Erdély címererdély ma logó
augusztus 23. szerda | Bence napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5867 RON | 100 HUF: 1,5095 RON | több

Mozgalom a székely ló újratenyésztéséért


A ló keletről való. Ma is Arábia meleg pusztáin vannak a legszebb, legnemesebb lovak. Minket, magyarokat vérrokonság köt a keleti népekhez. A magyar ló is rokonságban van a keleti szép lovakkal. A híres szé-
kely ló arab lovaktól való.
(www.magyarvagyok.eoldal.hu)

A székely ló a középkor óta számon tartott fajta. 1855-ben az ősi, „javítatlan” magyar lóhoz hasonlítot-
ták, s megjegyezték róla, hogy még annál is kisebb. Brehm művének magyar kiadása (1929) szerint: „A székely ló a régi magyar parlagi ló változata, legin-
kább Erdély keleti részén található. Kisebb, zömökebb és durvább szervezetű a magyar parlagi lónál. Marmagassága 120-130 cm. Az utolsó fél évszázadban arab és lipicai lovakkal nemesítették” (idézi: Hankó B. 1943: 18; Földes L. 1958: 32). A székely ló nem havasi teherhordó állat volt, hanem hátas- és hámos ló. Magas főtartással és magas lépéssel járt, jól ügetett és vágtatott. Jeltelen alig volt közte, annál több szürke, legyes szürke és szeplős. Aligha véletlen, hogy a székelyek közös származásukat a fehér lóhoz kötötték (Gyallay D. 1959: 219). Ez a totemisztikus képzetet megőrző szólásuk több változatban ismert. („A székelyek mindnyájan rokonok apáról, anyáról s a fehér kabala likáról.”) Az ősi magyar lótól az arabos küllem, az aránylag kis és száraz fej, az arányos, vastag nyak is elkülönítette. Átlagos marmagassága az 1940-es évek elején még mérhető egyedeken 135 cm volt (Hankó B. 1943: 26-28). Az utóbbi századokban a keresztezések következtében a székely ló tulajdonságai, méretei is nyilván változtak.

Egy 1842-ben készült vásárlajstrom szerint Csíkszereda Mihály-napi vásárain erős kereslet volt a kicsiny, zömök, de vérmes és tüzes székely csikók iránt. Székelyudvarhely vásárain, főként az Oroszhegyen, a Sóvidéken (Marosszék) nevelt „eredeti, székely fajtájú” lovakat keresték. Marosszék és az egész Székelyföld leghíresebb lóvásárait Makfalván tartották. A székely lovat nagy számban vitték a Magyar Alföldre, ahol búzát nyomtattak vele (Nagy F. Ethn. 1979: 511-513). Csíkről a századfordulón azt közlik, hogy a hajdan híres székely ló már ismeretlen. „Mióta a székely 621-es huszár-katonaosztály megszűnt, s mióta a katonalovat a székelység nem maga tenyészti a maga számára, azóta a lótenyésztésnek is vége van.” (T. Nagy I. 1902: 29). Udvarhelyen szintén visszaesett e kiváló lófajta tenyésztése, s „a híres lótenyésztő községekben alig lehet jobb székely lovakat látni” (Barabás E. 1904: 29). A megye keleti részein azonban még éltek tiszta példányai ennek az apró termetű, dús sörényű, fürge és kitartó lófajtának. Udvarhelyen az oroszhegyi, Gyergyón a békási ló volt nevezetes tájfajta. Előbbi a Hargitán, utóbbi a Borgói-hágótól a Gyimesi-szorosig terjedő hegyvidéken élt. Mindkettő kis termetű, magashegyi lófajta volt. Az oroszhegyi ló marmagassága 14-15 marok (14 hüvelyk 3 vonal, azaz 147 cm), a békási lóé legfeljebb 130 cm. Mindkét fajta legelőn, erdőn élt télen is, istállót nem ismert (Orbán B. 1868: I. 96; Hankó B. 1943: 22; Gunda B. 1943b: 102-103; Földes L. 1958: 33-34). Az oroszhegyi ló az 1930-as évekre kiveszett, a békási fajta - amit Hankó a hucul lóval rokonított - az 1940-es években még létezett. További sorsáról sajnos nincs tudomásunk. (www.losport.hu)

* * *
Bölöni Dávid hagyományőrző, Éltes Barna szobrászművész, tanár, Péter Alpár képzőművész, és Simon Lajos lovasoktató, tanár, háromszéki lószerető emberek elhatároztuk, hogy mozgalmat indítunk a székely ló újratenyésztése érdekében. Első lépésben ezt az aláírásgyűjtést indítottuk útjára azért, hogy felmérhessük kezdeményezésünk támogatottságát. Ha sikerül pár száz aláírást összegyűjteni, azok birtokában lótenyésztő szakembereket fogunk megkeresni, arra kérve őket, hogy segítsenek a székely ló újratenyésztésében. Hiszünk benne, hogy akciónkkal hozzájárulunk a székelyföldi turizmus fejlődéséhez és a hagyományos kisparcellás földművelés életben tartásához, amely még ma is sok székely család számára biztosít megélhetést. Nem utolsó sorban a lovassport néhány válfajában is eredményeket biztosíthat.

Tisztelettel kérünk minden lószerető embert, hogy aláírásával támogassa kezdeményezésünket!

A civil initiative for the re-breeding of the Szekler Horse

The Szekler Horse has been a registered breed since the Middle Age. In 1855 it was compared and said to be similar to the Hungarian Horse but a little bit shorter. "It was said to exist in the Eastern part of Transylvania. It was smaller and more robust than the Hungarian Horse. It's wither height was 120-130 cm. In the last half decade, it was crossed with Lipizaner and Arabians." ( A Szekely lo, Bela Hanko, 1943) The Szekler Horse was not a mountain pack-horse but was used for riding and driving as well. Today the Szekler horse could be used for instructing children and adults and for traditional horseback archery shows for tourist. Please help the initiative of re-breeding this national icon of the Szeklers by signing below. Thank you for your support.

Bölöni Dávid
Éltes Barna
Péter Alpár
Simon Lajos

Az aláírásgyűjtést 2013. február 4-én lezártuk!
Aláírók (668 személy):


Kovács Csaba P. (Csíkszereda), Pokorny Attila (Marosvásárhely), Sipos Gaudi Tünde (Négyfalu), Ütő Gusztáv (Sepsiszentgyörgy), Berze Imre (Székelyudvarhely), László Attila (Budapest), Korodi Janos (Szotyor), Biro Anna (Montreal), Dobai Sándor László (Szászrégen), Köllő Miklós (Gyergyósyentmiklós és Csomafalva), Bereczki Botond (Sepsiszentgyorgy), Dr .Filep Kálmán Csaba (Grnyeszeg), Portik Apor (Hatfield Broad Oak), Knop Eduard (Arad), Molnár Árpád (Komárom, Felvidék), szikszai ernő (budapest), Nagy L Tamás (Érd), Dancs Rózsa (Toronto), Lokodi Ferenc Attila (Nagyvárad), Török Lehel (Gyergyószentmiklós), Szabolcs Székely (Városfalva), Salamon Zoltán (Csikpálfalva), Boros Gábor (Montreal, Kanada), Bartos Attila (Székelymagyaros), Mezosi Lajos (Cleveland), Báss Octavian (Perth), Kémenes Árpád (Gyergyószentmiklós), id.Bihari Béla (Sepsiszentgyörgy), Czirjak Csaba (Gyergyoszentmiklos), György Erzsébet (Csíkszentmárton), Kovács Mária (Csíkszereda), Ignat Sándor (Marosvásárhely), Burszán Zsuzsanna (Székelykeresztúr), György Géza (Gyergyószentmiklós), RÁDI NÉ ZSUZSA (NYÍREGYHÁZA), Solymosi Mihaly (Sepsiszentgyorgy), Ferenczi Soma (Gyergyószentmiklós), Ferenczi Zselyke (Gyergyószentmiklós), Szőcs Tibor (Szentegyháza), Parászka Géza (Gyergyószentmiklós), Orban Maria (Lemheny), Máthé Tibor (Brassó), Berkeszi Kinga (Marosvásárhely), Parászka Előd (Gyergyószentmiklós), Czakó Éva (1116 Budapest, Szalóki u. 17.), Szilveszter Szabolcs (Kézdivásárhely), v.Fazakas Peter (Sepsiszentgyorgy), Fazakas Katalin (Sepsiszentgyorgy), Fazakas Etele (Sepsiszentgyorgy), Bodó Töhötöm (Kovászna), Visnyei Andrea (Nagykáta), Lokodi Imre (Mikháza), Rácz Tivadar (Csíkszentgyörgy), Mihály Gyopárka (Budapest), Feövenyessy Katalin (Budapest), Farkas Árpád (Karcfalva), Kovásznai Sándor (Csíkszereda), Mátéffy Szilvia (Székelykeresztúr), Bölöni Botond (Székelyudvarhely), Major Emőke (Kolozsvár), Salló Zoltán (Csíkszereda), Kiss Károly (ÉLESD), Toth Imola (marosvasarhely), Joli szabo (Budapest1117.), Siklódy Ferenc (Csíkszereda), Kelemen Kati (Budapest), Albert-Homonnai Márton (Csikszereda), Madácsy Tímea (Gencs), Plavecz Péter Pál (Gyömrő), Gyömrői Társaskör (Gyömrő), Palotás Tibor (Marosvasarhely), Palfi Attila (Simenfalva), Laszlo Nora (Nagykadacs), Friedl Roland (Brasso), Albert Laszlo (Sepsiszentgyorgy), Sztojka Tamás (Kászon, Hargita megye), Teleki Istvan (Norrköping), Burista Maria Melinda (Kászon, Hargita megye), Nemeth Attila (Langley, Egyesult Kiralysag), Vass Árpád (Csikszereda), Bíró József (Csíkszereda), T. Kovács Áron (Kászonszék), Szabó Zoltán (Madéfalva), Andras Csaba Elöd (Szentkeresztbánya), Sándor Rokaly László (Gyergyószentmiklós), Jelenics Istvánné (Baja), Árki Balázs (Veszprém), Márton Hunor (Szombathely), László Melinda (Marosvásárhely), Megyesi Károly (Nagykereki (Hajdú-Bihar)), Nacsa Gergely (Taszár), Vécsi Nagy Zoltán (Sükő), Kovács Szabolcs (Székelyudvarhely), Guba Dorina (Bátor), Jelenics Mercédesz (Baja), Aldobolyi E. Judit (Kanada), Nagy Adrienn (Budapest), Zombor Fanni (Miskolc), Borsi Barbara (Körmend), Remzső Roberta (Szentes), Varga Fruzsina (Harta), Czinczás Mihály László (Veszprém), Hinger Andrea (Pomáz), Hinger Andrea (Pomáz), Mathe Tamas (Veszprem), Palatin Vivien (Pácsony), Biro Zsuzsanna (Marosvásárhely), Baróti Lajos (Gzergyócsomafalva), Tóth Eszter Kató (Kunbaracs), Szőcs Szende Mária (Uzon), SZoke Sandor (Kolozsvar), Szente Lajos (Szekelyszentlelek), Zsigmond Zoltan Karoly (Sepsiszentgyorgy), Szikszai Péter (Csikszereda), Bodó Imre (Budapest), Kun Irén (Bristol), Lepár Sarolta (Horgos), Szász Tímea (Uzon), Simon Lajos (Sepsiszentgyörgy - Sepsimagyarós, Háromszék), Antal László (Uzon), Ganja Kozmin (Sepsiszentgyorgy), Saitos Norbert (Nagybánya), Molnár József (Marosvásárhely), Pap Ferenc (Sepsiszentgyorgy), Rokai János (Maroshévíz), Gazdag Sandor Ferenc (Medgyes/Mediasch/Medias), Furcsa norbert (Illyefalva), Gall Burjan Rozalia (Marosvasarhely), Horváth István (Budapest), Dr.Lang Maya (Toronto), Wéber Zsolt (Érd), Balázs Beáta (Marosvásárhely), Bacsó István (Feldoboly), Deák Nóra-Viktória (Gyergyószentmiklós), Vass Csaba (Mainz(Németország)), Polgár Ferenc (Budapest), Mészáros Annamária (Mainz(Németország)), Sipos Sandor (Szekelykeresztur/Montreal), Nagy Zoltán (Gyergyószentmiklós), Ilyés Ildikó (Székelyudvarhely), Simó Zsófia (Marosvásárhely), Szász Zoltán (Marosvásárhely), BALÁZS KÁROLY (KORONKA), Gál Attila Ferenc (Miskolc), Szakács Ágota-Beáta (Sepsiszentgyörgy), Recsenyedi Bela (Sepsiszentgyorgy), Molnár Attil (Kolozsvár), Szabó László (Marosvásárhely / Tg.mures), Recsenyedi Attila (Sepsiszentgyorgy), Szabó Ildikó (Budapest), Szabó Attila (Dombóvár), Kürti Attila (Nyárádremete), Vincze Melinda (Kolozsvár), Sorbán Réka (Sepsiszentgyörgy), Soós Barna (Cambridge UK), Szabo Sandor (Hamilton Ontario), Román Győző (Bukarest), Söveg Péter (Dabas), Gáspár Botond (Marosvásárhely), Kelemen Erika (Csikszereda), Komonyi Orban (Szeged, Csorban u 8/C), Ferenczi Attila ( (München Bayern)), Beres Lajos (Gladstone, Australia), Csernát Géza (Marosvásárhely), Kiss Alexandra (Mány), Tőgyi Balázs (Budapest), Marossy Géza (Budapest), Debreczeni Mihály (Nagybánya), Sipos Kincső-Csilla (Sepsiszentgyörgy), kacsó fugeçu (Budapest), Szanati Zoltan (Budapest), Grezsa István dr. (Hódmezővásárhely), Dombi Istvan (Homorodszentmarton), Mihály Lóránd (Olasztelek), Gurka Tunde Eva (Sepsiszentgyorgy), Tölgyesi Béla (Gyergyószentmiklós), Gaál István (Budapest), Molnár Zsolt (Sepsiszentgyörgy), Pápai Attila (Kápolnásnyék), Bajkó Tibor (Gyergyószentmiklós), Barla Gyöngyi (Budapest), Szántó Csilla (jelenleg Budapest), v.Sepsiszentgyörgyi Márk Gábor Viktor (Magyarország, Szigetszentmiklós.), Illyés László (Csíkszereda), Karda László Aladár ( Budapest /Székelykeresztúr/), Orbán Blanka (Budapest (Kézdimartonos)), Péli Attila (Székelyhíd,Bihar megye 417435), Kürtössy Péter (Felsőgöd), Jakab Kevend (Árkos), Ferenczi Barna (Budapest), Kazsab Roland (Visznek), Simon Attila (Csíkszereda), Sipos Robert (Székelykeresztúr), Kelemen Réka (Sepsiszentgyörgy), Kótai Sarolta (Budapest), Hadnagy Jolán (Farkaslaka), Lengyel József (Szekelyudvarhely Romania), Balla Szilvia (2030 Érd), Pintér Gyula (Budapest), Juhász István (Baktakék), Fekete Borbála (Kiskőrös), Onody Gyula (Siófok-Balatonszabadi), Szász Lenke (Parajd), Máté István (Sepsiszentgyorgy), Demeter Attila (Sepsiszentgyörgy, Erdély), Vaszi Levente(Kostelek/Csángófőld) (Kostelek/Csángófőld), Rajnai Miklós (Nagykanizsa), Koman Szilard (Sepsiszentgyörgy), Verbőczy Péter (hövej), Simon Zsuzsanna (Sepsiszentgyörgy), Simon Miklós (Sepsimagyarós), Bocz Jozsef (Sepsiszentgyorgy), Tóth Ferenc (Szováta, Erdélyország), Lázár Terézia (Szováta), Szőcs Mihály Levente (Erdőszentgyörgy), Szőke Bernadett-Mária (Szentivánlaborfalva), Érsek Csaba (Sepsiszentgyörgy), Lengyel Jozsef (Szekelyudvarhely Romania), Kopanyicza Zoltán (Kardoskút), Barkóczi János (Vámosgyörk), Fábián Zoltán (Balassagyarmat), Erdélyi Anita (Oroszlány), Paizs Eszter (Budapest), Telch György (Toronto), Turóczi Tamas (Montreal), Katalin Turóczi (Totenham, Kanada), Bajkó Ildikó (Gyergyószentmiklós), Bajusz Zoltán (Hódmezővásárhely), Veres János (Zágon, Kovászna Románia, Buadapesten Élek jelenleg), Kinizsi Gyöngyi (Targu Mures), Farago-Thokoly Marton (Budapest), eniko mezei (sepsiszentgyorgy), Dr. Surján László (Budapest - Brüsszel), Porubenné Simon Éva (1035 Budapest Vörösvári út 21), Révész Viktória (Komló), Bagosi Timea (Szatmarnemeti), Gasparik Lilla (Budapest), Varga László Előd (Sepsiszentgyörgy), Forro Gabor (Sepsiszentgyorgy), Varga Sarolta (Gyergyoszentmiklos), Ádám Biborka (Brüsszel), Koterle Krisztián (Őriszentpéter), BACIU -HAJDU ENIKO (SEPSISZENTGYORGY), Mihály Ferenc (Brassó), Szkridon Orsolya (Sepsiszentgyörgy), Szabó Fruzsina (Sepsiszentgyörgy), werschitz-modok annamária (1116 budapest), Simon Virág (Pécel), Pintér Csilla (Felsőnyék), Papp Dorka (Veszprém), Saska Bernadett (Karcag), Cserey Gyongyver (Vac), VIRAG MAGDOLNA (NAGYBACON), Nagy Márta (Berlin), Nagy Eta (Marosvásárhely), Hinger Andrea (Pomáz), Musicz Mercédesz (Komárom), Soós Alexandra (Szombathely), Reiber Zita (Magyaralmás), Reiber Zita (Magyaralmás), Reiber Zoltán (Magyaralmás), Zsuffa Levente (Kovaszna), Kovács Sándor (Tiszasas), Szeghalmi Emese (Nagyvárad), Pusztay Fruzsina (Fót), Nagy Hunor (marosszentgyorgy), Osváth Attila (Marosvásárhely), Szalai Éva (Salgótarján), Nagy Orsolya (BUDAPEST), Árvay Margit (Nagyvárad), Sudár Gergely (Budapest), Balázs Erzsébet (Kászonújfalu, Hargita megye, Erdély), Kilyén Zsolt (Marosvásárhely), Miriszlai MIklós (Füzesabony), asdasd (Spanyol), Sikó István (Marosvásárhely), Molnár Tibor (Szárliget), Dako Tibor (Tibod), Kádár Éva (Sepsiszentgyörgy), Antal Sebesi (Singen am Htwl. / Németország), Koteles Zoltan (Marosjara), Gal Atilla (Arad), Szabó Mónika (Budapest), Szilágyi Szilárd (Brassó), Szilágyi Ibolya (Brassó), Szilágyi Jenő (Brassó), Szekely Gyongyver (Sepsiszentgyorgy), Bencze Mihaly (Sacele-Negyfalu), Hoppál Katalin (Zetelaka), Dr. Barna Tamás (Kecskemét), Vetro B. S. Andras (Brasov, Romania), Molnar Ferencz (Varso / Lengyelorszag), Tóth Ildikó (Kézdivásárhely), Süli Anett (Szeged), Biacsi Zsanett (Szeged), Somay Lilla (Csikszereda), Orbán Piroska (Budapest), Pulugor Károly (Sepsiszentgyörgy), Pal Zsuzsanna (Negyfalu), Toth Katalin (Kezdivasarhely), Marton Szabolcs (Kezdivasarhely), Ritók Lajos (Debrecen), Balasko Adel (Szeged), Zahorán Gábor (Szeged), Szabó Béla (Baja), Benedek Ilona Magdolna (Vác), Ráduly Levente (Székelyudvarhely / Budapest), Ékes Ilona O.GY. képviselő (Budapest), Daradics Lorant (Szekelyudvarhelj), Kisgyörgy Ágnes (Kézdivásárhely), Tordai Eva (Brasso), Szakács-Pap Sándor (Budapest), Nagy János (2694.Magyarnándor.Kossuth u. 6/A.), Kelemen Andras (Kezdivasarhely), Dezso Csongor-Attila (Kezdivasarhely), Szabó László (Székesfehérvár), Kiss Ildiko (Kezdivasarhely), Peter Giffen (Toronto, Canada), Dégi Sándor (Fajsz), Tamási Levente (Pócsmegyer-Surány Leander utca 20. 2017), Nyirati Nikolett (Budapest), Heilig Ágnes (Veszprém), Ferling Dalma (Pécs), Kalira Skyler (Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc), Jerry Cullen (Magyarország Budapest), Tamásiné Czinege Orsolya (Pócsmegyer-Surány), Laza Bianka (Budapest), Kókai István (Eger), Nyerges Valéria (Eger), Lövei Lejla (Nyíregyháza), Kiss Fanni (Folyás), Fehér Csaba (Vác), Márton Levente (Szováta), Csikós Evelin (Tiszalök), Csikós Lászlóné (Tiszalök), Somogyi Petra (Hódmezővásárhely), Zvara László Róbert (Chambersburg, PA), Csortán Ferenc Csaba (Gyergyóremete), Bandeánu István (Angyalos), Székely-Benczédi László (Nyárádszentmárton), Valentina (Italy), Nagymáté Miklós (Magyarország Bidapest. III. ker.), Csulak Márta (Bors;Svédország), Sára Tibor (Gyergyószentmiklós), Sára Emese (Gyergyószentmiklós), Sára Szilvia (Gyergyószentmiklós), Lun Zsuzsanna (Budapest), Kastal Andras (Gyergyoszentmiklos), Váncsa Attila (Sepsiszentgyörgy), Vogel András (Pomáz(HU)), Climescu Oliver (Poian), Hentes László Imre (Magyarország, Hajdubagos,Bocskai u. 73 ,H-4273), Csáky Gábor (Szentendre, Magyarország), Gyöegy Enikő (Eger), Mészáros Csaba (Budapest), Hegedűs Daniella (Hódmezővásárhely), Majos Margit (Fotos), Lázár Zoltán (Montreal), Magdo Istvan (Negyfalu-Brasso), Czeglédy Zoltán (Budapest), Kakucs Beáta (Madéfalva), Éder Ervin (Pusztaszentlászló), Dávid Erzsébet (Székelyudvarhely), Balatonyi Jenő (PÉCS), Hermann Kálmán (Makó), Csutak Zelma (Székesfehérvár), Dosa Matyas (Ercsi,Csonkahon), Dosa Zsofia Norina (Ercsi,Csonkahon), Szasz Maria (Nagyenyed), Varga Viktória (Kaposvár), Schmall Elvira (Ausztria), Demeter Magda (Szekelykeresztur), Kicsid Anna (Kezdivasarhely), Hegedűs Péter (Törökszentmiklós), Páli Barna (Gyenesdiás), Blahota Ágnes (Parasznya), Gályász Zoltán (Miskolc), Laura Beke (Svédország), Bedő Zoltán (Sepsiszentgyörgy), Toth Eniko (Kezdivasarhely, Erdely), Szakacs Eva (Marosvasarhely), Németh Marietta (Budapest), Kilyén Attila (Jobbágyfalva), székelyi kati (budapest), Bartus Zoltán (3135 Szécsényfelfalu), Kovács Katalin (Isaszeg), Gajdó Ferenc (Verőce), Simó Levente (Érd), BALOG BARNA (ZILAH), Brinza Béla (Eger), KIsgyorgy Levente (Marosvasarhely,Erdelyorszag), Tibor Nagyi (usa), Berecz Tamás (Környe), Lengyel Sandor (Szovata), Csépli Attila (Halászi / Magyarország/), Bartus Zoltánné (Szécsényfelfalu), Lődi Andrea (Erdőkertes), ugron andrás (solymár), Hajnód Katalin (Csíkszereda), Varga-Welther Júlia (Ausztria,Berndorf), Pal Sandor (Szekelyudvarhely), Mike Jozsef (Kurtapatak,Erdely), Klara Bertua (Budapest), kovacs zsombi (sepsimagyaros), Biro Csaba (Sepsiszentgyorgy), Demeter László (Bukarest), Bordas Zsolt (Uzon), Bölöni Dávid (Uzon), Zágoni-Szabó Erika (Kolozsvár), Ozogány Norbert (Somorja, SK), Sebestyén Mária (Budapest), Madaras Zsolt (Szeged), Péter Tibor (Budapest), Tankó Zoltán (Sepsiszentgyörgy), Szőcs Tamás (Budapest), Horvath Ilona (Naples USA), Hochmal Magda (Marosvásérhely), Zentai Lőrinc (Magyarország Budakalász Tanító 28.), Kálmán Gábor (Szatymaz), Laszlo Krisztina (Nagyvarad), Hozo Marta Hajnal (Temesvar), Hozo Eva (Temesvar), Galambos Dorka (Marosvasarhely), Galambos Istvan (Temesvar), Hozo Borbala (Nyaradkoszvenyes), Garaguly Tihamér (Békés), Pal Levente Andras (Kiskend), Csiszar Ibolya Katalin (Toronto, Kanada), Cseh Erzsebet (Toronto, Kanada), Balázs Béla (Budaörs), Magdo Vilma (Negyfalu), Pálosi Veronika (Csíkszereda), Lovász Margit (Gyergyószentmiklós), Amigya Pál (Sellye,magyarország), Papp Árpád (Sellye,Magyarország), Kosztándi-Ferencz Csaba (Csikszereda), Papp Mária (Marosvásárhely), Renczes Péter (Felsőszeli-Felvidék -Szlovákia), Vitalyos Orsolya (Marosvasarhely), jeszenszky Klara (Marosvasarhely), Kémenes Csaba (Medgyesegyháza (Ditrói vagyok)), Ferhér Zsuzsa (Érd), Petri Olga (Hungary,Budapest), Molnár Sándor (Biharkeresztes), Birta Maria (Csiksomlyo), TOROK LASZLO (TASNAD), Takács György (Tahi), Csuzi Enikő (Tahi), Kuk Helga (Hollandia), Sebők István (Miskolc), Búzás Ibolya (Csíkszereda), B.IBOLYA (Csíkszereda), Prazsmary Julia (sepsiszentgyorgy), Helena Pusztaiova (Tornalja (Felvidék-szlovákia)), Silye Zsolt (SZEKELYUDVARHELY), Dobrai Zsolt Levente (Kolozsvár), Molnár Endre (London), Magyari Orsolya (Budapest), Faragó József Norbert (Gyula), Szigetvári Csaba (Tapolca), Eltes Barna (Feldoboly), Laszlo Sandor (Bolon), Ferencz Biborka (Sepsiszentgyörgy), BARNA MAR (S.S de los Reyes,Madrid), Papp Zoltan (Waterloo On. Canada), Lázár Mihály (Magyarország Mezőkövesd), Gyepesi Renáta (Gyergyószentmiklós), Kakasi Sándor (Budapest), Nagy Levente (Besztercze), Máté-Birta István (Ausztria), Bartha Gábor (Magyarország Borszörcsök), Székely-Simon Elek (Szigetszentmiklós 2310 Hungaria.), Sztuchlák András (Nagyvárad), Nagyapáti Nikolett (Baja), Emeric Dicsi (Kitchener On. Canada), Róth András Lajos (Székelyudvarhely), Balla Sandor (Ypsilanti MI.USA), Csilip Tunde (Marosvasarhely), Vajna Krisztina (Sepsiszentgyorgy/Romania), Kelemen Bartha Rozi (Sepsiszentgyorgy[Magyaros]), Orsi N (Canada), Adrian Magerusan (Tirgu-Mures Marosvásárhely), Fodor Tibor (Vancouver BC Canada), Sandor Noemi (Anglia), Gecse Barbara (Sepsiszentgyorgy), szász katalin (dunaharaszti magyarország), sándor szász (dunaharaszti pest megye), Ferentz Anna-Kata (Sepsiszentgyörgy), Madai István (2030 Érd, Narancsfa u.23), Antal Ildikó (Ács), Kovácsné dr. Faltin Erzsébet (Magyarország, Mezőhegyes), Simon András (Sárpatak), Mátrai Ágnes (Budapest), Tóth Éva Enikő (Sepsiszentgyörgy), Istvan Adrian (Szekelyderzs), Gati Katalin (Tunézia), Ildiko Peter (Cranleigh, United Kingdom), Fekete Robert Csaba (Deva), Szabo Alpar (Csikszereda), GERGELY BEATA (FORT LAUDERDALE), Balla Orsolya (Óbarok), Dinu Ilona (Deva), Visy Katalin (Hajdúsámson), Keresztes Benjamin (Sepsiszentgyörgy), Paskuj Janos (Szovata), Fitos Marianna (Kazincbarcika), Szávuly Mihály-Zsolt (Marosvásárhely), Makkai (Arkos), Tóth Attila (Martonfa), Pető Csaba Ferenc (Mezőkövesd), Székely Alfréd (Sepsiszentgyörgy), Gáspár Sándor (Marosvásárhely), Fabriczy Margit (Fót), Papp Viktória (Tata, Corvin u. 11.), Kovács Annamária (Budapest), Szabó Csaba Levente (Sepsiszentgyörgy), Kadar Laszlo (Gidofalva), dr suba kalman (marosvasarhely), Pálfy Éva Mária (Magyarország), László Dénes (Székelyudvarhely), Kun István (Kolozsvár), Surján György (Budapest), Pal Lehel (Csikszentimre), Gábor Róbert (Csíkszereda), Zayzon Ágnes (Sepsibodok), Gajzágó Áron (Sepsibodok), Szokács Beata (Salgotarjan), André Mónika (Csikszentkirály), Dombi Rozsa (Angyalos), Blahota Ágnes (Miskolc), Egyed Csaba (Barót), Veress Judit (Sepsiszentgyörgy), Király Rita (sepsiszentgyörgy), Weller Lajos (Cegléd), Koszta Zoltán (Isaszeg), Pethő Judit (Budapest), Csiki Katalin Jolán (Disznajó), Ballai-Fokt Zoltán (Borszék), toto vajda (marosvasarhely), Ferencz Gabriella (Csikcsomortán), Molnár Mátyás (Győr), Semlyényi Lajos (4110.biharkeresztes Kossuth u. 44.), Tar Barnabás (Pécs), Elekes Tibor Attila (erdelyorszag), Velicsek Szaniszló Gusztáv (Nagykanizsa), Molnár Mátyás (Győr), Hürkecz Norbert (Magyarország), Hajdu Ildikó Anna (9423 Ágfalva Park u.12.), Musicz Mercédesz (Komárom), Gurumlai Zoltán Péter (Komárom), Konya Arpad (Uzon), Görgényi Csaba Attila (Marosvásárhely), Antal Sándor (Ajka-Padragkút), Papp Amadea (Budapest), Borbáth - Szőcs István (Sepsiszentgyörgy), Pacsika Sándor (Békéscsaba), Mihálcz Szende-Beáta (Kézdikővár), LUKACS EMESE ZSOFIA (MAROSVÁSÁRHELY), Paraszka Edit (Gyergyoszentmiklos), faragó lászló (budapest), n. jánosné (Budapest), N.János (Budapest), Kugler Szilvia (Kecskemét), Kakas Zoltán (Sepsiszentgyörgy), sobester ferenc (marosvasarhely), Kelemen Miklós (Arad), Balázs Emilia (Lövéte), Burjan Stefan (Brasso), Nagy Csaba (Csíkszereda), Kallós Zoltán (Kiskolcs), Halmen Zoltán (Százhalombatta), Karsai Kinga (Sz;kelymuzsna), Bánhegyi Zoltán (Oshawa, Kanada), Telch György (Toronto), Somogyi Zsolt (Budapest.Báthory u.55. 1174. Magyarország), Bartók Sándor (KÉZDIVÁSÁRHELY), BARTÓK ANDI (KÉZDIVÁSÁRHELY), Papp Tamás (London), Silye Zsolt (Szekelyudvarhely), Pálosi Csaba (Marosvásárhely), Kincses Kálmán (Székelyszenterzsébet), Fischer Anna (Fenyéd), Kovács Ágnes (Szántód), Csutak Loránd (Szolnok), Zadorozsni Zoltán (kőszeg), Székely János Csaba (Gyula, Magyarország), Dr. Pethő Tünde Gabriella (1112 Budapest, Hajtás u. 3.), Bölöny József (Érd.), Hantos Erzsébet (Érd.), P. Pataky (Kanada), Kovacs Angyalka (Kitchener, Canada), Szekeres István (Budakalász), Gergely Lajos (Komárno), székely szilárd (marosszentgyörgy), Magyari Csaba László (Budapest,XVI.ker.), Szűcs Sándor István (Budapest 1154 Wesselényi utca 84.), Ádám Ferenc (polgár), Alszegi Erzserbet-Tünde (Désháza, Erdély), Tódor Barna László (Kovászna, Háromszék), Bába András István (Szentivánlaborfalva), szaniszló veronika (Mályinka), Csiki Istvan (Szovata), Gáspár József (Gheorgheni), Dr.Papp Zoltán (6800 Hódmezővásárhely), nagy attila (marosvasarhely), Szávay István országgyűlési képviselő (Budapest), Antal Gyula (Csikszereda), Csiki Jácinta- Katalin (Kolozsvár), Kozma Gellért (Lazarea), Tóth Richard (Magyarország,Zalaegerszeg), Szilágyi Szabolcs (Hannover), dr.Fábián István (Nyiregyháza), Fehérváry Zsuzsa (Budapest), Fitos Lajos (Magyarország Zalaegerszeg), Jére Éva ( Székelyudvarhely(Székelyvarság)), Kovacs Tiberiu (Petrila), Tamás István (Szentegyháza), Galavics Péter (9461Lövő), Molnár József (Nyárádszentimre), Molnar Arpad (Kezdivasarhely), Banto Mihaly Barnabas (borvely), Csapó László (Budapest), Józsa JÓZSEF (Mississauga.on Canada), Krecht Loránd Zsolt (Sepsiszentgyörgy), KESZEG MARTON (VAMOSGALFALVA), Lakatos Agnes (Zalan), Cseke Lajos (Pécsvárad), Simon Nicolette (Frankfurt am Main), GAL EMOKE (CSIKSZEREDA), Mezei Vilmos (Szaszregen), Ferencz Krisztina (Kolozsvár), Bodis Gergely (Jegenye), Daróczi Lajos (Eger), Halász Elemér (Nemesapáti), Csépány Zsolt (Nagyréde), Horváth Lilla (Gelse), ifj. Lelkes Péter (7774 Márok), Fülöp Zsófia (Fülöpháza), Kiss Tamás (Baja), Sajgó Imre István (537131 Borzont Hargita), Fodor Krisztina Mária (Zala megye), Novák Istvánné (Budapest, III. ker.), Hajdu István (Gyula), Fehér Katalin (Nagykanizsa), Hasulyó Péter (Tata), Bőcskei Ágota (Rezi), Magyari Tibor (Miercurea Nirajului (Nyárádszereda)), Straub János (Sóskút,Magyarország), Bobák Róbert (Jászárokszállás), Gresó Lénárd (Ráckeresztúr), Bruder György (Budapest), Lőrincz Ilona (Székelyudvarhely), Ferencz Zsolt (Marosvasarhely, Victroiei 19/11), Szabó Nándor (Marosvásárhely), Komlósi Elvira (Csíkszereda), Vargha Noémi (Vajdaszentivány), Fejősné Bakonyi Katalin (Magyarország Pécs), Bíró Adél (Fót(Magyarország)), Kiss Richard-Kalman (Szekelykeresztur), Karsai Agnes (Szigetbecse), Joó Zoltán (Marosvasarhely), Báthory Istvan (Budapest), Fogarasi Irma (Marosvásárhely), Krakkó Ende ((Eger)), Márton Katalin (Koronka), Kovács Béla (Érmihályfalva.Cal.Revolutiei102), Csutak Csaba (Rákócziújfalu), Mojzi Gyarfas (Dania),

Legolvasottabb
Webáruház
Mesepárnák
51 lej51 lej
51 lej51 lej
Szavazás
Ön szerint lesznek-e jelentős lakosság-migrációk az ukrajnai háborús események kapcsán?
Válaszlehetőségek
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:
Warning: mt_rand() [function.mt-rand]: max(-1) is smaller than min(0) in /home/erdelyma/public_html/functions_uj.php on line 5345
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1