Erdély címererdély ma logó
augusztus 19. szombat | Huba napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5883 RON | 100 HUF: 1,5110 RON | több

Archívum
2011.02.22. | 18:10 Böjte Csaba: Szent István-terv 1.

12465 35

Az elmúlt napokban Böjte Csaba eljuttatott szerkesztőségünkbe egy nagyívű, hozzá méltó elképzelést a kárpát-medencei magyarság felemelésének tervéről. Az átfogó, hitre és tevékeny nemzeti öntudatra épülő elméleti alapok után Csaba testvér a gyakorlati megvalósításokra is kínál megoldásokat. Az atya a tervet vitaanyagnak szánta, de mivel meglehetősen hosszú, több részben fogjuk közzétenni.

* * *

Kárpát-medence közös hazánk, így természetes, hogy elfogultan, szívünkben sok-sok irgalommal szemléljük saját világunkat. De ha őszinték akarunk lenni, akkor a csodálatos szép természeti adottságok, az évszázados templomaink köré épült rendezett településeink, és a sok-sok kedves vendégfogadó, törekvő embertársunk érdeme, elismerése mellett is ki kell mondanunk, hogy nagyon sok gond, probléma van a szülőföldünkön. Az elmúlt években bejártam széltében-hosszában a Kárpát-medencét, és észrevételeimet, gondjaimat három csoportban fogalmazom meg.

I. Csodálatos tájak vannak a Kárpát-medencében. A szépen kanyargó út melletti megművelt kaszálók, szántóföldek, otthonná varázsolják a tájat. A délcegen magasló erdők szélén, a rendben tartott legelőkőn békés, kérődző jószág látványa, minden embert örömmel, békével tölt el. De sajnos az utóbbi időben nagyon sok seb is éktelenkedik szülőföldünkön. Gaz, mocsok, rendezetlenség rútítja az utak, a patakok mentét. Felhagyott földek, düledező tanyák, gondozatlan, letarolt erdők, sok-sok olyan látvány várja a jövő-menő embert, ami szomorúsággal tölthet el. Sajnos, mint egy fertőző betegség, csak terjed ez a gondozatlanság.

II. Városainkba, falvainkba jó megérkezni, hisz az épített örökség mit őseinktől kaptunk, a jól átgondolt utcasorok, ízlésesen kivitelezett házak és középületek között, otthon érezheti magát az ember. De nem kell sokat nézelődni, mivel sajnos – akárcsak egy ép fogsorban a lyukas fogak, – szembe tűnnek falvainkban, városainkban, az oda nem illő, düledező, romos házak, át nem gondolt átalakítások. Érződik, hogy néhány vályogház, elhagyott otthon felett eljárt az idő, megértek a bontásra, újjászületésre.

III. Kárpát-medencében jó az emberekkel szóba állni, hisz nagyon sok a vendégszerető, kíváncsi, tiszta szemű, dolgos ember. Jó betérni az otthonokba, leülni, elbeszélgetni az emberekkel, rácsodálkozni az egyszerű népi bölcsességre, találékonyságra. Sajnos napjainkban, a kötelező iskolai oktatás ellenére is, sok a műveletlen, tanulatlan ember. Ők nem nagyon tudnak kiigazodni a huszonegyedik század útvesztőjében, kudarcaik elől az alkoholba menekülnek, vagy egymást hibáztatják, vádolják. Nagyon sokan depresszióba süllyedve, önmagukba zárkózva várnak, hátha megszólítja őket is valaki. Mások meg a tudatlanság sötétségében tapogatózva, türelmüket veszítve, egyre agresszívabban keresik helyüket a világban.

A tények sokszor elkeserítőek, a feladatok sokak szerint meghaladják az erőnket, képességeinket, de mégse hagyhatjuk ernyedten, hogy a folyamatosan pergő hétköznapok szétmarják rendezett világunkat. Tisztségünk, Isten adta feladatunk nem elgyászolni, passzívan elsiratni lassan olvadó értékeinket, hanem megőrizni, alázattal továbbépíteni társadalmunkat, mindaz mi számunkra fontos, mit őseink ránk hagytak, mi életünk részeként meghatároz bennünket. Éppen ezért, kisebb testvéri alázattal megfogalmaztam néhány megoldásjavaslatot.

A Széchenyi terv úgy látom, hogy a társadalmunk gerincét adó polgári réteget célozta meg jótékonyan. Én a társadalom alsóbb, perifériáján levő rétegeinek a gondjait tartottam szem előtt, számukra próbálok utat keresni. Javaslataimnak a „Szent István-terv” munkacímet adtam. Az első részt, melyben a tágabb környezetünk gondjaival foglalkozom, a „Tündérkert-projekt” cím alatt foglaltam össze. A második résznek, a „Roncsház-program” nevet adtam. Itt igazából, sok egyszerű ember életét megnyomorító lakáskörülmények javítására, a mindnyájunk életterének megszépítésére próbáltam néhány gondolatot megfogalmazni. Az utolsó részben szeretném javasolni egy átfogó „Kárpát-medencei népnevelés” beindítását, mely a vágyainkat, álmainkat olyan értékek felé irányítaná, mely valóban boldoggá tudna tenni bennünket, és melyek eléréséért nem kellene egymásnak vetélytársai legyünk.

A konkrét javaslatok kidolgozása előtt, megfogalmazok néhány alapelvet.

1. A rendezett világot, csak a bölcs emberi erőfeszítés teremtheti meg. Nincs nagyobb érték, mint az otthont adó szép, rendezett szülőföld, a békés, szerető, vér szerinti család, mely szervesen, ezer szállal épül bele a népbe, melyből vétetett, s melynek minden tagja testvér, barát, hisz ők vannak veled a bajban, az örömben. Néped fiai a te testvéreid, ők segítettek mint orvosok, hogy megszülessél, és fogták kis, gyámoltalan kezed, hogy megtanuld a betűvetést, a mindennapi kenyérkeresésben ők a munkatársaid. Néped fia gyermekeit a gyermekeidnek adja, hogy családot alapítsanak, és az örömben apatársad lesz, így minden rokona immár a te rokonod is. A nép mely itt él, ezer szállal kötődik egymáshoz és a szülőföldhöz, így mi mind összetartozunk, egymásnak jóban-rosszban társai vagyunk.

2. Mint keresztény ember, hiszek a Teremtő gondviselő jóságában! Hiszem, hogy szeretetből született létünk egy óriási kirakójáték, melynek minden darabja megvan, csak alázatosan, kitartó tervezéssel mindennek meg kell keresnünk a helyét, szerepét. A puzzle minden egyes darabjára szükség van, senki, semmi sem fölösleges. Türelemmel, nyugodt, bölcs munkával minden kérdés megoldható. Hiszem, hogy kitartó munkából, békés összefogásból, világunk újjászülethet, megszépülhet. Nem kell senkit leírni, kiutasítani, összetörni.

3. Munkánkban nem vagyunk magunkra, mert Gondviselő Istenünk és Szent István királyunk által, népünk oltárára emelt Magyarok Nagyasszonya – Pátrónánk – velünk van. Hiszem, hogy az életet szolgáló szeretet, ha az alázat útján jár, Isten irgalmából célba is ér. Népünk útja nem torkollt zsákutcába. Hiszem, hogy tovább lehet menni is azon az úton, melyen népünk ezer éve jár, s melynek távlatai a végtelenbe vesznek.

Déva, 2011. február 17.

Csaba testvér

(folytatjuk)


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Emese írta (2011-03-04 23:52:27)
Egyetertek Csaba testverrel es csodalom tudasat, kitartasat, erejet - kivanom hogy Isten tovabb vezesse utjan es tervet olvasni tudjuk, megcsinaljuk.

Csíki írta (2011-02-27 14:12:40)
Ez már konkrétum! Cselekvés ! Reménykedjünk!
Stratégiai partnerség az EMNT és az autonomista Európai Szabad Szövetség között.
Stratégiai partneri kapcsolat létesítését indítványozta Tőkés László az Európai Parlament (EP) Európai Szabad Szövetség (EFA) frakciója, és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) között. Tőkés László sajtóirodájának közleménye szerint az EP-alelnök meghívottként vett részt február 15-én, Strasbourgban az Európai Szabad Szövetség (EFA) EP-frakciójának ülésén, Szilágyi Zsolt kabinetfőnök társaságában. A szövetséget nemzeti kisebbségi pártok és alakulatok alkotják.

A rendhagyó találkozóra a jövőbeli együttműködés megbeszélése céljából került sor. Tőkés László stratégiai partneri kapcsolat létesítését indítványozta az EFA és az EMNT között, a két szerveződés egymáshoz igen közel álló értékrendje és politikai célkitűzései alapján.
Jill Evans welszi képviselőnő, frakcióvezető köszöntése és bevezető gondolatai nyomán Tőkés László köszönettel idézte fel azt, hogy 2007-2009-es csonka mandátuma idején, az akkori politikai ellenszélben az EFA-csoport volt az, amely őt soraiba befogadta, és az erdélyi magyarok ügyét pártfogásába vette. Előterjesztésében a rendszeres és intézményes együttműködésen túlmenően arra nézve tett konkrét javaslatot, hogy a rövidesen életbe lépő úgynevezett állampolgári kezdeményezés nyújtotta lehetőséget kihasználva az EFA és az EMNT együttesen indítson útjára egy olyan európai törvénykezdeményezést, mely az őshonos európai nemzeti közösségek és népcsoportok önrendelkezési jogát volna hivatott biztosítani és szabályozni.
Az egymilliónyi polgári aláírást igénylő kezdeményezés sikerre vitelében meghatározó szerepet vállalhatnának a Kárpát-medence országaiban élő magyarok - mutatott rá hozzászólásában Szilágyi Zsolt.
A katalán Oriol Junqueras Vies képviselő üdvözölte a javaslatot és arra hívta fel a figyelmet, hogy kellő körültekintéssel kell eljárni, mivel vannak ellenérdekeltek is, akik a nemzetállami többségtől eltérő nemzeti közösségek létét saját országuk területén nem hajlandók elismerni.
A litvániai oroszokat képviselő Tatjana Zdanoka képviselőasszony a Kisebbségi Frakcióközi Munkacsoport (Minority Intergroup) egy korábbi javaslatát elevenítette fel a hagyományos nemzeti közösségek egységes európai - anyagi - támogatására nézve, mely azonban végül is kudarcot vallott.
A Skót Nemzeti Párt színeiben megválasztott Alyn Smith képviselő feltétlen támogatását fejezte ki az intézményes együttműködés terve iránt.
A korzikai Francois Alfonsi EP-képviselő véleménye szerint az EFÁ-nak élnie kell a felajánlással, ugyanis Tőkés László alelnöki minőségében felerősítheti politikai csoportjuk üzenetét.
Frieda Brepoels belgiumi - flamand - képviselőnő hozzászólásában a belgiumi államalkotó nemzetek sajátos vonatkozásairól szólt, és szintén az együttműködés mellett foglalt állást.
Záró összegzésében Jill Evans frakcióvezető az EFA fogadókészségét fejezte ki az együttműködés iránt. A felek végezetre abban állapodtak meg, hogy a Tőkés László által előterjesztett szövegtervezet véglegesítése nyomán rövidesen aláírják a megállapodást.
Viszontválaszában Tőkés László örömmel nyugtázta, hogy idén ősszel az EFÁ-hoz kapcsolódó Maurits Coppieters Alapítvány nagy valószínűséggel Nagyváradon fogja tartani rendszeres évenkénti összejövetelét, és ebből az alkalomból erdélyi látogatásra hívta meg Jill Evans képviselő asszonyt.kétségbeesett anya írta (2011-02-25 14:38:29)
Engem borzasztóan megijesztett a lányom a napokban. Erdély egyik hírneves gimijében jár és elmondása szerint az osztály nagyrésze KÜLFÖLDRE fog menni továbbtanulni. S persze gondolni lehet, hogy hány százalékuk fog hazajönni... 1% se. Ezzel is jó volna sürgősen valamit kezdeni, mert én mondom az enyémnek, hogy fiam, nincs miből fizetni egy budapesti bentlakást, mire mereszti a szemét, hogy akkor X-nek miből fizetik és Y-nak, mert ők is oda készülnek. Hát csak kapkodom a fejem, hogy a szülők nemhogy lebeszélik az ilyenről a gyerekeiket, hanem egyenesen BÁTORÍTJÁK a külföldi továbbtanulásra. Óbégathatunk aztán itthon a kínai vagy a kenyai orvosnak öregként, s úgysem érti meg a panaszainkat. Meg a boltaban is kérhetjük a csadoros-kendős lánytól a tejet pár év múlva... Mi főztünk, meg is érdemeljük, hogy megegyük :-(((

Pesti jampi írta (2011-02-25 00:22:00)
Sün egy kicsit bepiázott és egy-két helytálló gondolatán kívül sok hülyeséget is beszél...
Ülj le fiam, kapsz egy bélást! :-)

Pusuma József írta (2011-02-24 13:18:40)
Én asnyira jónak találtam ez embert s gondolkodást építő írást, hogy átvettem a lapomra/pusumajozsef.lapunk. hu / S nagyon várom a következő folytatású írást.Sőt ha lehet kérni ilyet, a lapomon lévő, email címemre, küldjék el a folytatást. Imádom, s szeretem Böjte Csaba testvért, az élete, s munkássága miatt. A médiákban amennyire tudom követem az emberi viselkedés, Istentől kapott ajándékát,a földre vetített életét, tanítását.Tisztelője:Pusuma József.2011.02.24.

KadarGy írta (2011-02-24 13:15:16)
A kezdeményező és a kezdeményezés iránti legmélyebb támogató tiszteletem mellett meg kell jegyeznem, hogy a magyarországi Professzorok Batthyány Köre kb. 6 évvel ezelőtt Orbán Viktor támogatása céljából már kiadott egy "Szent István terv" című könyv formájú nemzetstratégiai tervezetet:
xxx

feri írta (2011-02-24 12:22:49)
Tizedike után a parlamentben valaki egy kalappal végig kéne sétáljon...

toducz endre írta (2011-02-24 11:59:36)
Kedves Egy székely legény, a sok szép megvalósításához, amit alább leírt, kell egy kicsi perselypénz is. Tisztelettel.

Egy székely legény írta (2011-02-24 10:37:50)
Hit kell elsősorban hogy van jövőnk! Ezenkívül személetváltás kell, béke és hit! Ez a kezdeményezés higyjék el hogy sikert ér el! Teljesen reális gondolatok: környezeti, települési és népnevelési terv kell! Csaba testvér a legközelebbi kapcsolatban van nap mint nap a szegényekkel, elesettekkel de ugyanúgy a gazdagokkal is, reálisabban látja a Kárpát medence népeinek helyzetét, mint 1001 szociológus kutató... Tetszik a név is, hogy "Roncsház projekt"!:) Várom a „Tündérkert-projekt” részt!:)

Egy székely legény írta (2011-02-24 10:30:37)
Gratulálok a kezdeményezéshez!! Én nagyon is értem a lényeget: az eddig kialakult struktúrák lassan csődöt mondanak, nem lehet csak a gazdasági profit "szemüvegén" keresztül nézni a világot, hanem helyette a keresztény szeretet és lelkület az alternatíva... A kezdeményezés elsősorban az alapokat rakja újra, aki gyakorlatias dolgokat vár, az szerintem azt is megkapja. De addig ezen elmélkedjünk amit Csaba testvér írt: tájak, települések, emberek az alap. Rendezett világon alapuló világszemlélet, a Gondviselőben vetett hit és Szent István-i lelkület, hármassága. Szuper kezdeményezés!

hívő írta (2011-02-24 09:57:09)
Na így mindjárt más, Sün!

Sün írta (2011-02-24 09:31:54)
Hívő! Ugyanerről írtam! Javak alatt a javunkra szolgáló szellemi és lelki ajándékokra gondoltam, nem a lottó ötösre. És arra, hogy gyakorta egészen más szolgálja javunkat, mint amit mi gondolunk.
"Atyám, ha lehetséges múljék el ez a pohár, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd". Ugye, ugye...

hívő írta (2011-02-24 06:27:37)
Kedves Sün, Istentől csak olyasmit kérhetünk, ami egyezik az ő akaratával. S általában csak ezeket a kéréseket szokta teljesíteni.

Sün írta (2011-02-23 23:18:00)
Kedves Eszter!
Kegyed Erdélyben szomorkodik elnéptelenedő falvakon és parlagon hagyott földeken. No most ugorjon egy nagyot a térképen Győr megyébe. Én itt élek s Győrtől néhány tucat kilométerre egészen kihalt falvak vannak, melyekbe második generációs ausztriai és némethoni muzulmánok települnek be, röhejes összegekért vásárolva fel a kihalt öregek házait. Utcák vannak, melyeket a megmaradt helybéliek csak "török utcának" hívnak. Csadorban járó nők mennek reggel boltba kifliért és a polgármesteri hivatalokban fehér holló gyanánt érkező építési engedély kérelem mecset építéséről szól. A helyi katolikus templomban, ahol tíz éve még teltház volt, ma öten-hatan üldögélnek a vasárnapi miséken. Van miért imádkozni, bár sose biztos, hogy az imában kért javak valóban épülésünkre szolgálnak.

eszter írta (2011-02-23 22:50:21)
ember tervez, Isten vegez!
Kedves Atya, turelmetlenul varom a folytatast. A te munkassagod, hozzaallasod peldaerteku, gondolataid ihletettek. Ne feledd azonban, nem mindenki kesz vallalni a feladatot. Azt a feladatot, amit te megfogalmazol a "tervben". Meg lehet elni szerenyen, foldmuvelesbol, allattenyesztesbol, egeszsegesen. Megis, hanyan elnek igy tudatosan es nem kenyszerusegbol? Miert hagyjuk elnepteledni falvainkat, elgazosodni foldjeinket, elfelejtjuk hagyomanayinkat? Szerintem ezt kellene belassuk, ezert kellene imadkozzunk, s akkor megvalosulna a terv


székely figyelő írta (2011-02-23 21:40:31)
egyetértek erőss hozzászólásával- az erdélyi magyarságot akkor lehet kiemelni a csüggedésből, ha a gazdag réteg(aki az utóbbi 20 évben a többiek rovására meggazdagodott)felismeri, hogy középosztályt kell teremtsen- meg kell ossza valamennyire a javait, nem rejtegeti külföldi off-shore cégekbe, magyarországi részvényekbe, ingatlanokba. Ki kell mondani ezt az igazságot és lelkiismeretet, önérzetet kell ébreszteni gazdagjainkban, mert másképp tényleg elmennek a fiataljaink, s aztán ücsöröghet a sok tőkés meg a nyugdíjasok...

Straub József írta (2011-02-23 20:52:32)
Csaba testvér gondolatai, ötletei mindig is segítettek, hogy túltegyük magunkat a mindennapokok szomorú realitásán. Üdítő ilyenen tervekről olvasni, akkor amikor szinte minden hír az erdélyi magyarok ellentéteiről szól: baloldal-jobboldal, katolikus-református, tömbmagyar-szórványmagyar, összefogás-megosztás stb...

erőss írta (2011-02-23 18:32:42)
Kedves Csaba testvér!
Szép és felemelő gondolatok, de hol itt a gyakorlatiasság? Az igaz, hogy mindenkire szüksége van egy népnek, de a nagy és okos nemzeteknél a gazdagok nemcsak színleg jótékonykodnak egy-egy alapítványnak, hanem megfizetik a SAJÁT DOLGOZÓIKAT, SAJÁT NÉPÜKET! Nem kell a románokra mutogassunk, hiszen mi magunk irtsuk ki egymást és nem csoda ha a tisztességes, tudásvágyó fiatalok elmennek, mert nem akarnak lopni és önérzet nélkül élni! Vegyük például Udvarhelyt- egyetlen tőkés milliárdos- van belölük lagalább 100-200 a városban- sem fizeti meg tisztességesen SAJÁT DOLGOZÓIT, INKÁBB a falvakból behozza az olcsóbban dolgozó embereket, ott meg parlagon vannak a földek!Hitegettek minket, hogy így kell fejleszteni, meg úgy kell tőkésíteni a cégeiket, hogy ne jöjjenek be idegenek, aztán eltelt 20 év és kiderült, hogy legtöbbjüknek már külföldön is cégeik, panzióik vannak! Itt is nyugat- európai árak lettek, a köznép pedig lassan koldus lesz, s csodálkoznak a politikusok, a vezetők és a papok, hogy üresek a templomaik? Mikor fognak már a vezetőink s a papjaink a köznép érdekében kicsit felemelni szavukat s a gazdagok fukarságát, pénzéhségét ostorozni? Jézus nemcsak ájtatoskodott, hanem a gazdagok s a vámszedők asztalait is felborította- konfliktust vállalt velük ha kellett! EZ HIÁNYZIK MANAPSÁG A NÉPÜNK VEZETŐIBŐL, KEDVES CSABA TESTVÉR!

feri írta (2011-02-23 17:21:03)
Mindig kerül, aki konkolyt hint a búza közé. Fő, hogy nőjenek a kalászok, az aratásig...

tankogy írta (2011-02-23 16:40:03)
Remélem, nem veszitek komolyan a Sün minen hájjal megkent marxista elmélkedését.A 2/3-os győzelem egyáltalán nem okoz csalódást, mert a tönkretett ország ki kell, hogy heverje a károkat. És nem gondolja talán, hogy amit a fidesz próbál tenni, az beérik 6-7 hónap alatt. Okosnak tűnik a kozzászólása, de csak okoskodás!Hasonlít a liberálisok gondolkodásmódjához.Az pedig megbukott, nem csupán magyarhonban, hanem Európában is.

Sün írta (2011-02-23 15:53:20)
Kedves Csaba, miután van szerencsém személyesen ismerni Téged, elhiszem, hogy soraid őszinték. Azonban a Széchenyi tervhez a Te elgondolásod semmiképp se hasonlítható. Igen nagy jóindulatról teszel tanúságot, amikor azt írod, hogy a társadalmunk gerincét adó polgári réteget célozta meg jótékonyan. Sajnos annak is csak egy igen szűk, kiváltságos rétegét.
Napról napra világosabb, hogy a fidesz kétharmados győzelme óriási csalódás nemzetünk számára. Mert van ugyan egy-két olyasféle lépés, amely elhiteti a kevésbé élesen látókkal és hiszékenyekkel, hogy ez a nemzet kormánya, valójában erről szó sincsen. Egy pillanatra visszatérve az Új Széchenyi Tervre ma már világosan látszik, hogy a tehetős polgári és nagypolgári rétegnek azon részét hozza helyzetbe, amely saját erejéből, pályázati támogatás nélkül is megvalósíthatná fejlesztéseit. Szó nincsen a magyar társadalom többségének munkát adó mikro- és kisvállalkozások feltőkésítéséről, aki eddig lent volt, ott is marad. Ezt a szándékot igen érzékletesen mutatja a tökéletesen igazságtalan és gazdaságilag is logikátlan régi-új adórendszer, melyre persze a magyar társadalom jelentős része fütyül, hisz annyi kiskapu létezik, hogy végsősoron majdnem mindenki annyi adót fizet, amennyit jónak lát.

Aztán érdemes néhány gondolatnyi időt szánni a PC beszédre s annak továbbfejlesztett variációjára is. A PC -political correct- beszéd lényege a szemantikai csalás. Célja, hogy a szavak vagy szókapcsolatok veszítsék el eredeti jelentésüket s valami egészen nyakatekert, eltérő jelentéstartalommal ruházódjanak fel. De hát ezen már Karinthy is kesergett...
A relativizálás kultúrája ugyanis nem tűri a néven nevezést. Megélhetési bűnözésnek hívja, amikor a cigány lop, antiszemitizmusnak nevezi, amikor egy nemzet megkérdezi, hogy egyes filozófusok mire költöttek el százmilliókat és sajtószabadság korlátozásáról rikoltozik, amikor egy nemzet törvényben szeretné deklarálni, hogy a holokauszt tagadásán vagy jelentéktelenítésén kívül a kereszténygyalázás, gúnyolás se lehessen főműsoridős téma.
A PC beszéd csúcsteljesítménye pedig az, amikor a felséges Európai Unió olyan iskolai tájékoztató naptárt ad ki, amelyben az összes moszlim, buddhista, zsidó és hottentotta ünnep szerepel, csak épp a karácsony és a húsvét nem, arra való hivatkozással, hogy véletlenül se sértődhessenek meg az egyenlőre talán még többségi keresztény társadalmon kívüliek. És ekkor a buzikról még nem is beszéltem...
A PC továbbfejlesztett változatában azonban már nem csupán a szavak veszítik el eredeti jelentésüket, hanem a tartalom is nélkülözhetővé válik. Erre jó példa a magyar miniszterelnök nemrég elhangzott évértekelője, amiben sikerült neki egy kerek órán át semmit sem mondania úgy, hogy valódi értelmiségiek tapsát is megkaphatta.
Olyan szintű kollaborációk szövik keresztül-kasul társadalmunkat, melyben még a kollaboráns elitek értelmesebb tagjainál sem lehetséges elérni az önálló gondolkodást. Mert azok, akikben erre meg volna a hajlandóság, egzisztenciális függésben állnak, amely végsősoron valamely politikai formációhoz köthető. Ezzel a kör be is zárult.

Az egyházak lehetséges szerepével kapcsolatban pedig egy kedves barátom sorait tudom idézni. "A keresztény egyházak magatartásával és erkölcsi helyzetével nem is érdemes foglalkozni sem ebben, sem más kérdéseket érintve. Ugyanis a magyar és az európai történelmi keresztény egyházak saját magatartásuk által megszűnő félben vannak, s ez végső döfést ad az európai népek jövőjének… ami ma már biztosan látszik: nincs. Mert nem új templomokra van szükség, s nem azon kellene panaszkodni, hogy nincs elég pap... mert van elég pap, és van elég templom is. Csak jó papból van rettentően kevés. Ha sok lenne, és az egyházak azon az úton járnának, amelyet Krisztus kijelölt a számukra, akkor hatalmas méretű molinók takarnák a templomok bejárata fölötti területet a „Ne ölj magzatot sem!” felirattal, s esetleg egy feldarabolt apró emberke képével. Ilyet azonban ezek az egyházak nem tesznek, mert nem akarnak azokkal ellenkezni, akiktől az apanázs jön"

Ezzel nehéz nem egyetérteni. A megoldást szerény véleményem szerint nem lehet a Kárpát hazán belül, külön, az itt élő népekre, kiváltképp a magyarra szabottan kitalálni. Olyan, elsősorban keresztény civilizációs problémával állunk szemben, amilyennel talán eddig még soha. Ma hiába rázná öklét vezekelve száz Kapisztrán, legjobb esetben is egy valóságsóban szerepelhetne és ott is kinevetnék.
A magyarság kárpát medencei léte alapjaiban függ ezeréves alkotmányunktól, a Szent Korona tantól, amelyet épp e hetekben taszít perifériára a fidesz-kdnp kormánytöbbség által kijelölt alkotmányozó munkacsoport, melyben igen magas százalékarányban van képviselve a választott nép. Szerintük ők az Isten kiválasztott népe, szerintem pedig az ördögé. Persze ez a választottság tényén nem változtat. Tudomásul kell vennünk, hogy míg őseinknek háborúk jutottak, addig nekünk a látszólagos európai békében az Antikrisztus kora az osztályrészünk. Lehet küzdeni ellene, de a győzelmet csak az viheti végbe, aki engedte, hogy a gonosz ily mértékben ránk szabaduljon. S az nem más, mint az Úr, ki így mondja Madáchnál:
Tekints a földre, éden fái közt
E két sudár fát a kellő középen
Megátkozom, aztán tied legyen.

Mire Lucifer felelé:

Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy-
S egy talpalattnyi föld elég nekem.
Hol a tagadás lábát megveti,
Világodat meg fogja dönteni.

Hát itt tartunk most. A híres Benda féle könyv vezérgondolata, hogy az ember évezredekig a jót méltányolta, ám a rosszat cselekedte, az írástudók árulását követően azonban elkezdte a rosszat méltányolni. Talán meg kellene próbálni ismét a jót méltányolni, hátha...de azt megint az írástudóknak kellene kezdeni, kiknek kiszolgáltatottságáról fentebb szóltam. Noha az idő mindig mindent megold, ez nem vígasztalhat bennünket, mivel a helyzet a mi életünkben kilátástalan, meg aztán felelősség is van a világon. Ezért érdeklődéssel várom a folytatást.


oreg szekely írta (2011-02-23 13:41:03)
ISTEN segitse es sokaig eltesse CSABA testver! Alljon nepunk elere es mi kovetjuk! Elegunk van a hazug alnok politikusokbol. Szukseg van egy becsuletes pornepet is szereto VEZERRE.ON mar bizonyitott es mi bizunk ONBEN.SZekelyek magyarok HITTEL es BIZALOMMAL sorakozzunk fel UJ VEZERUNK moge.Vezesd meg egyszer gyozelemreneped CSABA testver

Márton Zoltán írta (2011-02-23 13:24:29)
Kíváncsian és bizakodva várom a konkrét javaslatokat, melyeknek reménykeltő alapvetése az eddig leközöl rész. Ha valamire sürgősen szükségünk van, akkor az éppen egy ilyen stratégia.
A minap jártam Moldvában, Pusztina faluban, ahonnan a munkaképes, családos fiatalok szinte kivétel nélkül továbbcsángáltak "Itáli-ba" és "Szpániába". Lassacskán viszik ki a nagymamákra, rokonok gondjaira bízott gyerekeiket is, és a nemrég népes, gyerekzsivajtól hangos falu kiöregedik és kihal.
Ez a forgatókönyv az elszegényedett szórványban és kissé tompítva a Székelyföldön is. Ha nem akarjuk ezt a forgatókönyvet megélni, sürgősen össze kell kapjuk magunkat. Hátha Csaba testvér személyisége, az Őt övező köztisztelet egy akolba tereli a cselekvésre készeket és elejét veszi egymás marcangolásának, az egymásra mutogatásnak. Rám számíthat, és gondolom rajtam kívül sok másra is.

Hívő írta (2011-02-23 11:57:57)
Legalsóbb szinten is meg kell változzon mentalitásunk, mert nem csak a politikusok mocskolják le az erdőket, hanem mi egyszerű emberek is. Nem csak ők rondítják a tájat és nem csak ők nem ültetik újra az erdőket. És ne legyen melldöngető székely az aki saját földjének és népének parazitája!

moldvaimagyar írta (2011-02-23 11:05:21)
Szép gondolatok. xxx
Az ötvenéves kommunizmusnak is az volt a célja, hogy a nemzetekből népeket neveljen, lám többé-kevésbé sikerült.Mi lesz a magyar nemzettel a Csodálatos Kárpát-Medencében? Mert ha kivándorolnak, akkor ... szomorú lesz a vége... Vezetőink gondolkodjanak végre Nemzetben. Mert akkor lesz az egész faluban rend, ha mindenki a saját portáját teszi rendbe

Csíki írta (2011-02-23 10:26:11)
Javasolom, hogy a Böjte atya által meghirdetett keresztényi alapelvek mentén küldjék el a gondolkodó magyarok (pl. az itt fórumozók is) a KONKRÉT javaslataikat a Magnificat. ro (Déva) oldalra, azokat összesítsék és utána lehet cselekedni is!

Sajómenti írta (2011-02-23 09:44:11)
Istennek legyen hála Csaba testvér gondolataiért! A mi felelősségünk is, hogy megvalósul-e ez a nagyszerű terv. Álljunk mellé cseelekedeteinkkel, mert "Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek?"(Jakab apostol). Csaba testvér példát mutat hitével, cselekedeteivel! Rajtunk a sor. Hajrá...

egy valasztopolgar írta (2011-02-23 09:18:03)
nagyon tetszik es hiszem, hogy a helyzet alakulasaert mi magunk is felelosek vagyunk. Nem sirankozni kell, hanem tisztessegesen, epito jelleggel ledolgozni a napi 8 orat legalabb. Ora et labora...rank a munkaba szamithat, hisz jot tenni, jonak lenni, szeretni es dolgozni, ez a celunk

egy aggodó írta (2011-02-23 09:12:07)

Tényleg, az utóbbi 20 -év legmeggondoltabb terve, nem szabad elhamarkodottan hozzáállni.S ami a legfontosabb pénzalapokat kell teremteni.Ebben minden hazai magyar embernek feladata kell legyen.Ez legyen az erdélyi,partiumi,bánsági és a moldovai-havasalföldi magyarságot összefogó ősi rendszerű kaláka.

henzus írta (2011-02-23 02:19:32)
Ezt a tervet csak támogatni lehet és kell is!

Levente írta (2011-02-22 23:57:30)
Nagyon örvendek, hogy ilyen nagyszerű gondolat születtett és próbáljuk kivitelezni, tehát mindenkinek ilyen nagyszerű dolgokat kell támogatni.
Zárójelben ( szebb volna ha ékes magyar nyelvet használnánk amikor csak lehet pl. Tündérkert- terv volna és nem projekt, csak akkor használjuk így mikor pályázatnál adjuk be az unióhoz vagy idegeneknek beszélünk róla, nem kell az ilyesmiket az idegenektől majmolni.

g.janos írta (2011-02-22 23:21:28)
Igazad van János. A gondolatok nemesek ,Isten adja ,hogy legyen is belőle valami.

Maros-zéki írta (2011-02-22 22:57:09)
Az emberiséget kell -ene megszabadítani a politikumtól.

XVI. Benedek híve írta (2011-02-22 22:54:44)
Ehhez a tervhez gratulálok Csaba Testvér! Csak támogatni lehet.

Janos írta (2011-02-22 21:13:35)
Szep es nemes gondolatok!!De egyszer a politikumot meg kell szabaditani a tolvajoktol.

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  gyergyó, csík     szász jenő     bán zsófia     mi nem ünnepelünk     kövér lászló     ojtoz     tan     csíszár     bbte     fehér-fekete fotók     bayer zsolt     iasi-i     autópálya     interjú     aut     régió fejlesztés     unitárius     londonban     bayer     háromkút iskola adomany  
Kulcsszófelhő