Erdély címererdély ma logó
január 24. kedd | Timót napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,4973 RON | 100 HUF: 1,4525 RON | több
2016.12.24. | 11:55 Erdélyi magyar egyházfők karácsonyi üzenete

1861 7

Erdélyi magyar történelmi egyházaink vezetői Jézus születésének ünnepén, az idei karácsonyban is pásztorlevélben köszöntik a híveket, a gyulafehérvári érsek videóüzenetben szól egyháza népéhez. Protestáns főpásztoraink üzenete egybecsengően arra szólít: fogadjuk be szívünkbe Jézust. A református püspök jelzi, lehetünk boldogok ezekben a napokban, de ez nem magunktól van, hanem felülről származik, mert ez ajándék. Minden, ami történt karácsonykor, Isten atyai szívéből jön. Ránk az bizatott, hogy tegyünk bizonyságot arról: Ő megszületett, él és uralkodik örökkön örökké. Az alábbiakban az egyházfők üzeneteiből szemlézünk.

Az égnek kell megnyílnia

Karácsony van. Ilyenkor az emberek jókedvűek, hiszen a jó meleg szobában együtt van a család, az asztalon étel és ital bőséggel, és még meg is ajándékozzák egymást – írja Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Ezért is válik a karácsony évről évre a legkedvesebb ünnepünkké, hiszen ilyenkor, ha csak egy rövid időre is, a harag eltűnik az arcokról, ennek is, annak is jut egy-egy kis ajándék, és még a gyermekkorunkban megtanult karácsonyi énekek is előkerülnek.

A református püspök folytatja: Egy gyermek született egy sötét zűrzavaros éjszakán, és senki sem ünnepelte úgy, ahogy mi ma ünnepeljük a karácsonyt. Senki nem vette észre, hogy aki akkor született, az Istennek a Fia: Isten maga kellett jelezze fényes csillaggal, hogy itt valami különös dolog történt. Így van ez ma is, a mi oldalunkról nézve karácsony olyan esemény csupán, mint egy mindennapi újsághír, amelyet könnyen elfelejtünk. Az igazi újság a mennyből jön. Az igazi karácsony megünneplésében teljes egészében Istenre vagyunk utalva, teljesen tőle függünk. Az égnek kell megnyílnia ahhoz, hogy a föld karácsonyt tudjon ünnepelni. A földön mindenki hallgatott Jézus születésekor, és senki sem virraszt mellette. Isten maga kell beszédével megtörje ezt a csendet, hiszen ki törődik egy gyermekkel, mert épp abban az órában a földön tízezer gyermek születik. De mégis, ettől a perctől számítja a művelt emberiség az időt, ez a születés volt a világtörténelem legnagyobb eseménye. Születése után is mindent elkövettek, hogy ez a gyermek ne nőhessen nagyra, Heródes, Júdás, Pilátus, Néró, Marx, Hitler, Sztálin, Ceaușescu mindent megtett azért, hogy ez csupán történelem maradjon. A karácsony a szállást keresők ünnepe. Isten nyitogatja szívünket, hogy befogadjuk Jézust és felismerjük Őbenne a megváltót – üzeni Kató Béla.

Az adventi időben egyre jobban felerősödik a Jelenések könyvében található üzenet: „Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem” (Jn 3,20) – írja Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke. Jézus nem lopakodva, settenkedve jön, mint az éjjeli tolvaj, hanem tisztességesen és őszintén felfedve magát kopogtat lelkünk ajtaján, és bebocsátást kér. Meg tudjuk-e nyitni az ajtót, szívünket, lelkünket? Fel tudunk-e készülni az ünnepre? Át tudjuk-e élni egész lélekkel a Megtartó születése feletti örömöt? Be tudjuk-e fogadni az amúgy zsúfolt, terhelt mindennapjainkba ezt az örömöt? Megtermékenyíti-e az életünket, hogy jobb kedvvel és lelkesedéssel lépjük át az esztendőfordulót? Egyre fontosabb, hogy jobban odafigyeljünk, hogyan és miképpen élünk itt. Karácsony azt kérdezi tőled és tőlem, hogy be tudjuk-e fogadni a Názáreti Jézust? Tudunk-e helyet adni neki szívünkben? Gondolatainkat, mindennapi munkánkat az ő tanítása irányítja-e? A tudósítás szerint akkor sem volt hely, és ma is gondot okoz számunkra, hogy nem tudunk helyet adni.

„Az övéi nem fogadták be” akkor, de mi történik most? Keresztényeknek, Jézus-tanítványoknak valljuk magunkat, és nem az intézményesített hitvallások szerint kell feleletet adnunk, hanem a szív és tiszta lelkiismeret szerint. Mi kik vagyunk? – teszi fel a kérdést az unitárius egyházfő. És folytatja: Milyen örömmel szállt le a fügefáról a sokak által megvetett Zákeus, és fogadta be Jézust otthonába! Az éjszaka titokzatos sötétségében bár, de Nikodémus szíve is megnyílt. Mária és Márta házában is meghitt volt a találkozás, a beszélgetés. A pogány százados is megkereste Jézust beteg katonája érdekében. Sorolni lehet azokat az evangéliumi élethelyzeteket, amelyek azt igazolják, hogy Jézus nem volt hontalan, hogy sokan és sokszor befogadták otthonukba, lelkükbe, életükbe. Az evangéliumban elhangzott ígéret nem puszta beszéd. Ha valakik befogadják őt, hatalmuk lesz, hogy Isten fiaivá legyenek: „mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését” (Róm 8,19), nemcsak akkor és ott, hanem itt és most is.

Karácsonykor a jézusi tanítás tesz bennünket képessé, hogy megnyíljon szívünk. Ha befogadjuk szívünkbe, akkor Isten gyermekei tudunk lenni, és nemcsak elfogadjuk az isteni szeretetet, hanem ennek az erejével emberként, Jézus tanítványaként élünk. Szívünket és lelkünket „száz zsibongó vágy” ostromolja, de karácsonykor ki kell üresítenünk minden felesleges vágytól és önző érzéstől, hogy befogadjuk a jézusi tanítást, mert ez ad erőt, hogy Isten gyermekeiként, követeiként járjunk a ma világában – írja Bálint-Benczédi Ferenc, és figyelmeztet: Ma is ott áll Jézus az ajtó előtt és zörget. Ne mondd, hogy nincs hely! Nem lehet annyira összeszűkülve szíved, életed, hogy ne legyen Jézus számára hely. Fogadd be őt, hogy Isten gyermekeként, a szeretet megélőjeként legyen áldás ünnepléseden és életeden!

Szeretetével éltet Isten

A hálaadás megláttatja velünk, hogy a sötétségben nem szövetkezik ellenünk az egész világ, hanem az örökkévaló Isten apró, de biztos lépésekkel halad velünk, és éltet kifogyhatatlan gondviselő szeretetével – írja Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke. Ha csak egy rövid pillantást vetünk a múló esztendőre, van, mire rácsodálkozni. A sorjázó kihívások mellett ott regél kellemesen a csángó világtalálkozó emléke, a megújult temesvári templom. Gyerek-, konfirmandus- és ifjúsági táborok öröme mellett ott ragyog annak a hálának is fénye, hogy lehetséges volt az 1944-ben és 1956-ban elhurcoltakra emlékezni. Ez nem a passzivitásról és összeesküvésről szól, hanem a sebek lassú és kitartó gyógyításáról. Elkezdődött a reformáció jubileumának esztendeje. Sepsiszentgyörgyön lehetett közösen ünnepelni. Templomainkban felzengett az Erős vár a mi Istenünk dalunk, és ökumenikus istentisztelet keretében megtörtént a megújult nagyenyedi kollégium átadása. Van okunk a hálaadásra. Hálánk fényénél felismerhetjük, hogy ami Betlehemben, a sötét, kiszolgáltatott éjszakában történt, az nem magától értetődő. Hadd zengjük dicséretünket együtt az angyalokkal, hiszen kizárólag Isten kegyelme és szeretete ajándékozta nekünk egyetlen Fiát, az Úr Jézus Krisztust azért, hogy megmentsen, hogy új kezdést, új életet adjon – szólít az egyházfő.

Jakubinyi György gyulafehérvári római-katolikus érsek felelevenítette, hogy Szent László-emlékévet kezdünk. Jelezte, ezek a szent-emlékévek figyelmeztetnek arra, hogy az örök evangélium mindig időszerű, csak olykor-olykor fel kell eleveníteni, nehogy kimenjen gyakorlatból. A Szent László-emlékévben nagy királyunk, Erdélyország polgári védőszentje mutat utat az erények gyakorlásában, a mindennapi keresztény életben, mondotta az érsek, hozzátéve, így akarjuk köszönteni az úr Jézus érkezését.

Összeállította: Szekeres Attila
Háromszék


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi nyolc + hat ?Szekely írta (2016.12.28. 17:02:13)
Ardeal , sajnos most igaz amit a vallasi vezerekrol ir mert a roman hatalmat kiszolgalo RMDSZ globalista vezetoihez dorgoloznek!

Ardeal írta (2016.12.27. 23:13:57)
Ginko!Szigorú tényeket írtam most is mint mindig.

Nemere írta (2016.12.26. 01:41:08)
Mikulás, mikor az elsö dákok megjelentek a Székelyföldön már elégé modernek voltak, biciklikerék gumiból készitették a bocskort. Egy kis székely faluban fedezték fel az elsö nyomokat. Össze gyült a falu népe, nézték nézegették, itt egy biciklikerék nyom, ott egy nyom, amott egy bicikli nyom, de sehogy sem tudtak rájönni, hogy mi lehet.
Hivták Pali bát a falu legöregebb emberét, hogy hátha segit nekik a nyomok meghatározásában. Az öreg levette a kalapját, megvakarta a fejét aztán megszólalt:
Hé embörök, valaki feltalálta az úgráló biciklit, a nyomok azt igazólják! Na ezt is be kell vésni a dákok östörténelmi honfoglalásukba.

Ginko írta (2016.12.26. 00:40:12)
Ardeal! Amit a "vallási vezérekről" ír, csak úgy lehet minősíteni,hogy ön meg van zavarodva.

Ardeal írta (2016.12.25. 13:43:36)
Az magyaranyanyelvű vallási vezérek gátlástalanul kussolnak a nagyváradi palotáról,Mikóról és a rengeteg magyargyülölő intézkedésről,sőt kőkeményen támogatják béáláélkat akik nem csak a magyarságot terelik az asszimiláció felé hanem ezzel együtt az ortodoxiába terelik a nem ortodoxokat is.A vallási vezérek a nemzetiségi asszimiláció mellett a vallási asszimilációt is szolgálják.Erdélyben is beindult az a folyamat(és egy ideje egyre durvábban erősödik is) ami Moldvában a magyarokkal már majdnem be is fejeződött.Ez a folyamat kb.8-9 éve már nyilvánosan folyik(jóval korábban kezdödött) amikor a érdemtelenül nagyra tartott tj vallási vezér pökhendien,flegmán nemttörödöm módon nyilatkozott újságírói kérdésre a szórványmagyarság vallási,nemzetisége asszimilációjáról,gyakorlatilag kimondta hogy ez rendben van...Ekkoriban csinálták ki CÁ-ot Kolozsváron és Tisztit Csíkban.mert ők nem az azsszimiláció hívei voltak.A másik magyar vallási vonal(kb,csi)sem jobb....

Mikulás írta (2016.12.24. 18:43:57)
Szt. László emlékév kapcsán
Amikor az ortodox csőcseléket először beengedték eleink a katolikus Magyarországra, akkor kezdődött a baj.
Persze akkor még jelentéktelennek tűnt az a kevés oláh, rác, akik a Balkánról menekültek ide.
A pogány kunok, muzulmán besenyők áttértek a katolikus hitre, hogy maradhassanak. De a primitív felforgató ortodox csürhét senki se kérte meg, hogy be ne tegyék a lábukat országunkba míg alá nem vetik magukat Krisztus helytartójának a Pápának.
Most is ez folyik, köszönjük Fidesz. Pharaon és a nagypénzűek Szaud-Arábiából, zsidók Izraelből, pogányok Afrikából, buddhisták Kínából, hinduk Indiából. Fizetik a letelepedési kötvényt és jönnek, anélkül, hogy térdet hajtanának Krisztus előtt és alávetnék magukat a Pápának. Szent királyaink forognak a sírjukban, hogy így áruljuk az országot amit ők ránk hagytak.
Nem lesz ennek jó vége.

Fikker János írta (2016.12.24. 15:52:12)
Fikker János:

Székely Karácsony

Eljött a titokzatos este
kipírult arcú gyermekek
imádságokat énekelve
vitték a "Betlehemet"

A Hegyen csendben hullt a hó
mély álmot szórt a fenyőfákra
a Hargita most hófehérben
Jézusnak Születését várta

Éjfél után a Templomtéren
várakoztak az emberek
Szűz Mária a Boldogasszony
felmutatta a Gyermeket

Erdők között a katlanokban
apró faluknak ércharangja
csengve bongott az éjszakában
ünnepre hívott virradatra...
2016 December 24.-én
"Karácsony Szombatján"
Szeretettel, tisztelettel kívánok Mindenkinek,
Istentől áldott KARÁCSONYT !


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  bán zsófia     szilágyi zsolt     rmdsz     autopalya     mpp     mol liga     1     mol rom     szász jenő     nemzeti t     aracis     háromkút iskola adomany     tan     szabó Ödön     benzin     demokrata sz     néppárt     szászrégen     autópálya     bbte  
Kulcsszófelhő