Erdély címererdély ma logó
január 24. kedd | Timót napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,4973 RON | 100 HUF: 1,4525 RON | több

Templomépítés, iskolaépület lebontása árán

Tisztelt Dászkel László Polgármester Úr!

            Nyárádszereda városi tanácsa egy olyan ügyben készül döntést hozni, amely a város lakosságát - elsősorban annak általános iskolás korú gyermekeit - hátrányosan érinti, és amely nagymértékben sérti a gyerekek tanuláshoz való jogát.
            A városi tanács határozatot készül elfogadni, amelynek következtében a város egyetlen általános iskolájának egy része lebontásra kerül majd, azzal az indokkal, hogy az iskola helyén található földterületet, a város vezetősége cseretelekként felajánlja a Román Ortodox Egyház részére, templomépítés céljából.
            A cseretelek, amelyet a város -  a jelenlegi iskola helyén található terület ellenében - fog kapni, a jelenlegi városközpontban található park részét képezi, és amely tulajdonképpen már jelenleg is a város tulajdonát képezi, egy 2005-ben kibocsátott,  195-ös számmal ellátott Kormányrendelet alapján.

Jelen petíció kezdeményezői Nyárádszereda lakosainak egy csoportját képezik, akik úgy vélik, hogy a városi tanács olyan határozatot készül elfogadni, amely eltekint a demokratikusan működő intézményrendszer kötelezettségvállalásaitól, a közösséget hátrányosan érintő döntés meghozatalára készülődik, teljes mértékben  figyelmen kívül hagyva az iskolában tanuló diákok tanuláshoz való jogát, valamint azok szüleinek emberi méltóságát, és nem utolsósorban sértő módon beleszól a helyi közösség életébe, az alábbi okok miatt:

  1. A jelenlegi általános iskola három épületegyüttesből áll, a lebontásra ítélt részben, három tanterem valamint egy könyvtár működik. Az általános iskola hosszú évek óta helyhiánnyal küszködik, jelenleg több osztály az iskolán kívül létesített tantermekben működik, az intézménynek már most sem áll módjában, a  tanulók számának  megfelelő tantermet biztosítani. A három osztályterem lebontása óriási terhet róna a tanulók, a szülők, valamint az iskola vezetőség nyakába, ezáltal hátrányosan érintené  a nyárádszeredai, valamint a környék lakosságát, akiknek gyerekei szintén a nyárádszeredai általános iskola diákjai. A határozattervezet elkészítése előtt, a város vezetősége nem konzultált sem az iskola vezetőségével, sem az ott tanuló gyerekek szüleivel, akik erről az intézkedésről tulajdonképpen semmit nem tudnak,  viszont ők azok a személyek, akiknek életét és sorsát közvetlenül és hátrányosan érinti majd az iskola lebontása és azzal járó hátrányos következmények.
  2. A város jelenlegi vezetősége semmilyen konkrét intézkedést nem tett a lebontásra ítélt rész pótlására, már hosszú ideje vannak ugyan iskolaépítési tervek viszont a város nem rendelkezik az ehhez szükséges pénzalapokkal.Az iskolaépület lebontása sem építészetileg, sem tantermek korszerűsítése céljából nem indokolt, lévén, hogy az Oktatási Minisztérium legutóbbi rendelkezései, valamint pénzügyi gondjai egyértelműen kimondják, hogy források hiánya miatt, Nyárádszeredában (más településekhez hasonlóan) nem fog egyetlen egy új általános iskola sem felépülni, sem a közel- sem a távoli jövőben. Következtetésképp, a három osztályteremben tanuló diákok elhelyezése meglehetősen nehézkessé válik és ugyanez lesz jellemző az őket követő generációk tanulási feltételeire is.
  3.  A lebontásra ítélt részben működik egy könyvtár is, amelynek sorsáról semmit nem lehet tudni, nem ismertek a könyvek újabb helységben való elhelyezésére irányuló tervek, sem pedig konkrét intézkedéstervezetek. Félő, hogy a könyvtár értékes könyvállománya nagymértékben megsínyli majd a könyvtár átmeneti szüneteltetését, ami természetesen elsősorban a tanulók számára okoz majd óriási nehézségeket.
  4. Nyárádszereda 3815 lakosának nemzeti és vallási felekezetek szerinti megoszlása a következő: - magyar 93%, roma 4%, román 3%. Ebből református 57%, római katolikus 19%, unitárius 7%, hetednapot ünneplő adventista 6% , Jehova tanúi 4%, ortodox 2%, más vallású 2%.
  5. A városban több felekezet él együtt, mindezidáig egyetlen templom, imaház felépítése sem okozott gondot, nem érintette hátrányosan a város lakosságát, vagy annak egy részét. Nyárádszeredában jelenleg több templom taláható, ezek között találunk református, római katolikus valamint unitárius templomot. A városban több imaház is működik, ortodox imaház, a Jehova tanúi vallási felekezet imaháza, valamint a hetednapot ünneplő adventista vallási felekezet imaháza.. Mindezek mellett még az ortodox egyház tulajdonában van egy fatemplom, amely a Nyárádszeredába olvasztott Andrásfalván található.

            Úgy véljük, hogy Nyárádszereda város vezetősége, valamint a város tanácsa nem hozhat olyan döntést, amely hátrányosan érinti a város lakosságát, különösen a város iskolájában tanuló gyerekeket. Egy templom felépítése nem okozhat fennakadást a város általános iskolájának a működésében, és nem sértheti a gyerekek tanuláshoz való jogát. Abban az esetben, ha egy iskolaépület lebontásra kerül, a városnak rendelkeznie kell megfelelő tervekkel valamint pénzügyi alappal új iskolaépület kialakítására és annak felépítését el kell kezdenie még mielőtt tanácsi határozat formájában, lebontásra ítélné az egyetlen általános iskola egyik épületét, kiváltképp olyan esetekben, amikor az adott oktatási intézmény hosszú évek óta helyhiánnyal küzd. Lévén, hogy a tanuláshoz való jog alapvető emberi jogok egyike, fontos tudni, hogy az  államnak különböző intézkedésekkel, jogalkotással, a szükséges intézményrendszer kialakításával tevékenyen is szerepet kell vállalnia az alapvető jogok érvényre juttatásá­ban és ebben nem kis szerep jut a helyi önkormányzatok számára.

            A fentiek fényében az aláírók határozottan elutasítják az iskolaépület lebontását előirányzó határozattervezetet és kérik, hogy a fent felsorolt érvek jegyében a város vezetősége által most tervbe vett iskolalebontás tervezetet fügessze fel, és templomépítés céljából olyan megoldásokat javasoljon és kivitelezzen, amelyek a városban élő különböző vallásokhoz tartozó közösségek egyikét sem érinti hátrányosan, valamint semmilyen mértékben nem sérti a gyerekek jogait.

Versiunea română, English version

Aláírók (3422 személy):


Horváth-Kovács Ádám (Marosvásárhely), Ölvedi Zsolt (Marosvásárhely), Borsos Lehel (Gyergyoalfalu), Csíki Sándor (Nyárádszereda), Csíki Mária Lidia (Nyárádszereda), Bőjte Csongor (Csíkszentdomokos), Markovits Árpád (Budapest), Csíki Szilárd (Nyárádszereda), Antal Istvan (Csikszereda), Kovács Csaba (Csíkszereda), Szilagyi Stefan (Nagyvarad), NAGY KERESZTESI KINGA (NYARADSZEREDA), Nagy Keresztesi Jeno (NYARADSZEREDA), Blénessy Botond (Sepsiszentgyörgy / Sfantu Gheorghe), Kiss Péter (Bécs), Dr. Berényi Tivadar (6131 Szank Rákóczi u. 20.), Gilyén Péter László (Budapest), Lokodi Ferenc Attila (Nagyvárad), Szőllősi József (Derecske), Knop Eduard (Arad), Könyv István János (Simontornya Csonkaország), Sarkadi Zoltán Gábor (Székelyudvarhely), Szabó E. Gyula (Parajd), Csiki Anna (Csikszereda), Nagy István (Pécska), Szövérfi Szabolcs (Marosvásárhely), Barabás Róbert (Arad), Szikszai László (Csíkszereda/ Miercurea Ciuc), Dr.Iszlai Sándor (Berettyóújfalu), Henn János (Marosvásárhely), Toró Attila (Sepsiszentgyörgy), Vakarcs Szilárd (Marosvásárhely), Ábrahám Katalin (Budapest), Kovács László (Gyergyóalfalu), Domokos Árpád (Csíkszereda), Kapusník Csaba (Šahy, Slovakia), Bujdosó Zsolt (Békéscsaba), Pápai Szabó György (Budapest/Velence), Polgár Ferenc (Budapest), Triska Ildikó (Budapest), Győri Istvánné (Budapest, XIV.,), Ulveczki Csaba (Báránd-Debrecen-Siklód), Balassa Zsuzsa (Békéscsaba), Béres István (Békéscsaba), Kolonits Ferenc (Budapest), KARACSONY IMRE (CSIKSZEREDA), Vigyázó István (Budapest), Szabó Botond (str. Traian, nr.11, Jibou, Jud. Salaj,), Csahuridisz -Natasa (Budapest), Elek Csabáné (Budapest), Kovács Antal Attila (Budapest), Bognár Erzsébet (Arad), kocsis attila (csernaton), Ubrankovics Natália (Budapest), Leskó Ágnes (3015 Csány, Rákóczi F. u 12. HUNGARY), Ubrankovics Mátyás (Budapest), Todor Barna Laszlo (Kovaszna - Covasna), Németh Zsolt (Tamási 7090 Várhegy utca 29), Balogh Béla (Nürnberg), rahau ioan (ghimesbükk,5494,bálványos 5), Orbán Mihály (Nagyvárad), Bényi László (2100.Gödöllő Fácán sor 40-41), Rális János (Budapest, 1116 Fehérvári út 215), Iszlai Lajos Csaba (Marosvásárhely), Szabo Attilla (Szekelykeresztur/Cristuru Secuiesc/Kreutz), Böyte Dániel (KOLOZSVÁR), Korpos Laszlo (Csikszereda), Bogos Maria (Csikszereda), Illyés István , Illyés Mária (Székelyudvarhely- Szarkakő utca 5.), Nemes Előd (Sepsiszentgyörgy), Murvai Miklós (arad), Tőkés Lehel (Homoródkarácsonyfalva - Kolozsvár), Szabadi Márta (Marosvásárhely), Bede István levente (Nagyvárad), Müller Cristina (Szilágysomlyó), Szarvas Huba (Budapest-Székelyudvarhely), Csibi Barna (Csíkszereda), Rápóti-Fekete Mónika (Miskolc), Iszlai Hajnal (Marosvásárhely), Molnár Zoltán (Sepsiszentgyörgy), Majoros István (Szeged, Hungary), Világhy József (Győr.), Csutak Ottó (Gyál), Henn Arpad (Marosvasarhely), Bálint Csaba (Csíkszereda), Gáspár Melinda (Marosvásárhely), Portik Piroska (Sepsiszentgyörgy), NEMES VIKTÓRIA (Budapest), Pap Zoltán (Budapest), Bálint Orsi (Csíkszereda), Gáspár Sándor (Marosvásárhely), Gáspár Melinda-A (Marosvásárhely), Kis Istvan (Marosludas), NAGY ISTVAN (Tirgu Mures), Vajna László (Budapest), Szabo Miklos (marosvasarhely), Molnár András (Budapest - Csíkszereda), Butryurka Peter-pal (Nyaradszereda allomas .u. 34), Gálfalvy Hajnal (Nyaradszereda), Kocsis András (Marosvásárhely), Gálfalvy Erzsebet (Nyaradszereda), Karácsony Sándor (Székelyszenterzsébet), Horvath Tunde (Nyaradszereda), Sizlágyi János (Marosvásárhely), Koffol Jolán Emese (Nyárádszereda, Székelyudvarhely), Veress Csaba (Szováta), Koffol Alfréd (Marosvásárhely), Szakats Istvan (Marosvasarhely), Erős-Karácsony Árpád (Marosvásárhely), Takacs Mihaly (Székelykeresztúr), dr. Cseh Örs (Dunaújváros), Kis Hunor Pál (Sepsiszentgyörgy), Vigh Noémi (Nyárádszereda), Benedecsik Csaba (Sepsiszentgyörgy/Budapest), Székely Emese (Tg-Mures, Marosvásárhely), Butiurca Alexandru (miercurea niraj), Fülei Éva (Szentegyháza), Tolnai János (Kolozsvár), Gecse Zelma (Köpec), Ferkó Zoltán (Budapest), Sajti János (Szapáryfalva), Márton László (Sepsiszentgyorgy), bencze mihaly (Negyfalu_sacele, jud.Brasov), Butiurca Klara (miercurea niraj), Egri Istvan (Kecskemét), Dr. Gyebnár András (Békéscsaba), Nagy Réka (Marosvásárhely), Demeter Imola (Székelyudvarhely), Vitek Norbert (Szilagycseh), Koncz Rudolf (Szabadka), Dr. Szikora Judit (Budapest), Kupán Edith (Marosvásárhely), Szabó György (Győrújbarát Erzsébet u 8/3), Bencze Nimrod (Brasso), Rozsnyai László (Kolozsvár), László Emma (Bögöz - Székelyföld), Dr. Unger Zoltán (Budapest), László Béla (Bögöz - Székelyföld), László Csaba (Veszprém), Tanko Robert Andras (Gyergyoszentmiklos), Székely Tibor (Budapest), Szigethi Gábor (Pécs), Major Zalán (Farkaslaka), Pál Zsófia (Nyárádszereda), Beck György (Budapest, 1111. Vak bottyán u. 3.), Takács Lajos (Budapest), Bédi Sándorné (Szekszárd), Tóth László (Nagyvázsony), Kátai Csaba (Nyárádszereda), INCZE KÁROLY (MELBOURNE --- AUSTRALIA), INCZE MARGIT MAGDOLNA (MELBOURNE --- AUSTRALIA), Zipo Gyorgy (Chicago, IL), Zsidi Gábor (Dunakeszi), Kiss Istvan (U.S.A.), Szabó Tamás (Csíkdánfalva-Kolozsvár), Bódi Sándor (Királydaróc, Szatmárnémeti), Hajdu Laszlo (Buffalo, NY), Nagy Nandor Botond (Marosvasarhely), Szolnoki Imre (Budaörs), Zörgő László (Szélelyudvarhely), Láng Ferencné (2162 Őrbottyán Kertek alja u. 14.), Kovács Imre (budapest), Fülöp Sándor (Székelyudvarhely), Vincze-Jancsi Szabolcs (Banffyhunyad(Huedin)), Szeghalmi Lajos Zoltan ( Nagyvarad), Szigeti Enikő (Marosvásárhely), Balde Erno (Nyaradszereda), Salamon Ioan (Miercurea Ciuc), Csóti Géza (Csíkszereda), Salló Tivadar (Marosvásárhely), Kali Hajnal (Marosvasarhely), Kali Csaba (Marosvasarhely), Toncea Zoltán (Marosvasarhely, Tg.Mures), FEKETE RÉKA MÓNIKA (CSÍKFALVA), Szabó Noémi (Csíkszereda), dr.Toducz Endre (Mikháza-Marosvásárhely), Sántha Ágnes (Marosvásárhely), Tóth Vilmos (8620 Wetzikon, Bahnhofstr.131., Svájc), Marton Zoltán (Marosvásárhely), Csóg Samu (Cs`kszentsimon/Sinsimion), Kanka Andor István (Gyula), Dr. Csuták János (Ózd), Toth Laszlo (Marosvasarhely), Furus Levente (Sepsiszentgyörgy), Dányi Tamás (Debrecen), Lokodi István Zsolt (Marosvásárhely), Papai Alpar Laszlo (Marosvasarhely, Erdely), Csillag Gyuláné (2659 Érsekvadkert Hunyadi u 16.), Győrffy János (Nyárádszereda), Balazs Ferenc (Szekelyudvarhely), Sánta Zsolt (Marosvásárhely), Mrekvicska László (2659 Érsekvadkert Radnóti u 55.), Székely László (Magyrország, Gyula), Karády Márk Botond (Buenos Aires), Dr. Petróczi István (Budapest), Dr. Petróczi Istvánné (Budapest), Fekete Attila (Sepsiszentgyorgy), Ferencz Kinga (Marosvásárhely), Sebestyén Árpád (Cluj-Napoca), Gazda Zoltán (Sepsiszentgyörgy), Ferencz Gábor (Marosvásárhely), Horváth Gabriella (Marosvásárhely), Szebedy Ottó (Budapest), Mihaltian Stefan (Arad), Kulcsár Mária (Nürnberg), Sebestyén Balázs (Cluj-Napoca), Kocza Monika (Arad), Farkas Turánka (Szentendre), Köllő István (Gyergyószentmiklós), GYőrffy Mária (Nyaradszereda), Bathori Istvan (Erdoszentgyorgy), Mátéfi-Tempfli Mária (Nagyvárad), Eross Melinda (Arad), Dóczy Tamás (Marosvásárhely), Péter Gábor (Sepsiszentgyörgy), Takacs Zoltan (Szekelykeresztur), Rajos Nicolin Sandor (Arad), Gergely Sandor (Marosvasarhely), Stampf ildikó (Szombathely), Molnár Eliza (Kolozsvár), Takacs Zoltan (Szekelykeresztur), Barabás János (Budapest), Molnár Andrea (Szeged), Kovács Lehel István (Négyfalu), Solymosi Mihály (Sepsiszentgyorgy), Szilagyi Zoltan (Marosvasarhely), György Ferenc (Szilágysomlyó), Ráduly Attila (London), Kiss Izabellla (Marosvasarhely), Ferentzi Laszlo (Bereck-Bretcu, Kovaszna megye), Asztalos György (Budapest), Bakos István (Budapest), Garai László (Szabadka/Szerbia), Kósa Miklós (Hidvég str.Búzakert 515), Kedves Péter (Gyergyószentmiklos), Hajtman Ágnes (Budapest), Katalin Wabrosch (Poetenweg 30 W39, 04155, Leipzig), Gagyi Benedek (Csikszereda), Veress Szilárd (Nyárádszereda), Márkus Imre (Temesvár), DEMJÁN LÁSZLÓ (Budapest), Nagy János (Csány, Heves megye), Laszlo Maracz (Utrecht), Hunyadi Attila egyetemi adjunktus (Kolozsvár), Varga Edith (Marosvásárhely), Kerekes Erzsébet egyetemi tanársegéd (Kolozsvár), Dr.Andriska Jolán (Budapest 1118 Somlói u 1/b), Biró Mária (H-6000 Kecskemét Felsőcsalános 53/3), Gálfalvy Tibor Ferenc (Nyárádszereda), Sziegl Tamás (Hajós), Kiss Zoltán (Szombathely), Varga Tamás (2085 Pilisvörösvár), Fazekas Nikolett (Szolnok,5000 Konstantin út 17.), Szekeres Lukács Sándor (Monor, Sóvidék), Rigmányi Alpár (Nyárádszereda), Zsigmond Emese (Kolozsvár), Dr. Babus Antal (Budapest), Novak Levente (Demeterfalva), Major Máté (Kismaros), Szaniszló László (Magyarpolány), Nagy Emese (Csikszereda), Fekete Albert (Budapest), Péter Barnabás (Csíkszereda), Péterffy András (Budapest), Biró Tünde (Nyárádszereda), Dr. Tarpai Gyula (Miskolc), Herczegh János (Kisújszállás), Magyar Andorné (Úrhida), Páll Zsolt (Csíkszereda), Erőss Zsolt (Csíkszereda), Darabont József (Nagyvárad - Oradea), Kiss Csaba (Veszprém), Jákfalvi Ádám Miklós (Börcs), Sumegi Zsolt (Sydney (Ausztralia)), Szűcs Zoltán (Magyarország), Ceglédi Réka (Pilisjászfalu), Patkó András (Esztergom), Joachim Györgyné (Budapest), Jakocs Levente (Dicsőszentmárton/Maros megye), Rózsa Balázs (Kézdivásárhely), Dr. Seres Gábor (Budapest), CZEGLÉDI SÁNDOR (Szeghalom Dapsy u.14 Csonka Magyarország), Bartháné Kiss Borbála (Budapest), Esztergályos Mihály (Pér), Hiriczkó Gyula Jenő (Szilágysomlyó), Veress Árpád (Debrecen), Bicskey Tibor (Gárdony), Földi Győző (Budapest), Szalay Szabolcs (Mosonmagyaróvár), Kürti Péter (Pécs), Bíró Zoltán (Budapest), Sàndor Szabolcs (Somogyvàr), Biró József Attila (Nyárádszereda), Bíró András (Arad), Tóth Norbert (Nyíregyháza), Szöllősi István (Kolozsvár), Sisák Tamás (Magyarcsanád), Uherkovich Áron (Pécs), SZABO GIZELLA (CSIKSZEREDA), Szécsi Szilveszter (Apátfalva), Kovacs Judit (Szepsiszentgyorgy), Schmidt Norbert (Magyarcsanád), Horváth István (Budapest), Kolics Balázs (Keszthely), Tifan Botond (Szekelyvarsag), Kuk Helga (Hollandia), Kolics-Horváth Éva (Keszthely), Kovasznay Erzsebet (Kolozsvar), Gelei Anna (Budapest), Borbély Péter (Tiszabecs), Kuk Eva Erzsebet (Kolozsvar), Szőke Zsolt (Székesfehérvár), Takács Tünde (Mosonmagyaróvár Magyarország), Petrovits Zsolt (Debrecen), Szentesi István (Mosonmagyaróvár), Simon Attila (Székesfehérvár), Dormány Dániek (Dabas), Szabó Attila (Nagyvárad [Románia]), Kerekes Ferenc (Sepsiszentgyorgy), Dr. Antalóczy Péter (Hódmezővásárhely), Böröndi ottó (Mosonmagyaróvár), Csedő László (Csíkszereda), Bende András (Budapest), Nagy Edit (Salgótarján), Máté György (Madaras), Homolai Patrícia (Demecser), Dolgos Krisztina (Körmend), Leszkó Pálné (Békéscsaba), Bende Judith (Budapest), Tamási Attila (Seini (Szinérváralja)), Vörös Tibor (Fertőd), Török Csaba (Füzesgyarmat), Jeges Laszlo (Devavanya), Bulányiné Kiss Andrea (Budapest), Moratti Adrienn (Mezoberény), Kocsis György (Obecse), Csegezy Botond (Sepsiszentgyörgy), Korompay Attila (Budapest), Gudra Zsuzsanna (Monor), Rancz Attila (Kézdivásárhely), Zsombori Attila (Szekelyudvarhely), Dr. Knop Renata (Arad), Fellner Tamás (Sopron, Magyarország), Makki Mihály Béla (Budapest), Leposa Tamás (Cece), Hancz Helga (Kolozsvar), Bejczi József (Egyházashetye), Kassay Miklós (Csikszereda), georg Sinai (Mullsjö ; Svédország), Kiss Richárd (Nagykőrös), Hőnig Antal (2170 Aszód, Rákóczi u. 55. Magyarország), Greutter Zsolt (3508 Miskolc), Sziklay Mária Nóra (Esztergom), Lorinczi Istvan (Kolozsvar), Beke Pál (Budapest), Gyergyói Róbert (Gheorgheni, Str. dr.Fejér Dávid nr.4.), Árus Zsolt (Gyergyószentmiklós), Lantos Júlia (Pilisszentiván), László Gábor (Miskolc), Kolmont Lajos (B:A:Z: megye Ózd), Sógor Géza (Kolozsvár/Cluj/Klausenburg), Horony Csaba (Dunaszerdahely, Szlovákia), szasz gabor (Marosvásrhely), Heisler János (Pécs), Balázs Árpád (Székelyudvarhely/Odorheiu Secuiesc), Csog Jozsef (Targu Mures), Bartis Botond (Marosvásárhely), Orosz Zoltánné (3900 Szerencs Árpádhegy 12.), Imre Eors (Csikszereda), Légrádi - Nagy Melinda (Mezőcsávás, Maros Megye), Reszler-Fekete István (Marosvasarhely), Orosz Kornél (3900 Szerencs Árpádhegy 12), Marton Melánia (Nyárádszereda), Sándor Krisztina (Kolozsvár), Nagy Gabor (Szatmárnémeti), Nagy Attila (Kökös, Állomás ut 421 Kovászna megye), Filep Katalin (Nyárádszereda), Szücs Gergő (Pétfürdő), Fejér István-Zoltán (Marosvásárhely), Tar Lóránd (Sándorhomok, Szatmár megye), Zsigmond Imola (Marosvásárhely), Dani Imre (Targu Mures), Könczei Zsolt (Székelyudvarhely), Gyarmati Krisztián (Veszprém), Pálfi Adrienn (Békés, Magyarország), Dániel Tamás (Mosonmagyaróvár), Simó István (Marosvásárhely), Pethő Alpár (Nagyborosnyó), Szabo Barna (Targu Mures), Juhász Renáta Noémi (Mórahalom), Szentesi Viktor (Budapest), Szebellédi Zoltán (Újkígyós), Vidovics Zsolt (Siófok), Szentpétery István (Marosvásárhely), Nagy Róbert (Maroshévíz), Elekes Orsolya (Gyegyóújfalu), Kellner Viktória (Budapest), Nasca Paul (Targu Mures), Kolozsvari Istvan (Nyaradszereda), Szakáli László (Csikszereda), Kristály Bíborka Réka (Kolozsvár), Szakács Szilárd (Szászrégen), Vidovics Lászlóné (Siófok), Nagy Zoltan (Csikszereda), Biro Sandor (Csikszereda), Mihályi András (Veszprém), Moldovan Timea (Nyaradszereda), Bereczki Kinga (Marosvasarhely), Balla Zsófia (Marosvásárhely), Vidovics Edina (Siófok), Kőrösi József (Magyarország, 1163 Bp.,Üzbég u 42), Biro Maria (Csikszereda), Cseh Ferenc (Budapest), Kolozsvari Judit (Nyaradszereda), Fail Agnes (Tg. Mures), Balogh Gyorgy (Nyaradszereda), Kolozsvari Zoltan (Nyaradszereda), Biró Zsolt (Biharia. Jud. Bihor.), Flam Edina (Siófok), Bartok Gabriella (Marosvasarhely), Zsigmund Gabor (Marosvasarhely), Rocskai László (Hoorn ( Hollandia)), Deák Éva (Sepsiszentgyörgy), Rocskai László (Hoorn ( The Nederlands)), Dézsi István (Marosvásárhely), Deák Mária (Sepsiszentgyörgy), Kátai Attila (Nyárádszereda), Nagyné Szilágyi Éva (Ócsa), Simon Bernadette (Gyergyóditró), Toth Timea (Marosvasarhely), Deák Zoltán (Eger, Magyarország), Zsidó Mária-Aliz (Marosvásárhely), Lőrincz Csaba (Marosvásárhely), Balogh Ibolya Hajnal (Nyaradszereda), Csortea Bernadett (Csíkszereda), Székely Gábor (H-6000 Kecskemét, Szüret utca 14.), Balog Anita (Marosvásárhely), Simon András (Örkény), Lukacs Eniko (Marosvasarhely/Tirgu Mures), Bejczi Józsefné (Egyházashetye), Kovács Mariann (Békéscsaba), Szabó Tamás (Budapest), Orban Miklos (Illyefalva), Döngölő Renáta-Réka (Marosvásárhely), Peller Dániel (Miskolc), Ölvedi Hunor (Marosvásárhely), Tálas Ferencz-Zoltán (Marosvasarhely), Mihály Imre (Székelyudvarhely), Bajczi Zsolt (Tatabánya), Baricz Katalin (Oroszhegy), Baricz Koppány (Oroszhegy), Gothárd Emília Ida (Marosvásárhely), Nagy Sándor-Adorján (Vajdaszentivány), Nagy Levente (Szekelyudvarhely), Nagy Melinda (Marosvasarhely), Rist Robert Levente (Berettyoszeplak), Simma Péter (Székelyudvarhely), Kilyén Tamás Levente (Marosvásárhely), Gugán Józsefné (2145 Kerepes, Magyarország), Varga Katalin (Csíkszereda), Konyári Tóth Róza (Budapest), Köllő Csilla (Gyergyóditró), Ölvedi Zsuzsánna (Marosv), Kun Vincze Oszkar (Berettyoszeplak), Fulop Istvan (Csikszereda), Kocsis Loránd (Marosvásárhely), Bartha Gergely (Marosvasarhely), Vulkan Laszlo Nimrod (Marosvasarhely), Kupán Pál (Marosvásárhely), Harangozó Attila (Budapest), Czuppon Gergő (Szombathely), Balogh Erzsebet (Marosvásárhely), Fazekas Zoltán (Debrecen), Sántha Éva (Székelyföld, Sepsiszentgyörgy), Dudás Barna (Marosvásárhely), Sántha Barnabás-Pál (Székelyföld, Sepsiszentgyörgy), Seica Erzsébet (Marosvásárhely), Dobos Izabella (Sepsiszentgyörgy), László Andrea (Marosvásárhely), Klárik Attila (Sepsiszentgyörgy), Ferenczi Lehel-Zsolt (Székelyföld, Borszék), Szabó Ernő (Csíkdánfalva), Stark Csilla (Sighetu Marmatiei), Maier Hajnalka (Segesvar), Pap Boglárka (Marosvásárhely), Bálint János (Marosvásárhely), Orbán Balázs (Székelyudvarhely), Kosa Gabriella (Marosvasarhely), Kazinczy Szilveszter (Zenta), Gagyi Kinga (Temesvar), Spáda János (Växjö - Svédország), Spáda Ildikó (Växjö - Svédország), Marton Endre (Demeterfalva 29/B), Virág András (Budapest), Biro Istvan (Nyaradszereda), Seres Csaba (Pécs), Marton Anna-Maria (Demeterfalva 29/B), Bujdosó Judit (Eger), Baranyai Zoltán (Mátyásföld), Bujdosó Judit (Eger), Kis Csilla (Nyaradszereda), Nagy Imre-Zsolt (Kaszonaltiz), Bakó Árpád okl. villamosmérnök (Németország), Pál Zsuzsanna (Nyárádszereda), Rába Ferenc (Kőszeg,), Nagy Gábor (Szolnok, Hild Viktor 20.), Kopacz Katalin (Csikszereda), Szántóné Matuz Virág (Veszprém), Bordács Péter (Páty), Ujlaki Joel (Oradea), András Gy. Dezsö (Marosvásárhely , Nyárádszereda), Zsuppán Zoltán (Budapest), Sütő András (Komárom), Tóth Lajos (Nagykanizsa), Lengyel István (1135 budapest), Zsuppán Zoltánné (Budapest), Balogh Ildiko (Marosvasarhely), Olasz Margit (Marosvasarhely, str.Muncii nr.2/6), Fekete Zsuzsanna (Nyaradgalfalva), Lopocsi Zoltán (Miskolc), Bartos Enikö (Marosvasarhely str. Busuiocului nr.2B/35), Csűrös Réka (Kolozsvár/Cluj), Németh Csaba (Marosvásárhely), Pataki György (Budapest), HEGYI-NAGY ANNAMÁRIA (BP.1222 Háros 137), Lukács Viktor (Szarvas), HEGYI-NAGY ARNOLD (1222 BP.Háros .u.137), Faragó Gábor Tibor (Marosvásárhely), Hámori György (H-1171 Budapest, Szárazhegy u. 45.), Bánházi Emőke (Bukarest), Nemes-Balogh Melinda (Marosvasarhely), Faluvegi Ildiko Irma (Nyaradszentmarton), Vari Gyozo (Nagybanya), Bereczki Reka (Nyaradszereda), Lázár Annamária (Marosvásárhely), Benkő Zsolt Tibor (Marosvásárhely), Ignéczi Andrea (Szombethely), Martonos Attila (Marosvasarhely), Szigeti Eva (Nyárádszereda), Dallos Annamaria (Marosvasarhely), Vadas László (Kolozsvár/Cluj), Crăciun Lehel-László (Marosvásárhely), Kovács Anna Katalin (Kolozsvár/Cluj), Tóth Izabella (Nyárádgálfalva), Ormeny Gergely (Maramarossziget), Nagylaki Csilla (Radnót), Erdélyi Mónika (Székesfehérvár), Gorbe Hunor (Marosvasarhely), László Attila (Budapest), Fulop Jozsef Csaba (Marosvasarhely), Orbán Miklós (Illyefalva), Selyem Annamária (Marosvásárhely), Kókai Lajos (Kisterenye), Marton Emese (Budapest), Antal István Miklós (Szatmárnémeti), László Edit (Kolozsvár), Muszka József (Hármasfalu), Gergely Orsolya (Marosvasarhely), Takács Lunka Laura (Budapest), Halmagyi Istvan Levente (Marosvasarhely), Mihály-Márton Katalin (Budapest), Katona Linda (Marosvásárhely), Csomortani Erika (Csikmindszent), Kiss Adam (Marosvasarhely), Fogarasi Laura (Kezdivasarhely), Kádár Zoltán (Marosvásárhely), Szűcs Andrea (Kolozsvár), Sáska Zsolt (Pécs), Dr. Kató Erzsébet (Szatmárnémeti), Keszthelyi András (Pomáz), Demkó Imre (Budapest, III. ker.), Györfi Oszkár Csaba (Brassó), Seletye Zoltán (Budapest), Molnár Zoltán (Budapest), Bodor Szilard (Lunca de Sus), Dr. Gaál Péter (Budapest), PalLukacs Karolina (kolozsvar), Horváth Balázs (8887 Bázakerettye), Széky Balázs (Budapest), Ilyés Kinga (Szentegyháza), Dr. Bodó Barna (Temesvár), Bartha Péter (Zsámbék), Kovács Annamária (Sespsiszentgyörgy), Virágh Ferenc (Csíkszereda), Balazs Robert ( kezdivasarhely), Sebestyén Albert (Gyergyószentmiklós), Magyarosi Eva (Arad), szocs rajmond (str. Gh.Doja Bl A3 Ap .10 Borsec Harghita), Geréd Imre (Kolozsvár), marton ferenc (miercurea niraj), Spala Gábor László (Miskolc), Fábián Ildikó (Kerelőszentpál), Geréd Imre (Kolozsvár), Suba Szabolcs (Maroskeresztur), Szocs Emese - Ida (Marosvasarhely), Kovács Erzsébet (Miskolc), Mohácsi Gábor (London), Csiszér Albert (Mezőpanit), Tóth Tamás (Szárliget), Varga Csaba (Kolozsvár), Vita Emese (Marosszentgyorgy), Deritei György (Kolozsvár), Bartha Katalin (Budapes), Mihály István (Marosvásárhely), Benedek Barna (Tg-Mures, Bul 1 Dec 1918 122/15), Muntean Eva (Nyaradszereda), Szabó Emőke (Nyárádszentsimon), Rendeki Gábor (Pécs-Üszög), Szita Sándor Attila (Rácalmás), Váradi Imre (Nyárádszereda), Keresztes Istvan (Radnot), Bucur Tünde (Kolozsvár), Somodi Ferencz Szilárd (Nyárádszereda), Ferenci Denes (Marosvasarhely), Valdman Kinga (Temesvar), csizmadia gyorgy (Nyaradszereda), Váradi Márta (Nyárádszereda), suba reka (Nyaradszereda), Keöves Györgyné (Fonyód), Ferencz Janos (Szentegyhaza), Simon Zsolt (Budapest), Pall Edina Csilla (Marosvasarhely), Keöves András Péter (Pécs), Keöves György (Fonyód), Bíró Andrea (Érmihályfalva), Márton Melinda (Marosvásárhely), Görbe Milán (London), Csécs Edith (Miercurea Nirajului), Szkalonai Péter (Magyarország), Soós László Levente (Brassó), Olasz Hajnalka (London), Ozsvath Csaba (Budapest), Biro Zoltan Attila (Marosvasarhely), Boros Gabor (Montreal, Kanada), Gál Szabolcs (Szigetszentmiklós), Kovacs Magdolna (marosvasarhely), Kali István (Marosvásárhely), Gál Ágnes (Szatmárnémeti), Gergely edit (Csikszereda), Hallgat Ádám (Gyöngyöshalász), Hauer Melinda (Kolozsvár / Cluj-Napoca), Salló Emőke (Csíkszereda), Hosszú Tünde (Nagyenyed), Kacso Sandor (Marosvasarhely), Boga István (Sepsiszentgyörgy), brassay istvan (marosvasarhely), Kiss Gábor (Mezőkovácsháza), Nagy ilona (Budapest), Zoltáni Tünde Csilla (Sepsiszentgyörgy), prokopp (1063 Budapest, szinyei 21), Bara Kinga (Marosvasarhely), Gyarmati János (Veszprém), Kovacs Norbert (Marosvasarhely), Bara Gyula (Bukarest), ifj. Bara Gyula (Brusszel), Baloghy Anka (Bukarest), Szabó Krisztián (Veszprém), Bara Adina (Bukarest), Biró Erika (Nyárádszereda), Krajcsovits Mártonné (Budapest Szabó Ilonka u. 79), Krajcsovits Mártonné (Budapest Szabó Ilonka u. 79), Boros Gábor (Szombathely), Mihály István (Sepsiszentgyorgy), Kovács Szabolcs (Bánffyhunyad), Kacsó Szilvia (Torboszló), Peterfi Hajnalka (Temesvar), Hegedüs Pál (Szatmárnémeti), Földi Pál (1111 Bp. Bajlós u. 55), Sera Beatrix (MArosvasarhely), Csipan Katalin (Nyaradszereda), Urzika Mónika (Budapest), Kisdeák Mária (Kaposvár), Flesch Norbert (Marosszentanna), Goya (Nyaradszereda), Kacso Levente (Torboszló), Izabella Bara (Targu-Mures), Bardos Andras (Nyaradszereda), Nagy Reka (Marosvasarhely), Krakkai Melinda (Budapest), Peter Peter (Szekelyudvarhely), Siklódi Tibor (Budapest), Keresztesi Aladar (Nyaradgalfalva), Nemes Gabriella (Marosvásárhely), Bereczkiné Kis Hajnal (Budapest), Birtalan Imre (Sovata), Farkas Gergely (Debrecen), János László (Pécs), Biro Erna Erzsebet (Nyaradszereda), Izsák István (Nyíregyháza, Ungvár sétány 11 10/37 Nyíregyháza), Dr. Papp Gábor (Debrecen), Nagy Jenő (Nyaradszereda), Nagy Levente (Zalaegerszeg), Portik Vilmos L. (Marosvasarhely), Dr. Pappné Dr. Ruszki Mariann (Debrecen), Kurta Szabolcs (Marosvasarhely), ifj. Dr. Papp Gábor (Debrecen), Szoverfi Orsolya (Marosvasarhely), Kokosi Attila Rinaldo (Brasov), Bereczki Benedek (Budapest), Ferencz Csaba ( Sepsiszentgyörgy), Bodo Botond (Marosvasarhely), Orbán Dorottya (Marosvásárhely), Kokosi Hajnal (Brasov), Kovács Katalin Teréz (Sepsiszentgyörgy), Hunyadi Károly (Kalocsa), Kokosi Kalman (Brasov), Horváth Tibor (Győr), Hegedüs Réka (Szatmárnémeti), Kokosi Irenke (Brasov), Tóth László (Hatvan), Egyediné Gál Erika (Jakabszállás), Mate Erzsebet (Brasov), Ifj. Szőgyényi László (Ráckeve), Hajdó Róbert (Nyárádszereda), Horváth Tibor (Győr), Farkas Krisztina (Budapest), Bíró Szabolcs (Tg mures), Miholcsa Tamás (Marosvásárhely), Biro Kinga Eniko (Budapest, 1162, Rozsos utca 7), Hejjas Ildiko (Marosvasarhely), Madaras Laszlo (Marosvasarhely), Varga Tímea (Marosvásárhely), Kopeczny István (Band), Kovács Árpád (SzentHáromság), Zehra János (Márkháza), Kiss Rozalia (NYaradszentlaszlo), Szőcs László (Csikszereda), Ördög Attila (Kovászna), Incze Boglarka (Marosvarashely), Márton Ferenc (Budapest), Farkas Erika (Csikszereda), Bagoly Zsolt (Marosvásárhely), gyorfi csaba (brasso, str. alba 28), Fülöp Zoltán (Nyárádszereda), Fülöp Ildikó (Nyárádszereda), Márkus Sándor (Budapest), Szekely Zsuzsanna (Nyaradszereda), Varga Margit (Szatmárnémeti), Báró Szabolcs (Budapest), Adorjáni Alpár (Nyárádszentmárton), Ács Anna (Budapest), Sandor Zsolt (Csikszereda), Tollas Monika (Marosvasarhely), kislaki sandor (Nyaradszereda,Nyarad utca. 14), Juhász Péter (Kolozsvár), Éri Ildikó (Ajka), Ritiu Dániel (Tg Mures), Csillag János (Marosvásárhely), kislaki jolan (Nyaradszereda,Nyarad utca. 14), Csiby Kilyen Csilla (Marosvasarhely), Moldovan Mária Magdolna (Marosvasarhely), Kurti Andrea (Szatmarnemeti), Lisányi Berta (Budapest), Andras Kinga (Nyaradszereda), Dóczi Botond (Marosvásárhey), Toth Orsolya (Marosvasarhely), Nemes Judith (Budapest), Dembrovschi Deian (Maramarossziget), Bihari Beáta (Sepsiszentgyörgy), Andras Margit (Nyaradszereda), Kontler Balázs (Zalaegerszeg), Rácz Sándor (Budapest), Szőcs Tibor (Csíkszereda), Balló Beáta (Csíkszentimre), Kovacs Andrea (Arad), Boga Levente (Sepsiszentgyörgy), Szakacs Laura (Sangeorgiu de Mures), Pécsi Mária (Szeged), Miklós Ágota (Csíkszentdomokos), Orbán Csilla (Nyárádszereda), Gagyi Arpad-Attila (Csikszereda), Szilágyi Csongor (Nyárádszereda), Fésűs András (Budapest), Nemes Ildikó (Sepsziszengyörgy), Balog Attila (Szeged), Kovács Melinda (Nyíregyháza), Nemes Angela (Sepsziszengyörgy), Csató Cristina (Budapest, 1165), Nagy Ákos (Kolozsvár), kovacs tekla (kolozsvar, Cluj-Napoca), Szabó Bernadett (Budapest), Nemes Levente (Sepsziszengyörgy), Nemes Loránd (Sepsziszengyörgy), Lilik Zsolt (Debrecen), gagna csaba (Rakamaz), Szekely Attila (Gyulakuta), Marton Ildikó (Budapest), Pöcsös Öcsi (Marosvásárhely), Kacso Katinka (Marosvasarhely), Imhoff János (7300 Komló), illes magdolna (szatmarnemeti), Vincze Balint (Bethlenszenmiklos), Balogh Judit (Nyárádszereda), revesz agnes (olaszorszag pordenon), Kilyen Istvan (Marosszentgyorgy), Szkridon Gellért (Nyárádszereda), Willingerné Papp Éva (Nyergesújfalu), Aszalos Matild (Szentharomsag), Bardócz Csaba (Ikafalva), Takács Krisztián (Bejcgyertyános), Sámson László (Pécs), Kovács Zoltán Csaba (Nyíregyháza-Sóstóhegy Csaba u 60.), Pataki Ádám (Székesfehérvár), Magyari Janos (Marosvasarhely), Pataki Ádám (Székesfehérvár), Szatmári Júlia (Marosvásárhely), Dunca Zsuzsanna (Marosvásárhely), Gál Anita (Debrecen), Fiáth Titanilla (Budapest), Horváth Tibor (Győr Magyarország), Kaló Ákos (Csernely (Magyarország)), Szathmáry Emőke (Gyergyószentmiklós), ifj. Hőgyes Mihály (Marosvásárhely), Molnár Zsófia (Magdeburg), Czeko Zsolt (MArosvasarhely), Kiss Brigitta Dalma (Nyaradszereda), Biró Ildikó (Marosszentgyörgy), Szocs Gabor Robert (Marosvasarhely), Zeng Éva (Szatmárnémeti), Szabó Pálma Krisztina (Nyárádszereda), Biró Ágota (Marosszentgyörgy), Vass Lajos-Lehel (Kolozsvár), Nyulas Szabolcs (Marosvasarhely), Viczellar Csilla (Marosvasarhely), Móriczi Miklós (Marosvásárhely), Selmeczi Szonja (Zirc), Szatmári Judit (Marosvásárhely), Soos Erika (Domat/Ems Svajc), Korodi-Gál Andor-Csaba (Marosvásárhely), Bálint Erzsébet (Sepsiszentgyörgy), Varga Mónika (2030 Érd, Magyarország), Bárdos Csaba Péter (Magyarfenes), Juhász Attila (Hajdu-Bihar,Debrecen), Marton László (Nyárádszereda), Fazakas Kalman (nyaradszereda , trandafirilor , 15), Marton Emma (Nyárádszereda), Péderi Tamás (Szentgotthárd), Mózes Károly (Nyárádszereda), Gyarmati Jánosné (8200.Veszprém), Szűcs Péter (Nyárádszereda), Major Flóra (Csörötnek), Balla Levente (Jobbágytelke), Németh Huba (Marosvásárhely), Tunde (nyaradszereda), Mihocsa Lorant (Jobbagyfalva), Péter Emőke Katalin (Kolozsvár), Sata Lóránd (Marosvásárhely), Gáll Ágnes (Marosvásárhely), Tunde (Tg mures), Simó Delinke (Székelykeresztúr), imre agota rozalia (nyaradszereda), Bölöni Bálint (Marosvásárhely), Kiraly Zoltan (Marosvasarhely), Berecki Timea (Nyaradszentbenedek), Bede Lorand (Marosvasarhely), Pável Gerda- Renáta (Marosvásárhely), Jakab Reka (Marosvasarhely), Toth Beata (Marosvasarhely), Birtalan Klara (marosvasarhely), Both Peter (Marosvasarhely), Szigeti Szenner Szilárd (Marosvásárhely), Becze Márta (Budapest), Antal Zsofia (marosvasarhely), Karácsony Csenge (Nyárádgálfalva), Molnár Honika (Marosvásárhely), Andorkó Imola (Vargyas), Fogarasy Zsuzsa (marosvasarhely), pataki emoke (Marosvasarhely), Czegő Renáta (Marosvásárhely), Székely Robert (Marosvásárhely), Suba Levente (Seprod), Török Lajos (Marosvasarhely), Páll Olga (Csíkszereda), karacsonyi Jozsef Lehel (Marosvasarhely), Bodi Ferencz Zsolt (Marosvásárhely), Török Tamás (Marosvásárhely), Both Krisztina (MArosvasarhely), Kacso Agota Eniko (Harmasfalu), Sandor Szabolcs (Marosasarhely), Fekete Izabella (Nyaradszentlaszlo), Száva János (Marosvásárhely), Abran Csilla (Marosvasarhely), Tanko Etelka (Marosvasarhely), Erdei Zsuzsa (Érszőlős, Bihar megye), Incze Róbert (Nyárádsyereda), David Laszlo (Sepsiszentgyirgy), Kopacz Botond (Marosvásárhely), Bakó Szabolcs (Marosvásárhely), Peter Katalin (Kapolnas), Szabó András-Attila (Nyárádszereda), szőcs istvan (Koloysvar), Márton Szilárd (Magyardécse), Sebestyen Obed (Nagyvarad), Benko Zsombor (Csikszereda), Mihaly Timea (Marosvasarhely), Bereczky Botond (Marosvásárhely), Mátéfi-Takács Zita (Marosvásárhely), Zillmann Zoltán (Marosvasarhely), Éltető Noémi (Marosvásárhely), Fülöp Attila (Székelyudvarhely), Pletl Peter (Marosvasarhely), Barabasi Tivadar (Marosvasarhely), Brázdilik Zsuzsa (Dicsőszentmárton), Simó Zoltán (Gyulakuta), Szilágyi Beáta Judit (Marosvásárhely), Roman Sandor (Remete), Csutak Katalin (Sepsiszentgyörgy), Takacs Zsuzsanna Kinga (Vajdaszentivany), Kósa András László (Marosvásárhely), nagy timea (magyarorszag), Nagy Levente (Árvátfalva 42sz)), Fazakas Ferenc Levente (Gyulakuta), Incze Andrea (Nyárádszereda), Szasz Lorand (Nyaradgalfalva), Kerekes Éva (Nyárádszereda), Pál Orsolya (Gyergyóremete), Szabo Katalin (Nagyenyed), Kádár Éva-Kinga (Nyárádszereda), Szavuj Zsuzsa (Marosvasarhely), Nagy Norbert (Nyaradszereda), Gall Melinda (Beszterce), plaias csaba (marosvasarhaly), Pálffy Zsófi (Vásárhely), Balint Csaba (Marosmagyaro), Ambrus Csaba Attila (Tiszafüred Magyarország), Torok Gyozo (Marosvasarhely), Balla Zoltan (Magyardecse), Bod Botond (Sepsiszentgyörgy), Morar Norbert (Tg Mures), Almási Attila (Jánkmajtis), Tokes Tamas (Marosvasarhely), Tóth Blanka (Nyárádgálfalva), Mózes István (Jobbágyfalva), Kovacs Andrea (Marosvasarhely), Fodor Csaba (Marosvásárhely), Radics Éva (Tarcsafürdö, Ausztria), Dienes Alpár (Tarnaveni), Balo Levente (Marosszentanna), Torok Timea (marosvasarhely), Jakab Levente (Szekelyudvarhely), Cojocaru Henrietta (Miertcurea Nirajului), Nistor Anna (Kolozsvár), Fodor Hedviga (Szekelykeresztur), Lorincz Agnes (Mera), Balla Laszlo (Magyardecse), Veres Réka (Kolozsvár), Csiszér Attila (Marosvásárhely), Orbán Zsuzsa (Déva), Földi Imelga (Kolozsvar), Gábor Emőke Blanka (Szászrégen), Mózes Emese (Jobbagyfalva), Kucsván Réka (marosvasarhely), Kasza Zsolt (Kolozsvar), Magyari Orsolya (Gyergyószentmiklos), Kászoni Anita Renáta (Szentháromság), Tarcsafalvi Eszter (Marosvásárhely), Kilyén Attila (Csíkfalva), Leszai Robert (Cluj), lori (hunedara 9,23), Ilyés Róbert Lászó (Carei), Pál-Szilágyi Zsuzsa (Barót), Kilyen Attila (Nyaradmente (Jobbagyfalva)), Vig Tamás (Kolozsvár), Benedek Zsolt (Gyergyoszenmiklos), Farkas Zoltan (Csikfalva), hegyi lászló (erdőszentgyörgy), Gábos Dezső (Marosvásárhely), Csiki Bea-Krisztina (Nyárádgálfalva), Joo Zoltan (Magyardecse), Takács Ildikó (Marosvásárhely), Hidi Timea (Marosvasarhely), Köl Róbert (gheorgheni), Veres Barna-Levente (Marosvasarhely), Molnar Imelda (Csikverebes), forrai csaba (tg mures), Raduly Csongor (Marosvasarhely), Joó Árpád (Sepsiszentgyörgy), Albert Emese (Kolozsvár), Nagy-Beczkai Edmond (Kolozsvár), Kölcsey Norbert (Szatmárnémeti), Takács Bálint Zsolt (Marosvásárhely), Borbely Geza (Kolozsvar), Kovacs Hont-Imre (Kibed), id. Farkas Zoltan (Csikfalva), Mago Attila (Dicsoszentmarton), Pápay Boróka (Nagyvárad), nemes emo (marosvasarhely), Lorincz Agnes (Negyfalu-Brasso), Nagy-Máté Botond (Magyardécse), Bereczki Szende Marta (Mezobergenye, Maros megye), Albert Elod (Székelyudvarhely), bolglarka (szekelyudvarhely), Csont Zsombor (Csikszereda), Orban Zsuzsanna (Nagyvarad), Szentes Tünde Zsuzsánna (Marosvásárhely), Antal Klára (Székelyudvarhely), Fogarasi Hajnalka (sepsiszentgyorgy), Szoverfi Balazs (Marosvasarhely), Farkas Katalin (Marosvasarhely), Portik Timea (Temesvar), Biró Enikő Katalin (Bukarest), Dávid Adél (Sepsiszentgyörgy), Lajos Erzso (Berlin), Szasz Julia Anna (Brasso), Kelemen Jeno (Szovata), Póka János András (Kolozsvár), Gercuj Hunor (Csikszereda), Bartis Erika (Csíkszereda), Farkas Olga (Csikfalva), Fogarasi Dora (sepsiszentgyorgy), Deak Anita (Szatmarnemeti), Dombi Boriszak Ibolya (Szekelykeresztur), szegedi csaba (szamosujvar str. plugarilor nr10), Orban Biborka (Nagyvarad), marton eva (magyardecse), Kolumban Laszlo (Csikszereda), Juhos István (Kolozsv), Nagy-Korodi Enikő (Segesvár), Kulcsár Árpád (Kolozsvár), Kovács-Varga Szidónia (Barót), Zsigmond József (Kolozsvár/Sepsiszentgyörgy), Kerekes Eszter (Kolozsvar), Cseh Robert (Kolozsvar), Bartok Izabella (laszlo ferenc 2/a/7 sepsiszentgyorgy), Kovacsics Judit (Gyergyoszentmiklos), Lukács Ferenc (Kolozsvár), biro krisztina (Magyarbukkos), Gyorgy Krisztina (Erdely HR Szentegyhaza), Marosi Botond (Csikszereda), Seer Zoltán (Gyergyószentmiklós), Balla Lorand (Magyardecse), Deák Tamás (Marosvásárhely), Sollok Timea (Kolozsvar), Jakab Istvan (Sepsiszentgyorgy), Plosz-Gyongyosi Eniko (Szekelyudvarhely), Kamilla Renáta (Kolozsvár), Márk Boglárka (Csíkszereda), Keresztes Tamas (Csikszereda), Marosi Xénia (Marosvásárhely), varga Jozsef Csaba (Méra, Jud. Cluj), sillo zsolt (csikszereda), Szabo Zoltan (Nyaradszentmarton), Váncsa Vilmos (Sepsiszentgyörgy), Bende Laura (Gyergyószentmiklós), Molnar Botond (Székelyuvarhely(Temesvár)), Szabo Zsombor (Göröcsfalva), Horvath Ildiko (Gyergyoszentmiklos), Lorinczi Szabolcs (Nyaradszereda), Moldován Csaba Attila (Marosvásárhely), Kolumban Szilard - Lehel (Székelyudvarhely), Markó Tamás (Zalaegerszeg), Szasz Renata (Nyaradgalfalva), Pál Vilmos (Kőrispatak), Borbáth Endre (Sepsiszentgyörgy), Gyerő Tímea (Budapest (Vargyas,Kovászna megye)), Bede Erika (Kovaszna), Neculai Gabriela (Kolozsvar), Daday Emese (Csíkszereda), Becze Istvan (Csikszereda), Kovacs Ildiko (Szatmarnemeti), Lorinczi Sandor (Szovata), Rusu Andor (Csikszereda), Szasz Edit Maria (Nyaradgalfalva), Szasz Imola (Csikszereda), Duka Ede - Botond (Csikszereda), Szabados Erika (Marosvásárhely), Sinka Arpad (Kolozsvar), Torok Artur (Csikszereda), Geiger Jacinta (Tasnad), Szasz Ferenc (Nyaradgalfalva), Hamudi Amneh (Kolozsvar), Kovacs Sara (Marosvasarhely), Veres Árpád (Marosvasarhely), David Peter (Csikszereda), Kelemen Ella (Szovata), Fazekas Edina (szatmarnemeti), Daróczi Enikő (Parajd, Romania), Bege Istvan (Csikszereda), Csucs Uwe (Csikszereda), Németh András (Marosvásárhely), Csípán Csaba (Nyárádszentsimon 44), Márton Barna Károly (Budapest), Pal-Szilagyi Regina (Barot), Csőszi Tamás Norbert (Tasnád), Erdei Barna (Tasnád), Márton Magdolna (Budapest), Morariu András (Marosvásárhely), Sallai András Lóránd (Szamosújvár), Reizer Ervin (Szatmarnemeti), Plosz Zoltán (Szekélyudvarhely), Musulin Peter (Gyergyoszentmiklos), Katona Endre (Csíkszereda), Molnár András (Gyömrő), Laszlo Hecsko Elemer (Gyergyoszentmiklos), cserey Andrs Zoltan (Nyaradszereda), Zolyomi Ferenc (Marosvásárhely), Dima Norbert (Satu Mare), Andras Szilard (Csikszereda), Ferenc Balazs (Gyergyoszentmiklos), Toth Anna (Sepsiszentgyorgy), Bajko Csaba (Gyergyoszentmiklos), Boros Imola (Kolozsvar), Burean Imola Reka (Marosvasarhely), Molnár Hajnal (Marosvásárhely), Lazar Antal (Szovata), György Brigitta (szatmárnémeti), Dohi Aniko (Satu-Mare), Ilyés Piroska (Köpec), Kövics István (Székesfehérvár), Burean Zoltan (Marosvasarhely), Barna Karola (Szatmarnemeti), Kovács Márta (Csíkszereda), Burean Anita (Marosvasarhely), Szabó Dorottya (Kolozsvár), Suciu Marian (Csíkszereda), Fogarasi Zsuzsa dr (Kecskemét), Vadadi Loránd (Marosvásárhely), Vakarcs Melinda (Szekelykeresztur), Késő Balázs (Érd. Magyarország), Jere Zsolt (Szekelyudvarhely), Kiss Orsolya (Marosvasarhely), Erdélyi Csilla (Marosvasarhely), Gere Attila (2700 Cegléd), Gergely Hajnalka (Tápiószele), Osváth Attila (Marosvásárhely), Demeter Jácint (Kolozsvár), Izsák Laura Antonia (Hargita, Csikszereda), Vadadi Christine (Marosvásárhely), Kiss Zoltan (Marosvasarhely), Kádár Zoltán János (Szászrégen), Varga-Berde Agnes (Sepsiszentgyorgy), kurti robert (szatmarnemeti), Russu Tibor (Csíkszentkirály), Kecskes Zsuzsanna (Marosvasarhely), Kiss Péter (Hajdúböszörmény), Forgács Violetta (Marosvásárhely), Demyén Márta (Szilágyballa), Erdélyi Istvan (Marosvasarhely), MÉSZÁROS PIROSKA (MARGITTA, BIHAR VÁRMEGYE), csiki emoke (marosvasarhely), Simpf David (Szatmarnemeti), Dee Gyorgy (Marosvasarhely), Butnaru Arnold (Csikszereda), Laszlo Attila (Csikszereda), Vaczy Ida (Marosvasarhely), Albert Kinga (Csíkszereda), Hajdu Szabolcs (Szatmarnemeti), Biro Piroska (Kolozsvar), Csato Biborka (Csikmindszent), Koszta Zoltán (Budapest), Vladareanu Zoltan (Sepsiszentgyorgy), Handra Endre (Kolozsvar), Bazsó Márton (Nyíregyháza), Dr. Berényi Zoltán (Debrecen), Fülöp Róbert (Milford, CT, USA), butnaru beti (m-ciuc), Opra Enikő (Kolozsvar), Illyés Ferenc (Tápiószőlős), Gál Kata (Budapest), Dósa Katalin (Tusnádfürdő), Vegh Gergely (Kolozsvar), Tar Attila (Gyulakuta), Bíró György (Cegléd), Andrási Melinda (Marosvásárhely), Tóth Emese (Kolozsvár), Szilveszter Levente (Kolozsvar), Pusztai Ádám (szentgotthárd), Csende Mónika (Zalaegerszeg), Mosztok Anna (Székelykeresztúr), Balogh Attila (Nyárádszereda), Farkas Csaba (Sepsiszentgyörgy), Méder Tamás (Nagyvárad), Csiszar Gellert (Kolozsvar), Hunyadi János (Gyergyóalfalu), Kémenes Árpád (Gyergyószentmiklós), Bako Arnold (Marosvasarhely), Cajnkó Alfréd (Zalaegerszeg), Csibi Attila-Zoltán (Erdőszentgyörgy), Balázs Imre (Gyergyóalfalu), Takács Ferenc (Kehidakustány), Fekete Botond (Nyaradgalfalva), György Orsolya (Érd), Varga Szabolcs (marosvasarhely), Csata Rolland (Gyergyoszentmiklos), Szabo Levente (Kolozsvar), Fürdős Lajos (Budapest), Radulovic Zsuzsanna (München, Germany), Daradics Katalin (Miercurea Ciuc), Veres Erzsebet (Tg. Mures), Lukacs Dalma (Szovata), Vegh Gergely (Kolozsvar), Kopacz Csaba (Marosvásárhely), Lengyel Dalma (Szováta), Seres Csabáné (Pécs), csokmai margareta (tasnadszarvad ,149), Birtok Monika (Szovata), csaszar istrvan (gyulakuta), Vass Laura (Brassó), Székely Attila (Marosvásárhely), Mihaly Csongor (Havad), Szabó Alexandra (Devecser), Máté László (Kend Maros megye), Szentesi Zöldi László (Budapest), Szekeres Zoltán (Kolozsvár), Nagy Imre Zoltan (Targu Mures), Simó Áron-Zsolt (Segesvár), Kustán Magyari Attila (Sepsiszentgyörgy), Illes Sandor (Szatmarnemeti), Bányai Melinda (Szászrégen), Bocskai László Attila (Szováta), Nagy Maria Edit (Marosvasarhely), Balogh Edit (Székelyudvarhely), Jakab Csongor (Sepsiszentgyorgy), Pap Gerhard (Nagykaroly), Bege Andrea (Gyergyocsomafalva), Romy (Nagykaroly), oanea monika (tiream), krizbai kinga (székelyudvarhely), Kubánda Csilla (Marosvásárhely), Bekker Zoltán (Nagykároly,Erdély), szucs erika (szatmarnemeti), Nagy Laszlo Robert (Sepsiszentgyorgy), Popa Gitta (Sing.de padure), Varga Barna (Gyulakuta), vicas david (carei), Gáliszter László (Vármező), Kun Levente (Carei), Lorinczi Szabolcs (Marosvasarhely), Horváth Géza (Reghin), Both Kinga (Csíkszereda), nagy erika (szekelykocsard), Nagy Tünde (Nagykároly), pataky kinga (nagykaroly), Csordas Csongor (Oradea), ici (Nagykároly), Marton Emoke (Erdoszentgyorgy), Sári Szilárd (Almásfüzitő), Gyarmati József (Vásárosmiske), Volkán-Kacsó Sándor (Marosvásárhely), Balazs Robert (Kolozsvar), Gyarmatiné Husz Annamária (Vásárosmiske), Veres Filep Kincső Boglárka (Gernyeszeg), nagy dorottya (kolozsvar), Csiki Zoltan (Marosvasarhely), Szabo Beata (Szatmarnemeti), cosma cristina (nagykaroly), Nagy Ildiko (Marosvasvarhely), nagy kalman (kolozsvar), Sikó Orsolya-Beáta (Marosvásárhely), sipos szabolcs (vasarhely), cosma emmanuel (nagykaroly), erdeimarika (tasnadszatmar megye), Mihaly Balint Zoltan (Jobbagyfalva), Laszlo (Satu Mare), Nagy Emoke (Magyardecse), Bege Marta (Csikszereda), Tordai Noemi (Szenterzsebet), Katona Ilona (Szentes), Katona György (Szentes), Baki László-Béla (Marosvásárhely), Katona Tamás (Szentes), Kelemen Judit (Marosvasarhely), Jákó Zsuzsánna (Marosvásárhely), Suto Agoston (Erdoszentgyorgy), Katona Bence (Szentes), Vas Antal (Gagy), Lump Janos (Gyergyoszentmiklos), Kisded Ruben (Nagykaroly), Mangó Zoltán Csaba (Budapest), Orbán Ottó (Marosvásárhely), Karvázyné Molnár Judit (Páty), Zátrok Ágnes (Ménfőcsanak), Janosi Anna (Szatmarnemeti), csegedi zsuzsanna erzsebet (marosvasarhely), Biró Piroska (Gyergyóditró), Fogarasi Lenard (Csikszereda), Balint Csaba Attila (Gyulakuta), Pál Annamária (Marosvásárhely), Kolcsar Arpad Zoltan (DItro), Bara viktoria (Gyergyoszentmiklos), Antal Norbert (Marosvasarhely), Márton Mária (Marosvásárhely), Borbély Kitti (Kaba), EDMOND KOVACS (Calgary), Samu Attila (Szekszárd, Magyarország), Szegény Károly (Balatonkenese), Tanko Gyorgy (Csikszereda), Nagy Botond - Attila (Kend), Ferenczi Zoltan Botond (Csikszentkiraly), Szegény Gábor (Balatonkenese), Karap Andrea (Budapest), Tőkés László (Nagyvárad), Demeter Szilárd (Nagyvárad), Karap Andrea (Budapest), Balazs Botond (Medgyes), Magyarosi Reka (Marosvasarhely), Orbán Zsolt (Csíkszereda), Kádár Edit (Magyarország), Pál Csaba (Marosvásárhely), David Eniko Andrea (Medgyes), Trufán József (Nyárádszereda), Incze Nikolett (Marosvecs), Kiss Krisztián (Nagykároly), Trufán Ildikó Rozália (Nyárádszereda), langgyozo (Magyarország Budapest), Németh Attila (Hódmezővásárhely), Garai László (Felsőzsolca), Láng Péterné (Budapest), Abrudbányai Sándor (Csikszereda), Somodi Ferencz (Nyárádszereda), Olasz Edina (Pitvaros), Kovacs Maria Ildiko (Kolozsvar), Láng Réka (Budapest), Kis Katalin (Budapest), Somodi Rozália (Nyárádszereda), Somodi Norbert (Nyárádszereda), Barabás Vilmos (Székelykeresztúr), Gurumlai Zoltán Péter (Komárom), Adorjáni Zsolt (Nyárádszereda), Korody Endre (Csatoszeg), Nádas Ákos (Marosvásárhely), Vass Lajos (Mikepércs), Marton Jenő (Budapest), Orbán Katalin (Budapest), Toró T. Tibor (Temesvár), Bicsak Péter (Gyergyóalfalu), Cseöldi Sándor (Nyárádszereda), Palffy Gyopar (Marosvasarhely), GALL MIHALY (SZEKELYKERESZTUR), Demeter István (Marosvásárhely), Hajdu Imre (Szovata), Sikó Melinda (Márkod), Tordai Ildikó (Frankfurt am Main, Németország), Gyorgy Emo (Marosvasarhely), Keresztesi Zsolt (Nyaradszereda), Varga Eniko (Nyaradmagyaros), Marton Attila (Márkod), Miklos Árpád (Nagy Adorján), Biro Laszlo Attila (Marosvasarhely), gyorgy Julianna (Marosvasarhely), Pecz Hajnal (Nagykároly), Hajdu Ibolya (Szovata), Csizmadia Mihaly (Naradszereda,Andrasfalva 30-32), Gyorgy Bela (Marosvasarhely), Kardos Tímea (Debrecen Tölgyfa utca 26), Hajdo Albert (Marosvasarhely), nema ferenc zsolt (nyarad szereda), Hajdo Rozalia (Marosvasarhely), Foris Gyorgyi (Nyaradszereda), Czigány Zoltán (Budapest), Biró Levente-Tibor (Kéydivásásrhely), Moldovan Peter (Nyaradszereda), Török Attila (Csíkszereda), Jozsa Ibolya (Marosvasarhely), Plesovszki Ferenc (Tiszatenyő), Czigány Zoltán (Budapest), Mathe Laszlo (Marosvasarhely), SIPOS LÁSZLO (BUDAPEST), Henn Attila (Marosvasarhely), Biró Judit (Kézdivásásrhely), Bonyár Gábor (Simontornya), DeĂĄk PĂŠter (SzĂŠkelyudvarhely), Biro Sandor (Marosvasarhely), ifj Hajdu Imre (Szovata), Czigány Zsófia (Budapest), nagy áron (Molozsvár), Molnár Áron (Orbaitelek), Biro Magdolna (Marosvasarhely), galfi robert (marosvasarhely), Czigány Mátyás (Budapest), Czako Katalin (Marosvasarhely), Doci Vilma (Marosvasarhely), Márton Edit Ágnes (Nyárádszereda), Czigány Mátyás (Budapest), Antal Gábor (Debrecen), Jenei Zsolt (Marosvasarhely), Tordai Jeno (Marosvasarhely), Sipos Imre (Ölbő), Néma Szabolcs (5516 Körösladány), Palacean Szilard (TG.MURES), Péter Edit (Szákelyudvarhely), Mihaly Maria (Szekelyudvarhely), Siposné Puklér Katalin (Ölbő), Bencze László (Székelyudvarhely), Szabó Zsolt (Balavasar), Orbán István (Budapest), Tőkés Csilla (Nyárádszereda), Péter Izabella (Medgyes), Tokes Katalin (Nyaradszereda), Pap Levente (Csíkszentsimon), Czikó József (Pécs), Burszán Csaba (Budapest és Nyárádszereda), Michael Williams (New York), toth imola (marosvasarhely), Ábri Erika (Kézdiszentlélek), Varga Piroska (Budapest), Nagy Beata Orsolya (Viforoasa), Nagy Árpád Levente (Veszprém), Prodan Otilia (Nyaradszereda), Bándi Levente (Kézdiszentlélek), Albert Kinga (Marosvásárhely), Koncz Árpád (Kézdivásásrhely), balogh daniel ferenc (Marosvasarhely str. Vulcan), Gal Sandor (Marosvasarhely), Imre Eszter (Marosvásárhely), Adorjáni Árpád (Budapest - Nyárádszereda), ozsvat tunde (marosvasarhely), Kovács Cecilia (Mezőpanit), Adorján Kálmán (Marosvásárhely), Böjthe Emöke (Marosvasarhely), Biro Attila (Csikszereda), Bandi Norbert Szabolcs (Marosvásárhely), Czirmai Timea (Marosvasarhely), Szabó Nándor (Marosvásárhely), Zoltanka (Csikcsicso), László Orsolya (Nyárádszentbenedek), Barabas Attila (Backamadaras), Gálfi Irén (Helsinki/Finnország), Simó Zsófia (Marosvásárhely), Tamas Gyozo (Csikszereda), Ábrahám Mária Izabella (Marosvasarhely), Kicsi Botond-András (Kézdivásásrhely), Peter Csilla (Szekelyudvarhely), Simó Gyöngyi (Marosvásárhely), Mészáros Ágoston (Kézdivásásrhely), Gödri Andrea (Mezőcsávás), Körtesi Sándor Gábor (Marosvásárhely), Hajdu Attila (Székelyudvarhely), Faludi Orsolya (Marosvasarhely), Szén Csilla (Siménfalva), Márton Andrea (Székelyudvarhely), Benzár Márk-Lászlő (Udvarhely), Kovács Kata (Csíkszereda), virag lenke (brasso), virag nandor (brasso), Bartalis Eszter (Madéfalva), Fechete Zoltán (Marosvásárhely), Lőrincz Annamária (Székelyszentkirály), Sperber Katalin (Leányfalu), Bara Géza (Székelyudvarhely), Strupka Viktória (Dabas), Biró Vince (Csíkborzsova), Maák István Elek (Marosvásárhely), Hompoth Zsolt (Gyergyóditró), Havasi Péter (Budapest), Sándor Szabolcs Zsolt (Székelyudvarhely), peter almos (felsoboldogfalva), Kis Lászlo (Fels0boldogfalva), Jére Csaba (Székelyudvarhely), Kelemen Eniko ( Aalsmeer (Hollandia)), Nagy Levente (Nagysarmas), Fancsali Zsolt (Székelyudvarhely), Bálint Géza (Székelyudvarhely), Kovacs Karoly (Marosvasarhely), elekes tunde (Suseni), Fülöp Sándor (Székelyudvarhely), Varga István Sándor (Szatmárnémeti), Kovács János István (1186.Budapest Goroszló ut 14), salamon endre (Csikszereda), Ferenczi Boróka (Székelyudvarhely), Csiszár Emese (Marosvásárhely), Medvés Lehel (Marosvásárhely), Corvin János (Budapest), Moreh Anna (Marosvasarhely), Ferenczi Emese (Székelyudvarhely), Ruszthi Gyula (Budapest), Kinál Pál (Szekszárd Magyarország), Szilveszter Szabolcs (Kézdivásárhely), Bata Szilvia (Felsőtárkány), Orosz Barna (Marosvasarhely), Veress Péter (Nagykároly), Teleky József (Csíkszereda), Török Lajos (Budapest), Orbán Kinga (Nagyvárad), ZOLD ISTVAN (MAROSVASARHELY), Szabo Timea (Szekelyudvarhely), Szén Zsófia (Siménfalva), Baiasu Gabriela (Arad), Jakab-Péter Csaba (Négyfalu), Veres Aron (1111 Budapest Karinthy Frigyes ut 30 / 62), Dénesi Etelka (Magyarország), Gyorgy Andras (Nyaradszereda), Bihari Ildiko Tunde (1111 Budapest Karinthy Frigyes ut 30/62), Tebecs Kata (nagyvarad), Dörök Rudolf (Budapest), Bihari Ildiko Tunde (1111 Budapest Karinthy Frigyes ut 30/62), Tamási János (Szekszárd), Imreh Krisztina (Marosvasarhely), Szalántzy Péter (Budapest), Varga Viola (Csikszereda), Szigeti Anna-Mária (Marosvásárhely), szocs enci (alsorakos), Lotcu Angela (Székelzudvarhely), Rédei János (Budapest), Pál Kinga-Orsolya (Székelyudvarhely), Kantor Albert (Mikefalva), Rédei János (Budapest), Galfi Istvan (Nyaradszereda), Rédei László (Budapest), Szatmári Tamás (Marosvásárvhely), Fazakas Zoltan (Marosvasarhely), kis melinda emese (Nyárádszereda), Sándor Csaba-Imre (Tirgu Mures), Nagy Gábor (Eger), Ács Levente (Budapest), Erdei Sarolta Beáta (Szászrégen), Papp Anikó (Körösladány), Teleki Csaba (Temesvár), Hadnagy Edina-Melania (Panit), Orbán Éva (Budapest,), szoke katalin (szekelykeresztur), Turóczi Erzsébet- Eliza (Szováta), Ács Tünde (Budapest), Szocs Levente (Marosvasarhely), Kovács Irén (Marosvásárhely), Kiss Sándor (Marosvásárhely), markus sandor (budapest), Mátyás Zsuzsa (Tordaszentlaszlo), Kovács Katalin Réka (Marosvásárhely), Deli Árpád (Piliscsaba), Mátyás Zsuzsa (Tordaszentlaszlo), Szocs Tunde (Marosvasarhely), Czirjék Orsolya (Marosvásárhely), Czimbalmos Julián (Székelykeresztúr), Hoffer Tibor (Budapest), Balogh Kincső (Nyárádszereda), Lender Zsolt (gálfalva 134., maros megye), Ferenczi Enikő (Sydney, Ausztrália), Nagy Zoltán (Nyárádszereda), bergermanuss (szatmarnemeti), rozek tibor (Romania-szatmarnemeti), Szasz Janos (Dicsoszentmarton), Turdean Tibor (Satmarnemeti), Gál József (Marosvásárhely), Szabó Attila (Szilágy-Kraszna), Tar Denes Tamas (Lazuri,jud.Satu-Mare,Romania), Lukács Pál (Székelyudvarhely), Orosz Béla (Ártánd), Bohonyi Imola (Szatmarnemeti), Molnár Margit (Dicsőszentmárton), Bárdos Edith (7452 somogyaszaló, Kossuth Lajos u. 123.sz.), Kozma Csaba (Marosvásárhely), Kovács Zsolt (Alesd - Élesd), Bohonyi Noemi (Szatmarnemeti), Beniczky Sándor (Berettyóújfalu), Veber Robert (Szatmarnemeti), Mihaly Csaba (Szekelyudvarhely), Miklós Edit (Magyarország), Sütő Béla József (Vargyas), Simon Levente (Marosvasarhely), Balogh Anita (Nyaradszereda), Kercsák József és Kercsák Erzsébet (Marosvásárhely), Imreh Tibor Attila (Nyárádszereda), Király Attila (Tata), Kórizs Károly (Bácsfeketehegy, Szerbia), Id Gálfalvy Tibor Ferenc (Nyárádszereda), Magyari Izabella (Szekelyudvarhely), Ferenczi Soma (Gyergyószentmiklós), Imreh Tibor (Nyárádszereda), Domahidi Flóra (Pécs), Berki László (Pilisborosjenő), Bostenaru András (Gyergyószentmiklós), Domahidi Csilla (Marcali), Domján Tibor (Magyarország Pécs Wallenstein u.), Boda Ferenc (1043 Temesvári u. 1), Kórizs Gábor (Bácsfeketehegy, Szerbia), Ferenczi Imola (Gyegyószentmiklós), fulop beata (nyaradszereda), Miklós István (Marcali), Erdély István (Marosvasarhely), Serester László (Budapest), Aczél Lajos (6044 Kecskemét, Kőris u. 4.), Szabó Márta (Budapest), Fülöp Károly (Brassó), Miklós Judit (Marcali), Ujfalvi Reka (Marosvasarhely), Nagy Enikő (Gyula), Tóth Béla (Tata), Hőnig Antal Bálint (Budapest), Madaras Rolland (Gyergyószentmiklós), Biró László (Budapest), Szasz Botond Lorand (Nyaradszereda), Pintér János (Zalaegerszeg /Magyarország/), Hőnigné Kőszegi Adrienn (Budapest), Bako Annamaria (Marosvasarhely), Hőnigné Kőszegi Adrienn (Budapest), Bako Sandor (Marosvasarhely), Marton Istvan (Nyárádszereda), Vaszi Attila (budapest), Kovacs Emese (Nyaradszereda), Ozsvar Miklos (Sydney, Australia), Molnar Orsolya (Nyaradszereda), Molnar Arpad (Nyaradszereda), Major Rozalia (Nyárádszereda), Soós Petra (Lukácsháza), Kovács Márta (Nyárádszereda), Bakk Edina (Temesvar), Lacziko Csaba (Nagyszalonta), Balázs Imre-Csaba (Marosvásárhely), Bodoni Csilla (Szováta), Andrássy Árpád (Marosvásárhely,Negoiului u.4/22), Hunyadi Zsuzsanna (Eger), Jakab Enikő (Székelykeresztúr), Sarosi Laszlo (Marosvasarhely), Nagy Tibor László (3300 Eger), Koncz Laszlo (Backamadaras), Sánta Boros József (Szentgerice), Tofalvi Zsolt (Marosvasarhely), Santa Boros Ilona (Szentgerice), Mathe Attila (Panit 67), Deák Katalin (Budapest), Fodor Piroska Enikő (APOSTAG MAGYARORSZÁG), Domo Bernadett (Csikfalva- Csikszereda), Nagy Tibor (Körösladány), Boros Daniel Karoly (Szentgerice), Kónya Károly (Kovászna), Albert Erzsebet (Szentgerice), Albert Karoly Marton (Szentgerice), Sebestyen Katalin (Cserefalva, Maros megye), Morvay Zsuzsa (Pécs), Volosin Matyas Vajk (Szatmarnemeti Zutphen 25), Kovács Ágnes (Nyárádszereda), Fako Alpar-Attila (Kezdivasarhely/Tg.Secuiesc), Deák Róbert (Marosvásárhely), Lövey István (Miskolc), Bereczki Enikő (Marosvásárhely), Székely Lehel (Marosvásárhely), Nagy Laszlo (Kolozsvar), Adamóczkiné Márk Éva (Magyarország-Debrecen-Thomas Mann u.45.), Székely László Zsombor (Marosvásárhely), Enyedi Csaba (Kebele), Székely László (Marosvásárhely), Gyorfy Zoltan (Marosvasarhely), bogza kornel (kebele), Oláh Zoltán (Gyergyoszárhegy), László Noémi (Gyulakuta), Bálint Katalin ((Budapest)), Nagy Réka ((Marosvásárhely)), Varga Emőke (Csíkszereda), Székely Piroska (Marosvásárhely), Enyedi Annamária (Kebele), László Irma (Gyulakuta), Nagy Hunor Györk (Marosvásárhely), Matkó István ((Budapest)), Varga Mánika (Gyulakuta), Demeter Erzsébet (Marosvásárhely), Kémenes Lehel (Marosvásárhely), Enyedi Dorottya (Kebele), Varga Mária (Gyulakuta), Varga Brigitta (Marosvasarhely), Hegyi István (Marosvásárhely), Mihalydeakpal Julia (Kolozsvar), Kolcsar Annamaria (Temesvar), Rethi Ibolya (Kolozsvár), Fogarasi Noémi (Nyárádszereda, Esztergom), Bálint Csilla (Gyulakuta), Mihalydeakpal Agnes (Gyergyoszentmiklos), Mike Tunde (Kézdivásásrhely), Kozma Timea (Kolozsvar), Biro Istvan (Marosvasarhely), Hideg Csaba (Gyergyoszentmiklos), Kiss Kornélia (Kolozsvár), Gurza László (Marosvásárhely), Lucaci Eva (Kökenyesd), Paniti Ildiko (Backamadaras), Szente Zsolt (Marosvásárhely), Szakacs Julia (Nemetorszag), Bándi Lilla Enikő (Kézdiszentlélek), Kereszturi Zoltán (Budapest), Biro Nóra (Kézdivásásrhely), Simon Levente (Gyergyoszentmiklos), Plájás Erzsébet (Marosvásárhely), Denes Attila (Szekelyudvarhely), Farcádi Botond (Sepsiszentgyörgy), Gergely Zita (Csikszereda), Kiss Sándor Attila (Budapest), Bugja Boglarka (Vlahita), Dobra Judit (Sepsiszentgyörgy – Sf. Gheorghe), Gurza Ilona (Marosvásárhely), Filep Emese (Nyárádszereda), Gábosi István (Marosvásárhely), Benedek Csaba (Székelyudvarhely), Székely István (Szászrégen), Toth Alpar (Brasov), Benedek Csaba (Székelyudvarhely), Pataky Tamás (Dicsőszentmárton/Tarnaveni), Kötö Zsolt (Marosvásárhely), Turdean Gábor Zoltán (Zilah), Ugrin András (Piliscsaba), Bogdán Zsuzsánna (Bélapátfalva), Kötö Éva Erika (Marosvásárhely), Ilyés Emese (Budapest), Ilyés Tamás (Budapest), Máthé Csongor (Kolozsvar), Szász Laura (Budapest), Benedek Csaba (Székelyudvarhely), Csatári Attila (1028 Budapest, Kerényi Frigyes utca 4.), Pop Antonella (Szatmárnémeti), Zold Sara Maria (Marosvasarhely), Struguraş-Fazakas Ildikó (Marosvásárhely), Lukács Jusztin (Budapest), Sánta Imre lp. (Bikfalva, Székelyföld), szarvas katalin (baja), Szigeti Kinga (Marosvásárhely), Pop Antonella (Szatmárnémeti), Csiszér Sándor (Nyárádszereda), Gorbe Istvan (Szatmarnemeti), Wierdl Rezsőné (Budapest), Adorjáni Albert (Nyárádszereda), Adorjáni Erzsébet (Nyárádszereda), Pop Antonela (Szatmárnémeti), Gáspár Erik (Spanyolország), Kapitány Zsolt (Szekszárd), dr. Madari Tibor (1027 Budapest, Frankel L. u. 5. mf.2.), Szepesi Andreea Henriette (Szilágycseh), Petrás Rudolf László (Esztergom), Belovai Zsuzsanna (Budapest 1068 Benczúr 37.), Simon Emőke (Harasztkerék), Szigethy László (H-8749 Zalakaros, Futrinka u. 12.), Varga Melinda (Lövéte), Kiss Gábor (Kolozsvár), Szőke IRMA (Gagy/Hargita megye), Szőke Sándor (Gagy/Hargita megye), Simon Emőke (Harasztkerék), Csalóka Júlia (Nyárádszereda), bodo erzsebet (csikszereda), tamas orsolya (csikszereda), Czikó Erika (Kozármisleny), Komjáthy Réka (Cegléd), kovacs andrea (tibod), Bagoly Levente (Sepsiszentgyorgy), Albert Sándor (Marosvásárhely), Keresztes Sándor (Ráckeve Vörösmarty 14), Szigeti Szenner Szabolcs (Marosvásárhely), Demeter Levente (Sáregres), Kocsis Julianna Zsuzsanna (Nyaradszereda), Nyilasi Beata (Australia), Kelemen Róbert (HUN (Kaposvár)), Kovacs Tunde (Szatmarnemeti), Kelemen Róbert (Kaposvár), Rotariu Csilla (Nyárádmagyarós,Főút 248), Herpai István (Pomáz), Molnár József Szabolcs (Nyárádszereda), Toth Tamas (Tasnad), Gulyás Ingrid (Dublin), Dávid Zoltán (Csikszereda), Barabas Noemi (Backamadaras), Szacsvay Éva (H-2016 Leányfalu Hegyalja u.1.), Laki Lajosné (Budapest), Barabas Istvan (Szekelyudvarhely), Farkas László Miklós (Nyékládháza -Magyarország), Csiszér Emőke-Csilla (Havad, 102, Maros megye), Szász Zoltán (Marosvásárhely, Szabadi 47), Szabóné Ilona (Csongrád), Pál KInga (Csikszereda), Vas Éva (Székelyudvarhely), Biró Endre (Székelyudvarhely), Bereczki Gyöngyvér (Kolozsvár), Kelemen Orsolya (Marosvasarhely), Sebesi Attila (Marosvásárhely), Nagy Zsolt (Nyaradszereda), Magyar Tünde (Csikszereda), vincze anita (miskolc), Gáll Ábel (Marosvásárhely Viitorului utca 10/6), Dévényiné Gerhát Mária (Agárd), Fodor Ildiko (Nagyenyed/Aiud), Magyar Lajos (Csikszentgyörgy), Plaias Gyöngyi (Marosvásárhely), Faludi Örs (Marosvásárhely), Hernicz Éva (Budapest), Szász Gyula-Richárd (Mezőfele), Hernicz Éva (Budapest), Polgár Ákos (Budapest), Turba lászló (Budapest), Lorincz Peter (Marosvasarhely), Borsos Zsuzsanna (Budapest), Karasszon Attila (Sydney), Krakkó Rudolf (Lázári, Szatmár megye), Karasszon Attila (Sydney, Ausztrália), Buday Józsefné (Lakhegy), Biro Botond (Miercurea Niraj), Bedő Zoltán (Sepsiszentgyörgy), Kovács Márton (Piliscsaba), Márta András (Nyíregyháza Ráday Pál ut 16), Orban Istvan (Kezdivasarhely), KOVÁCS GÁBOR (Nyíregyháza), Prekrit Judit (8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 9.), Göndör Rezső (Gernyeszeg), Hintz Katalin (Székelykeresztúr), Székely Kamilla (Pécs), Chemez Bálint (Biatorbágy), Kádár Sándor (Székesfehérvár), Elekes Csaba (Szekelyudvarhely), Tóth Andrea (Biatorbágy), Stemler Csaba (Kerecsend), Hegedüs Csaba (Christchurch, Új Zéland), Major Rozália (Lajosmizse), Vörös Anita (Hercegszántó), Hegedüs Árpád (Christchurch, Új Zéland), Kárpáti Gábor Csaba (Velencei-tó, Kárpát-haza), Oláh Ágnes (Christchurch, Új Zéland), Lukacs Arpad (Fogaras), gabor Landman (s hertogenbosch Hollandia), Mészáros Mózes (Backamadaras, Maros megye), Fehér László Csongor (Városföld), Bakó Emőke (Ákosfalva), Bálint Szilveszter Szilárd (Székelyudvarhely), Kiss Márton (Zalaegerszeg), Tóth Tamás (Debrecen őrváros), Simon András (Budaörs), Daróczi Ilona (Eger), Erdődi Nóra (Marosvásérhely), Gellérné Mérai Gabriella (Budakeszi), Dr Kovács Gábor Ákos (Nyíregyháza), Szilágyi Renáta (Budapest), Szilagyi Lehel (Budapest), Szilágyi Éva (Budapest), Szilágyi József (Budapest), Doabi Gábor (Székelyudvarhely), Farkas Erika (Marosvásárhely), László Attila (Kolozsvár), Balázs Imre (Sepsiszentgyörgy), Gellén Olivér (Zalaegerszeg), Balázs Gabriella (Sepsiszentgyörgy), Viragh Karoly (Kolozsvar), Vig István (Malmö), Gall Sarolta (Csikszereda), PÉTER JÁNOS (KÉZDIVÁSÁRHELY), Vig Timea Borbala (Marosvasarhely), Nagy Szerena (Marosvasarhely), Vig Erzsebet (Marosvasarhely), olah gyulane Budakeszi (Budakeszi), Kolto Botond (Sepsiszentgyorgy), Tőzsér Anita (Debrecen), Kerekes István (Nyíregyháza), Antal András Attila (Csíkszereda), Lajtai László (Edinburgh), Csiki Árpád (Zetelaka), Kovács Árpád (Debrecen), Ugrin Emese (Budapest), Kovács Lehel (Budapest), Dömsödi Zsolt Péter (Budapest-Hegyvidék), Lengyel Máté (Nyíregyháza), Ágoston Balázs (Budapest), BOROS Atilla (MontreaL, KANADA), Dr. Berecki Geza (Brisbane, Ausztralia), Götz László (Kanada), Kacso Zoltan (Marosvasarhely), Pekárovics Ákos (Hatvan), Máthé Sándor (Brassó), Kiss István János (Kolozsvár), zoltan balog (magyardecse), Dr. Gyüre Csaba (Nyíregyháza), Szellák László (Jászszentlászló), Tetlák Sándor (Mende), Szappanos László (Kecskemét), Bartis Ilona (Marosvásárhely), Nagy Péter (Kisújszállás), Bogdán Tibor (Bukarest), Borsavschi László (Székelyhíd), Bordi Magdolna (Medgyes), László Iringó (Havad), Babrányi Éva (Dunaújváros), Nagy Józsefné (Tatabánya), Kenéz Endre Zoltán (Piliscsaba), Kedves Hanga (Csíkszereda), Moldovan Emese (Nyárádszereda), Szakács Attila (Marosvásérhely), Iacobovici Zsuzsanna (Rétság), Ferencz Zsuzsanna (Marosvasarhely), Varga Júlia (Budapest), Szep Marta (Marosvasarhely Vulcan utca), Marosan Ildiko (Marosvasarhely), PÁLYI GYÖRGY (Budapest), Makucz Zselyke (Kolozsvar), Benczi Csilla (Székelyudvarhely), Hegyi-Gal Andrea (Szentegyhaza), Török Lehel (Gyergyószentmiklós), Hunyadi Péter (Kiskunhalas), Pethő Dezsőné (Nagykanizsa), Jenei Tamás (Kolozsvár), Bardocz R. Gabriella (Sepsiszentgyorgy), Kerekes Tunde (Sepsiszentgyorgy), Bálintné Miklós Éva (Szeged), Sárospataki Máté (Budapset), Szőcs István (Csíkszereda), Sárospatakiné Szilágyi Gyopárka (Budapest), Gyorgy Melinda (Marosvasarhely), Gyorgy Attila (Marosvasarhely), Vajda Anna (Marosvasarhely), Lakó Ferenc (Marosvásárhely), Gombos Béla (Érd), Lakatos Miklós (Kecskemét), Csiki János (SZENTKERESZTBÁNYA), Engel Sándor (Marosvásárhely), Dósa Tibor (Dunaszerdahely), Törőcsik József (2252 tóalmás, fő út 5.), Szőcs Ervin (Csikszereda), Kádár Sándor (Marosvásárhely), Sándor Ágnes Adrien (Balánbánya), Németh Roland (Celldömölk), Mosdoczi Vilmos (Capleni), Bereczki Botond (Gödöllő), Tanaszi Rozalia (Nyárádszereda), Németh Ildikó (Csíkszereda), Pall Iren (Marosvasarhely), Bernád István (Marosvásárhely), Kósi Máris Csilla (Budapest), Lovasz Julianna Orsolya (Marosszentgyorgy), Balint Eva (Kolozsvar), Baricz Attila (Alfalu), Fodor András (Budapest), Fülöp Miklós (Székelykeresztúr), Balint Andrea (Marosvasarhely), Lőrincz István (Budapest), Zolnai Dalma (Nyárádszereda), Lázár Andrea (Csíkszereda), Sipos Annamária (Székelyudvarhely), Kasznai Ildikó (Kökény), Fábián Gabriella (Marosvásárhely), Goór Anikó (Tatabánya), Gálfi István (Helsinki, Finnország), Szabó Anita Hajnalka (Székelyudvarhely), Pocsay Levente (Gyula), Vincefi Hajnal (Marosvásárhely), Tank György (Oradea), LAJOS ISTVÁN (Kiskunfélegyháza), Vass Katalin (Székelyudvarhely), Papp András Lajos (Kovászna), Mezei Mária (Békéscsaba, Magyarország), Farkas József (Szováta, Románia), Dr. Ferenczi Zsolt (Szeged), Temesvári Tibor (Kökény), Szikszai Lajos (Szentegyháza), Perle Edina (Hódmezővásárhely), Farkas József (Kibéd, Románia), Luka Vilmos (Felsoboldogfalva), Szasz Jeno (Szekelyudvarhely), Németh Árpád (Sepsiszentgyörgy), Pintér Sándor (Szolnok), Mihálydeák Antal (Székelykeresztúr), Tóth Gábor (Nagykároly), Bako Katalin (Marosvasarhely), Mihaly Melinda (Kolozsvar), Kardos Rudolf (Sárvár), Tasi Kriszta (Eger), Banyai Szilard Jeno (Medias/Medgyes), Albert Szidónia Szilvia (Bukarest), Miklos Eniko (Dicsoszentmarton), Nemes Erzsebet (Marosvasarhely), Bándi László (Csíkszereda), Dr. Kozma Gergely (Dinnyés), Markovics-Horváth József (Debrecen), Nagy Attila (Nagyszalonta), Adorjan Monika (Szovata), Köböl Miklósné (Nyíregyháza), Kovács Viktória (Budapest/Magyarország/), Varosi Emoke (Marosvasarhely), Benedek Anita Viktoria (Arad), Simon Attila (Csíkszereda), Mátyás Gyöngyvér (Gyergyószentmiklós), Szoke Zsuzsanna (Gagy), Nagy Attila (Polgár), vida attila (szentgyorgy), Osváth Károly (Marosvásárhely), Kelemen Melinda (Budapest), Molnár Imola (Marosvásárhely), Farkas-Czerják Csilla (Székelykeresztúr), Veres-Kupan Laszlo (Szatmarnemeti), Hegyi Botond (Brasso), Molnár Krisztina (Szentegyháza), Gulyas Levente (Kisiratos,Arad megye), balazs h.erika (csikszereda), Polgári Andrea (Kisiratos), Liszt Balázs (Tata), Bencze Lajos (Sepsiszentgyorgy), Adorjáni Csilla (Nyárádszentmárton), Geréb Róbert (Székelyudvarhely), Berekméri Ágnes (Marosvásárhely), Árnyas József (Nyíregyháza), molnar levente (Csikszereda), Mészáros Márk István (Dabas), Lendvay Donát (Zalaegerszeg), Máté Tóth Mária (Kiskunhalas), Kupa Balázs (Dés), Fülöp Mária (Szováta), Ferencz Margit (Izvorul Crisului), Rigmányi Hunor Attila (Nyárádszereda), Kléh Gyöngyvér (Bukarest), Lázár Orsolya (Csikszereda), Antal Magdolna (Gyímesbükk), Balogh Réka (Rigmány), Izsák Anikó (Marosvásárhely), Bóna László (Budapest), Biró Lóránd László (Nyárádszereda), Csegőldi György (Kézdivásárhely), Pocsai Anna (Kolozsvar), Tharan Marianne (2626 Nagymaros), Szilágyi Krisztián (Csesztreg), Magyary Rozália (Budapest), dr.Barlay ÍÖ. Szablcs (1113 Budapest Bartók u. 128.), Tőke Ervin (Csíkszereda), Varga Márta (Budapest), Farkas Levente (Kolozsvar), Bálint Judit (Székelyudvarhely), Ráduly Orsolya (Marosvásárhely), Lázár Péter (Sándorfalva), Málnási-Csizmadia Béla (Gödöllő), Pestovics János (Mezőcsát), Ütő Katalin (Székelykeresztur), Hajdó Emese (Nyárádszereda), Szikszai Timea (Szentegyhaza), Bözödi Mária (Szentegyháza), Huszár Károly Norbert (Marosvásárhely), Herczeg Katalin (Romania,Erdoszentgyorgy,5), Szanyi Mária (Galánta, Szlovákia), Mata Zsolt (Bogács, Csonkamagyarorszaág), Lakatos-Bakó Melinda (Budapest, Mátyás király út, 31.sz.irányító sz:1039), Keresztes Sándor (Győr), Bartos Tunde (szentegyhaza), Palkó Orsolya (Érd), Brassai Katalin (Szászrégen), Debreceni Ágnes Beáta (Nyárádszereda, Debrecen), Benedek Barna (Székelyudvarhely Téglavetők 8/9), Fleisz Attila (Kaplonz), Szilágyi Edit (Sepsiszentgyörgy), Darányi László (Kóspallag), Ilyés Gyöngyi (Somogyszentpál), Szeli László (Hungary 3526 Miskolc, Arany János tér 14.), Ilyés Gyöngyi (Somogyszentpál hun), Dosa Manyika (Tusnadfurdo), Kacz Ferenc (Dunaújváros), Gráncsa László (Csikszereda), Kiss Csaba "1csaby" (Érd), Ilyés Bernadett (Somogyszentpál hu), Ilyés Inez (Somogyszentpál), Lukács László - Alpár (Csíkszereda), Ing. Ladó István (Szentegyháza), Ilyés Lajos (somogyszentpál hu), Tasi Róbert (Körösladány), Pap Benczedi Szabolcs (Bentid), Vécsi Nagy Zoltán (Sükő), Kész Szilárd (Csíkszereda), Ágoston Ingola (Ürmös), pocsai andrei (Romania Kolozsvar Ion mester nr 1), Asztalos Ákos (Marosvásárhely), Lepsényi János (Simontornya), Nagy Gábor (Budapest), Dr. Zabán Bálint Károly (Belfast), Czapár Mária (Nyíregyháza), Nagy Ita (Miskolc), Ágoston Ingola (Ürmös), Novák Mária (8000 Székesfehérvár Tolnai utca 26), Jenei András (Kolozsvar), Bartha Zsolt (Göcs), ELEKES GABRIELLA (szekelyudvarhely), Tóth Levente-József (Marosvásárhely), ambrus bernadette (szentegyhaza), Takács Timea Tünde (Marosvásárhely), Tóth Melinda (Marosvásárhely), Krasnyánszky Béla (Helvécia), Szabó Mihály (Kolozsvár), Tóth Vivien (Marosvásárhely), Donogán Péter (Kolozsvár), Lakatos Miklos Zsolt (Marosvasarhely), Szabó Hajnalka (Aranyosgyéres,Románia), Körmöczi Jánosné (Székesfehérvár), Krizsán Margit (Gyula), Dr kisteleki András (Székesfehérvár), Teleky Beáta (Temesvár), Lőrinczy Zsigmond (Gödöllő), Mezei Mária (Örkény), Györbiró László (2475 Kápolnásnyék Szív u 6), Waldmann Béla (Szeged), Kocsisné Nagy Margit (Pécs), banyai szilard (medgyes), handra erzsebet (szentkatolna), Magyari Ildiko (Székelyudvarhely), Kristály Lehel (Budapest), Hajdó Hajnal Réka (Rugonfalva), Molnár Ildikó Györgyi (Csíkszereda), Sós István József (Debrecen (Hajdú-Bihar megye, Magyarország)), Mohr Éva (Budapest), Kádár Elemér (Nagyvárad), Fodor Ferenc (Csikszereda), Ágoston Ingola (Ürmös), Peres Eniko (Marosvasarhely), Benkő Gizella (Sepsiszentgyörgy), András Lóránd (Székelyföld/Csíkszereda Testvériség s.út 21/b/22), Székely Csaba (Békéscsaba), Zabou Istvan (Kolozsvar), Bartók Gabriella (Budapest), Nagy Éva (Budapest), Szász Sándor (Marosvásárhely), Makk Imréné (Székesfehérvár), Molnár Pál (H-2120 Dunakeszi), Benkő Zoltán (Sepsiszentgyörgy), Nagy Csaba (Marosvásárhely), Varga Judit (Székesfehérvár), Molnár Zsolt (Sepsiszentgyorgy), Bekéné Lakatos Gabriella (Kéthely), Bokor János (Marosvásárhely), Barna Marietta (Kéthely), Beke Dávid (Kéthely), Barta Béla (Nagyvárad), Barta Renáta (Nagyvárad), Ketesdi Enikő (Székelyudvarhely), Kadar Rezso (Sepsiszentgyorgy), Vita Erzsébet (Marosvásárhely), Baka Ákos (Kézdivásárhely), Panek Kati (Kolozsvár), Fazakas Ildikó (Marosvásárhely), Óvári Ákos (Budapest), Dipl.-Ing. Puskás György (Aach/Németország), Fazekas Árpád-Zoltán (Mezőbánd), Csuti Árpádné (Székesfehérvár), Soós Sándor (Kolozsvár), Katona József (Budapest), Demeter Erika (Szákelyudvarhely), Bodoni Etelka (Szováta), Balazs-Becsi Vilmos (Csikszereda), Rottenhoffer István (Püspökszilágy), Gulyás Orsolya (Göd), Kiss Zsuzsanna (Marosvasarhely), Orza Calin (Székelyudvarhely), Fazakas Irén Matild (Gagy.Hargita megye), ing. Lozsadi Lorand (Nagyszalonta), Györffi Katalin (Csiksyereda), Tar Csaba (Budapest,Kelenföld), Halmágyi József Attila (Régen), Benedekfi Szabolcs (Nyaradszereda), Kiss Zsuzsanna (Marosvasarhely), Varga Melinda (Sepsiszentgyorgy), Kovács Zoltán (Baté), Feleki Zita (Szekelyudvarhely), Lukács Zsolt (Székelyudvarhely), Hegedüs Zoltán (Celldömölk), Farkas Csongor (Nagyvárad), Tóthné Kiss Orsolya Réka (Székesfehérvár), Fazakas Levente (Sepsiszentgyörgy), Bak Márta (Kolozsvár), Greskó Zsuzsanna (Székesfehérvár, Palotai u. 17.), Ambrus Lajos (Stockholm), Gyulai Péter (Fejér vármegye), André Csaba (Gyimesközéplok), Puskás, Mónika (Gottmadingen, Németország), Csenki Mátyás (Szombathely), Csernáczki Csaba (Marosvásárhely), Csata Zsuzsa (Csikszereda), Szasz Brigitta (Jobbagyfalva), Csernáczki Emőke (Marosvásárhely), Finta Julianna (Felsőpakony), Dr. Boór Ferenc (8000 Székesfehérvár, Udvardi u. 34.), Herczeg Denes (Erdoszentgyorgy), Pósa Imre (Királyfiakarcsa 79, Dunaszerdahely, Felvidek), Tóth Bence (Diósd), Dr. Boór Ferenc (8000 Székesfehérvár, Udvardi u. 34.), Labancz Imre (Nyíregyháza), Kincs Gergely (Budaörs), Sütő Tünde (Marosvásárhely), Kocsis Elvira Éva (Nyíregyháza), Szabó Attila Alpár (Marosvásárhely), Gáspár Álmos (Iváncsa, Magyarország), Mészáros Mária (Budapest), Fórizs József (Sárkeresztes), Szabó Csaba (Kéthely), Harmath Mariann (Kéthely), Csipan Katalin Ilona (Nyaradszereda), Juhász Patrik (Kéthely), Minier Attila (9700 Szombathely), Máthé László (Székelyudvarhely), Berta Györgyné (Veszprém), Berta György (Veszprém), Fekete Gábor (Budapest), Piroska Erzsebet (Brassó), Puskás Melinda (Sepsiszentgyörgy), Szabó Csaba (Kéthely), Nagy Botond (Kolozsvar), Kovács Katalin (Cristuru-Secuiesc), Csóka Boglárka (Zilah), Szabó Csaba (Marcali), Ferencz Csiki Gabriella (Gyergyoszentmiklos), Vigh Orsolya (Kaposvár), Galambos Teodóra (Beszterec), Vigh Miklós (Kaposvár), Vigh Melánia (Kaposvár), ferenc szasz (marosvasarhely), Tamás Levente (Kolozsvár), Vigh Gitta (Nagyenyed), Mester István (Debrecen), Bogács Angyalka-Klára (Csikmadaras), Roman Marta (Kolozsvar), Lorincz Monika (Szentegyhaza), Uracs Miklós (Szeged), nagy andrea (Csikszereda), Modi Attila (Marossarpatak), Nagy Sandor Attila (Szolnok), Csiby Gyongyver (CSikszereda), Csedo Zoltan (Csikszereda), Monek Dávid (Szentgotthárd), Banga Zoltan (Marosvasarhely), Bányai Éva (Makfalva), Kacso Istvan (Szekelyudvarhely), Zsebe Ferenc József (Gyulafehérvár), vsss laszlo istvan (szovata), Bako Iren (Szekelyudvarhely), ferencz Lajos (Budapeswt), Veres Imola (peris), Zsebe Márta (Gyulafehérvár), Zsidi Kristóf (Budapest), Labancz Imre (Nyíregyháza), Bencze István (Nyíregyháza), Koszta Attila (Balanbanya), Mozes Imola (Marossarpatak), Szakács Péter (Székelyudvarhely), Györgyi Hajnalka (Sepsiszentgyörgy), Melkuhn Róbert (Sepsiszentgyörgy), Takács Lilla (Szentendre), Adorján Botond (Marosvásárhely), Juhász Gyula (Szabadka/Szerbia), Lajos Arpad (Marosvasarhely), Kántor Lajos Kristóf (Marosvásárhely), Balint F. Zoltan (Marosvasarhely), Gáspár Sándor (4488 Beszterec Petőfi utca 21.), Gyori Szabolcs (Marosvasarhely), Gyarmati Eszter (8200.Veszprém), Szakali Zsolt (Csikszereda - Seklerland), Szakács Zoltán (Sepsiszentgyörgy), Sófalvi Lajos (Székelyudvarhely), sándor attila (Budapest, Thököly út 138), Kopányi Sándor (Biatorbágy), Csikós Dávid (Nyíregyháza), Dénes Csaba (Székelyudvarhely), Tót-Harsányi Kata (Maglóg), Incze Hajnal Zsuzsanna (koronka), SANDOR DALMA (CSIKSZEREDA), Albert László-Róbert (Szováta), Tóth Rita (Gödöllő), Kosztándi Katalin (Nagyajta), Takács Kristóf (Piliscsaba), Farkas Rita (Szekszárd), Molnar Sandor (Cluj-Napoca (Kolozsvar)), Rácz Istvánné (Nyíregyháza, Kert u.32. 44000), Kolozsvar Laszlo (Marosvasarhely), Berde Katalin Agnes (Sepsiszentgyorgy), Dániel András (Piliscsaba), Suteu Zoltán (Marosvásárhely/Targu Mures), Répási Ágnes (Nyíregyháza), Rode Eniko (Csikszentsimon), orban csilla (szekelykeresztur), Vilisics Ferenc (Székesfehérvár. Mészöly G. 1.), Kiss Judit (Makfalva), ROZGONYI LAJOSNÉ (6600 SZENTES SOMOGYI B.U.3.B 2.7), bartos attila (szentegyhaza), Pap Cecilia (Székelyudvarhely), SZABO KINGA (Kolozsvar), Barabás Zsolt (Illyefalva - Ilieni 119), Mezei Karoly (Medgyes), Pap Zoltán (Székelyudvarhely), Kovács Zoltán (8640 Fonyód), Cseresznyés Szilamér (Barot), Drócsa Zsuzsánna (Székelyudvarhely), Czuppon Zoltánné (8200 Veszprém,Alkotmány u.13), Borbáth - Szőcs István (Sepsiszentgyörgy), Török Sándor (Lueta,), Szőcs Zoltan (Marosvasarhely), Vas Réka (Sepsiszentgyörgy), Éder Enikő (Arad), Palló Zoltán (Segesvár), Lázár Zsolt (Budapest), Borsos Pavel (Arad), Timár Zsolt (Budapest), Szalo Judit (Marosvasarhely), Rajki Otsolya (budapest), Lőrinczy Toth Erzsébet (2100 Gödöllő), Varga Norbert (Zilah), Kapás Ildikó (Székesfehérvár), leopold Rudolf (Kolozsvár), bariczveronika (csikszereda), Balázs Attila (Budapest), Ferencz Attila (Kézdivásárhely), Szabo Attila (Marosvasarhely), Marinka Roland (Nyíregyháza), Dr.Némethné Lőrinczy Julia-Anna (Gödöllő), pogácsás ildiko (nyíregyháza), Kóder Ádám (Nyíregyháza), Szász Attila (Marosvásárhely), Jánosi Csanád (Csíkszereda), hegyes kinga (nyíregyháza), Lőrinczy Erzsébet (London), Szepesi Katalin (Marosvásárhely), Simó Ilona (8200 Veszprém, Magyarország), Kiss Zsuzsánna (Székelyudvarhely), Teleki Attila (Szováta), Szarka Tanaszi Melinda (Nyaradgalfalva), Csécs Emese (NYÁRÁDSZEREDA), Albert Izabella (Ercsi), Raduly Andras (Marosvasarhely), Kovács Aliz (Simontornya), Borbély Viktória (Temesvár), Poós Zoltán (Budapest), Marton Csilla (Nyaradszereda), Vigh Péter (Budapest), Juhász Judit (Budapest), Olah Hilda (Malnasfurdo), Imreh István (Sepsiszentgyörgy), Boros Bela (Csikszentdomokos), Martí Tibor (Budapest), Toth Szabolcs Barnabás (Sepsiszentgyörgy), Bordy Elod (Marosvasarhely), Hegyi Orsolya (Ugod), Németh Attila (Sajószentpéter), Márton Attila (Székely), Mihály János (Lövéte), Simon Boglárka (Marosvasarhely), Dr Fektiné Marianne (8000 Székesfehérvár, Selmeci u. 22.), Pekter Anita (Toronto), Válóczi Ágnes (Tata - Magyarország), MÁTRAY LÁSZLÓ-GYULA (TEMESVÁR), Armando Nuzzo (Budapest), Horváth Gábor (Mosonmagyaróvár), Pásztor Gyöngyi (Kolozsvár), Jusztin Péter (Rimóc), Kercsó József (Székelyudvarhely), Tanko Melania (Csikszereda), Brassai Csaba (Chicago , USA), imre laszlo (Gyergyoszentmiklos), Ferencz Katalin (Szentegyhaza), Brassai Terez (Chicago , USA), Foris Eva (Nyaradszereda), Guitman Barnabás (Piliscsaba (HUN)), Tassi Csilla (Nyíregyháza), Fakan Gézáné (Tatabánya), Szekeres Csilla (Budapest), Fakan Beáta (Tatabánya), Mikita Alexandra (Magyarország), Kocsis Zoltán (Kézdivásárhely), Sárecz László (Székesfehérvár), Kispál Ágnes-Evelin (Sepsiszentgyörgy), pepela paul (Marosvasarhely), Szakacs Tunde (Marosvasarhely), Ivácson András Áron (Sepsiszentgyörgy), Szeles mária (Budapest), Bajkó Zoltán (Pálmonostora), Nemes Nándor, dr. (H-8200 Veszprém, Baláca u 65), Agoston Zsolt (Oradea), Fekete Sándor (Marosvasarhely), Csoma Zoltán (Budapest), Uhel Péter (Budapest), Márkus István (Marosvásárhely), Lörinczy Erzsébet (2100 Gödöllö), Vig Ágnes (Százhalombatta), nika izabella (brasso), Brayer János (Balinka), Jáni Imola (Budapest), Kalló Klára (Bodajk, Magyarország), Wollitzer Tamás (Magyarország, Esztergom, 48-as tér 6.), Nagy Rita Ilona (Fényeslitke), Nagy Katalin (Fényeslitke), Pek Zoltan-Andras (Nagyvárad), Fekete Miklós (Kolozsvár), Molnár Karola (Budapest), Dr. Szitányi György (Gödöllő-Máriabesnyő), Nagy Zsigmond (Gyergyóditró), Orbán Botond (Marosvásárhely), Simó Attila (Marosvásárhely), Gombos Katalin (Szombathely), Becze Árpád (Csíkszereda), Kocsis Mónika (Mátészalka), Szente Anna Mária (Budapest), Veress Ilka (Kolozsvár), Horváth Attila (Kecskemét), Lőrincz Lajos (Székelyudvarhely), Pap-Tuka Boglárka (Budakeszi), Simo Gyorgy (Marosvasarhely), Pálinkás Bulcsu (Szászrégen), Pagony Péter (Körmend), Márkus Ágnes (Marosvásárhely), Balogh Noémi (Nyárádszereda), Gergely László (Székelyudvarhely), Meszlényi Tamás (Budapest), Rétfalvi Balázs (Perenye), Szilagyi Akos (Barot), Witman Attila (1115 Budapest, Bartók Béla út 131/A), Gyurákovics Andrea (Budapest), Morvay Ildikó (Tiszavasvári), Melega Anikó (Szombathely), Bedö Miklós (Göteborg), Magyar Endre (Budapest), Melinda Szallos (Kolozsvar), dr. Magyar István Lénárd (Budapest), Horvath Attila Tibor (Marosvasarhely), Vásárhelyi Enikő (Marosvásárhely), Szaszovszky Ágnes (Budapest), Forrai iLDikó (Marosvásárhely), Tokes attila (Csikszereda), Feher Agnes (Tatabanya), Kátay Imola (budapest), Szijártó Éva (Piliscsaba), Kiss István (Fonyód), Balogh Gergely (Budapest), Torzsa Sándor (Brassó), Szekely-Benczedi Laszlo (Nyaradszentmarton), Rázsi Abigél (Keszthely), Borsos Edit (22850, Norderstedt,Dahlienstieg 66), Dioszegi Mária (Budapest,(volt nyárádszeredai)), dr. Kovács Balázs (Érsekvadkert), Lipták Dániel (Szeged), Biro Zsigmond Sandor (Nyaradszereda), Boros László (Tiszasas), Szilagyi Barna (Marosvasarhely), Tánczos Réka (Nyárádszereda), Nagy Tamás (7400 Kaposvár), Rácz Gergely (Révkomárom), Szabo Attila (Negyfalu), Laszlo Dora (Budapest), Melkuhn Andrea (Sfantu Gheorghe), Laszlo Arpad (Magyarorszag), Farkas Noemi (Marosvasarhely), bodo csilla (nyaradszereda), Dr Fél Pál (Dombóvár), Dósa Árpád (Kibéd), Kiss János (Székesfehérvár), Bereczky Boróka (Budapest), Szádoczki Bálint (Rád), Dr.Linczényi Endre (Budapest), Zólyomi Mónika (Nagybacon), Xantus Zsolt (Kolozsvar), Jávor Miklós (Piliscsaba), Zilahi László (Szentendre), Pap Palne (Budapest), Oberth Mária (Budapest), Hete Barbara (Velence), Somogyi Csaba (Szolnok), Palko Izabella (Marosvasarhely), Fülöp Szabolcs (Székelydálya), Májerné Karacs Mária (Magyarország), Berinszki János Attila (Pilis), zsolnai istván simontornyai képviselő (simontornya), Benedek kováts Zsuzsanna (Fehérgyarmat), Albert Emese (Veszprém), Benedek Kováts Jenő (Fehérgyarmat), Karácson Zsolt (Szeged, Magyarország), Varga Béla (Fehérgyarmat), Dr. Kováts Lajos (Fehérgyarmat), Waum Peter (Szekelyudvarhely), Dr. Kováts Lajosné (Fehérgyarmat), DR. Benedek Kováts Emese (Nyíregyháza), Németh Márton (Budapest), Szőcs Andrea (Miercurea Ciuc), Németiné Benedek-Kováts Orsolya (Bonn), Kápolnai Hajnal (Budapest), Németi Nándor (Bonn), Dücső Boglárka (Budapest), Kápolnai Sándor (Budapest), Schmidt Áron (Budapest), Szekacs Eva (Budapest), Kocsis Ilona Lívia (Arad), Kajdon Tamás (Budapest), Nagy-Ferenczi Aba (Budapest), Kollár Levente (Piliscsaba-Klotildliget), Magulya Zsuzsa (Székesfehérvár), Szász Judit (Dánfalva, 1A), Batzán Emese Emőke (Marosvásárhely), Batizán Márton (Marosvásárhely), Székely Melinda (Dunakeszi), MÉSZÁROS ZOLTÁN (MARGITTA, BIHAR MEGYE), Nagy Lászlóné (Veszprém), MÉSZÁROS CSONGOR (BUDAPEST), Kárász Kristóf (Eger), Fülöp Lenke (Székelyudvarhely), Bardocz Béla (Sepsiszentgyörgy), Aszódi Éva (Budapest), Barti Levente (Sepsiszentgyörgy), Szabó Enikő (Marosvásárhely), Oltványi Gábor (Szeged), Szabó Zoltán Loránd (Marosvásárhely), Vincze Andras (Marosvásárhely), Szabó Matild Hajnal (Marosvásárhely), Jakab Anna (Sepsiszentgyörgy), Lérántné Kovács Rozália (Zalaegerszeg, Hungary), Katai Melinda (Marosvasarhely), Böröndi Lajos költő (Feketeerdő), Ütő Gusztáv (Sepsiszentgyörgy), Portik-Bakai Zsuzsa (Budapest), Máthé Zoltán (Csíkszereda), Máthé Klára (Csíkszereda), Szasz Hunor (Szekelyudvarhely), Házy Bakó Eszter (Brassó), Szabó József (Marosvásásrhely), Radu Agnes (Csernaton), Mátyás Ferenc (Nagypeleske), Dr Bertók Szabolcs (Balatonszőlős), id. Vaszi Árpád (Betfalva, 64), Palotay Pálma (Pécel), Bognár Renáta (Budapest), Horváth Zsolt (Budapest), konrad-toth hajnal (wörth am rhein), Marton Tibor (Kecskemét), Horváth Anikó (Székelykeresztúr), Szilágyi Szabolcs ((Cernat)Csernáton), Hajdú Réka (Budapest), Sebestyén Zsuzsanna (Székesfehérvár), Kis József (Budapest), Szepesi László (Hajdúböszörmény), Gábor Levente (Marosvásárhely), Debreceni János (Debrecen), Gergely Gyopár (Nyárádszereda), Csillag Mónika (Budapest), Dr. Fullajtár Borbála (Eger/Brassó), Simon András (Örkény), Nagy Gyongyi Katalin (Székesfehérvár), Nita Cristian (Szentgyorgy), Kozmács István dr. (Kecskemét), Kiss Judit Ágnes (Budapest), Sipos Hajnalka (Marosvásárhely), Fodor Katalin (Csikszereda), Ary Jonathán (Vámfalu), Szepesi Béla Sándor (Budapest), Tóth Károly (Felsősófalva), Kulinyák Andrea (Alsónémedi), Kovács Attila (Miskolc), Varga Zita (Csikszereda), Dr. Körmendy Szabolcs (Kalocsa), Szatmári Zsuzsanna (Marosvásárhely), BothRamona (Csikszereda), Molnár Csaba (1144 Budapest), Dániel Réka (Piliscsaba), Demeter Éva (Szentegyháza), Szabo Krisztina (Kezdivasarhely), császár jános (gyulakuta), Dr.Erdélyiné Máté Ilona (Fehérgyarmat, Hungary), Lászlóffy Enikő Nóra (Kolozsvár), Szasz Iren (Marosvasarhely), Laczko Aron (Kezdivasarhely), Dr. Perényi Ádám (Szeged), Csiki Botond-Attila (Budapest), Csiki Ilona (Budapest), Márkus Zsuzsanna (Nagyvenyim), Csiki Timea (Budapest), Kiss Annamária (Lajosmizse), Szenegeto Maria (Sepsiszentgyorgy), Bakos-Mihály Károly (Csíkszereda), Pálinkás Ágnes (Kiskunhalas), Lehoczky Ildikó (Budapest), Szabó Margit (Kovászna), Demeter Zoltán (Esztergom), Majer Zsuzsanna (1181 Budapest, Szélmalom u. 7.), Pálinkás Gyula (Kiskunhalas), Pálinkás Attila Csaba (Maglód), Zsoldos Marta (Darmstadt), Demeterné Gabriella (Lábatlan), Marton Hunor (Nyárádgálfalva), Bíró Koppány Ajtony (Csíkszentimre), Laczkó János (Kárpátalja), Damó istván (Kecskemét), Novák Csaba (Székesfehérvár), Toth Katika (Marosvasarhely), Verestoi Eniko (Szekelyudvarhely), Süveg Dezső (Kiskőrös), Antal Jozsef-Istvan (Szentegyhaza (Vlahita)), Dán-Marton Ibolya (Marosvásárhely), Mátyás Botond Hunor (Nagykanizsa), Erdős Kristóf (Budapest), Gubacsi Imre (Kecskemét), Mátyásné Kovács Ildikó (Nagykanizsa), Illyes Gellert (Miercurea Ciuc), Udvari Eniko (Dicsoszentmartom), Erdős Kristóf (Budapest), schneider bernhard (stuttgart), Varga István (Fülöpszállás), Váradi Andrea (Szeged), Kiss Jenőné (Zamárdi. Magyarország.), Baloghné Sebők Márta (Ostpreußenstraße 5, 76228 Karlsruhe, Németország), Borcsa Imola (kezdivasarhely), Szabó István (Kunhegyes), Fülöp Erika ((Galgagyörk,Magyarország)), Tóth Sándor (Nyíregyháza), Dr. Pongrácz József (Kecskemét), Zobay Katalin Ágnes (Miskolc, Hungary), Dr. Greminger Márta (Kecskemét), Genevieve Kent (Austin, Texas, U.S.A.), Németh Viktor (Gyömrő), Lelkes Ágota (Székesfehérvár(Hungary)), Bencze Edit (Szekelyudvarhely), Budahegyi László (Székesfehérvár(Hungary)), Buzogány Árpád (Gyulakuta), Molnár Jenő (Győrladamér), SÜTŐ LAJOSNÉ (Kiskunfélegyháza), Szűcs Tünde (Kecskemét), Szentkúti Erzsébet (Pásztó), Printschler Endréné (Kecskemét), ifj. Tiffán Zsolt (Villány), Sereg Mariann (Bőcs), Antal András (Temesvár), Nemet Iván (Sopron), Fulop Ildiko (Nagyvárad ( Oradea)), Péter Eszter (Szentkatolna), Balint Laszlo (Csikszereda), Mayer Péter (Solt), Forgács Tünde (Miskolc), Bereczki Csaba (Hajdúböszörmény), Dr.B.Tóth Mihály (Szekszárd), Könnyű Istvánné (Vecsés, Dobó Katica u.5.), hejjas istvan (kecskemet), Fridrik Róbert (Kunhegyes), Bodó Béla (Székesfehérvár), Kiss Péter (Kecskemét), Juhász Marianna (Tiszagyenda), Fábián Csongor (Zalaegerszeg), GAÁL TAMÁS (BUDAPEST), Ertdős Péter (1029 Budapest Táltos u. 2. magyarország), Markovits Ladislau (Oradea ; str Iza 19 ,S4, sc B, ap 40), nagyi tibor (New York , USA), Ónodi Zsuzsanna (Veszprém), Némety Ferenc (Székesfehérvár), Máthé Ildikó (Székelyudvarhely), Harangozó Erzsébet (Szentendre), Somogyi Tamás (Budapest), Szijártó István (Piliscsaba), Dr. Mélász-Szigetvári Ottó (Sopron), Almásiné Nagy Réka (Pécs, Magyarország), Szénási Katalin (Kecskemét, Másia utca 15), Fejer-Kiraly Agota (Gyergyocsomafalva), Almási Christian (Pécs, Magyarország), Téglás Gábor (Veresegyház), Bodó Péter (Kiskörös), Vinkó Zoltán Tamás (Baja), Balazs Emese (Szentegyhaza), Kicsid Gergely Istvan (Kovászna), Bischof Péter (Veszprém), Umstadt Katalin (Érd, Bagoly u. 53.), Hajdú Ferenc (Dunakeszi), Benkő Dániel (Budaörs), Orbán Attila (Nyárádszereda), Ráduly Rozália (Nagykőrös), Szentpéteri Zsigmond (1214 Budapest, Merkur u. 9.), Cseresznyes Emilia (Barot), Hajagos Ágnes (Kecskemét), Karasszon Dezső (Debrecen), Buna Laszlo - Levente (Brasso, Negyfalu), Oláh Adrienn (Szombathely), Karasszon Dezső (Debrecen), Kulich Júlia (Budapest), Bagi László (Budapest), Cserjés Tamás (Nyíregyháza Magyarország), Gátas János (Sopron,Magyarország), Tolnai József (Nyíregyháza), Muller Anna (cambridge), Cseh Ferenc (Szántód Magyarország Rigó ut 5), Orbán Bereczki Hajnalka (Budapest (Jobbágytelke)), Zsiga Etelka (6900, Makó, hunyadi utcs5/12), Pajer László (H-6064 Tiszaug, Rákóczi F.u. 74.), Szűcs István (Budakalász), muller Robert (cambridge), Völgyiné Bujdosó Tímea (Sopron), Dukrét Géza (Nagyvárad), Dukai Róbert (Magyarsarlós/ Anyaország), Torma Mária (Kecskemét), Némethy László (London), szabo erika (gagy hargita), Ráduly Attila (Kézdivásárhely), Némethyné Bodonovich Katalin (London), Damó Réka Judit (Budapest), Csűrös Ágnes (Budapest), Császár Ildikó (Csikszereda), Eőri Kálmánné (Kecskemét.Tinódi u.29), Szekely Istvan (Dicsoszentmarton), Horváth László (Budapest), Deák-Nagy Csilla (Budapest), Lakatos Marianna (Körösladány), Dakó Vivien (Marcali), Sárosi Edit (Budapest), Illés Tamás (Székelyudvarhely), Szilágyi Nándor (Csomafalva/Marosvásárhely), Deák Anikó (2473Vál Arany János u. 26), Szabó Imre Ferenc (Szentkirály), Sárosi Attila (Budapest(Nyárádszereda)), Gönczi Andrea (Budapest), Dakó Enikő (Marcali), Tőkés Antónia (Kovászna, Kovászna), Szikszai Péter (Csikszereda), Dakó Zsanett (Marcali), Deme Molnar Jozsef (Varad Szentmarton), Gombás Gábor (Szombathely), Salló Szilárd (Csikszereda), Kiss Koppány (Budapest), kis laszlo (8 promenade de la pastorale, SolliesPont, Franciao), Csikós Péter (Sopron), Szekely Annamaria (Marosvasarhely), Márkos Eszter (Marosvásárhely), Jakab István (Marosvasarhely), stumer laszlo (uj zimand arad), Kajtor János (Csobánka), Feyér Zoltán (Kecskemét), Gálfi Gergely (Zsámbék), Kászoni Tímea (Marosvásárhely), Kovács Győző (Mohács), Bégány Réka (Tinnye), Gálfiné S. ildikó (Zsámbék), Sorbán József (Székelyudvarhely), Hidi András (Maros megye,Vámosgálfalva), Balo Robert (Szekélyszáldobos), Kelemen László (Budapest), sonn andrea (százhalombatta), Bálint Zita (Csikbánkfalva), Suba Noémi (Marosvásárhely), Szekely Dalma Evelin (Dicsoszentmarton), Kovács Tibor (Lukácsháza), Szekely Edith-Andrea (Dicsoszentmarton), Koszta Enikő (Felcsút), Borka Emese (Marosvasarhely), Csorba Attila (Gyergyószentmiklós), Szabó Zsolt (Budapest), Bedo Orsolya (Sepsiszentgyorgy), Szász Enikő (Kolozsvár), Joó András (Sepsiszentgyörgy, Székelyföld), Tarcza Lívia (Fót), Pné Hevér Sz. Mária (Kecskemét), Karpati Laszlo (Johannesburg), Székely Róbert (Sepsiszentgyörgy), Bolfán Róbert (Szombathely), Szigethi Dalma (Pécs), ifj. Szigethi Gábor (Vajszló), Szigethi Laura (Budapest), Maka Noémi (Maklár), Nagy József (Budapest), Nagy Attila (Nyaradszereda), Bartha Lóránd (Sepsiszentgyörgy), Burdohány Balázs (Budapest), Dr. Nardai László (Székesfehérvár), Miklósvölgyi Csaba (budapest), Pallinger Ágnes (Budapest), Balog Csaba (Marosvasarhely), Petránné Sütő Katalin (Pásztó), Braxatoris György (H-2700 Cegléd Arpad u. 23A Hungary), Toth Ferenc (Marosvasarhely), Tokes Erzsebet (Marosvasarhely), Szekeres Szabolcs (Sepsiszentgyörgy), Biró Andrea (Sepsiszentgyörgy), Jákli Viktor (Dunaföldvár), Dobai Jeno (Bradenton), Bakcsy Tünde (Csíkszenrmárton), Ernest Fulop (California), Kernné Mihácsi Melinda (Szombathely), Maria Fulop (California), Ferencz Ágnes (Budapest), Kele Attila (Lajosmizse), Asbóth Tamás (Celldömölk), Kele Attila (Lajosmizse), Nagy Pál (Székelyudvarhely), kovács fruzsina (szeghalom,dózsa györgy út 69), Nemes András (egervár), David Hirsch (Yerusalim, Israel), Maria Valeria Polyak ((Toronto, Canada)), Zoltan Polyak (( Toronto, Canada)), Daróczi Lajos (3300,Eger), Bató István (Szentegyháza), Geiszt Mátyás (Balatonboglár), Szegedi Gáspár (Segesvár), Brebovszky Anita (Orosháza), Olasz Maria (Hamilton-Kanada), Takács Gábor (Szombathely), Jánosi Szerén (Marosvásárhely), Nógrádi László István (Szeged), Szilvácsku István (Szekszárd), drKruppa Ilona (Szekszárd), Beke Tamás (Algyő, Csongrád megye, Magyarország), Székely János (Kolozsvár), Székely Csilla Katalin (Kolozsvár), Székely Katalin (Kolozsvár), Székely Sarah (Kolozsvár), Győrfi József (Bonyhád), Bánhegyi Zoltán (Toronto, Kanada), Kovács-Kendi Lehel (Székelyudvarhely), Németh László (Kecel), Balazs Erzsebet (Tg.Mures, str.Al.Cornisa nr.30/17), Gábor Tamás Attila (Gyimesfelsőlok), Varga Melinda (Marosvásárhely), Damó Csaba (Csikszereda), Tóth István (Székelylengyelfalva), Emma Braxatoris (Adliswil, Svajc), Matyas ildiko (Marosvasarhely), Kakas Zoltán (Sepsiszentgyörgy), Horváth Vilmos (Sárkeresztes, Kölcsey u. 19.), Szőke György (Sepsiszentgyörgy Sf.Gheorghe), Fűlőp Sándor (Gyergyócsomafalva 1506 szám), Egri István (Kolozsvár), Braxatoris Judit (1122 bp. Városmajor u. 66.), Marton Réka (Marosvásárhely), Belfenyeri Laszlo (Marosvasarhely), Kispál Zoltán (Montreál), Szőcs Ildikó (Marosvásárhely), Benedek Judit (Tg Mures Bul 1 dec 1918 122/15), Erdei Ildikó (Temesvár), orban barra gabor (M. Viteazul 2/3 C 11 sepsiszentgyorgy), Benedek lászló (Tg Mures Bul 1 dec 1918 122/15), HUszti Erzsébet (Székesfehérvár), Ferenc Laszlo (SzekelyUdvarhely), Szabó István (6000Kecskemét), Fodor Erzsebet (Livezeni Al.Soarelui nr.23), Simon Károly (Bicske 2060 Hunyadi u. 50 Magyaroaszág), Széman Rózsa (Szilágysomlyó), Komsa József (Szatmárnémeti), Dr. Kádár Brigitta (Fehérgyarmat), Berde Laszlo (Fenyed 210 szam), Fekete Julia (Sepsiszentgyörgy), Gál István Tamás (Marosvásárhely | Tîrgu Mureș), Máté Ágnes (Sepsiszentgyorgy), Peres Krisztina Kinga (Varhegy, Hago ut, 114 szam), Szurkos Geza (Marosvasarhely Romania), Föcze Zsolt Antal (Csikszereda), Karacsonyi Pal (Marosvasarhely), Szabó Mária (Budapest), Szekely Kinga (Marosvasarhely), Farkas Krisztina Julia (Korond), Kucsvan Arpad (Marosvasarhely), BOD SUSANA ANA (MAROSVASARHELY BORSOS TAMAS 17), Tóth Gábor (Monor), Galicz Hilda (Maroskeresztur), Kiss Zsuzsanna (Backamadaras), Trendler Jozsef (Nagyvarad), Székelyi Diána (Baja), Petres Károly (Csíkmadaras), Ricsóy Béla (Budapest Attila út 127), Vass Zoltán (Nyíregyháza), Ambrus Katalin (Budapest), Török Zoltán (Gyergyószentmiklós), Szabóné Üveges Noémi (Bocskaikert), Málnási Levente (Csíkszereda), Farkas Tibor (Nagykanizsa), Hudea Petra (Mezőfény), Szűcs Orsolya (Nagyvárad), Vitéz Zoltán (Sopron), Kovács Veronika (Kecskemét), Muller Annamaria (Nagyvarad), Mészáros András (Nagykőrös), Wellmann-Szőcs György (Marosvásárhely Baszterce utca 7. sz.), Herczeg Attila (Marosvásárhely), Orosz Timea (Debrecen), Herczeg Kinga Zsófia (Marosvásárhely), Trif Erika (Kolozsvár), Orosz Sándor (Fehérgyarmat), Nagy István (Sepsiszentgyörgy), Burján Árpád (Sopron, Magyarország), Dr.Kőváry György (Zirc), Székely István (Kolozsvár), Fűrész Tibor (Székesfehérvár), Székely Gabriella (Csíkszereda), Jakab Melinda (Kolozsvár), Mihály Tamás (Budapest, (Magyarország)), Szasz Karoly (Zürich Svajc), Szilfainé Lukács Aranka (Budapest), Lendvay Elemér (Budapest), Jancsó Péter (Sopron), Géczi Gellért (Négyfalu, Brassó), Tompa Gézáné (Csepreg, Magyarország), Sás Márta (Arad), Lendvay Gábor (Budapest-Magyarország), Vas Francisc (Velence,Magyarország), Kócs Gergely (Szigetcsép), Tóth László Miklós (Csíkszereda), Vas Monica (Velence,Magyarország), Tokes Szidonia (Marosszentgyorgy), Vas Ferenc Krisztián (Velence,Magyarország), Gecse Ferencné (Sárospatak), Egyed Csilla (Kecskemét), Mózes Pál (Nagyvárad), György Mária (Budapest), Vas Caba Levente (Velence,Magyarország), Szasz-Fabian Jozsef (Sepsiszentgyorgy), Barabas Zsuzsanna (Kolozsvar), Nagy Julianna (Szomód Magyarország), Szabadka Attila (Szomód Magyarország), Dimeny Ottilia (Marosvasarhely), Czilli Balázs (Kovászna), Szanyóné Lóki Gabriella (Alsónána, Magyarország), Dr.Rekasi Jozsef (9090 Pannonhalma, Var 2.), Orbán Ferenncz (Kolozsvár), Nagy Geraldine (Arad, Ceahlau 30), Székely Tas (Csikszeereda Fenyo utca 9/A C/14), Rácz Szilvia (Budapest), Matyas Krisztina (Satu Mare), Laszlovszky Katalain (Budapest), Fehér Tünde (Szombathely), Gődér Sándor (Nagyvárad), Szücs Peter (CH / 8965 Berikon), Sztuflák Ede (Nagyvárad), Pálfi Imola (Székelyudvarhely), Mátyás Szabolcs (Debrecen), Murzsa Tamás (Budapest), Fülöp Attila (Velence, Vörösmarty u. 59), kiss nikoletta (Kolozsvár), Sztuflák Mónika (Nagyvárad), Kovács György (H-2083 Solymár Kazinczy u. 22), Kuti Dalma (Marosvasarhely), Dr. Barva Attila (Miskolc), Pálfi Péterné (6720 Szeged Jókai u. 7 Magyarország), Dr.Halász Zoltán (Lévárt (Felvidek)), Nagy-György Tamás (Temesvár), Nagy Valeria (Leiden, Hollandia), Sherwin Neira (Leiden, Hollandia), Olajos Sándor (Kecskemét), Ungvári Márton (9700 Szombathely), Pál Béla (Budakalász), Szilva Imre (Edelény), Dimén Tünde (Székelyudvarhely), Angyal Gábor (Budapest/Magyarország), Gődér Sándor (Nagyvárad), Kasler Magda (Marosvasarhely), Gál Andrea (Marosvásárhely), Jeney Gábor (Kalocsa, Asztrik tér 5.), Molnár László (Kecskemét), Bereczki Emese (Budapest), Sztrányay Csaba (Budapest), Mátyás Vajk (Nagykanizsa), Krokovay Marcell (Dunaújváros), vincze László (Kolozsvár), Simon Elisabeta (Brasov), Vincze Csilla-Mária (Kolozsvár), Gergely Eszter (Budapest), Molnár László (Kecskemét), Fekete Márta (Sepsiszentgyörgy), Lázár Hajnalka (Csikszereda), Kurkó Cecilia (Szíkszentdomokos), Hajós Edina Mária (Budapest), irinyi Irinyi Péter (Budapest), Perkovátz Tamás (H-9400 Sopron, Széchenyi tér 12.), Ölvedi Tamás (Szováta), Bogdan Robert (Dubai), Seebauer Tibor (Budapest), Simon Etele (Rudabánya), Bauer Máté (Szatmárnémeti, Erdély), Bokor Andrea (Marosvásárhely), Szilard (marosvasarhely), Simon Etele (Rudabánya), Pályi Gabriella (Dunaharaszti), Kiss Iren (Backamadaras), Csíki Emőke (Rudabánya), magyar matyas (marl nemetorszag), Nagy Réka Brigitta (Marosszentgyörgy), Cselőtei Attila (MAgyarország Fót), Magdó János (Négyfalu str. Avram Iancu 17), Tóth-Harsányi József és Klára (Székelyudvarhely), Fodor-Arus Tunde (Szekelykeresztur), György Mária (Budapest), Csóbor Renáta (Szombathely), Györke Tímea (Pilisszentiván), Fejér Király Gergely (Gyergyócsomafalva), Miklós Gábor (Budapest), Marton Ilona (Szolnok), Szabados András (Bp 1078 Murányi 11), Berze György (Székely Udvarhely), Feichter Erzsébet (Békéscsaba), László Hajnalka (Csíkszereda), Dániel Ferdinánd (Szentegyhaza), Orban Andras (Szekelykeresztur), Rózsa Judit (Budapest), Ferencz Jozsef Robert (Marosszentgyorgy), Szantner János (Tamási), Szasz Hunor Attila (Marosvasarhely), Újvárosi Katalin (Székelyderzs), Demeter Sándor Loránd (Székelyderzs), Kádár Edit (Bibarcfalva), Hargitai Szabolcs (Nyíregyháza), Kópis Andrásné (Budapest, Magyarország), Lőrincz Magor (Nagyenyed), Balázsi István (Budapest), Bojtor Zoltán (Tokodaltáró (Magyarország)), Bajusz Tünde Katalin (Aiud), Blága Tibor (Oradea), András Angéla (Gyergyószentmiklós), Horváth Olivér (Budapest), Turi Angela (Milano), András János (Gyergyószentmiklós), Petre Zoltan (Odorheiu Secuiesc), András Erzsébet (Gyergyószentmiklós), Nagy Tünde (Csikszereda), Gall Eniko (Akosfalva), Donath Zsofia (Marosvasarhely), Pataki Miklós (Csobánka), Baranyai Dániel (Pétfürdő), Kovács Péter Pál (Kecskemét), slezsák laci (budapest), Kovács László (Marosvásárhely), Sólyom Szilvia (Budapest XX.), Szedlák Ferenc (Budapest), Sályi Lőrinc (Budapest), Szabó Ferenc (Kovászna), Gáspár Csaba (Kovászna), Csomós András (Kovászna), Völgyi Pàl (Bern, Svàjc), Vida Ödön (Kovászna), Vida Erzsébet (Kovászna), Fráter Zoltán (Budapest), Kiss Éva (Szeged), Szaniszló Zsófia (Budapest), Andrei Katalin (Szentegyháza , Hársfa u 26/B/11), Féderer Zénó (Mezőcsát, Kiss József út 6. fsz. 4.), Dr. Ginál Rózsa (Mezőcsát, Kiss József út 6. fsz. 4.), Pap Melinda (Marosvásárhely), Bálint Ferenc (Sárosd), Vadas Ákos (9400 Sopron csengeri u 9), Novográdecz Mária (Nagyatád), Nándori Edit (Budapest), Constantinescu Krisztina (Kolozsvar), Imre Annamaria (Homorodkaracsonyfalva-Recsenyed), Öhler Zoltán (Budapest), Gáspár Benő (Kecskemét), Joo Lorand (Szekelyudvarhely), Medvegy Anna (Szeged), Virlics Katalin (Athens, GA), Torok Katalin (Marosvasarhely), Sandu Timea (Arad), Csathó Gábor (Érd, Magyarország), Pero Zsolt Attila (Szentpal), Sandu Roland (Arad), dr. Hőrcsik Lajos Kálmán (1043 Budapest, István út 5. VI./35.), Dr Gombos Gertrud (Nemetorszag Augsburg), Jammernegg Timea (Szombathely), Tamas Istvan (Szentegyhaza), Gyenge Károly (Budapest), Felvinczi Gyozo (Marosvasarhely), Porgánszki Éva (Felsőbánya), Bálint Mária-Magdolna (Sz.udvarhely, Attila utca, 5 sz.), Diaconu Robert (Kezdivasarhely), Réman Orsolya (marosvásárhely), palko istvan (csikszereda), Orbán Árpád (Székelyudvarhely), Sztrányai György (8174 Balatonkenese), Albert Bernadett (Budapest, Magyarország), Szabó Tünde Boglárka (Magyarország), Ban E.Péter (Düsseldorf), Ban Irene (Düsseldorf), Edwin Varga (Zürich), Dr.Berkovits Csaba (Szeged), kanya gyula (batiz(SATU MARE)), Török Tamás (Berettyóújfalu, Magyarország), Edwin Varga (Zürich), Török Tamás (Berettyóújfalu, Magyarország), Kátai Fanni (Nyárdsyereda Hajnal utca 12), Buga Jakab (Kiskunhalas), Bugyi János (Fót), Mihálykó László (Székelyudvarhely), Márton Melinda (Szentegyháza), konglovits eva (nagykaroly), Fecsó-Zsuga Ágnes (Debrecen), Moldován Béla (Melbourne/ Ausztrália/), Mida Gábor (Miskolc), Borbély Enikö (Csikszereda), Bálint Jolán (Székelyudvarhely), Csiki Gabor (Kapolnasfalu hsz:713 Hargita megye), Szabó Réka (Marosvásárhely), Orbán Csaba (5200 Törökszentmiklós, Ifjúság út 5.), Balázs Bandi Levente (Kovászna), Székely Zsuzsanna (Nyàràdszereda), Fehér Gabriella (Kolozsvár), Jancsi (Marosvasarhely), Vass-Eysen Ervin (Méntelek (magyarország)), Varró István (Marosvásárhely), Apáthy László III (Englewood, FLorida USA), Balogh Dániel (Budapest), Hankó Ádám (Veszprém), Székely Enikő (Csíkszereda), Szabó-Györke Zsombor (Csíkszereda), Tarr Margit (Kolozsvár), Kiss János (Szováta), Sólyom János (6050 Lajosmizse, Attila u. 4.), S.Szabó Edith (Brassó/Brasov), Török Béláné (6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 93.), Szente Hunor Laszlo (Marosvasarhely), Fekete István (Marosvásárhely), Pardi Evelin (Nagyvárad), Bardóczy Réka-Viola (Marosvásárhely), Török Béla (6050 Lajosmizse, Alsólajos 102.), Benczédi Levente (Székelyudvarhely), Csiszar Anna (Marosvasarhely), Illyés Zoltán (Szentegyháza), SZUNYI MIHÁLY (Söpte,Kossuth ut 71), KULCSAR ENIKO (Pàrizs - Franciaorszàg), Krajnyak ENDRE (49 Dickens Rd , North Brunswick , Nj . USA), Szegedi Zoltán (Marosvásárhely), Szucs Kinga (49 Dickens Rd , North Brunswick , Nj . USA), Burjan Gabriella (Brassó), Varga Szabolcs (Sepsiszentgyörgy), Máté Krisztián (Szombathely), Birtalan Ildikó (Kecskemét), Birtalan Tamás (Kecskemét), FAZAKAS ELZA (CSÍKFALVA), Atzél Kinga (Budapest), Szekely Zoltan (Marosvasarhely), Engi Attila Sandor (Marosvásárhely), Erdélyi Imola (Svédország, Karlskrona), Tóth Imre (Kecskemét), Kőmives István (Gyulakuta), Zsigmond Zsuzsanna (Marosvasarhely), Burány Kovács Erika (Újvidék), Csizmadia Attila (Székelyudvarhely), Fanó Magdolna (Magyarország Csömör Kálvária u. 13/a), Biro Sandor (Temesvar), Gőgös Emil (Tét Csonka-Magyarország), Salamon Márk (Nyírpazony), Burány Námdor (Újvidék), Kiss Törék Ildikó (Nagyvárad), László Ella (SzSztmiklós), Magyarosi Erika (Székelyudvarhely), Czinki Szabolcs (Nagykanizsa), Török- Lázár Anna (Lövéte), János Mihály (Csíkszereda), Baráthné Lőrinczy Orsolya (Gödölló), Cseh János (Dömös), Vargha Noémi (Marosvásárhely), Vass Attila (Marosvársárhely), Miklós Júlia (Kaposvár), Lajtai László (Zalaegerszeg Gasparich Márk u. 12.), Varga Gyula (Marosvasarhely), Pretsch Judith (Uetikon am See, Svajc), Szekely Csilla (Romania), Jakab Orsolya (Székelyudvarhely), Engi Emese (Marosvasarhely), Porcsalmy Zsuzsa (Bp), FARKAS SZABOLCS (ÚJKÍGYÓS), Vadas Tamás (1112 Bp. Törökbálinti út 34/a.), Mihácsi Veronika ((Szombathely, Magyarország)), Farkas Aliz (Csíkszereda), Lipcseiné Papp Erika (Nyíregyháza), Makkay József (Kolozsvár), Osvath Sandor (Szekelykeresztur Kossuth L bl F1 ap 11 Hargita m.), Kiss Zsolt szociálpedagógus (Monor, Magyarország), Csíki Mária (Kápolnás), Dr.Szilvássy Györkné (Balatonfenyves), Kosaras Katalin (Tápiószele), Fazakas Istvan (marosvasarhely), Dr. Séra László (Leányfalu, Magyarország), Szabó Borbála (Budapest), Eva Szatmari (28 Churston Close Tulse Hill London), Ötvös Koppány Bulcsú (Marosvásárhely), Nagy Csaba (Budapest), Antal András (Marosszentgyörgy), Gurzó K. Enikő (Temesvár), Tomai Andrea (Rupea, Romania), Marton Ferenc (Szentharomsag), Zakrzewski- Szilagyi Timea (Manchester), György Andrea (Marosvásárhely), Biro Zsofia (Gyergyoszentmiklos), Bocskay László (Segesvár), Galiger Zoltán József (Magyarország Budapest), Elbertné Szekeres Éva (Zsámbék), Garda Anna-Maria (Canada), Benczédi Levente (Székelyudvarhely), BIER FERENC (SIMONYIFALVA), Ranovszky Juliana (Fülöpszállás PetőfiS.u.60), Cseh Gábor (Gödöllő), Barlabás Orsolya (Marosvásárhely), Orbán Szabolcs László (Marosvásárhely), Alexa Miklós (Budapest), Alexovics Miklós (Budapest), Hajas Sándor (Székelyudvarhely), Krämer Zoltánné (Szolnok), Meszaros Jozsef Attila (Marosvasarhely), Peterfy Zsuzsanna (Szilagycseh), Graur Arnold Zsolt (Marosvasarhely), Fábián Balázs (Gödöllő), v.Deák Csaba (Háromszék vármegye, Kovászna), Kis Enikő (Budapest), Farkas Zsuzsanna (Csíkszereda), Vigh Enikő (Torockó), Aszalos Zoltan (Tiszakecske Lehel utca 9), Dr. Debreczeni Szabolcs Attila (Szamosujvar), Szoke Ibolya (Clearwater USA.), Feith-Iván Krsiztina (Budapest), Benei Béla (Gyömrő), Rozsnyai Árpád (Marosvásárhely), Skáfárné Törő Katalin (Hatvan), Borbely Ágnes (Budapest), Szentkláray Nóra (Budapest), Horváthné Bauer Erzsébet (Magyarország Fót), Koháry Gyula (Budapest (Magyarország)), Magyar Veronika (8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi ut 13D), Vaszi Csilla Gyöngyi (budapest), Fancsalia András (Marosvasarhely), Simon Levente (sepsi sztgy), Boncz Istvan (Targu Mures, B-dul 1Dec. 1918 nr. 204ap.23, Romani), Kovács Szabolcs (2162 Orbottyan), Gyulai Attila (Bukarest), Menhard Zsófia (Budapest), Siklódi Tímea Erika (Szeged), Fórián Tibor (Budapest), Tengyer Hortenzia Minea (Nyaradszereda), Jeszenszky Melinda (Budapest), Tóth Enikő Ilona (Zalau, jud Salaj, str. Avram Iancu), gergely endre ( gyergyoszentmiklos), Lakatos Péter (Eger), Földvary Nicole (Brüsszel), Gábor Ferenc (Köröstárkány Tárcaia Bihar megye), Gagna-Holozsi György (Nyíregyháza), Kovács Lehel (Budapest), Gagna-Holozsi Rozália (Nyíregyháza-Szatmárnémeti), Magyarfalvi Attila (Zamárdi), Galiger Enikő (Budapest), Andras Palocsay (Rocklin, CA, USA), Váraljai Bökény (Budapest), dr. Balogh Andrásné (Magyarország/Budapest), lokodi iringo (campul cetatii), Dr. Gál József (Németország , GERMANY), Czika Katalin (Fot), csaki attila (ARKOS KOVASZNA MEGYE), MOLNAR JUDIT (CSIKSZEREDA), Móricz Árpád (Szombathely), Siklódi János Csaba (Nyárádsyereda), Fulop Mihaly (Sepsiszentgyorgy), Szélyes Lóránd-Vilmos (Marosvásárhely), Kato Gergo (Szatmarnemeti), Mathe Sandor (Marosvasarhely), Antal Zoltán (Magyarország, Kecskemét), Szabó Tímea (Sarkad), Ziku Evantia (Budapest, Magyarország), Vécsey László (Tatabánya), Erdélyi Kopók (Budapest), Szigethi Gábor (Vajszló), Erdélyi Kopó (Budapest), Szanati István (Hosszúhetény), Szanati Dalma (Hosszúhetény), Tenclinger Tímea (Pécs), Szigethi Gáborné (Pécs), Mikó Szabolcs (Nyíregyháza), Dr. Révész György (Pécs), Kovács Gáborné-Zsuzsa (9444 Fertőszentmiklós Szerdahelyi u.52), Agnes Hudak-Dannemiller (Fort Walton Beach USA), Szeibert Katalin (Budapest), Bokor Timea (Szekelyudvarhely), Csontos András (H-1035 Budapest, Kerék utca 8 1.em 4), Bodó Zsuzsanna (Simontornya), Bandár József (Szováta), Biro Eva Katalin (Szovata), Gal Melinda (Marosvasarhely), Erdei Julianna (Budapest), Kovarcsik Attila (Budapest), Velencei András (Barót), Székely Emese (Székelyudvarhely), Andreica Győri Karola (Ajtony), Kálmánné Faragó Adél (Kecskemét), Leslie Tetös (Wien), giczy józsef (9730 kőszeg táncsics m. u.14), Laczkó Ágnes (Budapest), Bige Hedvig noémi (Kecskemét), Magyari Katalin Márta (Marosvásárhely), Kacsó Teréz-Erzsébet (Székelyudvarhely), Szepesy Attila (Miskolc), Szemák lászló (Kárpátalja), Tóth József (Budapest), Varga Attila (Sepsiszentgyorgy), Bakos Tímea Orsolya (Budapest), Keszler Hanna (Csíkszereda), Magyari Levente (Brasov-Brasso), Görbe Ágnes (Csíkszereda), Sikó Béla (Nagyenyed), Fazekas Éva (Nagyvárad), Kilyen Zsofia (Marosvasarhely), Deák Judit-Mária (Bad Segeberg/Németország), Magyar Csaba (Marosvásárhely), Tasnadi Zoltan (aiud), Biro Csaba (szentegyhaza), Bereczkyné Máthé Judit (Budapest), Parányi Renáta (Bácsalmás), Szabó József (Dunaföldvár), Feleki Karoly (Kolozsvar), Mészáros Domonkos (Budapest), Gál Éva (Marosvásárhely), Kis Timea (Marosludas), LADO SZENDE (Lövéte), lévai károly (erdőbénye), Bartha Botond Zsolt (Szatmarnemeti), Szocs Zoltan (Kezdivasarhely), Dán Dániel (Marosvásárhely), Dán Ildokó (Marosvásárhely), Dán Levente Zsolt (Marosvásárhely), Dán Noémi (Marosvásárhely), Szász Ferencz (Monor), Ágoston Tibor (4030 Debrecen, Mikepércsi út 59. I/8.), nagy orban (szatmárnémeti), Varga Ilona (Budapest), Ágoston Tiborné (4030 Debrecen, Mikepércsi út 59. I/8.), Takács Krisztina (Marosvásárhely), Gyenge Károlyné (Sall Katalin) (1182 Budapest), Borsos Géza (Gyergyócsomafalva), Toth Jolán (Székesfehérvár), Süslecz Krisztina (Hévíz), sandor margit (gyergyoszentmiklos), Bányai Ferencné (Nyirtura), Mihály Katalin (Gyimesbükk), Mihály Zoltán (Gyimesbükk), Virágh Lilla (Miskolc), Bányai Ferencné (Nyirtura), Komancsik Csenteri Mihaly (Marosvasarhely), Almassy Eva (Temesvar), Zsigmond József (Szeged), Verespey Kitti (Budapest), Tóth Tibor Ticcio (Székesfehérvár Ybl M u 4. 1/3.), Makk László (1031 Budapest, Tóga u. 8.), Szabó Gergő Máté (7100 Szekszárd), Balla Csilla (Marosvasarhely), ozsvath magdolna (marosvasarhly), Szocs Lorand (Marosvasarhely), Czirják Károly (Maroshéviz), Mihály Eszter (Románia,Gyimesbükk), Ferenci-Bíró Adina (Hajdúszoboszló), Albert Imola (Szováta), Kovács Erika (Székelyudvarhely), Albert Lajos Lehel (Csehétfalva), Palinkas Gabriella (Nagykaroly ()), Katóné Dudás Marianna (Fót), Kiss Zoltán (Debrecen), Bánhegyi Boglárka (Budapest 1224), Toth Lajos (Székesfehérvár), nagy gábor (2316 tököl karinthy frigyes 1), Hevesi Péter (Budakalász), Bedő Zoltán (Szentegyháza), Jancsó Csilla (Kézdivásárhely), Mihácsi Gábor (9700 Szombathely), Pancza Jánosné (Nyárlőrinc), Szabó Szilvia (Debrecen), Bánhegyi Csanád (Budapest), Kállay Emil ((Csíkszereda str. Márton Áron nr.80), biro-ambrus maria (szekelyudvarhely), Bartha Timea (Marosvasarhely), Árva László (Szirmabesenyő), Borbely Julia (Nyaradszereda), Szécsi Edina (Nyíregyháza), Nyiro Zoltan (Budapest 1221), Bauer András (Budapest), Marton Hajnal (Marosvasarhely), Csegezi Tamás (Budapest), Csorbáné Diószegi Margit (Onga), Hegedűs Enikő (Csíkszereda), dobolyi istvan ( Brasso), Riez Dóra (Budapest), Urbányi Gábor (Budapest), Riez Dóra (Budapest), Vizi Eszter (Budapest), Bula Tímea (Budapest), Makkainé Hoksza Éva (Kecskemét), Bodó Zsolt (Budapest), Koller István (Miskolc), Kraus Erzsebet (Göttingen), SZOKE LASZLO (marosvasarhely), Faragó Mária (Budapest), Frank @ Susan Reckl (USA), Pucsek Károly (Veszprém), Rühl Lajosné (Budapest), Kurali Annamária (2805 Piliscsaba, fő út 2.), Barta Csilla Zsuzsanna (Szeged), papp gergely (józsefváros), Kakuk Ferenc (Budapest), Deák Gyula Levente (Sepsiszentgyörgy), Rákóczi Olivér (Budapest), Alex Fodor (Melbourne Australia), Salamon Attila (Arklow, Ireland), Kanyó Alíz (Litke), Palocsay Eva (Rocklin-CA), Mezosi Lajos (Cleveland,Ohio,U.S.A.), Makai László (Budapest), Lukacs-Nagy Laszlo (Hazleton,Pennsylvania,U.S.A.), Csizmár Péter (Sátoraljaújhely), Járdi Attila (Dunapataj), Czeczán Rozália (Sepsiszentgyörgy), Zádori Ferenc (Budapest), Éva Gellért (7700 Mohács,), Dezső Dénes (Kézdivásárhely), BOLONI(KOVACS)ZITA (MAROSVASARHELY), Metz Zoltan Tibor (Temesvár), Kovács Géza (Sepsiszentgyörgy), Tóth József (Budapest), Hais Zsuzsánna (Budapest Baross utca 72), Madarasi Csilla (Kovászna), Békési Károlyné (Doboz,Rákóczi u.34), Ambrus Károly (Szászhermány, Grigorescu 639 B), Vass Melinda (Szekszárd 7100), király-incze levente (székesfehérvár - magyarország), Puskás Péter (Kistarcsa), dr. király-incze enikő (székesfehérvár - magyarország), Virányi Attila (Freiburg i.Br.), Veres László (Brassó, Apollo 5A, B 13), Sárközi Anikó (Mosonmagyaróvár), Nagy Gabriella (Szekelyudvarhely), Sipos Ildikó (Budapest 1225), Lukács Béla (Nádszeg), Szombathy Lorand (Marosvasarhely), Pécsi József (Debrecen), Pécsi Zsuzsanna (Debrecen), Nagy József (Csikcsicsó), Bánki Györgyi (Pécs), Hargitainé Tolnai Andrea (Nyíregyháza), Dr Emődi Katalin (Eger 3300), Tabányiné Maróti Henrietta (Kóka), Kálmán Gergely (Kecskemét), Hegedűs Tamás (Budapest), Marosi Eugen (Brasov), Rigmanyi Lehel (Tg-Mures Mimozelor 4A/5), Horváth László Imre (Zalacsány), Nagy Ildikó (Nagyszalonta), Parti Zsófia (Budapest), Mate Izabella (Erdoszentgyorgy), Mate Sandor (Erdoszentgyorgy), Holhós Katalin (Erdőkertes), Gergely Mária (Budapest), László István (Budakeszi), Kelemen Tibor (Sepsiszentgyorgy), kelemen Antonia Izabella (Sepsiszentgyorgy), György Júlia (Budapest), Kustán Magdolna (Budapest), Both László (Nagyvárad), Kustán Andrásné (Budapest 1163), Csontos Péter (Budapest), Géczi Annamária (Budapest), Szasz Maria (Gyergyocsomafalva), Andrási Anna Éva (Budapest), Kerekes András (1222 Budapest, Őrnagy u. 9.), Tömördi Máté (Sopron), Kese Ferenc Antal (Tolna, Táncsics utca 15/1 7130 HU), Bendó Györgyné (Budapest), Tóth Ágnes (Budapest),

Az aláírásgyűjtés 2009. június 26-án 10.30 órakor befejeződött

Legolvasottabb
Webáruház
Bocskai mellények
175 lej140 lej
100 lej66 lej
Szavazás
Ön szerint lesznek-e jelentős lakosság-migrációk az ukrajnai háborús események kapcsán?
Válaszlehetőségek
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:
[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  szabó Ödön     szász jenő     benzin     háromkút iskola adomany     bán zsófia     aracis     bbte     1     mol rom     autópálya     autopalya     demokrata sz     mpp     nemzeti t     református     mol liga     biró rozália     rmdsz     tan     régió fejlesztés  
Kulcsszófelhő