Erdély címererdély ma logó
július 27. csütörtök | Olga, Lilána napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5628 RON | 100 HUF: 1,4902 RON | több

Archívum
2014.06.27. | 17:32 Nem háborús bűnös Wass Albert – Szemelvények Románia Legfőbb Ügyészsége határozatából

14129 43
Forrás: alfahir.hu

ROMÁNIA
Legfőbb Ügyészség (Ministerul Public)
Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék melletti Ügyészség
(Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie)
Bűnügyi nyomozási és kriminalisztikai osztály
(Secţia de urmărire penală și criminalistică)
Sz.: 168/P/2004.

H A T Á R O Z A T
2004. június 21.

ION MARIȚA, a Legfelső Semmitő- és Ítélőszék melletti Ügyészség – Bűnügyi nyomozási és kriminalisztikai osztály ügyésze a 168/P/2004-es számú ügyben jegyzett előzetes cselekményeket vizsgálva,
M E G Á L L A P Í T O M:
2004. június 21.

Kolozsvár megyei jogú város polgármestere, a Főügyészhez intézett keresetében kérte bíróság elé állítás végett a bűnvádi eljárás megindítását a Carpatok Nép egyesület tagjai ellen, az állammal szemben folytatott ellenséges akciók, totalitárius államot támogató propaganda, alkotmányos rend elleni fellépés cselekmények és bűncselekmények elkövetésének céljával való egyesülés bűncselekmények elkövetéséért, a Büntető törvénykönyv... megszegése miatt...

Ugyanakkor a keresetben a felperes azt állította, hogy... a Carpatok Nep entitás tagjai, a Romániai Magyar Ifjúsági Szervezet (Organizaţia Tinerilor Maghiari din România) támogatásával egy háborús bűnös író rehabilitációját, és az író műveiből bizonyos részeknek az iskolai tankönyvekbe történő bevezetését szeretnék elérni... Továbbá azt is állították, hogy Wass Albert 1946-ban halálra volt ítélve, mivel 1940-ben Vasszentgothárdon (Sucutard) és Omboztelkén (Mureşenii de Câmpie) uszított néhány román állampolgár meggyilkolására.

* * *

A vizsgálatokból kiderül, hogy a Kolozs megyei Törvényszék – Népbíróság 1/1946-os ügyiratában kihirdetett 1946.03.13-i 1-es számú ítéletében Wass Albertet, távollétében, az országot érő katasztrófák vagy háborús bűnök miatt vétkes személyek körözésére és büntetésére vonatkozó 312/1945-ös számú törvény 3. cikk 2. bek. foglalt rendelkezések alapján, vonatkozva a 2. cikk e) pontjára, halálbüntetésre ítélték.

Terhére azon tényt jegyezték, hogy 1940. szeptemberében, rendelkezésére, Vasszentgothárd (Sucutard) község katonai parancsnoksága letartóztatta Moldovan Josif-ot és Cîţ Ioan-t – akik előzőleg bíróságra idézték testi sértés elkövetése miatt – és Mihály Rozalia és Estera testvéreket, akikről feltételezte, hogy kommunista tevékenységeket végeztek és előzőleg feljelentették őt a román hatóságnál.
1940. 09. 22-én a négy letartóztatottat őrizet alatt Cege (Ţaga) községbe vitték, ahol a következő nap kilőtték és egy közös sírba dobták.
Ugyanakkor még jegyzésre került, hogy Wass Albert ellenséges kapcsolatban volt a Vasszentgothárd (Sucutard) község szomszédos községének, Omboztelke (Mureşenii de Câmpie) papjával, Andrei Bujorral, egy vadászterület miatt, és azért mert ez egy „nagy román" volt.

Ezen okból a katonai parancsnokot felbujtotta, hogy ölje meg a papot és a feleségéből és 3 gyermekéből álló családját, valamint még 6 személyt – összesen 11 személyt.

Az elítélt terhére jegyzett bűncselekmény tartalma a következő: „2. cikk. Azok vétkesek a háborús bűncselekmények miatt az országot érő katasztrófáért, akik:
...
e) kollektív vagy egyéni megtorlásokat rendeltek el vagy valósítottak meg a polgári lakosság ellen, politikai vagy faji üldöztetés céljából...

Az érvényes Büntető-törvénykönyv, „A béke és az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények” fejezetben, mint bűncselekményt bünteti a háborús propagandát (356. cikk), a népirtást (357. cikk), embertelen bánásmódot (358. cikk), bizonyos célpontok/létesítmények megsemmisítését és egyes javak eltulajdonítását (359. cikk) és egyes kulturális értékek megsemmisítését, kifosztását és eltulajdonítását (360. cikk).
Az említett jogi szövegek tartalmának, azon cikkelyhez való hasonlítása, amely alapján Wass Albertet elítélték, lényeges különbséget eredményez és a 2002. évi 31-es számú sürgősségi kormányrendelet elfogadásakor csak azon elítéltek voltak figyelembe véve, akiket a Büntető törvénykönyv 356–360. cikkeibe foglalt bűncselekmények egyikéért ítéltek el.

A háborús bűnökre és a béke, illetve az emberek ellen elkövetett bűnökre vonatkozó nemzetközi jogi eszközök elemzéséből, amelyhez Románia is csatlakozott (a hadifoglyokkal való bánásmódról, a polgári lakosság háború idején való védelméről, a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló 1949.08.12-én megkötött Genfi Egyezmény) az következik, hogy Wass Albert elítélt cselekedetei nem sorolhatók ezen nemzetközi szerződésekbe foglalt bűncselekmények közé.

Következve: a megvádolt személyek és a 2004.02.20. és 21. napokon szervezett felolvasó-maratonon résztvevő személyek terhére nem jegyezhető a 2002. évi 31-es számú sürgősségi kormányrendelet 5. cikkébe foglalt bűncselekmény, mivel Wass Albert nem volt elítélve a béke és az emberiség ellen elkövetett bűncselekményért – amely elengedhetetlen eleme annak jegyzéséhez.

A dokumentum forrása: Tóth Ferenc népművész, Szováta


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Marczy írta (2014-11-01 21:31:50)
"Minden joghoz kapcsolódó okmányt célszerű LEHETŐLEG SZÓ SZERINT fordítani. Nem szélszerű "szépíteni" a szöveget a magyar logikus írásmódnak megfelelően, mert azt hiába könnyebb, szebb olvasni, DE NEM LESZ TARTALOMHŰ. Márpedig a szöveg tartalmának HŰ VISSZADÁSA A LEGFONTOSABB egy okmány esetében"

Ahhoz, hogy az említett jogi szövegek fordítása gördülékenyen menjen, szükség van egy folyamatra, amit úgy hívnak, hogy nyelvi tervezés. Ennek lényege az, hogy anyaországi és határon túli jogászok és nyelvészek leülnek az asztalhoz egy projekt keretében, és egységesítik a jogi szaknyelvet. Ha ez rendesen sikerül, akkor nem lesz vita a magyar nyelv vonzatstruktúráiról. Engem a csonkahoni jogi szövegek is ki tudnak borítani a névelőfosztásokkal. ("Vádlott..." "Felek..." "Felperes..." Anyád. Körülbelül. Ez a magyar nyelv megerőszakolása. Mert _a_ vádlottról, _a_ felperesről, _a_ felekről van szó.)

Réka írta (2014-11-01 20:57:02)
Helyesen nem Vasszentgothárd, hanem Vasasszentgothárd.

ENM írta (2014-08-21 18:13:15)
@Sylvain: De ha mar törvenybe adja, akkor a papirokat ugye "plic"-ben küldje. :)

Na, azert nem kell minden internetes kacsanak felülni. Eddig meg az eredetit nem lattuk.

Sylvain írta (2014-08-10 10:40:17)
Kedves Főszerkesztő, úgy tűnik, hogy a probléma megoldódott, miután elküldtem önöknek a képeket. Köszönöm szépen.

Juha írta (2014-08-10 00:02:11)
ADJATOK VISSZA A HEGYEIMET !

Alpaka írta (2014-08-08 23:52:52)
Sylvan! Az On gepevel van a problema!

Főszerkesztő írta (2014-08-08 23:13:26)
Kedves Sylvain! Windows alatt mi nem tapasztalunk semmi ilyesmit. Milyen operációs rendszert használ? Kérem, küldjön nekünk egy képet a képernyőjéről (screenshot, screen capture) az office[kukac]erdely.ma címre! Forumozók, tapasztal még valaki hasonlót?

Sylvain írta (2014-08-08 14:15:46)
Kedves erdélyma, nem tudom, hogy mi történik az utóbbi időben, mert amikor kinyitom a weboldalukat, a szövegek egymásra csúsznak, és elhalványulnak. A cikk szövege rácsúszik a hirdetésekre és a bal oldalon levő képekre. Emiatt a cikkek teljes egészükben nem, vagy csak nagy szemmeresztgetéssel olvashatók, mivel egymásra vannak csúszva a szövegek, a betűk összekeverednek, és még az olvasható részek is nagyon halványak. Kérem, oldják meg ezt a problémát. Hiába várok már napok óta, hogy javuljon valami, de nem történt semmi. Ezért írtam.

Moderátor írta (2014-08-08 06:37:08)
Imre írta (2014.08.08. 00:56:49), a román részt fordítsa le magyarra is.

Pashtu írta (2014-07-02 21:28:49)
Ez az egész titoktartás a hangulatkeltésről szól. Politikai tőkét kovácsolnak egyes magyarok a meghurcolt nemzettársaik problémáiból. Hogy a magyart báncsák, a székelyt kínozzák. Ha ez az ügyészségi végzés erdeti, nincs elferdítve, akkor Tóth úrnak a nyilatkozatában erre is kellett volna hivatkoznia. Ide be kell írni azoknak a nevét, akik Tóthot feljelentették. A nyilvánosság az egyetlen fegyver, semmi más nem kell, csak a tényállás pontos, teljes körű bemutatása. Remélhetőleg nem lesz olyan kamu határozat, mint az udvarhelyi kekszgyáros baszk család története. Az meg egy reality show volt, sokan ráharaptak.

Marosszéki írta (2014-07-01 17:32:03)
Ha Tóth úrnak hamarabb birtokába került volna a dokumentum, akkor valószínűleg azonnal közzétette volna, biztos nem várt volna egy évtizedet vele. Hanem azok, akiket akkor felmentett az ügyészség, amikor már 2004-ben napvilágot látott a nevezett végzés, - és valóban a jogászaink, akik szintén tudtak róla, - miért ültek rá erre a rendkívül fontos információra és nézték és hagyták, hogy a magyarellenes hatóságok a vicei, a szászrégeni, a holtmarosi legutóbb pedig a szovátai Wass Albert-szobor állítókat és az egész erdélyi magyarságot vegzálják Wass Albert úgynevezett háborús bűnössége címén?! Tehát kedves Béla úr, a kérdése jogos, vagyis annak tartalma, kivéve a kérdés címzése. Azt a 2004-es ügy érintettjeinek kell címezni. Mert arról, hogy tudott volna az esetről és annak lefolyásáról, eredményéről Tóth úr, arról nem tudunk, de azt tudjuk most már, hogy a 2004-es esemény érintettjei igen.

Bela írta (2014-06-30 23:33:29)
Kedves Marosszéki Úr. Azért mert nem tudtam róla. És nem én vagyok megjelölve a dokumentum forrásaként. Egyébként biztosan közzé tettem volna, mert a nyilvánosságot az egyik legfontosabb eszköznek tartottam és tartom a hatalom packázásaival szembeni fellépésben. A megjegyzésemnek is elsősorban az volt a célja, hogy akinek ilyen dokumentumok vannak a birtokában, tegye közzé. Ugyanakkor azt is nehezen értem, hogy jogászaink 10 év alatt sem bukkantak a dokumentumra. Többször is olvastam, hogy Wass Albert író rehabilitálását kérik, hogyan lehetséges, hogy ekkor sem találtak rá a dokumentumra?

Vakvarjú írta (2014-06-30 22:14:16)
Pashtu (2014.06.30. 11:18:15) Ha nem látja az eredeti román szöveget, akkor honnan tudja, hogy félrefordították?

Kuki Atilla írta (2014-06-30 19:16:21)
Na végre! A Magyarok Istene áldja meg! Kuki Atilla

Pashtu írta (2014-06-30 11:18:15)
De azert a magyar nyelv ragozasi es toldalekolasi szabalyait, valamint a vonzatok (var valakire, hisz benne, szamol valamivel stb.) helyes hasznalatat valamilyen szinten be kellene tartani. Netan azt sugallja kend, hogy az ugyeszsegi hatarozatot helytelenul irtak meg romanul? Elviekben egyetertek Varju kollega allaspontjaval, azonban ez a forditas nem uti meg a nyilvanossag mercejet. Falun elmegy, a kocsmaban hevenyeszett forditasnak meg el-elmegy, de egy ilyen nezettsegu honlapon mar kevesbe. Azt sugallja, aki irta, utalja a magyar irott nyelvet. Mint a vasarhelyi D.Z. ugyesz ur, aki nem mer magyarul megszolalni, de amikor megteszi, inkabb hallgatott volna. Ugy latom, kell egy rendes forditas, mert felhaboritoan amateur a szinvonal. Ezert nem veszik komolyan a cikket egyesek.

Marosszéki írta (2014-06-30 08:34:36)
Kedves Béla úr, Ön hol volt mostanáig? Mért nem tette Ön hamarabb közzé?

Vakvarjú írta (2014-06-29 09:12:39)
Pashtu (2014.06.28. 11:47:03)
Minden joghoz kapcsolódó okmányt célszerű LEHETŐLEG SZÓ SZERINT fordítani. Nem szélszerű "szépíteni" a szöveget a magyar logikus írásmódnak megfelelően, mert azt hiába könnyebb, szebb olvasni, DE NEM LESZ TARTALOM HŰ. Márpedig a szöveg tartalmának HŰ VISSZADÁSA A LEGFONTOSABB egy okmány esetében!!!

Ez nem irodalmi alkotás! A fordítás miatt csak akkor szabad méltatlankodni, ha a lefordított szöveg NEM HŰSÉGESEN KÖVETI AZ EREDETI TARTALMÁT.

Bela írta (2014-06-28 23:11:04)
Kedves Tóth Ferenc népművész Úr Szovátáról, Ön hol volt mostanáig? 10 évig hogyan lehet egy ilyen dokumentumot nem közzé tenni?

Tibor írta (2014-06-28 23:03:10)
Gyurka írta (2014.06.28. 08:29:56)
Gyuribá írta (2014.06.27. 19:28:10)
Wass Albert sose volt székely. A mezőség nem székelyföld, hiába erőlködik. Tanuljon, nem árt.
Tanuljál te is, -Wass Albert a Székely Vándor nevet vajon miért kapta?

Gyuribá írta (2014-06-28 17:27:44)
Ne vegyenek egy kalap alá Gyurka véleményével,én Gyuribá vagyok!!!!!!

Attila írta (2014-06-28 17:05:01)
Mikor lessz vegre kozze teve a Manea roman csapatok gyilkolasi hadjarata a szekelyfoldon, a haboru utan, errol senki nem beszel, MIERT kerdem en, ebben az esetbe artatlan MAGYAR emberek, gyerekek, asszonyok lettek kegyetlen modon lemeszarolva.

Bözsi írta (2014-06-28 14:19:48)
Úgy van Garabonciás, ahogyan írod de, mit tehetünk ez ellen? Nem szavazok rájuk, és akkor mi van? 25 éve u.a. művelik és még csak nem is szégyenlik magukat.

Tisztaszo írta (2014-06-28 14:11:40)
A rmdsz a magyarsag fekezesere van beallitva. Ugyan is azt tartjak, ha beletorodsz a sorsodba akkor jobb eleted lesz. A kommunizmusban is azt mondtak, "hat mindenki ezt csinalja".

Pashtu írta (2014-06-28 11:47:03)
Ki fordította le ilyen pongyola magyarsággal?
Terhére azon tényt jegyezték - Elmarasztalták amiatt
Kilőtték - lelőtték
Ugyanakkor még jegyzésre került - A bíróság feljegyezte
, valamint még 6 személyt - további hat személyt
Azok vétkesek a háborús bűncselekmények miatt az országot érő katasztrófáért, akik - Az országot ért katasztrófáért háborús bűncselekmények miatt vétkes az, aki:
politikai vagy faji üldöztetés céljából - politikai vagy faji üzldözés céljából (nem folytatom, mert felháborító)

Hunnyadikiskati írta (2014-06-28 11:24:43)
Hala Istennek,hogy koztudomasra juthattak ezek a dokumentumok!!!igy tovabb!!!

Hunor írta (2014-06-28 09:56:37)
Garabonciás Kolléga! Az RMDSZ vezetőinek meg lett mondva, Ponta tata részéről, hogy ti ezután nem csárdást, horát, szürbát fogtok ropni a "Semmi babám semmi, Ennek így kell lenni, és ezt így kell járni" melódiára, ameddig a román állam szenátori zsoldját kapjátok.

Elegemvan írta (2014-06-28 09:32:44)
Garabonciás,Sylvain és többiek!MIKOR VESZITEK ÉSZRE,HOGY A"rmdsz" NEM KÉPVISEL BENNETEKET,ERDÉLYI MAGYAROKAT???Amig közösen nem lépünk fel ennek a bűnszervezetnek a megszüntetéséért,addig ne várjatok semmiféle javulást az életetekben.

Dakota írta (2014-06-28 08:54:16)
Dehogy senkinek, garabonciás. Épp hogy mindenkinek szemet szúr, csak ők dugják homokba a fejüket.

Garabonciás írta (2014-06-28 08:43:18)
Sylvain (2014.06.27. 18:17:02)
Ezekkel a perekkel nem kisjövedelmű magánembereknek kellene kűzdeni. Ezeket a pereket az RMDSZ-nek hivatalból kellene végigvinnie egészen az uniós bíróságig. Teljesen érthetetlen, hogy ez az állítólag magyar érdeket képviselő szervezet már csak Románia kormányzását ítéli feladatának!!! Hogyan lehet, hogy ez senkinek nem szúr szemet?

Gyurka írta (2014-06-28 08:29:56)
Gyuribá írta (2014.06.27. 19:28:10)
Wass Albert sose volt székely. A mezőség nem székelyföld, hiába erőlködik. Tanuljon, nem árt.

Hunor írta (2014-06-28 08:28:35)
Nyugi emberek a fiatal igazi román generáció rövidesen véleményt fog mondani,mint Sabin Gherman, aki azt mondta ,hogy szégyenli a román hazugságokat, gazemberségeket, Luchian Boia,Vlad Stánciesu, Marius Diaconu stb. ezen értelmiségiek már a Román TV-ben is nyilatkoztak.

Tisztaszo írta (2014-06-28 02:42:03)
@Sylvain írta
"Ugyanakkor kérelmezni kell, hogy olyan fasiszta román írók, mint Eminescu, Noica, Eliade, Cioran művei górcső alá vétessenek, hogy megállapítsák, hogy kimerítik-e a közösség elleni uszítás bűnét? Ha igen, akkor kérelmezni kell ezek betiltását. Ugyanúgy kérni kell Avram Iancu, Horea, stb., háborús bűnösségének a megvizsgálását, és ha bűnösnek találtatnak el kell távolítani szobraikat, és betiltani tiszteletüket."

Flagellius írta (2014-06-27 23:06:24)
Ki a ménkű végezte ezt a rettenetes fordítást?!

Menasag írta (2014-06-27 22:55:01)
Ha ezt már 2004-ben tudta a román hatóság akkor amit 2014-ben elkövettek az ő személye ellenében más emberekkel szemben azt minek lehet minősíteni ?

Siculus írta (2014-06-27 20:03:47)
Jojenek az uj kozteri szobrok,de szazaval

Gyuribá írta (2014-06-27 19:28:10)
Remélem,hogy most már a végtisztességet is megadhatják neki!Nevén lehet Nevezni a SZÉKELY VÁNDORT !!Isten nyugosztalja szeretett földjén!!

Gyuribá írta (2014-06-27 19:18:57)
Kezdödik a "Megvilagosodas",Sokaig Tartott!!

Hunor írta (2014-06-27 19:09:45)
Azt hiszem az EU kezd dirigálni!

Sylvain írta (2014-06-27 18:17:02)
Kedves Tóth Ferenc, kérjen kártérítést a román hatóságoktól, a rendőrségtől és az államtól az ön ellen elkövetett bűncselekmények miatt. Ha ez nem történne meg, menjen nemzetközi bíróságokhoz és adja törvénybe a román államot.
Ugyanezt tegyék mindazon erdélyi magyarok, akik Wass Albert vagy Nyírő József tisztelete miatt meghurcoltatást szenvedtek, javaikat elkobozták, vagy pedig a rendőrség által zaklatva voltak. Itt az ideje, hogy a román fizessen. Mert ezzel le lehet szoktatni, hogy a magyar írókat háborús bűnösöknek titulálva betiltsa őket, és az őket tisztelőket meghurcolja. Ugyanakkor kérelmezni kell, hogy olyan fasiszta román írók, mint Eminescu, Noica, Eliade, Cioran művei górcső alá vétessenek, hogy megállapítsák, hogy kimerítik-e a közösség elleni uszítás bűnét? Ha igen, akkor kérelmezni kell ezek betiltását. Ugyanúgy kérni kell Avram Iancu, Horea, stb., háborús bűnösségének a megvizsgálását, és ha bűnösnek találtatnak el kell távolítani szobraikat, és betiltani tiszteletüket.

-Hívő- írta (2014-06-27 18:07:54)
Együgyűségükben minden magyart bűnösnek tartanak!
Elnézést az előbbi hozzászólásom hibás!

-Hívő- írta (2014-06-27 18:03:04)
Egyögyöségükben minden magyart bünösnek tartanak!

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  orbán beszéd tusványos     bán zsófia     orbán viktor     denisa manele     orbán     kolozsvár     aut     kifutyul     workshop     háromkút iskola adomany     bbte     gyergyó, csík     autópály     wass albert felolvasás     colectiv     csángó     schiffer     koronka     orza calin     tan  
Kulcsszófelhő