Erdély címererdély ma logó
augusztus 17. csütörtök | Jácint napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5737 RON | 100 HUF: 1,5058 RON | több

Nyílt levél az erdélyi magyar felsőoktatásért

1989 óta próbálkozik az erdélyi magyarság, hogy gyermekeink számára elfogadható keretekben biztosítsa felsőoktatási szinten az anyanyelvi oktatás lehetőségét. Hogy ebben rendkívül sokan érdekeltek vagyunk, az kétségtelen. Hogy mennyire fontos ez a kérdés, arról csak annyit, hogy az egyetemi oktatás biztosítja a magyar értelmiség utánpótlását, de ugyancsak ez, a gyermekeinket anyanyelven oktató tanerőket is. Ezidáig e vonatkozásban, számtalan kormányzati és kormányon kívüli szereplésünk ellenére, csak részleges eredményeket értünk el. Ennek számos oka van, de kimondható, hogy elsősorban ennek oka a politikai akarat hiánya volt. De legalább annyira számított a megígért oktatási stratégia hiánya vagy az, hogy egyszerre több, néha egymást zavaró célt is kitűztünk magunk elé. Ezért, aki változást, azaz eredményt akar e téren elérni, annak ezen a helyzeten kell változtatnia, mind a román, mind pedig magyar részen.

Mivel az oktatás kérdése nem a mát érinti és befolyásolja elsődlegesen, hanem a holnapot, azaz a jövőt, semmiképpen sem állíthatók ezzel az igényünkkel szembe a gazdasági, szociális kérdések elsőbbségét hangoztató vélemények. Különben is, hangsúlyosan fölvethető a kérdés, kik és főleg miért nem tartják ma fontosnak ezt a kérdést, mert ezt a véleményt számon lehet és számon kell kérni rajtuk. Ma, amikor több magyar politikai szervezet is felvállalta érdekeink, így az oktatási kérdések védelmét/megoldását és remélhetőleg nem csak papíron, nyílt állásfoglalást és főleg cselekvést várunk el azoktól, akik ezt megtehetik. Gondolunk itt és most elsősorban a parlamenti képviseletünkre. A jelenlegi politikai helyzetben igenis lépni kell a magyar felsőoktatás ügyében, igenis élni kell a törvények adta lehetőséggel.

Rendkívül sajnálatos mindaz, ami a MOGYE-n történt az elmúlt években és főleg nemrégiben. Kétségtelen, hogy ott egy olyan törekvésről van szó, melynek egyértelmű célja a magyar nyelvű oktatás elsorvasztása/felszámolása, azaz olyan hátrányos helyzetbe kívánják hozni az ottani magyar orvos- és gyógyszerészképzést, amelyből soha többé ki nem lábalhat és örökre ki lenne szolgáltatva egy egészen más hozzáállású közösség döntéseinek (amúgy azon az egyetemen, amelyet egykor éppen a magyar nyelvű oktatás érdekében kezdeményeztek elődeink). Ha ilyen konfliktusra nem is került sor a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, bár szomorú tapasztalataink ott is vannak, de végkicsengésében és távlatilag, nem sokkal jobb a helyzet ott sem. Ugyanis, a történelmi előzmények és hagyományok ellenére (ld. 1872 a Kolozsvári Tudományegyetem alapítása) a kolozsvári egyetem magyar közössége nem rendelkezik olyan jogi státusszal, amely lehetővé tennné, hogy maga döntsön a magyarnyelvű oktatás sorsáról. Az egyetem chartája ugyanis ezt nem biztosítja.

Az új Tanügyi törvény számos vonatkozásban új helyzetet teremtett (ld. Tanügyi törvény 135. cikkely), amelynek vannak ugyan magyar vonatkozásban is árnyoldalai, de számos, számunkra pozitív kitétele van, amellyel élni lehet és élni kell. Ugyanis cseppet sem elvetendőek az úgynevezett multikulturális egyetemek esetében megfogalmazott szervezési struktúrák, melyek segítségével elejét lehetne venni az esetenként burkolt vagy mind nyíltabb konfliktusoknak, anélkül, hogy bárki vesztesnek érezhetné magát!

A „departament”-nek nevezett új struktúrák, lehetővé tették, (néhány kivételtől és a MOGYE-n kívül) hogy szakonként úgymond „magyar tagozatok” jöjjenek létre, a teljes értékű magyar oktatás képzetét keltve. Valójában a departament csak a magyarnyelvű felsőoktatás alsó lépcsőfoka, amely a mai helyzetnek teremt törvényes keretet, de nem változtat rajta pozitiv vonatkozásban, azaz nem lép előre. Holott ezt a törvény lehetővé teszi!

Miről is van szó? Arról, hogy igényeinknek megfelelően tartalommal kellene megtölteni a törvényadta lehetőségeket. A törvény a más nyelven történő oktatás számára három szervezési struktúrát határoz meg, a már említett departamentet, a „vonalat” és a „szekciót”. A „vonal”, az még egy előző ciklusban valójában megvalósult  Kolozsváron, amikor minden karon létrejött lényegében egy magyar oktatási struktúra, beleértve a titkárnőket is, de mint olyan a „vonal”, ha mégúgy szerepel is a törvényben, nem egy olyan keret, amely a mához képest többlet jogosítványokat biztosítana.

Van azonban egy, a törvény által is biztosított olyan struktúra, amelyik az igazi tagozat, és amelyiknek a neve a már említett „secţie”. A többi szervezeti struktúrával szemben ez valóban tagozat a szó igazi értelmében. Ennek létrejöttekor, a magyar egyetemi közösség tényleg a román egyetemi közösségnek egyenlő partnere lenne, amennyiben ennek létezését kimondja az egyetemi charta. A tényleges egyenlőség abban mutatkozik meg, hogy a törvényalkotó biztosítja a tagozatnak (secţie) az önálló döntési jogot, ugyanis a törvény ezt a szervezési formát egyetemi autonómiával ruházza fel. Ez még nyilván nem az önálló állami magyar egyetem. De számunkra ez lenne/lehetne a tényleges előrelépés az eddigiekhez képest. Mivel az igazi tagozat (secţie) lenne számunkra a ma kérhető minimum, amihez ragaszkodnunk kell, ma jobban mint bármikor. Tehát, enyhén szólva önáltatásnak, mi több becsapásnak érezzük, amikor a MOGYE esetében magyar tagozatról beszélnek, de amikor Kolozsváron is beérik a „departament”-nek nevezett szevezési formával. A marosvásárhelyi-vita megtévesztő és az „elvett helyett visszaadom” taktikával eredményként mutatja fel azt, ami legjobb esetben is, egyhelyben topogást jelent, semmi többet.

A kérdés: azokon kívül, akik hivatalból ellenzik a magyar felsőotatás működését, annak ellátását megfelelő egzisztenciát és jövőt biztosító jogosítványokkal, kinek áll érdekében megtéveszteni a magyar közvéleményt? A szavakkal játszva, miért nevezzük tagozatnak azt, ami már csak azért sem az, mert nemegy tantárgyat azon nem magyarul tanítanak. Ha már nem sikerült a 21 év alatt tető alá hozni az önálló állami magyar egyetemet, miért félünk ma kérni azt, amit megenged a törvény, azaz előír mint lehetőséget. Miért ez a visszafogottság? Akik tehetnék, miért nem kérik azt, amire van mód?

Ennek egyedüli feltétele, hogy az egyetemi chartaban Marosvásárhelyt és Kolozsváron ne csak a departament szerepeljen, hanem mint tényleges eredmény a tagozat, azaz a „SECŢIE”, mint a magyar egyetemi közösség szervezeti megjelenítése.

Mindezekért felkérünk mindenkit, aki ebben a kérdésben állást foglalhat, és megteheti a megfelelő politikai lépéseket, de azokat is, akik befolyásolni tudják parlamenti képviseletünket, hassanak oda, hogy kérjük azt, ami bennünket törvényileg is megillet, és ami a mai nehéz gazdasági helyzetben enyhítene azon a nyomáson, amely ránehezedik Románia egész társadalmára, sikerélményt biztosítva román és magyar politikai tényezőknek egyaránt.

Kolozsvár, 2011. október 31.

Adorjáni Dezső, Balázs Márton, Balázs Sándor, Benkő Samu, Boér Ferenc, Bozsó Imre Lehel, Brassai Zoltán, Csávossy György, Csűry Bálint, Dávid Gyula, Dudutz Gyöngyike, Dukrét Géza, Egyed Ákos, Gergely Balázs, Guttmann Mihály, Hollanda Dénes, Izsák Balázs, Jakab Ilona, Jancsó Árpád, Juhász Tamás, Kántor Lajos, Kincses Előd, Kincses Ajatay Mária, Kisgyörguy Zoltán, Kolumbán József, Köllő Gábor, Kötő József, László Bakk Anikó, Lászlóffy Csaba, Máté János, Molnos Lajos, Nagy Tóth Ferenc, Pap Géza, Péter Mihály, Sipos Gábor, Sipos László, Sylvester Lajos, Szász Jenő, Szilágyi István, Toró T. Tibor, Uray Zoltán, Vekov Károly, Wanek Ferenc

Aláírók (512 személy):


Kovács Csaba (Csíkszereda), Brassai Zsombor (Marosvásárhely), Nagy Béla (Csíkszereda), Ulveczki Csaba (Debrecen), György Erzsébet (Csíkszereda), Kulcsar Bela (Marosvasarhely), Péterffy Csilla (Sepsiszentgyörgy), Bartus András (Erdély), Szentkirályi Gábor (Budapest 1024 Fény u. 15. I./17), Kósa Márta (Budapest), Papp Kincses Emese ( Csíkszereda), Hőnigné Zádor Éva Mária (Aszód, Magyarország), Kolozsvári Zsolt (Szombathely), Bodó János (Gyergyószentmiklós), Dr. Kürti László (Margitta), Kürti Judit (Margitta), Rozsnyai László (Kolozsvár), Román Győző (Bukarest), Tamas Janos (Hamilton, 15 Wingfield Pl.), Erős-Karácsony Árpád (Marosvásárhely), Istok Lajos (Székelyudvarhely), István Gábor Hatvani (H-1124 Budapest Lejtő út 27), Dobai Jenő (Bradenton, Fl), Dobai Ilona (Bradenton, Fl), Dobai Orsolya (Bradenton, Fl), Dobai Lehel (Bradenton, Fl), Petz Erika (Budapest), B. Kis Béla (Kolozsvár), Baka Karoly ( Montreal.Qc.), Brassai Csaba (Chicago , USA), Istvan Kiss (Hawley Pa.), Kiss István János (Kolozsvár - Cluj Napoca), Vadadi Loránd (Marosvásárhely), Bencze Kádár István (Koltó - Máramaros megye), Szabo Sanor (Hammilton Ontario Canada), Lőrinczi Réka (Budapest), Mosa Katalin (Szekelyudvarhely), Kovács-Kendi Lehel (Székelyudvarhely), Mihálydeák Antal (Székelykeresztúr), Majo Julianna Klara (Kolozsvar), Benedek Barna (Málnásfürdő), Benedek Réka (Nagyvárad), Bogos László (Csíkszereda), Hantz Péter (Kolozsvár), Kósa Zoltán (Csikszenttamás), Para Olga (Sepsiszentgyörgy), Spaller Árpád (Gyál, Magyarország), Jaeger Tibor (Stockholm), Toth Istvan (Szatmarnemeti), Koffol Alfréd (Marosvásárhely), Brassai Terez (Chicago , USA), Jenei Tamás (Kolozsvár), Kakas Zoltán (Sepsiszentgyörgy), Szebellédi Tamás (Kecskemét), Horváth-Kovács Ádám (Marosvásárhely), SZABO DEZSO (Csikdanfalva), Bánhegyesy Csaba (Kolozsvár), Madácsy Tímea (Nagykároly), Székely Zsolt (Sepsiszentgyörgy), Vida József (Sz.Keresztúr), Salamon János (Csikszereda), Pásztohy Zoltán (Csíkszereda), Palko Anna Maria (Gyulafahervar), Szilveszter Szabolcs (Kézdivásárhely), Lázár Terézia (Szováta), Kelemen Hajnal (Marosvásárhely), Kalamár Tibor (Gyergyószentmiklós), Bognár Erzsébet (Arad), Ozsvath Katalin (Marosvasarhely), Soó István (Vancouver BC.), Kovács Lehel (Négyfalu), Nagy Attila (csikszereda), Udvardy Frigyes (Budapest), Dóczy Tamás (Marosvásárhely), Hozó Jenő (Nyárádköszvényes-Maros megye.), Palotas Tibor (Marosvasarhely), Korodi-Vass Lóránt (Székelyudvarhely-Kolozsvár), Esztány Julianna (Csíkszereda), Dr.Hermán M. János (Nagyvárad), Dr. rer. nat. Hatvany Béla Csaba (Németország), Hadnagy László (Marosvásárhely), Balaskó Balázs Pál (Szatmárnémeti), Dobai László (Székelyudvarhely), Salló Emőke (Csíkszereda), Szász Gábor (Mvhely), BALAZS FERENC (CSIKSZEREDA), Fejér István (Marosvásárhely), Ölvedi Zsolt (Székelyudvarhely), Szilágyi Szilárd (Brassó), Rusz László (Csíkszereda), Petres Károly (Csíkmadaras), Nöllenburg Gabriella (30519 Hannover, roßkampstr. 54/a), Árus Zsolt (Gyergyószentmiklós), Kulcsár R. Levente (Egrestő), Dobrai Zsolt Levente (Kolozsvár), Szentpéteri Zsigmond (Érd), László Árpád (Gyulakuta (Maros megye)), Lehoczky Attila (Arad), Brassai Istvan (Marosvasarhely), Fejér László (Csikbánkfalva), Pillich László (Kolozsvár,Ariesului u.23), Szarvashegyi Pál (Budapest), Pillich Katalin (Kolozsvár,Ariesului u.23), Sztojka Tamás (Kászon Plaiesii de Jos, Hargita megye), Kinál Pál (Szekszárd), Bakó Csaba (Székely-Udvarhely), Fülöp Sándor (Székelyudvarhely), dr.Tóducz Endre (Marosvásárhely), Schuller Hajnal (Kolozsvár), Kovács Árpád - András (Ditró), Viski Sarolta (Kolozsvár), Dukrét Lajos (Sepsiszentgyörgy), Dani Péter (D-37269 Eschwege), Balla Árpád (Székelyudvarherly), Bokor István (Szalacs), Márton László (Sepsiszentgyorgy), Eros Attila (Kolozsvar), Budai Endre (Radeberg), Seyem Annamária (Marosvásárhely), Szakats Istvan (Marosvasarhely), Kovács Zsolt (Sepsiszentgyörgy), Dobai Sándor László (Szászrégen), Pakulár Emánuel (Sepsiszentgyörgy), Hadnagy Jolán (Farkaslaka), Szabó Nándor (Marosvásárhely), Varga Lajos Márton (Budapest), Lázár Ferenc (Székelyudvarhely), Lázár Hajnal (Budapest), Imre Balassa (D-65824 Schwalbach/Ts), Jakab Villő-Hanga (Sepsiszentgyörgy), Hausmann Cecília (Nagyvárad), Serestély Ada (Sepsiszentgyörgy), Boros Gábor, francia tanár (Montréal,Qc,Kanada), Tofalvi Zoltan (Marosvasarhely), Nagy Zoltán (Etéd), Nagy Zsolt (Budapest), Csonta Ferenc (Hármasfalu), Tófalvi Levente (Budapest), Péter Márta (Kászon), Minier Gábor (Gyergyószentmiklós), Szekeres Ildiko (Csikszereda), Beksy Ida (Zilah), Toth Gyula (Marosvasarhely), Toth Julia (Marosvasarhely), Tófalvi Csaba (Sepsiszentgyörgy), Kiss Károly (Élesd), Mateffy Szilvia (Székelykeresztúr), Rosinger Marta (Székelykeresztúr), B.Nagy Ottó (Thorembais-St-Trond,Belgium), Bajkó Zoltán (Pálmonostora), Boros István (Kolozsvár), TtTófalvi Olga (Korond), Fekete Attila-Gabor (Kolozsvar), Dr. Szopos András (Nyíregyháza), Görög István (Tg Mures), Mészáros Árpád (Szilágycseh), Dezső Bernát (Sepsiszentgyörgy), Dukret Geza (Oradea), Gáspáry Lenke (Fenyéd), Tofalvi Mozes (Szekelyudvarhely), Szabó Enikő (Marosvásárhely), Kacsó Emőke (Budapest), Bandár József (Szováta), Pasztor Judit (Marosvasarhely), dr Kapitány András (2030 Érd Csaba u. 84.), Ábrán Péter (Marosvásárhely), Darabont József (Körösszakál HU - Nagyvárad - RO), Kovács Attila (Málnás), Kovács Lenke (Málnás), Pataki Enikő (Szatmárnémeti), Rusz Irén (Szinyei Merse Pál 11, Miskolc), Száva István (Budapest), Simon Anna-Mária (Storholmsbackarna 66, Stockholm), dr. Szabó Ágnes Zsuzsanna (Budapest), Dr. Szász I. Attila (Budapest), Hiriczkó Gyula Jenő (Szilágysomlyó), Kónya Ferenc (Szentendre), Kiss Székely Zoltán (Budapest, 1335, petneházy 65. I./4.), Pillich László István (Cluj-Kolozsvár-Klausenburg Ariesului 23.), Mihalik Andras ( Nagyvarad), Kegyes Csaba (Győr), Szőcs Katalin (Kolozsvár), BENKO REKA (SEPSISZENTGYORGY), Márkos Zoltán (Brassó), Gönczi Edit (Egrestő), Kovács Szabolcs Domokos (Marosvásárhely), Kovács Katalin (Marosvásárhely), Kun Istvn (CH 3063 Ittigen), Demján Sándor (Budapest), Sántha Pál-Vilmos (Csíkpálfalva), MÉSZÁROS ZOLTÁNNÉ, POSZERT PIROSKA (MARGITTA), Dr. Minier Tünde (Pécs), Bereczky Janos (Nagyvarad), Székely Örs (Kolozsvár), Katona Ilona (Szentes), László György (Marosvasarhely), Muzsnay Csaba (Kolozsvár, Horea út), Muzsnay Éva (Kolozsvár), Nagy Eva (Sepsiszentgyorgy), Dr. Imre Mihály (Marosvásárhely), Tőke Ervin (Csíkszereda), Dr. Bedő károly (Érd), Friedl Roland Zoltan (Brasso), Friedl Roland Zoltan (Brasso), Gödri Miklós Szabolcs (Kálnok), Gödri Zsuzsanna (Kálnok), Sándor Szilárd (Jobbágyfalva), Ballai-Fokt Zoltán (Borszék), Károly Márton (Bécs), Filep Kálmán Csaba (Gernyeszeg), PAREPA ILDIKO (BUKAREST), Molnár Enikő-Kinga (Nagyszeben), Donogán Péter (Kolozsvár), Vass Tofalvi Adrian-Mozes (Szekelyudvarhely), Tofalvi Rozalia (Szekelyudvarhely), Boldizsár Zeyk Zoltán (Tordaszentlászló), Potyó Katalin Borbála (Magyarország), Nagy Ibolya (Kolozsvár), Torok Laszlo (Tasnad), Horváth Márta (Budapest), Katona János (Budapest), Orbán Mihály (Nagyvárad), Dunai Krisztina (1161 Bp Szalmarózsa tér 4), TOTH ZOLTAN (TORJA 270,HAROMSZEK), Dr.Horváth Zsolt - Székesfehérvár (SZÉKESFEHÉRVÁR), Zsuppán Zoltán (Budapest), Csercsa László (Cigánd), Szalóczy Tibor (Gönc), Péter Krisztián (Péterréve), Török Tamás (Marosvásárhely), v.Bene Kálmán Bertalan (Szentendre), Zádori-Nagy Árpád (Szeged), Mátéfi-Tempfli Mária (Belgium), Utczás Gábor (Tótvázsony,Malom u. 16. Magyarország), Biró Bence (Miskolc), Deli Zsófia (Nagykanizsa), Deli Szilveszter (Nagykanizsa), Demeter Julianna-Emma (Barót), Deliné Roznik Ágnes (Nagykanizsa), Lendvai Péter (Kaposvár), Szabad Dávid (Dorog), Barcza Jenő (1037 Budapest Kalap u 4. fszt. 2.), Dézsy Dezső Béla (Vác), László Zoltán (Marosvásárhely), Horvath Palfi Gyula (Marosvasarhely), Dr. Kolics Balázs (Keszthely), Miklós Beáta (Budapest), Tóth Mária (Budapest), Gódi István (Budapest), Kovács József (Herceghalom), Lakatos Péter (Eger), Horvath Palfi Gyula (Marosvasarhely), Sápi Balázs (Rácalmás), Baranyi László (Szentes), Csíki Lőrincz (Alberta/CANADA), Sipos Elemér (Budapest,hungary), Prof. Dr. habil Szakály Sándor (Budapest), Magyar Matyas (Nemetorszag), Mátis Donát (Túrkeve), Dénes Géza (HU), Dr. Matolcsi Tamás (H-2071 Páty, Tölgyfa u.14), Mészáros András (Bicske), Dósa Gábor (Gödöllő), Szentgyörgyi András (Budapest), Varga Ágota (Marosvásárhely), Juhász András (1126 Budapest, Böszörményi út 13-15 II/10), Vancsó Ferenc (Gyöngyöshalász), Répa Ádám (Budapest), Valkóné Papp Éva (Szákszend), Bereczki András (Paptamási), Góga Ildikó (Érd), Végh Attila (Budapest), Bedőné Barabás Ildikó (2030 Érd), Demeter István (Barót), Kiss Kálmán (Margitta), Rába Ferenc (Kőszeg), Solyom Sandor (Kraszna), Lovassy Ilona (Nagyvárad), dr. Bányai Annamária (Nyírbátor), Dr. Nógrádi Ella (Máriapócs), Dombi Jozsef (Csernaton), Hering Ágnes (Sepsiszentgyörgy), Bartos Mihály (Budapest), ifj.Ádám Csaba (Tapolca), Gál Gabriella (Nagyszalonta), Polonyi Vilmos (Magyarország), Boczkó Orsolya (Magyarország), Kucza Alpár (2117 Isaszeg,Szt. Erzsébet 24), Katona Szabó Pál (Budapest), Nyeste Ferenc (MAGYARORSZÁG B.-A.-Z. MEGYE MISKOLC), Gyöngyösi Imre (Bp), Dénes Orban (Székesfehérvár), vitéz Markó E. István (Budapest született: Marosvásárhely), Rákosi Levente László (Calgary, Alberta), Pethő Kinga Dalma (Veszprém), Fodor Roland (Sopron), László Péter-Roland (Budapest/Kolozsvár), Szabó Gergely (Budapest), M Szabó Imre (Budapest), Demel Éva (Budapest), Orosz Annamária (Miskolc), Suppan Péter (Budapest), Sengel Ferenc (Szigetszentmiklós), Ilyes laszlo (ZETELAKA), Kilin József-Attila (Kolozsvár), Sütő Béla József (Vargyas), Szabó Ünige (Sepsiszentgyörgy), Vass Huba (Szászrégen), Gróf Gábor (Mór), dr. Erdei Ildikó (Temesvár), Balázs Béla (POCEI), Bozsoky Zoltán (Szászrégen), Nagy Erzsebet (London), lukacs lehel (kezdivasarhely), Lengyel József (Budapest), lukacs csilla (kezdivasarhely), Mitruly Miklós (Szilágysomlyó), Sárándi Balázs (Veszprém), Buzás András Zsolt (Tamási), Madarász Géza (Orosháza), dr. Albert Huba Attila (Csíkszereda), Horváth Pál Ferenc (Eger), Fodor Jenő (Franciaország), Horváth Pál Ferenc (Eger), Demeter László (Barót), Ludas Mátyás (Budapest), Reicher Péter (Budapest), vit. Maurer Gyula (Piliscsaba-Kolozsvár), Rakosi Noemi (Sepsiszentgyorgy), Arany Sandor (Toronto, Ontario, Kanada), Füzi Vanessza (Miskolc), Opferman Erich - Zsolt (Marosvásárhely), Filipp István (Budapest), Jeney Rozália (Budapest), Brassai Imre (Mishawaka, Indiana, USA), Beck Tamás (Budapest), Brautigam Ilona (Kolozsvar), Diószegi Ede (Kiskunlacháza), Péteri Szilveszter (Kiskunlacháza), SpiererPiroska (Szekelyudvarhely // Beer- Sheva(Izrael)), Kovács István Ákos (Budapest), Szamosvári Gyöngyvér (Budapest), Kovács István (Budapest), Szekeres Alexandra (Budapest), Hegyi Emese (Budapest), Vass Lajos (Budapest), Kiss Dániel (Toronto), engi erzsebet (ausztria), Németh Károly (Darien, IL, USA), Török Eva Cecilia (Göteborg,Svédország), Nagy-György Tamás (Temesvár/Timioara), Olah Erzsebet (Ramnas Svedorszag), Dr.Kovacs Gizella (Románia), Barabasi Judit (Marosvasarhely), Erdei Andras (Pettyen , Nr.9 , Szatmar megye , Partium), Jónásné Nagy Mária (1149 Budapest, Bíbor u. 3.), Zárugné Tancsin Katalin ( Budapest), Hegedüs Imre (Budapest), Gidó László (Szentlőrinc-Magyarország), Szász Csaba (Székelyudvarhely), Csáki Mariann (Budapest), Kaizler László (Mátranovák), Kovács Imola (Temesvár), Kollányi Dániel (Budapest), Győrffy Szilvia (Kolozsvár), Veress Dávid (Csíkszereda), Tóth Zoltán (Tatabánya), Molnár Sándor (Kolozsvár), Dr.Péterffy Árpád (Linköping, Svédország), Egri Zoltán (1143Bp. Stefánia u. 109.), Reiter Flora (Pozsony), Flora R. Ondova (Kassa), Zsembery István (Szeged), Dávid János (Budapest), Vincze Gábor (Deszk), Salamon Rudolf (Wien, Ausztria), Dr. Bertalan Lóránt (Székelyudvarhely/ Budapest), Kovács Ildikó dr. (Hódmezővásárhely), Berger Leonárd (Kolozsvar), Dr. Csupor Dezső (Szeged), Lőrinczi István (Székelyudvarhely), Mosdóczi Vilmos (Kaplony, Szatmár megye), Berky Anna (Budapest), Makai Roland (Cegléd), Nagy Ráka Emese (Marosvásárhely), Rakosi Monna (Calgary, AB, Kanada), Berki György (Tiszasüly), Kristó Gábor (Zalaegerszeg), Barabás Márton (Budapest), Tamás Gizella (Székelyvarság), Gál Ágota (Marosvásárhely), Varhelyi Maria (Kolozsvar), György Ferenc (Szilágysomlyó), Krisfalusi Noémi (Hungary-Budapest), Székely Csaba (budaörs), Balogh Bálint (Székelyudvarhely), Bíró András (Arad), Dr.Iszlai Sándor (Berettyóújfalu), Dr.Jakó Éva (Budapest), Kucsera János (Eching, Németország), Bozsoki Adrienn (Kolozsvar), Bozsoki Gyorgy (Kolozsvar), Kovács Árpád (Sepsiszentgyörgy), Mester Lajosné (Szekszárd), dr Sándor Andrea (Budapest), Albert László (Temesvár), Molnár Annamária (Temesvár), Czirják Csaba (Isaszeg), Demeter Magda (Szekelykeresztur), Kühnel Szabó Ádám (Budapest), Szántó Lili (Csíkszereda), Rev. Incze Dezső (Melbourne-Ausztrália), Incze Ibolya (Narre Warren, Melbourne, Ausztrália), Kovács Erzsébet (Budapest), Ambrus Antal Tibor (Sepsiszentgyörgy), Simó Erzsébet (Temesvár), Barabás Mártonné (Budapest), Kedves Hanga (Csíkszereda-Vásárhely), dr. Bencsik Félix (Kisvárda), Kovács Árpád Géza (Marosvásárhely), Csősz Gyula (Sepsiszentgyörgy-Románia), Csősz Sarolta (Sepsiszentgyörgy Románia), Dr. Gáll Magor Lehel (Marosvásárhely), Simon Enikő (Budapest), SCARLAT Anna (Budapest), Petho Ildiko (Marosvasarhely), Iancau Emma (Nagyszalonta), Braun Istvan (Marosvasarhely), Kegyes Attila István (PÉcs), Nagy Zoltan (Budapest), Magyari Laszlo (Zilah), Székely Szabolcs (Városfalva), Székely Éva Klára (Medgyes), Király István (Mezőkovácsháza), Gödri Csilla (Sepsiszentgyörgy), Kisgyörgy Hunor (Sepsiszentgyörgy), Máté Loránd (Sepsiszentgyörgy), Szabó Kinga (Sepsiszentgyörgy), Kelemen Noémi (Székesfehérvár), vegh gyula (budapest), Antal Gyula (Csikszereda), Both Csaba Attila (Sepsiszentgyörgy), Tuzson Emőke (Sepsiszentgyörgy), Sebestyén Viola (Sepsiszentgyörgy, Románia), Filep Martin (Szék), Farkas Sándor (Kolozsvár), Vécsei Hunor (Székelyudvarhely-Kolozsvár), Székely Éva (Medgyes), Csutak Zsolt (Budapest), Bartis Erika (Csíkszereda), Szabó Judit (Parajd), Dimény Hajnalka (Vargyas), Raduly Csaba (Montreal), Filagics Gábor (Székesfehérvár), Gondos Mária- Magdolna (Csíkszentmárton), Cserei Irma-Hajnalka (Nyárádszereda), Molnár Izabella (Kolozsvr), Kincses Zoli (Budapest-Nagyvárad-EU), Barabás Csaba (Budapest), Koncsag Ágota (Gyergyóalfalu), Farkas Anna (Kolozsvar), Nagy Ania (Kolozsvár), Tóth Károly Antal (Göteborg), Szalay László Zoltán (Miercurea-Ciuc (Csíkszereda)), Györbiró Emese (szentkatolna), Fekete Attila (Nagykaroly -Szatmar megye), Harrach Albert-József (Gheorghen, Románia), SIMON EVA (Marosvasarhely ROMANIA), Fám Boldizsár Konrád (Budapest), Kocsis József (Brassó), Lay Ágota (Brassó), Szabó Krisztina (Győr), Csendes Tamás (Budapest), Ungvary Erno (Brasso), Fabich Karoly (Negyfalu, (sajnos)Romania), Szécsi Réka (Brassó), Killy Diána (Budapest), Biró Ramona (Brassó), Hanke Katalin (Brassó), Kiss Zoltan (Brasso), Denes Eva (Bukarest), Lukács Árpád (Fogaras), Fülöp Károly (Brassó), Szonda László (Brassó), Gáspár Sándor (Marosvásárhely), Dr. László Lajos (ELTE) (Budapest), Halmen Zoltán (Százhalombatta), Asztalos Erika (Sepsiszentgyörgy), Ölvediné V. Enikő (1142 Bp., kacsóh P. 79.), Holhos Sándor (Nagyvárad-Oradea,Romania), Pászka Zita Emese (Budapest), Soós László Levente (Brassó), Piroska Erzsébet (Brassó), Máthé Lóránt (Székelyudvarhely), Bálint Judit (Székelyudvarhely), Platthy Zoltán (Budapest), Bálint Dénes (Budapest), ifj. Bálint Judit (Budapest), Ferencz Ernő (Páty), Perczel Attila (Budapest), Keöves Ferenc (Páty), Dr.Marosi István (Tát-Magyarország), Vidrai Ferenc (Páty), Varga Tamás (Budapest 14.), dezsy edith maria (sepsiszentgyorgy), Szőcs Ilona(Sepsiszentgyörgy) (Sepsiszentgyörgy), Kállay Zsolt (Páty), Csillag Gyuláné (2659 Érsekvadkert), Dalosné Kovács Györgyi (Budajenő), Dr.Bartha Sámuel (Balatonendréd), Baláz Gyöngyvér (Sepsiszentgyörgy), Martin Kocsis (germany),

Legolvasottabb
Webáruház
Névre szóló gyerektakarók
91 lej81 lej
81 lej91 lej
Szavazás
Ön szerint lesznek-e jelentős lakosság-migrációk az ukrajnai háborús események kapcsán?
Válaszlehetőségek
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:
Warning: mt_rand() [function.mt-rand]: max(-1) is smaller than min(0) in /home/erdelyma/public_html/functions_uj.php on line 5345
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1