Erdély címererdély ma logó
augusztus 18. péntek | Ilona napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5883 RON | 100 HUF: 1,5110 RON | több

Archívum
2013.08.21. | 12:59 A Civil Elkötelezettség Mozgalom nyílt levele a marosvásárhelyi RMDSZ-képviseletnek

4165 31

Címzettek: Maros Megye Tanácsának alelnöke, Lokodi Edit Emőke, az RMDSZ Maros megyei tanácsosai, Kelemen Márton , Szabó Árpád, Gáspárik Attila, Szabó József, Csép Andrea, Ilyés Tóth Sándor, Mózes Levente, Pokorny László, Szász Izolda, Erős Csaba, Tatár Béla, Bán Mózes

Tárgy: A kisebbségi érdekvédelem eszköztárában nem szerepel a tűzoltás, avagy az RMDSZ választott elöljárói nem képviselik hatékonyan és eredményesen a magyar közösség érdekeit

A közelmúlt eseményei azt mutatják, hogy az RMDSZ Maros megyei tanácsosai, a Megyei Tanács alelnöke becsapták a magyar közösséget, amikor azt ígérték, hogy kellő alázattal és megfelelő politikai szakértelemmel fogják képviselni a magyar közösség érdekeit. Jelen nyílt levelünk Marosvásárhely és Maros megye kulturális programjainak szervezésével kapcsolatos politikai érdekvédelem hiányosságaira, esetekben teljes hiányára szeretné felhívni a közvélemény figyelmét, és egyben felszólítani a levél címzetteit, hogy az eddigi eredménytelen érdekvédelmi tevékenységük során keletkezett – a magyar közösséget megalázó – károkat sürgősen hozzák helyre és a jövőben végezzenek valós politikai érdekérvényesítést, a jelenlegi érdekérvényesítésnek álcázott eredménytelen TŰZOLTÁS helyett.

A „100 éves a marosvásárhelyi Kultúrpalota” programsorozat majdnem teljes mértékben nem létezőnek és mellőzhetőnek tekinti a marosvásárhelyi és a Maros megyei magyar közösséget, mindamellett, hogy a megyei és városi magyar lakosság szavazatainak köszönhetően 12 RMDSZ-es megyei tanácsos és egy RMDSZ-es Megyei Tanács alelnök kapta meg azt a nemes felhatalmazást, hogy hatékonyan képviseljék a magyar közösség érdekeit a Megyei Tanácsban. A „100 éves a marosvásárhelyi Kultúrpalota” rendezvény megszervezése során már számos hiba történt, a termek elnevezése körül és más – a magyar közösséget láthatatlannak tekintő – döntéshozatali folyamat során, ezeknek a kialakulásáért is elsősorban Önök felelősök.

A „100 éves a marosvásárhelyi kultúrpalota” rendezvénysorozat diszkriminál, semmibe veszi a magyar közösség nyelvi és kulturális jogait, az RMDSZ megyei tanácsosainak és a Megyei Tanács alelnökének közreműködésével. Szervezetünk áttekintette a „100 éves a marosvásárhelyi Kultúrpalota” rendezvényhez kapcsolódó határozathozatal jegyzőkönyveit, valamint annak is utánajártunk, hogy a szakbizottságokban elhangzottak-e olyan felszólalások, javaslatok amelyek a programsorozathoz kötődő magyar nyelvhasználat, magyar kultúra korrekt és közösség szempontjából tisztességes megjelenítésért születtek, következésképpen kijelenthetjük az alábbiakat:

A „100 éves a marosvásárhelyi Kultúrpalota” programsorozat szervezése során a magyar érdekvédelmi szervezet tagjai nem tettek semmit azért, hogy a programsorozat úgy tartalmilag, mint nyelvileg megfelelően tükrözze az itt élő magyar közösséget. A programsorozat alig tartalmaz magyar kultúrához kapcsolódó eseményeket, és emellett a promóciós anyagok 90 százaléka román nyelven hirdeti az itt élő közösségek ál-harmonikus és kölcsönös tiszteletet nem ismerő kapcsolatát. Ennek a rendezvénynek az áldozatai a magyar közösség tagjai és ezért a nyilvános gúnyűzésért elsősorban az RMDSZ választott tanácsosai felelnek, Önök, akik a választásokon arra kaptak felhatalmazást, hogy a magyar közösség érdekeit megfelelően képviseljék.
Köztudott, hogy Marosvásárhelyen már régóta létezik tűzoltóság, arra egyáltalán nincs szükség, hogy az elmaradt, kényelemből, vagy hozzá nem értésből nem gyakorolt politikai érdekérvényesítés helyett, Önök, az RMDSZ tanácsosai, együtt más RMDSZ tisztséget betöltő személyekkel, akik – hallgatással, távolmaradással vagy egyszerűen csak semmittevéssel – a magyarellenes gyújtogatásban maximálisan részt vettek, hirtelen úgy tegyenek mintha a kisebbségi érdekvédelem tűzoltást jelentene.

Kelemen Márton frakcióvezető hamis nyilatkozatai – a jelenlegi program módosulására vonatkozóan – még csak tűzoltásnak sem tekinthetőek, hiszen a programok szervezése már rég elkezdődött és az egynyelvű óriásplakátok, valamint a program tartalma egyértelműen hirdeti a magyar közösség láthatatlanságát és teljes mellőzését úgy nyelvi, mint kulturális szempontból. A frakcióvezető ott volt a rendezvénysorozatról szóló tanácsi határozat megszavazásánál és nem tett egyetlenegy olyan javaslatot sem, amely egy kisebbségi érdekvédelmi szervezet választott tanácsosának kötelezettsége lenne ilyen, és hasonló döntéshozatali folyamatokban. A megyei tanács döntése során egyetlenegy magyar tanácsos sem szólalt fel, és nem kérte a kétnyelvű promóciós anyagokat, a kulturális programok kiegyensúlyozott megszervezését. Sőt mi több, Pokorny László magyar tanácsos azt kérte a megyei tanács jelenlevő tagjaitól, hogy a rendezvénysorozat promóciós anyagait fordítsák le NÉMET nyelvre, magyar nyelvet nem említve (mintha az magától értetődő lenne ebben az egynyelvű világban), felszólalásával alátámasztva, hogy ő inkább a német nyelv védelmére kel, a magyar nyelv őt nem érdekli, hiszen a tanácsban sem beszél senki magyarul, sem ő, sem más érdekvédő kollégái. A jegyzőkönyvben rögzítettek alapján Tatár Béla kollegájuk a fent említett programsorozat megszavazása előtt pedig egész egyszerűen kisétált a teremből, bizonyára teljes érdektelenség által vezérelve.

A rendezvény megszervezéséhez kapcsolódó tanácsi határozat meghozatalakor több magyar választott elöljáró hiányzott, név szerint Lokodi Edit Emőke, a megyei tanács alelnöke, Csép Andrea és Gáspárik Attila, akik a kulturális szakbizottság tagjai is egyben, ahol a rendezvény tematikáját és tartalmát, elnevezését és helyszíneit, a határozathozatalt megelőzően megtárgyalták. A magyar nyelvhasználat, a magyar kultúra megfelelő megjelenítése sem a szakbizottságok megbeszélései során, sem a programsorozatot eldöntő tanácsi határozat meghozatalakor nem került szóba. Az RMDSZ-es érdekérvényesítés eszköztára, amelyet Önök a programsorozat során bevetettek, a következőket tartalmazta: távolmaradás, hallgatás, német nyelv érdekében történő felszólalás és még számos eredménytelen és semmitmondó cselekedet. Az érdekérvényesítő némaság, távolmaradás és semmittevés nagyon durva következményekkel járt: Jelenleg a város számos pontján egynyelvű óriásplakátok hirdetik a román kultúrát, ezeken a magyar közösség láthatatlan, a közösségi oldalakon megjelenő tájékoztatás szintén egynyelvű.

Jelenleg az érdekérvényesítésnek álcázott tűzoltás zajlik, amelynek során Önök azt állítják, hogy felkérték a Megyei Tanács Elnökét, hogy készítsen magyar nyelvű promóciós anyagokat, valamint azt állítják, hogy lesznek magyar kultúrához kötődő programok. Először is tisztázzunk valamit: a kisebbségi érdekérvényesítés nem a leégett erdők megmentését jelenti. A közösség egy része lehet, hogy nem ér rá, és nem érti a történéseket, elsősorban azért, mert a munkaerőpiacról száműzött magyarként napi húsz órát dolgozik a mindennapi megélhetésért, viszont vannak, akiket a mostani és más hasonlóan elbaltázott programsorozat sért, és megalázónak tekintik azokat. Hiszen mi, magyarok, tisztességes adófizetők vagyunk, Önök is a mi pénzünkből kapják juttatásaikat, miért nem képesek a magyar nyelvet és kultúrát hatékonyan és eredményesen képviselni a munkájuk során? Miért akarják velünk elhitetni, hogy a programsorozatot megelőző számos megbeszélésen, a szervezési munkálatok során nem volt alkalmuk hatékonyan és eredményesen képviselni a magyar szempontrendszert, viszont nem kell megijedni, most majd jön az RMDSZ TŰZOLTÓSÁG és eloltja a tüzet.

Továbbá megjegyezzük, hogy a kétnyelvűség nem azt jelenti, hogy a promóciós anyagok 99 százaléka román, látszattevékenység szintjén a szervezők kinyomtatnak egy pár magyar plakátot, emellett pedig kismillió egynyelvű román óriásplakátot és posztert stb. A valós kétnyelvűség azt jelenti, hogy a két nyelv egymás mellett szerepel, és nem külön plakátokon. Ezúton felkérjük Önöket, hogy az utólag kinyomtatott, számos hibát és román kifejezést tartalmazó, magyar plakátot ne próbálják eladni, mint a kétnyelvűség mintapéldányait és a magyar közösséget tiszteletben tartó promóciós anyagokat.

Nyomatékosítani szeretnénk, hogy a magyar választópolgárok nem tűzoltásra adták Önöknek a felhatalmazást, hiszen senki nem akarja, hogy a kultúrájának és anyanyelvének elégett romjain keseregjen. Önök nem ezt ígérték a választási kampányuk során és becsapták a magyar választópolgárokat. Legyenek szívesek az eddigiekben egyáltalán nem gyakorolt kisebbségi érdekvédelmi eszköztárt alázattal elsajátítani és érdekérvényesítési kötelezettségeiket a közösségi igényeknek megfelelően hatékonyan ellátni.

Végezetül kérjük, hogy a nem létező érdekérvényesítő munkájuk során keletkezett hiányosságokért ne a román közösség tagjait, a román nemzetiségű megyei tanácselnököt és más román közösséghez tartozó személyeket hibáztassák, hanem az Önök szakmai hiányosságait elemezzék, ujjal mutogatás és bűnbakkeresés helyett ismerjék be már végre a saját tévedéseiket, fejezzék be a román nacionalizmust pajzsként történő felhasználását, amellyel legitimizálhatják semmittevésüket és érdektelenségüket. Fogadják már el végre, hogy a kisebbségi érdekérvényesítés mindenhol a világon küzdelmet jelent, és minden egyes kisebbséget képviselő politikai csoportnak csatákat kell vívnia a többségi társadalom tagjaival.
Itt az ideje elkezdeni végre dolgozni.

Civil Elkötelezettség Mozgalom

Marosvásárhelyen, 2013.08.20.


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

tóducz endre írta (2013-08-26 11:29:45)
Kedves odaáti, a bohócok szimpatikus emberek, még a gyerekek is szeretik őket. A Gáspárik egy gipszbe felejtett megélhetési udémérés ripacs.

odaáti írta (2013-08-24 19:04:24)
Bárcsak kétszínű lenne...Gáspárik egy bohóc!

Marosi írta (2013-08-23 23:06:11)
A decemberi választásokon már lehetett volna másra szavazni kedves vásárhelyiek! Nem tettétek, nem hittétek!
KÁR!

CEMO írta (2013-08-23 22:39:20)
Gáspárik, Csép, Lokodi, Pokorny...rajtuk kjvül senki nincs könyörgöm??Ők már degeszre szedték magukat és mandátuk lejártakor jó nagy fizetéssel távoznak.Gáspárik is egy kétszínű alak !

cs.s. írta (2013-08-23 19:03:20)
Hajrá CEMO! Nyárádszeredából szurkolunk Nektek, s itt és most köszönet a segítségért, hogy főterünk ügyében mellénk álltatok szakmailag. Tisztelettel!

Cuki írta (2013-08-23 15:35:28)
Elkezdeni dolgozni? Fogalmuk sincs mi a munka...
arról sincs fogalmuk, hogy mi a szégyen, ha lenne, rég lemondtak volna és leszálltak volna a Föld-golyóról.

CEMO írta (2013-08-22 23:15:13)
Primornak! Szervezetünk elérhetőségét megtalálja a cemopontro honlapon.

vfkcs írta (2013-08-22 21:46:44)
Készítik a női tagozatot az udmérájba. Valahova menekülni kell és pénzt is szerezni
Szükség van fő madámra, remélem a lányokat is cserélik kimerültek a főnököktől.
A fő bűnösök a háttérben sunnyognak.

Abalo írta (2013-08-22 19:20:49)
Tisztelt CEMO,...leveluk tobb mint kellene,...sajnos a cimzettek NULLAK!!!Semmi emberek gyulekezete;olah-berenc band,sunyi megalkuvo alakok csodulete!OKET kell majd harom ev mulva leseperni es komoly ,tisztesseges embereket hozni a frontvonalba!

kekegbolt írta (2013-08-22 16:40:49)
En civilkent (: mindeg intettem nemzettarsaimat attol,hogy a budos eletbe ,soha ne szavazzanak az RMDSZ-re!Nem fogadtok szot,hat akkor sirjunk,jajveszekeljunk eggyutt,egymas vallan!!Apropo Frunda Gyurika meg mindeg elnoksegi tanacsado? Hat ezert kapott verszemet a romanok elnoke...??

kekegbolt írta (2013-08-22 16:32:35)
Hanyszor kell meg leirni azt,hogy soha tobbet RMDSZ-t!Hanyszor?Bortonbe veluk,ott a helyuk,kenyeren es vizen!Valamilyen uton-modon ugyis visszakapjak az elettol azt amit az erdelyi magyarsaggal szemben elkovettek!

primor írta (2013-08-22 13:57:21)
Történelmi levél.
Hol lehet csatlakozni a mozgalomhoz.
Ennek van értelme.

Firtos írta (2013-08-22 13:25:29)
A CEMO levelében lényegesen és célratörően kifejti álláspontját. KÜLÖN GRATULÁCIÓ jár ezért, hiszen már ideje, hogy a marosvásárhelyi választóknak az a része is ráébredjen a valóságra, amely még mindig az udémérét támogatja. És itt nem azokról beszélek, akik aktívan gazsulálnak egy kis anyagi juttatásért, hanem azokról, akiket magas szinten átvertek a tulipános ígérgetők. Mert ugye nagyon sokan még mindig nem értik, hogy az udémérével paktálni: zsákutca.

odaát írta (2013-08-22 12:35:42)
Tökéletesen egyetértek a levél tartalmával. Drága marosvásárhelyiek, most komolyan: még meddig fogjátok odaszavazni ezeket a nem létező "értelmiségieket", "politikusokat"? Gáspárik, Csép, Lokodi, Pokorny...rajtuk kjvül senki nincs könyörgöm??

székelyföld írta (2013-08-22 09:19:41)
Le a kalappal a levél íróinak!
Nos ez egy olyan levél ami kimondja a frankót.Sajnálatos tény hogy az ilyen képviseletek miatt vesznek el városaink,falvaink és kis közösségeink.Azt ugyan már a vásárhelyieknek is be kellene látniuk,hogy az udmr-vel sehova sem jutnak és a választásokkor se feledjék ezt.

szobi írta (2013-08-21 23:04:19)
Ha a Megyei Tanács elrendelné a magyarok akasztását,az RMDSZ javasolná ,hogy előtte kegyesen megnyúzattassanak.

Berci írta (2013-08-21 22:58:01)
Ezeket az embereket "mi" választottuk és sajnos nem igazán van alternatíva. Kiábrándító, amikor 3 párt(ocska) a választások előtt egymás nyakának esik. Ha nem lesz közös összefogás, a '89 előtt elkezdett asszimiláció sikere csak idő kérdése. Ez ellen kell tennni, amikor csak lehet magyarul beszélni, magyarul írni, és ez valóban sokszor többletmunka, de kell, mert ez a nyelv a miénk és a gyerekeinké.

másként írta (2013-08-21 22:45:17)
Az udmr (a magyarság számára, félrevezető nevén: rmdsz) se nem szövetség, se nem demokrata, se nem magyar, hanem a magyar-ellenes és -pusztító román politikum kedvenc, román(iai), "trójai faló"-ként, a magyarság ellen bevetett, érdekvédelmi szervezete, - csúcsán a legcímeresebb áruló gazemberekkel, közepén a legmegalkuvóbb megélhetési politikusokkal, alján pedig a legmegtévesztettebb, szerencsétlen és szegény, még mindig reménykedő támogatókkal. Reméljük, nem sokáig lesz így!

tóducz endre írta (2013-08-21 18:39:00)
Kedves nemvasarhelyi, ne tessék haragudni, de már rég tetszett tévedni. A baj ma már ez. Tisztelettel.

Bulcsu-Horka írta (2013-08-21 18:13:28)
Szerintem a lényeg a következő, melyet nem az rmdsz tunyságára, árulására írok mentségül. Nem egyáltalán.
Még ki sem írták a teljes igazságot. De ha már olyan szélhámost válast a megyei magyarság mint Gáspárik Attila, akkor no comment.

Tehát : Miért létezhet a megyei kulturális bizottság egy bizonyos BACIUT hétprobás gazemberrel az éllen ?
Markó Béla miniszterelnök -helyettes volt , aki az oktatásért és a kulturáért felelt hosszú éveken át.Mikor lesz már egyszer felelőssaégre vonás kedves sorstársaim. A megyei tanácsot mindenbemn lekörözö ez az intézmény, mert kormányszerv.

Székely Jánoska írta (2013-08-21 17:03:13)
A névsort olvasva, természetesnek találom a helyzetet. Ha nem így tesznek akkor kenyér nélkül maradnak az elvtársak.
Ezt hívják megélhetési politizálásnak!
Vásárhely?
Magyarság?
Erdekképviselet?
Ki nem sz*rj* le!?!
Hölgyeim uraim, ez az RMDSZ!

vfkcs írta (2013-08-21 15:48:04)
Díszpéldányok, a frakció vezetőjük álá papa volt kitől tanuljon.
A többiek nullák vagy lenulláztak.SENKIK.
Bábok, iránytű nélküli banda.Tatát még mindig ott ténfereg.
Megunták, tudják hogy repülni kell, de azért hátha marad egy kis megélhetés.
Kár szót veszíteni.
Ilyen segítséggel fészkelik be magukat az oláhok a magyar tulajdonba.Csak kiveréssel lehet tiltakozni.
Menjenek ünnepelni az egytemiek házába a multikulturálisok.

cement írta (2013-08-21 15:43:46)
Fel kell rajzolni egy románia térképet a Kultúrpalota építésének idejéből. Szórólapon is akár terjeszthető.

Margit írta (2013-08-21 15:33:59)
Indulásától elkötelezett RMDSZ tag voltam. A legutóbbi választáson már fogcsikorgatva adtam a szavazatomat rájuk, hogy legyen képviseletünk a Parlamentben, meg a az EMNP nagyon kicsi volt még, esélytelen.De legközelebb már sem én, sem egész családom NEM FOG AZ RMDSZ-re szavazni.TORKIG VAGYUNK VELÜK,CSÖMÖRÜNK LETT TŐLÜK!!!!

Vogul írta (2013-08-21 15:05:45)
A Civil Elkötelezettség Mozgalom nyílt levelének írója kiírhatta volna a nevét is. Becsületből.

kiabrandult írta (2013-08-21 14:54:49)
Már rég itt lenne az idő,hogy dolgozni kezdjenek.!
Tükrőt állitottak elébük,csak vajon belenéznek- e.
Felháboritó a cikkben bemutatott magatartásuk,egytől egyig és egyben nagyon elszomoritó.
Tőbbé én sem fogok RMDSZ képviselőre szavazni,nem alkalmasak
vezetésre,csak a maguk érdekeiért tesznek.

béni írta (2013-08-21 14:45:51)
Végre egy tökös társaság, akik rá mernek mutatni az udéméré mulasztásaira, arra, hogy nem érdemlik meg a választók bizalmát - bár ennek már rég világosnak kellene lennie a szavazópolgárok előtt. Dehát jobb későn, mint soha...

Zoltan írta (2013-08-21 14:42:51)
Gratulalok a nyilt levelben megfogalmazottakhoz, amiben az igazsag tukrozodik.Azok is szegyeljek magukat akik erre az udmr arulo bandajara szavaztak a valasztasok alkalmaval.

Barna írta (2013-08-21 14:29:42)
23 éve mondom: mocskos patkányok a neptunos nemzetárulók. Magyarjaim, háború van és az árulók képviselnek bennünket, holott őket azonnali kivégző osztag elé kellene állítani. Nem hátrálhatunk tovább! Nem értitek, már végre?!

nemvasarhelyi írta (2013-08-21 13:52:54)
en mar regi Rmdsz szavazo vagyok, de megelegeltem a meghunyaszkodas politikajat. Minden ismerosom, baratom arra fogom buzditani hogy ne szavazzanak rajuk, meg helyi szinten se. talan megis jobb kepviselet nelkul mint ilyen kepviselettel...

józsef írta (2013-08-21 13:16:15)
HELYES !!!!!!!!!!!!!!

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  ojtoz     mi nem ünnepelünk     bbte     okos márton     benczi     ketchup     londonban     szász jenő     háromkút iskola adomany     fehér-fekete fotók     fényes     interjú     autópálya     bán zsófia     tan     aut     térség fejlesztés     gasztronomia     gyergyó, csík     haromkut  
Kulcsszófelhő