Erdély címererdély ma logó
augusztus 20. vasárnap | István napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5883 RON | 100 HUF: 1,5110 RON | több

Archívum
2010.04.13. | 11:30 Milyen is az eredeti székely címer és zászló?

20495 48
Fotó: Kovács László

Székelyföldön a magyarság többi részétől eltérő nemzeti jelképek, a régi címeren kívül, a legutóbbi időkig nem voltak használatban. A magyar címer és zászló mellőzését szorgalmazó román kívánalmak és bizonyos magyar-magyar ellentétek járulhattak hozzá, hogy önálló székely szimbólumok létesítésének gondolata nagyobb erővel merüljön fel. A (nem hivatalos) kivitelezés ideológiai oldalának munkálata sajnos egyedül a Székely Nemzeti Tanácsra hárult, amely képtelen volt a feladat súlyának megfelelő megoldást nyújtani.

Az ide vezető folyamat nagy vonalakban ismert, a SZNT kétszer is döntést hozott ebben a kérdésben – legutóbb 2009-ben –, és mindkét alkalommal az eredetileg Kónya Ádám által ajánlott címer és zászlótervezet mellett tette le a voksot, akinek érdemeit messzemenőkig elismerve azonban megemlítendő, hogy a rossz pillanatban tett, és kellő elméleti hátteret nélkülöző előterjesztés általánosságban nem hozhatott kielégítő eredményt. A szavazásra jogosultak többsége nem volt birtokában az ilyenkor elvárható szintű címer- és zászlótani ismereteknek, ezenkívül a küldötteket – feltehetőleg mindkét alkalommal – a vezetőséggel szembeni rosszul értelmezett lojalitás késztette a javaslat komolyabb kritika nélküli elfogadására.

Az így jóváhagyott címer az állítólagosan Zsigmond király által adományozottal csaknem megegyezik, azonban az eltérő ábrázolás jellege igencsak megkérdőjelezi e módosítás létjogosultságát. A régihez igazodó háromszögű kék pajzs felső részének jobb oldalára nyolcágú arany csillag, a bal felére ezüst fogyó hold került. Változást az eredetihez képest a nap helyett a csillag alkalmazása jelent. A hozzáfűzött magyarázat szerint e csillag ágai a nyolc (!) székely széket jelképezik. Megütköztető, és komoly hagyománysértést valósít meg a történelmi nap-motívum száműzése címerünkből.

Székely Mózes zászlója

A székelynek mondott zászló esetében jóval nagyobb fenntartásoknak adhatunk hangot. Ez kék-arany-kék sávozású, melyben a középső arany rész fele szélességgel viszonyul a közrevevő két kékhez. A felső kék sávban a címerből vett „napcsillag” és újhold kapott helyet. A számtalan lábra kapott elmélet kidolgozói nyilatkozataikban szinte mániákusan hajtogatják, hogy a kék és az arany hagyományos székely színek, így csakis ezek lehetnek a lobogó összetevői. Állításaikban minden alkalommal felhozták Székely Mózes – az egyetlen székely születésű erdélyi fejedelem – 1601-beli hadizászlaját, és Maros-Torda vármegye címerében a Szent László király kezében látható arany-kék zászlót, mint annak igazolását, hogy ezen színárnyalatok régidők óta a székely nemzeti jelképekben megtalálhatók voltak.

Ami a Székely Mózes-féle zászlót illeti, ezt (nem teljes valószínűséggel) az akkoriban még hadvezérként szolgáló későbbi fejedelemnek tulajdoníthatjuk, ellenben hogy saját és székely hadilobogója lett volna, abban még ennyire sem lehetünk bizonyosak. Többen – egy drezdai régi albumba gyűjtött festett képekre hivatkozva – a goroszlói szerencsétlen kimenetelű csata németek által zsákmányolt hadizászlói közé sorolják, melyeket Báthori Zsigmond a csata előtt hozzá újonnan beérkező csapatoknak ajándékozott. Ha Székely Mózes ekképpen jutott a nevezett hadijelképhez, ami fegyvernemi – ez esetben lovassági – zászló formájában jelent meg a csatatéren, akkor az semmiképpen sem volt családi, és főleg nem székely.

Viszont a zászló goroszlói hadizsákmány mivolta is bizonytalan, mert más szerző (Mika Sándor) a tizenöt éves háború, és ezen belül feltehetőleg a sellemberki csata idejéből (1598) valónak írja le, ami egy másik, az előzőhöz sokban hasonló gyűjteményben lett lefestve. Mika szerint e zászlók színeinek heraldikai jelentőségét nem lehet megállapítani, vagyis manapság ennek ellenkezőjére hivatkozni, szerencsétlen érvnek tűnhet. Nem beszélve arról, hogy az akkori hadizászlók között tucatszám fordulnak még elő ugyanezen színek kombinációival ellátottak is, a székelységhez sorolhatóságuk bármifajta nyoma nélkül. Továbbá az sem zavarja a minket széltében-hosszában egyebekről győzködőket, miszerint a korabeli képen Z. M. monogrammal díszített zászló színei nem kék-arany, hanem kék-fehér (ezüst) összeállítást mutatnak, és a kék-arany az erdélyi fejedelemség színei voltak, nem a székelyeké. Akkor hát miként is állunk az „ősi” kék-arany székely színekkel?

Szent László és a székelyek

Az ugyancsak ilyen gondolkodásmód mentén felhozott, és Szent László kezében lévő arany-kék zászlót illetően kijelenthetjük, annak sok köze Székely Mózeshez nem lehetett, mint ahogy az ősi székely színek sem ebben testesülnek meg. Maros-Torda vármegye 1876-ban történt megalakulása után két évvel alkotott címerbe mint új elem került Szent László a zászlóval, azonban ennek a székely színekkel meglévő, régmúltba visszavetíthető kapcsolata – a jelenkor egyes ideológusait kivéve – senkiben nem merült fel. Amúgy az arannyal szemben kevés kifogás lenne felhozható, csupán az elfogadtatás megtévesztő módszere terheli viszonyulásunkat hozzá.

Másképpen állunk a kékkel. Azonkívül, hogy használatának a nemzeti múltban csak csekély gyökerezése van, ez a szín nem vált ki összetartozási és azonosulási érzéseket a székelységből. Tulajdonképpen nem jelent és jelképez semmit, legalábbis az egykori és mai székely valósággal kapcsolatban biztosan nem, csupán sokakban visszatetszést kelt. Magyar voltunkra még ennyire sem utal, mindössze idegen népeket juttat eszünkbe.

Vörös-fekete vagy zöld-arany?

Persze a bírálat gyakorlása után meg kellene adni, hogy mi jelenthet kivezető utat a ballépések sűrűjéből. A címernél ez nagyon egyszerű, a csillagot igazi nap ra kell cserélni, és azo nnal visszaállhat a korábbi rend. Míg a lobogónál több szempont érvényesíthető. Mint a fentiekből is kiviláglott, a székelység történetében nem mutathatók fel huzamosabb zászlóhasználat jelei, amiből székely nemzeti színekre egyértelműen lehetne köve tkeztetni. Ennélfogva szabadabb kezet kaphatna a zászlóra javaslatot tevő, és az elbírálást végző szervezet, továbbá az esztétika szempontjai is nagyobb hangsúlyt nyerhetnének. A kék helyett okvetlenül más szín illetné az ősiségé re büszke, és nemzetiségüket komolyan vevő székelyek sokaságát.

A vörös-fekete összetétel mindenképpen jobb a mostani, kapkodással terítékre került versenytársánál, kötődik a népviselethez, van egyfajta elfogadottsága, és mellette szól, hogy tartalmazza egyik össz-nemzeti színünket, továbbá alkalmasabb védjegyek, emblémák formájában is a hagyományőrzés szemléltetésére. Ezenkívül az arany többféleképpen hatásos díszítésként belevihető.

Más jellegű, de a meglévőhöz képest kise bb eltérést tenne lehetővé a kék átváltoztatása zöldre, ami közelebb áll a székelység le lkületéhez, a természeti környezetet kiválóan szimbolizálja, és szintén egyik nemzeti színünket képezi, de az új onnan lét rehoz ott Székelyföld- embléma alaptónusaként előnyösebben képviselhetné a székely mibenlét hangulatát. Különben a vörösnek és zöldnek vannak nyomai a hajdan volt idők székely zászlóh asználatában , tehá t nem egy hirtelen gondolat sugallja a lehetőségek közé sorolásukat.A két összeállítás választási szabadságot és a hibák tól való megtisztul ási l ehetősé get kínál , term észetes en mindig nyitott a tér más gondolatok felvetésére is, lévén a cél nemzet i karakterünknek jobba n megfelelő, kifej ezőbb meg jelenítés.

A cikket vitaindítónak szántuk, várjuk a témában érdekeltek, szakavatottak hozzászólásait.

szekelyhirmondo.ro


Csiripelés Twitterre

Archív cikkekhez nem írható hozzászólás!

Egy szekely a sok kozul írta (2010-08-22 16:12:52)
Velemenyem szerint jo a szerzoi megkozelites,ami nen tetszik az egeszbenn az a sotet bunkok okoskodo egetrengeto hulyesege es pofatlansaga!!! Gondolok itt azokra,nev szerint:kek sarga kek baratunkra kinek van pofaja Himnuszunkat,Zaszlonkat es kulturankat szenyezni.
Nem tudom ki lehetsz de szivesenn elbeszelgetnek veled "magyar"baratom...

PIL írta (2010-04-29 13:33:21)
Na ez a kéksárgakéksárgakék eszmefuttatás legalább annyira hasznos volt hogy lefárasszon, és megnevettessen. Ennyi süketséget egy helyen nem láttam. Én nem tudom ki hogy van ezzel a "színes" versikével, de furcsa lehet az az ember akinek piros vér helyett sárga sör csordogál az ereiben. Szerintem ilyen lehet a "színes" hozzászólás írója is.

haromszek49 írta (2010-04-20 10:46:57)
Keknek es sarganak:vagy elgurult a sarga vagy kek pasztillad de lehet hogy mind a ketto vagy elfeledted bevenni ugy ahogy adoki eloirta.

kek sarga kek sarga kek írta (2010-04-20 07:27:18)
kek sarga kek sarga kek
kek eg
sarga ver
szallj
kis bogar
kek sarga kek

Ez egy altalam talalt versike es meg senki nem ertette meg pedig magatol ertetodo.
Igy van ez a szekely zaszloval ami bizony szlav zaszlo mert a kek szlav szin vagy finn argentin es a tobbi.
A fekete valoban magyar szin akar a voros de ilyen osszetetelben bizony afrikai dobokat pufolget.

A magyar cimerrol aminek csak egyik magyarazata a szokasos de egyszer lattam egy nyuzott nyustot egy trapper szanjan es ott volt elottem a magyar cimer.
Azert van jobb oldalon heraldrikai szempontbol a voros feher csikok amik a bordak es a bordakozti ismok es bal oldalon nem a
kettos kereszt hanem az Aorta tehat a foutoer a fo tudo es carotis meg kar erekkel es a harmashalom nem halom sem ir lohere hanem a sziv kamrai es aa arany korona a sziv folotti zsirok. Boncolas vagy nyuzas vagy rontgen kep az emberi mellkasrol a magyar cimer. Dehat ez titok nem mondom el senkinek. Igy mar ertheto hogy miert voros a kettoskereszt mogotti eg mert nem eg hanem a belso mellkas kiuritett verzo
urege. Sokszor festettem magyar cimert es zaszlot es morfondiroztam jelentesukon.
Es tobbszor faragtam erdelyi cimert evezoimre es kopjafa setabotjaimra. Festes rajolas faragas kozben jon ra az ember hogy mit is csinal. Vagy nem.

A magyar zaszlo meg naplemente voros csik es zold fold es a ketto kozott az eg alja. A vilagmindenseg legalabb is a fold osszemberi szimbolumai az emberi folsotest es a temeszet kepe a magayr cimer es zaszlo.
Ajanlom meg Kosztolanyi Zaszlo szabadverset csak bot es vaszon...

Es senki sem emlekszik a turulra vagyis
a felkelo sasra??? A sas vagy turul a vilagmindenseget jelento nap es hold kozott kel fel es temeszetesen fekete.
Sem a napot holdat sem a ragadozomadarat nem lehet kihagyni a szekely emblematikabol vagy vexillologiabol. Es ki ne tudna Csaba hadak utjat ami tobb csillagbol allhatna at ivelve a zaszlon egy semmitmondo arany vagy ezust csik helyett.
Kulonben ezust es arany nem zaszlo hanem cimer szin.
Osszekevertek a vexillologiat a heraldrikaval ezek az amatorok.

Emblematikabol vexillologiabol es heraldrikabol megbukott a szlav zaszlo es hulye elcseszese a Nap Hold istensegeknek.

A szekely himnusz ugy ahogy elfogadhato de a zeneje turhetetlen. Tobb szaz gyonyoru tobbezereves dallamunk van ami mindig az osi magyar nyolcas utemere a sziv dobogasara utal. A lejenlegi szekely himnusz keptelen harmas utemu foxtrott vagy valcer. Nesze neked. Nincs egy nepnek sem karakterisztikusabb osibb zeneje mint
a magyarnak es hihetelen csoda hogy a nemet eredetu zeneszerzo megertette hogy a magyar himnusznak verbunkosnak es ereszkedonek kell lenni mint nepdalaink zome. A szekely himnusz mentheto csak egy ket hangot kell felemelni vagy sullyeszteni es a ritmust magyarossa tenni nyugateuropai helyett. A zeneje nem a mienk hanem idegen. Ezt meg kell magyaritani.

A szlav kek zaszlot csak a hadak utja es a turul na meg a nap es a hold tenne valamelyest szekellye.
A fekete feher koze meg kivankozik egy feher.
De azzal is baj volna az meg nemet fekete feher a halal ket szine ami annyira illik a nemetekhez.
Azurri azur meg az olasz focicsapat szine es franciak is ugy hivjak fekete focistaikat hogy les bleus a kekek. Ezert a quebecki zaszlo is kek.

Nincs semmi tragedia szerintem az uj szekely onismeret es identitas jelkepe lenne egy helyes dallalmu himnusz es egy valoban emblematikus zaszlo.
Egyaltalan nem artana egy ket eves fegyverszunet a dallam es egy legalabb ot eves zaszlo vita.

Kanadaban vagy negyven eve volt egy iszonyatos zaszlovita ami a fo tema lett evekig mert eltorlotek az angol Union Jackot es helyebe Canada Packers csomagolopapir juharlevelet tettek. Senkinek sem tetszett a mai zaszlo de azota elfogadta
meg a legvadabb anglomanias is. Vagy kihaltak mar.

Ugyanakkor ez lett Kanada tortenelmenek egyik legmeghatarozobb esemenye. A zaszlovita.

Tehat egy vexillologiai es heraldrikai na meg himnuszvita igenis jot tenne.

Ki kene irni egy palyazatot himnusz cimer zaszlo ugyben amire mindenki az egvilagon palyazhatna
pingaloasszony kopjafafarago zeneszerzo nepdalgyujto festomuvesz nepdalenekes.
Ebben szazezrek vehetnenek reszt es ezaltal szekelysegkkel szembenezhetnenek es abban megerosodhetnenek. Vagy romansagukban vagy magyarsaaguban vagy embersegukben.
Ezert elrontott dolog a himnusz is zaszlo is mert nem a nep teljes osszefogasaval beleegyezesevel es minden szempont megvitatasaval tortent.
Az egyiknek fulserto dallama a masiknak felrevezeto es hianyos emblematikaja van. Hol a
turul a novekvo sas stb.
Esetleg szekelykaput es kopjafat is tennek a cimerre vagy a zaszlora azok is szekely emblemak.

Sok idore vitara tervre rajzra festesre
van szukseg mig kialakul egy mindenki altal elfogadhato himnusz zaszlo es cimer.

Vagy galamb sziv es tulipan ha mar a harcos turulnak lejart az ideje es idoszerusege.
Vagy golya vagy fecske vagy suketfajd. Mindez felvetheto otlet.

De a nap es a hold ki nem maradhat.

Laci írta (2010-04-19 10:19:45)
En azt mondom egyszer legyen autonomia, elfogadot zaszlo es cimer, majd utan mondjuk ra 5 evre lehet vitat inditani, es ha kell valtoztatni cimert, zaszlot.
Egyenlore a lenyeg hogy osszefogjunk es egyut harcoljuk ki a jogainkat. Utana aztan lehet vitat nyitni, hogy mejik zaszlo lenne jobb, szerintem pld a piros-feher-zold lenne........

bogár.endre írta (2010-04-18 22:45:48)
Aki szerint a székelyek népviselete bécsi divatot követ, az alighanem kendert szívott annak idején a tanulás helyett, mert, hogy sem a bécsi polgári divatokról, sem a népviseletekről semmit sem tud, az egészen nyilvánvaló. A zászlóról pedig annyit, hogy a cikk írója jó oldalról és jó módszerrel közelítette meg a témát, a sok ideges reagáló kicsit gondolkozzon, mielőtt elkezdi fröcsögni a sok butaságot. Az, hogy bizonyos fórumokon egyesek elfogadtak már egy nyilvánvalóan elkapkodva kialakított változatot, még nem kényszerítő körülmény az egész népre nézve, hogy azzal egyetértsen. Más vélemény nem feltétlenül ellenséges és bomlasztó. Szerintem pl. (művészettörténetet és néprajzot is tanult ember magánvéleménye)a zöld alapon arany sáv és a teljes címer (vagyis a nap és a hold a címerpajzzsal együtt. A pajzs kiküszöbölné a hold és a csillagnak is vélhető nap okozta iszlám jelleget) lenne a leginkább helyénvaló. Már csak azért is, mert a Székelyföld nem csak Hargita megyéből áll, melynek a jelenlegi kék alapszínű zászló hivatalosan is a zászlója lett nemrégiben. Megtarthatnák ők is a magukét, s lenne egy, amely mindenkié lenne. De, ha a végén pl. a piros-vekete verzió nyer, akkor is javasolom a címernek a pajzzsal együtt való alkalmazását.

bíró ákos írta (2010-04-17 21:53:45)
A csillagtól lett iszlámhoz hasonló a zászló.

töprengö írta (2010-04-17 12:37:13)
Nagyjabol jol beszel Nagybaczoni Molnar Ferenc kutato. Ne varja senki sem, hogy ilyen terjedelmu irasban mindenre valaszt kaphasson. Az a baj hogy sebtiben hataroztak a zaszlorol, cimerrol, azt is szocialista modra. Most mar tenyleg sokan hiszik, ez lenne az osi szekely zaszlo. A napot konnyebb visszaallitani.

fergeteg írta (2010-04-17 12:06:22)
A rossz döntéseket felül lehet, és felül is kell vizsgálni. Azért mert pár éve rávettek sok jóhiszemű embert hogy a napcsillagra meg liberálisos kék zászlóra szavazzanak, az ilyesmi nem lehet feltétlenül örökéletű.
A condukátort mennyien éltették, megtapsolták (többen közülük a jelkép elfogadáson ugyanígy tettek) és hol van mára a nagy vezér?

pati írta (2010-04-17 10:19:41)
itten egy tévedés van,a női viselet piros-fekete szine Bécsből származik,amikor határör ezredbe sorozták a székelyeket.az egész harisnyás,női rövidszoknyás viselet a bécsi polgárasszonyok viselete.semmi eredti magyar nincs benne,mint a kalotaszegi viseletben,mely tökéletes másolata a mostani türkisztáni-őshazai-női viseletnek.pathissus

Dániel írta (2010-04-16 11:22:21)
Vörös-fekete, esetleg lehet zöld-arany, és NAP!!! Így jó.

Matuzsálem írta (2010-04-16 10:56:16)
Márton Zoltán nem használt megfelelő hangnemet a cikkel és szerzőjével kapcsolatban. Tartalmában sem méltó a taglalt írásban felhozott ellentmondásokra. Látásmódja túl egyoldalú, nem nyitott a SzNT-éin kivül más nézetekre. Teljesen fölösleges itt kimutatni kinek a hűséges fegyverhordozója, ezt megteheti más alkalmakkor. Így könnyen az a benyomás keletkezik, hogy felülről irányított véleményt mond.
Ami a jelképekról való írást illeti, nagyrészt azonosulni tudok vele még akkor is, ha a mostani nemzeti hangulat átfordulás a ló másik oldalára nem kedvez a változtatásnak.
A csillag cserének azonban mindenképpen be kell következnie, és köszönöm a cikkiró ehhez nyújtott segítségét.
Észrevételeimet ajánlom Csíki Árpádnak is.


Albert írta (2010-04-15 23:20:12)
A piros-fehér-zöld zászló szabadkőműves zászló, mint minden 3 színű zászló a francia forradalom óta. (Sőt, azelőtt nem is voltak 3 színű zászlók!)

marosszéki írta (2010-04-15 23:13:35)
Kedves Mártonom!
Azért mégsem volt hiábavaló felszólamlásom. Máris visszavettél egy jó adagot magadból, de szokásod szerint még mindig jócskán mellébeszélsz.
Nem a könyvet akartam reklámozni, csak utaltam rá, hogy az interneten nem voltál képes elolvasni a címét. Elég gyenge a most ehhez toldott magyarázkodásod, és inkább fennhéjázó mint az amire ezt a bélyeget rá akartad sütni.
A Krónika szerkesztési gyakorlatával kapcsolatos "csodálkozásod" igenis alig burkolt korlátozási törekvés. Még jó hogy nincs hatalmadban megtenni.
I. B.-al mi a bajom vagy sem, ez gondolod rád tartozik? Nem erre tettem megjegyzést, hanem arra, hogy I. B.-t akinek annyi köze van a történelemkutatáshoz mint Tyúknak az..., kritika nélkül nyomban a újságcikk írója fölé szándékoztál erőszakolni.
Na és hol van előírva, hogy nekem a felsorolt politikusok közül bármelyiket is kedvelnem kellene? Ez már csak-csak bolsevik mentalitás részedről.
Szállj lejjebb arról a magas öszvérről amelyre felkapaszkodtál, és úgy talán értelmesebb beszólásaid keletkeznek.

magyar írta (2010-04-15 16:06:26)
Tisztelt ,,marci', 1873ban Buda, Pest és Óbuda egyesítésekor, egy bizotság dolgozott azon hogy milyen is legyen az új város zászlaja. A bizotság tagjai Altenburger Gusstav és Fridrich Ludwig. Az 1873 május 29-én elfogadott cimer és lobogó tervet Franz Josef császár erösitette meg. Hát igy álunk és igy is lesz amig Budapesten a magyar kissebségben lesz.

M-core írta (2010-04-15 14:46:24)
Nekem tetszik a veress-fekete is, a kék arannyal meg csak az a bajom, hogy végül nem tudni: nemzeti lobogó-e, szntés-e vagy hargita megyés?
A vörös-fekete kicsit hadilobogós ugyan de legalább, még nem sajátította ki senki.

placebo írta (2010-04-15 14:21:26)
Valaki tudja, honnan lehet beszerezni mindkét típust (kék-arany, vörös-fekete)?

Márton zoltán írta (2010-04-15 12:40:20)
Kedves Marosszéki! Köszönöm, hogy felvilágosítassz a politikai hovatartozásom felöl. Bevallom, a segítséged nélkül nehezen jöttem volna rá, hogy bolsevik és kommunista meg miegymás lennék, de hát nem csak a jó pap tanulhat holtáig.
A könyv tekintetében tényleg lemaradásom van, de ezek után a föld fenekéről is elő fogom teremteni és megpróbálok felzárkózni elvárásaidhoz.
Én a Krónikának igazán nem szeretném megmondani, hogy mit közöljön és mit nem, de azért csodálkozhatok rajta nem? Vagy egy ilyen bolsevik alaknak, mit én, azt sem szabad? Látom Izsák Balázzsal is bajod van és hozzászólásaid arra engednek következtetni, hogy Tőkés és Markó sem tartoznak a kedvenceid közé. Nem tudom, Szász Jenőhöz miként viszonyulsz, de ha senki nem jó, akkor miért nem állsz ki Te a porondra és veszed át a stafétát valahol. Bevallom töredelmesen, én IB-t egyenes és jól felkészült embernek ismerem, és tudtommal nincs a keze alatt egy olyan intézmény, melynek a szolgálatában szégyen lenne bármit is tenni. Ha már az SZNT is valami sötét szervezet, mit ahogy Te jelezni próbálod, akkor szerinted hol az origó? Kihez érdemes igazodni, ha már nem születtem olyannak aki foggal-körömmel vezetni akar?

Kukucska írta (2010-04-15 12:08:11)
Javasolnám a történelem során használt minden székely szimbólum hivatalossá tételét és minden év elején sorshúzással döntsük el, hogy éppen melyiket használjuk. Minden verziónak éppen annyi pártolója, mint ellenzője akad és mindenki meg is tudja magyarázni, hogy miért éppen neki van igaza. Van aki kulturáltan, mint professzor vagy Márton Z., van aki bunkó módon, mint marosszéki, de végülis mindenkinek igaza van csak szerre.
Nem lesz itt soha előrelépés, de úgy tűnik nem is érdemeljük meg.

kisegítő írta (2010-04-15 11:10:19)
A legutóbbi elfogadás 2009 őszén volt, és ez indíthatta megszólalásra a szerzőt, vagyis az újragondolás ettől számítandó. Maga az újragondolás pedig nem jelent nemzetellenességet. Tagadása annál inkább. Nem szükséges minden kezdeményezés mögött rosszat sejteni. Nem kell szégyellni a gondolkozásra késztető véleményeket, mert valóban bolsevik módszerek alkalmazásának gyanúja merülhet fel ezekkel szemben. Lehet hogy jobb a kék-vörös vagy zöld, és ha nem fogadjuk el, akkor is tartsuk tiszteletben a szerintem azért alapos cikkírói mondanivalót.


kopégobé írta (2010-04-15 10:18:03)
A cikk érvelése logikus és helyes! A Nap és Hold motívum szükségessége megkérdőjelezhetetlen. A piros fekete szín pedig a legelterjedtebb a székelység körében. A nagy felületű domináns kék szín idegen a székelységtől. Emlékezzünk csak ,milyen disszonánsnak tűnt és milyen ellenszenvet váltott ki a székelyek körében,midőn a szovátai villákat kékre mázolták.

Osváth Attila írta (2010-04-15 10:13:38)
Nem az oláhok, tótok szine ez a kék, hiszen égszinkék, tehát egészen más szin. Ha pedig a piros és fekete a vérre és a gyászra emlékeztet, akkor még egy ok ez, hogy ne használjunk egy ilyen negativ töltetű lobogót.

Ami a vitainditás témáját illeti, egyetértek Márton Zoltánnal.

Janos írta (2010-04-15 03:30:18)
A szavazas megtortent professzor ur esatobbi. Az, hogy on a cikkiroval egyutt tamogassa a szekely szimbolumok ujragondolasat, arra enged kovetkeztetni, hogy on mostanig nem vett reszt Nemzetunk megmentesenek onkentes, onfelaldozo munkajaban.
Mi a garancia, hogy ha hallgatunk az olyanokra mint on, akkor tobbet fognak tenni?
Es ha nem, akkor miert kellene az olyanokra hallgatni mint on, vagy a menasagh felek?
Ha en professzor lennek az elfogadas utan 5 evvel szegyelnek egy negativ hozzaszolast idebiggyeszteni.


marosszéki írta (2010-04-14 23:47:28)
Édes Márton Zoltánunk! Nehogy belépj a Kommunista Pártba, ugyanis már régen benne vagy. Tipikus kommunista gondolkodásmód a sajátod. Jó hogy nem szabod meg mit hoz le a Krónika (nesze neked Sajtószabadság). A történetkutatás feltehetőleg történetet kutató tevékenység, és a cikkíró úgy látszik veled ellentétben, járatos az ilyesmiben.
A könyvének pontos címe: Tábornokok földje, Erdővidék, úgyhogy az olvasást is gyakorolnod kell még.
Az úriember szaktudását firtatod, de I. B. nyilvánvalóan hiányzó történelmi hozzáértését nem teszed kérdésessé. (Amivel persze el is árultad magad, kinek a megbízásából acsarkodsz). A stílus erőltetett? Akkor a te szolgálati mekegésed minek nevezhető? Ne próbáld korlátozni a véleményszabadságot, mert így kilóg belőled a bolsevizmus.professzor írta (2010-04-14 19:44:48)
Szerintem az írás hangneme és tartalma Európában megállja a helyét, úgy tűnik nálunk még nem, de arról sem a szerző tehet.
Azon állítás miszerint vitára alkalmatlan silány írás lenne, a hozzászólók némelyike silányságát igazolja, mivel máris kialakult a vita. Még ha nem is olyan amilyet megérdemelne a kérdé. Szerintem jó írás, több hasonló kellene. Azt hiszem az a legnagyobb bajotok vele, hogy nem vagytok szókimondáshoz szokva, jobban szeretitek a hazug sumákolást. A kék-arany ingatag színek, nem székely nem magyar, jobb ha más adódna. A nap sem cserélgethető egyebekre.

Bajszos írta (2010-04-14 18:54:17)
Nekem a piros kék tetszik,mert ilyen is volt,és a madéfalvi veszedelem után lett bizonyos esetekben piros fekete.Egyébként sok kék volt és van a székely szinvilágba,a fejedelmi testőrség vörös meg kék ruhába szolgált a székely huszárezred mai napig kék, stb.

menasagh írta (2010-04-14 18:27:05)
Mindenkinek más a véleménye, viszont a kék fehér, vagy kék ezüst inkább zsidó mint székely, csak annyira toleránsaknak érezzük magunkat, hogy lenyelünk bármit amit elénk tesznek.
Részemről ha már szavazni kell akkor vörös fekete, és nap meg hold...lehetnek csillagok is.


Márton Zoltán írta (2010-04-14 17:04:19)
A cikket a Krónika is lehozta (őszintén szólva nagyot is néztem). A szerző egy bizonyos „Nagybaczoni Molnár Ferenc, budapesti történetkutató”.
Nem tudom, mit fed a történetkutató megnevezés, de a neten a „Tábornokok földje” c. könyv szerzőjeként lehet rábukkanni.
Az úriember szaktudását nem minősítem, de az érvrendszerét és a stílusát nagyon erőltetettnek és fennhéjázónak találom és úgy vélem, hogy nem méltó egy igazi szakemberhez.
Az irományát még akkor is károsnak tartanám, ha helyenként egyetértenék vele, mert egy, a szimbólumokról nyitott polémia, évek munkáját vágná haza.
Lassan kezdik elfogadni és használni a zászlót, a címert és akkor jön egy budapesti ember, aki kioktat és megmondja, hogy biza hülyék vagyunk.
Izsák Balázs készül írni a jelenleg használatban levő szimbólumokról egy ismertető munkát, mely remélem, a helyére tesz majd mindent.
Kedves Tenkes! Tőkés L. nem a nagybátyám, hanem az unokabátyám, ha már családi dolgokba akarsz vájkálni. Ha nagybátyám lenne, sem látom, miért lenne közöm az Ő elhatárolódásaihoz, mint ahogy az Ő sikerei sem jogosítanak fel engem semmire.
Nagyon élvezem, amikor álnéven írogatók osztják ki a nevűket használókat.


marci írta (2010-04-14 17:00:00)
És akkor kedves magyar, Budapest piros-sárga-kék zászlója mire vagy kire emlékeztet?

Székelyy írta (2010-04-14 13:11:28)
Égszínkék alapon közepében az arany csík és a nyolc ágú csillag (amit lehet napnak is nézni)meg ezüst növekvő hold ez a jó székely zászló és ezt el kell fogadni, itt megjegyzem jobb lett volna ha a tizenhat ágú nap ábrázolás marad meg.
A piros fekete is a székely zászló csak épp a csíkiak szokták használni. Általánosan a mostani van elfogadva ezt szeressétek atyafiak!
Miféle beszéd az,hogy a kék szín rossz emléket idéz fel nekünk, kinek van még türkizkék színű lobogója..., mert én úgy tudom ujguroknak is ez a szín található meg a zászlójukban, nem csoda ha rokon népek vagyunk. Kedves Laci!
A népviseletben vannak a fekete,piros,fehér, és van ahol a zöld is de azért a zászló nem feltétlen kell e színeket kövesse,éppen azért szerintem a Tejutat Csillag ösvény, Csaba útja, Reménységünk hogy mondjam még...,Az pedig égszínkéken arany csík nagyon szépen ábrázolja e szép őseredet mondánkat

Aak írta (2010-04-14 12:57:34)
Erdély címerében a kék szín a székely népet jelképezte, ma is a legtöbb székely település címerének alapszíne a kék. A nap és csillag kép közt pedig nincs különbség, az egyszerűbb formájú szimbolikus, a mosolygós összetettebb pedig dekoráció, mindkettő használható a megfelelő helyen

Tenkes írta (2010-04-14 12:37:52)
Ugyacsak jön Márton Z. nagybátyja, Tőkés L. és elhatárolódik minden zászlótól, mint a róvásos helységnévtábláktól!

magyar írta (2010-04-14 12:27:05)
Engem a kék a románokra, csehekre, szlovákokra,zsidókra, szerbekre,oroszokra,horvátokra, stb. emlékeztet.

Gabor írta (2010-04-14 11:27:35)
A cikk szerzoje valoban feltuntethette volna magat. En a magam reszerol a szavazas ellen szavazok. Mar van egy zaszlonk es ha hasznaljuk, a mienk is lesz. Megjelenik tortenelmi emlekekben, tehat hitelessege is van. Szegyelje magat aki most is szorszalat akar hasogatni, amikor osszefogni kellene.

Mezei Mária írta (2010-04-14 08:46:32)
Piros-fekete: vér és gyász. Ez jellemezte a székelyeket évszázadokon keresztül, ilyen a népviselet is.
Ezét jobban illene ez a zászló mihozzánk mint a kék-arany, az rideg és maradjon meg az arisztokrácia színeinek.

Janos írta (2010-04-14 03:58:03)
A piros fekete ERDELY szine, ERDELY zaszloja.
Ez SZEKELYFOLDE!
Ezt fogadta el a SZEKELY NEMZETI TANACS. Ez van.
A vitainditonak pedig:
Ha olyan okos es annyira gyotrik a SZEKELY jelkepek, akkor miert hianyzott a jelkep elfogado gyulesrol?
Vagy csak kavarni szeretne? Elhiszem.

Siculus írta (2010-04-14 03:28:05)
A zöld az iszlám színe is, de itt zöld-aranyról van szó. Meg a zöldet magyarnak ugyanúgy mondhatjuk. A piros-fehér-zöldnek azért vannak évszázados hagyományai, nem egy most felvetődött ötlet szülte. A fogyó hold elírás lehet, mert lejjebb már helyesen újholdként szerepel. Azt hiszem a szerző amellett, hogy megszívlelendő véleményt alkot, görbe tükröt is tart elénk: ilyenek vagyunk, mindent könnyedén elfogadunk ami felülről jön.

Csiki Árpád írta (2010-04-14 01:22:57)
Vita indítására szerintem is silány ez az írás. Népszavazás meg csak megosztana... Nekem is jobban tetszik a mélypiros-fekete kombináció. Népviseletünk ezt a két színt jeleníti meg, végigkíséri a székelység történetét, benn van mindennapjainkban: a vér és a föld színét szimbolizálja. De ezen tényleg nem kellene összevesszünk, próbáljunk inkább tovább kutakodni, melyik az, amelyik előbb felbukkan és inkább elfogadott. Ha a kék-arany nyer az is jó...utána következő lépés, hogy használjuk is, és megmutassuk magunk általa. Büszkék legyünk rá, és összetartásunkat szimbolizálja.

Kovács Szilamér írta (2010-04-13 23:50:10)
Az rmdsz saját színeit akarja ráerőltetni a székelyekre, semmi többről nem szól az írás. Látni kell, hol jelent meg, s kinek a kenyerét eszi aki írta.

Laci írta (2010-04-13 22:39:49)
Én a piros fekete mellett teszem le a voksot. Ez sokkal szebb mint a kék arany és a népviselet szinei is benne vannak.

Székely írta (2010-04-13 21:20:53)
"A régihez igazodó háromszögű kék pajzs felső részének jobb oldalára nyolcágú arany csillag, a bal felére ezüst fogyó hold került."

Azzal egyetértek, hogy szerencsésebb lett volna és a hagyományokat jobban követné a 16 ágú nap, viszont a cikkíró téved abban, hogy fogyó holdról lenne szó. Épp a növekvő holdat ábrázolja a címer!

marci írta (2010-04-13 17:15:08)
Hát megint kezdjük előlről. Jól - rosszul sikerült elfogadtatni egy szimbólumot, az emberek kezdtek azonosulni vele, kint van sok önkormányzaton, most meg cseréljük ki! Majd lesz két székely zászló, két székely márkajelzés, két székely himnusz! Magyar zászló is volt n a történelem folyamán, de a piros-fehér-zöldet mégsem kérdőjelezi meg senki a történelmi hitelesség és egyéb dolgok alapján!

Veress Dávid írta (2010-04-13 14:19:51)
Ki írta a cikket?

esze tamás írta (2010-04-13 13:27:53)
A vörös-fekete szín-összetétel teljességgel tükrözi a székelységet,és a heraldikai elemként mindenképpen a na kell megjelenje, hiszen ez a jel végigkisérte népünket kelettől idáig. A hold csökkenőről dagadóra való fordítása nem bír jelentőséggel, de a mai helyzetben mindenképpen jövendőbe vetett bizodalmat jelent....
Ha önálló címert kívánnánk, mindenképpen egy úgynevezett "királykék" pajzsalapon elhelyezett nap és hold elegendően mutatta régen is, és mutathatja ma is a székely mivoltot. A pajzs tetejére esetenként elhelyezett szentkorona a magyar szentkorona alattiságot tudja jelezni szükség esetén....

feher írta (2010-04-13 13:22:24)
Ha zöldre változtatnák úgy nézne ki (és mindenkinek úgy tűnne) mintha egy iszlám zászló lenne. Ezek mindegyike zöld és félhold van benne.

Márton Zoltán írta (2010-04-13 13:10:43)
Aztán két-három év mva jön egy újabb budapesti történetkutató és kisüti, hogy ez sem jó, más kell. Nagyon élvezem a cikk írójának tömény iróniáját, mikor így ír: "A számtalan lábra kapott elmélet kidolgozói nyilatkozataikban szinte mániákusan hajtogatják, hogy a kék és az arany hagyományos székely színek..." Ha nem lenne ilyen hangnemű az írás, talán tényleg el lehetne elmélkedni a témában, de ilyen formában nagyon megrendelés íze van az egésznek, ezért nem látom értelmét a vitának, melyet indítana.

toducz endre írta (2010-04-13 11:45:12)
Mindegy, hogy milyen színű volt, a lényeg az, hogy székely volt!

lobogós írta (2010-04-13 11:35:48)
Nekem a kék aranyos jobban tetszik, de lehetne akár népszavazást is tartani...

Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló
Magyarul kérje!
Tudta, hogy a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet honlapjáról többek között az alábbi magyar nyelvű űrlap is letölthető?
Formanyomtatvány társadalombiztosítási járandóságok kérelmezésére (nyugdíj kivételével) (Cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale, altele decât pensiile)
Éljen a jogával, használja!

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  csárdáskirálynő     mi nem ünnepelünk     interjú     háromkút iskola adomany     nagyhagymas     bbte     csángóföld     amerikai     colectiv     tekerj     autópálya     térség fejlesztés     fehér-fekete fotók     ojtoz     szász jenő     bán zsófia     gyergyó, csík     tan     mi nem ünnep     iasi-i  
Kulcsszófelhő