Erdély címererdély ma logó
augusztus 24. csütörtök | Bertalan napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5873 RON | 100 HUF: 1,5118 RON | több
2015.08.06. | 05:47 A Temesvári Római Katolikus Püspökség reakciója a Romániát ért támadásokra

8508 23

Tisztelt hölgyek, tisztelt urak, a média tisztelt képviselői!

A Temesvári Római Katolikus Püspökség szomorúan vette tudomásul az angol nyelvű The Telegraph online változata, folyó év augusztus 3-i számában közölt írott anyagot, amely többek között, de elsősorban a Máriaradnai Pápai Bazilika és a ferences kolostor felújítására vonatkozott. Abban az ünnepi hangulatban, amelyben folyó év augusztus 2-án celebráltuk az említett kegyhely és kolostor felújításának a megáldását, keserű szájízt hagy bennünk. Éppen a hazai és külföldi sajtó által az ünnepség iránt tanúsított kiemelt érdeklődés miatt, az ünnepi eseményt az írott és internetes sajtó minden formája mellett a kereskedelmi és közszolgálati magán-, illetve állami tévéállomások is figyelemmel kísérték. Minden hazai és európai sajtótermék és tévéállomás az ünnepségről a Dale-Harris úrtól eltérő véleményt tükrözött. Az eseményen részt vett minden újságíró, aki akkreditálást igényelt, azt megkapta, de bőséges információkkal is szolgált az intézményünk, a közvélemény tárgyilagos tájékoztatása érdekében.

Nagyon szomorú a tény is, hogy a szöveget, amiről beszélünk, és amit Nagyszebenben közölt Luke Dale-Harris úr, átvette a hazai román nyelvű sajtó is. Ezzel együtt senki nem fordult hozzánk az ünnepségre, illetve a felújításra vonatkozó tájékoztatásért, hanem a közléssel gerjesztették azokat a téveszméket, amelyeknek semmi közük nincs a valósághoz. Ennél az oknál fogva kényszerítve érezzük magunkat a válaszadás jogát igényelni a hazai és a külföldi sajtótól, pontosítva a Máriaradnára vonatkozó építészeti és vallási tényeket.

A projekt kedvezményezettjeként határozottan visszautasítjuk az olyan vádakat, miszerint különféle kőalakzatok, a bazilika tetejéről, illetve a faláról származó, vagy a kolostorhoz tartozó, bármilyen tartósított állapotban lévő elemét Németországban adták volna el vagy bármilyen módon kisajátította volna a Püspökség vagy tudott volna efféléről. Amint az áldási ünnepségen, de nyilvánosan is hangoztattuk, a felújítási munkálatok még nincsenek befejezve. Augusztus 2. után folytatódnak a munkálatok, míg az épület felújítása során előkerült különböző kategóriájú és méretű köveket a projektben hasznosítjuk.

A projekt megalapozott tanulmánytervekre támaszkodik, szem előtt tartva, hogy a műemlék az elmúlt évszázadban több megpróbáltatáson esett át, példának okáért, az 1923-as tűzvész, a helyiségeknek 1948–2003 közötti önkényes, brutális használata, a felületes vakolások, a gyenge minőségű tető- és padlószigetelések miatt. Az állításokkal ellentétben, az épület szerkezetében lévő eredeti építőanyagokat használták fel restaurálva, rehabilitálva. A tetőszerkezetben csak a történelmi értéket nélkülöző elemeket cserélték ki (a múlt század elejéről származott fibrocement lapokat, és az utóbbi évtizedből származó hullámpalát. Pontosítjuk, hogy a bazilika tetőszerkezete 1997-ben lett felújítva, nem a jelenlegi projektben. A toronysüvegek az 1911-ben használt rézlemezekkel egyenértékű anyaggal vannak bevonva. A tornyonként 4-4 díszváza, amelyek megszépítik a tornyokat, az eredeti, 1911-ben készült, minimális restauráláson átesve. A tetőszerkezet elemeit a bazilikán és a ferences kolostoron különös figyelemmel óvták, restaurálták. Ahol szükséges volt, az eredetivel egyenértékű faanyaggal egészítették ki, betartva a műemlékekre vonatkozó építészeti előírásokat.

Szándékos félrevezetés és megalapozatlan az az állítás is, miszerint betontömbök helyettesítik az eredeti köveket, mivel a valóságban éppen fordítva történt. A XX. századból származó beton lépcsőket masszív, természetes kőlépcsőkkel helyettesítették, míg a cementes vakolatokat a restaurálási projektben előírt burkolatokkal helyettesítették.

A jelenlegi munkálatok alatt a ferences kolostor épülete nem esett át olyan korszerűsítésen, ami megváltoztatná az építészeti jellegét. A boltíveken kívül a ferences kolostor nem tartalmaz barokk építészeti elemeket, mivel a ferences felfogást a komorság jellemzi. Más tekintetben, a kolostor egyik szárnya 1826-ban épült, amikor a barokk stílus már nem volt divatban sem nálunk, sem Európában. A bazilika homlokzatának a barokk stílusa teljes egészében megmaradt, restaurálták. A kőből készült ajtó- és ablakkereteket megtisztították az időközben rákerült cementtől, illetve festéktől. Azokat manapság meg lehet csodálni, új életre keltek. Sajnos, azok a fotók, amelyekkel Luke Dale-Harris az írását illusztrálja, régi felvételek, nem felelnek meg a jelenlegi realitásoknak.

Más tekintetben Máriaradnán a vasbeton elemeket kísérleti jelleggel 1911-ben már alkalmazták, amikor is a tornyokat jelentősen megnövelték, a mai állapotra.

A bazilikának egy Disney kastéllyal történő összehasonlítása teljesen értelmetlen, nagyban árt a bazilika hírnevének, a ferencesek több évszázados történelmének, az építészeti remekműnek, az egész projektnek, mindazoknak akik e nehéz, komoly hozzáértést igénylő munkában részt vettek. Valószínűleg a bazilika és a kolostor homlokzatainak sárga színárnyalatai ismeretlenek a szerző számára. Pontosítjuk: az uralkodó sárga színárnyalat megfelel a bazilika eredeti színének, amit Kaisergelb (császári sárga) vagy Schrönbruner Gelb néven ismernek és alkalmaztak a Habsburg monarchia idején a XVIII. században minden középületen. Pontosítjuk: az EU alapokból finanszírozott máriaradnai munkálatok 26 075 301,16 lejt, illetve 5 795 000 eurót tesznek ki. A projekt befejezésekor leközlünk minden, a felújításra vonatkozó pontos adatot. Leszögezzük: Luke Dale-Harris 2015 áprilisában tájékoztató adatokat kért a projektről. 2015. április 7-én elküldtük neki a projektre vonatkozó összes adatot, amelyeket már akkor megismerhetett.

Nem ismerjük Luke Dale-Harris úrnak a munkások szakképesítésére, javadalmazására, korára, szociális helyzetükre vonatkozó hírforrásait, azt viszont leszögezzük: a projekten dolgozók között sem kiskorú, sem túl idős, sem fogvatartott vagy elítélt nincs. A javadalmazások az alkalmazó vállatokkal megkötött munkaszerződésekben vannak rögzítve.

Visszautasítjuk, teljes meg nem értésünknek adunk hangot a gyanúsítás okán, miszerint a pénzek a projekt kedvezményezettje és a munkálatokban érdekelt cégek között közlekednek. A munkálatokban közreműködő vállalatokat közbeszerzési eljárások alapján választottuk ki, olyanokkal dolgozunk, amelyek a történelmi emlékművek felújításában jártas szakemberekkel rendelkeznek, a munkálatok egész idején betartottuk a finanszírozó, az Európai Unió által megkövetelt előírásokat.

A projekt rendelkezik a Történelmi Műemlékek Országos Tanácsának, a Művelődési Minisztérium Történelmi Műemlékek Igazgatóságának az engedélyével, a projektet sokoldalú képzéssel rendelkező csapat készítette, a román és az európai uniós előíráso értelmében.

A püspökség újra kifejezi teljes nyitottságát a sajtóval, illetve mindazokkal szemben, akik a hazai és a nemzetközi közvélemény tárgyilagos tájékoztatásában érdekeltek.

Temesvár, 2015. augusztus 4.

Nicolae Lauş
püspökségi kancelláriaigazgató


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi tíz + nyolc ?BDA írta (2016.08.31. 02:06:38)
Bartha Csaba részére:
ha önnek az természetes, hogy egy magyar emlékezetű templomban Erdély elrablóinak a nyelvén misézzenek, az egyenlő a feladással, és igen, az önfeladással is. És nagyon téved, hogy itt ezt csak a székelyek nem tudják lenyelni, mert Váradon is haonló áramlatokat lehet észrevenni. Ennyi erővel gondolom nem tiltakozott volna az ellen sem, hogy annak idején Barta Ciaba-ként anyakönyvezzék...

Szalma Gyöggy írta (2015.08.31. 17:24:43)
1962-ben növérem és több majláthfalvi társa Kisasszony napjára Mária Radnára mentek,az állomáson több rendör,az ott várakozó kaminokba terelték őket,sirás-rivás kőzepette elvitték a búcsú járókat,szilvát szedni a közeli Gostatba.

Sajtós írta (2015.08.26. 12:25:33)
Minden sajtóval szembeni nyitottság mellett azért jó lenne ha működne is a Temesvári Katolikus Püspökség weboldala és könnyedén meg lehetne kapni az elérhetőségét is az interneten (pl. egy e-mail címet), máskülönben hiába ez a nyitottság. (2015.08.26)

Hímes tojás írta (2015.08.20. 09:33:22)
Himtelentojadék (2015.08.20. 07:03:32)
Nagyon jó nevet talált magának. TALÁLÓ!
Írás előtt olvasson. SZOMORÚ bejelentésére reagáltam. Ön mire?

Himtelentojadék írta (2015.08.20. 07:03:32)
Himes tojás nem érdekekrol van szó hanem elvekről és igazságról. Barta úrnak igaza van. Korrektül leirta. Itt inkább ön a szemellenzős, vagy inkább elvakult.

Dayak írta (2015.08.19. 16:01:13)
Olvasom a címet: A Temesvári Római Katolikus Püspökség reakciója a Romániát ért támadásokra
Hát én nem látok semmi Romániát ért támadást, legfeljebb a temesvári Püspökséget érte kritika. Ha a kettő valaki szemében ugyanaz, hát....kérem!

Hímes tojás írta (2015.08.08. 15:56:43)
Szomorú írta (2015.08.07. 10:24:49)
Ne tegyen úgy, mint aki vak!
Tudjuk, hogy választási kampány idején sajnos az egyházak képviselői is "belefolynak az irányított tájékoztatásba".
Az RMDSZ-nek kiszolgáltatott egyházak az RMDSZ mellett kampányolnak! Az RMDSZ legfőbb jellemzője mára a feltétlen román-barátság, a román érdekek képviselete a magyar közösség körében.
És talán a katolikus egyház a legvehemensebb RMDSZ szószóló. (Pl. Csaba atya is nyíltan kampányolgatott már az RMDSZ mellett.)
Valahogy így "ér össze" a felekezet ügye a nemzeti csoport érdekvédelmi ügyeivel, vagyis a politikával.

Bartha Csaba (2015.08.07. 17:27:52) Az egyetemes katolikus egyháznak is van helyben képviselendő érdeke. Kérdés, az mennyire esik egybe a magyar nemzeti közösség valódi érdekeivel.(!)

Bartha Csaba írta (2015.08.07. 17:27:52)
Döbbenettel olvasom írásaikat! El kell menni és személyesen érdeklődni.Én ezt tettem újságíróként. Az angol újságíró, pedig arra sem dugta az orrát, nem beszélt a plébánossal, nem vette fel a kapcsolatot a püspökséggel sem, de cikket írt. Ez korrekt? Alapelv, hogy mindkét felet meg kell hallgatni és a véleményeknek hangot kell adni. Közbeszerzési pályázat volt, amit csak a második körben hagytak jóvá. Három cég nyerte meg a pályázatot. Nem egy!!!
Ami pedig az egyházmegye etnikai összetételét illeti: vannak itt magyarok, románok, németek, horvátok (tudtommal Nicola Laus is az) bolgárok, stb. És amint egy korábbi hozzászóló is jelezte, a római katolikus egyház nem magyar egyház, hanem egyetemes! A temesvári Millenniumi templomban is minden vasárnap van német, román, magyar és olasz mise is. Ez Székelyföldön lehet, hogy furcsa, de nekünk itt a Bánságban a legtermészetesebb dolog.

Szomorú írta (2015.08.07. 10:24:49)
Sylvain: mondja már meg nekem, mi köze van a vallásnak, azon belül a felekezetnek, a nemzetiséghez? Részemről (és gondolom, hogy nemcsak) hitvallásom nem befolyásolja nemzeti érzelmeimet és fordítva. Az egyik hitemről, a másik nemzetemről szól. A kettő nem egy ... Egyébként hibás a megfogalmazása: vallásunk keresztény, azon belül felekezetünk lehet katolikus, protestáns, stb ....

Jutkabuni írta (2015.08.06. 22:42:20)
sajnos manapsag minden epitkezes mellett amelyiket nem atlatszo versenyvizsga altal kivalasztoo restauralo, vallalat es tervezo epit, a ketkedes feltamad s nem lehet elaltatni egy bizonyitekokat hianyolo levellel.

Szergio írta (2015.08.06. 21:28:00)
Nem kifejezetten a témához kapcsolódik, de talán néhány félreértést tisztáz:
- Mária-Radna a magyarországi ferences rendtartományhoz tartozott ... egészen 1920-ig
- utána - az új határok miatt - átkerült az erdélyi ferencesekhez
- a 2000-es évek elején az erdélyi ferencesek (létszámhiány miatt), már nem tudták ellátni a kegyhely szolgálatát, ezért átadták a temesvári római-katolikus püspökségnek - azóta egyházmegyés pap/plébános lát ott el szolgálatot
- a felújítások (pályázat, munkálatok stb.) a temesvári püspökség közreműködésével/vezetésével történtek
- a temesvári római katolikus püspökség nyelvi/nemzeti szempontból nagyon vegyes: aki volt valaha is Mária-Radnán az tudja, hogy ott a magyar mellett, német, román, horvát, szerb, cseh, bolgár stb. katolikus hívek is megfordulnak (az arányokról nem tudok pontos számokat)
- Laus atya - ha jól tudom - horvát származású, de elég jól megtanult magyarul is (vasárnap is három nyelven köszönte meg a munkálatokat) ... ez tiszteletet érdemel

Blue77 írta (2015.08.06. 16:58:06)
A máriaradnai kegytemplom egy régi magyar búcsújáróhely (volt). Régen az egész Csanádi Egyházmegye (Szeged is) ide járt a búcsúkra. Mára egy végtelenül elrománosodott, elbalkániasodott, leamortizált környezetben fekszik, Lippával együtt. Nincs azon mit csodálkozni, ha felújítása sem a nyugat-európai szabványok szerint történt. A Temesvári Egyházmegye területén bár több nemzetiség is van, de a magyarok még mindig többségben vannak. Ellenben a máriaradnai búcsúban a "súlytalan" nemzetiségek felülreprezentáltak, míg a magyarok messze alulreprezentáltak. Mintha ez az elv követése prioritás lenne ennél az egyházmegyénél. Az is gond, hogy a Temesvári, Nagyváradi, Szatmári Egyházmegyék Bukaresthez tartoznak és nem Gyulafehérvárhoz - a koszlott Balkán ide közelebb van, mint Erdély.

Sylvain írta (2015.08.06. 14:50:48)
Ez is a jele annak, hogy a magyar érzelmű katolikusoknak el kellene gondolkodniuk, hogy áttérjenek valamelyik hagyományos magyar protestáns vallásra, mert az egyházuk lassacskán nem őket, hanem a románokat képviseli.

Olvasó írta (2015.08.06. 13:44:19)
Lacika, a római katolikus egyház NEM magyar, sem Erdélyben, sem Magyarországon, hanem egyetemes, keresztény világegyház!
A radnai bazilika minor római katolikus, amelynek mindig is magyar többségű volt a vonzáskörzete, de hét anyanyelven beszélő hívek lakják a térséget, amelynek évszázados zarándokhelye.
A radnai ferences kolostor NINCS görög-katolikus vezetés alatt!

Saját elvakultsága senkit sem fog látóvá tenni!

Lacika írta (2015.08.06. 13:05:11)
ICs - miröl beszélsz ? mibol gondolod hogy ez a Nicolae akárki magyar ? A lényegrol senki nem beszél, ez egy magyar katolikus bazalika ? Hogyan kerül görö katilkusok alá egy ferences rendi kolostor ?

Olvasó írta (2015.08.06. 12:43:49)
Hinni vagy nem hinni, a temesvári római katolikus egyházmegyében hét nemzeti közösség él, és mindenik nyelvén szolgáltatnak miséket, így románul is.

Enikő, mikor volt utoljára a radnai bazilika minorban? Ön művészettörténész, egyháztörténész, talán műépítész-restaurátor?

Lacika, a kolostort NEM a püspökségi kancelláriaigazgató vezeti! Egyébiránt magyar hivatások híján ma már több a román ferences szerzetes Romániában, mint a magyar.

Lacika írta (2015.08.06. 12:03:48)
Miért van román neve egy magyar ferences kolostor igazgatójának ?

Krónikás írta (2015.08.06. 11:49:36)
Meg kell hallgatni a másik oldalt is :...Szánalmas volt, amit a temesvári egyházmegye vasárnap művelt „a munkálatok megáldása" címszó alatt szervezett öncélú pr-akció leple alatt-http://xxx

Enikő írta (2015.08.06. 11:48:07)
Tisztelt Nicolae Laus kancellárigazgató úr, a végeredmény siralmas, semmi sem bizonyítja jobban hogy az angol újságírónak igaza van. A magyarázat fanyelvű, semmitmondó!

Laikus11 írta (2015.08.06. 09:41:35)
Nem vonnám kétségbe az angolok tapasztalatát,lásd a müemlékeiket.

-Hívő- írta (2015.08.06. 09:41:32)
Én úgy tudom a félretájékoztatást és rágalmazást a törvény bünteti! Miért nem vonják felelősségre törvényesen az újságíró urat?

Hinni vagy nem hinni írta (2015.08.06. 09:38:46)
Ki ez a nicolae laus ez katolikus vagy ortodox milyen egyhazat kepvisel milyen erdeket kepvisel romanoknak nem hiszek amit kerdeznek sem igaz jobban oda kell figyelni hogy kikre van bizva az Erdely tortenelmi jellegu ingatlanjai (konspiralok)

ICs írta (2015.08.06. 05:58:40)
Az a baj,hogy a magyarok is kezdik átvenni a kecskepásztor mentalitást !


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  aurel pop     ósánci hágó     jászvásár     a madárijesztő     tan     egyesko nagyhagymas     vona     erdőszentgyörgy     háromkút iskola adomany     2000 gyerek utazhat     wass albert     gyergyó, csík     bán zsófia     régió fejlesztés     református     wass albert felolvasás     autópály     firtosváralja     iohannis     jászváros  
Kulcsszófelhő