Erdély címererdély ma logó
augusztus 17. csütörtök | Jácint napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5737 RON | 100 HUF: 1,5058 RON | több
2017.07.08. | 09:46 A Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinatainak nyilatkozata

1995 6
Fotó: Kiss Gábor

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.

Azért nem félünk… A Seregek Ura velünk van!

Zsolt 46,1-2.12

Mi, a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinatai, akik 2017. július 4-én tartott együttes jubileumi ülésünkön, Isten nevében Kolozsváron gyűltünk egybe, a következő Nyilatkozatot tesszük Isten és embertársaink előtt:

Alázattal és teljes felelősséggel, kijelentjük, hogy: Isten iránt való hálaadással tekintünk vissza a reformáció kezdete óta eltelt 500 esztendőre, és továbbra is felvállaljuk a reformátorok örökségét.

Hálaadással hirdetjük, hogy Isten nagyságos akarata és irgalma ajándékaként, az 500 éves protestáns család tagjai lehetünk; ugyanakkor engedelmes szívvel és örömmel valljuk és vállaljuk mindazokat a feladatokat és szolgálatokat, amelyek ebben a nagy és szent közösségben reánk várnak.
Szilárdan hiszünk Istenben, aki az ő reformált egyházát dicsőségének, megkérdőjelezhetetlen győzelmének és megváltó tettének hordozójává rendelte, ahogyan az ő erdélyi magyar népét is; és ezt a seregét soha el nem hagyja. Hiszünk abban, hogy a keresztyén Európa és a magyar nemzet jövendője az Isten kezében van, s ebben a kézben jó helyen van. Nem félünk, és nem kételkedünk, ellenben hiszünk és bízunk abban, hogy az az Isten, aki annyi vészes helyzetből szabadított ki, szép és boldog jövendőt ad a keresztyénségnek, az európai embernek és erdélyi magyar egyházainknak. De ha nem tenné, mi akkor is Atya, Fiú és Szentlélek Istent imádunk. Hisszük és valljuk, hogy minden igazságtalanságból és nyomorúságból Krisztus igazsága szabadít meg. Hisszük, hogy gyógyító hatalma megteremti a Benne való egységünket is. Hisszük, hogy az erdélyi protestáns magyarság összefogása Jézus Krisztus egyetemes egyházának egységét és hiteles bizonyságtételét szolgálja, melynek mindnyájan tagjai vagyunk.

Hálaadással tekintünk vissza a lutheránus és református felekezetek csaknem négy és fél évszázados békés, egymás hite által épülő erdélyi együttélésére, s így is köszönetet mondunk egymásnak a kölcsönös segítségnyújtásért. Hálás a szívünk, hogy Szentháromság, egy, örök, igaz Isten nemzetsége vagyunk.

Kijelentjük, hogy egyházaink együttműködésének fontos, sarkalatos pontját jelentették és jelentik azok a református vagy evangélikus oktatási intézmények, amelyek befogadták és a tudományok elsajátításában támogatták a magyar nyelvű oktatási intézményektől távol lakó, vagy éppen elszigetelt vidékeken élő erdélyi magyar protestánsokat, s így gyermekeink testvérként nevelkedhettek és nevelkedhetnek hitben és tudományban egyaránt. Erre a kölcsönös útra léptek rá az erdélyi protestánsok, a Honterus által Brassóban alapított első protestáns gimnázium elindulásakor. Ugyanakkor, az 1948-ban az állam nyomására megalapított Protestáns Teológiai Intézet sajátos szerkezete tovább mélyítette ezt a közösséget, s így válhatott ez, a nehéz időkben is, a történelmi protestáns felekezetek megtartásának bástyájává; ebben a szellemben elkötelezzük magunkat kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetünk további fenntartása mellett.
Kijelentjük, hogy egyházaink jövendő lelkipásztorait továbbra is ebben az intézetben kívánjuk képezni. Elkötelezzük magunkat arra, hogy közösen emeljük fel szavunkat, ha egyházunkat jogtalan sérelmek érik, úgy, amint ezt tettük az elmúlt évszázadokban is.

Az egyházi kereteket feszegető, Isten közösségét egyre kevésbé igénylő világunkban fontosnak tartjuk az evangélium tiszta hirdetését, és elkötelezettek vagyunk Isten igéjének őszinte és feltétlen továbbadásában és terjesztésében. Hitünk szerint, egyedül az Igének kell naponként megreformálni az egyházat; a reformáció ezen értékes örökségét meg akarjuk őrizni. Tudjuk és hisszük, hogy a változó világban Isten igéjének szólnia kell a 21. század emberéhez is, ahogyan szólt a reformátorokhoz és hitvalló magyar őseinkhez is.

A Reformáció 500 éves emlékünnepe mindannyiunkat önvizsgálatra, ugyanakkor hálaadásra ösztönöz. Ezért gyűltünk össze, hogy kinyilvánítsuk: mi tudjuk és hisszük, félévezredes erdélyi magyar protestáns történetünk Isten kegyelmének csodálatos ajándéka.
Kísérje áldás és kegyelem a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház minden egyes tagját, szolgálattévőit és őrállóit. Áldja meg mindenkor az Örökkévaló Úristen az Ő teremtett világát, s benne erdélyi magyar népünket.

Az Úr erős várunk, a mi oltalmunk és erősségünk, egyedül Övé legyen a dicséret és dicsőség!

Reformatus.ro


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi kilenc + kilenc ?Bakai írta (2017.07.09. 09:41:45)
mindenre van felelt-esetleg a bibliában?? ma sem tudjuk,hova lett az a 250 millios hiény a PKE költségvetéséböl és mire költi majd a református egyház azt a 8 MILLIÁRD forintot,amit most kapott???

Oikumené írta (2017.07.08. 22:05:41)
A reformációs ünnepi hangulat közepette tényleg senki sem érzi a katolikusokhoz is (és unitáriusokhoz, végő soron) történő közeledés szükségességét? (Ha már nemzetben gondolkodunk.) Jó lenne, ha az 500 éves jubileum az ökumenikus kapcsolatok ünnepe is lenne, hiszen mégiscsak több a közös spirituális, hitbeli örökségünk, mint ami elválaszt...

Flagellius írta (2017.07.08. 16:14:36)
„Vajon minek köszönhetjük a törökdúlást, a 150 évig tartó rettenetes megszállást? Annak, mert a koronás magyar király, aki egyúttal német császár is volt, a német vallási harcok miatt nem segíthetett rajtunk.
Mikor a magyarok segítséget kértek Németországtól a török ellen, Luther ezt írta Spalatinhoz 1518. december 21-én: Aki a török ellen harcol, az az Úristennek áll ellen. 1522-ben Von welticher Obrigkeit című munkájában ezt írja: Inkább kell az istengyűlölő pápa ellen harcolni, mint a török ellen. [] A pápa nagyobb ellenség, mint a török. Ezt mondta azokról a pápákról, akik egész Európában egyedül ismerték fel a török veszedelmet és küzdöttek ellene minden erővel.
Ezért folyt tehát a magyar vér 150 éven keresztül. Európa virágoskertjéből siralomvölgye lett. Csak akkor szabadultunk ki a török járom alól, amikor a 30 éves háború véget ért és a pápa rengeteg pénzadományával, spanyol, holland, olasz, német, főleg katolikus fegyverekkel sikerült lerázni az igát."

Flagellius írta (2017.07.08. 16:10:27)
Hát az egykézés, ami miatt a nemzetiségek túlszaporodtak bennünket és a trianoni gyalázatot kivitelezhetővé tette?!

Flagellius írta (2017.07.08. 15:46:00)
Na és a Heidelbergi Káté 80. pontját ma is tetszenek-e vallani:
„80. K.: Mi különbség van az Úrvacsora és a pápás mise között?
F.: Az Úrvacsora azt bizonyítja nékünk, hogy Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatáért, melyet Ő maga vitt egyszer véghez a keresztfán, minden mi bűneink megbocsáttatnak. És hogy mi a Szentlélek által Krisztusba oltatunk, aki emberi természetével (testével) már nincs a földön, hanem a mennyekben van, Istennek, az Ő Atyjának jobbján s azt akarja, hogy ott imádjuk Őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem a Krisztus szenvedéséért bocsáttatnak meg, ha csak a misemondó papok naponként meg nem áldozzák érettük a Krisztust. És hogy Krisztus a kenyér és a bor alakjában testileg jelen van. És ezért azokban kell Őt imádni. Ezért a mise lényegében nem más, mint Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatának és szenvedésének tagadása és átkozott bálványimádás."

Szenvedő írta (2017.07.08. 12:40:40)
Hozzá tehetek engedelmükkel még egy szócskát, legyen„...erős várunk„ a nemzetünk egysége is!


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  tan     haromkut     háromkút iskola adomany     bán zsófia     tőkés     fényes     aut     gyergyó, csík     bálványos     fesztivál alpolgármester     kolozsvár     barta bela     klausz     ojtoz     kósa     londonban     tusványos     recept     gasztronomia     pusztina  
Kulcsszófelhő