és a Szenthagyományt. A hitújítás idején is, a sola scriptura jelszóval ebbe a csapdába estek egyesek, és úgy látszik semmi sincs új a nap alatt. Az ige az egyházban lesz érthetővé és értelmezhetővé, és te is ennek az egyháznak köszönheted, hogy eljutott hozzád. Nem hullott mannaként az égből a szájadba-fejedbe. Úgyhogy légy alázatos azokkal szemben, akik áthagyományozták neked, hogy te szabadon, egyházi kötöttségek nélkül idézgethesd.Pontosan azért hamis az okfejtésed, mert lehazudod, semmibe veszed és az egyház hitletéteményét, és anélkül akarod hirdetni az igét. Ilyenek a szektások.

eská írta (2010-05-25 20:44:29)
Keresztény, te azt tanultad, hogy Mária nem tétel. Én meg azt tapasztalom, hogy az. Sajnállak, hogy nem tudsz túl lépni betanult sémáidon, mert olyan kegyelemtől esel el így, amire talán éppen neked van a legnagyobb szükséged.

keresztény írta (2010-05-25 20:25:21)
Kedves hívő!
Te tényleg keresztényi ember vagy!
Ige hamarabb volt, mint egyház, hiszen az IGE TESTTÉ LETT!! Ezt írja az IGE!
Azt mondtad, hogy mi támadunk, mi vagyunk ellenségesek, mi vagyunk a szektások. Ehhez képest a megnyilvánulásod egészen keresztény, mondhatni olyan, mint egy hívőé.
Én azért szeretlek, mint teremtett embertársamat, és tiszta szívemből kívánom, hogy megismerd a Megváltót!
Isten áldjon, kedves barátom!

hívő írta (2010-05-25 20:16:03)
Kedves szektás keresztény, olyan elfogult és csőlátó vagy, hogy nem érdemes veled tárgyalni. Amikor az imádkozást, az imádást és a tiszteletet meg tudod különböztetni, akkor beszélgetünk. Biblia nincs egyház nélkül. Ez fából vaskarika. Illetve ezek vagytok ti. lá revedere!

keresztény írta (2010-05-25 20:11:30)
Kedves pati!
A történelmi dolgoknak érdemes utána nézni! Nem beszélve arról, hogy lenne mit takargatni a katolikus egyháznak is. De ezt sincs amiért firtassuk.


keresztény írta (2010-05-25 20:08:13)
Kedves Valaki!
Igen, nem vagyok katolikus, más vagyok, nem is tagadtam.
Az Igével kapcsolatban nem észérvekre kell hallgatni, hanem az Isten szavára! Az Igét csak szó szerint kell és érdemes értelmezni. Ha Őn azt állítja, hogy manapság is küld Biblia írókat Isten, akkor kérdem én miért zárta le a Könyvet? Miért írta az utolsó oldalon, hogy "aki ebben a könyvben írottakhoz hozzátesz, vagy elvesz belőle, az átkozott". Ezen elgondolkozott?? És itt nincs semmiféle észérv. De igen, szükség van tanításra! De nem akármilyenre!
Ki kell ábrándítsam! Isten igenis beleszólt a Biblia írásában, és higgye el nekem, nem rajtam mosolyog, amikor ilyen állításokat olvas, mint az Öné! Mert az Ige az szent, tiszta és sérthetetlen! Ez függetlenül attól, hogy mit szólunk mi hozzá, helyeseljük- e vagy sem! Nem érti meg? Isten sokkal több, mint mi el tudnánk képzelni!!! Nem hozzánk igazítja dolgait! Mi kell Hozzá igazodnunk!!

keresztény írta (2010-05-25 20:00:54)
Kedves hívő!
Ha tetszik, ha nem, a Biblia nem fogadja el a Mária imádatot. Ezt annak ellenére teszi, hogy összegyűl millió ember a Mária tiszteletére, vagy sem. Meg kellene érteni, hogy Istennek az akarata nem egyezik feltétlenül az emberek akaratával. Semmit sem lehet hozzátenni az Igéhez. Ezeket a dolgokat nem én találtam ki, csak egyszerűen fel merem vállalni. Tudom az a legkönnyebb, ha ilyenkor megbélyegzik és leszektásozzák az embert, de ez engem kevésbé érdekel.
Valószínűleg nem tudja a szekta szó értelmét sem, de semmi gond, mert az értelmező szótárban utána lehet nézni.
Én nem vontam kétségbe senkinek a hitét, azt mondtam csak, hogy az a hit nem jó hit az IGE szerint. Azon túl nem az én dolgom. De kötelességemnek érzem, hogy szóljak, mert eljöhet az az idő, amikor már késő lenne, és nem szeretném, hogy azt mondja valaki, hogy nem is tudott az igazságról. Kérem ne nekem higgyen, hanem vegye elő az IGÉT és olvassa, tanulmányozza, keresse a Mindenható Istennel a kapcsolatot. Meglátja, hogy előbb - utóbb válaszolni fog. Csak ne lepődjön meg azon, amit mondani fog!
Szomoró dolog azt állítani, hogy csak a katolikus egyház az egyedül üdvözítő. De ha Ön így gondolja, ám legyen. Azt viszont el kell mondanom, hogy ez ebben a változatban nem igaz! Még, ha sok katolikus ezt szeretné is.
Nem akarok magunknak Csíksomlyót szervezni, sem szeánszokon részt venni - tiltja az Ige! -, de még show műsorokban sem részt venni! Egyedüli vágyam, hogy a Mindenható Isten kegyelmében benne legyek és maradjak. Ennyi!
Ismételten mondom, tiszta szívemből kívánom, hogy megismerje személyesen Jézus Krisztust és a Mindenható Istent!

Széki Gergő írta (2010-05-25 16:24:24)
Böjte Csaba szentbeszédére mi is annyit szólhatunk hozzá: úgy legyen, Isten áldásával. Ámen.

egy katolikus írta (2010-05-25 16:15:33)
Isten éltesse sokáig Csaba testvért. Szép igazságos, tanultságos beszédet tartott. De azért még nem nevezhetjük szentbeszédnek. És az ebben jártasak tudják hogy miért és Csaba testvér sem merné szentbeszédnek nevezni. Jakubini püspökünk mondta a szentbeszédet, Csaba testvér inkább a világit.

Jné Marika írta (2010-05-25 15:46:37)
Hálás szívvel mondok köszönetet , hogy megnézhettem és hallgathattam . Köszönet érte egy nagyon kedves hölgynek, aki elküldte nekem ezt a felvételt. Áldja megérte a Boldogságos Szűz Anyánk .Remélem ,hogy egyszer én is eltudok menni erre a gyönyörű helyre. Tisztelet azoknak, akik a rossz idő ellenére is kitartottak .

ágnis írta (2010-05-25 15:26:39)
Kedves pati! Talán nem kellene az amúgy is meglévő ellentéteket tovább szítania. Ugyanakkor nézzen utána, miket ír, mert még a Magyar Katolikus Lexikon (amit pedig nem lehet éppen protestáns-pártinak nevezni) sem azt írja, amit maga. János Zsigmond nem romboltatta le a székesegyházat, az később pusztult el (de katolikusok is vétettek az épület ellen: a nagy katolikus hírében álló Báthory István fejedelem hadszertárrá alakíttatta); Szt. László csontjait pedig szintén nem ő (J. Zs.) szóratta szét, azt akkori elvetemült protestánsok végezték el a fejedelem engedélye nélkül!

Valaki írta (2010-05-25 13:23:53)
kedves hívő, a keresztény nevezetű lelkész nem katolikus, hanem valami más (presbiter szerű). A lényeg, hogy vitázni nem érdemes vele, mert ész érvekre nem hallgat sem ő, sem a hívei.
Szó szerint értelmezik a Bibliát és más írásokat az ördögtől származtatnak. Tehát Isten befejezte a Biblia írását már rég és ma már nem küld prófétákat és Bibliaírókat a földre, mert ma már olyan szép világ van, hogy nincs szükség tanításra :).
Azt képzelik, hogy Isten beleszólt a Biblia írásába és Ő döntötte el, hogy mi kerüljön bele és mi nem. Nos, szerintem ezen állításon még Isten is elmosolyodik.

Isten áldd meg a Magyart!

hívő írta (2010-05-25 09:41:14)
Kedves keresztény, ha római katolikus vagy, akkor érthetnéd mért érzik egyesek, hogy a tyúkszemükre léptek, és azt is, amiért a hívő felkapja a vizet. Aki Mária érdemeit, szerepét épp a Bibliára hivatkozva tagadja, őt mocskolja vagy semmibe veszi, annak véleménye egyenlő szekta. A hitben amúgy sincs vélemény, csak a kinyilatkoztatott hit, amelyet a Szentlélek garantál az egyháznak. Aki nem ért egyet vele, Isten ellen tusakodik és automatikusan kirekesztette magát az egyház közösségétől. Akkor meg ne sértődjék meg a szekta kifejezéstől. Ettől még létezik felebaráti szeretet és ökumenizmus. Csak ne kotyvasszunk mindent össze. A szeretetben létezik fegyelem és felelősség is. Főleg egy közösség hitében. Aki kétségbe vonja a másik hitét, akkor az milyen keresztény. És a felekezetek, kisegyházak nem egyenrangúak. Az mese a hogy minden vallás egyforma, vagy egyenlő. Az egyházszakadások is így történtek. A szektásodás is. Ha a szektásoknak jó a házalás, vagy idézgetik nyakra főre a Bibliát, tegyék, mert demokrácia van. De csak azzal tegyék, akivel lehet. Az ő Bibliájukkal, az ő felfogásukkal halásszanak zavarosban, de ne a katolikus egyház híveit szippantsák el. És ne oktassák ki az egyházat a hit kérdéseiben mert pontosan ők álltak ellen az egységnek és a hitletéteménynek, Akinek nem inge , ne vegye magára. És nem kell kényeskedni. Ahelyett, hogy állandóan a kat. egyházat, papjait támadnák, létét-tanítását megkérdőjeleznék, söprögessenek a házuk előtt. Szervezzenek maguknak Csíksomlyót meg szeánszokat, elájulással egybekötött show-műsorokat, árasszák el a médiát a liberális, istenhittel, mert ez a fogyasztható, ez a trendi. Az egyházamat pedig megvédem ellenük bármi áron. Szép napot!

keresztény írta (2010-05-25 08:49:59)
Megértettem, semmi gond, kedves moderátor!
Kedves Laci!
Sajnálom, hogy nem ismeri az Igét, viszont ezen lehet még javítani. Tiszta szívemből kívánom, hogy találkozzon azzal, aki meg tudja változtatni. Megsúgom: sem a Hitgyülisektől, sem a Mária rádiósoktól nem várhatja a megváltást, ugyanakkor Máriától sem és apostoli szent hazánktól sem, hanem a Jézus Krisztuson keresztül, a Mindenható Istentől!!
Ezért megéri Őt keresni!


moderátor írta (2010-05-25 08:37:32)
Kedves keresztény (2010-05-24 23:50:26), és másik hívő (2010-05-24 23:59:01)!
Amikor Önök hozzászóltak már régen aludtam. Ezért nem engedhettem ki az éjfél előtti hozzászólásukat.
Keresztény megértésében reménykedve maradok tisztelettel.

Kérem toducz endrét, hogy olvassa el figyelmesebben előző álláspontom.

pati írta (2010-05-25 08:02:46)
igaza van a moderátornak,nem kellene hitvitázzunk,de ez már a niceai zsinat és főleg Luther óta igy van,a hit nevében többtizezer embert megöltek-a hires erdélyi tolerancia egy mese,mert pld.János Zsigmond leromboltatta a Nagyváradi székesegyházat és szétszórta Szent László csontjait!és az ellenreformációról is szólni kellene,a prédikátorok gályarabságra hurcolásáról...vagy a Bözödújfalui szombatosok üldözése még 30 évvel ezelött is tartott!pathissus

toducz endre írta (2010-05-25 00:17:23)
Kedves moderátor, nagyon helyes, de eddig kellett volna művelni. Ezután jobb lesz a moderálás igéri a moderátor. A román kormány is így jár el velünk: egyszer azt mondja, hogy nincs, aztán "bebizonyítja", hogy a nincsért mi vagyunk a hibásak, mert sokat gondolkozunk a hazugságain.

másik hívő írta (2010-05-24 23:59:01)
Hát persze,hogy nem kell kiengedni a hozzászólást, miután egy "hívő" leszáktáznsozza, leortodoxozza a másikat és ő válaszol erre.


Laci írta (2010-05-24 23:53:15)
Kedves keresztény: egyaránt keresem Isten Országát, Mária Országát és apostoli szent hazánkat feltámadását is.
Számos igazolt jelenésből és kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten Országa Mária Országa is egyben, hiszen Ő a Mennyek Királynéja.
Ha te nem hiszed, a te dolgod, de ne botránkoztass meg másokat, különben sem tudod eltörölni több ezer év hagyományát, hiába próbálják ezt a Hitgyülisek vagy a Mária rádiósok.
A székelység Mária-tisztelete sziklává, fundamentummá szilárdult az évezredek folyamán.

másik hívő írta (2010-05-24 23:52:28)
Én, a másik hívő néven író internet-fórumozó római katolikus vallású vagyok. De a türelmesebb féléből, a megbocsátó féléből, a szeretni is tudó féléből, a kezet nyújtani is tudó féléből, nem a bigott féléből. Hogyha a hívő néven irogató valaki indulatosan letegez, majd leszektánsoz és tudatlanul a saját rögeszméi szerint ide-oda helyez, az őt minősíti. Hová-merre kit térítsek,ha római katolikus vagyok? Mi ez a zaklatottság "hívőtől"? Kivel, miért háborúzik? Miért, honnan ez a maró gyűlölet egy római katolikus ellen,akit ő hisz másnak? Mi ez az indulatossaág: Mi a célja? Csíksomlyó nem ezt üzeni a világnak. Én Csíksomlyón körülbelül ötvenszer jártam. Kedves "hívő" hányszor?


keresztény írta (2010-05-24 23:50:26)
Kedves moderátor!
Azt gondoltam, hogy itt szabadon lehet eszmecserét folytatni. Nem gondolom, hogy írásaimmal átléptem volna bármely ingerküszöböt is. De köszönöm, hogy jelzett!
Ha úgy gondolja, hogy tévedtem, kérem jelezze, és visszalépek. Csak egy kicsit csalódnék Önben, önökben.

keresztény írta (2010-05-24 23:46:01)
Kedves hívő!
Ha neked úgy tetszik, vállalom a szekta megnevezést is. Ez nem gond! Bolondnak, őrültnek és sok hasonlónak neveztek már, ez is belefér a lajstromba. Viszont neked azt ajánlom, hogy kérd az Urat, mutassa meg az Ő akaratát az életedben! Csak nehogy úgy járj, mint Pál, aki maga is üldözte az akkori szektásokat, aztán ő lett az egyik legnagyobb szektás. Mondjuk, én élvezném. Harcias keresztény lennél!! És szükség van az ilyenekre!

moderátor írta (2010-05-24 23:42:30)
A hitvitákat és az egymásnak feszülő hitbeli ellentéteket úgy gondolom, hogy nem ezen portál keretében kellene megoldani. Mérsékeljék magukat a hozzászólók, máskülönben hozzászólásaikat nem fogjuk kiengedni.

hívő írta (2010-05-24 23:39:18)
Gyalázkodás az amit ti műveltek másfél milliárd ember hitével, a kinyilatkoztatással, a 2000 éves tényekkel szemben. Olvasd csak el az első három század apologétáinak műveit, akkor megtudod, hogy szekta vagy-e vagy ortodox hitű. Nyugodtan vállald csak a szekta megnevezést, mert bezzeg ez nem tetszik, de tudtok sürgölődni a készenben. Menjetek máshova, Afrikába vagy Izraelbe és ott térítsetek, ne itt. Igenis szektások vagytok, ezért nincs mit tárgyalni veletek ezen a hírportálon sem. Ez nem arra való.

másik hívő írta (2010-05-24 23:32:13)
Kedves hívő!
A más vélemény még nem szekta. Newm kellene leszektázni azt, aki elmondja vagy leírja meglátásait.
Azt pedig neves egyházfők is nyilvánosan, tévében elmondták,hogy a csíksomlyói búcsún lélekben akkor is részt lehet venni, ha az ember nem utazik a helyszínre. A távolból,akár Amerikából is részt lehet venni lélekben a somlyói búcsún és emberi tettekkel elérhető a búcsúelnyerés. A gyalázkodásokkal kevésbé.


hívő írta (2010-05-24 23:31:10)
Ettől még nagyon szeretlek, mert nem vettem elé a bicskát, csak éppen abszolút nem értek egyet veled, és értelmetlennek tartom a vitát, hozzászólásodat pedig a fenti cikkhez méltatlannak. Ne próbálj senkit megtéríteni a világhálón keresztül. A Szentlélek nem sztrájkolt, amikor az egyház tanítása összeállt és ahhoz hű maradt 2000 éven át. Nehogy már te kell kitaláld, hogy akarja Urunk Jézus.

keresztény írta (2010-05-24 23:26:19)
Mindezek után, amiket leírtál, hogy is van az: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.
Ha jobban utánanézel, Jézus is egy szektás volt a maga idejében.És Őt sem akarták sokan beengedni az ajtójukon.
Kedves barátom! Isten kegyelme legyen Veled, és világosítsa meg orcáját Terajtad!

hívő írta (2010-05-24 23:22:04)
Szektásokat az ajtón sem szoktam beengedni, nem hogy leálljak velük vitázni. A szekták az egyház egységét, erejét rombolják, Jézus tanítását hiteltelenítik. Mit csináltaok Amerikából, mit csináltatok a protestantizmusból? Szégyelljétek magatokat. Nektek semmi sem szent. Szóra sem méltatlak.

keresztény írta (2010-05-24 23:21:09)
Kedves hívő!
Ha tiszta véletlenül, tegyük fel, Jázus Krisztus mondaná ugyanazt, amit én neked, akkor is ez lenne a válaszod??
Amúgy ez nem magánvélemény! Igazad van, ott is kell az embereknek az Ige, mert Jézus azt mondta, hogy hírdetni kell az Igét széles e világon!! Ezért írtam ide is!
Mi a lényeges? A tudósítás, a hely, vagy pedig Isten igazsága?

másik keresztény írta (2010-05-24 23:19:02)
Kedves "hivõ".
Egyet értek kereszténnyel. Nem Mária segit, hanem az Ur Jézus. A Bibliában hol irja, hogy Máriához imádkozz???
Jézus mondta:En vagyok az ut, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. Sajnos sokan nem ismerik az igazságot. Es egy igazi szivbõl jõvõ imáért nem kell Csiksomlyora menni. "Hanem Te amikor imádkozol , menj be a Te belsõ szobádba....Es a Te Atyad aki titkon néz, megfizet néked nyilván" Máté 6:6

hívő írta (2010-05-24 23:14:41)
Kedves keresztény, ehhez a tudósításhoz, ehhez a helyhez egyszerűen méltatlan így beszélni. Magánvéleményedet tartsd meg magadnak. Eléggé megfertőzték a hozzád hasonló hitűek már népünket. Mi nem kérünk belőle. Menj toborozz magadnak híveket Moldvában vagy Havasalföldön, de a székelyeket ezzel ne zaklasd.

keresztény írta (2010-05-24 23:08:27)
Kedves hívő!
Nem én iktatom ki Máriát, hanem maga Jézus Krisztus, és az Atya!! Nem járok Csíksomlyóra.
Kedves Laci!
Isten országát keresed, vagy a magyarságét? Isten országában nincs mit keressen Mária tisztelet és imádat, magyaroknál - a földiben - ott sajnos ott van. De nem ez Isten akarata! Szent Istváné lehetett, de Istené nem.


Laci írta (2010-05-24 23:04:22)
A magyarságban mindig elevenen élt a Mária-tisztelet, neki ajánlotta fel Szent István királyunk Magyrországot is, tehát ez a nemes, nemzetépítő vallási kultusz elidegeníthetetlen a magyar nemzettől.

hívő írta (2010-05-24 22:40:58)
Kedves keresztény, ha te Máriát kiiktatod a megváltásból és a hitből, nem vagy keresztény, nincs amit keress Csíksomlyón.

keresztény írta (2010-05-24 22:35:18)
Csupa hiábavalóság Máriához kiáltani segítségért! Jézus Krisztus az egyetlen út!!!!! Ne az érzelmek vezéreljenek, mert aki azokkal játszik, az manipulál! vezessen Benneteket a Mindenható Isten, Jézus Krisztus, a Szent Lélek. Az alap pedig az Ige, Istennek a beszéde!!!

Forradalmár írta (2010-05-24 19:46:52)
Szent László kell példaképünk legyen, aki imádkozott, templomokat emelt, de meg is védte a hazát és harcolt is.
Mindennek megvan az ideje, aki már harcolt, az tudja. Ora et labora!

Öreg székely írta (2010-05-24 19:27:46)
Kedves "forradalom"!
Mert Csaba testvér szentbeszéde kapcsán írod ok

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  tan     miert mas romania     bán zsófia     iasiüi     iasi     háromkút iskola adomany     iaşi     iasi-i     csíksomlyó     autópály     the     gyergyó, csík     tojás     börze     nagyszeben     colectiv     mese a madárijesztőről     budapesti székely kör     wass albert felolvasás     tika  
Kulcsszófelhő