Erdély címererdély ma logó
június 24. szombat | Iván napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5673 RON | 100 HUF: 1,4773 RON | több

Archívum
2013.05.18. | 13:18 Lezajlott a csíksomlyói búcsú – VIDEÓ

11453 8

A legnagyobb magyar zarándoklatra az idén is több százezer zarándok érkezett Erdélyből, Magyarországról és a világ minden tájáról. A székelyföldi zarán- dokok egy része a hagyománynak megfelelően végig gyalogosan tette meg az utat.

A helyszínre vezető csíkszeredai Szék utcán szombat reggel tömött sorokban haladtak a zarándokok a csíksomlyói kegytem- plom felé, amely elől aztán felkapaszkodtak a hegynyeregbe. A hagyomány szerint keresztaljáknak nevezett (kereszt alatt vonuló csoportok) élén tábla jelzi a település nevét, ahonnan a csoport érkezett. Az egyházi zászlók mellett megannyi magyar és székely zászló is tarkította a képet.A felvonulás hangulatát azok az egyházi énekek, imádságok határozták meg, amelyeket a különböző zarándokcsoportok énekeltek. A moldvai csángók csoportjai hagyományos népviseletbe öltözve érkeztek a helyszínre, de nagyon sokan voltak székely népviseletben is.

Amint a szertartás előtt a szervezők bejelentették, a csíksomlyói búcsúnak minden évben egyetlen meghívottja van, a prédikációt mondó lelkész. Idén ez Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke. Bejelentették Áder János magyar köztársasági elnök jelenlétét is, aki magánszemélyként vett részt az eseményeken, felesége társaságában. Személyében első alkalommal vett részt a zarándoklaton hivatalban levő magyar államfő. Köszöntötték Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest is, és jelen volt a KDNP teljes parlamenti frakciója is. A magyar állami vezetőkkel együtt kapaszkodott fel a hegyre Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke.

Az egybegyűltek tapssal köszöntötték a több napon át gyalog zarándoklókat, de tetszést aratott a legtávolabbról jövők, a tíz argentínai zarándok érkezését jelző hír is.

A boldogság a hit következménye, és ez utóbbi a legteljesebb választ nyújtja az emberek legégetőbb kérdéseire, így aki belép a hit kapuján, nem veszít el semmit abból, ami az emberi életet boldoggá, széppé, szabaddá teszi – fejtette ki Ternyák Csaba egri érsek, a búcsú főszónoka.

Szentbeszédében az érsek megállapította, hogy a hit zarándokútján nem csak hívők járnak, hanem keresők is szép számban, akik „szívük rejtekén foglalkoznak az Isten kérdésével". Mint mondta, Isten a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját, amely azóta minden ember számára nyitva áll. Megállapította, hogy a hit ma nem csupán a gyakorló keresztények kiváltsága, és ezért arra buzdította a hallgatóságot, tegyék a plébániákat tanútevő, befogadó közösségekké, hogy azok minden kereső ember lelki otthonává váljanak.

Az érsek szentbeszédében a boldogság és a hit kapcsolatáról beszélt, és felidézte Erzsébetnek Máriához intézett szavait: „boldog vagy, mert hittél!". Rámutatott: Erzsébet szavai is mutatják, hogy a hit és a boldogság összetartoznak. A szónok Máriát említette példaként, aki – mint mondta – többet tud a hitnél, a boldogságnál, mint bárki más, ezért érdemes rá hallgatni és elfogadni a segítségét.

Aláhúzta: Mária nem azért volt boldog, mert kiváltságokat kapott azáltal, hogy Isten fiának anyja lehetett, hanem azért, mert jobban hitt Istennek, mint saját tapasztalatának. Ezért megtette azt, amit Isten mondott neki, még úgy is, hogy teljes egészében ő sem ismerte a szeplőtelen fogantatással kapcsolatos isteni tervet. „Egyedül a hitbe kapaszkodott, ez tette Máriát naggyá, boldoggá" – mondta az egri érsek.

Kijelentette, ma szinte csak a vallás szembesít olyan sorskérdésekkel, mint a jó és a rossz, a halál és az örök élet, a bűn és a kegyelem, ezért aki belép a hit kapuján, nem veszít el semmit abból, ami az ember életét boldoggá, széppé, szabaddá teszi. „A hitben találja meg az ember a saját koordinátáit, (...) a hit szabadít meg az Isten nélküli ember kozmikus árvaságától" – mondta Ternyák Csaba.

A zarándoklat végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a magyar megmaradás parancsát tanulhatják meg a zarándokok. Semjén örvendetesnek tartotta, hogy évről évre nagyobb tömegek zarándokolnak ki a Somlyó-hegy nyergében tartott egyházi szertartásra. „Fantasztikusan sokan vagyunk, és ez két szempontból is fontos. A csíksomlyói zarándoklat keresztényként megerősít a hitünkben, és magyarként a magyarságunkban" – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

MTI

Nézze meg a híranyagot,
amely a Duna Tv Híradójában került képernyőre:


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

ICs írta (2013-05-22 21:28:41)
bunko,te tenyleg bunko vagy?

Noémi írta (2013-05-22 20:33:44)
Szentlélek Isten, segíts meg, mert nagy a bánatom!

bunko írta (2013-05-20 20:58:47)
A szentlélek diszkrimináció nélkül, minden embert szivesen látt Csiksomlyon. Ott érezhetik az emberek a szentlélek sugalatát. Ott mindenki egy sugalatot érez amit közösen, a legközösebben kiis nyilatkoztatnak. Ezt hivják a hely szellemének és senki sem sajátithatja ki semilyen ürügy alatt.

Pásztorbükk....rtáadsás írta (2013-05-20 14:26:44)
És még egy fontos infó! Most érkezett! Teremtő Urunk esetünkben elfogadja az alternatív megoldásokat is, így az égi kapu használatához elégséges, ha tudunk egy-egy Petőfi, Ady, Reményik, József Attila, Wass Albert és így tovább, és sorolhatnám őket akár napestig. És már az Omega, Píramis, Lokomotív G.T. , D.Nagy Lajos, Szikora, Varga Miklós, Keresztes Ildi és így tovább sorolhatnám őket is napestig. Szóval a felsoroltak egyes számainak már a dúdolására is kinyílnak azok a bizonyos égi kapuk, így tehát ezeken a mennyei találkozásokon nagyon úgy tűnik, Kún Béla, Kádár János és maga Ceausescu is megjelenhet, persze, e legutóbbinak ehhez kell tudnia legalább egy Petőfi verset magyarul!

Pásztorbükk írta (2013-05-20 13:49:33)
Nem fogok kertelni, elmondom a teljes igazat. Vannak képességeim, amelyek által egy-egy megemlékező rendezvényen vagy temetésen kapcsolatot tudok teremteni az elhunyt szellemével. És érdekes mód, csak oly közegben vagyok képes kommunikálni az illető szellemjelenésekkel, hogyha az illető megemlékező és egyéb hasonló eseményekre egybegyűltek túlnyomó része legalább valamilyen szinten hitéletet él, őszintén hisz a Teremtő Urunk létezésében. Namármost, előző írásomban írtam bizonyos egy mennyei kapu meglétéről, amely valahol a csíksomlyói Hármashalom oltárának magasságában tárulkozik ki az ég felé.
Tegyük fel, hogy ez az égi átjáró kapu ténylegesen is létezik.
És akkor mégis hogyan is állnánk azokkal az évente megismétlődő lekicsinylő jellegű zarándokbecslésekkel? És most gondoljuk el, hogy a Mennyországnak is van egy jól meghatározott működési rendje, amelynek alapján, minden egykori földi halandónak joga van arra, hogy évente egyszer elkerülhessen ehhez az égi kapuhoz. De természetesen van egy másik szabály is: aki el akar jutni Csíksomlyóra, annak jó gyakorló kereszténynek kell lennie és ha az illető nem volt az, ott fenn a mennyek országában kell kiigazítania eddigi, Földről magával hozott hitbéli műveltségbeli hiányosságait. És van egy másik áthághatatlan kitétel is, ugyanis, mivel ez a kapu magyar nyelvterületen nyílik, ezért az illető megidvezült szellemutazóknak betéve kell ismerniük a zsoltárokat magyarul is. Ezeknek a kritériumoknak függvényében, ne csodálkozzunk azon, ha mondjuk Horea, Árva Jani, Antonescu (nem ez, a másik), Antonie Iorgovan és így tovább, az égi átjáró kapunál mindig valahol legelöl várnak a befogadtatásra, míg volt magyar kommunista elvtársaink, akik nehezen tudnak megbékélni még most is Mennyországbéli teljesen más helyzetükkel, ők mindig valahol hátul kullognak majd ilyenkor. És természetesen, mivel rossz pénz soha nem vész el, magyarul imádkozó oláhéknak Teremtő Urunk évente megadja a lehetőséget, eredendően gonoszkodó emberfajtákról lévén szó, hogy évente egyszer elkövethessenek legalább egy, az egykori énjüket felszínre hozó egyszerű turpiságot. És mint évente eleddig azt megfigyelhettük, mindig ilyenkor az "ámen" bemondására máris rögtön megered a záporeső. Hiába, mert oláh szelleméknek is ki kell engedniük magukból bár egyszer az év során bennük felgyülemlett agygőzöket. Tehát ahhoz, hogy megnyíljanak azok a Mennyek országába vivő szent kapuk, szükség van arra, hogy a belőlünk kisugárzó keresztényi hitünk betöltse teljesen az általunk elfoglalt Hármashalom körüli Megszentelt területet. És nem lehet csalni, mert azok az égi kapuk nem nyílnak meg se varázsszavakra, sem pedig egyéb trükközések által, csupán rendkívül erős keresztényi hitkisugárzásra.
Tegyük fel, hogy ezek az égi Mennyei kapuk nálunk működőképesek, ugyanis mifelénk egy-egy búcsúkor annyi tiszta keresztényi hit kerül egybe, hogy a Hármashalom oltárának környékét akár a Mennyei Megtisztulás Szigetének is elnevezhetnénk. És mi van akkor, mikor lentről és fentről is minden rendben találtatik, és végre megnyílnak azok a Megszentelt kapuk? Ilyenkor mindenki kicsi, nagy magyarul értő érdeklődő kiáramlik a maga jelenlegi szellemi voltában a Mennyek Országából és még mindig ragaszkodván egykori földi emlékeihez elkezdi keresni az övéit a sok százezres tömegben. Ilyenkor nagy szél kerekedik, és felmenőink jelen angyali mivoltukban nemcsak a Hármashalom oltára körül felállított nemzeti színű zászlók anyagát lobogtatják meg tetszésük kinyilvánítása jeléül, hanem ugyanakkor a mi fejtetőnkön is végigsimítanak diszkréten bátorítólag. És így jön össze az a megszámlálhatatlan nagyságú tömeg, amelyet megbecsülni kész lehetetlenség. Óvva intenék ilyenkor bárkit is, hogy pár százezerre taksálja a csíksomlyói egybegyűlteket, ha nem akar személyesen is találkozni Teremtő Urunk haragjával! Mi nagyon jól megvolnánk a mi Mennyei kapunkkal, de vajon mit tesznek a többiek: a Fatima-i, Medzsugoré-i, Lordes-i és egyéb zarándokkegyhelyek látogatói? Ott összekerül-e a megfelelő erősségű keresztényi összeötvöződés kisugárzás, hogy kitárulkozzanak az ottani az égi kapuk maguktól? És mi van akkor, ha csak a mi magyar nyelven elmondott zsoltáraink működtetik ezeket a különleges rendeltetésű égi kapukat? Most akkor, hogy lesz, Csíksomlyó létét miközben mellőzzük, sok millió más nyelveken beszélő embertől tagadjuk meg a nagy mennyei találkozás lehetőségét?
Higgyünk továbbra is lélek felemelő keresztényi hitünkben, mert a mennyei keletű találkozó mifelénk igenis összejön, és ezt mi a búcsú végén rendkívüli lelki megnyugvással mindenkor nyugtázzuk. Isten minket úgy segéljen.

ICs írta (2013-05-19 23:03:52)
Pasztorbukk!
Engem az on hozzaszolasa is megfogott!

Pásztorbükk írta (2013-05-19 19:33:40)
Engem legfőképpen a lengyel vendégpap személye fogott meg, rövid, fölötte felszabadult, vidám kinyilatkozása ideje alatt meglátszott rajta, hogy ő már nagyon is tudja, hogy valójában hol van.
A lengyel testvéregyháznak adományozott Mária-szobor már-már megszólalni készülő élő másolatát megköszönő beszéde közben, valóssággal majdhogynem kiugrott szíve a kebléből kedves papunknak, annyira szinte kiáltott róla, hogy érzi, tudja, ott lüktet a teljes bensőjében, hogy ő most tulajdonképpen a földi boldogság keresztényi csodaszigetére érkezett el ezennel, amely angyali törvények alapján működő földi szeretetszigetnek nincs párja széles nagyvilágban. Lehet, hogy egyénenként, mint a maga hétköznapi bajaival ellévő halandó kisemberek –magunk között- némelykor nagyon gonoszak tudunk lenni, de így egyben közösen ott fenn a Hármashalom oltár közvetlen szomszédságában, olyan képet sugároztunk a kívülállók felé, mintha mi lennénk a legtökéletesebb földi jóság megtestesülése.
Van ereje azoknak a közösen elmondott imáknak és a tiszta szívből elénekelt zsoltároknak, mintha általuk vég nélkül mennyei tisztítótűz szaladna végig sorainkon. És amint így fellobbanunk, folyamatosan égünk, néhol meg már, mintha megint senyvedezni készülünk, hiszen lássuk be, számunkra emberként időnként oly nehéz ez a próbatétel. Majd aztán egy utolsó kis szikrától az utolsó előtti pillanatban újra izzásba kapunk, s lángolunk tova szüntelen a szentbeszédek egész ideje alatt. Valahogy ilyenkor, mintha a napfény is másképpen, szeretetteljesebben, megértőben kezd ragyogni felettünk, s a mögöttünk zöldellő fenyves zöld sűrűje is, mintegy az egész rendezvényt keretbe fogó, fényt őrző, Isteni utasításra fölöttünk strázsáló tündöklő örök mennyei glóriaként aggódva tölti ki a tért körülöttünk. Ezek szerint a zöld szín Isteni és így a gonosz elűzésében is jól beválik!
És ez itt már nem a Getszemáni-kert, itt nem lesz többé árulás, sem pedig keresztre feszítés gyászos története nem következhet be, mert itt ilyenkor egy, a kötelességét tudó magyar nemzet, a mennyei tisztítótűznek egyik legfőbb földi őrzője talál rá újból régi önmagára, és támad fel újra végérvényesen eddigi halódó poraiból, és teszi ezt nemcsak önmaga miatt! Egy egész nagyvilág vár a Megváltásra, egy egész nagyvilág várja sorsa jobbra fordulását, a rá kiszabott emberibb élet reményét még most sem adta, fel, hát igen, mi magyarok megérkeztünk, itt állunk a Hármasoltár melletti Mennyország első kapujában, hogy mi egymagunk egy egész nagyvilágot tegyünk jobbá, igazabbá, magyar nyelven elmondott Isteni igék által!
Kérdezzétek csak meg a lengyel paptól, mit is érzett ott fenn a nyeregben és ő is azt fogja mondani: itt a Hely, Mennyország kapuja valahol errefelé lehet, innen vezet el minden út az igazi elérhető földi boldogsághoz! És igenis mi leszünk az a Krisztusi nemzet, aki ezt a csodát végrehajtja, persze, csak akkor, ha végérvényesen visszaszállunk egykori keresztényi önmagunkba.
Külön is örvendjünk a lengyel pap szívének irántunk kimutatott mélységesen szeretetteljes keresztényi lángolásának és soha ne bánkódjunk azért, hogy mások ma még semmibe vesznek minket, hiszen ez a történet csak így lesz kerek. Egy egész nagy világ fog majd össze ellenünk, de mi így is lebírjuk mindenkori Isteni szeretetfényben való ragyogásunkkal az összes ellenünk szövetkezett istentelen ármánykodónkat, hiszen, nemde mi volnánk a Mennyország földi kapujának első kulcstartói.

andrás írta (2013-05-18 22:29:13)
Felemelő érzés volt ott lenni.

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  sogor cssba     interjú     bán zsófia     háromkút iskola adomany     autópály     régió fejlesztés     sógor csaba     minimalber     fehér-fekete fotók     sotet     szász jenő     film     videó     rmdsz     barlang     tan     mezőpanit     virágcsendélet 1887     gyergyó, csík     valuta árfolyam  
Kulcsszófelhő