Erdély címererdély ma logó
január 24. kedd | Timót napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,4973 RON | 100 HUF: 1,4525 RON | több

Archívum
2012.05.18. | 20:56 Marosvásárhely magyar lakossága

9200 40

Ki gondolná, hogy Erdély 1100 éves történelme során az erdélyi magyarság lélekszáma az 1977-89-es években volt a legnagyobb? Márpedig a száraz statisztikai adatok ezt egyértelműen bizonyítják!

Paradox helyzet, hogy Marosvásárhely magyar lakossága a Ceausescu-korszakban tetőzött! Sajnos nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mely évben, mivel 1977 és 1992 között nem volt népszámlálás. 1977-ben Marosvásárhelyen a magyarok száma 81234, míg 1992-ben 83239 volt. Kérdés, hogy e két évszám között mikor volt maximális a magyarok lélekszáma.

Észre kell vennünk, hogy Erdélyben három lokális maximuma volt a magyarok számának, 1910-ben, 1941-ben és a kommunizmus éveiben, pontosabban Ceauşescu Romániájában, az 1980-as években. A lokális maximum azt jelenti, hogy a lélekszámot szemléltető görbének van három csúcspontja. A csúcspontok jól kifejezik a lényeget: abban az időben a magyarok lélekszáma viszonylag a csúcson volt!

A statisztikai összeírások és adatok alapján egyértelműen kimutatható, hogy Erdélyben a magyar lakosság sohasem érte el a 2 milliót. Persze abszolút számról beszélünk, az erdélyi magyarok maximális száma nagyjából 1740000 körül volt! (Nagyon jelentéktelen eltérés, hogyha Románia teljes területén vizsgáljuk a magyarok számát, akkor az 1977-es összeírás szerint Romániában 1713928 magyar volt, míg Erdélyben 1691048).

Ez az adat elgondolkoztató. Az 1980-as évektől kezdtünk el fogyni, míg a Székelyföld területén a fogyás enyhe, addig Erdély többi régiójában a fogyás igen jelentős! Ezt igazolja a 2002-es összeírás és az utána eltelt tíz esztendő!

A Marosvásárhelyen történt összeírások sok érdekes adattal szolgálnak. Természetesen Marosvásárhely – akár a többi székely város – esetében kiemelkednek azok az időszakok, amikor közigazgatásilag a városhoz csatolják a peremfalvakat, községeket, így Meggyesfalvát, Remeteszeget stb. Mi ezt nem vizsgáljuk külön, mert a lényegi tendenciát nem befolyásolja.

Érdemes egy kicsit visszapillantani Marosvásárhelynek, a két Bolyai városának történelmébe. A Marosvásárhelyi Állami Levéltárban a Bolyaiak korából a következő évekből őrizték meg az összeírási könyveket (egy kis része hiányos): 1832, 1833, 1835, 1836, 1838, 1839, 1841, 1843, 1847, 1849,1850, 1857.

Eddigi kutatásaim alapján Bolyai Farkas csak az 1835-ös és 1843-as összeírási íven szerepel. Persze ha több összeírási íven is szerepelne Bolyai Farkas lakása, akkor abból pontosan megtudhatnánk, mikor lakott vele Bolyai János (véleményem szerint Bolyai János korai nyugdíjaztatása után csak néhány hetet!), milyen volt az anyagi helyzete, tartott-e háziállatot? Ugyanis ez akkortájt igen gyakori volt. Természetesen érdekel Bolyai Farkas szomszédsága is. Ezekkel az emberekkel naponta találkozott, részesei voltak életének, mindennapjainak. Bolyai János – eddigi kutatásaim alapján – név szerint az 1847-es és 1857-es összeírási íven szerepel. Természetesen csak albérlőként és nem tulajdonosként.

Viszont megvannak a gazdasági összeírások és lakossági összeírások is. Minket most csak a lakossági összeírások érdekelnek1.

Mind Csíkszereda, mind Sepsiszentgyörgy magyar lakosainak száma a kommunizmus idején ugrott meg. A város infrastrukturális fejlődésében is ez a szakasz a meghatározó, ellentétben Marosvásárhellyel, ahol a város modernizálása Bernády polgármester idején volt a meghatározó! Látható, hogy az első világháború és a trianoni békediktátum után a magyarság száma egy kicsit megfogyatkozott, de utána újból növekedni kezdett. A második világháború egy újabb jelentősebb lakosságfogyást eredményezett, utána már csak a 1990-as évek utáni szakasz hozott igen számottevő csökkenést. A statisztikai előrejelzések azt mutatják, hogy ez a csökkenés folytatódik!

Összefoglalás

A statisztikában a számok értelmezhetősége igen sokszínű: Sepsiszentgyörgy polgármestere mondja, hogy Erdélyben Sepsiszentgyörgy a legnagyobb magyar város.

Mire is gondolhat a polgármester? Valóban, ha rendezési kritérium az, hogy melyik a legnagyobb város, ahol többségében élnek magyarok, akkor az Sepsiszentgyörgy.

Ha viszont azt vesszük, hogy abszolút számban melyik városban él a legtöbb magyar, akkor az Marosvásárhely. De ha azt vesszük, hogy arányban melyik a legmagyarabb város, akkor az Székelyudvarhely. De könnyen fel tudunk állítani olyan rendezési feltételt, hogy például Csíkszereda legyen az első. Például, ahol arányában a legmagyarabb a megyeszékhely. Ez a jó a statisztikában, mindenkinek lehet igaza. Tény, hogy a magyarság száma erősen fogy. Vigasztaló lehet, hogy Erdély aranykorában sem élt több magyar Erdélyben!

Tény, hogy Székelyföldön van az erdélyi magyarság bázisa. Székelyföldön a magyarság fogyása tíz év múlva is „csak” 15%-os, 20 év múlva 25%-os. Tehát a jelenlegi lélekszám 25%-kal kevesebb lesz 20 év múlva. Erdély más régióiban, 20 év múlva akár 50%-os is lehet a magyarság lélekszámának a fogyása.

10 év múlva Marosvásárhelyen és Csíkszeredában lesz a legtöbb magyar diák, míg 20 év múlva Csíkszeredában lesznek a legtöbben. Tehát igen jól tették a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem megálmodói, amikor Csíkszeredába és Marosvásárhelyre tették az egyetem legtöbb karának székhelyét. Hol érdemes egyetemet fejleszteni? Hol lehet garantálni a diáklétszámot? Ezek az adatok hosszú távú tervezésben segítik a válaszadást.

HIVATKOZÁSOK

1. Adatainkat Varga E. Árpád monumentális munkáiból vettük: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Teleki László Alapítvány, Pro-Print Könyvkiadó, Budapest, Csíkszereda, 1998.

Szeretném hangsúlyozni: ezek az adatok ellenőrizhetők a Megyei Statisztikai Hivatal weblapján.

2. Értékes adatforrás Csata István–Kiss Tamás: Népesedési perspektívák (Az erdélyi magyar népesség regionálisan tagolt előreszámítása húsz és harminc- éves időtávra) c. könyv, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2007 (Kiadja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ügyvezető Elnöksége megbízásából a Kriterion Könyvkiadó)

Oláh-Gál Róbert
e-nepujsag.ro


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

papa írta (2012-09-09 18:54:56)
egyszer megirhatná valaki a szász és magyar Erdélyi városok totális etnikai átalakitásának a történetét, tanulságos lenne , az egész folyamatott ugy az elejétol napjainkig

tisztaszo írta (2012-05-29 23:37:05)
@zordnyakas írta (2012.05.29. 10:40:46)
Szerintem ez sokkal regebre nyulik vissza mint a kommunizmus elhalgattatas, mert mar joval elotte megjelent a liberalizmus.
- erdekes a pillanatnyi atnezes szerint. Egy zendulesrol van szo, ahonnan a csaszar (?), vezer vagy annak megbizottja meghatral, es elillan. MARHA (Warcry(?)) amit ma ket szokent hasznlunk mert csak igy van ertelem, nem? Minden esetre ez engem nagyon erdekel, ha reszletesebben is lehetne errol tajekozodni.

tisztaszo írta (2012-05-29 22:18:17)
"...Erdély aranykorában sem élt több magyar Erdélyben!"
Ez nagyon pozitiv, DE mikor arra gondolunk, hogy azota mennyivel tobb romant telepitettek at az mar tobb mint siralom.
Sajnos majd egyszer veget er..., s az a maradek magyar akiben meg lessz magyarsag valalas atbillen a Csonka Hazaba, hogy tul elhesse magat.
Az evtizedes hozzaallassunkkal mar annyit javitottunk helyzetunkon, hogy azt mar jovatenni nem lehet...

zordnyakas írta (2012-05-29 10:40:46)
II.CONSTANCIUS 337-ben lett római császár (sz. K.u.317,aug.7,megh. K.u.361,nov.3). Egyik udvari történetírója AMMIANUS MARCELLINUS volt,aki híres római tábornokként szolgált leszereléséig. A nyugati történészek szerint egy nagyon megbízható krónikaíró volt,adataira nagyon sokan támaszkodnak,mert nem zavarosak,nem mellébeszélöek,sem helytelenek. Ismertebb müve: RES GESTAE, amelyböl egynéhány kötet maradt fenn. A 19.-ik könyv 11.-ik részében leírja a császár megbeszéléset a PANNÓN lázadókkal (limigantes latinul).A lázadók az adók jelentös csökkentését követelték, a császár viszont nem volt hajlandó erre. Ekkor az egyik pannón levette lábbeliét és a császár felé hajította (a már említett rész 10.-ik bekezdésében),a következö szavak kíséretében (ITT TESSÉK MEGFOGÓZKODNI): "MARHA MARHA,".Igen,igen,így.Tessék utánnanézni a neten, az említett mü megtalálható latinul és angolul.A 19-es XVIIII alakban van írva, a "marha marha" betüröl-betüre MAGYARUL. Erröl nekünk soha senki nem beszélt az aljas kommunista világban.Az igazság elhallgatása nem ugyanannyi mint a hazugság?

másképp nézve írta (2012-05-23 15:11:32)
Érdemes utánanézni annak, hogy a római egyház(régebb igy hivták, vagy úgy, hogy pápisták) mennyiben felelős azért, hogy a valachok románnak hivják magukat, és annak is, hogy a dákó-római mitoszt egy jezsuita pap találta ki. Ja és annak is, hogy ki nevelte a valachokat magyar-ellenesnek(csak megsúgom: róma és habsburgok). Na itt kellene keresni a hibást a népességfogyásban!

valós adatok írta (2012-05-23 15:06:06)
Véleményem szerint hazugság az összes népszámlálás, az is, amit 1920 óta csinál a román kormány, és azok is, amit a Habsburgok csináltak előtte(1600-1700-1800 évek), ja és azok is, amit Róma(Vatikán) csinált még előtte(1200, 1400, stb). Mert manapság csak ezek a népszámlálások állnak rendelkezésünkre.Wass Albert is megirta, és egyik magyar politikusunk egy pár évvel ezelőtt beismerte egy gyűlésen, hogy ez igy igaz:Erdélyben 3 millió magyar élt az 1900-as évek elején, és jelenleg is hasonló a számarányunk.(az 1,5 millió amit az RMDSZ, és mások, meg a románok is hangoztatnak állandóan, óriási hazugság).

nemzeti írta (2012-05-23 06:52:22)
" arányban melyik a legmagyarabb város, akkor az Székelyudvarhely"
Szentegyháza, vagy Barót!!! 97% fölötti aránnyal, Udvargely 94%

I. Csaba írta (2012-05-22 20:53:06)
Sámán előbb megnyugtat, aztán hallucinál, majd vizionál. (És tényleg koszovói mértékű a fogyás, csakhogy akár a szerbek Rigómezőről úgy tűnnek el innen is a magyarok. A dákók meg köszönik szépen: uralkodnak, jól elvannak ).
Végül is: minden tendencia marad a régiben. Nyakig a Valóságban. Lehet alámerülni, vagy önfelmagasztalódni.
Közben a cigányság létszáma huszévente de facto megháromszorozódik. Azért is építi újabban az udmr rájuk (is) a nagy érdekvédő kampánymaszlagát.
Azok aztán mindent bevesznek és semmi nem fekszi meg a gyomrukat. Mi is, meg az Idő is nekik dolgozunk...
"Tehát Erdély vagy visszakapja egykori magyar dicsfényét, vagy pedig megmarad a jelenlegi zsiványtanyának, amely ördögi képződmény előbb-utóbb felfalja majd önmagát. De ezzel nem lesz vége.." überelni is lehet majd mindezeket, csak bősz sámánok kellenek hozzá és beindultan jellegzetes vizionárius szeánszok, ahol a nagy látomások eleje ellent mond a végkövetkeztetésnek.
(S attól a görbe vége fatálisan, örökre lekonyúl...)

Antal M. írta (2012-05-21 21:47:32)
A magyarság létszámáért tenni kell,- sok locsogás fárasztó./ Ismert a tétt,- a ráhivatottak igyekeznek orvosolni a helyzeten.-

koncz tas írta (2012-05-21 21:38:31)
Netuddki, az ön kiegészítése ugyan helytálló, de ez ez Kalib úr állításának igazát nem sodorja veszélybe...
Juj de finom voltam. Khm.khm.

Netuddki írta (2012-05-21 20:29:11)
T. ex Kalib úr!
Mo. esetében már valóban nem érdemes a Kádári korszak eladósodottságát fölhozni, mert az első Orbán kormány idején az eladósodottság 52%-s szinten volt,(Románia eladósodottsága ma közelít az 52%-hoz) ami elviselhető. De ez később fölszökött 82%-ra.

ex Kalib úr írta (2012-05-21 12:37:47)
"1977-89-es években volt a legnagyobb?"
Na igen. Az ország TELJES lakossága akkoriban a legnagyobb nyomorban élt. Ugyanakkor látta maga mellett, Magyarországon a relatív jólétet (most is isszák annak a levét az anyaországiak). Hát csoda, hogy annak idején sokan, akik csak valamennyire is magyarnak néztek ki, annak is vallották magukat? Persze, a motiváció egyénenként és családonként különböző volt. Ez csak az alapvető irányvonal volt, ami statisztikailag érvényesült.

[email protected] írta (2012-05-21 05:59:28)
Kedves hozzászóló barátaim! A fentemlített korszakra a magyarázat egyszerü: elfelejtettétek a "dekréceleket"?, azaz a Csáuszészku-rendszer sokszor félresikerült gyermekáldásait? Persze, vannak kivételek, olyan magyar anyák/apák vállaltak gyereket, akiknek ma is köszönet és hála a gyarapodás. Ma is vállalni kell és ne feledjétek az aranyhármast: anyagi, szellemi és létszámbeli gyarapodás! Isten áldjon ebben mindnyájunkat!

koncz tas írta (2012-05-20 20:00:23)
Kedves Hívő, nem szoktam hazudni sem magamnak sem másnak. ha a sört nem szereti, igyon jó bort!

Netuddki írta (2012-05-20 19:38:13)
T. Nagyvaradi!
1. Köszönöm a pontos adatokat. Szerencsére az elmúlt évek sok románt is 'kivittek' Erdélyből. Ha ez a 'román fogyás' nem lenne, akkor lenne igazán tragikus a magyar lakosság fogyása Erdélyben.
2. Szerintem nagyon alapos mérlegelés, tervek és támogatás kell az erdélyi magyarság számára, h. legalább egyes területeken (Székelyföld, Szatmár, Szilágy, Bihar, Kolozs és más vidékeken is) stabilizálható, esetleg növelhető legyen a magyar létszám, arány, vagy mindkettő. A népszámlálás esetleges hamis adatai mellett is komolyan kell venni a tendenciákat.

T. sámán!
Igazán megfontolandó gondolatokat írt le: ezekkel komolyan kell foglalkozni.

Hívő írta (2012-05-20 19:02:33)
koncz tas, íme sámán úr olyan elgondolkoztató lehetőségeket sorol fel melyeken érdemes elgondolkodni. Ajánlom olvassa el kétszer is egymás után és terjesszen elő újabb kedvező lehetséges fordulatokat siránkozás helyett! Ami a felajánlott sört illeti köszönöm alkoholos italt nem fogyasztok, az alkoholmentes pedig drága.

koncz tas írta (2012-05-20 13:13:25)
Tisztelt Hívő, sajnos a leghamarább pont az fog megtörténni, amit Zoli leírt. Ez nem riogatás. Ez a tendencia valóság. A kitántorgók s az itthon maradt szinglik, egykék valósága. "0 év múlva jövök egy láda sörrel önnek, ha nincs igazam.

sámán írta (2012-05-20 12:07:08)
Én viszont semmiképpen nem venném komolyan a vlahok statisztikai adatait. A népességfogyás oly nagy nagyságrendű, hogy a jelenség lassacskán kezd koszovói méreteket ölteni. És elsősorban ők távoznak: a betelepített gyökértelenek, mindannak ellenére, hogy jól fizeti állami hivatalban tengethették eleddig nyugodt, problémamentes életük. Egyébként is úgy fognám fel ezt a kishazánkban mindenkit érdeklő sarkalatos ügyünket, mint egy, Erdély teljes egészét érintő, folyamatosan lüktető, csillapíthatatlan emberi érték körfogást, amelynek során tudásukban, képességeikben bízó emberi egyedek cserélik fel eddigi élőhelyüket, más, jobb lehetőségekkel kecsegtető új állomáshelyekre, minek következtében nem egyszer Erdély legeldugottabb helyiségeiből is elindulnak egyszerű kisemberek szerencsét próbálni. A magyar kultúra nagy hajtóerő, és ebbe a kultúrába szerencsénkre a népköltészetünk gyöngyszemei is beletartóznak, úgyhogy bárki, bármikor ott hordozza tarsolyában azt a bizonyos marsallbotot, s nem lehessen tudni, ki, mikor válik majd közülünk egyik legjelentősebb vezetőnké. Magyarnak lenni egyfajta hajtóerő, mindig keresni a jobbat, az újat, közel kerülni a tökéleteshez, kijavítani ezt a minden ízében recsegő-ropogó, végleg összedőlni készülő világunkat, ez volna a mi igazi küldetésünk. Mindig helyrehozni azt, amit mások elrontottak, így megalkotni egy új igaz emberibb világot, ez a ránk kirótt legfőbb feladatunk. Az állandó megújuláshoz való ragaszkodásunk is ránk háruló isteni sorsfeladat, mindig és minden körülmények között mi kell legyünk az első zászlóvivők, mi kell, elsőként cselekedjünk, s nem pedig a tükörből néznünk, mikor érjük utol balkán analfabétáit primitívségben. Mivel jelek szerint a munka szeretete is magyar sajátosság, meg a megalkotott értékek tisztelete is egyedül ránk jellemző adottság széles Kárpát-medence szerte, úttörőkként mindig is nekünk kéne elsőkként cselekednünk. Vlahék leépült saját kultúrájuk okán továbbra is legfeljebb csak a különböző hivatali, rendőri, meg „engros" vállalkozói pályákon tudnak fölénk kerülni, de mivel ezek munkaterületek csak korlátolt számban állnak rendelkezésre, kibontakozási esélyeik beszűkültek. Ugyanakkor pedig mivel lassacskán napnál is világosabb lesz, hogy jég hátán is megélő, talpraesett, kísérletező kedvű magyarjaink mind jobban kiszélesítvén vállalkozói horizontjuk végső határait, egyre inkább birtokukba veszik Erdély nagy városait és fokozatosan ezeknek, az állandó, magyar szempontból érvényesülő tömeges személyi mozgásoknak köszönhetően Erdély visszaalakul azzá, ami volt egykoron. Ha a magyar meggátoltatik abban, hogy érvényesítse akaratát, ezzel csupán azt érik el vlahék, hogy egy országnak kinéző akármi, rohan belé visszavonhatatlanul a végső pusztulásba. Tehát Erdély vagy visszakapja egykori magyar dicsfényét, vagy pedig megmarad a jelenlegi zsiványtanyának, amely ördögi képződmény előbb-utóbb felfalja majd önmagát. De ezzel nem lesz vége, a jelenleg Európából érkező keserű segélykiáltások is ezt a realitást igazolják.

Hívő írta (2012-05-20 09:46:25)
Tisztelt Zoli, ne riogassa a népet ilyen spekulációkkal, a jövőbe senki nem lát bele még ön sem. Az sem biztos, hogy az eddigi irány követi majd a magyar népességszaporulat. Tehát minden megtörténhet, még az ön állításának ellenkezője is, tegyünk arról, hogy így legyen!

szekely írta (2012-05-20 08:59:00)
Aki az RMDSZ-re szavaz az erdelyi magyarok erdekei ellen szavaz!!!

Zoli írta (2012-05-20 05:21:13)
Szoval 20 ev mulva mar csak 750,000 magyar lesz erdelybe? Perse hogy a Roman nemzet is fogyik. De nekik van ki potlas, mert meg most is sokan koltoznek ide moldovabol, meg romania del reszibol. Es azan kivul meg van az aszimilatio, amelyk segit nekik. Hogyha 2030 erdely lakosaga5 milio lesz, akor mar csak 15% magyar. A romany nemzet annal tobb lesz adig az bisztos.

ICs írta (2012-05-19 22:33:11)
Tisztel valaki1 :D
Kifejtened bovebben?Kivancsi lettem :D

Nagyvaradi írta (2012-05-19 18:19:27)
A 2011es ideglenes nepszamlalasi adatok szerint Erdely lakossaga 6475894 fo,ebbol 1225000 fo a magyar,tehat az a 6 millio koruli roman azert santit,meg 5 milliot sem eri el,figyelembe veve a mas nemzetisegeket is.Csak a tisztanlatas vegett,persze ez nemi vigasz a fogyasunk egyertelmu,de szerintem meg megallithato lenne,mert aranyunkban nem sokat fogytunk es a roman lakossag is fogyatkozik borzasztoan,csak egy valakik nonek,tudjatok kik...Bocs az ekezetek hianya miatt.

Lehel írta (2012-05-19 17:30:02)
"Nu inteleg" this hip hop hurra, teljesen egytértek.

Annak ellenére, hogy rengeteg adatot sorakoztat fel a cikk, rengeteg adat hiányzik belőle.

Nincs logikus, tiszta gondolatmenet, és jól megfogalmazott következtetés. Még mindíg fogalmam nincs róla, hogy a cikk írója milyen meggondolásból vagy céllal írta ezt a cikket. Mindenesetre nem ártana egy cikket alaposabban megszerkeszteni.

valaki1 írta (2012-05-19 16:32:52)
Arról miért nem ír a cikkíró, hogy Marosvásárhelyt zárt várossá minősítették és oda nem költözhetett be csak román. Tízezrével telepítették be őket, hogy megváltoztassák a város nemzetiségi összetételét. Még a terv is előkerült 90 után, hogy még mennyi románt kell betelepíteni, hogy többségbe kerüljenek. Ami-sajnos- sikerült. Féllábú ez az írás!

Gal Csaba írta (2012-05-19 15:56:10)
Hat szet kell nezni es mar latszik is baj.Az helyett hogy egymast ocsaroljatok, inkabb osszetartanatok es kozosen keresnenk megoldast es eggyutt kuzdenenk a megmaradasert.De hat ez a baj hogy a magyar nem osszetarto es elobb utobb ez lesz a veszte.

"Nu inteleg" this hip hop hurra írta (2012-05-19 14:55:40)
Oláh-Gál Róbert el van ájulva a saját kijelentéseitől, önmagától. A rendelkezésére álló tényadatokból olyan keszekusza következtetéseket von le elragadtatott állapotában, amely a sugallt hurráoptimizmussal éppen ellenkező hatást vált ki az olvasóban. Amatőr, dilettáns, semmi kontextus, párhuzamos térkép megrajzolás, összehasonlítás. Ez egy lófing, aminek egysíkúságát, együgyűségét kelletlenül befogadva elsősorban dühöt volt képes kiváltani belőlem. :) Az itt kimaradt tényadatok ezt a rózsaszín felhőt olajos szürkére festik. A tényekkel való valós szembenézés nélkül nincs továbblépés a közösségi érdekérvényesítés, reális nemzeti stratégia irányába sem, amely nem csak az íróasztalon, hanem a hétköznapokban is megállja a helyét. Ebben nagy szerepe volna az okos és tökös újságíróknak. A maszatolás, az elfedés, a káosz kiszolgálása lehet butaság, de valójában bűn, mert a laikus magyar olvasót közösségi immunrendszere kikapcsolásába ringatja. Ez nagy felelősség, Róbert, egy megyei újságban!

Jocó írta (2012-05-19 14:49:01)
Autonómia nélkül nincs magyar jövő, de ahhoz hogy elérjük az autonómiát az elszakadást kell követelni. Mindig többet kell követelni mint amit el akarunk érni.
Dél Tirol is elszakadni akart, Katlónia is !

moderátor írta (2012-05-19 11:59:11)
SZA írta (2012.05.19. 10:35:02) alias J írta (2012.05.19. 10:11:23), igazSTN írta (2012.05.19. 10:06:56) és GZSTN írta (2012.05.19. 10:02:51) keressen más játszótársat, ne engem fárasszon!

Netuddki írta (2012-05-19 10:22:25)
T. beírók!
1. A relativizálásnak itt sincs nagy létjogosultsága:"Vigasztaló lehet, hogy Erdély aranykorában sem élt több magyar Erdélyben!" Abban az időben kevesebb, mint 2 millió román élt a 'mai erdélyi' területeken, nem kb. 6 millió.
2. Tudomásul kell venni, h. erősen csökken az erdélyi magyarok száma. Ez a folyamat végzetes. Különösen a többszázezernyi szórvány magyar számára!
3. E kérdésben ÓRIÁSI feladatai vannak, lesznek az erdélyi magyarságnak magának, de a magyar kormányoknak is!

Lelez írta (2012-05-19 10:16:38)
Ez egy normális dolog, hogy kommunizmus alatt nőtt meg a magyarság lélekszáma, A társadalom akkor érte el azt az iparosodási és "jóléti" szintet ami a világ összes országába demográfiai robbanáshoz vezetett. Mindezek mellett akkoriban költöztek be vidékről is a legtöbben a varosba.

J írta (2012-05-19 10:11:23)
Berzsenyi Dániel:
„lélek és szabad nép tesz csuda dolgokat...„.
Ebböl a szemszögből nézve ne a számokra figyeljünk hanem a megmaradtak szellemi, lelki, testi segitésére hogy a közénk születő szellemóriások megtehessék azokat a csuda dolgokat amelyek mindannyiunkat kiemelnek a poklok poklából.
Figyeljünk a közénk kerülő Szécsenyi, Görgey, Bolyai nagyságú szellemiségekre és ne hagyjuk hogy örültekházának nevezett börtönökbe zárva megöljék öket, vagy árulónak bélyegezve megmentöinket, kitépjék öket a szivünkböl, vagy félörültként vidéki házikoba számüzzük öket ellenségeink legnagyobb megelégedésére.
Hogy még közérthetöbb legyek, hiába vagyunk magyarok erdélyben 100 milliónyian ha a közénk kerülö Jézust nem vagyunk képesek megvédeni a keresztre feszitéstöl.
Szent Anna szépunokája.

Pittu írta (2012-05-19 09:56:10)
Túró, igen muszály volt , mert ezek ordító adatok! Na meg igen, ennyi oláh nem vót, bár mindenki visszaköltözne oda ahol 1oo éve éltek!

ceterum censeo írta (2012-05-19 06:01:10)
"Vigasztaló lehet, hogy Erdély aranykorában sem élt több magyar Erdélyben!"
De akkor oláh sem volt ennyi...

azVégek írta (2012-05-19 00:12:44)
fájdalom

túró írta (2012-05-18 21:00:09)
Muszáj volt minden második mondatot felkiáltó jellel zárni?

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  rmdsz     nemzeti t     szabó Ödön     szász jenő     mol rom     tan     biró rozália     benzin     bán zsófia     mol liga     aracis     demokrata sz     mpp     régió fejlesztés     1     autopalya     autópálya     bbte     református     háromkút iskola adomany  
Kulcsszófelhő